Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Powrót Generała Kazimierza Glabisza we wspomnieniach Józefa Wajsa

Powrót Generała – to myśl, która towarzyszyła władzom Odolanowa od chwili kiedy nadeszła wiadomość o generale Kazimierzu Glabiszu od prof. Marka Szczerbińskiego działającego w Społecznym Ośrodku Dokumentacji  i Badań Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie w Gorzowie Wlkp. a było to z początkiem lat 90-tych ubiegłego stulecia. W dniu 24 czerwca 1992r.odbyła się pierwsza konferencja ku Jego czci.

Dążeniem rodziny generała a w szczególności dr Andrzeja Rożanowicza –siostrzeńca generała było, by podjąć działania sprowadzenia prochów do rodzinnego miasta. Również sam generał w liście z lat  50-tych do swej siostry Marii Rożanowiczowej zamieścił wolę, stwierdzając „osobiście wierzę niezachwianie, że jeszcze zobaczę nadwarciańskie łęgi i tatrzańskie turnie, choć wiem, że pod jarzmo dobrowolnie nie wrócę”

Dane mi było z upoważnienia Burmistrza Mariana Janickiego a później  jako burmistrz, podjąć działania sprowadzenia prochów generała. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych formalności odbyłem spotkanie z kierownictwem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich i proboszczem parafii św. A.Boboli w Londynie ks. Kazimierzem Gostomskim podczas którego uzgodniliśmy termin uroczystości pożegnalnej. Stało się – dnia 23.05.2008 roku miała miejsce doniosła uroczystość  pożegnalna w kościele św. Boboli. Doniosła, gdyż w uroczystości przekazania prochów na moje ręce uczestniczyli: Prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbara Tuge-Erecińska, płk.Krzysztof Szymański atache obrony, Ireneusz Truszkowski, konsul RP w Londynie oraz szeroka rzesza kombatantów i przyjaciele generała. Oprócz mojej osoby w skład delegacji reprezentującej władze Odolanowa wchodził Przewodniczący Rady Jan Prokop oraz dyrektor szkoły podstawowej Zygmunt Łyczywek. Naocznymi świadkami uroczystości pożegnalnej była  rodzina z Odolanowa majora Wiesława Jędrzejaka.

Mam przed oczyma ten podniosły moment, kiedy niosąc prochy generała opuszczano mury londyńskiego kościoła. Wśród  przyjaciół generała widać było smutek, a u niektórych płynące łzy.

Podczas bezpośredniej rozmowy z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim usłyszałem następujące słowa – „to była wielka chwila o prawdziwym patriocie, godna takiego człowieka”.

Prochy generała przez 27 lat spoczywały na cmentarzu przy kościele św. Boboli, opatrzone tabliczką „Kazimierz Glabisz – generał 1893-1981,Oficer do zleceń Marszałka J. Piłsudskiego, Dowódca 4 dywizji Piechoty w Szkocji, Protektor sportu polskiego”

Nadszedł dzień 31 maja 2008 roku, kiedy  to na placu kościoła św. Marcina w Odolanowie odbyła się uroczystość pochówku prochów generała Kazimierza Glabisza tuż przy Jego rodzinnym domu w Rynku, przy budynku szkoły podstawowej do której uczęszczał, obok kościoła w którym otrzymał sakrament chrztu. Aktu złożenia urny z prochami do krypty pomnika dokonał gen. bryg. Zbigniew Janoś, rodak naszej gminy z miejscowości Boników. Na pomniku, widnieje napis „Swój żywot cały w kraju i za krajem, w wojnie i pokoju  ojczyźnie poświęcił”. Przemawiając na tej uroczystości wspomiany już dr. Andrzej Rożanowicz – siostrzeniec generała powiedział „Jestem bardzo wzruszony, nie sądziłem, że zobaczę Jego powrót”. Przed trzynastu laty tj. w roku 2018 patronat honorowy nad uroczystością sprowadzenia prochów generała i 125-tych urodzin Generała objął Prezydent RP Andrzej Duda, co w ogromny sposób potwierdza ważność i doniosłość tych wydarzeń. Na tej uroczystości Prezydenta RP reprezentował Minister Andrzej Dera.

Mam osobistą satysfakcję, że jako ówczesnemu burmistrzowi udało się spełnić ostatnie życzenie generała, by jeszcze kiedyś powrócić do Ojczyzny i tu w Odolanowie znalazł miejsce stałego spoczynku. Dla mnie osobiście i  dla władz samorządowych nie były ważne poglądy polityczne. Liczył się człowiek, Jego pochodzenie, działalność oraz zasługi jako żołnierza i działacza sportowego. Jest to bowiem postać wielkiego formatu, wielkiego poświęcenia i oddania Ojczyźnie. Stał się wzorem patrioty dla mieszkańców Odolanowa i najwybitniejszym synem tej ziemi.  

Wydarzenia  z 31 maja 2018 r. i  uroczystość organizowana z okazji 10-tej rocznicy sprowadzenia prochów do rodzinnego miasta oraz 125 rocznicy urodzin generała Kazimierza Glabisza wpisane zostaną na stałe w historii grodu nad Baryczą. W dniu 26 listopada 2021r. przypada 40-ta rocznica Jego śmierci. Z tej to okazji w odolanowskiej szkole podstawowej odbył się koncert słowno-muzyczny ku czci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Występując podczas tej uroczystości Rafał Paterek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i gen.Kazimierza Glabisza, wspomniał o 40-tej rocznicy śmierci generała. Przybliżył Jego postać, podkreślając duży wkład w historie Polski poprzez udział w wielu walkach o odzyskanie niepodległości oraz w działalności sportowej na  obczyźnie.

Wspomnienia spisał:

Józef Wajs

Radny Powiatu Ostrowskiego

  • data: 2021-11-24

Sprowadzenie prochów Generała z Londynu

  • Londyn 2008
  • Londyn 2008
  • Londyn 2008

10 rocznica sprowadzenia prochów Generała Kazimierza Glabisza

  • 10 rocznica sprowadzenia prochów Generała
  • 10 rocznica sprowadzenia prochów Generała
  • 10 rocznica sprowadzenia prochów Generała
  • 10 rocznica sprowadzenia prochów Generała
  • 10 rocznica sprowadzenia prochów Generała

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji