Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Ul. Nowa w przebudowie!

Prace remontowe na ul. Nowej w Odolanowie trwają na pełnych obrotach. W sumie przebudowany zostanie odcinek o długości 915,19 mb, a wśród prac, które zostaną przeprowadzone można wymienić:

budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oraz budowę zupełnie nowego odcinka kanalizacji deszczowej, montaż betonowych studni, przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych, osłonę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami, przebudowę i budowę nawierzchni, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Całkowity koszt inwestycji to kwota: 3 934 563,79 z, a dofinansowanie w kwocie 2 298 668,09 pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  • data: 2024-04-18
  • Prace remontowe na ul. Nowej w Odolanowie trwają na pełnych obrotach
  • Prace remontowe na ul. Nowej w Odolanowie trwają na pełnych obrotach
  • Prace remontowe na ul. Nowej w Odolanowie trwają na pełnych obrotach
  • Prace remontowe na ul. Nowej w Odolanowie trwają na pełnych obrotach
  • Prace remontowe na ul. Nowej w Odolanowie trwają na pełnych obrotach

« wstecz