Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

  • Informacja

Przebudowa kościoła (zboru) poewangelickiego w Odolanowie – podstawowe informacje

Kościół wybudowano w latach 1770-80 w technologii szachulcowej. Na początku XIX wieku budynek został gruntownie przebudowany. Ściany ze szkieletu drewnianego zamieniono na ściany murowane i dobudowano dwie wieżyczki ze schodami prowadzącymi na empory. Budynek jest murowany z cegły pełnej ( 44-69 cm) na planie ośmioboku z przybudowaną zakrystią, dwoma wieżami i dwoma przedsionkami. Budynek nakryty jest dachem mansardowym zwieńczonym latarnią. Początkowo dach pokryty był łupkiem. W 1990 r. pokrycie dachu wymieniono na blachę cynkową. Do 1980 roku kościół użytkowany był przez parafię ewangelicko-augsburską. Od tego czasu obiekt nie był użytkowany.

Wystrój wnętrza, balustrady empory i siedzisk, elementy konstrukcyjne, podsufitka kopuły są zdobione malowidłami z 1912 r. Berlińscy malarze Belling i Zabel odnaleźli w 1912 r. pod tynkami fragmenty pierwotnej polichromii na drewnie, które odrestaurowali i wykorzystali odsłonięte motywy przy dekoracji całego wnętrza. W 2002-2003 r. zachowaną polichromię poddano konserwacji i restauracji. Zniszczone, porażone grzybem deskowanie podsufitki stropu kopuły oraz część malowideł ściennych usunięto w trakcie remontu dachu w 2002 r.

Projekt pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Zakres projektu objął rewitalizację kościoła poewangelickiego wpisanego do rejestru zabytków poprzez zmianę sposobu użytkowania z religijnego na obiekt o charakterze kulturalnym oraz rewitalizację terenu zieleni miejskiej otaczającej dawny kościół. Główne pomieszczenie w budynku będzie użytkowane jako sala koncertowa, wystawiennicza i konferencyjna.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 259 531,93 zł. Z czego 1 898,085,92 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast kwota 220 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego pochodziła odpowiednia ze środków:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 120 000,00 zł,

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu – 60 000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 40 000,00 zł.

Rewitalizacja kościółka pozwoliła uchronić obiekt przed dalszą degradacją i niszczeniem, jednocześnie zasadniczo zwiększyła się atrakcyjność tego miejsca wraz z całym Placem Kościuszki i centrum miasta przy którym obiekt jest usytuowany. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych m.in. pompy ciepła oraz oświetleniowych wpłynie także pozytywnie na jakość środowiska naturalnego i czystości powietrza w okolicy.

  • logo WRPO

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji