Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Trwa przebudowa drogi gminnej Raczyce-Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej

W Raczycach trwają roboty drogowe w ramach zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P – Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Najważniejsze do wykonania prace przy tej inwestycji to: 

  • Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+0,00 do 1+600,00 z odprowadzeniem do rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w kierunku rzeki Kuroch
  • poszerzenie istniejącej jezdni szerokości 4,00 m do 5,00 m  
  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości 5,00 m w postaci podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego AC, jednostronne ułożenie krawężników betonowych, budowa jednostronnego chodnika bitumicznego, wykonanie jednostronnego pobocza i zjazdów z mieszanki granitowej.
  • Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej sieci Orange
  • Zabezpieczenie gazociągów w/c w miejscu skrzyżowania z przebudowywaną drogą

 Umowa podpisana z wykonawcą na wykonanie zadania opiewa na kwotę 10 288 259,93 zł

Ponadto pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 297 412,33 zł

  • autor: Promocja UGiM Odolanów, data: 2024-06-03
  • Trwa przebudowa drogi gminnej Raczyce-Biadaszki
  • Trwa przebudowa drogi gminnej Raczyce-Biadaszki
  • Trwa przebudowa drogi gminnej Raczyce-Biadaszki
  • Trwa przebudowa drogi gminnej Raczyce-Biadaszki

« wstecz