Gmina i Miasto Odolanów

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

 • Informacja Dyrektora Zlewni w Lesznie
 • autor: Waldemar Sacher, data: 2020-05-27

Wznowienie działalności ŚDS i DDS+

Z dniem 25 maja 2020 roku rozpoczął się proces wznawiana działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior+, jednostek wchodzących w struktury organizacyjne Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Placówki poczynając od dnia 12 marca br. czasowo zawiesiły działalność na polecenie Wojewody Wielkopolskiego w celu zapobiegania rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2. Powyższe działania to kolejny etap odmrażania życia społecznego, który pozwala po 24 maja 2020 roku m. in. na wznowienie działalności placówek dziennego pobytu, w tym: placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej i podmiotów zatrudniania socjalnego.
    

Placówki uruchamiane są stopniowo z ograniczoną dzienną liczbą uczestników i seniorów oraz z zachowaniem głównych wytycznych i rekomendacji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Nadrzędną kwestią jest bezpieczeństwo, zarówno podopiecznych, jak i pracowników.

 

 • autor: gmcentrum, data: 2020-05-27
 • gmcp_odolanow

Trzeci etap odmrażania sportu w Polsce

 • Trzeci etap odmrażania sportu-1
 • Trzeci etap odmrażania sportu-2
 • Trzeci etap odmrażania sportu-3
 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2020-05-26

Nabór uzupełniający na pozyskanie grantów dla organizacji pozarządowych i dla grup mieszkańców niezrzeszonych.

 • Info o naborze
 • autor: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, data: 2020-05-26

Otwarcie ul. Głównej w Garkach

Ukończono przebudowę ul. Głównej w Garkach ( etap II) na które Gmina i Miasto Odolanów  pozyskała rządowe dofinansowanie w wysokości 207 859,00 z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość zadania to koszt  455.031,02zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostały m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 0,348 km,  chodniki, przejście dla pieszych, a pobocza zostały utwardzone kruszywem kamiennym.

Dnia 26 maja doszło do oficjalnego otwarcia wybudowanej drogi w obecności Wiceburmistrza Jana Prokopa, Radnego Jarosława Cierpki, Sołtysa wsi Garki Jolanty Górnej, Inspektora Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie Ewy Sitek, Inspektora nadzoru budowlanego Czesława Gruchota, Komendanta OSP Garki Ryszarda Zielezińskiego, przedstawiciela wykonawcy firmy „Iterbud” Bartosz Kosecki, oraz mieszkańców wsi.

 

 • autor: mw, data: 2020-05-26
 • Otwarcie ul. Głównej w Garkach
 • Otwarcie ul. Głównej w Garkach
 • Otwarcie ul. Głównej w Garkach
 • Otwarcie ul. Głównej w Garkach
 • Otwarcie ul. Głównej w Garkach

Odbudowano stary most w Świecy

W miejscowości Świeca zakończono prace polegające na odbudowie starego mostu. 

W ramach zadania wykonano rozbiórkę dawnych elementów drewnianych, wykonano betonowe, zbrojone stopy fundamentowe o śr 800mm. Do pozostałych elementów należało wykonanie przyczółka żelbetowego, montaż dźwigarów stalowych, ułożenie drewnianej jezdni mostu, montaż stalowej poręczy, umocnienie skarp ażurowych płytami betonowymi, oraz wykonanie betonowych podjazdów.

Wykonawcą inwestycji była firma „Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Jarosław Pobóg-Górski”.

Dnia 22.05.2020r. odbył się odbiór inwestycji w którym uczestniczyli przedstawiciele Odolanowskiego Samorządu w osobach Zastępcy Burmistrza Jana Prokopa, Radnego Gminy i Miasta Odolanów z miejscowości Świeca Grzegorza Fleischera, oraz wykonawcy inwestycji.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2020-05-26
 • Zmodernizowano most w Świecy
 • Zmodernizowano most w Świecy
 • Zmodernizowano most w Świecy
 • Zmodernizowano most w Świecy
 • Zmodernizowano most w Świecy

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z opadami deszczu

 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-05-25

Trwa rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie

Rekrutacja zaczyna się już 15 czerwca 2020 r.

 • data: 2020-05-25
 • Rekrutacja infor Maj-1

Umowa na dostawę i montaż prosumenckich instalacji Odnawialnych Źródeł Energii została podpisana!

W dniu 21.05.2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów została podpisana umowa z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice na dostawę oraz montaż w indywidualnych gospodarstwach domowych prosumenckich instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne) na terenie Gminy i Miasta Odolanów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania przewidziano zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych 98 instalacji kolektorów słonecznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na obiektach należących do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.

W związku z powyższym zamieszczamy wzór umowy mieszkańca z Gminą dotyczącej warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE celem zapoznania się z jej treścią. W przypadku pytań, wątpliwości lub rezygnacji z projektu prosimy o kontakt pod adresem mailowym solary@odolanow.pl lub pod nr tel. 062 62 008 64.

W związku z panującą sytuacją niemożliwe jest zorganizowanie spotkania informacyjnego dlatego w najbliższych dniach z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projekt będą telefonicznie kontaktować się pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów, współfinansowanego ze środków WPRO 2014 – 2020.

 • autor: Dominik Sobczak, data: 2020-05-21
 • Podpisanie umowy na solary
 • Podpisanie umowy na solary
 • Podpisanie umowy na solary
 • Podpisanie umowy na solary
 • Podpisanie umowy na solary
 • logo OZE

Dzieci z rodzin wielodzietnych również otrzymają komputery do nauki!

Gmina i Miasto Odolanów otrzymała dofinansowanie na zakup 29 szt. laptopów w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła +.  Zakup zostanie sfinansowany w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna Szkoła +"

Program skierowany jest do dzieci z rodzin wielodzietnych, wykluczonych cyfrowo, które ze względu na brak komputerów nie mają możliwości realizacji zdalnych lekcji. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

 • autor: Dominik Sobczak, data: 2020-05-21
 • logo PO PC

Trening biegacza oczami Kacpra Adamczaka

W tych ciężkich czasach kiedy jest pandemia cały czas ciężko trenowałem. Nie mam jeszcze osiemnastu lat i gdy nie mogłem wychodzić  żeby biegać, mój tata brał rower i dotrzymywał mi towarzystwa. W okresie przygotowawczym gdy trenuje w domu to często zdarza mi się biegać w lesie, ale niestety przez jakiś czas nie mogłem tego robić ze względu na zakaz wstępu do lasu. Biegałem po scieżkach, na łąkach i poznałem wiele świetnych miejsc. Kiedy miałem cięższy trening do zrobienia biegałem po asfaldzie.

W klubie Stal LA Ostrów Wielkopolskim wszystkie treningi zostały zawieszone i każdy samodzielnie robił coś w domu. Teraz po mału wszystko zaczyna wracać do normy. Mogę biegać w lesie i trenować na stadionie, czy w grupie.

Kacper Adamczak

 

 • data: 2020-05-21
 • biego
 • biegi

Pobierz elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

„Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)” to jedna z popularnych e-usług oferowanych w portalu Gov.pl. Obywatele skorzystali z niej już 110 tysięcy razy.

Więcej informacji na : https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

 • autor: gov.pl, data: 2020-05-20
 • odpis aktu stanu cywilnego

Mistrzyni Świata w kolarstwie mieszka w Tarchałach Wielkich!

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że w Tarchałach Wielkich mieszka od niedawna mistrzyni świata w kolarstwie - Katarzyna Pawłowska. Pani Katarzyna urodziła się 16 sierpnia 1989 roku w Ostrowie Wielkopolskim, a dzieciństwo spędziła w Przygodzicach. Mieszkanka naszej gminy jest kolarką torową i szosową o niebywałych sukcesach na arenie międzynarodowej.

 • Trzykrotna mistrzyni torowa, mistrzyni świata w scratchu w 2012 i 2013 roku i wyścigu punktowym w 2016 roku.
 • Torowa mistrzyni Europy w wyścigu punktowym (2015) oraz szosowa wicemistrzyni świata. Pani Katarzyna była także w drużynie narodowej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku. Warto dodać, że to pierwsza reprezentantka Polski w historii, która została mistrzynią świata w kolarstwie torowym!

Reprezentowała kolejno barwy klubów MLUKS Szperek Antonin (2001-2007), UKS Jedynka Limaro Kórnik (2007-2013), GSD Gestion Kallisto (2013) i Boels Dolmans (od 2014)

 

 • data: 2020-05-20
 • Mistrzyni Świata mieszka a Tarchałach
 • Mistrzyni Świata mieszka a Tarchałach
 • Mistrzyni Świata mieszka a Tarchałach
 • Mistrzyni Świata mieszka a Tarchałach

Prace przy ścieżce pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów

Co jakiś czas staramy się Państwa informować o tym co słychać w  inwestycjach gminnych, a dzieje się w nich naprawdę dużo. W dniu dzisiejszym przypominamy o trwających przez cały czas pracach przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku Raczyce-Uciechów, 

zakres robót obejmuje:

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,00 -2,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono prace związane z budową kanału deszczowego, obecnie wziąż trwają prace drogowe, dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej, Dofinansowanie zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów"

Wykonawca robót jest firma Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak Koźmin, ul. Klasztorna 21.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów”  nr RPWP.09.02.02-30-0013/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

 • data: 2020-05-19
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • Prace przy ścieżce Raczyce-Uciechów
 • logo Rewitalizacja

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

 • Informacja Dyrektora Zlewni w Lesznie
 • autor: Waldemar Sacher, data: 2020-05-18

Święto Europy w Szkole Podstawowej w Nabyszycach oraz filii w Gliśnicy

Dnia 9 maja w Paryżu francuski minister spraw zagranicznych zaproponował nową strukturę politycznej współpracy w Europie. Utworzono ponadnarodową instytucję europejską. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nabyszycach oraz filii w Gliśnicy świętowali zdalnie ten szczególny dzień - Dzień Europy.

Organizatorki tegoż przedsięwzięcia Barbara Miłosz oraz Joanna Usarek wyznaczyły zadania dla poszczególnych klas. Zadaniem dla uczniów klas I-III było stworzenie dowolną techniką flagi Unii Europejskiej, klasy IV-VIII miały zebrać ciekawe informacje dotyczące wybranego przez nich kraju członkowskiego UE i stworzyć prezentacje, plakaty oraz lapbooki, a nawet przebrać się, czy ugotować danie szczególnie przywodzące skojarzenia z danym krajem. Uczniowie wykazali się kreatywnością i talentem plastycznym.

Prace zawierają informacje dotyczące liczby ludności, waluty, stolicy, języka, klimatu, gospodarki, ale także dowiemy się, jakie miasta i zabytki warto zwiedzić i jakich przysmaków warto skosztować będąc w danym kraju. Kilkoro uczniów zdecydowało się przygotować dania regionalne danego kraju takie jak pizza czy hamburgery. Ciekawostka! Hamburgery kojarzą się wszystkim z kuchnią amerykańską. Okazuje się, że hamburgera wprowadzono do kuchni amerykańskiej przez imigrantów z ……Niemiec! A dokładnie z Hamburga! Takie oto ciekawostki wyszukali nasi uczniowie.

Barbara Miłosz oraz Joanna Usarek przygotowały dla uczniów zdalne gry i zabawy, quizy oraz zadania do rozwiązania. Uczniowie mogli powtórzyć sobie rozmaite informacje, dopasować flagi do danego państwa, zaśpiewać hymn Unii Europejskiej, odsłuchać i zaśpiewać hymn poszczególnych państw i wiele innych.

Nie możemy również zapomnieć o przedszkolakach Szkoły Podstawowej w Nabyszycach oraz filii w Gliśnicy. One również z pomocą pań Bernadetty Krakowskiej, Pauliny Pawlak, Ewy Radajewskiej, Donaty Golec, Pauliny Pawlaczek oraz wspaniałych rodziców, którzy tak dzielnie trwają w zdalnym nauczaniu, świętowały Dzień Europy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

 

 • autor: Sp Nabyszyce, data: 2020-05-18
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach
 • Święto Europy w Szkole w Nabyszycach

Ulica Sowińskiego w Odolanowie oficjalnie oddana do użytku

Dnia 14.05.2020r. odbyło się oczekiwane, oficjalne otwarcie i przekazanie do użytku zmodernizowanej ul. Sowińskiego w Odolanowie.  Odcinek o długości 225 mb, na nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, został wykonany przez Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie. Ulica Sowińskiego była jedną z dróg na terenie miasta, która potrzebowała nowoczesnej nawierzchni, choćby ze względu na to, że łączy się z jednej strony z ulicą Nadbaryczną, a z drugiej z ulicą Kilińskiego. To już kolejna z wielu wykonanych w ostatnim czasie inwestycji drogowych na terenie naszego miasta jak i całej gminy.

 • autor: mw, data: 2020-05-15
 • Sowińskiego oficjalnie oddana do użytku
 • Sowińskiego oficjalnie oddana do użytku
 • Sowińskiego oficjalnie oddana do użytku
 • Sowińskiego oficjalnie oddana do użytku
 • Sowińskiego oficjalnie oddana do użytku

Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie

Zapraszamy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji,  wniosek , klauzula  informacyjna, regulamin rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 dostępne  pod adresem http://sm.odolanow.pl/rekrutacja/  Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 62-33-13-08 w godzinach 8.00-15.00

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  w Odolanowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gminy i Miasto Odolanów a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictw a Narodowego za pomocą Centrum Edukacji  Artystycznej. Szkoła prowadzi kształcenie artystyczne w zakresie gry na wybranym instrumencie oraz przedmiotach ogólno muzycznych. Uczniowie kształcą się pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w następujących specjalnościach /instrumentach/ - trąbka, saksofon, skrzypce, perkusja, gitara, fortepian. Kształcenie jest nieodpłatne i odbywa się w dwóch cyklach – 6 letnim dla dzieci w wieku - 7-10 lat oraz czteroletnim w wieku 10-16 lat.

Badanie predyspozycji dziecka  odbywa się w formie indywidualnego badania przydatności kandydata podczas którego badany jest słuch wysokościowy, harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, wrażliwość i wyobraźnia muzyczna, predyspozycje do gry na instrumencie. Wskazane jest przygotowanie przez kandydata dowolnej piosenki.  

 

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2020-05-15
 • Szkoła Muzyczna zaprasza

Setna Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Odolanowie

Święty Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako Karol Józef Wojtyła. Przeżył trudne dzieciństwo i młodość naznaczone śmiercią ukochanych osób oraz trudny czas drugiej wojny światowej. Wytrwałość, ciężka praca, niezachwiana wiara doprowadziły kardynała Wojtyłę, aż na stolicę piotrową.

Wspaniały Polak i patriota 4 września 2001r. został patronem odolanowskiego gimnazjum. Ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp. Stanisław Napierała podczas mszy św. zaczynającej uroczystości nadania imienia zacytował słowa Jana Pawła II: ,, Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.” Słowa te stały się hasłem przewodnim działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
15 stycznia 2002r. podjęto uchwałę o nadaniu sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie. Sztandar został poświęcony przez papieża Jana Pawła II w kwietniu 2002r. podczas gimnazjalnej pielgrzymki do Włoch. Jan Paweł II i jego nauczanie na zawsze zagościło w murach szkoły.

Dzień 4 listopada ( imieniny Karola Boromeusza) zostały ustanowione dniem patrona szkoły.  Z inicjatywy ks. Ł. Żurawskiego powstała Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II i pierwsze spotkania w naszej szkole. Wiele lat był organizowany diecezjalny konkurs poezji Karola Wojtyły. W dniu patrona uczniowie z nauczycielami organizowali konkursy papieskie, przedstawienia teatralne przybliżające życie i nauczanie wielkiego patrona.

W sobotę 2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37 odszedł do Domu Ojca nasz ukochany patron Jan Paweł II. W szkole od poniedziałku z inicjatywy katechetów organizowano Apele Jasnogórskie, które o godz. 21.00 gromadziły bardzo dużą liczbę wiernych.
6 kwietnia została odprawiona  o godz.11.30 w Kościele św. Marcina msza św. żałobna w intencji zmarłego papieża.

W 2008 r dzień patrona został przeniesiony na 2 kwietnia w celu uczczenia kolejnych rocznic śmierci Papieża. Przez cały czas po śmierci Ojca św. zostały utrzymane apele papieskie odbywające się 16. dnia każdego miesiąca.

W każdym roku w październiku odbywała się pielgrzymka uczniów na Zjazd Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie oraz Zjazdy Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej. W szkole organizowano uroczystości dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów  z okazji beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja 2011 i kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia 2014r.             

W tym czasie przeniesiono Dzień Patrona Szkoły na 22 października- wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.
W 2015 r. do szkoły zostały przywiezione relikwie św. Jana Pawła II pielgrzymujące po szkołach im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej. Przyjęcie relikwii rozpoczęło się uroczystą mszą św. w Kościele. pw.  św. Marcina, a następnie przewiezione do szkoły, by nawiedzić każdą klasę. Uroczyste pożegnanie relikwii św. Jana Pawła II zakończyło się uroczystym apelem.

W każdym roku szkolnym odbywają się cykliczne uroczystości związane  z osobą św. Jana Pawła II: akademie, apele, przedstawienia, audycje przez radiowęzeł (wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, imieniny papieża, rocznica śmierci, urodziny).                       

W listopadzie 2019r. Szkoła Podstawowa przyjęła imię Jana Pawła II i gen. Kazimierza Glabisza. Dnia 22 października 2019r. odbyło się przedstawienie ,, Jan Paweł II- Polak, który został papieżem”

Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II i nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystości nadania szkole sztandaru  odbędą się jesienią.
 

 

 • autor: Katarzyna Langwińska, data: 2020-05-14
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II
 • Setna Rocznica Urodzin Jana Pawła II

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wlkp. został ponownie otwarty dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ulicy Staroprzygodzkiej 121 został ponownie otwarty z ograniczeniami polegającymi na wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów.
Można dostarczać wszystkie frakcje odpadów, które były odbierane do tej pory. W PSZOK przyjmowane będą selektywnie zbierane odpady komunalne w postaci: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-rozbiórkowych, puszek aluminiowych i metali, styropianu oraz opakowań wielomateriałowych typu Tetra-pak, czysty gruz. Wyszczególnione odpady przyjmowane będą od ww. właścicieli nieruchomości nieodpłatnie.

Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów jak i pracowników Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. mieszkańcy winni wcześniej telefonicznie umówić się z pracownikiem PSZOK-u na odbiór odpadów.

PSZOK – ul. Staroprzygodzka 121, tel. 62 737 20 12.

Natomiast ulegają zmianie godziny otwarcia PSZOK-u:
- poniedziałek 8.30 – 18.30;
- wtorek 8.30 – 16.30;
- środa 8.30 – 16.30;
- czwartek 8.30 – 16.30;
- piątek 8.30 – 16.30.

 

 • autor: Paweł Serafin, data: 2020-05-14

Wniosek o emeryturę lub rentę możesz złożyć później

Osoby, które z różnych przyczyn, w okresie epidemii, nie mogą lub nie chcą składać wniosku o emeryturę, rentę lub o ich przeliczenie, mogą zrobić to w późniejszym terminie.  Jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie, nie stracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące.

W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 r.  Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej przed upływem 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na wskazany w oświadczeniu dzień, muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za  cały okres epidemii.

Jeśli dana osoba złoży wniosek o emeryturę np. w czerwcu, ale warunki do  emerytury spełni już w marcu, będzie miała prawo do świadczenia od marca, o ile, do składanego w czerwcu wniosku o emeryturę, dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie.
Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-05-14
 • Logo_ZUS

Nowoczesna ulica Główna w Garkach już prawie ukończona!

Trwają intensywne prace nad wykonaniem przebudowy  ulicy Głównej w Garkach ( etap II) na które Gmina i Miasto Odolanów  pozyskała rządowe dofinansowanie w wysokości 207 859,00   z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość zadania to koszt  455.031,02zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostały m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 0,348 km,  chodniki, przejście dla pieszych, a pobocza będą utwardzone kruszywem kamiennym.

Inwestycja już niebawem zostanie ukończona, a umowny termin realizacji zadnia to czerwiec 2020r.

 

 • autor: mw, data: 2020-05-12
 • Ulica Główna na ukończeniu
 • Ulica Główna na ukończeniu
 • Ulica Główna na ukończeniu
 • Ulica Główna na ukończeniu
 • Ulica Główna na ukończeniu

Rozstrzygnięcie konkursu "Ulubiona Potrawa Regionalna"

W konkursie zorganizowanym przez KGW Wierzbno Komisja stanęła przed wielkim wyzwaniem. Do udziału w zmaganiach przystąpiło wiele Pań i Kół Gospodyń Wiejskich. Zostały przedstawione  interesujące przepisy  regionalne  na smakowite potrawy i słodkie wypieki.

Przepisy wywarły wielkie wrażenie i sprawiły, że obrady komisji konkursowej przebiegły bardzo burzliwie.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę główną dla:

Pani Reginy Smektały za potrawę „Poćka"

Wyróżnienia :
•    KGW Drogosławjózefów
•    Karolina Jura
•    KGW Głogowa
•    Beata Grocka
•    Joanna Sztukowska
•    Małgorzata Mróz
•    Grażyna Jurek
•    Maria Guździoł

KGW Wierzbno pragnie bardzo podziękować Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelice Możdżanowskiej za podarunki które zostaną przekazane naszym utalentowanym Paniom.

Zarząd KGW Wierzbno

 

 • data: 2020-05-11
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno
 • Konkurs kulinarny KGW Wierzbno

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem!

 • Burze z gradem
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-05-11

Godziny otwarcia biblioteki w Odolanowie

 • Godziny otwarcia biblioteki
 • data: 2020-05-11

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

 • Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza
 • autor: ugim, data: 2020-05-08

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 maja 2020 r.

 • Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów-1

Nauka zdalna … nie taka straszna w Szkole Podstawowej w Wierzbnie

W szkole, w domu, w pokoju, w ogrodzie – uczyć można się wszędzie. Dzięki wprowadzonemu w całym kraju nauczaniu zdalnemu, dzieci (nie rzadko z pomocą rodziców) brną poprzez podstawę programową w nowych warunkach. Nauczyciele dobierają metody pracy, tworzą materiały dydaktyczne, wspierają, wysyłają prezentacje, konspekty zajęć, notatki, zadają pytania oraz używają różnego rodzaju komunikatorów internetowych, nie rzadko telefonują – jednak to uczeń odkrywa, wyciąga wnioski, kieruje swoją nauką. Z dnia na dzień cała społeczność szkolna musiała nauczyć się organizować proces nauczania i uczenia się na odległość. Dzięki temu dzieci szkolne oraz przedszkolaki poznają świat z domu w trakcie pandemii. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wierzbnie dzięki wcześniejszym szkoleniom, między innymi w ramach programu Erasmus+, bez problemu realizują nauczanie zdalne z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Wychowawcy uczniów współpracują z rodzicami na rzecz edukacji poza murami szkoły. Nauczyciele planują proces nauczania oraz omawiają sukcesy i porażki w nauczaniu zdalnym podczas cotygodniowych spotkań on-line Rady Pedagogicznej szkoły.

Na stronie internetowej szkoły https://spwierzbno.edupage.org oraz na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/spwierzbno/ powstaje baza pomysłów na zajęcia w domu. Jednym słowem w ostatnim okresie zostały uruchomione ogromne zasoby kreatywności u nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (cenimy sobie ich wsparcie), które w przyszłości na pewną będą miały wpływ na rozwój drogi szkolnej i zawodowej uczniów. 

Brakuje wszystkim kontaktów bezpośrednich, ale wierzymy, że aktualne warunki pracy i codzienne doświadczenia w pokonywaniu trudności związanych z organizacja pracy nauczą nas wszystkich wrażliwości, empatii, zrozumienia siebie i otaczającego na świata oraz relacji międzyludzkich.
 

 • autor: SP Wierzbno, data: 2020-05-07
 • 1
 • 2
 • 3

Uczniowie naszych szkół pamiętali o Konstytucji 3 Maja!

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie zatwierdził ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Co roku w Szkole Podstawowej w Nabyszycach oraz filii w Gliśnicy organizowaliśmy uroczystą akademię rozpoczynającą się odśpiewaniem Hymnu Narodowego oraz przemówieniem Pani Dyrektor Katarzyny Maciejewskiej. W tym roku było inaczej…Pomimo wyjątkowej sytuacji w czasach pandemii, każdy z nas świętował we własnym domu. Uczniowie klasy 6 i 7 własnoręcznie wykonali kotyliony, które z dumą prezentowali na piersi. Przedszkolaki stworzyły z papieru Orła Białego oraz Flagę Polski. Byliśmy osobno, a jednak razem…zjednoczeni historią naszego kraju! To ona jest skarbem, który każdy Polak powinien nosić w sercu! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Joanna Usarek

 

Również Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie wykazali się kreatywnością i dumnie pozowali z Narodową Flagą w swoich domach, a Samorząd Uczniowski zachęcał wszystkich odwiedzających Facebook-a do umieszczania własnych zdjęć z flagą.

 • data: 2020-05-07

Święto Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Nabyszycach

 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach
 • Akcja Flagi w Nabyszycach

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zachęcał do robienia zdjęć z flagą!

 • hdimg662ba547d1134a5a694440a766c572

Koncert "Historia Polskiej Piosenki" nie odbędzie się - ODK zwraca pieniądze za bilety!

Odolanowski Dom Kultury informuje, że odwołuje koncert ” HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI”, który miał odbyć się pierwotnie 13 marca 2020r. Z uwagi na utrzymującą się sytuacje epidemiologiczną w kraju koncert „Historia Polskiej Piosenki” nie odbędzie się w późniejszym planowanym terminie.

W związku z powyższym ODK zwraca środki finansowe za zakupione bilety do dnia 15 czerwca br.

Informacje szczegółowo w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 62-733-13-08 oraz na stronie Internetowej:

ODK - http://odk.odolanow.pl/koncert-historia-polskiej-piosenki-…/
 

 • autor: odk, data: 2020-05-06

Rynek w Odolanowie będzie jeszcze piękniejszy!

Dochodzą do nas głosy, że mieszkańcom bardzo spodobał się nowy teren zieleni wokół Rynku w Odolanowie z czego bardzo się cieszymy. Został on uporządkowany i urozmaicony o nowe gatunki roślin. Projekt zagospodarowania terenu zakładał wprowadzenie niewielkich zmian przy utrzymaniu w miarę możliwości obecnych walorów zieleni. Usunięto nieatrakcyjne krzewy oraz chore, usychające drzewo. Pozostawiono tzw. bazę z okazałymi drzewami i krzewami. Teren urozmaicono o nowe gatunki niewielkich drzew, krzewów i roślin sezonowych.

Wzdłuż głównej alejki prowadzącej od obecnego budynku Urzędu  Gminy i Miasta do zabytkowego ratusza utworzono symetryczne pasy z plamami roślin sezonowych (Bratek ogrodowy)  i rozściełającymi się wokół nich zimozielonymi roślinami płożącymi (Jałowiec płożący). Na poszczególnych fragmentach placu dosadzono niewielkie skupiny krzewów 
z berberysami thunberga, różanecznikami i hortensjami bukietowymi i lawendami.

Ograniczono w znacznym stopniu powierzchnię trawnika dla którego są tu trudne warunki wzrostu. Zastąpiono ją plamami bluszczu pospolitego z podsypką kory.

Projektantką naszego pięknego terenu jest Pani Justyna Zdunek- Serafin.

                                
 

 • data: 2020-05-06
 • DSC_0422
 • DSC_0423
 • DSC_0424
 • DSC_0427
 • DSC_0428
 • DSC_0430
 • DSC_0418
 • DSC_0419
 • DSC_0420

„Zostań w domu - nie znaczy nie pomagaj!” w Szkole Podstawowej w Nabyszycach

„Zostań w domu - nie znaczy nie pomagaj!” to kolejna akcja zorganizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej w Nabyszycach. W związku z trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa poproszono rodziców uczniów, przedszkolaków oraz mieszkańców Nabyszyc i Gliśnicy o pomoc dla samotnych i starszych osób z naszej okolicy. Szkoła zorganizowała zbiórkę środków czystości i higieny osobistej: dezodoranty, kremy do rąk, mydła, pasty do zębów, papier toaletowy, żele pod prysznic, balsamy do ciała, proszki do prania, chusteczki higieniczne, płyny, szampony itp.

Akcja trwała od 22.04 do 29.04. Wyżej wymienione produkty przynoszono do sklepów w Nabyszycach, Gliśnicy oraz Szkoły Podstawowej w Nabyszycach i jej filii w Gliśnicy. W każdym z tych miejsc został wyłożony karton na owe produkty z opisem całej akcji.

W zbiórkę zaangażowało się bardzo wiele osób, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dnia 30.04. wszystkie zebrane środki zostały przekazane pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie, co wywołało podziw wobec zorganizowania i przeprowadzenia akcji w tak trudnym czasie. 

 • autor: P. Pawlak B. Krakowska K. Piętak, data: 2020-05-06
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach
 • Akcja w Nabyszycach

Informacja dla odbiorców wody

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie informuje odbiorców wody i kanalizacji, iż do końca maja 2020 roku nie będą odczytywane liczniki wody przez inkasentów.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją zostaną wystawione faktury prognozowane (uśrednione) na podstawie ostatnich dokonanych odczytów.

Faktury zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

Faktury dotyczą mieszkańców miejscowości: Tarchały Wielkie, Gorzyce Małe, Gliśnica, Baby, Uciechów, Raczyce,

Odolanów ulice: Kaliska, Osiedle Wojska Polskiego.


Z poważaniem 
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

 • autor: zuk, data: 2020-05-05

Najuboższe dzieci z terenu naszej gminy otrzymają komputery do nauki zdalnej!

Gmina i Miasto Odolanów otrzymała komputery, które będą przeznaczone do nauki zdalnej dla najuboższych dzieci z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Komputery po okresie nauki w domu zostaną zwrócone do szkół do pracowni informatycznej. Przez cały okres eksploatacji będą wykorzystywane do nauki przez uczniów.

 

Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 70 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna Szkoła"
 

 • data: 2020-05-05
 • sliderw_04_low
 • logo PO PC

Wykaz nieruchomości pod dzierżawę

 • W Y K A Z mazurkie-1
 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-05-05

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z  powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Ewa Szymankiewicz 
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji 
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 

 • autor: zus, data: 2020-05-05
 • Logo_ZUS

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2020r.

 • Ogłoszenie Burmistrza z dnia 4 maja 2020r.
 • autor: ugim, data: 2020-05-04

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2020 r.

 • Przedszkole ponownie otwarte
 • autor: ugim, data: 2020-05-04

Od 11 maja ruszają Orliki!

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 11 maja otwarte zostaną  ORLIKI w Odolanowie i Tarchałach W.

•  Na jakich zasadach będą organizowane zajęcia w czasie epidemii wirusa COVID-19?


Z uwagi na obowiązujący stan epidemii wirusa COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu LAS będzie musiała uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacje na temat w/w zaleceń i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów będą również publikowane na stronie  internetowej. 

-Na Orliku jednocześnie mogą  odbywać się zajęcia dla 6 osób. Decyduje kolejność przybycia  i zgłoszenia się do animatora.

-Wszystkich przybywających na Orlik obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa osobistego /maseczki/ oraz dezynfekcja rąk przed wejściem i po opuszczaniu obiektu.

-Za dezynfekcję rąk uczestników jak i sprzętu sportowego odpowiedzialni są animatorzy pełniący dyżur na Orliku.

ORLIKI CZYNNE BĘDĄ  W GODZINACH  16.30 – 18.30 

O ewentualnych zmianach np. godzin otwarcia i innych ustaleniach wynikających ze  znoszenia kolejnych ograniczeń będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej UGiM.
 

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2020-05-04

IDEA PROJEKTU

 • ANIMATOR ORLIKA-1
 • ANIMATOR ORLIKA-2

Uczennica z Odolanowa jedną z najlepszych w Wielkopolsce!

Karolina Bargenda reprezentująca Hufiec Pracy w Krotoszynie i jednocześnie uczennica drugiej klasy Szkoły Branżowej w Odolanowie zajęła drugie miejsce w Województwie Wielkopolskim, a rywalizować musiała aż z dwudziestoma konkurentami reprezentującymi różne szkoły z naszego województwa.

Konkurs multimedialny pt. „Epidemia – jak postrzegam walkę z koronawurusem” miał na celu przedstawienie własnego punktu widzenia związanego z walką z koronawirusem, oraz skutecznymi formami walki z Epidemią.

To ogromny sukces Karoliny, której serdecznie gratulujemy!

 • autor: khp, data: 2020-05-04
 • Karolina konkurs

Życzenia dla Strażaków od Władz Samorządowych Gminy i Miasta Odolanów

 • Życzenia dla strażaków
 • data: 2020-05-03

Wielkopolskie placówki ZUS ponownie otwarte dla klientów

Od 4 maja 2020 r. przywracamy obsługę klientów w placówkach ZUS. U naszych pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na PUE.

"ZUS jako jeden z pierwszych urzędów podjął decyzję, aby ponownie otworzyć sale obsługi klientów. Wiemy jak bardzo jest to ważne dla osób, które szukają wszelkich informacji np. na temat rent i emerytur lub o tym w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Otwarcie naszych sal odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8.00 do godz. 18.00" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Ponadto, w placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których będzie można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma. 

Zachęcamy do zakładania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Można je założyć również korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów.
Ważne bezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo, prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne. Nasi klienci, do czasu obowiązywania wytycznych rządowych, powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta. 
Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą zapraszani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. 

Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, pełnomocnika lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-04-30
 • Logo_ZUS

Zaproszenie do udziału w Webinarium!

Specustawa zmieniła działanie samorządu lokalnego. Dostał nowe zadania i uprawnienia, ale w tym samym czasie wiele spraw nie może być procedowanych. Jak dziś wygląda jego działanie i nasze relacje z władzą? Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapraszają na webinarium!

Webinarium, prowadzone przez Szymona Osowskiego, jest dla mieszkanek i mieszkańców, ale też dla pracowników administracji publicznej. Pomoże zorientować się w przepisach i funkcjonowaniu urzędów – czyli w sprawach, które mnożą pytania, wydają się niejasne. Dowiemy się z niego:

 • z czego wynikają zakazy/nakazy np. przemieszczania się;
 • jak polecenia Premiera, wojewodów, Ministra Zdrowia mogą wpłynąć na działanie samorządu;
 • wpływ ograniczeń na sprawy w sądach, budżet obywatelski, fundusz sołecki, konsultacje społeczne, rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne, inicjatywę lokalną, jawność;
 • zasady pracy rad gminy pod nowymi przepisami;
 • nowe uprawienia wójtów/burmistrzów/prezydentów;
 • jak działają urzędy – załatwianie spraw, godziny otwarcia
 • co z organizacjami społecznymi: zasadami działania, konkursami, rozliczeniami.

Aby wziąć udział w webinarium, należy zarejestrować się pod linkiem:

https://fundacjaimstefanabatorego.clickmeeting.pl/webinarium-samorzad-pod-rzadami-covid-19/register

 • autor: siecobywatelska.pl, data: 2020-04-30
 • Brązowy-Vintage-Zdjęcie-Kolaż-Post-na-Facebooku1 (1)

Od 4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję. 

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany. 

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

•    Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków
Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. 
Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

•    Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni
Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

•    Sklepy budowlane czynne w weekendy
Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum
Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne. 

•    Biblioteki i muzea
Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

•    Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. 
Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć
Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

•    przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
•    gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19. 
Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa 
Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?
•    Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
•    Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
•    Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
•    Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
•    Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
 

 • autor: gov.pl, data: 2020-04-29
 • info

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka. Jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 i z 24 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu do 3 maja 2020 roku.

Zgodnie ze specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

ZUS przypomina, że nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, a jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka, może zapewnić dziecku opiekę ( np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-04-29
 • Logo_ZUS

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

 • Komunikat Burmistrza z 29.04.2020r.
 • autor: ugim, data: 2020-04-29

Kolejna ulica na terenie miasta została zmodernizowana!

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie zrealizował zadanie pn. przebudowa ulicy Sowińskiego w Odolanowie na odcinku o długości 225 mb, na nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Ulica Sowińskiego była jedną z dróg na terenie miasta, która potrzebowała nowoczesnej nawierzchni, choćby ze względu na to, że łączy się z jednaj strony z ulicą Nadbaryczną, a z drugiej z ulicą Kilińskiego.

Przewidywany termin oficjalnego odbioru ulicy to Maj .

 • data: 2020-04-28
 • DSC_0431
 • DSC_0433
 • DSC_0434
 • DSC_0435

Informacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek. W ramach tej ustawy prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec przysługuje również w przypadku ich opłacenia.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków, najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień, czyli odpowiednio przed 10 i 15 maja. Prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o zwrot wcześniejszej nadpłaty, które zostały przekazane najpóźniej w terminie opłacania składek. Takie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, nawet jeśli nadpłata została rozliczona na bieżące należności. Oczywiście o ile prawo do zwrotu nadpłaty nie uległo przedawnieniu i przedsiębiorca spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej. Prawo do nadpłaty przedawnia się po 5 latach.

Wniosek o zwrot nadpłaty jest dostępny na stronie ZUS. Może być złożony poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Warto zwrócić uwagę, by dane we wniosku były poprawne i kompletne, tzn. by zawierały dane wnioskodawcy w tym NIP, REGON lub PESEL. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Zachęcam do przesłania wniosku elektronicznie, poprzez PUE ZUS.

We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, jak mają być zwrócone pieniądze. Preferowany jest zwrot na rachunki bankowe, przy czym ważne jest, aby wskazany we wniosku numer rachunku, był zapisany na koncie płatnika składek w ZUS. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty, płatnik powinien go zaktualizować w ZUS. Trzeba również pamiętać o własnoręcznym podpisie i pieczątce na wniosku (jeśli płatnik składek posiada). Przy spółkach pod wnioskiem powinny się podpisać osoby wskazane do tego w KRS.
Informację o stanie rozliczeń płatnik może sprawdzić sam za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka

 

 • autor: zus, data: 2020-04-27
 • Logo_ZUS

Uczennica ZSZ w Odolanowie laureatką multimedialnego konkursu na temat epidemii

Wychowawcy Krotoszyńskiego Hufca Pracy zorganizowali konkurs multimedialny pod nazwą „Epidemia – jak postrzegam walkę z koronawirusem”

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy w programie graficznym, w której musieli oni przedstawić własny punkt widzenia związany z walką z koronawirusem oraz skutecznymi formami walki z epidemią. Dodatkowo każda z osób biorących udział w konkursie musiała szczegółowo zapoznać się z ograniczeniami i nakazami uchwalonymi przez władze krajowe.

Do konkursu zgłosiło się łącznie 11 uczestników, a komisji najbardziej spodobała się praca, wykonana przez Karolinę Bargendę – uczennicę klasy II Branżowej Szkoły w Odolanowie.

Nasza reprezentantka będzie teraz rywalizowała na Wojewódzkim etapie konkursu. Trzymamy kciuki!

 

 • data: 2020-04-27
 • Wirus

Powiatowy Urząd Pracy prosi o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną!

 • komunikat-1
 • autor: pup, data: 2020-04-24

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii?

W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Urząd Gminy i Miasta Odolanów przekazuje niezbędne informację dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii.
 

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE TAKIE JAK:

•    środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika/worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).
 

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

•    Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
•    Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady wytworzone przez osoby będące w stanie izolacji (chore lub podejrzane o chorobę zakaźną).

•    Należy odczekać 72 godziny od zamknięcia – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
•    Osoba przebywająca w izolacji powinna, w miarę możliwości, spryskać worek z odpadami preparatem wirusobójczym;
•    Nie należy zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności, nie należy też go zgniatać;
•    Po zapełnieniu worka, należy go związać i wystawić worek z pomieszczenia, w którym się przebywa, aby ktoś inny mógł wyrzucić go do śmietnika;
•    Osoba, która wynosi odpady od osób przebywających w izolacji, powinna założyć rękawiczki. Worek należy włożyć do drugiego worka, zamknąć go szczelnie przy pomocy taśmy samoprzylepnej czy sznurka oraz oznaczyć go datą i godziną zamknięcia oraz dodatkowo literą C;
•    Worek z odpadami należy przenosić w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów;
•    Po wyrzuceniu odpadów należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce.
•    Inne odpady (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony/ meble) powinny być pozostawione w domu i

przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja, a punkty te będą otwarte dla mieszkańców.

Zwracamy się z prośba do mieszkańców budynków wielorodzinnych, żeby zamykali klapy pojemników i kontenerów na odpady. Mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy gromadzą odpady w workach, prosimy o zabezpieczenie ich przed dostępem do nich osób postronnych oraz zwierząt.

Urząd Gminy i Miasta Odolanów  jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym zastosowanie się do powyższym zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko  odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 • autor: Paweł Serafin, data: 2020-04-23
 • odpady

Prace przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku Raczyce-Uciechów

Trwają prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Raczyce-Uciechów

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,00 -2,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono już prace związane z budową kanału deszczowego, obecnie trwają prace drogowe, dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej, które zbliżają się powoli do Uciechowa. Dofinansowanie zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów"

Wykonawca robót jest firma Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak Koźmin, ul. Klasztorna 21.

 • data: 2020-04-23
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów
 • Postępy prac na odcinku Raczyce-Uciechów

Nowe, złagodzone obostrzenia związane z poruszaniem się!

Wraz z nowym tygodniem w życie wchodzą złagodzone obostrzenia związane m.in. z poruszaniem się. Możemy m.in. wejść do lasu, parku, a także pojeździć rowerem i pobiegać, ale tylko jeśli wymaga tego nasza kondycja psychiczna. Co jeszcze się zmieni? Podpowiadamy…
Od poniedziałku 20 kwietnia obowiązują złagodzone obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. To dzień wdrożenia pierwszego z czterech ogłoszonych przez rząd etapów tzw. odmrażania gospodarki, a więc przywracania do normalności sytuacji w kraju. Na razie jednak złagodzenie obostrzeń ma niewiele wspólnego z prowadzeniem biznesu. Zmiany dotyczą innych sfer.

Handel i usługi na nowych zasadach

W sklepach jednorazowo może przebywać więcej osób niż dotychczas:
•    do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4,
•    w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Rekreacja na nowych zasadach

Rząd wprowadził złagodzone zasady przemieszczania się. Zostały otwarte parki i lasy. Możliwe jest również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Można więc wyjść do lasu albo parku, a także pobiegać i pojeździć na rowerze, ale tylko jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Przebywanie na zewnątrz jest możliwe wyłącznie z zachowaniem co najmniej dwumetrowego odstępu od innych osób i z zasłoniętymi ustami oraz nosem. Warto jednak pamiętać, że place zabaw nadal pozostają zamknięte.

Młodzież bez dorosłego

Do tej pory osoby poniżej 18. roku życia mogły przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Teraz to obostrzenie zostaje zniesione, ale wprowadzono granicę wieku.
•    Osoby powyżej 13. roku życia mogą przebywać na powietrzu bez opieki dorosłego.
Młodzież spełniająca granicę reżimu wiekowego, nadal musi zachować dwumetrowy dystans od innych osób, a także zasłaniać usta i nos.

Więcej wiernych w kościołach

W ostatnich tygodniach podczas mszy lub innego obrzędu sprawowanego w kościele mogło przebywać maksymalnie pięciu wiernych. Od 20 kwietnia przepisy w tym zakresie zostały złagodzone i wprowadzono nową zasadę. Mówi ona, że na jedną osobę musi przypadać 15 m2. To oznacza, że władze każdej parafii indywidualnie wyliczą, ilu wiernych może w jednej chwili przebywać w świątyni.

Co dalej?

Na razie nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie drugi etap łagodzenia obostrzeń związany z odmrażaniem gospodarki. Będzie to zależeć od sytuacji w kraju, która zmienia się dynamicznie. Może to być w ciągu kilku tygodni, ale rząd nie podaje konkretnej daty. Wiele zależy od nas i tego, czy będziemy stosować się do wszystkich zaleceń, wskazań i obowiązków.

 • data: 2020-04-20
 • Kolejne etapy

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy i Miasta w drodze!

 • maseczki ochronne2-1
 • DSC_0377
 • DSC_0382

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • INFORMACJA_500+
 • autor: mgops, data: 2020-04-17

Chrońmy pszczoły i stosujmy prawidłowe środki ochrony roślin!

 • Komunikat-1
 • Chrońmy pszczoły-1
 • Zabieg środkami ochrony roślin(4)-1

Inwestycje na terenie Gminy i Miasta Odolanów trwają!

Inwestycje drogowe na terenie Gminy i Miasta Odolanów nie zwalniają.  Zakład Usług Komunalnych cały czas pracuje nad renowacją ul. Sowińskiego. Oprócz tego w Garkach trwa kontynuacja (II etap) modernizacji ul. Głównej, poprzez wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej, biegnącego wzdłuż chodnika, a także odwodnienia drogi. Długość odcinka na którym prowadzone są prace to 348m.

Prace wznowiono także przy Grobli na rzece Barycz, gdzie pracownicy firmy RPM z Lublińca po któtkiej przerwie pracują już pełną parą. Głównym celem zadania jest poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej.

W ramach przebudowy grobli na jej koronie przewiduje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na skarpie odpowietrznej planuje się wykonać schody skarpowe o konstrukcji żelbetowej.

 

 • data: 2020-04-16

Modernizacja ul. Głównej w Garkach

 • DSC_0360
 • DSC_0362
 • DSC_0363
 • DSC_0365
 • DSC_0366
 • DSC_0367

Przebudowa grobli na rzece Barycz

 • DSC_0372
 • DSC_0373
 • DSC_0374
 • DSC_0368
 • DSC_0370
 • DSC_0371

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

 • Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia...
 • data: 2020-04-15

Maseczki dla seniorów

W związku z epidemią koronawirusa w trosce o zdrowie osób w podeszłym wieku postanowiłem zabezpieczyć członków odolanowskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w maseczki ochronne.Maseczki w ilości  200 sztuk zostaną dostarczone w dniu 15 kwietnia 2020r. szczególnie osobom samotnym.

                      Józef Wajs
                      Przewodniczący Koła PZERiI
                      Radny Powiatu Ostrowskiego    

 

W środę pierwsze postojowe na kontach wielkopolskich przedsiębiorców

Ponad 86 tysięcy przedsiębiorców otrzyma w środę pierwsze świadczenia postojowe. W Wielkopolsce świadczenie to trafi do przeszło 9,2 tys. przedsiębiorców.

Do 14 kwietnia złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają pomoc już w środę, 15 kwietnia. Wówczas to ZUS przeleje na konta 86,2 tys. osób pierwsze środki o postojowe. Daje to łącznie kwotę ponad 172 mln złotych – powiedziała prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS.

W naszym województwie, pierwsze środowe  przelewy, na kwotę prawie 18,5 mln zł, trafią do przeszło 9,2 tys. osób – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych do przedsiębiorców na terenie obsługiwanym przez I Oddział ZUS w Poznaniu (3215 świadczeń na kwotę 6416540 zł), II Oddział ZUS w Poznaniu (2982 świadczenia na kwotę 5994300 zł), dalej Oddział  ZUS w Ostrowie Wlkp. (2323 świadczenia na kwotę 4650100 zł) i Oddział w Pile (686 świadczeń na kwotę 1367600 zł).

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.
Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. Informacji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00). Zachęcamy do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę.

Zakład uruchomił też dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. Dostępny jest również numer tel. 22 290 87 01 – obsługa w sprawie świadczeń z tytułu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.

 

 • autor: zus, data: 2020-04-15
 • Logo_ZUS

Zasady bezpieczeństwa na dłużej!

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

•    ograniczenia w przemieszczaniu się;
•    zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
•    ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
•    ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
•    zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
•    zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
•    zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
•    zamknięcie restauracji;
•    ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
•    ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

•    zamknięcie szkół i uczelni;
•    przedszkoli i żłobków;
•    zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
•    zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

•    zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
•    obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

•    ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Nadmieniamy, że na terenie Gminy i Miasta Odolanów istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w aptekach, na stacjach benzynowych, a także w drogeriach i sklepach z mat. budowlanymi i artykułami BHP.

 

 • data: 2020-04-14
 • zasady bezpieczenstwa na dłużej

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

 • Komunikat Burmistrza z 14.04.2020 r.

Granty z Programu „Działaj Lokalnie” na przeciwdziałanie skutkom epidemii.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu ogłasza nabór wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wnioski o dofinansowanie projektów, których końcowym rezultatem jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego -  w tym roku dotyczących wyłącznie zapobiegania epidemii i przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii covid-19 – mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców niezrzeszone w żadnej organizacji.

Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. zdrowia, edukacji, sportu, kultury,  aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć wytwarzania niezbędnych deficytowych produktów, różnych form społecznego zaangażowania, np.: pomocy osobom potrzebującym wszelakiego wsparcia, zastąpienie działań edukacyjnych ze świata realnego, przenosząc je do przestrzeni online itp. Zakres jest szeroki, bo potrzeby naszych środowisk mogą być różne i zmieniać się w czasie trwania epidemii, jak również po jej zakończeniu.

Wnioski można składać do dnia 16 maja, a realizacja dofinansowanych projektów może być prowadzona od 01 czerwca do końca 2020 r. Ponieważ sytuacja epidemiczna jest zmienna i nieprzewidywalna, dopuszcza się możliwość rozstrzygania konkursu w sposób płynny w miarę zgłoszonych wniosków i potrzeb środowisk, a więc też możliwość rozpoczęcia realizacji projektów przed 01 czerwca.

Na dotacje przeznaczona jest kwota 56 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 000 zł. W tegorocznej edycji nie jest wymagany wkład własny w postaci finansowej a jedynie wyliczony wkład własny usługowy, rzeczowy lub pracy wolontariuszy.

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – link:

http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/270

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

 • autor: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, data: 2020-04-14
 • odl_milicz

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny z domownikiem

Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także współmieszkańców. Wszyscy, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają prawo do świadczeń chorobowych.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego.

Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy również osób, które wspólnie z nią zamieszkują lub gospodarują. W tym celu osoba wracająca z zagranicy przekazuje dane domowników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie tych przepisów również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca br., którzy odbywają obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty świadczeń chorobowych.

W takim przypadku, podstawą do wypłaty zasiłku jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny – informuje Marlena Nowicka – regionalna Rzeczniowa ZUS w Wielkopolsce.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, zleceniobiorca u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić przez internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe.

ZUS przypomina, że osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może wykonywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem są osoby wykonujące zawody medyczne, które w czasie  kwarantanny lub izolacji, w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny.  


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-04-14
 • Logo_ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Od 9 marca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od wszystkich opiekunów.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres te został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej.

Prawo do dodatkowego  zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa  placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Na terenie Wielkopolski do oddziałów ZUS wpłynęło łącznie 3089 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (Ostrów Wlkp. – 849, Piła - 315, Poznań I - 801, Poznań II – 1124).

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

 • data: 2020-04-09
 • Logo_ZUS

Niezwykły jubileusz Pani Marianny

Marianna Stachowczyk z domu Kocik, urodziła się 11.04.1920r. w Świecy II.

Do Odolanowa przeprowadziła się w 1940r. Zajmowała się głównie domem, a w wolnych chwilach krawiectwem. Wychowała piątkę dzieci: Janinę, Kazimierę, Wiesława, Henryka oraz Bogdana. Pani Marianna doczekała się dziesięciorga wnucząt, szesnastu prawnuków, oraz pięciorga praprawnuków!

Patrząc na Mariannę trudno uwierzyć, że ma już 100 lat. Zawsze pogodna, uśmiechnięta i w dobrej kondycji mimo sędziwego wieku!
Jeśli tylko pogoda na to pozwala, chętnie spędza czas w swoim ogrodzie. Mówi, że na długowieczność nie ma recepty. Pani Marianna uwielbia żartować i nie zapomina o codziennej modlitwie.

Z okazji swojego pięknego jubileuszu nasza solenizantka otrzymała wyjątkowe życzenia od Władz Samorządowych Gminy i Miasta Odolanów w osobach Burmistrza Mariana Janickiego, Zastępcy Burmistrza Jana Prokopa, Durektora GMCP Wojciecha Słodkiewicza i  Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Janusza Szustkiewicza. Miłą niespodzianką był niewątpliwie list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego.
Jeszcze raz wszystkiego pięknego Pani Marianno!

 

 • data: 2020-04-08
 • DSC_0354
 • DSC_0357

Akcja "Zostań w Domu"

„Zostań w domu!”- to akcja społeczna, którą postanowiła rozpowszechnić społeczność Szkoły Podstawowej w Nabyszycach. Nauczyciele i Pracownicy chcąc zachęcić mieszkańców wsi Nabyszyce, a może nawet i Gminy Odolanów do pozostania w domach poprosili dzieci o wykonanie pracy plastycznej o tej tematyce. Z relacji, które nauczyciele otrzymują od rodziców i uczniów wiadomo, że w domu też można miło spędzić czas. Dlatego padła propozycja, aby przedszkolaki wykonały rysunek ilustrujący, jak dzieci spędzają czas w domu, koniecznie z napisem ,,ZOSTAŃ W DOMU!”. Uczniowie natomiast na fotografii mieli uwiecznić atrakcyjnie spędzony czas w domu. Zdjęcia wysyłano do organizatorek akcji. Celem jest, aby prace dzieci pojawiły się na stronach dostępnych dla mieszkańców wsi Nabyszyce oraz Gminy i Miasta Odolanów zachęcając ich w ten sposób do pozostania w domu, a przez to ochrony własnego zdrowia i życia oraz zdrowia i życia innych.

 • autor: Paulina Pawlak, Bernadeta Krakowska, data: 2020-04-08
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"
 • Akcja "Zostań w Domu"

Informacja dla mieszkańców gminy Odolanów

Szanowni Mieszkańcy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że powołani przez Radę  Gminy i Miasta Odolanów inkasenci wyznaczeni do poboru podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami nie będą pobierać powyższych należności do odwołania.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji podatkowej lub
w zawiadomieniu o wysokości opłaty, względnie w kasie Banku Spółdzielczego w Dobrzycy o/ Odolanów lub na poczcie.

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji w zakresie:

1)    opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi telefon (62) 620-08-80, e-mail: sekretariat@odolanow.pl
2)    podatków telefon (62) 620-08-57, e-mail: podatki@odolanow.pl

 

 

 • autor: Beata Gościniak, data: 2020-04-07

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

 • Oświadczenie Burmistrza w sprawie odwołania imprez masowych

Od wtorku 7.04.2020 r. prosimy wystawiać odpady komunalne o godzinę wcześniej o 6 rano.

W związku z epidemią  KOVID-19  informujemy  mieszkańców o konieczności wystawiania wszystkich odpadów komunalnych: pojemników ze zmieszanymi, biodegradowalnych, papieru, tworzywa sztucznych, szkła kolorowego, szkła białego w dniu wywozu zgodnie z harmonogramem do godziny  6.00 rano lub wieczorem w dniu poprzedzającym wywóz. Odpady należy wystawiać o godzinę wcześniej niż do tej pory. Sytuacja jest spowodowana prośbą firmy odbierającej odpady i koniecznością zmiany organizacji pracy firmy Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. ul. Staroprzygodzka 138.

 • autor: Paweł Serafin, data: 2020-04-06
 • Odpady komunalne

Zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 • plakat informacyjny
 • data: 2020-04-06

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa

W Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
•    RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
•    RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
•    RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
•    RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć:
•    drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
•    za pośrednictwem poczty,
•    osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

 

 • autor: zus, data: 2020-04-06
 • skompresowane_infografiki_v21_karta_podatkowa
 • skompresowane_infografiki_v21_swiadczenie_www
 • skompresowane_infografiki_v21_tarcza_dodatkowe
 • skompresowane_infografiki_v21_tarcza_kanaly
 • skompresowane_infografiki_v21_ulga
 • skompresowane_infografiki_v21_umowy_cywilnoprawne
 • skompresowane_infografiki_v21_wsparcie_z_zus
 • skompresowane_infografiki_v21_zwolnienie_www
 • skompresowane_infografiki_v22_postojowe_dla_dg_2080
 • skompresowane_infografiki_v22_ulgi_www
 • skompresowane_infografiki_v22_wwsparcie_z_zoltym
 • Logo_ZUS

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

 • Ogłoszenie Burmistrza
 • data: 2020-04-02

Informacja dla odbiorców wody

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie informuje odbiorców wody i kanalizacji, iż do końca kwietnia 2020 roku nie będą odczytywane liczniki wody przez inkasentów.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją zostaną wystawione faktury prognozowane na podstawie ostatnich dokonanych odczytów.

Faktury zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

Faktury dotyczą mieszkańców miejscowości:

Wierzbno, Nabyszyce, Tarchały Małe, Boników, Garki, Świeca, Huta, Nadstawki.

Odolanów ulice: Rynek. Pl. Kościuszki, Wiosny Ludów, Zamkowa, 1-go Maja, L. Namysł, Cofalskiego, Słoneczna, Bartosza, Fr. Sójki, M. Kopernika, Parkowa, Krotoszyńska, Dworcowa, Ceglana, Leśna, Kaliska, Kurochowska, Zacisze, Chwaliszewska, Polna, Krótka, Sadowa, Gimnazjalna, Strzelecka, Wiatraczna, Ogrodowa, Wiosenna, Dębowa, Sosnowa, Jarzębinowa, Klonowa, Świerkowa, Wierzbowa, Jodłowa, Trzy Mosty, Kwiatowa, Przemysłowa, Osiedlowa, Raszkowska, Piszczygłowy, Nowa, Wąska.

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych

 

 • autor: zuk, data: 2020-04-02

Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w Odolanowie

Nie tylko w sołectwach przynależnych do naszej Gminy, ale również na terenie miasta Odolanów, trwają obecnie drogowe prace modernizacyjne. Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie realizuje zadanie pn. przebudowa ulicy Sowińskiego w Odolanowie na odcinku o długości 225 mb, na nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm.

Termin wykonania zadania przewiduje się na maj 2020r.

 

 • data: 2020-04-01
 • przebudowa ul. Sowińskiego
 • przebudowa ul. Sowińskiego
 • przebudowa ul. Sowińskiego
 • przebudowa ul. Sowińskiego
 • przebudowa ul. Sowińskiego
 • przebudowa ul. Sowińskiego

Pierwsze „trzynastki” trafią 1 kwietnia na konta emerytów i rencistów

Ruszyła wypłata trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafiają do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkowe roczne świadczenia pieniężne  ok. 9 mln osobom.

Tzw. trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca mieli prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień, wypłata była zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.

Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ono wypłacone wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z tego w większości przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej "na rękę" będzie do wypłaty 981 zł.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.
ZUS wypłaci tzw. trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjalny opis, dzięki czemu, będzie je łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-04-01
 • Logo_ZUS

Postępy prac przy drogach w Garkach i w Raczycach!

 • data: 2020-03-31

Ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów

 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • data: 2020-03-31

Ul. Główna w Garkach

 • Garki
 • Garki
 • Garki
 • Garki
 • Garki
 • Garki

Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Baby-Wierzbno coraz bardziej okazała!

Wiele dzieje się w inwestycjach drogowych w roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Oprócz Remontów na odcinkach Huta-Świeca, Budowie ścieżki pieszo-rowerowej z Raczyc do Uciechowa, czy II etapu przebudowy ul. Głównej w Garkach, o czym pisaliśmy w poprzednich artykułach w chwili obecnej Powiat Ostrowski realizuje potężną inwestycję.

Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5326P w m. Baby do skrzyżowania z drogą powiatowąnr 5324P w m. Wierzbno (dł. 3,5 km), trwa przebudowa drogi nr 5323P, której zakres obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni oraz nowej nawierzchni bitumicznej, ułożenie krawężników oraz ścieku przykrawężnikowego, wykonanie ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej i przebudowę systemu odwodnienia drogi.

Ww. zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Wybrana do wykonania zadania została firma: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp. J. ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

 

 • data: 2020-03-31
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno
 • Ścieżka pieszo-rowerowa Baby-Wierzbno

ZUS jest gotowy do realizowania tarczy antykryzysowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. „Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP przez trzy miesiące.

„Jesteśmy przygotowani na wdrożenie rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla wielu pracodawców i pracowników. Proponowane w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na ich świadczenia wypłacane z ZUS” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Zniesiona będzie także opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.

„Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa, będą realizowane priorytetowo i będą zautomatyzowane. Wychodzimy z założenia, że w tym trudnym czasie należy zrobić wszystko, aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom” – podkreśla prezes Zakładu.

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na epidemię koronawirusa. „Skróciliśmy do 1 strony i maksymalnie uprościliśmy wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy” – wyjaśnia prof. Uścińska.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

 

 • autor: zus, data: 2020-03-30
 • Logo_ZUS

Uwaga kierowcy, prognozuje się przymrozek na drogach!

 • WPW_STAN_20200330113352-1
 • WPW_STAN_20200330113352-2
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-03-30

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-03-26
 • Logo_ZUS

Dyżury dla najbardziej potrzebujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 • Info o dyżurach
 • autor: mgops, data: 2020-03-25

Wykaz nieruchomości do najmu w trybie bezprzetargowym

 • Wykaz najmu nieruchomości
 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-03-24

Dzień Kolorowej Skarpetki w Szkole Podstawowej w Nabyszycach

21 marca to Światowy Dzień Dzieci z Zespołem Downa. Niestety w tym roku w związku z sytuacją jaka ma miejsce w naszym kraju nie mogliśmy świętować w szkole i przedszkolu tego jakże wyjątkowego dnia… Mimo to, nauczyciele oraz uczniowie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Nabyszycach nie zapomnieli o przedszkolaku Hubercie! W ramach zdalnego nauczania nauczyciele przedszkola zorganizowali niespodziankę. 

Zadaniem dzieci i rodziców oraz pozostałych członków rodziny było zrobienie zdjęć w kolorowych skarpetkach, oczywiście nie do pary! Wszyscy spisali się na medal ! Przepiękne, kolorowe zdjęcia i filmiki wraz z najlepszymi życzeniami zostały wysłane za pośrednictwem działającej grupy przedszkolaków z Nabyszyc w serwisie Facebook wprost do Huberta. Pokazaliśmy Naszą solidarność z Hubertem. 

Do akcji włączyła się również Dyrektor Katarzyna Maciejewska oraz nauczycielki - Joanna Usarek wraz z uczniami klasy 6 i 7,  Pedagog Karolina Policzkiewicz oraz organizatorki akcji: Berdnadeta Krakowska (wychowawca grupy) i Paulina Pawlak. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 • autor: Paulina Pawlak, Bernadeta Krakowska, data: 2020-03-24
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach
 • Dzień kolorowej skarpetki w Nabyszycach

MGOPS w Odolanowie zachęca do zmiany formy płatności świadczeń z gotówki na płatność na konto!

 • Informacja MGOPS
 • autor: mgops, data: 2020-03-23

WNIOSEK DO POBRANIA

Komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prcuje bez kontaktu z interesantami. ARiMR przypomina, że większość spraw nie wymaga osobistej wizyty rolnika w biurze powiatowym. Teraz często można załatwić je przez Internet.

W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa agencja zachęca do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu wyznaczonych kanałów komunikacji. Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny.

KANAŁY KOMUNIKACJI:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;
- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,
- wysłanie pocztą,
- złożenie poprzez platformę ePUAP,
- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11
Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

 

 • autor: ARiMR, data: 2020-03-20
 • kanały komunikacji

ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie, będzie dotyczyło składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz sankcji.

Jakie składki możesz odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie

•    Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości (plik docx 223kb)
•    Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość (plik docx 195kb)

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, wyśle Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz przekazać z powrotem do ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub prześlij pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb), tj.  doradca_ds_ulg_i_umorzen_OstrowWlkp@zus.pl i na tej podstawie ZUS udzieli Ci ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Gdy nie spełnisz warunków

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić Ci ulgi.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń.
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Siedziba Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim    (62) 735 72 47
Inspektorat w Kaliszu    (62) 766 17 42 wew. 377
Inspektorat w Lesznie    (65) 525 84 12
Inspektorat w Rawiczu    (65) 546 19 45


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

 

 • autor: ZUS, data: 2020-03-20
 • Logo ZUS

Całkowity zakaz handlu na targowisku w Odolanowie!

 • Informacja- koronawirus- targowisko — sanepid-1
 • autor: ZUK, data: 2020-03-20

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca przyjęć interesantów

 • Informacja Przewodniczącego Rady-1

Ważne zalecenia dla osób przebywających w kwarantannie!

 • kwarantanna-15-03--1
 • autor: Tomasz Przytuła, data: 2020-03-18

Dokument do pobrania: zalecenia dla osób przebywających w kwarantannie

Ważne infomacje od Zakładu Usług Komunalnych w związku z zagrożeniem koronawirusa

 • korona
 • korona2
 • korona3
 • autor: ZUK, data: 2020-03-17

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 • data: 2020-03-17

Dokumenty do pobrania

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie koronawirusa

 • Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie...
 • data: 2020-03-17

Chodnik przy ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich oficjalnie oddany do użytku!

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie zakończył prace związane z przebudową nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich – etap II. Nawierzchnia o długości 483 i szerokości 1,4 – 2,0 m.

Zakres zleconych przez Gminę i Miasto Odolanów robót obejmował ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej nezfazowej (szarej) – 803,00 m², wykonanie nawierzchni wjazdów do posesji z kostki betonowej, ułożenie krawężników najazdowych i obrzeży. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 130 000,00 zł.

W ubiegłym tygodniu w Tarchałach miało miejsce spotkanie na którym oficjalnie oddano nową nawierzchnię do użytku.

 

 • autor: ZUK, data: 2020-03-17
 • Otwarcie ul. Kolejowej w Tarchałach

Inwestycje w toku. Wiele dzieje się na drogach!

Trwają inwestycje i remonty drogowe na terenie Gminy Odolanów. Jeżeli chodzi o to drugie w chwili obecnej na odcinku Huta-Świeca (odcinek przez las) prowadzone są działania w postaci wywyższenia drogi mieszanką kamienną na odcinku 450m.

Oprócz tego możemy obserwować również kontynuację prac przy ścieżce pieszo rowerowej na odcinku Raczyce – Uciechów. Planowany termin ukończenia zadania przewiduje się na koniec czerwca bieżącego roku.
 

Intensywne prace budowlane prowadzone są również w miejscowości Garki.  Trwa tam kontynuacja (II etap) modernizacji ul. Głównej, poprzez wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej, biegnącego wzdłuż chodnika, a także odwodnienia drogi. Długość odcinka na którym prowadzone są prace to 348m.

Przez cały rok, także w okresie zimowym pracownicy robót interwencyjnych usuwają zbędne zarośla przy poboczach dróg na terenie gminy. Dzięki temu nie tylko poprawia się estetyka i wygląd okolicy, ale przede wszystkim zwiększa się widoczność i tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Warto dodać, że na odcinku między Babami a Wierzbnem Powiat Ostrowski prowadzi potężną inswetycję w postaci modernizacji drogi, oraz budowy ścieżki pieszo - rowerowej!

Więcej szczegółów dotyczących tego zadania, przedstawimy Państwu w następnym artykule dotyczącym inwestycji drogowych

 • autor: Michał Walków, data: 2020-03-17

Remont drogi na odcinku Huta-Świeca

 • Huta-Świeca
 • Huta-Świeca
 • Huta-Świeca
 • Huta-Świeca

Ścieża pieszo-rowerowa na odcinku Raczyce - Uciechów

 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów
 • Raczyce-Uciechów

II etap ul. Głównej w Garkach

 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach
 • Główna w Garkach

105 urodziny w Odolanowskim DPS

Rok 2020 przyniósł kolejne obchody urodzin Pani Józefy Kozera, która od roku 2011 jest mieszkanką Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Uroczystość 105 urodzin odbyła się w  Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w dniu 13 marca 2020 roku.

Przybrała ono formę spotkania kameralnego w gronie reprezentacji pracowników Centrum oraz delegacji z ODPS. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Centrum – Wojciech Słodkiewicz, który powiła również przybyłych na spotkanie gości w osobach: Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Jan Prokop – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, Janusz Szustkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów oraz Aleksandra Szkudlarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Przybyłe delegacje i współmieszkańcy złożyli na ręce jubilatki bukiety kwiatów oraz życzenia dalszych lat życia, przede wszystkim w zdrowiu oraz radości.

Na spotkanie przygotowano również filmowe życzenia od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie. Dla przybyłych przygotowano również tort urodziny oraz wspólne spotkanie przy kawie.

 

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2020-03-16
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny
 • 105 urodziny

Pierwsze oznaki wiosny w postaci pięknych kwiatów

Zima już powoli nas opuszcza, widać to chociażby po pierwszych kwiatach które właśnie wypuściły.

 • Pierwsze oznaki wiosny
 • Pierwsze oznaki wiosny
 • Pierwsze oznaki wiosny
 • Pierwsze oznaki wiosny

Wypłaty świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie tylko we wtorek 17.03.2020r.

 • INFORMACJA
 • autor: MGOPS, data: 2020-03-13

ZUS zachęca do ograniczenia wizyt w placówkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z apelem o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu.

W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej – numer tel. 22 560 16 00.  Konsultanci są dostępni w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00. Można skorzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych - cot@zus.pl. W placówkach Zakładu pojawiły się także skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami.

Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem usług elektronicznych ZUS poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na temat kontaktu online pod adresem:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue

Kontakt telefoniczny z ZUS
Dzwoniąc pod numer infolinii ZUS, tel. 22 560 16 00, w dni robocze, w godz. od 7:00 do 18:00,  po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy w zależności od sprawy, którą chcemy wyjaśnić:  
1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
2 - Renty i emerytury,
3 – Zasiłki,
4 - Informacje dla ubezpieczonych,
5 - Informacje dla płatników,
7 - Ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności
9 - Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji


Ponadto Zakład Ubezpieczeń Informuje, że w dniach 16 i 23 marca sale obsługi klienta w ZUS będą czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

 • autor: zus, data: 2020-03-13
 • Logo_ZUS

Kolejne ostrzeżenia o silnym wietrze

 • WPW_STAN_20200312222614-1
 • WPW_STAN_20200312222614-2
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-03-13

Boiska typu "Orlik" zostają zamknięte do odwołania

 • Orliki zamknięte
 • data: 2020-03-12

Ostrzeżenie meteorologiczne: Uwaga na silny wiatr!

 • Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-03-12

Apel do mieszkańców!

 • Korona

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

 • Polecenie Wojewody
 • data: 2020-03-11

Jak reagować w przypadku objawów koronawirusa - podpowiadamy!

 • Jak reagować w przypadku wirusa?
 • autor: NFZ, data: 2020-03-02

Koncert w ODK Przeniesiony na inny termin!

 • Koncert odwołany
 • autor: ODK, data: 2020-03-11

Wynajem nieruchomości

 • Wykaz
 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-03-11

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 • Życzenia na dzień Sołtysa

Gminny Dzień Kobiet 2020 w obiektywie!

Jak Każdego roku Panie z terenu Gminy i Miasta Odolanów świętowały tradycyjny Dzień Kobiet w Sali „Pilawa”, który już na stałe wpisał się w kalendarz gminnych wydarzeń.

Życzenia wszystkim kobietom obecnym tego dnia na uroczystości złożyli: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady GiM Janusz Szustkiewicz, Radny Powiatowy Józef Wajs oraz Dyrektor Domu Kultury Janusz Lizurej. Na uroczystość zostały zaproszone wszystkie panie, które ukończyły 75 rok życia oraz panie, które należą do różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, jak: Akcja Katolicka św. Barbary i św. Marcina, Chór św. Barbary, Towarzystwo Śpiewacze, Uciechowianie, Klub Seniora, Uniwersytet III Wieku, Koło PZERiI w Odolanowie, a także podopieczne Dziennego Domu Senior+, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich oraz panie radne i panie sołtys.  Wśród przedstawicieli Władz Samorządowych nie zabrakło również Wiceburmistrza Jana Prokopa i Sekretarz Krystyny Wiertelak, którym towarzyszyło grono pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

W tym roku jako gwiazda wieczoru z ponad godzinnym recitalem wystąpiła Urszula Lidwin. Wokalistka poznańskiej sceny, która przez wiele lat współpracowała z Ireną Jarocką i obecnie specjalizuje się w wykonywaniu utworów legendarnej polskiej piosenkarki. Wszystkie panie z wielką przyjemnością słuchały i razem z Panią Urszulą nuciły znane wszystkim ponadczasowe przeboje. Wzorem lat ubiegłych o oprawę dźwiękową i nagłośnienie zadbał Eugeniusz Grochowski z Odolanowskiego Domu Kultury. Podziękowania kierujemy również dla Pani Bogny Płókarz, która zajęła się dekoracją sceny.

Po części artystycznej niezastąpiona obsługa restauracji Nadbaryczna przygotowała dla wszystkich Pań poczęstunek w postaci ciasta i kawy, a każda z Pań wróciła do domu z prezentem w postaci kubka, na którym w tym roku znalazła się grafika przedstawiająca „Bramę 600-lecia”.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2020-03-10
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie
 • Gminny Dzień Kobiet w Obiektywie

Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu!

Szóstego marca 2020 roku podczas XXIV Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego pt. „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. W tym roku uwagę skupiono na Polakach działających w Niemczech. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Edukacji i Nauki.

Cztery uczennice z klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Raczycach zostały laureatkami tegoż konkursu, który przebiegał etapowo: Ostrów, Kalisz, Poznań.

II miejsce zajęła Maja Kołodziej, natomiast wyróżnienia otrzymały: Anna Błaszczyk, Anna Wewior oraz Gabriela Tanaś.
Serdecznie gratulujemy laureatkom oraz życzymy im kolejnych sukcesów.

 

 • autor: Bogumiła Klaczyńska, data: 2020-03-09
 • Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu
 • Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu
 • Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu
 • Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu
 • Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu
 • Uczennice z Raczyc nagrodzone w Poznaniu

Wesołe świętowanie w Nadstawkach

Sobotni wieczór 7 marca – to idealny czas na spotkanie w miłym gronie. Właśnie ten dzień panie z Koła Gospodyń Wiejskich Nadstawki wybrały aby świętować Dzień Kobiet. Na imprezie zebrało się ponad 50 pań. Słowa powitalne wygłosiły - Przewodnicząca koła Renata Kubica i Sołtys wsi Irena Kubica. Tradycyjnie jak co roku panie odwiedzili zaproszeni goście -  Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Burmistrz Marian Janicki, Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz oraz radni powiatu ostrowskiego w osobach Grzegorza Finke i Józefa Wajsa. Panowie złożyli solenizantkom najlepsze życzenia, wnieśli toast lampką wina śpiewając przy tym tradycyjnie „sto lat”.

Spotkanie obfitowało w liczne atrakcje muzyczne i taneczne a ozdobą programu był kilkunastoletni mieszkaniec tej miejscowości Jakub Błaszczyk. Dobra zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 • autor: Józef Wajs, data: 2020-03-09
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach
 • Wesołe świętowanie w Nadstawkach

Obradowała Gminna Spółka Wodna w Odolanowie

Dnia 5 marca 2020r. w restauracji Nadbaryczna odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. Po otwarciu obrad i powitaniu gości przez Przewodniczącą Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie Grażynę Rogalę oraz Wyborze Przewodniczącego i Protokolanta obrad, dokonano Wyboru Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej, a następnie przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej za rok 2019 i Komisji Rewizyjnej.

Istotnym punktem spotkania było podjęcie uchwał:
- o zatwierdzeniu sprawozdania rzeczowo – finansowego Spółki za rok 2019 i udzielenie Zarządowi absolutorium
-  wysokości składki na rok 2020
-  planie pracy na rok 2020
- zatwierdzeniu ceny jednostkowej 1mb konserwacji dna rowu
- zatwierdzeniu diet dla Zarządu za rok 2019
- upoważnieniu sołtysów do inkasowania składek
- przyjęciu zmian w statucie

Po dyskusji i wolnych wnioskach, a także sprawozdaniu Komisji Wnioskowej, obrady zakończono.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2020-03-09
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie
 • Obradowała Spółka Wodna w Odolanowie

Gala Podsumowująca Konkurs „Działaj Lokalnie”

Dnia 20 lutego 2020 roku delegacja z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach, jako jedni z 11 grantobiorców, uczestniczyła w Gali Podsumowującej XI edycję Konkursu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzeńsko gm. Żmigród. Miejsce to jest siedzibą jednego z grantobiorców i zarazem współorganizatora Gali, czyli grupy nieformalnej – Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o swój dom”. Gale prowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy – Jan Bernacki. Na spotkanie przybyły reprezentacje grantobiorców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym również Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów – Jan Prokop.

Na Gali rozstrzygnięto konkurs „Opowiedz …”, krótki reportaż filmowy o działaniach prowadzonych podczas realizacji projektów. Nagrodzono również grantobiorców za najciekawszą galerię zdjęciową redagowaną na stronie Działaj Lokalnie, w tym KGW Kaczory z projektem pt. „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie” otrzymało nagrodę w bonie o wartości 150,00 zł oraz dyplom z wyrazami uznania. Gości Gali zabawiał wesoły występ ludowego zespołu wokalnego „Humorek” ze Żmigrodu.

Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie” realizowany był od miesiąca czerwca do listopada 2019 roku, w ramach którego zorganizowano cykl spotkań, warsztaty florystyczno – papiernicze, biesiady, spotkania o charakterze rekreacyjno – sportowym.

 

 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie
 • Podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie

Panie z KGW Kaczory świętowały w swoim gronie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach w dniu 21 lutego 2020 roku świętowały Dzień Kobiet. Odbył się on na sali w Restauracji Kaczory DeLuxe. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń i toastu, które w imieniu Zarządu KGW złożyła Przewodnicząca oraz Sołtys Kaczor – Pani Jolanta Zawada. Potem odbyło się wspólne świętowanie przy muzyce, tańcach i śpiewie. Wszystkim paniom towarzyszył dobry humor oraz chęć wspólnej integracji. Niespodzianką był tort oraz słodkie upominki dla wszystkich uczestniczek spotkania.

 

 • data: 2020-03-06
 • Dzien Kobiet w KGW Kaczory
 • Dzien Kobiet w KGW Kaczory
 • Dzien Kobiet w KGW Kaczory
 • Dzien Kobiet w KGW Kaczory

„Dzień Seniora” w Szkole Podstawowej w Nabyszycach oraz filii w Gliśnicy

W harmonogram imprez Szkoły Podstawowej w Nabyszycach oraz w filii w Gliśnicy wpisało się już na stałe święto „Dnia Seniora”. Również w tym roku, a dokładnie 22 stycznia w sali wiejskiej w Nabyszycach oraz 18 lutego w sali wiejskiej
w Gliśnicy miały miejsce te uroczystości.

Uczniowie oraz przedszkolaki wraz ze swoimi Paniami przygotowali występy artystyczne dla swoich dziadków
i zaproszonych gości oraz całej społeczności lokalnej. Swoją obecnością zaszczycili Nas: przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj, radny Czesław Lis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nabyszycach Katarzyna Maciejewska,  sołtys Gliśnicy Izabela Doktór oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Anna Doktór.
 

W części artystycznej w Gliśnicy pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne oraz taneczne, które były nagradzane gromkimi brawami publiczności. Na twarzach zebranych osób widać było radość i dumę z występów swoich wnuków. Po występach naszych milusińskich dla każdego przygotowano słodki poczęstunek oraz symboliczny kwiatek.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nabyszycach również zaprezentowały swoje talenty. Uczniowie zatańczyli, recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz przedstawiali inscenizacje. Występ wzbogaciły pięknie zaśpiewane i zagrane kolędy. Część artystyczna zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 100 lat oraz wręczeniem drobnych upominków wykonanych przez wnuczęta. Na koniec babcie i dziadkowie wraz z wnuczętami mogli sobie zrobić zdjęcie w specjalnie na tę okazję przygotowanej fotobudce. Następnie głos zabrała pani dyrektor, która wskazując na ogromną rolę dziadków w wychowaniu dzieci i ich szczególne miejsce w rodzinie, złożyła wszystkim zgromadzonym gościom serdeczne życzenia. Słodki poczęstunek został przygotowany i ufundowany przez Radę Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, Panią Sołtys i Radę Sołecką oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Nauczycielki odpowiedzialne za przygotowanie „Dnia Seniora” w filii w Gliśnicy (Paulina Pawlaczek, Donata Golec, Ewa Radajewska, Lucyna Misiek i Katarzyna Piętak) oraz w Szkole Podstawowej w Nabyszycach (Danuta Jurek, Joanna Robakowska)  składają serdeczne podziękowania Kole Gospodyń Wiejskich w Gliśnicy, w Nabyszycach oraz rodzicom za pomoc przy organizacji powyższej imprezy.

 

 • autor: Joanna Usarek, data: 2020-03-06

Dzień Seniora w Nabyszycach

 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach
 • Dzień seniora w Nabyszycach

Dzień Seniora w Gliśnicy

 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy
 • Dzień Seniora w Gliśnicy

Postępy prac przy budowie grobli na rzece Barycz!

Trwają prace przy Grobli na rzece Barycz. W chwili obecnej roboty odbywają się na odcinku 0+700 km do 0+965,00 km (od ul. Zamkowej w kierunku dworca kolejowego.

Prace polegają na:
- usunięciu ziemi urodzajnej,
- rozbiórce istniejącej grobli
- montażu ścianek szczelnych.

Na odcinku 0+000 km do 0+620 km (ul. Słoneczna) po zakończeniu humusowania skarp prace przerwano.

W tym tygodniu Burmistrz Marian Janicki wraz z Zastępcą Janem Prokopem osobiście wizytowali teren budowy.

Warto przypomnieć, że głównym celem zadania jest poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej.
W ramach zamierzonego zadania przewiduje się odbudowę korpusu grobli ziemnej do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). Odbudowa obwałowania wynika z wyniesienia korony grobli w dostosowaniu do osiąganych poziomów wód miarodajnych i kontrolnych oraz przez doszczelnienie korpusu wału i podłoża wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych obejmujących korpus grobli. Doszczelnienie grobli ziemnej polegać będzie na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winylowej) wykonanej z tworzywa sztucznego. Zakres robót ziemnych zależeć będzie od aktualnej rzędnej korony grobli w stosunku do rzędnej projektowanej (wymaganej).
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej grobli przeciwpowodziowej zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Barycz w km 118+140 – 119+095 w miejscowości Odolanów. Projektuje się odbudowę grobli na długości L = 920 m po istniejącej trasie.
PW ramach przebudowy grobli na jej koronie przewiduje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na skarpie odpowietrznej planuje się wykonać schody skarpowe o konstrukcji żelbetowej.

 

 • autor: Waldemar Sacher, Michał Walków, data: 2020-03-06
 • Prace przy grobli trwają
 • Prace przy grobli trwają
 • Prace przy grobli trwają
 • Prace przy grobli trwają
 • Prace przy grobli trwają
 • Prace przy grobli trwają

Z wizytą u Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

20 lutego Aleksandra Kruszyk i Hanna Marek wybrały się z wizytą do zastępcy włodarza gminy Odolanów – Jana Prokopa, aby przeprowadzić wywiad na temat gier i zabaw z dzieciństwa pana burmistrza. Dziewczęta oraz ich koleżanki i koledzy z klas VI i VII są uczestnikami projektu „Młodzi w Akcji”  - „Kronika sportowa. Jak wskrzesić dawne gry i zabawy”, w ramach którego zbierali informacje na temat gier i zabaw popularnych w naszym regionie w czasach młodości ich rodziców i dziadków.

Do zadań każdego z nich należało przeprowadzenie wywiadu z dorosłym zamieszkującym okolice Odolanowa, opracowanie i graficzne przygotowanie karty gry, napisanie podania do sojusznika projektu oraz nagranie propozycji niektórych zabaw.

Wydawało się, że uczestnicy zabrali wszystkie możliwe informacje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu, ale Wiceburmistrz zaskoczył dziewczęta informacjami o grze, która była niezwykle popularna na ziemi odolanowskiej w czasach jego dzieciństwa. Nazywała się „Duczka”. Z nostalgią opowiadał też o latach, kiedy wystarczyło hasło, a młodzież pojawiała się na ulicach, grając i bawiąc się całymi dniami. Zdradził też dziewczętom swoje młodzieńcze plany związanych w wyborem zawodu oraz zapewnił, że drzwi jego gabinetu są zawsze otwarte dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.
    

 

 • autor: Małgorzata Bożek, data: 2020-03-05
 • Z wizytą u Zastępcy Burmistrza

Coś się kończy, coś się zaczyna...

Coś się kończy, coś się zaczyna. Pani Krystyna Hoffmann z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszła na zasłużoną emeruturę. Tego wyjątkowego dnia w odolanowskim MGOPS, oprócz dyrektora placówki Pawła Małuszka towarzyszyli jej przedstawiciele Władz Samorządowych Gminy i Miasta Odolanów w Osobach Burmistrza Mariana Janickiego oraz Zastępcy - Jana Prokopa, którzy dziękowali Pani Krystynie za „wiele lat sumiennej i rzetelnej pracy, poświęcenia w realizacji zadań służbowych na rzecz sprawnego funkcjonowania  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie” .  To piękne słowa skierowane dla Pani Krystyny od Władz naszej Gminy.

„Do podziękowań dołączamy serdeczne życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym” – możemy przeczytać w liście.

 

 • autor: mw, data: 2020-03-05
 • Przejście na emeryturę w MGOPS

Umowa na „Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” podpisana.

Dnia 18.02.2020 r. podpisano umowę na „Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce. 

Przedsięwzięcie zrealizuje Firma Brukarstwo Kasprzak Sp. z o. o. z siedzibą D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
Punkt ten będzie pełnić funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”. PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

W punkcie odpady będą magazynowane i przekazywane do recyklingu, odzysku czy utylizacji do specjalistycznych instalacji ,które się tym zajmują. Odpady będą zbierane w kontenerach i pojemnikach. Punkt powstanie w miejscu starego składowisko, którego rekultywacja dobiegła końca. Zgodnie z ustawą na punkcie zbierane będą tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady ulegające biodegradacji (zielone) zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje.
 

Koszt inwestycji po przetargu wynosi 1 608 163,02 zł. Planowane dofinansowanie ma wynieść 1 057 472,51 zł – 85% kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Projekt pn. „ Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” - RPWP.04.02.01-30-0022/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałanie 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących".

 

 • autor: Paweł Serafin, data: 2020-03-04
 • logotyp

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Jan Kempiński – ur. 5.02.1921 r. w Jaskółkach. W czasie II Wojny światowej skierowany na roboty do Rzeszy, najpierw do Wiednia, a potem zesłany do obozu koncentracyjnego. Uciekł z transportu do Dachau i trafił na tereny województwa kieleckiego. Tam wstąpił do akowskiej partyzantki i przyjął pseudonim „Błysk”. Za szereg udanych, brawurowych akcji i osiągane sukcesy bitewne w Kieleckiem, na Lubelszczyźnie, w Górach Świętokrzyskich, a ostatnio w Południowej Wielkopolsce, został odznaczony dwukrotnie krzyżem „VIRTUTI MILITARI” i sześciokrotnie „KRZEŻEM WALECZNYCH”

Jesienią 1945 r kierownictwo PUBP zorganizowało wielką akcję mającą na celu unicestwienie Oddziału „BŁYSKA”. Wzięli w niej udział oprócz funkcjonariuszy UB z Ostrowa i okolicznych miast żołnierze 140 pułku NKWD. Do walki doszło 22 października 1945 r. pod Odolanowem. Podczas starć śmierć poniosło 24 partyzantów. On sam uszedł lekko ranny. Reszta Oddziału rozproszyła się i zawiesiła swą działalność.

Dnia 1 marca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„Oskarżenie o wierność i cnotę

Wędrujemy przez polską Golgotę.

I niezłomnie żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród.

Los nam drogę wyznaczył, Auschwitz, Charków i Katyń.

 Jakże trudna jest droga do nieba”

Kołakowski „Oskarżeni o wierność (fragmenty)

 • data: 2020-03-03
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
 • Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

XIV Edycja Konkursu Ortograficznego

„Jak zostałam ekolożką” to tytuł dyktanda, które napisali uczestnicy XIV Edycji  Kon-kursu Ortograficznego o Pióro Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. W  zmaganiach wzięło udział 24 uczniów z 8 szkół podstawowych z: Uciechowa, Wróblińca, Odolanowa, Sośni, Czarnegolasu, Sulmierzyc, Jankowa Przygodzkiego i Świecy.
„Ekologiczne” dyktando autorstwa pani Lucyny Martewicz naszpikowane ortograficz-nymi pułapkami najlepiej napisała Adrianna Ptak reprezentująca SP w Sulmierzycach. Miej-sce II zajęła uczennica z Sośni – Oliwia Miszczyk, a III – Mikołaj Cieśliński z Czarnegolasu. Natomiast w zmaganiach drużynowych najlepsi okazali się być uczniowie ze szkoły w So-śniach, tuż za nimi uplasowała się drużyna z Czarnegolasu, a miejsce III zajęli reprezentanci SP we Wróblińcu.
Konkurs zorganizowały panie Ewa Banaszkiewicz – Zawidzka i Agata Fischer. Gratulu-jemy zwycięzcom, ale również wszystkim uczestnikom konkursu za piękną rywalizację i zma-ganie się z niełatwą ortografią naszego ojczystego języka. Dziękujemy paniom polonistkom za przygotowanie uczniów i pracę w komisji konkursowej.

 

 • autor: Ewa Wieja, data: 2020-03-03
 • XIV Konkurs ortograficyny
 • XIV Konkurs ortograficyny
 • XIV Konkurs ortograficyny
 • XIV Konkurs ortograficyny
 • XIV Konkurs ortograficyny
 • XIV Konkurs ortograficyny
 • XIV Konkurs ortograficyny

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek-Odolanów na odcinku Krobia-Odolanów op długości ok. 47,5km w Województwie Wielkopolskim.

Oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/1 o pow. 07700 ha

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-03-03

Dokumenty do pobrania

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek-Odolanów na odcinku Krobia-Odolanów op długości ok. 47,5km w Województwie Wielkopolskim.

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 138 o pow. 1, 0300 ha

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-03-03

Dokumenty do pobrania

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek-Odolanów na odcinku Krobia-Odolanów op długości ok. 47,5km w Województwie Wielkopolskim.

Oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 199 o pow.1,5100ha

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-03-03

Dokumenty do pobrania

Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" oraz Warsztaty Refleksyjne w kościele poewangelickim

Dnia 27 lutego 2020 r. w Restauracji Nadbaryczna w Odolanowie Zarząd Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zorganizował XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w skład którego wchodzi oczywiście Odolanów. Istotnym punktem czwartkowych obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej LGD (w związku z upływem 4 letniej kadencji).

Bezpośrednio po zakończeniu zgromadzenia wszyscy obecni udali się na coroczny Warsztat Refleksyjny przygotowany w byłym kościele ewangelickim. Warsztaty dotyczyły podsumowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 oraz planów na lata 2020-2023.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki powitał zaproszonych gości, po czym przedstawił historię zabytkowego obiektu w którym odbywało się spotkanie. Mówił również o rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy i przedstawił ofertę turystyczną z której słynie Gmina i Miasto Odolanów.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2020-03-02
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne
 • Warsztaty Refleksyjne

Pełne wrażeń warsztaty dla dzieci z Gliśnicy

Dnia 24 lutego w ramach święta „Tłusty Czwartek” Koło Gospodyń Wiejskich w Gliśnicy zaprosiło przedszkolaków oraz uczniów (wraz z nauczycielami: Lucyna Misiek, Katarzyna Piętak, Ewa Radajewska, Paulina Pawlaczek, Donata Golec) z filii w Gliśnicy do wspólnego pieczenia pączków i faworków. Za szczególną pomoc i sponsoring podziękowania należą się  paniom: Annie Doktór, Helenie Wiertelak, Helenie Koziarek, Renacie Górnej, Ewie Kołodziejczyk, Izabeli Roszowskiej. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w kolejnych etapach przygotowywania pączków i faworków. Dzieci zadawały pytania, wąchały zapach ciasta, formowały pączki, aby były zgrabne.Na koniec wszyscy pełni radości i zadowolenia degustowali  pyszne, cieplutkie pączki i faworki. W imieniu nauczycieli oraz własnym wdzięczne dzieci podziękowały KGW za wspaniałe zajęcia wręczając paniom  kwiatki. To był  niesamowicie słodki dzień we filii w Gliśnicy.
                                                                                              

W piątek (28.02) przedszkolaki z filii w Gliśnicy miały okazję wziąć udział w warsztatach bębniarskich. Każde dziecko miało swój bębenek, na którym wygrywało różne rytmy. Pan Michał wprowadził dzieci w świat dżungli i dzikich zwierząt.

Były to zajęcia nie tylko polegające na grze na bębnach, ale także doskonalące poczucie rytmu, a przede wszystkim świetna zabawa.

 

                                                        

 

 • autor: SP w Gliśnicy, data: 2020-03-02

Pieczenie pączków

 • Pieczenie pączków
 • Pieczenie pączków
 • Pieczenie pączków
 • Pieczenie pączków
 • Pieczenie pączków

Warsztaty bębniarskie

 • Warsztaty bębniarskie
 • Warsztaty bębniarskie
 • Warsztaty bębniarskie
 • Warsztaty bębniarskie
 • Warsztaty bębniarskie
 • Warsztaty bębniarskie

Występy artystyczne dla seniorów z Centrum „Wiara, Nadzieja, Milość”

Przedszkolacy oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Gliśnicy  20.02.2020 r. odwiedzili pensjonariuszy Centrum Wiara Nadzieja Miłość. Udali się tam z przygotowanym  programem słowno-muzycznym z okazji minionych świąt Babci i Dziadka. Występy z udziałem małych artystów dostarczyły wszystkim wielu łez i wzruszeń.

Na koniec dzieci wraz z Nauczycielkami (Ewą Radajewską, Pauliną Pawlaczek, Lucyną Misiek i Katarzyną Piętak) oraz przedstawicielami rodziców odśpiewały wspólne ,,Sto Lat’’ oraz obdarowały mieszkańców ośrodka drobnymi upominkami. Za występ aktorzy otrzymali  worek cukierków oraz serdeczne podziękowania z zaproszeniem na kolejną wizytę.

Spotkanie było dla dzieci prawdziwą lekcją wychowania, która uczy szacunku i życzliwości dla starszego człowieka.

 

 • autor: Paulina Pawlaczek, data: 2020-03-02
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów
 • Występy artystyczne dla Seniorów

Godziny otwarcia boisk "ORLIK" w Odolanowie i Tarchałach Wielkich w 2020 roku!

Od 1 marca br. czynne są boiska Orlik w Odolanowie i Tarchałach Wielkich. W obu miejscach na mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów  czekają animatorzy /po dwóch na każdym obiekcie/, którzy prowadzą zajęcia sportowe, organizują zawody, a także opiekują się boiskami i obiektami znajdującymi się na orlikach.
Szczegółowe informacje na temat harmonogramu wydarzeń na Orlikach u animatorów i na tablicy informacyjnej znajdującej się na obiektach.

Orliki czynne będą w godzinach popołudniowych od poniedziałku do niedzieli włącznie do końca listopada br. Godziny dopołudniowe są zarezerwowane dla uczniów szkół.
Grupy zorganizowane chcące korzystać z Orlika /godziny popołudniowe/ powinny wcześniej dokonać rezerwacji u animatorów.

ORLIK ODOLANÓW
Animatorzy - Maciej Dymacz, Andrzej Martewicz

Poniedziałek      - 16.30-20.30
Wtorek                - 16.30-20.30
Środa                  - 16.30-20.30
Czwartek            - 16.30-20.30
Piątek                  - 16.30-20.30
Sobota                - 15.00-19.00
Niedziela            - 15.00-19.00

ORLIK TARCHAŁY WIELKIE
Animatorzy - Krzysztof Wewiór, Łukasz Sobierajczyk

Poniedziałek      - 16.30-21.00
Wtorek                - 16.30-21.00
Środa                   - 16.30-21.00
Czwartek             - 16.30-21.00
Piątek                   -16.30-21.00
Sobota                 - 15.00-18.00
Niedziela             - 14.00-17.00

Życzymy dużo miłych spędzonych godzin na Orliku.

 • data: 2020-03-02
 • Ruszają Orliki
 • data: 2020-03-02

Licealiści realizują projekt "Polski Złoty ma sto lat"

Dzięki dotacji Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacja ekonomiczna 25 odolanowskich licealistów realizuje obszerny program edukacyjny pogłębiający ich wiedzę ekonomiczna. od 2 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. uczniowie uczestniczą w rożnych formach zdobywania wiedzy: warsztatach, konkursie, wykładzie i trzydniowej wycieczce edukacyjnej. Zaprosili także do udziału w konkursie swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych.
 

Od 3 do 5 marca 2020 r. uczniowie realizujący projekt wyjeżdżają na trzydniową wycieczkę do Warszawy. W jej programie:

 •     zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP,
 •     zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych,
 •     wizyta w Sejmie,
 •     zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Pałacu w Wilanowie,
 •     zwiedzanie  Starego Miasta i rewitalizującej się Pragi,
 •    udział w spektaklu teatralnym w Teatrze Polskim.

Podsumowanie projektu nastąpi 25 marca 2020 r. wręczeniem nagród laureatom konkursu na plakat promujący stulecie polskiej waluty oraz wykładem przedstawiającym zdobyta przez młodzież wiedze.
Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami zapraszamy do śledzenia codziennych relacji z wycieczki na szkolnym facebooku.

 

 • autor: Ewa Wieja, data: 2020-02-28
 • Złoty ma sto lat

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
    a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
    b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

 

 • autor: Tomasz Przytuła, data: 2020-02-28
 • Instrukaja mycia rąk

Wygaszanie ognisk grypy ptaków

W związku z opublikowaniem rozporządzeń Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informujemy o wygaszeniu wszystkich ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), które wystąpiły na terenie powiatu ostrowskiego w styczniu 2020 r. Z dniem 25 lutego 2020 r. przestały obowiązywać wszystkie nakazy i zakazy związane ze zwalczaniem grypy ptaków na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

 

 

 • autor: Tomasz Przytuła, data: 2020-02-28

Spotkanie informacyjne w GMCP

W dniu 21 lutego 2020 roku w odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Przygotowane zostało ono w charakterze szeroko rozumianej integracji (w tym również międzypokoleniowej) osób w podeszłym wieku i osób z niepełnosprawnością. Utrzymane było w klimatach zimowych, sięgając jednocześnie do wspomnień z lat minionych mieszkańców – starych fotografii i utworów muzycznych z tamtych czasów. Było wiele wspomnień i rozmów, wspólnych śpiewów i integracyjnych zabaw. Całość dopełniała i uzupełniała specjalnie przygotowana na tę okazję oprawa artystyczna,  audiowizualna oraz graficzna. Spotkanie integracyjne zakończyło przy wspólnym ciepłym kakao i słodkich pączkach.

 

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2020-02-28
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne
 • Spotkanie integracyjne

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 • BGR 2020-1
 • BGR 2020-2
 • autor: krus, data: 2020-02-28

Dzień Kobiet w Wierzbnie

W sobotę 22 lutego w Wierzbnie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Już przy wejściu do sali Sołtys wsi Przemysław Kruszyk
trzymając bukiet róż składał wszystkim jubilatkom serdeczne życzenia. Była to impreza wielopokoleniowa, na uroczystości znalazły się córki i mamy, babcie i wnuczki, mężatki i panny.

Uroczystość uświetnił zespół Barbary Gościniak z Kuklinowa. Organizatorzy dziękują wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tak przepięknego wydarzenia. Za życzenia, prezenty, pomoc otrzymaną od Burmistrza Gminy Odolanów, Catering z Wierzbna, jednostce  OSP Wierzbno, Sołectwo Wierzbno, Czarni Wierzbno, Dyrektorowi sali, a przede wszystkim Paniom za przybycie i świetną zabawę.
 

 

 

 • autor: Maria Guździoł, data: 2020-02-28
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie
 • Dzień Kobiet w Wierzbnie

UWAGA: od 27.02.2020r. zamknięta będzie kładka od ul Strzeleckiej do ul 1 Maja

 • Informacja o zamkniętej kładce
 • autor: Mateusz Feckowicz, data: 2020-02-26

VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy przeszedł do historii

Pomysł koncertu walentynkowego zrodził się już sześć lata temu. W tegorocznym przedsięwzięciu wzięło udział 12 solistów oraz Odolanowska Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Ryszardem Hoffmanem na czele a dyrygowała Aleksandra Hoffman Dzieran.  Już po raz trzeci, dzięki uprzejmości Urszuli i  Romana Prokop  gościliśmy w  Restauracji Nadbaryczna. Wystąpili  uczniowie, nauczyciele, emeryci i zaproszeni goście. Gośćmi specjalnymi  koncertu byli – jak co roku Karol Lizak- solista Teatru Muzycznego w Łodzi,  Regina Plewa - Gad, Małgorzata Jarosik oraz    ks. Łukasz Olszewski. Słowa z piosenki śpiewanej przez gimnazjalistów kończących szkołę w Starym Sączu w 1877 r. stały się mottem tegorocznego koncertu.
  

 W niezwykły magiczny nastrój wprowadziły publiczność osoby, które związane są poprzez pracę, rodzinę i naukę z Odolanowem. Ciepłe przyjęcie przez publiczność wszystkich solistów dopełniło całości. Występy trwały prawie dwie godziny, co dla niektórych było zbyt krótko. W doborze utworów brano pod uwagę gusta publiczności. Były to między innymi piosenki:
-  z filmu Kogel Mogel – „Szukaj mnie”- wykonała Małgosia Jarosik,
 - „Najwięcej witaminy…” - Andrzeja Rosiewicza w brawurowym wykonaniu ks. Łukasza Olszewskiego,
 - „Greckie wino”- Anny German i tu przepiękny występ Reginy Plewy Gad,
 - „Sen o Warszawie” - Czesława Niemena w przepięknym wykonaniu uczennicy Szkoły Podstawowej w Odolanowie Anny Zaryckiej oraz „Pod Papugami” i „Dziwny jest ten świat” – w wykonaniu znanego odolanowskiego muzyka Jurka Walkowa,
 - „Wszystko mi mówi, ze mnie ktoś pokocha” - Skaldów w wykonaniu Aleksandry Walkow,
 - „Nie chcę Cię obchodzić” - Anny Wyszkoni zaśpiewała Alicja Szkudlarz,
 - po raz kolejny w utwór „Kto ma tyle wdzięku?” -  Danuty Rinn z sukcesem wcieliła się Halinka Kolińska,
 - utwór „What a Wonderful World” - Louisa Armstronga wykonał po angielsku Michał Walków,
 -  arie operetkowe „Brunetki, blondynki…”, „Jedźmy do Varasdin”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Funiculi, funicula” oraz „Time to Say Goodbay” w przepięknym wykonaniu  Karola Lizaka i Reginy Plewy-Gad,  
-   Zbyszek Błaszczyk  z pełnym sukcesem wykonał trudną arię „Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek na dachu” ,
 - najmłodszym uczestnikiem był rewelacyjny Piotruś Lizak, który piosenką Jerzego Połomskiego - „Kiedy znów zakwitną białe bzy…?” - skradł serca publiczności,
 - całość dopełniły profesjonalne występy Odolanowskiej Orkiestry Dętej - pod batutą Aleksandry Hoffman Dzieran.

Tegoroczny koncert zakończyliśmy wspólnie ze wspaniałą Odolanowską publicznością wiązanką piosenek i pieśni biesiadnych w świetnych wykonaniach Alicji Szkudlarz, Halinki Kolińskiej, Aleksandry Walkow a także Małgorzaty Jarosik  i ks. Łukasza Olszewskiego. Zaśpiewaliśmy utwory - „Upływa szybko życie”, „Czerwona jarzębina”, „Szła dzieweczka” oraz „Hej sokoły”.    

Koncert stał się okazją do oderwania się od szarej rzeczywistości, problemów dnia codziennego i spędzenia w gronie bliskich kilku choćby chwil.

Szczególne podziękowania należą się osobom, bez których nie udałoby się przygotować koncertu -  oczywiście Urszuli i Romanowi Prokop, którzy już po raz trzeci przyjęli nas do siebie.

Dzięki życzliwości p. Jana Grzony te osoby, które  nie mogły wziąć udziału w występach będą miały okazję usłyszeć i zobaczyć cały koncert w telewizji internetowej itv24odolanow.pl  .

Ogromne podziękowania za okazane wsparcie należą się również   Eugeniuszowi Grochowskiemu za nagłośnienie i Adamowi Janoś, który jak co roku nagrał cały koncert oraz wszystkim koleżankom i kolegom ze szkół organizujących koncert – Szkoły Podstawowej z Odolanowa i Nabyszyc oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie.
Trudno jest wymienić wszystkich, którzy oczarowali publiczność magią tańca i niezwykłym śpiewem. Trzeba jednak podkreślić ich profesjonalizm, ogromne serce i ciepło, które z niego płynęło.  

 

 • autor: Sławormi Ostrowski, Katarzyna Ostrowska, data: 2020-02-26
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy
 • VI Jubileuszowy Koncert Walentynkowy

Odolanowski sport nagrodzony!

Dnia 24 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta, a dokładniej u samego Burmistrza miało miejsce sympatyczne spotkanie z Trenerem  Odolanowskiej młodzieży Franciszkiem Jasikiem oraz utalentowanym zapaśnikiem, doskonale  znanym nam wszystkim Jakubem Brylewskim. Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ obaj Panowie otrzymali z rąk Burmistrza nagrody pieniężne za sukcesy, które osiągnęli w roku ubiegłym.

Trener Franciszek Jasik poprowadził drużynę  piłki ręcznej dziewcząt  do zdobycia Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego, natomiast Jakub otrzymał nagrodę dla zawodnika, który osiągnął wysoki poziom sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Przypomnijmy, że Brylewski to medalista Mistrzostw Europy, oraz Mistrz Polski Młodzieżowców.

W spotkaniu uczestniczył również Wiceburmistrz Jan Prokop, oraz trener Jakuba – Bogdan Frąszczak

Serdecznie gratulujemy obu Panom i życzymy dalszych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej!  

 

 • autor: Michał Walków, data: 2020-02-26
 • Nagrodzeni przez Burmistrza

Zacięta rywalizacja w Turnieju Halowym o Puchar Burmistrza

Dnia 23.02.2020 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Odolanowie odbył się Halowy Turniej LZS w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w którym uczestniczyło 6 drużyn z terenu naszej gminy.

Turniej rozpoczął się od uroczystego otwarcia, którego dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Witając wszystkich zawodników, kierowników ekip i trenerów, życzył satysfakcji z rozegranych pojedynków oraz dużo zdobytych bramek w duchu fair play, a kibicom dużo miłych wrażeń i głośnego dopingu.

Po dokonaniu losowania utworzono 2 grupy eliminacyjne w których grały zespoły (każdy z każdym)
Wyniki po rozgrywkach grupowych:
Gr. I
- GALON TEAM - I m
- LZS START NABYSZYCE - II m
- LZS ORŁY HUTA - III - m

Gr. II
- LKS ODOLANOVIA ODOLANÓW - I m
- LZS BONIKOWIA BONIKÓW - II m
- LKS CZARNI WIERZBNO - III m

W wyniku przeprowadzenia rozgrywek półfinałowych i finału /4 mecze/ ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I m      - GALON TEAM ODOLANÓW
II m     - LZS START NABYSZYCE
III m    - MLKS ODOLANOVIA ODOLANÓW
IV m   - LZS BONIKOWIA BONIKÓW
V m   - LKS CZARNI WIERZBNO
VI m  - LZS ORŁY HUTA

Ogółem w turnieju rozegrano 10 spotkań trwających po 20 minut.
Najlepszym strzelcem został zawodnik zespołu Galon Team Odolanów - Jakub Bąk zdobywając 7 bramek w turnieju.
Na zakończenie Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop gratulując wszystkim zawodnikom drużyn biorących udział w turnieju uhonorował zwycięzców pucharami, medalami oraz dyplomami. Wręczył także okolicznościową statuetkę najskuteczniejszemu strzelcowi turnieju.

Wszystkie mecze turnieju rozegrane zostały w duchu zdrowej rywalizacji sportowej, było także dużo ciekawych spotkań stojących na wysokim poziomie.

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2020-02-25
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza
 • Turniej halowy LZS o Puchar Burmistrza

Z wizytą w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej

W dniu 20 lutego 2020 roku mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej odwiedzili oraz zaprezentowali swoje zdolności artystyczne przedszkolaki i uczniowie klas I – III ze Szkoły Filialnej w Gliśnicy. Wierszami, piosenkami, scenkami z życia seniorów oraz tańcami przy muzyce z dawnych lat umilili czas seniorom. Było dużo uśmiechu, radości na twarzach mieszkańców oraz dużo braw na zakończenie występów. Część artystyczną dzieci przygotowały Panie: Paulina Pawlaczek, Ewa Radajewska, Lucyna Lisiek. Mieszkańcy ODPS otrzymali również piękne upominki i laurki z papieru. Za przybycie i piękne emocje jakie wywołały dzieci wśród mieszkańców, otrzymały słodkie podziękowanie.

 • autor: Romualda Zawieja, data: 2020-02-24
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS
 • Odolanowski DPS

Daj sobie szanse, zbadaj się!

 • Bezpłatna mammografia
 • autor: NFZ, data: 2020-02-24

Podróżuj ze mną do Londynu!

W Szkole Podstawowej w Nabyszycach został rozstrzygnięty konkurs językowo - plastyczny „Travel with me to London”. Organizatorkami konkursu były p. Joanna Robakowska oraz p. Joanna Usarek. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej w Nabyszycach oraz Szkoły Filialnej w Gliśnicy, których zadaniem było wykonanie prac plastycznych lub przestrzennych 3D przy wykorzystaniu dowolnych technik. Tematyka prac dotyczyła ciekawych miejsc lub symboli Londynu. Uczniowie wykazali się umiejętnościami plastycznymi oraz kreatywnością. Wszystkie prace były starannie wykonane. Zwycięzcy uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za wyróżnienie.
Wybrane prace plastyczne uczniów wysłano listem do Londynu do królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II.
W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce - Marcin Wrześniacki, kl.VII
II miejsce - Adrianna Baraniak, kl. V
III miejsce – Weronika Kaczmarek i Iga Dzięcioł, kl. VII

CONGRATULATIONS!

 

 • autor: Joanna Usarek, data: 2020-02-24
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach
 • Travel with me to London - konkurs w Nabyszycach

Wspomnienie Balu Charytatywnego w Restauracji Nadbaryczna

W dniu 15 lutego br. odbył się bal charytatywny zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Marcina w Odolanowie. Tegoroczny bal odbył się pod hasłem: „DOBRYM SAMARYTANINEM JEST KAŻDY I KAŻDA Z NAS” cyt.J.P.II.

W trakcie imprezy organizowane były różne atrakcje m. In. licytacja obrazu Jana Pawła II, która została bardzo dobrze przyjęta i przyniosła zasilenie funduszu na działalność dobroczynną. Wieczór ubogacili swoim występem:

znakomita młoda pianistka, laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych Maria Wojtaszek i solista tenor, artysta wielu scen w Polsce i zagranicą Karol Lizak.                                                                                                                      

Pozyskane środki z zabawy będą przeznaczone m. in. na różne formy aktywności dzieci i młodzieży zwłaszcza ministrantów , organizację dnia chorych, wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i starszych, pomoc dla Domu Ochrony Życia Poczętego. 

Zaangażujemy się również w festyn rodzinny, poczęstunek  dla pielgrzymów, pomagamy osobom, które dotknie tragiczna sytuacja losowa, itp. Tą drogą składamy serdeczne podziękowanie Proboszczowi  Parafii za osobiste zaangażowanie, oraz wszystkim  darczyńcom, firmom, instytucjom i uczestnikom balu, którzy otworzyli serce na potrzeby bliźnich.                                                                                                                                                                                  

 • autor: Henryk Sztukowski, data: 2020-02-24

Warcabowe mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego rozegrano w Hucie!

W Szkole Podstawowej w Hucie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w warcabach 64-polowych w kategorii szkól podstawowych dla dziewcząt i chłopców w ramach XXI Wielkopolskich Igrzysk dla dzieci i młodzieży szkolnej za rok 2019/2020. Zawody rozgrywano  systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6  rund z udziałem 27 uczniów z gmin Odolanów, Raszków i Ostrów Wlkp. Zawody sędziował elektronicznie wieloletni sędzia tych rozgrywek, a obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej  w Hucie Krzysztof Krawczyk, natomiast przygotowali je działacze SZS w Odolanowie Maciej Dymacz i Grzegorz Szubert. Poniżej prezentujemy klasyfikacje końcową zawodników w poszczególnych kategoriach:                                                                              

DZIEWCZĘTA klasy IV-VI startowało   8 uczennic
1.    Jastrowicz  Weronika SP Lamki        6 pkt.
2.     Wojtczak  Zofia      SP Raszków       6 pkt.
3.     Kubasiak Julia   SP Lamki                 6 pkt.
4.    Kubica  Zuzia     SP  Huta                  4 pkt.
5.    Kłopocka   Alicja   SP Raszków         4 pkt.
6.    Kusz  Zofia   SP  Huta                        3 pkt.
7.    Saratowska Julia   SP Huta               2 pkt.
8.    Bizan  Julia      SP Raszków               1 pkt.

DZIEWCZĘTA  klas   VII-VIII startowało 6 uczennic
1.    Kordus   Julia    SP  Garki                      6 pkt.
2.    Gil  Katarzyna    SP  Garki                     6 pkt.
3.    Jarczyńska   Agata  – SP Raszków        4 pkt.
4.    Izabela Talaga – SP Daniszyn               4 pkt.
5.    Rostańska   Izabela   – SP  Raszków    4 pkt.
6.    Wasiak Jagoda   -SP  Raszków             

CHŁOPCY    klas IV-VI startowało   7 uczniów
1. Galiński Gracjan     SP Raszków           11 pkt.
2.Lis  Tobiasz       SP Łąkociny                   9 pkt.
3. Pietrzak  Paweł   SP Lamki                    7  pkt.
4.Kazimierczak Kacper   SP Raszków       7 pkt.
5.Czebatura  Filip   SP Raszków                6 pkt .
6. Szczurowski  Jakub      SP Tarchały W  5 pkt.
7. Perz  Piotr     SP Huta                             3 pkt .

CHŁOPCY   klasy VI-VIII  startowało   6 uczniów
1.Obsadny Paweł  SP Raszków             7 pkt.
2. Szczepaniak  Dawid   SP Raszków    6 pkt.
3. Minta  Miłosz  SP Daniszyn               5 pkt.
4.  Wdowczyk  Paweł  SP Raszków       4 pkt.
5. Grabski  Antoni     SP Garki               2 pkt.
6.  Maluszek Antoni  SP Daniszyn      

Trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii otrzymało pamiątkowe medale i dyplomy ufundowane przez Ostrowski Szkolny Związek Sportowy w Ostrowie Wlkp które wręczył sekretarz Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego Zdzisław Machowski, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop oraz dyrektor Szkoły w Hucie Krzysztof Krawczyk.


Do finałów Województwa Wielkopolskiego awansowało po dwóch najlepszych warcabistów w kategorii chłopców i dziewcząt.

 

 • data: 2020-02-24
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS
 • Powiatowe Warcaby SZS

Ostrzeżenie pogodowe

 • ostrzezenie
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2020-02-23

Historia Polskiej Piosenki w ODK

 • pLAKAT
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2020-02-21

Czas na waloryzację emerytur i rent

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. W tym roku będzie to waloryzacja kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on 103,56 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną o 3,56 proc. Jeżeli jednak w wyniku takiego działania otrzymamy kwotę podwyżki, która będzie niższa niż 70 zł brutto, wówczas będziemy mieli do czynienia z waloryzacją kwotową. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy nam świadczenia tj. emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentę rodzinną, właśnie o taką kwotę, czyli 70 zł brutto. Kwota gwarantowanej podwyżki dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosić będzie 52,50 zł, a dla osób pobierających emeryturę częściową – 35 zł brutto.

Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli osoba nie dysponuje takim stażem, nie może liczyć na gwarantowaną kwotę waloryzacji. W jej przypadku zostanie zastosowana waloryzacja procentowa.

Świadczenia waloryzowane są z urzędu, co oznacza, że klienci nie muszą w tym celu składać żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS-u decyzję z nową wysokością świadczenia po waloryzacji. Decyzje będą wysyłane pocztą. Zwaloryzowana kwota świadczenia zostanie wypłacona w marcu, w terminie płatności.

Od 1 marca wzrasta też kwota minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  z 1100 zł do 1200 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 825 zł do 900 zł.

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

 • autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, data: 2020-02-21
 • Logo_ZUS

Sala Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy Odolanów

Z końcem roku 2019 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie udało się wykonać prace remontowe, które pozwoliły na odnowienie sali rehabilitacyjnej oraz uruchomienie  z początkiem 2020 roku dodatkowej Sali Doświadczania Świata. Wykonane czynności pozwoliły na stworzenie nowych przestrzeni dopasowanych do potrzeb uczestników – osób z niepełnosprawnością, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wspierając i pozwalając na rozszerzenie zakresu realizowanych działań.
   

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów stwarzająca możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, jednocześnie pozwalając na miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu budując poczucie radości, bezpieczeństwa. Pozwala na dostarczanie określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych stymulujących układ wzrokowy, zmysł słuchu, układ dotykowy, powonienia. Posiada bardzo wszechstronne zastosowanie służyć jako pomieszczenie do relaksu i wypoczynku, wspierania percepcji, nauki technik relaksacyjnych, sesji psychoterapeutycznych, ćwiczeń ruchowych, terapii.

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2020-02-21
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP
 • Nowa sala w GMCP

Wielkie sukcesy Kacpra Adamczaka - mieszkańca Gminy Odolanów

Nazywam się Kacper Adamczak. Jestem mieszkańcem Tarchał Wielkich i zawodnikiem KS STAL LA Ostrów Wielkopolski. W 2020r. zostałem drugi rok pod rząd powołany do Zaplecza Kadry Narodowej - Wielkopolska. Dzięki dostaniu się do zaplecza mam okazje jeździć na obozy z dwudziestoosobową grupą 4 razy w roku po 10 dni. Na początku roku wystartowałem w Halowych Mistrzostwach Województwa juniorów i juniorów młodszych, gdzie uklasyfikowałem się na 1 pozycji w biegu na 2000m. W ferie byłem na obozie w Szklarskiej Porębie przygotowując się do sezonu halowego. Tydzień po obozie wystartowałem w mitingu lekkoatletycznym w Toruniu na dystansie jednej mili (1609m). Wśród mojej kategori wiekowej U18 byłem na drugim miejscu. W dniach 14-15 lutego w Toruniu odbywały się Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20. Wystartowałem w biegu na 2000m i zdobyłem brąz. Jest to mój pierwszy medal na imprezie takiej rangi. Szczególne podziękowania za wsparcie, poświęcenie wielkiej ilości czasu chciałbym skierować dla moich rodziców, trenerki Kamili Grzegorowskiej, rodzinie oraz znajomym. Na moim dystansie startowało około 30 chłopaków z całej Polski. Poziom 2000m w tym roku był na bardzo wysokim poziomie. Do drugiego miejsca zabrakło mi 0,21s, a do pierwszego około 1s. Uzyskałem czas 5.39.51 co jest dobrym prognostykiem przed zbliżającymu się Przełajowymi Mistrzostwami Polski w Kwidzyniu, które odbędą się 21 marca. Przed przełajami czeka mnie 11- dniowy obóz. Od początku roku szkolnego trenuje praktycznie codziennie 7 razy w tygodniu.

Serdecznie gratulujemy Kacprowi Adamczakowi, trzymamy kciuki i czekamy na dalsze sukcesy!

 

 • data: 2020-02-20
 • Wielkie sukcsy Kacpra Adamczaka
 • Wielkie sukcsy Kacpra Adamczaka
 • Wielkie sukcsy Kacpra Adamczaka
 • Wielkie sukcsy Kacpra Adamczaka

Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące tegorocznych dożynek

W dniu wczorajszym, na parafii Św Judy w Garkach odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, którego głównym tematem było omówienie terminu, godziny oraz miejsca tegorocznych dożynek Gminno – Parafialnych. Podczas obrad, których gospodarzem był ks. Proboszcz Czesław Jędroszka, obecni na miejscu Radni, Sołtysi, Członek Rady Sołeckiej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garkach, doszli do porozumienia i ustalili, że dożynki odbędą się dnia 30 sierpnia  o godz. 14:00 na boisku w Bonikowie. 

 • autor: Michał Walków, data: 2020-02-20
 • Dozynki

Kolejne ostrzeżenie o silnym wietrze!

 • WPW_3017_SW_20200218133905-1
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-02-18

Zapraszamy do udziały w Halowym Turnieju Piłki Nożnej

 • HALOWY_TURNIEJ_LZS_P.NOZNA-1
 • autor: LZS, data: 2020-02-18

Pasjonujące Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w szachach i warcabach

W Budynku Odolanowskiego Domu Kultury Szkolny Związek Sportowy przeprowadził Mistrzostwa Gminne mistrzostwa Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci klas IV-VI i Igrzysk Młodzieży klas VII-VIII w warcabach 64 –polowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywano  systemem szwajcarskim na dystansie 7  rund z udziałem  dużej liczby - w sumie 55 uczniów  reprezentacji z 5 szkół gminy Odolanów tj. SP Uciechów, SP Raczyce, SP Odolanów, SP Tarchały Wielkie, SP Garki

Organizatorem zawodów był Grzegorz Szubert. Sędziował Pan Jerzy Kątny a bardzo aktywnie pomagali nauczyciele wychowania fizycznego- Panowie Jacek Sajnaj i Roman Mędykowski.

Poniżej prezentujemy wyniki końcowe  zawodników-uczniów w poszczególnych kategoriach                                                                                                                                        

Szkoły Podstawowe - Chłopcy  klas IV-VI  startowało 15 zawodników   
1    Brzezich  Bartosz                14 pkt    SP  Odolanów
2    Chleboś  Kornel                  11  pkt    SP Uciechów
3.   Szczurowski  Jakub             10 pkt    SP  Tarchały Wielkie

Szkoły Podstawowe - Chłopcy  klas VII-VIII  startowało 15 zawodników
1,   Żmijowski    Mikołaj             14 pkt    SP  Odolanów
2.   Grabski Antoni                     12  pkt    SP  Garki
3.   Usarek  Kacper                     10 pkt    SP Uciechów

Szkoły Podstawowe – Dziewcząt  klas IV-VI  startowało 12 zawodniczek
1.  Brzezicha  Nadia             9 pkt         SP  Odolanów
2.  Szczepaniak  Zuzanna    8 pkt        SP Uciechów
3.  Bednarczyk    Anna         8  pkt       SP Raczyce

Szkoły Podstawowe – dziewcząt   klas VII-VIII  startowało 13 zawodniczek  
1.   Gil  Katarzyna                   10 pkt          SP Garki
2.  Kordus    JULIA                   10 pkt         SP Garki
3.  Działocha    Marta              8  pkt         SP Garki

Trzech Najlepszych uczniów w wymienionych kategoriach otrzymało pamiątkowe dyplomy i medale  ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie,  które wręczył  wiceburmistrz Jan Prokop  i sędzia zawodów-  Jan Kątny
Zwycięzcy będą reprezentować nasza gminę w mistrzostwach powiatu ostrowskiego w tej dyscyplinie, które zostaną rozegrane 18 lutego w Szkole Podstawowej w Hucie.

 

 • data: 2020-02-17
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK
 • Szachy i warcaby ODK

Ostrzeżenie pogodowe

 • ostrzezenie
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2020-02-16

Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni przedsiębiorcy z Gminy Odolanów

jeśli działacie w branży turystycznej i okołoturystycznej na terenie Doliny Baryczy, wasza oferta może zaleźć się w nowym wydaniu MAPEK TURYSTYCZNYCH!

Stowarzyszenie ,,PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zaplanowało dodruk mapek turystycznych. Zostaną one wydane w języku polskim, angielskim i niemieckim; mapki są dystrybuowane we wszystkich podmiotach umieszczonych na mapkach oraz na terenie 8 gmin Doliny Baryczy jak i poza nią - dzięki temu wasza oferta dociera do wielu potencjalnych klientów.

Aby znaleźć się na mapkach należy wpisać swoją ofertę na dbpoleca.barycz.pl oraz zgłosić chęć pojawienia się na mapce mailowo: partnerstwo@nasza.barycz.pl  - zostanie wysłany odpowiedni formularz zgłoszenia.

Więcej informacji na stronie: http://www.dbpoleca.barycz.pl/events/view/169

Kontakt: Stowarzyszenie ,,PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” tel. 71 38 30 432, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

 

 • autor: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, data: 2020-02-14
 • big_pakietmapek_XBA5Y

Dwa lata już za nami...

We wtorek w Restauracji „Nadbaryczna” odbyło się spotkanie podsumowujące dwuletnią działalność Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie. W spotkaniu z Seniorami uczestniczyli Dyrektor Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie – p. Wojciech Słodkiewicz, zaproszeni goście p. Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, p.Józef Wajs – Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem Przewodniczący Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie, p. Paweł Małuszek – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz kadra Domu.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez Seniorów hymnu Dziennego Domu Senior+. Podsumowania merytorycznego dokonała Kierownik zespołu. Z tej okazji przygotowana była wystawa prac wykonanych przez Seniorów oraz prezentacja zdjęć. Nie zapomniano również o tych co odeszli w ubiegłym roku z grona Seniorów. Pamięć o dwóch zmarłych Seniorkach uczczono chwilą ciszy.

Z okazji tego spotkania okolicznościowe życzenia złożyli Seniorom również zaproszeni goście. Seniorzy otrzymali pamiątkowe zdjęcia oprawione w ramki, a 14 osób otrzymało dyplom uznania za najdłuższy okres korzystania z usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie tzn. od 2 stycznia 2018 roku do nadal.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Kierownik zespołu podziękowała wszystkim Seniorom, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznej edycji Programu Senior+ i wyrazili chęć na udział     w tegorocznej „Być razem – to największy skarb” oraz złożyła Seniorom życzenia o następującej treści:

        Czego życzyć Wam kochani,
        nazywani seniorami?
        Tradycyjnie – zdrowia najpierw,
        bo największym ono skarbem.
        Niech Wam włosy nie siwieją,
        niech Wam stawy nie rdzewieją,
        niechaj w krzyżach nic nie strzyka,
        niechaj w sercach gra muzyka.
        Niechaj oczu Waszych ciepło
        darzy blaskiem niczym niebo.
        Żyjcie długo, jak najdłużej
        i humory niech Wam służą.
        Niech ta jesień życia złota
        zaoszczędzi Wam kłopotów,
        niech spod nóg usuwa kłody,
        abyście wciąż się czuli młodo
.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem, kawą z okolicznościowym tortem oraz śpiewem Seniorów.

 

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2020-02-14
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +
 • 2 lata Senior +

Nowy przystanek na blokach!

Na osiedlu bloki, naprzeciw Ośrodka Zdrowia powstał nowy oszklony przystanek autobusowy, o który zabiegali Radni Gminy i Miasta Odolanów w osobach Macieja Żurawia i Zdzisława Gertiga. W dniu dzisiejszym, korzystając z pięknej słonecznej pogody, nastąpiło oficjalne oddanie przystanku do użytku. Na miejscu spotkali się Zastępca Burmistrza GiM Odolanów Jan Prokop oraz Radny  Maciej Żuraw. Powstanie tego przystanku z całą pewnością ułatwi mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży chwile oczekiwania na transport do szkoły w zimowe dni…

 • data: 2020-02-13
 • przystanek nowy

Olimpiada ZUS - aż 21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale

Znamy już zespoły zakwalifikowane do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W półfinale powalczy 21 zespołów z Wielkopolski.

W Wielkopolsce do pierwszego etapu Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" przystąpiło 1884 uczniów z 75 szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". Pierwszy etap wyłonił trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować szkoły w etapie wojewódzkim.

W naszym województwie do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 21 szkół ponadpodstawowych. Są wśród nich szkoły z Leszna, Kępna, Kościana, Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Gostynia, Rawicza, a także z Poznania, Wągrowca, Kleczewa, Konina, Wrześni, Sompolna, Międzychodu, Swarzędza, Rogoźna, Śremu, Rokietnicy i Nowego Tomyśla.  Pełną listę półfinalistów można zobaczyć  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada/i-etap
II etap Olimpiady odbędzie się 20 marca 2020 r. w Poznaniu.

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych, zainicjowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawami systemu ubezpieczeń społecznych. Więcej o projekcie „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiadzie wiedzy znaleźć można na stronie www.zus.pl/edukacja. Zapraszamy także na fanpage Olimpiady na Facebooku, gdzie można znaleźć wiele ciekawostek dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Zespołom zakwalifikowanym do II etapu Olimpiady, serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!


Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

 • autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, data: 2020-02-13
 • Logo Olimpiady
 • Logo_ZUS

Mieszkańcy Gminy Odolanów na spotkaniu z Medalistką Olimpijską

W miniony piątek, 7 lutego 2020, do Terenowego Klubu Olimpijczyka imienia Mariana Matysiakaw Wysocku Wielkim zawitała olimpijka - Marta Walczykiewicz.

Na spotkaniu obecni byli także mieszkańcy Gminy Odolanów.                         

Wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać interesującego wywiadu prowadzonego przez Panią Martę Walczukiewicz, która nie omijała żadnych niewygodnych tematów dotyczących Olimpiady i bycia sportowcem. Rozmowa dotyczyła trudności jakie pojawiają się w świecie sportu, nadziei zawodnika na przyszłość czy problemach ze zdrowiem.

Olimpijka Marta Walczukiewicz urodzona 1 sierpnia 1987 roku w Kaliszu. Kajakarka swój największy sportowy sukces osiągnęła na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Cztery lata temu wywalczyła srebrny medal w wyścigu K-1 na sprinterskim dystansie 200 metrów. Teraz zawodniczka KTW Kalisz walczy o olimpijską przepustkę.

W wieku 18 lat zdobyła pierwszy medal na arenie międzynarodowej. Wówczas to została srebrną medalistką Mistrzostw Europy juniorek w czwórce na dystansie 500 metrów. Od 2007 roku, mieszkanka Kalisza zdobywa corocznie medale na arenie międzynarodowej.

Marta Walczykiewicz była Mistrzynią Świata, Europy oraz mistrzynią Igrzysk Europejskich na dystansie 200 metrów. Do ukoronowania jej kariery brakuje tylko tytułu mistrzyni olimpijskiej.
Na zakończenie spotkania w Wysocku Wielkim vice mistrzyni olimpijska napisała na kartce papieru życzenia sukcesów sportowych dzieciom i młodzieży z gminy Odolanów.

 

 • data: 2020-02-13
 • Spotkanie z Vicemistrzynią olimpijską
 • Spotkanie z Vicemistrzynią olimpijską
 • Spotkanie z Vicemistrzynią olimpijską
 • Spotkanie z Vicemistrzynią olimpijską
 • Spotkanie z Vicemistrzynią olimpijską

Spotkanie sprawozdawcze z członkami OSP w Tarchałach Wielkich

Trwa kampania sprawozdawcza w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Odolanów. W ubiegłą sobotę odbyło się spotkanie sprawozdawcze z członkami OSP z Tarchał Wielkich. Organizacja ta należy do najbardziej prężnych i największych w Gminie. Zrzesza ponad  60-ciu członków w tym 7 kobiet.

Niemal na każdym zebraniu przyjmuje się nowych członków i tak samo było również w sobotę, gdzie w szeregi OSP wstąpili małżeństwo Agnieszka i Mateusz Mickiewiczowie oraz Daniel Bijak.  Obszerne sprawozdanie z działalności za rok ubiegły przedstawił prezes OSP druh Tomasz Pacyna.

Ze sprawozdania wynikało, że strażacy z Tarchał Wielkich należący do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  uczestniczyli w roku 2019 w 36 akcjach pożarniczych i  innych. Wzbogacili się o miedzy innymi sprzęt do szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy „fantom” osoby dorosłej i niemowlaka, defibrator szkoleniowy i zestaw do segregowania poszkodowanych osób w wypadkach  samochodowych.

Wsparcia finansowego udzielił samorząd Gminy na kapitalny remont dachu remizy. Po przedstawieniu sprawozdania zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium zarządowi za rok ubiegły. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Jacek Wiśniewski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, Jan Prokop Zastępca Burmistrza, Grzegorz Finke prezes zarządu M-G ZOSP RP w Odolanowie, Dariusz Kmiecik- Komendant Gminny OSP, Radny Powiatu Ostrowskiego Józef Wajs, Marian Dolata- Radny Gminy, Elżbieta Tomczak Sołtys wsi, Katarzyna Krenc przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Bartosz Śmigiel- Przewodniczący LZS „Tarchalanka,”  Henryk Kwiatkowski - Prezes honorowy Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz grono honorowych członków OSP.

Zebranie zakończyło się wspólnym posiłkiem.  

 • data: 2020-02-13
 • Spotkanie sprawodawcze z OSP
 • Spotkanie sprawodawcze z OSP
 • Spotkanie sprawodawcze z OSP
 • Spotkanie sprawodawcze z OSP
 • Spotkanie sprawodawcze z OSP

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 • OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego-1
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego-2
 • autor: Michał Hołysz, data: 2020-02-13

Silne podmuchy wiatru w dniu dzisiejszym!

 • podmuchy wiatru
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-02-12

Porozumienie partnerskie między bibliotekami podpisane

W minioną sobotę tj. dnia 8.02 b.r.w naszej bibliotece w obecności władz samorządowych i radnych Gminy i Miasta Odolanów, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Państwową Instytucją Kultury „Nieświeska Centralna Rejonowa Biblioteka im. Pawła Pronuzo” (Republika Białorusi) a Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka (Rzeczpospolita Polska). Porozumienie ma na celu rozwój dobrych stosunków sąsiedzkich, współpracy i partnerstwa w dziedzinie działalności bibliotecznej , wymianie doświadczeń i wspólne realizowanie projektów bibliotecznych. Po części oficjalnej dyrektorzy partnerskich bibliotek wymienili się upominkami i wzniesiono uroczysty toast. Rozmowy były kontynuowane przy kawie i tradycyjnych karnawałowych pączkach.

 • autor: Biblioteka Publiczna w Odolanowie, data: 2020-02-10
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami
 • podpisanie umowy między bibliotekami

Kolejne ostrzeżenia o silnych wiatrach!

 • WPW_STAN_20200209105553-1
 • WPW_STAN_20200209105553-2
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-02-10

Piłkarze FUKS Garki z sukcesem w Dobrzycy

W trakcie minionych ferii zimowych Urząd Gminy i Miasta w Dobrzycy zorganizował Turniej Halowej Piłki Nożnej, w którym wzięli udział młodzi adepci piłki nożnej z drużyny Fuks Garki. Chłopcy rewelacyjnie spisali sie podczas zawodów i w swojej kategorii wiekowej wywalczyli pierwsze miejsce. To ogromny sukces piłkarzy z Garek, którzy potwierdzili, że w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych.

kategoria szkół średnich
1. FUKS Garki
2. LUKAR FASO
3. Gołuchów
4. Galew

 • data: 2020-02-10
 • image001
 • image002

Ostrzeżenie meteorologiczne: Uwaga na silny wiatr!

 • ostrzezenie
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2020-02-09

Rozpoczyna się doręczanie decyzji podatkowych!

W Gminie i Mieście Odolanów rozpoczyna się doręczanie decyzji podatkowych. Proszę przygotować się na to, że upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu, zapukają do Państwa drzwi w najbliższych dniach. W przyszłym tygodniu we wszystkich wsiach decyzje podatkowe będą przynosić do Państwa domów również sołtysi.

 • autor: UGiM, data: 2020-02-07

Odkryj Dolinę Baryczy!

 • DBP_plakat-1
 • autor: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, data: 2020-02-07

Wynajem nieruchomości

 • wynajem nieruchomości

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

 • Ogłoszenie - brak wody
 • autor: ZUK, data: 2020-02-06

Zapraszamy na Koncert Walentynkowy!

 • plakat walentynki

"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" w nowej odsłonie

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Szeroki zakres tematyczny skierowany do słuchaczy i wysoki poziom merytoryczny prezentacji wszystkich współuczestniczących instytucji to znak rozpoznawczy naszego projektu.

W ramach tegorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów przydatnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich. Nowością dla rolników z pewnością będzie konwencja spotkań. Nowa odsłona Wspólnie dla wielkopolskiej wsi zakłada, że spotkania zorganizowane będą w dziewięciu subregionach naszego województwa. Dodatkowo formuła spotkania wprowadza nowości dla słuchaczy. Zakłada ona podział spotkania na trzy bloki tematyczne, po których przewidziany jest panel dyskusyjny. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłębić wiedzę na dany temat w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. W obrębie sali zlokalizowane zostaną punkty informacyjne. Tam, na zainteresowanych, czekać będą eksperci z poszczególnych instytucji.

Wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa spotkania organizuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz przedsiębiorstwo Elewarr.

W ramach egorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów w rolnictwie:

•    Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020.
Wsparcie dla hodowców krów i świń.
•    Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w  2020 roku.
•    Zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników
w KRUS.
•    Innowacje w doradztwie rolniczym.
•    Afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski.
•    Chroniąc rośliny, chronisz życie – rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
•    Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe
w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych.
•    Na styku lasu i pola – wybrane problemy rolników i leśników.
•    Sytuacja dzika w Wielkopolsce.
•    Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb
w województwie wielkopolskim.
•    ELEWARR jako państwowa firma z tradycjami w służbie dla polskiego rolnictwa.

Pierwsze spotkanie odbędzie się Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (powiat pleszewski).

Harmonogram Wspólnie dla wielkopolskiej wsi dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/ oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

 

 

 • autor: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, data: 2020-02-04
 • plakat informacyjny_Wspólnie dla wielkopolskiej wsi-1

Rusza tegoroczne badanie budżetów gospodarstw domowych na terenie Gminy Odolanów

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo więcej informacji na temad badania:

http://https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-luty-2020,195,1.html

 • Ulotki badania ankietowe_BGD_3-1
 • Ulotki badania ankietowe_BGD_3-2
 • autor: Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, data: 2020-02-03

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Zaproszenie na XV sesję

Warcabowo-szachowy Turniej Wakacyjny rozstrzygnięty!

Odolanowski Dom Kultury tradycyjnie zorganizował coroczny Turniej Szachowo-Warcabowy dla dzieci z terenu Gminy.

Celem turnieju w warcaby i szachy było rozbudzenie u dzieci zainteresowania grami planszowymi, rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zasad logicznego myślenia i przewidywania, ale także strategicznego działania. Turnieje te są mają wspaniałą ideę, bowiem dają najmłodszym możliwość aktywnego spędzania wakacyjnego czasu, intelektualnego rozwoju oraz realizowania własnych zainteresowań. Dzieci bardzo odpowiedzialnie podeszły do rozgrywki.  Wykonanie każdego ruchu było decyzją wcześniej przemyślaną i analizowaną. Bardzo istotne jest też to, że wszystkie dzieciaki umiały przyjąć właściwie zarówno zwycięstwo jak i porażkę.
       
W warcaby 64 polowe startowało 8 osób  

Kategoria  chłopców:  

1 miejsce   Nikodem Zaradny –Janków Zaleśny  11 pkt
2.miejsce   Norbert Kycia –Tarchały Wielkie   9 pkt
3.miejsce   Antoni Grzegorowski  -Odolanów  8 pkt
4.miejsce   Adam Marcinkiewicz  -Odolanów  5 pkt
5.miejsce   Piotr Marcinkiewicz    -Odolanów    3 pkt
6.miejsce   Demian Prystać       -   Odolanów    1   pkt

Kategoria dziewcząt

1.Gabriela Wygrała    - Raczyce     10 pkt
2.Maria Zarycka         - Odolanów   9 pkt

W  turnieju szachowym startowało 6 osób

Kategoria  chłopców                                                                                                                        

1 miejsce Nikodem Zaradny -  Janków Zaleśny     5 pkt
2.miejsce Demian Prystać    -   Odolanów    4  pkt
3.miejsce Adam Marcinkiewicz - Odolanów   1,5 pkt
4.miejsce Antoni Grzegorowski - Odolanów  1 pkt
5.miejsce Piotr Marcinkiewicz    -Odolanów    0,5 pkt

Kategoria dziewcząt

Maria Zarycka  - Odolanów   3 pkt

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a trzech najlepszych w każdym turnieju i kategorii nagrodzono medalami które wręczył Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej oraz sędzia imprezy Jerzy Kątny   i Organizator turniejów Grzegorz Szubert.  


  ,

 

 • autor: MW, data: 2020-01-31
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK
 • Szachy i warcaby w ODK

Uroczystości Dnia Babci, Dziadka i Seniora w Świecy II

Dnia 23 stycznia na sali wiejskiej w Świecy II przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich oraz Szkoły Podstawowej odbył się Dzień Seniora połączony z Dniem Babci i Dziadka. Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca KGW  Joanna Kątna- Fikus witając wszystkich zaproszonych gości, czyli zebranych seniorów, babcie oraz dziadków a także Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Andrzeja Wasielę, Sołtysa Świecy II Grzegorza Fleischera oraz Sołtysa Świecy I Jarosława Andrzejewskiego.

Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego ze swoimi wychowawczyniami, Panią Iloną Szymanowską, Donatą Janicką oraz Katarzyną Zawidzką przedstawiły jasełka, natomiast dzieci ze szkoły podstawowej przy pomocy Pani Mirosławy Ziętek, Ewy Bielak, Ireny Maciejewskiej, Aleksandry Walkow, Mileny Karwackiej-Wyrwas oraz Pana Łukasza Boślaka zaprezentowały program artystyczny, na który składały się śpiewy i tańce.

Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych dziadków i babcie oraz każdego seniora upominkami. KGW dzięki pomocy Pani Haliny Kaik zapewniło słodki poczęstunek, kawę i herbatę.

Na koniec głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Wasiela dziękując gronu pedagogicznemu, dzieciom, oraz każdemu, kto przyczynił się do zorganizowania tego wyjątkowego dnia.

 

 

 • data: 2020-01-31
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy
 • Dzień seniora w Świecy

Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na rok 2020

 • Plan postępowań

Radosne świętowanie w Tarchałach Wielkich

Dnia 26.01.2020 r. w niedzielne popołudnie w Sali Wiejskiej w Tarchałach Wielkich odbyło się spotkanie przy kawie z okazji Dnia Babci i Dziadka i Seniora. Sołtys Tarchał Wielkich Elżbieta Tomczak powitała wszystkich zaproszonych gości, a byli wśród nich: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący rady Janusz Szustkiewicz, Radni powiatowi: Grzegorz Finke i Józef Wajs, Radny GiM Marian Dolata, Proboszcz ks. Henryk Hołoś, a także Sołtys wsi Tarchały Małe – Bożene Krawiec.

Program artystyczny uświetniły przedszkolaki ze  Szkoły Podstawowej w Tarchałach, a przygotowały go Panie: Anna Kowalska, Jolanta Jakubowicz i Sylwia Stachowiak.

Pani Ewelina Kasprzyk zorganizowała kiermasz książek. Każda z Pań mogła zakupić książkę dla swoich wnuków. Na uroczystości wystąpiła również kapela „Hucianie”, która wprawiła w wszystkich seniorów w radosny nastrój.

 

 • data: 2020-01-28
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach
 • Radosne świętowanie w Tarchałach

Recital fortepianowy Marii Wojtaszek

17 stycznia w Sali koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury odbył się recital fortepianowy Marii Wojtaszek.  Młoda uzdolniona pianistka – uczennica  III klasy  Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim klasy fortepianu Iwony Skórzybót  przygotowała niemal godzinny recital fortepianowy na który złożyły się utwory  rodzimych i zagranicznych kompozytorów. 

Publiczność mogła wysłuchać kompozycji  Jana Sebastiana Bacha - preludium i fuga d-moll oraz g-moll, L. von Beethovena -  Sonatina D-dur op. 10. Nr 2,  J. Ekiera – Kołysankę op. 3 nr 1, F. Schuberta Impromptu Es-dur op. 90 nr 2. Najwięcej miejsca bardzo dobrze zapowiadająca się pianistka pozostawiła na kompozycje Fryderyka Chopina.  Publiczność wysłuchała brawurowo wykonanych utworów naszego kompozytora m.in. Etiudę As-dur op. 25 nr 1, Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2, Etiudę c-moll op. 10 nr 12 („rewolucyjna”),  Polonez cis-moll op. 26 nr 1,  Fantaisie-Impromptu op. 66.

Koncert bardzo spodobał się publiczności, która wypełniła niemal wszystkie miejsca na sali koncertowej.  Słowo wstępne do utworów oraz cały koncert poprowadził uzdolniony konferansjer Adam Lesiak.

Młodej pianistce życzymy licznych sukcesów i nagród  oraz kolejnych tak bardzo udanych koncertów.

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2020-01-28
 • DSC03947
 • DSC03948

Wspaniały wynik naszych zapaśników w w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików i Dzieci

W miniony weekend (25 stycznia) w Krotoszynie gościli najlepsi zapaśnicy w Wielkopolsce. Rywalizowali oni w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików i Dzieci  styl wolny, zapasy kobiet, mini zapasy.

Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć naszej reprezentacji. Skromna 2 osobowa ekipa z trenerem Krzysztofem Krawczykiem spisała się jednak doskonale zdobywając 2 medale. Tradycyjnie prym wiedliśmy w niskich kategoriach, gdzie Julia Kłokowska w kategorii 25 kg wywalczyła złoty medal. Natomiast Alan Kłokowski, wywalczył 3 miejsce w kategorii 35 kg.

Zawody przebiegały w radosnej atmosferze i z poszanowaniem zasad fair play. Pomimo rywalizacji zauważało się, iż ekipy łączy nie tylko wzajemny respekt i szacunek, ale i niejednokrotnie głębsze międzyludzkie uczucia takie jak np. przyjaźń.

 

 • data: 2020-01-28
 • 20200125_134832
 • 20200125_140443

Muzycy "Kapeli znad Baryczy" uhonorowani

Minął trzydziesty drugi rok działalności Kapeli znad Baryczy, która zasłużenie dzierży miano ambasadora dziedzictwa kulturalnego Ziemi Odolanowskiej. W minionym roku na Jasnej Górze w Częstochowie Kapela otrzymała najwyższe wyróżnienie resortowe nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (łac. Chwała sztuce)

Właśnie z tej okazji dnia 24.01.2020r. w Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Zasłużeni członkowie Kapeli, którzy przez lata decydowali o jej obliczu i sukcesach, na czele z założycielem zespołu Bogusławem Cebulskim otrzymali z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego nagrodę za wybitne osiągnięcia na niwie artystycznej.

Nagrodzeni zostali muzycy kapeli, a są to:

- Bogusław Cebulski

- Marek Chocaj

- Eugeniusz Pieprzka

- Maciej Kaczmarek

- Alan Sierchuła

- Mirosław Kowalski

- Robert Zgorzelak

- Wiesław Szkudlarz

W uroczystości naturalnie nie zabrakło Władz Samorządowych  naszej Gminy w osobach Burmistrza Mariana Janickiego, Wiceburmistrza Jana Prokopa, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Janusza Szustkiewicza i Sekretarz Krystyny Wiertlak, a także Dyrektora ODK Janusza Lizureja.

 • data: 2020-01-27
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli
 • Odznaczenia dla kapeli

Sukces odolanowskich szczypiornistek

Złote medale dla odolanowskich szczypiornistek. Dużym sukcesem zakończył się występ odolanowskich szczypiornistek w Mistrzostwach Powiatu Ostrowskiego  w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W finale zawodów, które odbyły  się 15.01.2020r. w Nowych Skalmierzycach, drużyna z Odolanowa nie dała najmniejszych szans swoim rywalkom, pokonując kolejno: Szkołę Podstawową w Skalmierzycach 13 : 7 i gospodarzy Szkołę Podstawową w Nowych Skalmierzycach 9 : 1.

Już wkrótce nasze młode piłkarki ręczne wystąpią w Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w Kępnie. Odolanowski zespół reprezentowały: Anna Zawidzka, Dagmara Ryszkiewicz, Julia Galewska, Marianna Szorska, Weronika Kurzawa, Wiktoria Maciejewska, Hanna Cannon, Magdalena Sacher, Aleksandra Ćwiertniak, Dominika Betka.

Drużynę odolanowskich szczypiornistek do zawodów przygotował mgr Franciszek Jasik.

 • autor: SP Odolanów, data: 2020-01-24
 • 20200115_121001
 • 20200115_121158
 • 20200115_121335

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach

Dnia 21 stycznia bieżącego roku na sali wiejskiej w Raczycach odbyła się piękna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raczycach zaprezentowały  swoje talenty w jasełkach, piosenkach, wierszach oraz tańcach dla licznie zgromadzonych babć i dziadków.

Dyrektor szkoły – Sławomir Kowalski powitał wszystkich gości, panią sołtys – Katarzynę Namysł, radną wsi Raczyce – Annę Kądzielę oraz zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów – Jana Prokopa, który złożył seniorom życzenia z okazji ich święta.  
Odpowiedzialną za przygotowanie jasełek była Renata Gremblewska, natomiast występy oddziału przedszkolnego przygotowały: Aleksandra Hoffmann – Dzieran ( 3, 4 – latki) i Patrycja Małecka (5,6 – latki),  klasę pierwszą przygotowała – Barbara Stolarek, drugą – Bogumiła Klaczyńska, trzecią – Hanna Pawlak. Scenariusz całej uroczystości opracowała – Elżbieta Kowalska.

Serdeczne dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Raczycach, która przygotowała smaczny poczęstunek dla gości i dzieci, a także wszystkim, którzy z własnej inicjatywy włączyli się w organizację święta babć i dziadków.

 

 • autor: Bogumiła Klaczyńska, data: 2020-01-23
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach
 • Obchody Dnia Babci i Dziadka w Raczycach

Dzień Babci i Dziadka wśród naszych seniorów

We wtorkowe popołudnie dnia 21 stycznia w Odolanowskim Domu Kultury spotkali się z okazji dnia Babci i Dziadka seniorzy zrzeszeni w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wiele radości naszym seniorom już na samym początku spotkania przyniósł wierszyk poświęcony babciom i dziadkom oraz utwory muzyczne wykonane na skrzypcach przez  Lenę Ryszkiewicz  z Odolanowskiej Szkoły Muzycznej.

W dalszej części spotkania po powitaniu i złożeniu życzeń przez Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Józefa Wajsa wystąpił chór „Ostrowianki’ pod kierownictwem Ewy Skibińskiej, a role dyrygenta sprawował Jan Szkudlarz. Wiele radości i rozrywki dostarczył widowni Teatrzyk Piosenki Sympatycznej pod przewodnictwem Krzysztofa Ogórkiewicza. Uczestnicząca w spotkaniu Senator Ewa Matecka oraz Burmistrz Marian Janicki złożyli serdeczne życzenia podkreślając role babci i dziadka w życiu rodzinnym.

Wśród zaproszonych gości byli również prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wlkp. Józef Kozan oraz miejscowy radny Eugeniusz Jakubiak. Po wspaniałej części artystycznej uczestnicy spotkania spotkali się na poczęstunku kawowym.

 

 • autor: Józef Wajs, data: 2020-01-22
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI
 • Dzień babci i Dziadka w Kole PZERiI

Jak Wyglądają postępy prac przy grobli? Sprawdzamy!

Prace budowlane przy grobli na rzece Barycz idą pełną parą. Chociaż jesteśmy w środku zimy, pogoda za oknem jest wyśmienita i zdecydowanie sprzyja w pracach przy inwestycji. Wykonawcą całego zadania jest firma RPM z Lublińca.

Obecnie Wykonawca zakończył montaż ścianek szczelnych na odcinku od 0+000 km do 0+620 km (ul. Słoneczna), wykonuje prace związane z formowaniem nowej grobli (dowóz piasku, formowanie nasypów) na odcinku 0+000 km do 0+620 km. Następnym etapem prac będzie ulożenie biodegradowalnej siatki przeciwerozyjnej na skarpie od strony rzeki na odcinku od 0+000 km do 0+620 km (ul. Słoneczna).

Pracowników budowlanych odwiedził niedawno Wiceburmistrz Jan Prokop.

Głównym celem zadania jest poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej.

W ramach przebudowy grobli na jej koronie przewiduje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na skarpie odpowietrznej planuje się wykonać schody skarpowe o konstrukcji żelbetowej.

 

 • autor: Waldemra Sacher, Michał Walków, data: 2020-01-22
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli
 • Wizyta przy grobli

Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie

W słoneczne południe 21 stycznia br. w sali wiejskiej w Uciechowie rozpoczęła się miła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na zaproszenie dyrektora Anny Sikory oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Uciechowie tłumnie przybyli dziadkowie i babcie z Uciechowa i okolic. Swoją obecnością zaszczycił nas zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów pan Jan Prokop, radna wsi Uciechów pani Gabriela Zawada oraz sołtys pan Franciszek Plewa. Goście złożyli życzenia pomyślności, zdrowia, szczęścia i miłości wszystkim babciom i dziadkom. Sympatyczne spotkanie przy kawie, przygotowane przez Panie z Rady Rodziców, umiliły dzieci, które pod okiem swoich pań przygotowały część artystyczną. Dzieci z przedszkola i zerówki przedstawiły Jasełka wzbogacone o taniec Aniołków i Mikołajków. Uczniowie z klas 1 – 3 zaprezentowali repertuar, w którym nie zabrakło wierszyków, piosenek, tańca, solowego wykonania utworów na saksofon, a nawet baletu. Wnuczęta złożyły babciom i dziadkom serdeczne życzenia wręczając im wykonane przez siebie laurki.

Czego można chcieć więcej, gdy ogląda się piękne występy i dostaje życzenia pełne miłości od swoich wnucząt? Odpowiedź można wyczytać z uśmiechniętych twarzy babć i dziadków!

 

 • autor: Anna Sikora, data: 2020-01-22
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie
 • Dzień Babci i Dziadka w Uciechowie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci!

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA!
Termin zgłoszenia przez szkołę uczniów do udziału w konkursie mija z dniem 1 marca 2019r.
Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wlkp. ul. Krotoszyńska 41, pod numerami telefonów: 62/737-31-20, 62/737-31-26 lub drogą elektroniczną: ostrow@krus.gov.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS upływa z dniem 29 marca 2019r.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.

 

 • autor: KRUS, data: 2020-01-22
 • krus plakat
 • krus_logo-1_zdWyrozniajace

Ostrzeżenie meteorologiczne: Marznące opady!

 • ostrzeżenie meteo

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące kwalifikacji wojskowej

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

   

Kontynuując działania z wcześniejszych lat Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów zorganizował w dniu 19 stycznia 2020 roku pierwszą w tym roku Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Realizowana była ona w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, a prowadziło ją Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu – Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.

W Akcji brali udział kobiety i mężczyźni, mieszkańcy z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Ogólnie zarejestrowano 36 osób, z czego krew oddały 32 osoby. Przy okazji prowadzonej Akcji odbyło się spotkanie członków odolanowskiego Koła, na którym omawiano podstawowe kwestie związane z działalnością bieżącą oraz realizowanymi przedsięwzięciami.

 

  

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2020-01-21
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Kkcja Honorowego Krwiodawstwa

„Uciechowanie” w odolanowskim DPS

Dnia 13 stycznia 2020 roku w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej gościł zespół folklorystyczny z Uciechowa w składzie 9 członków, akordeon, grzechotki. Spotkanie zorganizowano w formie wspólnego kolędowania, ale nie zabrało również piosenek typowo folklorystycznych.

Zakończyło się ono wspólną kawą i rozmowami z mieszkańcami ODPS. Jak zwykle spotkało się z dużą aprobatą zarówno ze strony mieszkańców, jak i przybyłych gości, którzy pojawił się w odolanowskim Centrum już nie pierwszy raz.

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2020-01-21
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS
 • Uciechowanie w DPS

Zapraszamy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne oraz solarne!

 • Spotkanie informacyjne w sprawie fotowoltaiki
 • autor: Dominik Sobczak, data: 2020-01-21

Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+

W środę 16 stycznia br. Dzienny Dom Senior+ zamienił się w czarodziejski świat, w którym królowały kapelusze, w przeróżnych fasonach i kolorach. Aby poruszyć wyobraźnię zaproponowano wcześniej Seniorom przygotowanie fantazyjnych nakryć głowy typu kapelusze, kapelusiki, toczki. Zaproponowana forma zajęć miała na celu aktywizację Seniorów, rozwój manualny, rozbudzenie kreatywności na różnych płaszczyznach intelektualnych (adekwatne do możliwości i oczekiwań). Możliwość aktywizacji społecznej oraz zmniejszenia odczuwanej przez wielu z nich samotności, co pozytywnie wpływa na wypracowanie postawy bycia potrzebnym. Seniorzy stają się aktywnymi, mogą rozwijać swoje pasje.

Twórcy kapeluszy stawili się tego dnia, aby zaprezentować swoje wspaniałe dzieła. Każdy wykazał się wielkim zaangażowaniem oraz kreatywnością, dzięki czemu na głowach Seniorów pojawiły się przepiękne kapelusze. Aż 28 nietypowych i nietuzinkowych nakryć głowy zostało przedstawione jury. Podczas kapeluszowej parady doceniono wysiłek każdego Seniora poprzez duże brawa.

Pomysły oraz wykonanie przyprawiły jury o zawrót głowy, gdyż wszystkie kapelusze były fantastyczne i zasługiwały na pierwsze miejsce. Podjęta przez jury decyzja wydaje się słuszna i nagrodzono wszystkich równo. Była to wspólna integracyjna zabawa.

 

 • autor: Elżbieta Maciejewska, data: 2020-01-20
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+
 • Kapeluszowy zawrót głowy w Senior+

Coroczne spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

Podsumowanie działań inwestycyjnych poprzedniego i omówienie planów obecnego 2020 roku, to główne tematy spotkania Burmistrza Mariana Janickiego z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych. 

Na wstępie Burmistrz podziękował wszystkim obecnym tego dnia w restauracji „Nadbaryczna” za świetną współpracę i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Inspektor z Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie Michał Hołysz omówił realizację funduszu sołeckiego i zadania inwestycyjne za 2019 rok i w swoim wystąpieniu przedstawił plany na obecny 2020.

Na sam koniec oficjalnej części uroczystości Burmistrz Marian Janicki przypomniał o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych w tym roku i planach związanych z ich realizacją.

Wśród przedstawicieli odolanowskiego samorządu w  spotkaniu uczestniczyli również Wiceburmistrz Jan Prokop, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz, Sekretarz Krystyna Wiertelak oraz Skarbnik Beata Gościniak. Nie zabrakło także Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - Grzegorza Finke.

 

 • data: 2020-01-20
 • Spotkanie noworoczne z Sołtysami

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • życzenia dzień babci i dziadkapub-1
 • autor: UGiM, data: 2020-01-20

Indywidualne Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w Tenisie Stołowym

W  sali  sportowej  Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zorganizowano Indywidualne Mistrzostwa  Gminy i Miasta Odolanów w  Tenisie Stołowym  szkół  podstawowych w kategorii Igrzysk dzieci i młodzieży. W turnieju uczestniczyli uczniowie Szkół Podstawowych z Wierzbna, Huty, Odolanowa, Tarchał Wielkich i  Uciechowa (w sumie 46 uczniów).
Zawody sędziowali i prowadzili  nauczyciele Wf - Tomasz Sroka i Adam Barczak
W wyniku rozegranych meczów  systemem do dwóch porażek,  klasyfikacja końcowa  turnieju przedstawia się następująco  

Kategoria dziewczyn klasy IV-VI

I MIEJSCE  Majchrzak Jessica   SP Tarchały Wielkie

II MIEJSCE Jurasik Patrycja  SP Tarchały Wielkie

III MIEJSCE Jurek Małgorzata  SP Odolanów

    
Kategoria chłopców klasy IV-VI
 
I MIEJSCE   Zapart   Bartosz   SP Odolanów

II MIEJSCE   Pauś Dominik    SP  Odolanów

III MIEJSCE   Szulc Artur        SP  Odolanów
    
Kategoria dziewczyn klasy VII-VIII

I MIEJSCE Wieczorek Zuzanna  SP  Tarchały Wielkie

II MIEJSCE Gola Maria  SP  Tarchały Wielkie

III MIEJSCE Stencel Joanna SP Tarchały Wielkie

Kategoria chłopców klasy VII-VIII

I MIEJSCE Ustianowski Bartłomiej SP Odolanów

II MIEJSCE Nędzyński Kacper SP Odolanów

III MIEJSCE Usarek Kacper  SP Uciechów    

Opiekunowie uczniów: 

Roman Mendykowski –  SP Tarchały Wielkie
Maciej Matuszczak –   SP Odolanów
Adam Barczak –  SP  Uciechów
Tomasz Sroka –  SP  Wierzbno
Maciej Dymacz  – SP Huta  

Zwycięzcy będą reprezentować Gminę i Miasto Odolanów na rozgrywkach powiatu ostrowskiego.
Trzej najlepsi zawodnicy z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

 

 • data: 2020-01-17
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym

Dbajmy o schludny wizerunek Placu Kościuszki i wszystkich pozostałych miejsc naszego miasta!

Od listopada możemy cieszyć się nowym, zmodernizowanym Placem Kościuszki, którego przebudowa trwała wiele miesięcy i wiązała się ze znaczącym nakładem finansowym. W związku z tym, że miejsce to jest naszym wspólnym dobrem i jako mieszkańcy mamy obowiązek troszczyć się o nie i dbać o jego wizerunek, prosimy wszystkich mieszkańców, aby dbali o czystość i estetykę tego miejsca.

W ostatnim czasie zauważyliśmy, że na kostce brukowej pojawiają się plamki oleju, które są bardzo trudne do usunięcia. Dbajmy o nasze miasto!

 • data: 2020-01-17
 • plamy oleju
 • plamy oleju
 • plamy oleju

Tak pięknie prezentuje się Plac Kościuszki wieczorową porą...

 • Plac Kościuszki wieczorową porą
 • Plac Kościuszki wieczorową porą
 • Plac Kościuszki wieczorową porą

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Odolanowie już w tą niedzielę!

 • krwiodawstwo-1
 • data: 2020-01-16

Informacja dla producentów rolnych

 • Informacja dla producentów rolnych
 • autor: Anna Kryszczak, data: 2020-01-15

Noworoczne kolędowanie w Odolanowskim Domu Kultury

Kolędy, pastorałki  oraz utwory świąteczne wysłuchała publiczność w niedzielne popołudnie w Odolanowskim Domu Kultury. W mieniącej się kolorami sali koncertowej, przy gwiaździstej świątecznej dekoracji artyści wykonali najpopularniejsze kolędy. Muzycznie i energetycznie przywitała bardzo dobrze znana  publiczności „Kapela Znad Baryczy”. Jako pierwsza w wykonaniu zespołu rozbrzmiała kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” po niej  Kapela zaprezentowała swoje autorskie kolędy min. Rozbrzmiały:  „Kolęda Kolejarska” oraz „Kolęda Odolanowska”.  Tradycja artystycznego wykonywania kolęd w Odolanowie przez chóry sięga wielu lat – i to właśnie w tym klimacie zachowano środkową cześć koncertu. W tej części publiczność mogła wysłuchać tradycyjnych kolęd i pastorałek min. w wykonaniu Odolanowskiego Towarzystwa Śpiewaczego - „My też pastuszkowie”, „Przy Onej górze”, „Wśród nocnej ciszy”, „Nad Betlejem ciemna noc”, „Syna swego Bóg zesłał”,  młodzieżowego Chóru  Marcinki – „Pasterze paśli”, „Zaśnij dziecino”, „Kolęda amerykańska” czy „Na Boże Narodzenie”. Nawiązując do ostatnich wydarzeń światowych Chór Marcinki wykonał utwór „Modlitwa o pokój”.  Odolanowskie Towarzystwo Śpiewacze oraz Chór Marcinki wystąpił pod kierunkiem Pana Jana Szkudlarza. Kolejne kolędy które przypominały atmosfere minionych świąt Bożego Narodzenia wykonał Chór Barbara którym kieruje i dyryguje Pan Ryszard Hoffman. Chór wykonał kolędy – „Hej w dzień narodzenia”, „Przystąpmy do szopy”, „Raduj się świecie przyszedł Pan” oraz „Jezusa narodzonego”. Ostatnia część koncertu należała do Odolanowskiej Orkiestry Dętej,  która w pierwszej części wykonała kolędy „Wśród nocnej ciszy” oraz „Mędrcy świata”. (dyrygowal Pan Ryszard Hoffmann). Ostatnia część Koncertu Noworocznego utrzymana była w klimacie muzyki świąteczno – rozrywkowej dobrze znanej z eteru rozgłośni radiowych artyści - Odolanowska Orkiestra Dęta wykonała utwory „Jest taki dzień” oraz Jungle Bells”. Orkiestrą zadyrygowała Aleksandra Hoffmann-Dzieran a partie wokalne wykonała Anna Zarycka. Na zakończenie koncertu życzenia noworoczne oraz głos zabrali zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop oraz  Ksiądz Dziekan Henryk Hołoś. Całość koncertu zakończył wspólny śpiew i wykonaniem przez połączone chóry, Odolanowską Orkiestrę Dętą, publiczność kolędy „Bóg się rodzi”. W trakcie koncertu  nie  zabrakło „wiedeńskich akcentów” - popełnionych przez Odolanowską Orkiestrę Dętą,  która wykonała kompozycję Johanna Straussa – „Marsz Radeckiego”. Koncert poprowadziła Pani Martyna Gąsiewska, przybliżając historię i dzieje naszych rodzimych kolęd. Dzięki publiczności podczas trwania koncertu panowała wspaniała świąteczna atmosfera. Organizatorzy dziękują wszystkim artystom -  chórom, orkiestrze dętej, Kapeli znad Baryczy, publiczności, zaproszonym gościom za udział w tegorocznym Koncercie Noworocznym.

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2020-01-15
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK
 • Coroczne kolędowanie w ODK

Informacja o udzielonej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prawa wodnego

 • Informacja z zakresu prawa wodnego
 • autor: Waldemar Sacher, data: 2020-01-14

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 • Obwieszczenie Wojewody o wszczęciu postępowania-1
 • autor: Michał Hołysz, data: 2020-01-14

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego-1
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego-2
 • autor: Michał Hołysz, data: 2020-01-14

Państwowa Szkoła Muzyczna wraz z Radą Rodziców zapraszają na Koncert Noworoczny!

 • Koncert noworoczny Szkoły Muzycznej
 • autor: odk, data: 2020-01-14

30 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Sportowej z udziałem delegacji z Odolanowa

W Spale odbyło się 30 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej! Udział wzięła także delegacja Parafiady Gminy i Miasta Odolanów.

"Na opłatek zapraszono sportowców, trenerów i działaczy sportowych, kluby sportowe, sportowców ze stowarzyszeń sportowych i parafialnych klubów sportowych” - Biskup łowicki ks. Andrzej F. Dziuba oraz zastępca dyrektora COS Andrzej Kalinowski.

W zaproszeniu czytamy dalej: To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że tak ważne spotkanie środowiska sportowego z całej Polski będzie okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego klimatu Świąt Bożego Narodzenia, a także zgodnie z tradycją, miejscem łamania się opłatkiem rodziny sportowej.

Historia opłatkowych spotkań została zainicjowana ponad 30 lat temu przez obecnego podczas spotkania ks. Prałata Mirosława Mikulskiego i jest kontynuowana przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe, wspomagane organizacyjnie przez Łódzką Regionalną Radę Olimpijską oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Na uroczystości pojawiło się wielu znanych polskich sportowców i oficjeli.

 

 • autor: Bogusław Cebulski, data: 2020-01-14
 • Spotkanie opłatkowe z udziałem parafiady
 • Spotkanie opłatkowe z udziałem parafiady
 • Spotkanie opłatkowe z udziałem parafiady

Powiatowe Kolędowanie w Wierzbnie

Już po raz piąty w kościele parafialnym w Wierzbnie odbył się koncert w ramach „Powiatowego Kolędowania’’, którego gospodarzami byli Ksiądz Krystian Szenowski – Proboszcz Parafii pw. NMP Korony Polskiej w Wierzbnie, oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Głównym punktem wieczoru był występ Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyrekcją Janusza Lipińskiego . Była to wyjątkowa muzyczna podróż po świecie kolęd i świątecznych utworów z całego świata. Całośći dopełniły światła tworzące wyjątkową atmosferę. Profesjonalizm artystów, został nagrodzony  przez słuchaczy owacją na stojąco. Wspaniali wykonawcy, piękna muzyka i wypełniony po brzegi kościół. Wśród gości obecnych na koncercie nie zabrakło Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego oraz radnych powiatowych Grzegorza Finke i Rafała Walkowa

 • data: 2020-01-13
 • Powiatowe kolędowanie w Wierzbnie
 • Powiatowe kolędowanie w Wierzbnie
 • Powiatowe kolędowanie w Wierzbnie
 • Powiatowe kolędowanie w Wierzbnie

Sprzedaż nieruchomości w Odolanowie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Odolanowie.

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2020-01-13
 • SKMBT_C75420011316060-1
 • SKMBT_C75420011316060-2
 • SKMBT_C75420011316060-3

WOŚP w Odolanowie!!!

XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrał dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu dla oddziałów neurochirurgicznych, chirurgii ogólnej i kardiochirurgii dziecięcej.

Przy Zespole Szkół w Odolanowie po raz kolejny został utworzony sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję włączyli się uczniowie Zespołu Szkół w Odolanowie, Szkoły Podstawowej w Świecy i Szkoły Podstawowej w Garkach. Wolontariusze kwestowali w Odolanowie w Rynku, na Placu św. Barbary, w Garkach i Uciechowie.

Szefem sztabu była Agnieszka Sacher, a w komisji pracowali: p. Izabela Gąbka, p. Franciszek Jasik i p. Aneta Stybaniewicz. Wolontariusze łącznie zebrali  22052,38zł. Ubiegłoroczny rekord został pobity o ponad 2000zł.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i członkom komisji za wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz darczyńcom, którzy przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty!                 

 

 • data: 2020-01-13
 • wośp w Odolanowie!
 • wośp w Odolanowie!
 • wośp w Odolanowie!
 • wośp w Odolanowie!
 • serduszko-1

Zapraszamy na Recital Fortepianowy w wykonaniu Marii Wojtaszek

 • plakat
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2020-01-13

"W zdrowym ciele zdrowy duch" - Program metaboliczny dla mieszkańców AKO!

Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej realizuje program „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO ” na który pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+

W ramach projektu wdrożony zostanie program zdrowotny pn. „Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski”.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie masy ciała u ok. 650 mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z nadwagą poprzez wprowadzenie kompleksowego wsparcia w ciągu 3 lat trwania projektu.

Udział w projekcie dla jego Uczestników jest bezpłatny i już w styczniu rozpocznie się rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie. To bardzo ważne by znaleźli się wśród nich mieszkańcy naszej gminy , gdyż problem nadwagi, otyłości dotyczy wielu z naszych mieszkańców.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem www.sako-metabolizm.pl
O rozpoczęciu rekrutacji poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

 

 • autor: Katarzyna Gałęzka, data: 2020-01-10
 • Program profilaktyczny dka mieszkańców AKO

Objazdowe kino "FERMENT" w styczniu w ODK!

 • Kino objazdowe w Odolanowie
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2020-01-10

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. A. Ludwiczaka zaprasza rodziców z dziećmi z rocznika 2014 – 2017 po pierwsze wyprawki czytelnicze.

 • 1

"Mała książka - wielki człowiek"

Nabór wniosków na dofinansowanie udziału uczniów w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej w ramach Programu Edukacja dla Doliny Baryczy

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 30.01-28.02.2020 prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji projektu grantowego. Granty w wysokości 5-8 tys. zł, max 80% dofinansowania będą przyznawane na koszty udziału (bilety, transport) uczniów w ofercie ośrodków edukacji regionalnej w ramach Programu Edukacja dla Doliny Baryczy. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Grantobiorcą może być osoba prawna (organizacja pozarządowa) lub osoba fizyczna
W związku z powyższym, zapraszamy serdecznie na spotkania informacyjne, które odbędą się w przyszłym tygodniu:
1. Spotkanie informacyjne, 15.01.2020, godz. 13-15, Odolanowski Dom Kultury
2. Spotkanie informacyjne, 16.01.2020, godz. 13-15, Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu

Kolejne spotkania, w formie szkoleń warsztatowych z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru odbędą się w lutym zgodnie z szczegółowym harmonogramem.

 

 

 • autor: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, data: 2020-01-10
 • background_H8pX5

Ogólnopolski sukces uczniów z Raczyc

Wielką radością dla Stanisława Stryjaka oraz Patryka Panka – uczniów Szkoły Podstawowej w Raczycach – były nagrody otrzymane za  prace w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Choinki Jedynki” ” – „ Tajemnice świąt Bożego Narodzenia”, zorganizowanym przez PROGRAM PIERWSZY POLSKIEGO RADIA. W konkursie brało udział ponad 10 tysięcy prac, a nagrodzonych zostało tylko 20.

Podczas aukcji, która miała miejsce na antenie PR, w programie 1, odbyła się licytacja (7.12.2019). Praca Patryka została kupiona za 300 zł. Natomiast całą licytację wygrała praca Stasia, którą zakupiono za 2300 zł.

Pieniądze z aukcji przeznaczone zostały na cele charytatywne: dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacji "Wspólnota Nadziei”. Honorowy patronat nad akcją i aukcją sprawowała żona prezydenta RP.

Dla najbardziej szczodrego licytującego przewidziany był upominek: koszulka rocznicowa (100- lecie PZPN)  z autografami Reprezentacji Polski w piłce nożnej z meczu Polska – Austria w dniu 21 marca 2019 roku, który rozpoczął naszą drogę do Euro 2020. Koszulkę taką otrzymała babcia Stasia, pani Maria Namysł (z Raczyc), która kupiła obrazek wnuka za najwyższą sumę.

Podczas gali podsumowującej XVIII odsłonę "Choinek Jedynki" w Warszawie 28.12.2019 r. wręczono upominki dzieciom, których prace wygrały w konkursie Jedynki i były licytowane podczas akcji. Wydarzenie uświetnił też koncert Anny Jurksztowicz z zespołem w świątecznym repertuarze, który był formą podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zebrania pieniędzy dla podopiecznych dwóch fundacji. https://www.polskieradio.pl/7/1579/Artykul/2428606

Gratulujemy młodym laureatom sukcesu, a wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy licytowali prace i wsparli tak szlachetną akcję „Choinki Jedynki”, serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że wśród nich znaleźli się darczyńcy z Raczyc i okolic.

 

 • autor: Bogumiła Klaczyńska, data: 2020-01-10
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki
 • konkurs choinki jedynki

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji