Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Menu główne Strona główna

Banery

Wierzbno ze zmodernizowaną ul. Strażacką

W dniu 29.09.2020 r. dokonano ostatecznego odbioru wykonania przebudowy drogi gminnej  nr 796306P ul. Strażackiej w Wierzbnie. Zakres wykonanych robót obejmował : Wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni na dł. 0,6 km gr. 5 cm. Poszerzenie drogi na dł. 0,270 km do szer. 5m. Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, umocnienie poboczy kruszywem kamiennym, uporządkowanie odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowych kratek ściekowych i przykanalików oraz remont przepustu drogowego.

Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach z siedzibą w Czarnymlesie.

Koszt inwestycji to: 395.347,39 zł. w tym dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 233.866,77 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 411 046,77 zł

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Kwota dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w wysokości 392 364,64 z Funduszu Dróg samorządowych wyniosła 233 866,77. 

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 161 480,62 zł.

 

  • autor: Ewa Sitek, data: 2020-10-22
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie
  • Nowa/stara ulica w Wierzbnie

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji