Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Menu główne Strona główna

Banery

Szczegóły

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej we wsi Wierzbno

                                      

Dofinansowanie: 161 480,62 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 411 046,77 zł.

Prace budowlane na odcinku 0.600 km  tj. od ulicy Kościelnej do ulicy Odolanowskiej polegały na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni ,poszerzeniu jezdni do 5,50 m w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową, wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej, umocnieniu poboczy kruszywem kamiennym i uporządkowaniu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowych kratek ściekowych i przykanalików oraz remont przepustu drogowego.

 

 

 

 

 

  • Ul. Strażacka w Wierzbnie
  1. Budowa szatni sportowej przy boisku w Tarchałach Wielkich

 

Dofinansowanie: 81 427,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 200 398,40 zł.

W ramach zadania powstała szatnia o powierzchni użytkowej obiektu 71,20m2 oraz kubaturze 235,00m3 , w skład której weszły 3 szatnie sportowe, zaplecze gospodarcze oraz toaleta zewnętrzna.

  • Szatnia w Tarchałach Wielkich
  1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów

 

 

Dofinansowanie: 954 982,52 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 3 107 422,88 zł.

Prace budowlane polegały na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,002,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej.

  • Ścieżka Raczyce_Uciechów
  1. Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Odolanowie

                         

 

Dofinansowanie: 219 013,97 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 228 268,23 zł.

 

Prace budowlane polegały na odtworzeniu podbudowy kamiennej, wykonanie naw. bitumicznej jezdni gr. 9 cm, przebudowie wjazdów do posesji i chodnika jednostronnego z kostki betonowej, wykonanie wyniesionego skrzyżowania z ul. Cofalskiego z kostki betonowej oraz przejścia  dla pieszych.

 

 

  • Przebudowa ul. Słonecznej

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji