Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów        

33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

46 8409 0001 2002 0100 0228 0051 - wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)

96 8409 0001 2002 0100 0228 0024 - wpłaty za węgiel (w tytule przelewu należy wpisać: „wpłata za węgiel” oraz imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

Podatnikom w decyzjach podatkowych i informacjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazano numery rachunków indywidualnych.

Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na rachunki indywidualne podane w decyzjach / informacjach

Jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego numeru prosimy o kontakt telefoniczny lub wpłaty na rachunki wymienione powyżej.