Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne

Ogłoszenie - znaleziono rower górski

W dniu 30 lipca 2018 r. tj. poniedziałek po zakończonych Daniach Odolanowa w rejonie Odolanowskiego Domu Kultury
został odnaleziony rower górski.
Jest on zabezpieczony w Komisariacie Policji w Odolanowie.
Właściciela jednośladu prosimy o kontakt tel. 62/ 7377340
lub osobiście w Komisariacie Policji w Odolanowie przy ul. Fr. Sójki 10.

 

 • autor: podinsp. Mirosław Józefiak, data: 2018-08-13

Festyn charytatywny dla Hani

W niedzielę 5 sierpnia 2018r. na placu przy sali wiejskiej w Wierzbnie zorganizowano festyn, na którym zbierano środki na leczenie półtorarocznej Hani, mieszkanki Wierzbna. Inicjatorem festynu był Krzysztof Jackowski – prezes LKS Czarni Wierzbno, a do organizacji wydarzenia włączyli się również: Stowarzyszenie Rozwoju Wierzbna i Gminy Odolanów, Parafia NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie, Grupa Charytatywna z Wierzbna, Rada Rodziców działającą przy SP Wierzbno oraz sami nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, OSP Wierzbno, Start Nabyszyce, Rada Sołecka i Sołtys Wierzbna. Festyn wsparli także Urząd Gminy i Miasta Odolanów oraz Powiat Ostrowski .

Swój znaczący udział w wydarzeniu mieli także:

 • Manufaktura Wędlin Wierzbno
 • Euro-Hel Czarnylas
 • Maciej Poczta Biadki
 • Piekarnia Wieczorek Ostrów Wlkp.
 • Odolanowskie Bractwo Strzeleckie

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich wymienionych jednostek, wiadomość o zbiórce datków szybko rozeszła się po powiecie, a same Wierzbno w ubiegłą niedzielę odwiedzili goście nie tylko z naszej gminy, ale także z innych gmin naszego powiatu.

Zbiórce funduszy towarzyszyły: turniej piłkarski dzieci rocznik 2009 i młodsi, ZUMBA pod okiem instruktorek Elizy i Oli, pokaz Kickboxingu w wykonaniu Mistrza Polski Dawida Barczaka oraz jego trenera Tomasza Sroki, występy wokalne dzieci SP w Wierzbnie, występy grup tanecznych WIECZNIE MŁODZI oraz GORZYCZANIE. Ponadto dzieci czerpały wiele radości z zabaw na zamku dmuchanym, a dorośli odpoczywali pod parasolami i korzystali z bogatej oferty gastronomicznej.

W letniej niedzielnej zabawie udział wzięła także nasza mała bohaterka Hania wraz ze swoim rodzeństwem i rodzicami:

Hania urodziła się w 31 tygodniu ciąży ze stwierdzonym zespołem wad wrodzonych. U Hani nie wykształciła się cewka moczowa, odbyt, a stopy mają wadliwe ustawienie końsko-szpotawe. W pierwszej dobie po urodzeniu wyłoniona została kolostomia, vesicostomia oraz zespolono przewód pokarmowy. W ostatnim miesiącu Hania przeszła skomplikowaną operację rekonstrukcji pęcherza i kolejny raz miała podcinane oraz wydłużane ścięgna Achillesa. Obecnie Hania ma 16 miesięcy. Po licznych operacjach i kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu CZMP w Łodzi, dziewczynka przebywa teraz w domu. Priorytetem jest wznowienie rehabilitacji po ostatnich operacjach, gdyż Hania nie chodzi, na nóżkach ma buty z szyną Dennis Browna i nie potrafi samodzielnie siedzieć.

Organizatorzy festynu bardzo dziękują wszystkim, którzy z potrzeby serca odwiedzili 5 sierpnia Wierzbno i poparli zorganizowaną kwestę na rzecz małej kruszynki Hani. Mamy nadzieję, że od dzisiaj będziemy towarzyszyć jej w drodze do dochodzenia do sprawności i polepszenia stanu zdrowia.

„Każdy może być wielki…a to dlatego, że każdy może pomagać i służyć innym. Nie potrzebny do tego żaden dyplom wyższej uczelni. Jedyne co potrzeba, to serca pełnego łaski i duszy ulepionej z miłości" – Martin Luther King

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM DARCZYŃCOM za pomoc i wsparcie.

 

Rehabilitację i leczenie Hanny Reczek można wspierać poprzez wpłaty na konto:

 39 1910 1048 3661 8517 9969 0002

 

Ps. Podczas Festynu w Wierzbnie udało się zebrać ponad 16 tysięcy złotych! 

 • autor: Katarzyna Przybylska, data: 2018-08-13
 • Festyn dla Hani (1)
 • Festyn dla Hani (2)
 • Festyn dla Hani (3)
 • Festyn dla Hani (4)
 • Sportowo dla Hani (6)
 • Sportowo dla Hani (1)
 • Sportowo dla Hani (2)
 • Sportowo dla Hani (3)
 • Sportowo dla Hani (4)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (1)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (2)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (3)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (4)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (5)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (6)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (7)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (8)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (9)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (10)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (11)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (12)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (13)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (14)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (15)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (16)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (17)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (18)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (19)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (20)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (21)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (22)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (23)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (24)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (25)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (26)
 • Festyn dla Hani w Wierzbnie (27)

Postępy prac przy termomodernizacji obiektów oświatowych

Wymiana pokrycia dachowego i stropów, ocieplanie, wymiana okien, grzejników czy modernizacja instalacji grzewczej - to główne prace w szkołach i przedszkolu, które przechodzą kompleksową termomodernizację.

Kompleksowa modernizacja 6 budynków (SP w Hucie, SP w Uciechowie, SP w Nabyszyccach, SP w Tarchałach Wielkich, SP w Grakach oraz sali sportowej przy SP w Garkach) możliwa jest dzięki pozyskaniu ponad 3 mln 330 tys. złotych dofinansowania, które Gmina i Miasto otrzymała na ww. zadanie. Całość inwestycji to koszt ponad 4 ml 971 tys. złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2018 roku.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie  realizowana jest w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z budową systemu OZE (ogniwa fotowoltaiczne)" w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu Ostrowskiego”, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach WRPO 2014-2020". Kwota dofinansowania inwestycji to blisko 600 tys. złotych, całość zadania to koszt ponad 860 tys. złotych.

 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-09

Termomodernizacja SP w Uciechowie

 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie

Termomodernizacja SP w Nabyszycach

 • Prace w Nabyszycach
 • Prace w Nabyszycach
 • Prace w Nabyszycach
 • Prace w Nabyszycach

Termomodernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

 • Prace w Przedszkolu
 • Prace w Przedszkolu
 • Prace w Przedszkolu
 • Prace w Przedszkolu

Szkody w rolnictwie 2018

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie:

 1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku;
 2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;
 3. udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 5. udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW;
 6. dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha;
 7. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów w takim samym okresie;
 8. udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego."

Źródło: MRiRW
/8 sierpnia 2018 r./

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-08-09

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Uciechowie

W tym roku mija 55 lat odkąd w Uciechowie istnieje Koło Gospodyń Wiejskich, założone 13 sierpnia 1963 roku. Z tej też okazji 4 sierpnia 2018 roku, panie świętowały swój jubileusz. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św., którą odprawił ks. proboszcz Tomasz Łazarski. Dalsza część uroczystości odbywała się w sali Domu Wiejskiego. Panie zaprosiły na swój jubileusz gości: burmistrza Gminy i Miasta Odolanów – Mariana Janickiego, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów – Jana Prokopa, zastępcę burmistrza gminy Odolanów - Krystynę Wiertelak, radną wsi Uciechów i wiceprzewodniczącą rady gminy Odolanów – Gabrielę Zawadę, obecni byli także przedstawiciele różnych organizacji działający na terenie wsi Uciechów, z którymi Koło Gospodyń współpracuje. W części artystycznej wystąpiły dzieci, które pod kierunkiem Renaty Maślińskiej, przedstawiły humorystycznie krótko historię powstania koła gospodyń, na motywach utworu J.I.Kraszewskiego ,,Dziad i baba”. Jubilatki zostały obdarowane upominkami dla super gospodyń - ,,Gwizdkami pani domu”, zaś włodarze naszej gminy, na ręce przewodniczącej Eugenii Deja, która szefuje Kołu, już od 50 lat, wręczyli bukiety kwiatów, termosy do napojów i kubeczki z logo gminy. Po części oficjalnej, po pysznym obiedzie, jubileuszowym torcie i kawie, odbyła się część mniej oficjalna, czyli tańce, prawie do białego świtu. Paniom życzymy dalszych jubileuszy i dziękujemy za ofiarną, bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców wsi Uciechów.

 • autor: R.M., data: 2018-08-09
 • Panie z Uciechowa świętowały
 • Panie z Uciechowa świętowały
 • Panie z Uciechowa świętowały
 • Panie z Uciechowa świętowały
 • Panie z Uciechowa świętowały
 • Panie z Uciechowa świętowały

Sprzedaż nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 391/7.

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-08-09

Dokumenty do pobrania

Już za chwilę zawody w pływaniu i plażowej piłce siatkowej!

 • Plakat

Dokumenty do pobrania

Ozdoba całej wsi

Zakończyła się modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy. W ramach zadania wykonano: remont elewacji budynku sali wiejskiej wraz z przyległą remizą OSP, częściowo docieplono budynek sali wiejskiej od strony zaplecza kuchenno - sanitarnego, wykonano obróbki blacharskie oraz wymieniono parapety.

Łączny koszt zadania to 61 000 złotych, z czego (decyzją mieszkańców) 16 tysięcy złotych to środki z Funduszu Sołeckiego.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-08

Sala przed remontem

 • Przed remontem
 • Przed remontem
 • Przed remontem
 • Przed remontem

Sala po remoncie

 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt
 • Wyremontowany obiekt

XLII sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Od tematu wody, profilaktykę grypy po stan jakości powietrza – podczas poniedziałkowej sesji radni poruszyli i zatwierdzili wiele ważnych z punktu widzenia mieszkańca spraw.

XLII sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów odbyła się 6 sierpnia 2018r. w sali narad odolanowskiego urzędu.

Radni podjęli uchwały w sprawie, m.in.:

 • Przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin ma obowiązywać z Zakładzie Usług Komunalnych oraz Odolanowskim Zakładzie Komunalnym i będzie regulował wszelkie stosunki i sprawy pomiędzy ww. jednostkami a mieszkańcami, firmami i innymi podmiotami korzystającymi z usług ZUK i OZK. Regulamin zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu w PGW Wody Polskie. Wymóg przygotowania i wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków nakłada ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
 • Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020. Już w tym roku mieszkańcy (ok. 590 osób), którzy ukończyli 50 rok życia będą mogli skorzystać z darmowego szczepienia przeciwko grypie. Szczepienia mają umożliwić wczesne zabezpieczenie się przed ewentualnym wystąpieniem choroby lub zminimalizowanie negatywnych skutków wywołane przez chorobę. Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głownie osób starszych, ponieważ infekcje grypowe są szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku. Wiele badań farmakologicznych dowodzi, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności i zmniejsza liczbę zachorowań i późniejszych powikłań. Program zyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
 • Przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej dla ks. Dziekana Tomasza Łazarskiego w Uciechowa (na wniosek Stowarzyszenia „Nasz Uciechów”) oraz Antoniego Nowackiego i Jana Rogali (na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów).
 • Radni odrzucili uchwałę w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Negatywna decyzja w sprawie uchwały wiąże się z planowanym włączeniem do okręgu wyborczego, w którym znajduje się Gmina Odolanów wraz z Gminą Sośnie i Gminą Przygodzice dodatkowo Gminy Sieroszewice. W tym okręgu wybierano by 7 radnych. Dla porównania w okręgu wyborczym nr 5, do którego należy Gmina i miasto Raszków oraz Gmina Ostrów Wielkopolski do rozdysponowania jest aż 5 mandatów. Możliwe zmniejszenie naszych przedstawicieli w Radzie Powiatu zadecydowało o odrzuceniu uchwały.

W trakcie zapytań i interpelacji radnych poruszono kwestie, m.in.:

 • Wyjaśnienia powody zamknięcia Parku Linowego w Odolanowie (Radna Mariola Lepka) – Burmistrz Marian Janicki przypomniał, iż opinie dendrologiczne są miażdżące dla dalszego funkcjonowania parku. Drzewa, które utrzymują konstrukcje są spróchniałe, grożą złamaniem, stąd ogromne niebezpieczeństwo użytkowania tego miejsca. „Parki linowy jest potrzebny, korzystało z niego tysiące dzieciaków, była to jak najbardziej sensowna inwestycja, której absolutnie nie neguję. Zrobimy wszystko, aby Park Linowy działał dalej, ale tylko przy bezwzględnym zapewnieniu koniecznych warunków bezpieczeństwa. (…) w tej chwili czekamy na jeszcze jedną opinię w sprawie parku.” – zakończył temat Burmistrz.
 • Czujników jakości powietrza i monitorowania ich działania. Radny Andrzej Martewicz, który od dłuższego czasu interesuje się i propaguje temat ochrony środowiska zwrócił uwagę, iż czujnik powietrza w Raczycach prawdopodobnie jest nieczynny. Poprosił również już teraz o możliwość w miarę regularnego otrzymywania miesięcznych wydruków z ww. czujników oraz kontynuowania akcji informacyjnej wśród mieszkańców. Burmistrz zgodził się, iż wszystkim zależy, aby mieszkańcy gminy mieli jak najlepszą wiedzę o jakości powietrza i skutkach smogu. W trakcie dyskusji Burmistrz zadeklarował również zwiększenie środków na dofinansowania do wymiany pieców grzewczych, co związane jest również z dużym zainteresowaniem tym tematem.
 • Remontu toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Gorzycach Wielkich (Radna Dorota Bzik) – dzięki decyzji przesunięcia środków z innego zadania łazienki zostaną wyremontowane.

Poruszono również tematy wykaszania rowów, remontu i modernizacji dróg.

Relację z przebiegu całej sesji można będzie wysłuchać w Radio Odolanów. Szczegółowy program na stronie: http://www.radio.odolanow.pl/PROGRAM/program_dnia.htm

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-08
 • Sesja w odolanowskim Urzędzie
 • Sesja w odolanowskim Urzędzie
 • Sesja w odolanowskim Urzędzie

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

 • Informacja
 • Informacja
 • data: 2018-08-08

Nowe-stare okna w szkole w Odolanowie

Można było wymienić stare nieestetyczne okna (taki pomysł też kiedyś padł), można było wydać na wspomnianą wymianę kilkaset tysięcy złotych, tylko czy nie można inaczej….

Trwa remont, a właściwie odświeżanie okien w budynku Zespołu Szkół w Odolanowie. Okna w dobrym stanie technicznym, wyglądały wyjątkowo nieestetycznie, ze względu na odchodzącą zewnętrzną niebieską farbę.

Malowaniem zajęli się pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, a efekt ich działań jest naprawdę imponujący – okna wyglądają naprawdę dobrze. Gospodarne podejście pozwoliło zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, a i szkoła zyskała nowy odświeżony wizerunek. Prace nadal trwają. 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-07
 • Okna przed malowaniem

Już widać pierwsze efekty malowania ...

 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie
 • Prace w ZE w Odolanowie

Ogłoszenie

Burmistrz GiM Odolanów ogłasza konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. "Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020". 

 • autor: Mateusz Feckowicz, data: 2018-08-07

Burmistrz na jubileuszu kapeli "Furmany"

Ćwierćwiecze swojej twórczości scenicznej obchodziła kapela ludowa „Furmany” z Gorzyc Wielkich. W trakcie obchodów jubileuszowych, które odbyły się 3 sierpnia br. na scenie wystąpili przyjaciele zespołu, a życzenia popłynęły od wielu zaproszonych gości.

Podczas uroczystości poza kapelą Furmany wystąpili również Kapela znad Baryczy, Kapela z Żegocina, Wiecznie Młodzi, ZPiT Gorzyczanie, zespół śpiewaczy Łąkocanie oraz chór Radość. Na jubileuszu, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim zgromadziło się ponad 200 gości, w tym Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

"W 25. rocznicę powstania Kapeli kieruję wyrazy uznania oraz składam z serca płynące gratulacje i podziękowania za kultywowanie i promowanie muzyki oraz tańców ludowych. (..) Świętując razem Wspaniały Jubileusz, proszę przyjąć życzenia zdrowia i pomyślności oraz wielu jeszcze wrażeń i sukcesów artystycznych…” – gratulował Burmistrz Marian Janicki.

Kapela ludowa „Furmany” działa pod dyrekcją Stanisława Furmanka w Gorzycach Wielkich, powstała w 1992 roku. Inicjatorami założenia kapeli był ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim Kazimierz Kasprzak oraz Stanisław Furmanek – obecny lider kapeli. Zespół do dnia dzisiejszego funkcjonuje w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Kapela występowała w wielu miejscach w Polsce i za granicą: w Holandii, Niemczech, na Litwie i Ukrainie, a także w Parlamencie Europejskim w Belgii, gdzie wystawiała Kaliskie Wesele, które zostało przyjęte niezwykle entuzjastyczne. Obecnie w zespole występują: Urszula Golińska – kontrabas, skrzypce, Bernadetta Matysiak – śpiew, bębenek, Wiktor Nowacki – klarnet i śpiew, Stefan Cichocki – klarnet, Stanisław Furmanek – akordeon. W repertuarze kapeli znajdziemy piosenki z różnych części naszego kraju.

 • autor: źródło: IGO, data: 2018-08-06
 • Jubileusz kapeli "Furmany"
 • Jubileusz kapeli "Furmany"
 • Jubileusz kapeli "Furmany"
 • Jubileusz kapeli "Furmany"

Zespół ZBRUCZ z Ukrainy na Święcie Bonikowa

 • Plakat

Otwarte zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej

 • data: 2018-08-06
 • Plakat

Do pobrania

Zmiana warty na odolanowskiej poczcie

Po 40 latach pracy w Poczcie Polskiej, w tym 32 lat na stanowisku Naczelnika Urzędu Pocztowego w Odolanowie na zasłużoną emeryturę przeszła Jadwiga Maleszka. Podczas dzisiejszego spotkania Burmistrz Marian Janicki pogratulował wieloletniej, sumiennej i rzetelnej pracy oraz podziękował za pełne poświęcenia wykonywanie obowiązków i zadań służbowych.

"W życiu każdego z nas przychodzi taka chwila, w której trzeba przekazać pałeczkę następcy. Nie oznacza to jednak pożegnania z ukochaną działalnością i pracą społeczną. Jestem przekonany, że nadal będzie Pani aktywnie działała na rzecz mieszkańców Ziemi Odolanowskiej oraz dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą z młodszymi." – napisał w liście gratulacyjnym Burmistrz.

Wraz z gratulacjami i życzeniami pomyślności na kolejnym etapie życia Burmistrz wręczył pani Jadwidze drobny upominek od samorządu odolanowskiego.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do poznania nowego Naczelnika Urzędu Pocztowego w Odolanowie – Tomasza Nowackiego.

"W związku z objęciem przez Pana stanowiska Naczelnika Urzędu Pocztowego w Odolanowie proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz wielu sukcesów. Podjęcie nowego, zaszczytnego zadania, to poważne wyzwanie związane z zapewnieniem lokalnej społeczności sprawnego świadczenia różnorodnych usług pocztowych. Jestem przekonany, że tradycyjnie dobra współpraca z Odolanowskim Samorządem będzie nadal rozwijana. Mając świadomość ciężaru czekających wyzwań, życzę Panu dużo sił i wytrwałości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym." – powiedział Burmistrz.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-02
 • Zmiana warty na poczcie
 • Zmiana warty na poczcie
 • Zmiana warty na poczcie

Zawody wędkarskie XXVI Dni Odolanowa

Punktualnie o 6:00 rano w sobotę, drugiego dnia XXVI Dni Odolanowa rozpoczęły się Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. W zawodach, które tradycyjnie odbyły się na łowisku „U Dionizego”, wzięło udział 32 wędkarzy.

Zwycięzca zawodów – Błażej Oleksy – złowił ryby o łącznej wadze ponad 27 kg. Pierwsze trzy miejsca zajęli:

 1. Błażej Oleksy – 27 kg
 2. Artur Piec – 23 kg
 3. Marcin Brdęg – 18 kg

Puchary oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz gospodarz zawodów Dionizy Mazurkiewicz, a najmłodszym uczestnikom dodatkowo Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-01
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji
 • Wędkarze w akcji

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji