Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Postępy prac na ul. Nowej w Odolanowie

W swoim ostatnim dniu jako Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wizytował prace związane z przebudową ul. Nowej w Odolanowie. Ustępujący wieloletni Włodarz Ziemi Odolanowskiej obserwował postępy prac, obszedł teren inwestycyjny oraz porozmawiał, a przede wszystkim podziękował pracownikom firmy budowlanej za trud ich pracy.

Przypomnijmy, że ta inwestycja to odcinek o długości 915,19 mb, a wśród prac, które zostaną przeprowadzone można wymienić: budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oraz budowę zupełnie nowego odcinka kanalizacji deszczowej, montaż betonowych studni, przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych, osłonę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami, przebudowę i budowę nawierzchni, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Całkowity koszt inwestycji to kwota: 3 934 563,79 z, a dofinansowanie w kwocie 2 298 668,09 pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

  • autor: Promocja UGiM Odolanów, data: 2024-05-07
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego
  • Wizytacja ul. Nowej przez Mariana Janickiego

« wstecz