Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach

Honorowo oddali krew

W niedzielę, 7 lipca, na sali wiejskiej w Raczycach odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Do tego szlachetnego przedsięwzięcia przystąpiło aż 31 osób, które pragnęły podzielić się tym bezcennym darem, jakim jest krew. Niestety, nie wszyscy mogli oddać krew, lecz spośród zgłoszonych udało się to 24 osobom, w tym 8 kobietom.

Jak zawsze, nasza lokalna społeczność okazała się niezawodna w udzielaniu wsparcia. W organizację całego wydarzenia zaangażowali się młodzi strażacy z MDP OSP Raczyce, Klub Honorowych Dawców Krwi oraz lokalne Koło Gospodyń Wiejskich z Raczyc. Ich wspólne działania i zaangażowanie pozwoliły na sprawne przeprowadzenie akcji.

Akcje krwiodawstwa to nie tylko okazja do oddania krwi, ale także moment, w którym możemy poczuć siłę wspólnoty i solidarności. Każda kropla oddanej krwi to nadzieja na życie dla tych, którzy jej potrzebują. To piękny przykład, jak lokalna społeczność może razem działać na rzecz dobra wspólnego.

 • autor: Biuro Promocji Gminy i Miasta Odolanów
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa w Raczycach

« wstecz