Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

 

vwAAAABJRU5ErkJggg==

Gmina i Miasto Odolanów otrzymała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej  na terenie Gminy i Miasta Odolanów  poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka  zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

Projekt polegać będzie na  rozszerzeniu oferty edukacyjnej w postaci zajęć grupowych, indywidualnych , zakupu wyposażenia/pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz rozwijania kompetencji kadr.

Projekt realizowany będzie w czterech placówkach przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Odolanów.

Z projektu  korzystać będą dzieci w wieku przedszkolnym 276 dzieci w tym 10 dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz kadra nauczycielska -25 nauczycieli

Efektem projektu będzie  zwiększenie liczby zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci, zakup nowoczesnych i angażujących pomocy naukowych do prowadzenia zajęć oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu: 1 248 195,55 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 998 556,42 zł

 

FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

Z