Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Walne zebranie członków Koła PZERiI w Odolanowie

Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali Odolanowskiego Domu Kultury, by dokonać podsumowania swej pięcioletniej działalności. Zgromadzeni na wstępie zebrania odśpiewali hymn emeryta. Referat sprawozdawczy wygłosił ze sceny przewodniczący koła Józef Wajs który podkreślił znaczny wzrost liczby jego członków. Dziś koło liczy 298 osób w tym 207 kobiet i 91 mężczyzn. Członkowie wywodzą się w liczbie 168 z Odolanowa, 32 z Raczyc, 18 z Uciechowa, 10 z Tarchał Wielkich, 12 z Dębnicy (gmina Przygodzice). Przewodniczący przypomniał o organizacji wielu imprez i wyjazdów wypoczynkowych, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru władz koła. Przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Pawlicki przedstawił propozycje do zarządu koła w osobach Józefa Wajsa, Grażyny Ratajek, Barbary Łyczywek, Zofii Kowalskiej, Danuty Wojciechowskiej, Ireny Mydlak.

Na delegatów na zjazd rejonowy zaproponowano osoby Józefa Wajsa, Grażyny Ratajek, Zofii Kowalskiej. Zgromadzeni członkowie w liczbie 162 jednomyślnie zaakceptowali powyższe propozycje. Podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuował się zarząd koła w następującym składzie: Józef Wajs przewodniczący, Grażyna Ratajek za-a przewodniczącego, Barbara Łyczywek sekretarz – kronikarz, Zofia Kowalska skarbnik, Danuta Wojciechowska i Irena Mydlak członkowie. Delegatami na zjazd rejonowy zostali wybrani: Józef Wajs, Grażyna Ratajek, Zofia Kowalska.

Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w której zdecydowano o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Odolanowskiej”. Utworzenie go pozwoli uzyskać osobowość prawną, poszerzenia działania między innymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach dotacji czy różnego rodzaju grantów.

Swą obecnością zaszczycili :Burmistrz Marian Janicki, Zastępca Burmistrza Jan Prokop, Wojciech Słodkiewicz-dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum „Wiara-Nadzieja – Miłość”, Stanisław Kupczyk zastępca przewodniczącego Zarządu rejonowego PZERiI w Ostrowie Wlk, oraz Jerzy Waliduda -  były przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wlkp. Zebraniu towarzyszyła muzycznie Kapela Znad Baryczy.

  • data: 2022-09-26
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...
  • Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 24 września br. zebrali się w sali...

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji