Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Komunikat nr 1 (COVID)

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed KORONAWIRUSEM. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Ważne daty i informacje

 

Urząd Gminy i Miasta Odolanów informuje, że od 15 stycznia 2021 roku rusza rejestracja na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV2 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia mają rozpocząć się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Na terenie gminy – jak wynika z listy opublikowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – placówką przeprowadzającą szczepienia będzie: SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR DOROŻALSKI, TOMASZ FISCHER, ANDRZEJ GAŹDZIAK (Przychodnia Lekarza Rodzinnego ZOZ przy ulicy Gimnazjalnej 6), gdzie należy się rejestrować pod nr telefonu 62 733 15 15. Szczepionka jest finansowana ze środków budżetu państwa. Każdy, kto ją przyjmuje, robi to dobrowolnie i nie musi płacić z własnej kieszeni

Urząd Gminy i Miasta w uzasadnionych przypadkach, zapewni transport dla mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przy ulicy Gimnazjalnej 6 w Odolanowie. Darmowy transport jest przeznaczony dla:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
 • osób starszych niemających możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

W sprawie transportu powołaliśmy specjalnych pełnomocników, z którymi należy się kontaktować telefonicznie lub pocztą elektroniczną: Tomasz Przytuła, telefon 62 620 08 67, e -mail: tomasz.przytula@odolanow.pl, Elżbieta Bryjak, telefon 62 620 08 77, e-mail: elzbieta.bryjak@odolanow.pl

Zachęcam wszystkich mieszkańców do szczepień! Kolejne informacje w następnych komunikatach na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz na łamach ,,Dzwonka Odolanowskiego”

Burmistrz GiM Odolanów

/-/ Marian JANICKI

Dlaczego warto? Jak nie TY to kto?

 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
  Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

 2. Bo uratujesz komuś życie
  Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.
 1. Bo możesz!
  Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
 1. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
  Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
 1. Bo zyskasz spokój
  Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
 1. Bo szczepionki są bezpieczne
  Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.
 1. Bo zostaniesz zbadany
  Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.
 1. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
  Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
 1. Powrót do normalności oznacza:
  • odejście od maseczek,
  • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
  • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
  • dalszy rozwój gospodarki,
  • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
  • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
  • wakacje bez ograniczeń,
  • poprawę jakości życia nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz GiM Odolanów

/-/ Marian JANICKI

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż: 

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów z siedzibą w ul. Rynek 11 , 63-430 Odolanów
 2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, którym jest:

       Mateusz Feckowicz

       mateusz.feckowicz@odolanow.pl

       Nr  tel:  62 6200869

3.Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek oraz stopień niepełnosprawności) będą przetwarzane  w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 pkt a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych) RODO, oraz Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2021 z dnia 14.01.2021 r. nr PS-VI.002.1.2021.4 w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu  do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

4.Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – na  podstawie Twojej zgody - w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora. 

5.Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy Ośrodka Pomocy społecznej w Odolanowie, pracownicy Urzędu Gminy Odolanów, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy będą dowozić osoby na sczepienia).

6.Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich  danych osobowych przysługuje prawo do:
-dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
-sprostowania danych, 
-usunięcia przetwarzanych danych,
-ograniczenia przetwarzania danych, 
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7.Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 


8.Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

 

 

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji