Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Ul. Krotoszyńska w Odolanowie już otwarta

Ul. Krotoszyńska w Odolanowie na której w ostatnich miesiącach był prowadzony remont jest już w całości przejezdna. Koszt zadania wynikający z zawartej umowy to 6 244 622, 87 zł w tym dotacja celowa 5 000 000,00 zł. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma GM SNADNA WITKOWSKA Spółka Jawna z Krotoszyna. W ramach zadania wykonano prace takie jak:

przebudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniem do posesji, remont jezdni i chodników drogi wojewódzkiej DW 444 ul. Krotoszyńskiej od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch w tym: wykonanie robót pomiarowych, frezowania nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej, rozbiórki podbudowy z kruszywa i betonu, ręcznej rozbiórki nawierzchni chodników z kostki betonowej, rozbiórki obrzeży betonowych, krawężników betonowych, ław betonowych, wpustów ulicznych, wpustów ulicznych z przykanalikami, krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej, warstwy z mieszanki związanej cementem jezdni i chodnika, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego jezdni, ścieków ulicznych na ławie betonowej, odtworzenia nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Raszkowską po przebudowie kanalizacji deszczowej w postaci geosiatki o włóknach szklano-węglowych, warstwy ścieralnej, kostki betonowej koloru żółtego (przejścia dla pieszych), koloru szarego (chodnik), grafitowego (zjazdy), regulacji pionowej studzienek sieci gazowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej, rozbiórki oznakowania pionowego, oznakowania pionowego, oznakowania poziomego oraz odtworzenia pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej.

  • autor: Promocja UGiM Odolanów, data: 2024-02-27
  • Ul. Krotoszyńska już otwarta
  • Ul. Krotoszyńska już otwarta
  • Ul. Krotoszyńska już otwarta
  • Ul. Krotoszyńska już otwarta

« wstecz