Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Mieszkania Chronione już niebawem na terenie Gminy i Miasta Odolanów

W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace remontowe polegające na utworzeniu mieszkań chronionych.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

  • Całkowity koszt prac mieszkania w Babach wraz z zakupem wyposażenia to kwota: 302 848.76 zł

Dofinansowanie ze środków rządowego programu Za życiem - 214 947,42 zł

  • Całkowity koszt prac mieszkania w Odolanowie wraz z zakupem wyposażenia to kwota 209 264.13 zł

Dofinansowanie ze środków rządowego programu Za życiem -135 063,84 zł

  • autor: Dominik Sobczak, data: 2021-11-04
  • W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace...
  • W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace...
  • W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace...
  • W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace...
  • W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace...

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji