Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Menu główne Strona główna

Banery

Dotacje na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie § 6 Uchwały Nr XXIX/258/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, informuję, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, rozpocznie się z dniem 29.06.2017r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać pisemnie:

  1. w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11;
  2. na adres Urzędu Gminy i Miasta Odolanów: ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519).

Podmioty wskazane powyżej muszą posiadać tytuł prawny do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Wnioski będzie można pobierać od dnia 29.06.2017r.:

  1. w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, pokój nr 2 na parterze budynku;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów (www.odolanow.pl)

Wnioski będzie można składać do 31 października każdego roku budżetowego.

Informuję, że zgodnie z § 7 uchwały Nr XXIX/258/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017r., wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy i Miasta Odolanów na realizację w/w zadania, wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie.

Uchwała Nr XXIX/258/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 14 czerwca 2017r. poz. 4434.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
/-/ Marian Janicki

  • data: 2017-06-27

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji