Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

  • Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia w Odolanowie

Całkowita wartość projektu: 265 550,00 zł

 

Dofinansowanie z UE: 225 717,50 zł

 

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie poprzez wyposażenie Szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia nauczania na odległość.

 

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • laptopy wraz z akcesoriami i oprogramowaniem – 38 szt.
  • tablety graficzne – 4 szt.
  • komputery stacjonarne – 4 szt.
  • mikrofony cyfrowe – 4 szt.
  • kamery internetowe – 4 szt.

 

Zakupiony w projekcie sprzęt będzie udostępniony nieodpłatnie nauczycielom i uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia na potrzeby nauki w formie zdalnej.

 

  • logo Rewitalizacja