Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Obsługa Programu "Czyste Powietrze"
Paulina Kierzek
tel: 62 620 08 52
paulina.kierzek@odolanow.pl
pokój nr 4

W razie jakichkolwiek pytań podczas procesu składania wniosków, pracownik pozostaje do Państwa dyspozycji

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIC NIE KOSZTUJE!

Wniosek o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze składamy w następującej kolejności:

1. Osoba zainteresowana musi się zarejestrować przez formularz znajdujący się na stronie WFOŚiGW w Poznaniu: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/register_of

2. Na Państwa adres mailowy podany podczas rejestracji przyjdzie link aktywacyjny. Po naciśnięciu linka, konto na Portalu Beneficjenta stanie się aktywne i będzie można zalogować się na założony profil. Naszym loginem jest adres skrzynki mailowej, natomiast hasło podajemy podczas rejestracji, dlatego warto je zapamiętać.

3. Po zalogowaniu pobieramy na komputer wniosek w formie PDF i wypełniamy go. Można składać wniosek na standardową lub podwyższoną dotację (szczegółowe warunki dla rodzaju dotacji znajdują się w dalszej części instrukcji). Osoby składające wniosek przed rozpoczęciem inwestycji w rubryce kosztów kwalifikowanych podają kwotę zakładaną (najlepiej określoną przez fachowca, który wyceni inwestycję). Wniosek który Państwo wypełniacie na komputerze jest stale aktywny, tzn. ma wbudowany algorytm, dzięki któremu kwota dotacji będzie zmieniała się na bieżąco w zależności od kosztów inwestycji oraz wskazanych dochodów.

WAŻNE! Jeśli inwestycja została już zrealizowana (maksymalnie 6 miesięcy od daty pierwszej faktury do daty złożenia wniosku) lub w okresie rozliczeniowym, istotne jest aby dane osobowe znajdujące się we wniosku były zgodne z danymi na fakturach oraz innych dokumentach, które stanowią podstawę rozliczenia wniosku.

4. Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć czerwone okienko "Weryfikacja formularza" znajdujące w górnej części wniosku - wówczas system skontroluje wniosek pod kątem poprawności, pojawi się kod kreskowy oraz komunikat informujący nas o tym, czy wszystkie pola wypełniliśmy prawidłowo, a także czy żadnego nie pominęliśmy. Jeśli wszystko zostało wypełnione poprawnie, umożliwia się opcja wydrukowania wniosku.

5. Wypełniony wniosek wysyłamy drogą elektroniczną poprzez założone konto na Portalu Beneficjenta (wraz z ewentualnymi skanami załączników, takimi jak faktury czy w przypadku osób składających wniosek o podwyższone dofinansowanie, zaświadczenie o miesięcznych dochodach na osobę). Ponadto wysyłamy na adres WFOŚiGW drogą pocztową wydrukowany i podpisany wniosek (jeśli jest to wymagane, także przez współwłaściciela lub współmałżonka) wraz z kopiami załączników. Aby nie ponosić kosztów wysyłki, zachęcamy Państwa do wysyłania wniosku poprzez Gminę (pok. nr 4).

Adres Funduszu:
WFOŚiGW
ul. Szczepanowskiego 15A
60-541 Poznań

WNIOSEK MUSI ZOSTAĆ WYSŁANY W OBU FORMACH - INACZEJ NIE ZOSTANIE ROZPATRZONY!

6. WFOŚiGW skontaktuje się z nami w ciągu 30 dni roboczych, zarówno w przypadku gdy wniosek będzie wymagał korekty, jak i gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione prawidłowo.

7. Od czasu pozytywnego rozpatrzenia ze strony WFOŚiGW, który równoznaczny jest z zwarciem umowy pomiędzy Beneficjentem a Funduszem, dotacja powinna trafić na nasze konto po wypełnieniu formularza wniosku o dokonanie płatności wraz z załączonymi dokumentami, które znajdują się na portalu Funduszu:
https://www.wfosgw.poznan.pl/wniosek-o-platnosc/

8. Po otrzymaniu dotacji na zakończenie inwestycji Fundusz daje Beneficjentowi 30 miesięcy.
JEŻELI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM, NA PODSTAWIE FAKTUR OKAŻE SIĘ, ŻE OTRZYMALIŚMY NADWYŻKĘ DOTACJI, ZWRACAMY JĄ DO WFOŚIGW W POZNANIU.

WAŻNE! Osoba wnioskująca o podwyższony poziom dofinansowania z WFOŚiGW musi załączyć do wniosku zaświadczenie wydawane przez MOPS/GOPS o miesięcznym wynagrodzeniu (instytucja wydaje je w ciągu 7 dni) - warunkiem składania takiego wniosku jest dochód maksymalny na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego w wysokości:
w gospodarstwie jednoosobowym 2189zł/m-c netto,
w gospodarstwie wieloosobowym 1564 zł/m-c netto.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach miesięcznych można pobrać na stronie Gminy.

WÓWCZAS DOTACJA WYNOSI 60% PONIESIONYCH KOSZTÓW.

W przypadku gdy dochód na osobę przekracza wskazane wyżej kwoty, składamy wniosek o standardowe dofinansowanie - w tym przypadku warunkiem jest wyłącznie dochód osoby składającej wniosek, a nie wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego. Dochód określany jest na podstawie zeznania podatkowego PIT za rok ubiegły (np. PIT-36). Dla osób rozliczających się z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest osobne okienko we wniosku.

WAŻNE! Kwota dochodu Beneficjenta za rok ubiegły nie może przekroczyć 100 000 zł netto.

WÓWCZAS DOTACJA WYNOSI 30% PONIESIONYCH KOSZTÓW.


WAŻNE INFORMACJE ORAZ LINKI

Jeśli w ramach Programu "Czyste Powietrze" zamierzamy ocieplać dom informujemy, że należy kierować się wynikiem kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej:
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

W razie problemów z rejestracją, zapraszamy na stronę:
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

Po więcej informacji na temat Programu "Czyste Powietrze" zapraszamy na stronę internetową WFOŚiGW w Poznaniu:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Kontakt telefoniczny i mailowy do WFOŚiGW w Poznaniu:
https://www.wfosgw.poznan.pl/doradztwo-energetyczne/kontakt/kontakt/

 

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji