Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Aktualności gminne 2018

Menu główne Strona główna

Banery

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Zaproszenie na sesję
 • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2019-01-22

Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich

Wśród wielu wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego „Sztafeta Pokoleń” była z pewnością wyróżniającą się formą uczczenia pamięci zwycięskiego zrywu Wielkopolan. 25 biegaczy w 10 godzin pokonało trasę o długości 122 kilometrów.

W tym roku było wiele imprez organizowanych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Postanowiliśmy włączyć się w świętowanie niepodległości organizując Sztafetę Szlakiem Powstańczym – mówi Stanisław Ratajczak, prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Ostrowie. którego w  organizacji i cała trasę  wspierał członek zarządu powiatowego LZS  - viceprzewodniczący Miejsko Gminnego Zrzeszenia LZS  w Odolanowie Grzegorz Szubert

Sztafeta wyruszyła o 6:00 z cmentarza przy ulicy Limanowskiego, gdzie przy zbiorowej mogile powstańczej został odegrany hymn „Śpij kolego” oraz zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze. Trasa biegu prowadziła przez miejsca pamięci powstania, przy których uczestnicy zatrzymali się by uczcić pamięć powstańców.

W sztafecie wzięło udział 25 zawodników, którzy uzyskali świetną średnią biegową 12 km/h – mówi Stanisław Ratajczak. – Oprócz wymiaru sportowego zależało nam na historycznym charakterze sztafety. Nasz cel został osiągnięty, bo w wyjątkowy sposób oddaliśmy cześć powstańcom wielkopolskim – dodaje.

Trasa ponad 10-cio godzinnego biegu prowadziła przez Ostrów, Skalmierzyce, Boczków, Raszków, Odolanów, Bogdaj i Przygodzice. Całość zaplanowanej trasy liczyła w sumie 122 kilometry. Metą sztafety był plac przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach, gdzie około 16:40 – godziny wybuchu powstania – dotarli uczestnicy sztafety.

Przy każdym pomniku gospodarze danej gminy –burmistrzowie, wójtowie otrzymali  pamiątkowe  powstańcze  wielkopolskie medale ufundowane przez powiatowe zrzeszenie LZS.

 • autor: Grzegorz Szubert, data: 2018-12-31
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • Sztafeta ku pamięci Powstańców Wielkopolskich
 • medal

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Zaproszenie na III sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • 0002
 • autor: Marta Kosnowicz, data: 2018-12-24

Syreny alarmowe zawyją nad Odolanowem

 • syrena-alarmowa-780x405
 • autor: Elżbieta Bryjak, data: 2018-12-24

Mały ZUS - ulgi dla przedsiębiorców

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Co oznacza „mały ZUS”?

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r.                                           jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS przez 36 miesięcy

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.

Kto może skorzystać z nowej ulgi

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:

jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),

w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,

przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi,

nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne                         (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),

prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,

nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",

nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 • autor: ZUS, data: 2018-12-24
 • Mały ZUS - ulgi dla przedsiębiorców

Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum

Tradycyjne w okresie przedświątecznym organizowane są w odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” uroczyste spotkania przygotowywane w formie wieczerzy wigilijnej. W tym roku w dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie oraz w dniu 20 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie pracowników i seniorów Dziennego Domu SENIOR+ w Odolanowie. Wszyscy mieli możliwość złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem, a także by zasiąść do wspólnego stołu na posiłek wigilijny. W spotkaniach wzięli udział również goście zaproszeni: Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów oraz Wojciech Słodkiewicz – Dyrektor Centrum w Odolanowie. Złożyli oni wszystkim zebranym Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia oraz przekazali wiele ciepłych słów uznania. Na zakończenie obdarowani zostali przez uczestników i seniorów drobnymi upominkami – pracami wykonanymi w trakcie prowadzonych w Placówkach zajęć.

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i wypełniony specyficzną atmosferą oraz przygotowaniami do nadchodzących świątecznych dni.  Również w odolanowskim ŚDS i DDS+ przygotowywany jest wówczas odpowiedni wystrój pomieszczeń, ozdabiane są choinki, prowadzone są zajęcia, podczas których powstają prace o charakterze świątecznym. Dzieła te zaprezentowane zostały na wystawie podczas tegorocznego kiermaszu świątecznego organizowanego w dniu 9 grudnia br. w ramach imprezy „Mikołaj na Rynku”, na którą zapraszał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów i Odolanowski Dom Kultury. Jednocześnie, jak bywało to w latach wcześniejszych, uczestnicy ŚDS Odolanów przygotowali ozdoby i przystroili choinki w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2018-12-24
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum
 • Boże Narodzenie w odolanowskim Centrum

Wigilie klasowe i jasełka 2018 w szkole branżowej i liceum

Jak co roku ostatni dzień w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia to dzień pełen wrażeń. Najpierw uczniowie spotkali się z wychowawcami na klasowych wigiliach. Były życzenia i prezenty, dużo ciepła i radości ze wspólnie spędzonego czasu. Około godziny 11.00 uczniowie odolanowskiego liceum i szkoły branżowej zebrali się w auli aby wspólnie uczestniczyć w dorocznych Jasełkach. Dyrektorzy obu szkół złożyli uczniom i nauczycielom bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Tegoroczne Jasełka rozpoczęła prezentacja przygotowana przez Vladyslavę i Danylo - dwoje uczniów z Ukrainy, którzy opowiedzieli nam o świątecznych tradycjach na Ukrainie. Następnie na scenie pojawili się uczniowie klasy I i II LO oraz ksiądz Łukasz Olszewski i przenieśli nas swoją opowieścią na przedświąteczne targowisko pełne zgiełku, pośpiechu i obojętności na cierpienie drugiego człowieka. Przedstawienie przypomniało nam, że Bóg naprawdę narodzi się tylko dla tych, którzy mają miłość w sercu. Uroczystości zakończyły się wspólnym odśpiewaniem kolędy. Dziękujemy wszystkim uczniom z liceum i szkoły branżowej, którzy brali udział w przygotowaniu uroczystości oraz ich opiekunom p. Bogumile Datcie i ks. Łukaszowi Olszewskiemu.

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-12-24
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej
 • Wigilia i jasełka w liceum i szkole branżowej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok

Przypominamy, że w zeszłym roku otrzymali Państwo harmonogramy wywozu odpadów na 2019 rok i do połowy 2020 r. Każde gospodarstwo domowe dostało harmonogram do domu, gdzie na jednej karcie są terminy dotyczące danej ulicy czy miejscowości. Z uwagi na częste pytania mieszkańców przypominamy, że harmonogram na 2020 r. jest na drugiej stronie, wystarczy odwrócić kartę.

Zdarzają się też dni w których będą wywożone dwa rodzaje odpadów np. odpady zielone (ulegające biodegradacji) i segregowane w jednym dniu (w takim wypadkach kartka z datą jest oznaczona dwoma kolorami).

Poniżej podział Gminy i Miasta Odolanów na rejony (każda ulica w Odolanowie ma osobny harmonogram). Należy otworzyć plik z swoim rejonem (trasą)- oznaczony na czerwono aktywny link i poszukać ulicy czy miejscowości.

Trasa I

Odolanów I – 1-go Maja, Dąbrowskiego, Dworcowa, Bema, Cofalskiego, Fr. Sójki, Kaliska parzyste od nr 2 do 8 B i nieparzyste od nr 1 do 19, Kilińskiego, Kręta,

Krotoszyńska od 1 do 17 A i od 2 do 22, Ludomiry Namysł, Nadbaryczna, Piaskowa, Pl. Kościuszki, Pl. Św. Barbary, Poniatowskiego, Rynek, Słoneczna, Sowińskiego,

Sułkowskiego, Traugutta, Wiosny Ludów, Zamkowa, Tarchały Wielkie, ul. Nadbaryczna

trasa I

Trasa II

Odolanów II – Ceglana, Gimnazjalna, Krótka, Kurochowska, Zacisze, Chwaliszewska

Krotoszyńska nieparzyste nr od 19 do 145 i parzyste nr 24 do 154, Leśna, Kwiatowa,

Ogrodowa, Osiedlowa, Polna, Raszkowska, Sadowa, Strzelecka do nr 60

Trasa II

Trasa III

Papiernia, Huta, Nadstawki, Grochowiska, Trzcieliny

Odolanów – Kopernika, Zborowiecka, Łąkowa, Kaliska (parzyste od 10 do 78, nieparzyste od 33 do 89), Huta Harych

Trasa III

Trasa IV

Świeca I i II

Odolanów - Ostrowska, Poznańska, Boczna, Dąbrówki, Mostowa, Spokojna

Trasa IV

Trasa V

Boników, Garki, Bałamącek

Odolanów – Bartosza, Parkowa

Trasa V

Trasa VI

Wierzbno, Nabyszyce, Kuroch, Biadaszki, Wisławka,

Odolanów – Nowa, Wąska, Ks. B. Piszczygłowy, Tarchały Wlk., ul. Strumykowa

Trasa VI

Trasa VII

Baby, Gliśnica, Kaczory, Gorzyce Małe, Tarchały Małe

Trasa VII

Trasa VIII

Tarchały Wielkie

Trasa VIII

Trasa IX

Raczyce

Odolanów – Strzelecka od nr 80

Trasa IX

Trasa X

Uciechów

Odolanów - Strzelecka od 60 do 78, Wiatraczna, Wiosenna, Jodłowa, Wierzbowa, Jarzębinowa,

Świerkowa, Jałowcowa, Sosnowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Przemysłowa

Trasa X

 • autor: Paweł Serafin, data: 2018-12-21

Wigilia wśród seniorów

Tradycyjnie w miesiącu grudniu w przeddzień świąt Bożego Narodzenia spotykają się członkowie odolanowskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie na spotkaniu opłatkowym. W po brzegi wypełnionej sali restauracji Nadbaryczna niespełna 200 osób powitał przewodniczący zarządu Józef Wajs. Do wigilijnego stołu zasiedli również zaproszeni goście- Burmistrz Marian Janicki, oraz Radny Gminy i Miasta Eugeniusz Jakubiak. Na uroczystości nie zabrakło życzeń, podzielenia się opłatkiem, słuchania kolęd, dobrej kawy i ciasta. Tradycją jest już uhonorowanie członkiń koła, które przeżyły w tym roku 80 lat, a zaszczytu tego dostąpiły: Anna Adamczak, Alicja Adamczak, Zofia Kubera z Tarchał Wielkich i Stefania Musielak z Odolanowa. Osoby te z rąk przewodniczącego i członków zarządu otrzymały upominki. W części muzycznej wystąpiła skrzypaczka i wokalistka Monika Walczak oraz pianista Krystian Przybył, oboje z Ostrowa Wielkopolskiego.

Spotkanie było również okazją do podsumowania bogatej w wydarzenia działalności koła w roku 2018 i nakreślenia planu działania na rok przyszły. Aktualnie odolanowska organizacja  zrzesza prawie 250 osób i jest największym stowarzyszeniem w Gminie i Mieście Odolanów.

Następne spotkanie odolanowskich seniorów odbędzie się w dniu 21 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 • autor: Józef Wajs, data: 2018-12-19
 • Wigilia wśród seniorów
 • Wigilia wśród seniorów
 • Wigilia wśród seniorów
 • Wigilia wśród seniorów
 • Wigilia wśród seniorów
 • Wigilia wśród seniorów
 • Wigilia wśród seniorów

Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc

 W auli ODN w Kaliszu miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony zawód”. Organizatorem konkursu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. W gronie laureatów znalazło się aż 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Raczycach.

Drugie miejsce w regionalnym konkursie zajęła Anna Błaszczyk z klasy pierwszej (opiekun – B. Klaczyńska), za pracę plastyczną pt. „Fryzjerka”. Natomiast trzecie miejsce przypadło Aleksandrowi Namysł z klasy drugiej (opiekun – B. Stolarek) za pracę pt. „ Rolnik”.

Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia:

Klasa I : Gabriela Tanaś, Anna Wewior, Damian Krakowiak;

Klasa II: Wiktoria Staniewska, Wojciech Niedbała, Piotr Jasik, Michał Fabiś;

Klasa III: Wiktor Kaczmarek, Maria Marynowska, Natan Sroczyński, Anna Bednarczyk, Mikołaj Wiśniewski (opiekun H. Pawlak).

Oprócz wręczenia nagród i upominków na dzieci i ich opiekunów w Kaliszu czekały świąteczne niespodzianki.

Z kolei w Odolanowskim Domu Kultury za najpiękniejszą kartkę świąteczną nagrody  z naszej szkoły otrzymali uczniowie klasy I, II, i III: W. Kaczmarek, N. Sroczyński, J. Fabiś, A Namysł, M. Fabiś, Z. Bednarczyk, A. Wewior oraz nagrodę specjalną -  Gabriela Tanaś z klasy pierwszej. Konkurs zorganizowany był przez firmę i fundację AWRA. Wszyscy uczestnicy tegoż konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, które zostały wręczone w naszej szkole przez organizatorów konkursu.

 • autor: Bogumiła Klaczyńska, data: 2018-12-18
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc
 • Wielki sukces plastyczny dzieci z Raczyc

XVII Edycja Gier i Zabaw Logicznych i Matematycznych

W odolanowskim liceum odbyła się kolejna, XVIII już edycja Konkursu „Gry i Zabawy Logiczne i Matematyczne”. Przejechali do nas uczniowie trzeciej klas gimnazjów oraz uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Odolanowa, Garek, Tarchał Wielkich, Świecy, Wierzbna, Sośni, Granowca oraz Sulmierzyc. W zmaganiach indywidualnych, w osobnej kategorii, uczestniczyli także uczniowie liceum i szkoły branżowej.

Rozpoczęliśmy o godzinie 9.00. Pierwsza cześć indywidualna miała 32 uczestników. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część - zespołowa. Uczestniczyło w niej 8 zespołów. Trzyosobowe drużyny rozwiązywały zagadki logiczne i zadania matematyczne.

W przerwie między zmaganiami indywidualnymi i zespołowymi licealiści zaprosili gości na poczęstunek. Natomiast po zakończeniu rozgrywek zespołowych przedstawili fragmenty akademii, którą zrealizowali w ramach projektu dotowanego przez NBP „Odrodzona Rzeczpospolita - suwerenna i bogata”. Goście wysłuchali dwóch piosenek oraz obejrzeli prezentacje multimedialną poświęconą sukcesom gospodarczym i naukowym II RP.

Wręczenia nagród i dyplomów dokonali dyrektor liceum Pani Ewa Wieja i organizator konkursu Pan Paweł Dymała.

WYNIKI KONKURSU - indywidualne:

W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce: Mikołaj Robakowski - SP Tarchały Wielkie

II miejsce: Mateusz Sobisiak - SP Tarchały Wielkie

III miejsce: Patryk Skrzypczak - SP Tarchały Wielkie

W kategorii gimnazja:

I miejsce: Zuzanna Czub - ZS w Sośniach

II miejsce: Michał Zimniak - SP Wierzbno

III miejsce: Łukasz Janicki - SP Sulmierzyce

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne zwycięzcą został uczeń klasy I LO - Danylo Chmil

WYNIKI KONKURSU -  drużynowe:

I miejsce: Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Odolanowie

II miejsce: Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Świecy

III miejsce:  Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Sulmierzycach

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-12-18
 • Kategoria indywidualna Gimnazja
 • Kategoria indywidulana SP
 • poczestunek
 • uczestnicy
 • zmagania indywidualne
 • I miejsce druzynowe
 • II miejsce druzynowe
 • Wykaz z przetargu ustnego ograniczonego
  • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-12-18

Spotkania Opłatkowe i Koncerty Kolęd na terenie naszej Gminy

Miniony weekend był bardzo intensywny dla Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego. W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami świętami Bożego Narodzenia, Burmistrz był gościem czterech spotkań opłatkowych na terenie naszej Gminy.:

„Wigilia” na sali wiejskiej w Gorzycach Małych, której organizatorem była Sołtys wsi Gorzyce Małe Anna Lis, Rada Sołecka, oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość odbyła się 15 grudnia, „Występ Bożonarodzeniowy na sali wiejskiej w Hucie, zorganizowany przez Szkołę Podstawową z tamtejszej miejscowości, „Wigilia” zorganizowana przez przedszkole „Akadamia Uśmiechu”, oraz Koncert Kolęd połączony z „Jarmarkiem Bożonarodzeniowym” zorganizowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich.

Wszystkie spotkania przebiegły w niezwykle miłej i świątecznej atmosferze, wzbogaconej dodatkowo o występy uzdolnionych dzieci i młodzieży, a zakończyły się życzeniami świątecznymi od Burmistrza, który życzył wszystkim zgromadzonym i ich rodzinom zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019!

 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-17
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów
 • Spotkania opłatkowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów

Michał Dymacz w plebiscycie na Sportowca Juniora Roku

GŁOS WIELKOPOLSKI organizuje Plebiscyt na Sportowca Roku.

W kategorii Sportowiec Junior Roku nominowany został młody i utalentowany zawodnik klubu LKS Gorzyce Małe.

Michał jest czołowym tenisistą stołowym Południowej Wielkopolski z młodego pokolenia. Gorąco zachęcamy do głosowania na naszego zdolnego kolegę!

Zamieszczamy aktywny link przekierowujący do szczegółów głosowania

https://gloswielkopolski.pl/p/kandydat/michal-dymacz%2C354449/

 

 

 

 

 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-14
 • -

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzi w życie z nowym rokiem

 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzi w życie z...
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzi w życie z...
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzi w życie z...
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzi w życie z...
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-14

Komunikat Komisarza Wyborczego

 • Miejska Komiska Wyborcza
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-13

Kabaret "Paranienormalni" już wkrótce w Odolanowskim Domu Kultury

 • Kabaret Paranienormalni już wkrótce w Odolanowskim Domu...
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2018-12-13

Historyczne zmiany w Kołach Gospodyń Wiejskich

Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także pełnomocnik rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw odwiedziła Odolanów. W sali narad miejscowego Urzędu Gminy i Miasta spotkała się z aktywistkami Kół Gospodyń Wiejskich. Panią wiceminister powitała zastępca burmistrza Krystyna Wiertelak, w spotkaniu uczestniczyła również Anna Lis, koordynator projektu.

W październiku  br. Sejm RP przyjął ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo.

W ustawie przyjętej przez Sejm stwierdzono, że „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”.

Możdżanowska poinformowała również o pomocy finansowej na jaką mogą liczyć nowo powstające i istniejące już koła KGW.  Są to kwoty od 3 do 5 tysięcy złotych w zależności od ilości członków danego koła.

W roku 2018 wniosek o przyznanie pomocy może być złożony w ostrowskim biurze ARiMR do 27.12.2018

Szczegółowe informacje można uzyskać od pełnomocnika rządu tel. (22) 2737961 , a także w ostrowskim biurze ARiMR przy ulicy Staroprzygodzkiej 117, tel, (62) 592 60 00.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-13
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-13

Ogłoszenie

 • -
 • -
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-13

Uwaga: Informacja dla przedsiębiorców

 • Ważne: informacja dla przedsiębiorców
 • Ważne: informacja dla przedsiębiorców
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-13

Zbiórka dla Domu Dziecka w Ostrzeszowie

 • Zbiórka Dla Domu dziecka w Ostrzeszowie
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-12

Spartakiada Mikołajkowa w szkole Podstawowej w Wierzbnie

5 grudnia 2018 roku z okazji mikołajek w Szkole Podstawowej w Wierzbnie odbyła się spartakiada. Do rywalizacji stanęło pięć szkół podstawowych: z Wierzbna, Tarchał Wielkich, Raczyc, Uciechowa, Odolanowa. W ramach rozgrywek zawodnicy rywalizowali w 10 konkurencjach:

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

TURNIEJ W WARCABY 64-POLOWE

„TA TWARZ WYGLĄDA ZNAJOMO” – PUZZLE

„5 MILIONÓW” – WYŚCIGI RZĘDÓW

KRZYŻÓWKA (HISTORIA POLSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ)

„CELUJ W SZÓSTKĘ” - STRZAŁY NA BRAMKĘ

BASEN Z PIŁKAMI

„WIEŻA ZWYCIĘZCÓW”

„OMNIBUS SPORTOWY” – KONKURS WIEDZY O SPORCIE

„WĘDRÓWKA ZA GŁOSEM W POSZUKIWANIU NIESPODZIANKI”

Do każdej z powyższych konkurencji potrzeba było dużo wysiłku i wiary w siebie. Podczas zawodów nie brakowało dopingu i głośnej muzyki, dzięki czemu wszyscy się dobrze bawili. Na zakończenie imprezy pani dyrektor Katarzyna Przybylska złożyła podziękowania oraz gratulacje zwycięzcom, wręczając przedstawicielom szkół dyplomy i puchary.

Klasyfikacja końcowa:

Zespół Szkół w Odolanowie 39 pkt.

Szkoła Podstawowa w Raczycach 35 pkt.

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie 35 pkt.

Szkoła podstawowa w Tarchałach Wielkich 28 pkt.

Szkoła podstawowa w Uciechowie 23 pkt.

       

 • autor: Katarzyna Przybylska, data: 2018-12-12
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • Spartakiada Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Jubileusz 20 - lecia POAK w Odolanowie

Swoje dwudzieste urodziny obchodził   Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Barbary w Odolanowie - Górce. W święto Chrystusa Króla msza św. sprawowana była w intencji jubileuszu i wszystkich członków AK. Eucharystię celebrował ks. Mariusz Drzymała, który w homilii podkreślił wielkie znaczenie działalności  POAK  w służbie Bogu i bliźniemu, docenił wielkie przywiązanie członków Akcji do kościoła i  Pana Boga poprzez ich  uczestnictwo w comiesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu, mszy św. i spotkaniach formacyjnych. W dalszej części ks. wikariusz  wspomniał o wielkim zaangażowaniu stowarzyszenia w pomoc charytatywną  na rzecz osób potrzebujących. Mówił także o licznie podejmowanych inicjatywach m.in  o rokrocznych Balach Charytatywnych (kolejny już  9 lutego 2019 r.), bezpłatnych  wycieczkach dla dzieci oraz finansowaniu koloni w Przedborowie .

Należy także wspomnieć o cyklicznej organizacji przez członków Akcji  darów świątecznych dla najuboższych pochodzących ze  środków własnych oraz współpracy z Caritas , paczki  własnym transportem   są przez  członków do obdarowanych, od 17 lat prowadzony jest punkt  "Dar Serca" który także służy potrzebującym. W trakcie uroczystej mszy św. jubileuszowej, prezes POAK odmówiła przed ołtarzem  Akt Oddania AK Św. Janowi Pawłowi II.  W  uroczystości  uczestniczył prof. Zbigniew Trybuła  który na ręce prezes Skrzypińskiej złożył podziękowania i życzenia dalszej owocnej pracy, to samo uczynił proboszcz parafii  ks. prałat  Henryk Holoś. Spotkanie jubileuszowe zakończył  wspólny obiad.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-12-12

UWAGA: Ostrzeżenie meteorologiczne!

 • UWAGA: ostrzeżenie meteorologiczne!
 • UWAGA: ostrzeżenie meteorologiczne!

Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie- godziny otwarcia Urzędu w dniach 24.12.2018 i 31.12.2018

 • Ogłoszenie- godziny otwarcia Urzędu w dniach 24.12.2018,...
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-10

Ogłoszenie- godziny otwarcia referatu rejestracji pojazdów w dniach 24.12.2018, 31.12.2018, 08.01.2019

 • zmiany w godzinach otwarcia referatu rejestracji
 • zmiany w godzinach otwarcia referatu rejestracji
 • zmiany w godzinach otwarcia referatu rejestracji
 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-10

Odolanowscy uczniowie w programie "Jaka to Melodia"

W Mikołajki 6 grudnia, grupa 37 uczniów z Zespołu Szkół w Odolanowie oraz kilkoro jej absolwentów, udała się do  Warszawy. Wyruszyli bardzo wcześnie, aby na godzinę 10.00  pojawić się w gmachu telewizji TVP. Odolanowska  młodzież weszła do studia nagrań i tym samym stała się kolorową, roztańczoną widownią. To właśnie był cel naszej podróży – udział w nagraniu do popularnego show muzycznego „ Jaka to Melodia” , który od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością w TVP 1.

Pierwszą gwiazdą programu był zespół FEEL, który dał popis wspaniałego wokalu oraz gry na instrumentach bez playbacku. Roześmiane, pięknie ubrane i roztańczone uczennice  z Zespołu Szkół w Odolanowie zostały od razu zauważone przez obsługę techniczną programu, i zostały wyeksponowane przy  zespole FEEL,  przez to będą bardzo widoczne gdy odcinek zostanie wyemitowany podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

Następnymi gwiazdami  programu byli tancerze teatru BUFFO wraz z Nataszą Urbańską. Pan Janusz Józefowicz osobiście  skomplementował  widownię za niesamowite poczucie rytmu oraz naturalne zachowanie przed kamerami.

Następnie został zmieniony wystrój studia na świąteczny i wystąpił zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Zepół Taneczny VOLT, a po nim  Norbi, Oddział Zamknięty  oraz  Czadomen. Dzięki tym artystom przenieśliśmy się w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Występujący na scenie śpiewali  kolędy wraz z widownią. Niewątpliwie dało się dzięki temu odczuć atmosferę zbliżających się Świąt.

Nagranie programu muzycznego to nie jest łatwa sprawa- o czym przekonali się nasi uczniowie. Wielokrotnie powtarzane są te same sceny, tzw. „duble”, wystarczy bowiem jeden najmniejszy błąd, który wychwyci kamera, i należy cały fragment nagrywać od nowa. Stąd też czasochłonność nagrywania odcinka – zwykle od 10.00 do 20.00 lub nawet do 20.30 .

Przy nagraniu pracuje sztab ludzi- byliśmy zaskoczeni ile osób krząta się poza polem kamery i czuwa nad każdym szczegółem.

Dzień spędzony w telewizji to nie tylko świetna zabawa czy  możliwość zdobycia autografu znanej gwiazdy sceny muzycznej, ale również świetna lekcja o trudzie pracy w telewizji.

 • autor: Justyna Filipiak, data: 2018-12-10
 • Odolanowscy uczniowie w programie Jaka to Melodia
 • Odolanowscy uczniowie w programie Jaka to Melodia
 • Odolanowscy uczniowie w programie Jaka to Melodia
 • Odolanowscy uczniowie w programie Jaka to Melodia
 • Odolanowscy uczniowie w programie Jaka to Melodia
 • Odolanowscy uczniowie w programie Jaka to Melodia

"Mam Talent" w Szkole Podstawowej w Nabyszycach

W dniu 6 grudnia 2018 roku, z okazji mikołajek, odbył się konkurs  „MAM TALENT” przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności uczestników, promowanie i odkrywanie młodych talentów oraz popularyzację działań artystycznych. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I - VIII przedstawiając swoje umiejętności w zakresie: śpiewu, tańca, prac plastycznych. Wszystkie pokazy oceniało jury, które po burzliwych obradach wybrało trzech najlepszych uczestników. Zwyciężyła Oliwia Lis, która zaprezentowała taniec z gatunku hip-hop, drugie miejsce zajęła Milena Molska śpiewając piosenkę „Bądź duży” Natalii Nykiel, trzecie miejsce przypadło Agnieszce Krzywdzie, która zaśpiewała piosenkę „Mama wszystko wie”. Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom oraz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji konkursu.

 • autor: Jarek Maciejewski, data: 2018-12-10
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach
 • "Mam Talent" w Szkole Posztawowej w Nabyszycach

Konkurs fotograficzny uczniów Szkoły Podstawowej w Nabyszycach rozstrzygnięty

W szkole Podstawowej w Nabyszycach dnia 21 listopada 2018 roku odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu fotograficznego pt.: „Nabyszyce i okolice w jesiennych barwach”. Wybór najlepszych zdjęć okazał się trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie były bardzo dobrze wykonane i pokazywały piękno Nabyszyc oraz okolic. Nasi uczniowie udowodnili, iż są doskonałymi fotografami ale również, że jesień to przepiękna, pełna barw pora roku!

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Milena Molska

II miejsce: Paweł Duszczak

                     Paweł Kowalski  

III miejsce: Weronika Kaczmatek

Prace konkursowe będzie można oglądać na szkolnych korytarzach.

 • autor: Joanna Brzezicha
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...
 • Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej w Nabyszycach...

e-zwolnienia podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego!

                                                                                                                                                                                                     

W Wielkopolsce szybko rośnie liczba e-zwolnień

Dziś liczba e-zwolnień wystawionych od 1 grudnia przekroczy pół miliona. Zwolnienia papierowe, które nie powinny być już wystawiane, stanowią mniej niż 1 proc. Od grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS zapewnia jednak, że pacjenci w żadnym przypadku nie będą poszkodowani.

Do poranka 7 grudnia lekarze w całym kraju wystawili ponad 450 tys. zwolnień elektronicznych. W Wielkopolsce e-zwolnień było przeszło 42 tys. Natomiast na terenie ostrowskiego oddziału ZUS elektronicznych zwolnień wpłynęło 10158, a papierowe stanowiły zaledwie 0,7 procenta.

Od 1 grudnia podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest zwolnienie w formie elektronicznej. Zakład uspokaja jednak wszystkich tych klientów, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe, niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pacjent bowiem nie może ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie. Jeśli na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Pacjent nie musi się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczy do pracodawcy bądź ZUS później, niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone.

ZUS może również w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne, by znalazły się w nim: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także ewentualnie dane osoby, którą będziemy się opiekować. Jeśli tego typu informacji zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy, należy pamiętać o NIP-ie płatnika składek i adresie pobytu chorego w trakcie niezdolności do pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl/ezla. W razie wątpliwości zapraszamy do odwiedzenia placówki ZUS bądź kontaktu z Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem: 22 560 16 00. Ponadto Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp. uruchomił w swoich placówkach w Ostrowie Wlkp., Lesznie, Jarocinie, Rawiczu, Kaliszu, Krotoszynie, Gostyniu, Wolsztynie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Kępnie i Kościanie dodatkowe numery telefonów w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich, czynne w godz. od 7.00 do 15.00. Wykaz numerów telefonu dostępny w załączniku i na stronie internetowej ZUS w zakładce „Kalendarium”.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 • e-zwolnienia podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego
 • e-zwolnienia podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego

Dobre Kino po raz kolejny w Odolanowie!

 • Dobre Kino w Odolanowie
 • Kino objazdowe ponownie w Odolanowie!

Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości

Strażacy z jednostek OSP w Odolanowie oraz Tarchałach Wielkich otrzymali w środę 06 grudnia nowy sprzęt strażacki, który udało się zakupić dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości. Funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy wzbogacili się o profesjonalny sprzęt ratowniczy wartości 67,693 zł brutto.

W przekazaniu sprzętu, które zorganizowano w Odolanowskim Domu Kultury uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki,  Prezes Zarządu MG Związku OSP RP w Odolanowie Grzegorz Finke wraz z Prezesem OSP w Odolanowie Dariuszem Kmiecikiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Wiśniewski, a także przedstawiciele OSP Odolanów oraz Tarchały Wielkie.

Komendant Powiatowy wspominał, że zakupiony sprzęt nie odbiega jakościowo od tego, którym dysponują jednostki PSP i jest niezwykle istotny dla ratowania ludzkiego życia.

Burmistrz Marian Janicki również wyraził ogromne zadowolenie i aprobatę dla nowo pozyskanego zaopatrzenia, które z pewnością pomoże strażakom w akcjach ratunkowych oraz podziękował jednostkom OSP na których zawsze można polegać i które z pełną gotowością każdego dnia są gotowe ratować ludzkie życia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Odolanowie

Torba ratownicza szt. 1

Nosze typu deska szt. 1

Szyny typu Kramera szt. 1

Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów szt. 1

Detektor napięcia szt. 1

Cylindry rozpierające z zestawem końcówek o różnych długościach szt. 1

Przenośny zestaw oświetleniowy szt. 1

Butla na sprężone powietrze szt. 1

Parawan do osłony miejsca wypadku szt.1

- będących przedmiotem darowizny

Kwota brutto przekazanego sprzętu – 40.522,00 zł

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarchałach Wielkich

Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów szt. 1

Detektor napięcia szt. 1

Cylindry rospierające z zestawem końcówek o różnych długościach szt. 1

Parawan do osłony miejsca wypadku szt. 1

- będących przedmiotem darowizny

Kwota brutto przekazanego sprzętu – 27.171,00 zł

 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-07
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
 • Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

Relacja z II Sesji Rady Gminy i Miasta już dziś w Radio Odolanów!

 • Zaproszenie do wysłuchania relacji z II Sesji Rady Gminy i...

IV Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odbyło się w Odolanowie!

W Restauracji „Nadbaryczna”  w dniu 06.12.2018 odbyła się narada służbowa aktywu OSP z terenu Powiatu Ostrowskiego. W spotkaniu brali udział Prezes Przemysław Kaźmierczak, Wiceprezesi: Andrzej Frąszczak, Wiesław Janoś, Andrzej Morta, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Jacek Wiśniewski oraz Zastępca Komendanta Roman Matecki, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Prezes Zarządu MG Związku OSP RP w Odolanowie Grzegorz Finke, a także prezes  OSP w Odolanowie Dariusz Kmiecik i pozostali zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka, zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Piotra Rokickiego oraz Wójta Gminy Ostrów Wlkp Piotra Kuroszczyka.

Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez Prezesa Przemysława Kaźmierczaka oraz powołaniu druhów do składu komisji i uchwał, Wiceprezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Morta przedstawił Harmonogram Planu Pracy na rok 2019. Opowiedział szczegółowo o piętnastu planowanych do zrealizowania zadaniach w przyszłym roku, wśród których znajdą się wydarzenia takie jak: „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, który odbędzie się na terenie gminy Raszków, Powiatowe Dni Strażaka w Ostrowie Wlkp, wyścig kolarski „Tour De Topola”, manewry medyczne w Odolanowie, zawody sportowo – pożarnicze, których jak wspomniał Prezes odbędzie się już XI edycja, zawody sikawek konnych, na terenie Gminy Sośnie, Powiatowe Zawody Wędkarskie, Zaduszki Strażackie w Ostrowie, oraz Jubileusz 20 – lecia Zarządu Oddziału Powiatowego, który będzie połączony z kolejną edycją posiedzenia podsumowującego.

Wiceprezes Andrzej Frąszczak przedstawił także Działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Komisji ds.MDP przy ZOP.

Bardzo istotnym punktem spotkania było szczegółowe omówienie przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Romana Mateckiego prezentacji multimedialnej dotyczącej najważniejszych wydarzeń mijającego roku dla jednostek OSP. Mówił on m.in o ilości zdarzeń, wyjazdów OSP do akcji, przeprowadzonych szkoleniach OSP w 2018 roku i tych zaplanowanych na przyszły 2019 rok, wyposażeniu jednostek OSP na terenie Powiatu, inspekcjach i przeglądach technicznych, koncepcji zaopatrzenia wodnego na terenie powiatu, powiatowym plutonie ratowniczo – gaśniczym, który powstał w 2018 roku,  środkach finansowych  oraz Funduszu Sprawiedliwości. Na zakończenie poinformował o bardzo ważnej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” która jest niezwykle pomocna w obronie przed zabójczym czadem.

Na spotkaniu zachęcano także gorąco do pomocy strażakowi Jackowi, który cierpi na białaczkę. Ratunkiem dla Druha może być przeszczep szpiku. Gorąco zachęcamy do Rejestracji w sobotę 8 grudnia, oraz 15 grudnia w Galerii Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim.

Na koniec Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki podziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił na manewry organizowane każdego roku w Odolanowie życząć wraz z prezesem Przemysławem Kaźmierczakiem wszystkim zgromadzonym i ich rodzinom wesołych świąt!

Spotkanie które przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze zakończyło się uroczystą kolacją w restauracji Nadbaryczna.

 • autor: Michał Walków
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna
 • Spotkanie OSP w restauracji Nadbaryczna

Ważne: Stanowisko Wód Polskich w sprawie ujęć wody

 • Stanowisko Wód Polskich w sprawie ujęć wody
 • Stanowisko Wód Polskich w sprawie ujęć wody

Zaproszenie na koncert

 • Zaproszenie na koncert

Instrukcja jak zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich

 • Instrukcja tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich

II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów - Radni w poszczególnych komisjach

Druga Sesja Rady Gminy i Miasta za nami. Najwięcej emocji wywołały wybory przewodniczących poszczególnych komisji oraz ich członków.  Rajcy zebrali się w sali klubowej Odolanowskiego Domu Kultury.  Przewodniczący rady Janusz Szustkiewicz powitał burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego oraz pozostałych zaproszonych gości wśród których byli między innymi, radni Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke i Józef Wajs, sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli.

Po części dotyczącej interpelacji i zapytań radnych, przystąpiono do głosowań. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marian Dolata natomiast Komisją Skarg, Wniosków i Petycji będzie kierować – Maria Skrzypińska. Wybrano ich jednogłośnie. Członkami komisji rewizyjnej zostali: Zdzisław Gertig, Czesław Lis, Jarosław Cierpka (został wiceprzewodniczącym) oraz Maciej Żuraw, natomiast Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powiększyła się o następujących radnych: Eugeniusza Jakubiaka, Annę Kądzielę oraz Jana Kowalskiego (młody radny został wiceprzewodniczącym komisji).  zostały wybrane składy kolejnych komisji. Komisja Finansów i Spraw Samorządowych: Anna Kądziela- przewodnicząca, Maria Skrzypińska, Marian Dolata, Jan Prokop, Komisja Oświat, Kultury i Zdrowia: Dorota Katarzyna Bzik- przewodnicząca, Gabriela Zawada, Eugeniusz Jakubiak, Maciej Żuraw, Jan Kowalski, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Grzegorz Fleischer - przewodniczący, Czesław Lis, Zdzisław Gertig, Jarosław Cierpka. Funkcje wiceprzewodniczących zostaną obsadzone podczas pierwszych posiedzeń komisji.

Po omówieniu i odczytaniu kolejnych uchwał które dotyczyły kolejno: wieloletniej prognozy finansowej, zmiany budżetu, obligacji, podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny zakupu żyta, podatku od transportu, opłat za pas drogowy, obiektów małej architektury, a także powierzenia zadania Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, nastąpiło zakończenie obrad II sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów. Jeszcze w tym roku, 28 grudnia, odbędzie się III sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów, ponieważ do uchwalenia został nowy budżet.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-06
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie

5 grudnia licealiści mieli okazję poznać młodą, debiutującą pisarkę – Magdalenę Majchrzak. Pani Magdalena jest autorką tomiku poetyckiego, a kilka miesięcy temu ukazała się jej pierwsza powieść „Dalej niż donikąd”. Bohaterka otrzymała nie tyko imię autorki, ale także wiele cech jej charakteru. Przeżywa sytuacje, których doświadczyła pisarka. „Dalej niż donikąd” jest więc powieścią w dużym stopniu wzorowaną na autentycznych zdarzeniach.  Pani Magdalena chętnie odpowiadała na pytania uczniów, wyjaśniała, jak powstawała książka, na czym polegała jej współpraca z wydawnictwem i czy napisze kolejną powieść. Podkreślała, jak wielkie znaczenie ma wiara w siebie i samodzielność, zachęcała do rozwijania swoich pasji i realizowania marzeń. Na zakończenie spotkania przeprowadziła wśród licealistów szybki konkurs: kto prawidłowo odpowiedział na pytanie – otrzymał egzemplarz powieści.

Dziękujemy za spotkanie, a pani Magdalenie życzymy weny twórczej.

 • autor: Ewa Banaszkiewicz – Zawidzka
 • Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie
 • Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie
 • Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie
 • Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie
 • Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie
 • Spotkanie autorskie w Liceum w Odolanowie

Odolanowski Dzień Trzeźwości

W Odolanowskim Domu Kultury już po raz kolejny miał miejsce Odolanowski Dzień Trzeźwości. Wśród  gości zaproszonych na tę uroczystość nie zabrakło przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., nadkomisarza Krzysztofa Kuli i starszej sierżant Małgorzaty  Łusiak, komendanta  Mirosława Józefiaka z Odolanowskiego Komisariatu Policji oraz kuratora do spraw nieletnich Witolda Czubaka. Salę po brzegi wraz z opiekunami wypełniła młodzież klas 8. z całej naszej gminy, a także klasa 1. liceum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie. Nad porządkiem całej uroczystości  czuwała Pani Elżbieta Prusiewicz- Sajnaj.

Punktem kulminacyjnym tegorocznego Odolanowskiego Dnia Trzeźwości był występ grupy PaTport  pod kierunkiem Anny Kuś i Beaty Koziarek. Uczniowie przygotowali spektakl Mur, którego celem było uświadomienie zarówno dorosłym, jak i młodzieży, że bardzo ważne są pozytywne relacje w rodzinie, w której nigdy nie powinno zabraknąć miłości i przyjaźni. Młody człowiek musi wiedzieć, że ma na kogo liczyć, a dorosły nie powinien dopuścić, by między nim a dzieckiem powstał mur negatywnych emocji. Uczniowie doskonale wcielili się w postacie, które borykają się z problemami codzienności, a wyrazem ich uczuć były kolejne elementy powstającego na scenie muru. Poszczególne sceny przedstawienia przeplatane były piosenkami, które wprowadzały w stan wzruszenia i zamyślenia.

Po zakończeniu spektaklu głos zabrali poszczególni goście. Nawiązując do tematyki przedstawienia w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważni w czasie dorastania  w życiu młodego człowieka są rodzice. To w rodzinie dziecko szuka wsparcia i zrozumienia, a  rodzice powinni wiedzieć, że są w pełni odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i na nich spoczywa odpowiedzialność za ich wszechstronny rozwój. Kierując słowa do publiczności dużą uwagę zwrócono na uświadomienie młodzieży, jak ważne są relacje w rodzinie, wzajemne zaufanie, troska, miłość i przyjaźń .

Po zakończonej uroczystości zarówno goście, jak i uczniowie zostali zaproszeni na herbatę i ciastko.

 • autor: Beata Koziarek i Anna Kuś
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie
 • Dzień Trzeźwości w Odolanowie

Górnicy z wizytą w szkole podstawowej

Z okazji święta Barbórki Szkołę Podstawową w Nabyszycach oraz filię w Gliśnicy odwiedzili Górnicy. W pięknych galowych mundurach i w czapkach na głowach opowiadali na czym polega ich zawód i co jest w nim najtrudniejsze.

Bardzo cierpliwie i rzetelne odpowiadali na zadawane pytania. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, co oznacza  kolor pióropusza; o czym świadczą oznaczenia na mundurze; jak również dlaczego  to właśnie św. Barbara jest patronką Górników. Nasi goście przynieśli piękne upominki dla naszych milusińskich- dzieci otrzymały wspaniałe czapki górnicze, żelki, kolorowanki oraz płytę z filmami o znaczeniu pracy górnika. Składamy serdeczne podziękowania naszym Gościom za wizyty i życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym.

 • autor: Paulina Pluskota, data: 2018-12-05
 • Wizyta Górników w szkole podstawowej
 • Wizyta Górników w szkole podstawowej
 • Wizyta Górników w szkole podstawowej
 • Wizyta Górników w szkole podstawowej

Barbórka nad Baryczą

Dziś święto wszystkich górników - Barbórka, która kojarzy się nam zazwyczaj z Górnym Śląskiem, z wielkimi szybami naftowymi i węglowymi. Często jednak zapominamy, że na naszym nizinnym terenie są także górnicy i kopalnie. Historia górnictwa naftowego na zachodzie Polski liczy już ponad 50 lat. 

Ponad pół wieku temu na Niżu Polskim odkryto złoże Rybaki, co stanowiło punkt zwrotny w poszukiwaniach węglowodorów w tej części kraju. Wkrótce potem odkryto kolejne złoża: Nowa Sól i Otyń, w 1964 r. jedno z największych polskich złóż gazu ziemnego Bogdaj–Uciechów, o zasobach wydobywalnych 16 mld m3, a rok później – złoże gazu ziemnego Tarchały i Wierzchowo na Pomorzu. W celu prowadzenia dalszej działalności poszukiwawczej i wydobywczej w północno-zachodniej Polsce powołano w 1968 r. Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze, którego kontynuatorem jest obecnie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) Oddział w Zielonej Górze.

W gminie Odolanów funkcjonują dwie kopalnie gazu ziemnego należące do tego Oddziału, eksploatujące wcześniej wspomniane złoża: KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów oraz KGZ Tarchały, które podlegają Ośrodkowi Kopalń Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Garkach. Tam też mieści się mała ekspozycja muzealna górnictwa nafty i gazu.

Kopalnię Gazu Ziemnego Bogdaj-Uciechów-Czeszów można nazwać kolebką gazownictwa w Wielkopolsce. To najstarsza kopalnia gazu ziemnego na zachodzie Polski, która funkcjonuje od 1971 r. W jej skład wchodzi Ośrodek Centralny Bogdaj-Uciechów z trzema ośrodkami grupowymi oraz ośrodek grupowy Czeszów. Wydobywany gaz jest gazem zaazotowanym ze znaczną domieszką helu. Surowiec przesyłany jest do PGNiG SA Oddział w Odolanowie (KRIO Odolanów). Gaz z kopalni trafia również do odbiorców lokalnych w miejscowościach Bogdaj i Granowiec oraz zasila gminę Międzybórz.

Kopalnia Gazu Ziemnego Tarchały w Gorzycach Małych działa już od 46 lat. Eksploatacja odbywa się 16 odwiertami z łącznym wydobyciem 2 000 m3/godz. Wydobyte paliwo zostaje wstępnie osuszone, a następnie przesłane do Odolanowa w celu dalszej obróbki. Ponadto organizacyjnie pod KGZ Tarchały podlegają dwa ośrodki grupowe: Wysocko Małe-1 i Wysocko Małe-E zlokalizowane w gminie Przygodzice, z których gaz sprzedawany jest do odbiorców bezpośrednich z rejonu Mikstatu i Grabowa.

Krajowe roczne wydobycie największej firmy wydobywającej gaz ziemny w Polsce, czyli PGNiG SA, wynosi ok. 4 mld m3 gazu, co zaspokaja prawie 1/4 krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Z okazji Barbórki uroczyste spotkanie górników z rejonu Ośrodka Kopalń Ostrów Wlkp. odbyło się 23 listopada br. w Rawiczu. Życzymy im spokojnej i bezpiecznej pracy, ale także odkrywania nowych złóż oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia krajowego wydobycia, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i oszczędności w naszych portfelach.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-12-04
 • Barbórka nad Baryczą
 • Barbórka nad Baryczą
 • Barbórka nad Baryczą

Zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych na ferie zimowe!

 • Zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych na ferie zzimowe
  • autor: Bożena Jabłońska, data: 2018-12-03
 • autor: Bożena Jabłońska, data: 2018-12-03

Święto Braci Górniczej - Barbórka 2018

 • Życzenia z okazji Święta Braci Górniczej

Sukces młodych plastyków z Raczyc

Dnia 27 listopada 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego  dla uczniów klas I – III pt. ,,Świat dziecka w obrazach”. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego -  Beaty Klimek. W XI edycji konkursu udział wzięły 23 szkoły podstawowe z Ostrowa i powiatu ostrowskiego. Nadesłano 244 prace,  wykonanych pod kierunkiem 40 nauczycieli. Jury nagrodziło 16 prac , a  17 wyróżniło. Wśród laureatów znalazło się aż ośmioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Raczycach.

Tegoroczną edycję zatytułowano ,,Sto najpiękniejszych miejsc powiatu ostrowskiego”,   nawiązując do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podsumowanie konkursu uatrakcyjnił program artystyczny uczniów  ze Szkoły Podstawowej nr 5. Laureaci otrzymali nagrody z rąk pani dyrektor, oraz członków jury, między innymi: Dyrektora Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej Cezarego Janiszewskiego. W geście uznania za pracę z dziećmi wręczone zostały podziękowania dla opiekunów laureatów. Na zakończenie oficjalnej części podsumowania konkursu ogłoszono otwarcie wystawy prac uczniów. Ostatnim akcentem spotkania był słodki poczęstunek dla wszystkich zebranych gości.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z naszej szkoły:

Klasa I - nagrody

Anna Błaszczyk – „Park – Natura 2000 w Odolanowie”;

Oliwia Kądziela – „Krzyż Pawła Brylińskiego w Raczycach”;

Patryk Panek – „Brana 600 – lecia w Odolanowie”

Wyróżnienia:

Julia Sroczyńska – „Las w Raczycach”;

Marcin Mańka – „Pomnik św. Marcina w Odolanowie”.

Prace zostały wykonane pod kierunkiem Bogumiły Klaczyńskiej.

Klasa II – nagroda – Wojciech Niedbała – „Krzyż Pawła Brylińskiego w Raczycach”;

 wyróżnienie – Aleksander Namysł – „Widok z okna w Raczycach”.

Prace zostały wykonane pod kierunkiem Barbary Stolarek.

Klasa III – nagroda – Adam Walczak – „Obserwatorium astronomiczne w Odolanowie”  – praca wykonana pod kierunkiem Hanny Pawlak.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych konkursach.

 • autor: Bogumiła Klaczyńska, data: 2018-12-03
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni
 • Młodzi plastycy z Raczyc wyróżnieni

Gala wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018

Do końca sierpnia br. można było wysyłać prace na konkurs fotograficzny organizowany ph. Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne Fot.ON w Gdańsku. Po burzliwych kilkudniowych obradach profesjonalne jury w dniu 15 października 2018 roku wyłoniło laureatów tegorocznej V edycji konkursu. W gronie zwycięzców i wyróżnianych w kategorii „Podopieczni placówek wsparcia” znalazły się także uczestniczki ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Joanna Elert zdobyła III nagrodę za zdjęcie „Odbicie” oraz wyróżnienie za zdjęcie „Okno”, jej dwa zdjęcia wzięły także udział w wystawie („Studnia”, „Zachód”). W formie wyróżnienia w wystawie wzięły udział również zdjęcia Anny Jedlińskiej („Pociąg”, „Zima”) i Moniki Kulas („Mgła”, „Robak”). Podopieczni ŚDS Odolanów wraz z opiekunem w dniu 20 listopada 2018 roku wzięli udział w zorganizowanej w gdańskiej Galerii Bałtyckiej uroczystej gali wręczenia nagród i otwarciu wystawy V Ogólnopolskiego Biennale Fotograficznego Fot.ON. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i patronatem artystycznym Macieja Kosycarza – znanego fotografa, wydawcy i założyciela agencji Kosycarz Foto Press. Spotkanie uświetnił również solowy koncert akustyczny Adriana Zawady – jednego z laureatów tegorocznego konkursu fotograficznego.

Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne Fot.ON w Gdańsku to konkurs skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną wykonujących amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym oraz rodzinnym, wynikające z własnych zainteresowań i aktywności. Biorą w nim udział również pracownicy oraz wolontariusze podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, wykonujący zdjęcia tym osobom w trakcie różnorodnych działań prowadzonych i realizowanych przez te podmioty (zajęcia terapeutyczne, arteterapeutyczne, spotkania, wyjazdy). Oddzielnie oceniane i nagradzane są prace w podkategorii: Terapia i Sztuka.

 Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako kreatywnych autorów (w przypadku zdjęć wykonywanych przez nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również promocja działalności placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, odnalezienie osób utalentowanych w dziedzinie fotografii, jak też ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie z fotografią. (źródło: Frisakces.wixsite.com/fundacja

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2018-12-03
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018
 • Gala Wręczenia nagród i otwarcie wystawy Fot.ON 2018

Podsumowanie projektu "Odrodzona Rzeczpospolita - suwerenna i bogata"

30 listopada 2018 r. odolanowscy licealiści zakończyli realizacje projektu, na który otrzymali dotację z Narodowego Banku Polskiego w ramach konkursu dla szkół: 100 projektów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”.

W ramach swojego projektu licealiści z Odolanowa zrealizowali:

-warsztaty z historii gospodarczej Polski okresu międzywojennego, które odbyły się w październiku i listopadzie;

-wykład „Historia Polskiego Złotego”, który odbył się 27 listopada 2018 r.;

-konkurs „Gospodarcze i finansowe sukcesy Polski”, który odbył się 21 listopada 2018 r., a uroczyste wręczenie nagród 30 listopada 2017 r.;

-akademia „My Polscy - suwerenni i bogaci”, która odbyła się 13 listopada 2018 r.;

-prezentacja plakatów naukowych: „ Polskie Koleje w XX - leciu” (klasa III), „Port w Gdyni” (klasa II) „Centralny Okręg Przemysłowy” (klasa II), która odbyła się 30 listopada 2018 r.

W realizacji projektu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły.  Dzięki projektowi uczniowie poznali historię gospodarczą Polski z dwudziestolecia międzywojennego. Przekonali się, że mogą być dumni z sukcesów swoich przodków. Teraz czas na nich, by stać się godnymi kontynuatorami  osiągnięć II Rzeczpospolitej. Koordynatorem projekty był Rafał Walkow.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce - Tobiasz Komorowski

II miejsce - Klaudia Wewiór

III miejsce - Adrian Zawidzki

IV miejsce - Marcin Musiałowski

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-12-03
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów
 • Projekt odolanowskich licealistów

Prace związane z budową ścieżki Kaczory-Gliśnica trwają w najlepsze!

W Gliśnicy trwają aktualnie zaawansowane prace przy realizacji zadania pt. Przebudowa drogi gminnej Kaczory- Gliśnica, budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem. W ramach prowadzonych prac na odcinku 1,958,50 km położona zostanie kostka brukowa wraz z krawężnikami, wykonane zostaną również zjazdy i odwodnienie chodnika. Zakładany jest także kabel światłowodowy. Planowany termin oddania ścieżki do użytku szacuje się na 31.05.2019 r.

   Na zadanie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kaczory-Gliśnica" Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-30
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • Budowa ścieżki Kaczory - Gliśnica
 • morsko

Kapela Znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu

29 Listopada odebraliśmy zaszczytne wyróżnienia przyznane przez TOWARZYSTWO im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w AULI im. LUBRAŃSKIEGO na terenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem wielu znakomitych postaci. Władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli nauki, kultury, biznesu i mediów oraz Zarządu Towarzystwa z Prezydentem dr. Marianem Królem, sekretarzem Dominikiem Górnym i Dyrektorem Edmundem Dudzińskim. Uhonorowanych certyfikatem "Najlepsze w Polsce- The Best in Poland" zostało kilka firm w kategorii produkt. W kategorii usługi w dziedzinie kultury wyróżnienie to otrzymała KAPELA ZNAD BARYCZY.

Przyznano także cztery medale " LABOR OMNIA VINCIT" za krzewienie idei pracy organicznej BOGUSŁAWOWI CEBULSKIEMU - twórcy kultury ludowej, poecie, muzykowi, Prezesowi Stowarzyszenia DOLINA BARYCZY, Szefowi Kapeli znad Baryczy z Odolanowa! To wielkie wyróżnienie dla Kapeli i dla mnie osobiście oraz naszej Gminy i Miasta Odolanów, które w ocenie wielu gości uroczystości jest jednym z najlepiej zagospodarowanych miejsc w Wielkopolsce!

 

Kapela Znad Baryczy

 • autor: Kapela Znad Baryczy
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu
 • Kapela znad Baryczy uhonorowana w Poznaniu

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki - IV edycja wystartowała!

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu młodych talentów. – mówi Natalia Partyka.

W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach narciarskich otrzymał wsparcie Funduszu aż dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl

 

Kontakt: Małgorzata Stradomska-Kalinka

e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl

tel: 22 825 70 22

 • autor: Michał Walków (źródło: Fundusz Natalii Partyki)
 • Fundusz Natalii Partyki
 • -

"Mikołaj na Rynku" już niebawem!

Zapraszamy na coroczną imprezę "Mikołaj na Rynku"! - już 09 grudnia!

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-29
 • "Mikołaj na rynku" juz 09 grudnia!

Nowe, piękne grille powstaną na terenie gminy

Gmina i Miasto Odolanów przystąpiła do realizacji projektu pn „Budowa Infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Odolanów – etap II. Rezultatem realizacji projektu będzie wybudowanie 4 nowych obiektów w każdej z czterech miejscowości: Baby, Huta, Nabyszyce oraz Tarchały Wielkie. W skład każdego kompleksu wchodzić będą: zadaszenie z grillem, stojak rowerowy, kosz na śmieci oraz zadaszona tablica informacyjna. Stworzenie nowoczesnych i przyjaznych miejsc dla rekreacji i wypoczynku spowoduje, że miejsca te zyskają wymiar integrujący lokalną społeczność i staną się miejscem spotkań dla dorosłych oraz dzieci.

Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-29
 • Nowe obiekty w ramach Infrastruktury turystyczno -...
 • Nowe obiekty w ramach Infrastruktury turystyczno -...
 • Nowe obiekty w ramach Infrastruktury turystyczno -...
 • Nowe obiekty w ramach Infrastruktury turystyczno -...
 • Dolina Baryczy

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • autor: Marta Kosnowicz, data: 2018-11-29
 • Zaproszenie na II sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • -

Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego "Wrzos" w Odolanowie

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się polowaniem, które odbyło się 27.10.2018 r. Oprócz myśliwych wzięli w nim udział również wszyscy zaproszeni goście, którzy po wszystkim spotkali się w Wigwamie im. Kazimierza Przerwy w Świecy. Przy ognisku i przepysznych myśliwskich potrawach myśliwi spędzali czas na rozmowach i wspomnieniach. W dniu 24.11.2018r. odbył się ciąg dalszy jubileuszu, który rozpoczął się  uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem  św. Barbary w Odolanowie. Celebrantem mszy świętej był ks. Eugeniusz Lijewski- kapelan myśliwych. Zebrani wierni wysłuchali pięknej homilii na temat przyrody, łowiectwa oraz 100 lecia odzyskania niepodległości. W kościele pięknie rozbrzmiewały myśliwskie rogi. Po mszy nastąpiła część oficjalna uroczystości w której uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Komendant Powiatowy Policji Piotr Wilkowski, łowczy okręgowy PZŁ Marek Przybylski, przedstawiciele kół zaprzyjaźnionych oraz osoby które na co dzień współpracują z kołem „Wrzos”. Po złożonych życzeniach monografię 7—lecia koła przedstawił sekretarz a zasłużeni myśliwi zostali odznaczeni medalami.

Medal św. Huberta- Krzysztof Przerwa

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej- Andrzej Brzezicha i Zbigniew Przerwa

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej- Stanisław Burkietowicz i Edward Kociński

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej- Eugeniusz Przerwa, Józef Mielcarek i Marian Przerwa

Zaproszeni goście oraz myśliwi otrzymali pamiątkowe gadżety jubileuszowe. Uroczystości zakończyła tradycyjna biesiada myśliwska, która przy dźwiękach orkiestry trwała do białego rana.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-28
 • Jubileusz Koła Łowieckiego "Wrzos"
 • Jubileusz Koła Łowieckiego "Wrzos"

Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w szkole podstawowej w Raczycach

W Szkole Podstawowej w Raczycach w miesiącu listopadzie rozpoczęły się zajęcia dla kl. II i III  w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @ 2020. Podprojekt, w  którym biorą udział nasi uczniowie to Uczniowskie Laboratorium Informatyczne (ULI). Celem podprojektu ULI jest podniesienie kompetencji  uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK (Technologii  informacyjno-komunikacyjnych). Zajęcia odbywają się w 15 osobowej grupie. Tematyka zajęć dotyczy między innymi: bezpieczeństwa w sieci, narzędzi komunikacji i pracy zespołowej, programowania, aplikacji wspierających  w zdobywaniu umiejętności i zrozumienia współczesnego świata. Dzieci na zajęciach wykorzystują otrzymany w ramach projektu sprzęt komputerowy (laptop, tablety) i pomoce dydaktyczne: maty, roboty, aplikacje edukacyjne, serwisy www i gry.

 • autor: Michał Walków
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach
 • Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Raczycach

Biała sobota w ZUS - bezpłatne konsultacje dla lekarzy i asystentów medycznych!

E-zwolnienia: ZUS pracuje dłużej

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. Mimo że większość lekarzy zostało już przez pracowników ZUS przeszkolonych z obsługi systemu do wystawiania e-zwolnień i wyposażeni zostali we własne profile na Platformie Usług Elektronicznych, to ZUS chce być wsparciem dla świata lekarskiego w dniach przejścia z systemu papierowego na elektroniczny. W piątek, 30 listopada, lekarze będą mogli skorzystać z pomocy pracowników wszystkich sali obsługi klienta ZUS w kraju do godz. 18. Dzień później, czyli 1 grudnia, wszystkie oddziały ZUS organizują tzw. Białą Sobotę (godz. 9-13), podczas której lekarze będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Wszyscy ci lekarzy, którzy nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, będą mogli tego dnia zarejestrować profil, uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-ZLA oraz przeszkolić się z wystawiania e-zwolnień. Medycy, którzy są zainteresowani tematyką e-zwolnień, ale nie dotrą w sobotę do oddziałów ZUS, będą mogli przez cały weekend skorzystać z pomocy konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej. Infolinia ZUS w sobotę i niedzielę będzie czynna od 8.00 do 21.00. W tych dniach będzie obsługiwać tylko i wyłącznie sprawy związane z e-zwolnieniami. Z kolei już od 3 grudnia Centrum Obsługi Telefonicznej w zakresie e-ZLA będzie obsługiwać klientów w wydłużonych godzinach, tj. od 6 do 22.

Zakład podkreśla, że nie tylko lekarze mogą skorzystać z wydłużonej pracy placówek i infolinii ZUS w zakresie e-zwolnień. Swój profil na PUE z dostępem do e-ZLA już w najbliższą sobotę będą mogli założyć także przedsiębiorcy. Na pomoc pracowników mogą liczyć również ubezpieczeni, chcący się zaznajomić z nowym prawem dotyczącym wystawiania zwolnień lekarskich.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-27
 • Biała sobota w ZUS!

Barwy Wolontariatu 2018 - Zapraszamy!

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który chcemy świętować razem z Wami!

Dlatego zapraszamy Was na obchody Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Jednocześnie gorąco zachęcamy Was do zgłoszenia kandydatur do konkursu Barwy Wolontariatu. Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdziecie na stronie: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Kandydatów i kandydatki w konkursie można zgłaszać do 1 grudnia 2018 w 5 kategoriach:

1. Wolontariat indywidualny

2. Wolontariat szkolny

3. Wolontariat senioralny

4. Wolontariat zespołowy

5. Organizacja/instytucja przyjazna wolontariatowi.

Zwycięzców w każdej z kategorii czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz wspólne świętowanie Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza będą miały miejsce 12.12.2018 r. (środa) w godzinach 12:00-15.00 w Sali Ziemi (Międzynarodowe Targi Poznańskie - wejście od ul. Śniadeckich, wjazd dla autokarów będzie bezpłatny).

Wydarzenie uświetni swym koncertem  Kamil Bednarek.

Wstęp darmowy za okazaniem wejściówki otrzymanej po rejestracji on-line: http://wolontariuszroku.wrk.org.pl/koncert/

Spędźmy to Święto razem!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-27
 • Zaproszenie na obchody Dnia Wolontariusza

Nowa rada z nowym przewodniczącym

Inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta w Odolanowie odbyła się w sali klubowej Odolanowskiego Domu Kultury. Rajcy wybrani do sprawowania swoich mandatów w kadencji 2018-2023 wybrali nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Nie wybrano natomiast przewodniczących poszczególnych komisji.

Obrady rozpoczął radny senior Eugeniusz Jakubiak, który powitał burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, gratulując mu pewnego wyboru na tę funkcję oraz pozostałych zaproszonych gości, wśród których byli, między innymi: komendant Komendy Powiatowej Policji  mł. insp.  Piotr Wilkowski, radni powiatu ostrowskiego, wiceprzewodniczący rady Grzegorz Finke, Józef Wajs i rajca z Sośni Dariusz Berek, komendant posterunku policji w Odolanowie  podinsp. Mirosław Józefiak, sołtysi poszczególnych sołectw, przewodniczący rad osiedli, przedstawiciele mediów.

Marian Janicki podziękował za serdeczne słowa pod jego adresem. Raz jeszcze podkreślił, że z pełną determinacją będzie wdrażał w życie swój program wyborczy opublikowany w całości w wyborczej gazecie ,,Głos Mariana Janickiego”. Oczywiście – tak jak w minionej kadencji – będzie reagował na najważniejsze potrzeby mieszkańców.

  

Radni złożyli uroczystą przysięgę. Wszyscy użyli sformułowania ,, tak mi dopomóż Bóg”. Głównymi punktami porządku obrad były wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Nowym przewodniczącym, wybranym jednogłośnie 14 głosami, został radny ze wsi Huta, nauczyciel matematyki w LO w Ostrowie Wielkopolskim, Janusz Szustkiewicz, natomiast jego zastępczynią (tutaj be zmian) została doświadczona radna z Uciechowa Gabriela Zawada.

Po dokonaniu wyboru Szustkiewicz przejął prowadzenie obrad, dziękując za wybór. - Mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania, chcę aktywnie pracować dla dobra mieszkańców Ziemi Odolanowskiej i współpracować z burmistrzem Marianem Janickim – mówił. Dotychczasowy przewodniczący rady, doświadczony i znany w regionie samorządowiec Jan Prokop będzie pełnił obowiązki zastępcy burmistrza. Krystyna Wiertelak obejmie funkcję sekretarza Gminy i Miasta.

Następną sesję Rady Gminy i Miasta zaplanowano 4 grudnia br. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to ostatnia sesja w 2018 roku. Do przegłosowania jest wszakże nowy budżet i wiele innych ważnych uchwał.

  

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2018-11-26
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

II Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Platona Pleskacza

W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Platona Pleskacza. Rok temu z inicjatywy Lecha Pleskacza (syna Platona) zaczęto w odolanowskim liceum organizować turnieje szachowe. W tym roku wraz z turniejem szachowym odbył się także turniej warcabowy i turniej gier planszowych.

Organizatorami tegorocznych turniejów byli Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie, Miejsko - Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie i Ostrowskie Towarzystwo Szachowe, które zagwarantowało profesjonalnych sędziów.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał o godzinie 10.00 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki. W turnieju szachowym uczestniczyło 29 szachistów. W turnieju warcabowym zagrało 7 zawodników a w turnieju gier planszowych wzięło udział 20 zawodników.

Turniej szachowy i turniej warcabowy rozegrano systemem szwajcarskim. W turnieju szachowym każdy zawodnik rozegrał 7 rund a w turnieju warcabowym 10 rund. Sędzią turnieju szachowego był Pan Szymon Pieczewski, a turnieju warcabowego Pan Henryk Doba. Turniej warcabowy rozpoczął się od inauguracyjnej rozgrywki (poza punktacją) Burmistrza Marina Janickiego z jednym z uczestników turnieju - Mateuszem Brodalą. Jednocześnie trwały rozgrywki gier planszowych. Zawodnicy mogli wybrać spośród następujących gier: „Krzesełka”, „Dobble”, „Wsiąść do pociągu”, „Kolejka PRL” i „Carcassonne”.

Wyniki Turnieju Szachowego:

OPEN - mężczyźni

I miejsce - Oskar Włodarczyk

II miejsce - Piotr Dudziński

III miejsce - Karol Grzesiek

OPEN - kobiety

I miejsce - Jadwiga Pieczewska

II miejsce - Mirosława Trzeciak

III miejsce - Zuzanna Zielezińska

JUNIORZY

I miejsce - Kacper Ugorek

II miejsce -Kamil Grzesiek

III miejsce - Krzysztof Matela

JUNIORKI

I miejsce - Jadwiga Pieczewska

II miejsce - Zuzanna Zielezińska

III miejsce - Zofia Kaczorowska

Puchary otrzymali także:

Najmłodszy zawodnik - Igor Majcher  (lat 8)

Najstarszy zawodnik - Edward Mizgalski (lat 80)

Wyniki Turnieju Warcabowego:

OPEN - mężczyźni

I miejsce - Mateusz Brodala

II miejsce - Piotr Lizoń

III miejsce - Mikołaj Bizan

Zwycięzcy gier planszowych:

„Krzesełka” - Anna Rospek

 „Dobble” - Maja Rospek

 „Wsiąść do pociągu” - Tobiasz Komorowski

„Kolejka PRL” - Vladyslava Hurzhii

„Carcassonne” - Klaudia Śląska

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-11-26
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...
 • W odolanowskim liceum odbył się II Ogólnopolski Turniej...

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

W obrębie obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 16 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. W uroczystości wzięli udział pracownicy jednostek funkcjonujących w strukturach  organizacyjnych odolanowskiego Centrum, w tym m.in. Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Wśród zaproszonych gości znalazł się Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop. Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich przybyłych dokonał Dyrektor Centrum Wojciech Słodkiewicz. Spotkanie było okazją do podsumowania całego roku pracy oraz przekazania podziękowań i gratulacji za wkładany wysiłek oraz zaangażowania w codziennych działaniach, jak również przekazania symbolicznego bukietu kwiatów i listu gratulacyjnego. Przebiegło ono w miłej i ciepłej atmosferze, przy wspólnym posiłku i zabawie integracyjnej, wspólnych rozmowach i wspomnieniach.

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2018-11-23
 • Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 • Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 • Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 • Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Odolanów otwarty na... naukę

Po wielu wstępnych rozmowach i wizytach obu stron, wszystko wskazuje na to, że władze Uniwersytetu Wrocławskiego, mimo możliwych kilku innych lokalizacji, zdecydowały się na ulokowanie Centrum w Odolanowie.

Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego wizytę w tej prestiżowej uczelni złożyli burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz przewodniczący Rady GiM Jan Prokop.  W spotkaniu uczestniczyli również dr Krzysztof Morta z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Piotr Młoczyński, redaktor naczelny ,,Dzwonka Odolanowskiego”. Najważniejszym  momentem spotkania było podpisanie listu intencyjnego przez rektora i włodarza gminy i miasta w sprawie powołania Centrum Badań  nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową z siedzibą w Odolanowie.

Centrum będzie się zajmować, między innymi, badaniem, archiwizowaniem i opracowaniem oraz merytoryczną opieką nad spuścizną materialną i duchową Polaków, Niemców i Żydów z terenów Południowej Wielkopolski (obszar od Kępna na południu po Jarocin na północy oraz od Leszna na zachodzie po Kalisz na wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i Miasta Odolanów), organizowaniem konferencji naukowych i prelekcji (zarówno o międzynarodowym charakterze, jak i dla potrzeb lokalnych np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkół). Powołanie Centrum umożliwi również stworzenie bazy danych umożliwiającej łatwiejszy i szybszy dostęp uczniom i studentom badającym kwestie będące przedmiotem zainteresowań nowej placówki, a także współuczestniczenie w szeroko pojętej edukacji i życiu kulturalnym Odolanowa.

Po powołaniu Centrum do życia, co może nastąpić za kilka lub kilkanaście miesięcy (tyle czasu potrzeba na prace organizacyjne i uszczegółowienie poszczególnych zadań), Odolanów zostanie wpisany do grupy miast z inicjatywami akademickimi, co w znacznym stopniu ułatwi np. organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowych, ale także pozwoli zorganizowanym grupom mieszkańcom gminy i miasta, na łatwiejsze korzystanie z przebogatych zbiorów muzealnych, bibliotecznych i specjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako organ doradczy Centrum powołana zostanie Rada Programowa.

 • autor: Urząd Gminy i Miasta Odolanów, data: 2018-11-23
 • Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr...
 • Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr...
 • Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr...

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

I sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów odbędzie się dnia 23 listopada 2018 r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Odolanowskim Domu Kultury przy ul. Bartosza 7

 • autor: Marta Kosnowicz, data: 2018-11-22
 • Zaproszenie na I sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Zaproszenie na I sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Zaproszenie na I sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

Szkolny dzień życzliwości w Szkole Podstawowej w Garkach

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach obchodziła wyjątkowy dzień.

Był to dzień pełen uśmiechów, miłych słów, gestów i pozytywnych emocji. Obfitował w przeróżne atrakcje. Edytka wraz z Panią Martą upiekły „ciasteczka pełne radości”, których zapach unosił się w całej szkole. Smacznego – mówiły do siebie dzieci z I klasy. Ta akcja trwała jeden dzień ale jesteśmy przekonani, że będzie kontynuowana również w przyszłości. Niech to będą tygodnie, miesiące życzliwości! 

 • autor: Marta Piętak, data: 2018-11-22
 • Szkolny dzień życzliwości w Szkole Podstawowej w Garkach
 • Szkolny dzień życzliwości w Szkole Podstawowej w Garkach
 • Szkolny dzień życzliwości w Szkole Podstawowej w Garkach
 • Szkolny dzień życzliwości w Szkole Podstawowej w Garkach
 • Szkolny dzień życzliwości w Szkole Podstawowej w Garkach

Film z otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej dostępny!

Zachęcamy do obejrzenia filmu z otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej w Tarchałach Wielkich!

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-21
 • -

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 • -

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie Projektu Baltic Pipe - rozbudowa polskiego systemu przesyłowego gazu

W Gminie Odolanów planowana jest realizacja jednego z głównych komponentów projektu Baltic Pipe tj. rozbudowa polskiego systemu przesyłowego, którego bardzo znaczącym elementem jest budowa Tłoczni Gazu w Odolanowie. Aktualnie inwestycja jest w fazie projektowania. Masz pytania lub wątpliwości? Przyjdź na spotkanie!

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie Projektu Baltic Pipe - rozbudowa polskiego systemu przesyłowego gazu odbędzie się w siedzibie Odolanowskiego Domu Kultury - godz. 15.30 w dniu 6.12.2018 r.

 

 • autor: Michał Hołysz, data: 2018-11-20
 • : Spotkanie dla mieszkańców w sprawie Projektu Baltic Pipe...

Odolanowscy licealiści z wizytą w ostrowskiej mediatece

W piątek 16 listopada uczniowie kl. I wraz z wychowawczynią pojechali do ostrowskiej Mediateki. Zapoznali się z pełną ofertą tego miejsca, a właściwie multimedialnej przestrzeni, która sprzyja poszukiwaniom, twórczej wymianie myśli i zdobywaniu nowych doświadczeń. W studiu muzycznym próbowali nagrać piosenkę, w dziale robotyki poznali działanie i zastosowanie "Arduino", w Bajkotece bawili się oprogramowaniami graficznymi, tabletami, panelami „fun box”, grami "playstation". W czytelni wysłuchali krótkiego wykładu na temat roli zmysłów w odbiorze tekstów kultury. Duże wrażenie zrobiło na nich kino – niewielka przestrzeń, w której w pozycji prawie leżącej oglądali film zawieszony wysoko na suficie. Po takim seansie i po wizycie w Mediatece wraca się do szarej rzeczywistości  z otwartym, wolnym i pełnym nowych pomysłów umysłem.

 • autor: Ewa Banaszkiewicz – Zawidzka, data: 2018-11-20
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...
 • Młodzież z odolanowskiego liceum z wizytą w ostrowskiej...

Gminne Biegi przejałowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

13 listopada 2018 roku na terenie parku natury odbyły się Gminne Biegi Przełajowe z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Udział w biegach wzięli dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Odolanów

Wyniki były następujące :

 

   Klasa I dz                                                                                     Klasa III chł

1 miejsce -Dominika Zawidzka -Świeca                                    1 miejsce- Filip Fischer-Odolanów

2 miejsce- Łucja Mróz -Wierzbno                                               2 miejsce- Alan Ćwiertniak-Odolanów

3 miejsce- Hanna Jackowska-Wierzbno                                    3 miejsce- Natan Ćwiertniak-Odolanów

 

    Klasa I chł                                                                                   Klasa IV dz

 

1 miejsce- Piotr Koryciak -Tarchały W.                                       1 miejsce- Kaja Barczak -Świeca

2 miejsce- Antoni Adamczak-Odolanów                                   2 miejsce- Lena Gruca-Odolanów

3 miejsce- Wojciech Pauś-Odolanów                                         3 miejsce- Narina Wasiela-Garki

 

    Klasa II dz                                                                                  Klasa IV chł

1 miejsce- Zofia Koryciak-Tarchały W.                                       1 miejsce- Kamil Wieszczak -Tarchały W.

2 miejsce- Maja Kalina-Odolanów                                             2 miejsce- Adrian Lesiewicz-Swieca

3 miejsce- Hanna Szulc-Uciechów                                             3 miejsce- Kacper Janoś -Tarchały W.

 

    Klasa II chł                                                                                 Klasa V dzw.

1 miejsce- Hubert Koryciak-Garki                                             1 miejsce- Magdalena Wojtaszek-Odolanów

2 miejsce- Wojciech Koryciak-Tarchały W.                               2 miejsce- Julia Kołodziej-Odolanów

3 miejsce- Jakub Okupnik -Garki                                               3 miejsce- Oliwia Deresińska-Odolanów

 

   Klasa III dz                                                                                    Klasa V chł

1 miejsce- Anita Zemska-Wierzbno                                           1 miejsce-Stanisław Ćwiertniak-Odolanów

2 miejsce- Zuzanna Tomczak-Swieca                                        2 miejsce-Kacper Królik-Odolanów

3 miejsce- Wiktoria Wróbel-Swieca                                           3 miejsce- Nikodem Stodolski-Odolanów

 

   klasa VI dz                                                                                     Klasa VI chł

1 miejsce- Dagmara Ryszkiewicz-Odolanów                             1 miejsce- Maciej Kubicki-Uciechów

2 miejsce- Eryka Cegielna-Tarchałe W.                                       2 miejsce- Bartosz Sikora-Huta

3 miejsce- Marta Działocha -Garki                                              3 miejsce- Filip Drogosz-Świeca

 

      Klasa VII dzw                                                                              Klasa VII chł

1 miejsce- Katarzyna Gil-Garki                                                     1 miejsce- Damian Chleboś-Świeca

2 miejsce- Julia Rogalińska -Tarchały W.                                     2 miejsce- Kacper Wasilewski-Raczyce

3 miejsce- Aleksandra Dera-Swieca                                            3 miejsce- Mateusz Prokop-Odolanów

 

     Klasa VIII dzw.                                                                               Klasa VIII chł

1 miejsce- Zuzanna Ławniczak-Odolanow                                  1 miejsce- Jakub Kraska-Wierzbno

2 miejsce- Marzena Gryta-Huta                                                    2 miejsce- Miłosz Adamczak-Odolanów

3 miejsce- Wiktoria Wewior-Huta                                                 3 miejsce -Adrian Płaczek-Huta

 

   Klasa gimnazjalna dzw.                                                                   Klasa gimnazjalna chł.

1 miejsce- Milena Mucha-Wierzbno                                              1 miejsce- Kacper Adamczak-Wierzbno

2 miejsce- Patrycja Binek-Odolanów                                             2 miejsce- Konrad Kowalski-Wierzbno

3 miejsce- Michalina Pyrgiel-Raczyce                                            3 miejsce- Norbert Woźniak-Odolanów

 

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali z rąk Pani wiceburmistrz Krystyny Wiertelak i Pana Bogdana Frąszczaka pamiątkowe medale i dyplomy. W czasie oficjalnego otwarcia odśpiewano 4 zwrotki hymnu narodowego.

 • autor: Maciej Dymacz, data: 2018-11-20
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości
 • Gminne biegi przełajowe na 100 lat niepodlegości

Rewitalizacja oraz punkt gromadzenia odpadów problemowych coraz bliżej!

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki przy kontrasygnacie Skarbnik Urzędu Beaty Gościniak, dnia 16.11.2018 podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.2, rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych, powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, dzięki której Gmina i Miasto Odolanów otrzyma  4 297 182,11 zł dofinansowania. Całkowity koszt projektu to kwota w wysokości 6 998 272,62 zł

-Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów polegać będzie m.in. na realizacji czterech zadań inwestycyjnych tj.

-Rewitalizacja Dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem  terenu

-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce- Uciechów

-Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie

-Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej

Tego samego dnia została również podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce. Gmina i Miasto Odolanów otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 057 472,51 Całkowita wartość projektu wynosi 1 530 224,94

W punkcie odpady będą magazynowane i przekazywane do recyklingu, odzysku, czy utylizacji do specjalistycznych instalacji, które się tym zajmują. Odpady będą zbierane w pojemnikach i kontenerach. Operatorem punktu będzie Odolanowski Zakład Komunalny.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-19
 • Rewitalizacja coraz bliżej
 • EFRR_Samorzad_kolor-PL LOGO

Zagraniczne sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo!

Czterech zawodników sekcji Taekwondo z Odolanowa otrzymało powołania do kadry narodowej. Są to Kacper Bizan, Damian Chleboś, Iwo Buszyk i Remigiusz Gola. Uroczyste wręczenie tych powołań nastąpiło na zgrupowaniu kadry w Węgierskiej Górce. Wręczył je Przewodniczący Komisji d/s Sportu Ireneusz Raś.

Kacper Bizan był reprezentantem w Mistrzostwach Świata Taekwondo, które odbyły się w Birmingham w Anglii. W zawodach brało udział ok. 3000 zawodników z 40 krajów. Walki trwały dwa dni i toczyły się na trzydziestu matach. Kacper Bizan z sekcji Taekwondo w Odolanowie zajął III miejsce (brązowy medal) w testach siły i IV miejsce w walkach ciągłych.

Natomiast w Dubrowniku w Chorwacji odbyły się Międzynarodowe Zawody Taekwondo z cyklu Pucharu Europy. W zawodach brali udział zawodnicy z kilkunastu krajów Europy, m.in. z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Czech i oczywiście z Polski. Polska zajęła I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zawodnicy z Odolanowa wykazali się ogromnymi umiejętnościami i wolą walki i zdobyli dużo medali:

Iwo Buszyk  -        III miejsce w walkach ciągłych,

Kacper Bizan -      III miejsce w walkach ciągłych
                                 II miejsce w układach formalnych

Remigiusz Gola -  II miejsce w walkach ciągłych
                                II miejsce w układach formalnych

Damian Chleboś - III miejsce w walkach ciągłych

Wyjazdy na tego typu zawody oprócz możliwości sprawdzenia się, rywalizacji z zawodnikami z wielu krajów mają też niewątpliwie aspekt turystyczny. Zwiedzamy ciekawe miejsca, poznajemy kulturę innych krajów i mamy możliwość poznania ciekawych ludzi z różnych stron świata.Trener Marcin Starik dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować wszystkich swoich podopiecznych do różnych wyzwań sportowych. Wielu jego zawodników Taekwondo z sekcji w Odolanowie jest mistrzami regionalnymi, Wielkopolski i Polski. Odnoszą też znaczące sukcesy na zawodach międzynarodowych.


Zachęcamy dzieci, młodzież jak i tych trochę starszych (zajęcia są bez ograniczeń wiekowych) do uczestnictwa w zajęciach Taekwondo. Dyscyplina ta to świetny sposób na aktywne spędzanie czasu, poprawienie kondycji fizycznej, rozwijanie pasji sportowej, naukę szacunku, a przede wszystkim świetna zabawa w gronie rówieśników. To także możliwość brania udziału w  zawodach krajowych i zagranicznych, uczestniczenia w letnich i zimowych obozach sportowych. 

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-11-16
 • Sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo
 • Sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo
 • Sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo
 • Sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo
 • Sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo
 • Sukcesy odolanowskich zawodników w Taekwondo

100 lat dla Niepodległej” – akademia patriotyczna w Garkach

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych, bo po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. W tym roku 11 listopada czczony był szczególnie wyjątkowo, gdyż przypada setna rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej też okazji w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza – 9 listopada - odbyła się uroczysta akademia, którą – pod okiem polonistki Katarzyny Maciejewicz - wystawili uczniowie klas: V-VIII.

Wśród patriotycznych wierszy i wzruszającego listu córeczki do ojca - żołnierza, młodzi artyści odśpiewali utwory, tj. „Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony” S. Borysa i H. Frąckowiak, „Wolność” M. Grechuty, „Co to jest niepodległość?” – małej Zosi oraz po prostu – „Kocham Cię, Polsko”. Podczas akademii zabrzmiała oczywiście pieśń bliska wszystkim Polakom. Przy akompaniamencie trąbki, saksofonu i skrzypiec w całej szkole wybrzmiewały słowa pieśni Mazurka Dąbrowskiego.

Po uroczystej akademii wszyscy udali się pod pomnik poległych pierwszego dnia II wojny światowej, by złożyć znicze i okazać swój szacunek tym, którzy zginęli za naszą „małą ojczyznę”. Tam, w tym szczególnym miejscu  – dokładnie o godz. 11:11 – ponownie odśpiewano hymn i wysłuchano przemowy pani dyrektor Ewy Kowalskiej.

Galowe stroje, na piersiach biało-czerwone kotyliony oraz towarzyszące wydarzeniu symbole i barwy narodowe wywołały wśród obecnych wielkie wzruszenie i poczucie dumy z bycia Polakiem.

Młodzi artyści wystąpili również dla wiernych - w niedzielę 11 listopada – w kościele parafialnym w Garkach.

 • autor: Katarzyna Maciejewicz, data: 2018-11-16
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach
 • Akademia patriotyczna w Garkach

Przerwy w dostawie wody

 • Informacja

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Wierzbnie!

     Wyjątkowa okazja – obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości sprawiły, że w Szkole Podstawowej w Wierzbnie zaplanowano cykl wydarzeń o charakterze patriotycznym. Patriotyzm – trudne słowo dla dziecka - ucznia, ale poprzez wspominanie i analizowanie historii naszego kraju oraz obserwację współczesnego świata, można wyuczyć się go doskonale.

     Obchody rocznicowe rozpoczęliśmy 30 października 2018r. rozstrzygnięciem konkursu plastycznego oraz szkolnym konkursem recytatorskim, które odbyły się pod wspólnym tytułem „100 lat w niepodległej Polsce.” Przedszkolaki, uczniowie z klas I-II SP, IV-VI SP i oraz klas VII-VIII SP i III gimnazjum przygotowali prace plastyczne, które stały się ilustracją do wierszy recytowanych podczas konkursu.

     8 listopada uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w zespole sportowym Czarni Wierzbno podczas popołudniowego treningu w sali gimnastycznej odśpiewali Hymn Polski, ubrani w biało-czerwone barwy. Urywki z tego wydarzenia można było obejrzeć w TVP 1  14 listopada w godzinach wieczornych podczas Wielkiego Testu o Niepodległej. W piątek 9 listopada o godz. 11.11 społeczność uczniowska, podobnie jak ich rówieśnicy z całej Polski, zaśpiewała hymn państwowy. 

     We wtorek 13 listopada uczniowie i nauczycie udali się na Bieg Niepodległości do Odolanowa, w którym pokazali się z najlepszej strony, zdobywając wysokie lokaty  w wyścigach. W tym samym czasie rodzice uczniów dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy I i II spotkali się w szkolnej kuchni, aby wspólnie upiec 100 babeczek na 100 lat niepodległości Polski, które następnie biało-czerwonymi barwami dekorowali najmłodsi uczniowie. 
    

     Następnego dnia, w środę, 14 listopada, w godzinach wieczornych spotkaliśmy się w sali gimnastycznej z lokalną społecznością, która odpowiadając na zaproszenie uczniów odwiedziła szkołę. Była to okazja, aby pokazać wszystkim, że Szkoła Podstawowa w Wierzbnie wychowuje świadomego i odpowiedzialnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Jaki jest współczesny młody obywatel Polski?  Kreatywny, twórczy, chętny do działania, zaangażowany, ale jednocześnie potrafi odwołać się do wartości i z podniesioną głową powiedzieć: Jestem Polakiem i jestem z tego dumny! Takie refleksje pojawiły się wśród widzów uczestniczących w niezwykłym przedstawieniu przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. Dzięki świetnej grze aktorskiej, przemyślanej scenografii oraz  znanym piosenkom patriotycznym wraz z młodymi ludźmi mieliśmy okazję przebyć nostalgiczną wędrówkę od 1772r., czyli od  I rozbioru Polski aż do 11 listopada 1918r. i odzyskania niepodległości. Dzieje narodu polskiego na tle historycznych wydarzeń sprzed stu lat są bowiem źródłem wartości, które zawsze powinny nam towarzyszyć, podobnie jak wspomnienia o Polakach z tamtej epoki. 
    

     Obchody jubileuszowe odzyskania niepodległości przez Polskę w szkole podstawowej w Wierzbnie stały się źródłem radości i okazją do pobudzenia uczuć patriotycznych u każdego dziecka, ucznia, wychowawcy, rodzica, mieszkańca wioski – szczęśliwego obywatela Polski.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • autor: Katarzyna Przybylska, data: 2018-11-16
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...
 • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole...

Upragniona ścieżka rowerowa otwarta!

Po wielu latach  oczekiwania na odcinku między Odolanowem a Gorzycami Małymi powstała ścieżka pieszo-rowerowa. 

Realizatorem odcinka ścieżki biegnącej przez miejscowość Tarchały Wielkie był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich natomiast odcinek biegnący z Tarchał Wielkich aż do miejscowości Gorzyce Małe zrealizowała Gmina i Miasto Odolanów. 

14 listopada br. pośrodku Tarchał Wielkich mieszkańcy, władze samorządowe i wojewódzkie oraz pozostali zaproszeni goście uroczyście otworzyli liczący ponad 4 km odcinek ścieżki. Wydarzenie poprzedził przyjazd rowerami przystrojonymi w kolorowe baloniki dzieci ze Szkół Podstawowych w Tarchałach Wielkich i Gorzyc Małych wraz z opiekunami. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki również w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów Jana Prokopa, radnego Mariana Dolaty oraz sołtys Tarchał Wielkich Elżbiety Tomczak  podziękował licznie przybyłym, mimo niesprzyjającej deszczowej aury gościom, wśród których znaleźli się m.in. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie Prezes Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka Wojciech Jankowiak,  a także Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Paweł Katarzyński. Wszystkich zaproszonych gości dzielnie wspierała swoją obecnością ubrana w kolorowe stroje młodzież ze szkół podstawowych. Następnie wspomniani wyżej goście w towarzystwie Burmistrza i Przewodniczącego Rady przecięli wstęgę i tym samym otwarli długo wyczekiwaną ścieżkę, którą poświęcił ksiądz Mariusz Drzymała. Kolejnym ważnym wydarzeniem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej zasłużonego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. Na tę okoliczność krótkie przemówienie wygłosił Marian Dolata, który wspomniał m.in. o dawnej wizycie Stanisława Mikołajczyka w Tarchałach Wielkich. Burmistrz Marian Janicki wręczył również pamiątkowe tabliczki wszystkim, którzy mieli wkład w powstanie pięknej ścieżki. Podziękował im także Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Na koniec Burmistrz w towarzystwie licznie przybyłej na rowerach młodzieży sam ubrał kamizelkę odblaskową wraz z kaskiem i ruszył rowerem „przetestować” nowo powstałą drogę. Po wszystkim zaproszeni goście udali się na poczęstunek do lokalnej sali wiejskiej. 
 

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-15
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach
 • Otwarcie ścieżki rowerowej w Tarchałach

Odolanowscy licealiści realizują projekt dotowany przez Narodowy Bank Polski

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 13 listopada 2018 r. w auli odolanowskiego liceum odbyła się  uroczysta akademia. Licealiści postanowili uczcić setna rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przypominając sukcesy gospodarcze II Rzeczpospolitej. Patriotyczne wiersze i piosenki przeplatane były informacjami o ważnych osiągnięciach naukowych i gospodarczych naszego państwa w latach 1918 - 1945. Prezentacja multimedialna przypomniała nam budowę portu w Gdyni, powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego czy reformę walutową Władysława Grabskiego - wprowadzenie złotego i powołanie Banku Polskiego. Przypomnieliśmy sobie także jedne z najlepszych wtedy w Europie koleje z aerodynamicznymi wagonami potocznie nazywanymi „luxtorpedami”. Poznaliśmy sukcesy polskiego lotnictwa i odkrycia polskich naukowców np.: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego - deszyfratorów „Enigmy”.
  
Akademię przygotowali uczniowie, którzy brali udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu. Kolejnym etapem będzie przygotowanie posterów. Każda klasa podczas akademii wylosowała temat, któremu poświęci swój plakat naukowy. Odbędzie się też konkursu z wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu oraz wykład naukowy „Historia Polskiego Złotego”. Koordynatorem projektu jest Rafał Walkow.

Wtorkowe spotkanie w auli miało także akcenty integracyjne. Dzięki dotacji NPB zakończyło się poczęstunkiem z tradycyjnych marcińskich rogali.
    
Dzięki dotacji NBP odolanowscy licealiści mogli w niekonwencjonalny sposób pogłębić swoją wiedzę o sukcesach swojej Ojczyzny. Warto dodać, że nasze liceum znalazło się w gronie 100 szkół w Polsce, które taką dotacje otrzymało. 
 

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-11-15
 • Plakat
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w odolanowskim...

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej.

 • informacja dla pracowników_ubezpieczonych_pacjentów-1
 • informacja dla pracodawców-1

Do pobrania

Dobre filmy w tylko Odolanowie

Aż trzy filmowe dni będzie można spędzić z Kinem Ferment w ODK w ostatni weekend listopada.
Z czym kino przyjeżdża tym razem?

piątek, 23.11.2018
9:00 Hotel Transylwania 3
11:00 Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
14:15 Hotel Transylwania 3
16:15 Hotel Transylwania 3
17:45 Miłość jest wszystkim
20:45 Planeta Singli 2

sobota, 24.11.2018
9:30 Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
12:00 Hotel Transylwania 3
14:00 Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
16:30 Hotel Transylwania 3
18:30 Planeta Singli 2
21:00 Miłość jest wszystkim

niedziela, 25.11.2018
10:00 Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
12:30 Planeta Singli 2
15:00 Hotel Transylwania 3
17:00 Hotel Transylwania 3
19:00 Miłość jest wszystkim

Przedsprzedaż:
www.ekobilet.pl/kino-ferment

REZERWACJE BILETÓW ORAZ INFORMACJE O SEANSACH DLA SZKÓŁ:
rezerwacje@ferment.com.pl
tel. 797 358 360

Ceny biletów:
16 zł - normalny
14 zł - ulgowy
13 zł - grupowy (dla grup liczących minimum 15 osób)
11 zł - szkolny (dla grup szkolnych, minimum 15 osób)

 • autor: ODK, data: 2018-11-14
 • CYFROWE KINO FERMENT word-1 - Kopia
 • repertuar ODOLANÓW 23-25.11.2018 - Kopia

Rozpoczęcie prac konserwacyjnych na rzece Barycz i Kuroch

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie poinformowało, iż ruszą prace konserwacyjne na rzece Barycz i Kuroch. Prace zostaną wykonane w terminie do końca listopada 2018 roku. 

 • data: 2018-11-14
 • SKMBT_C652D18111410240-1
 • SKMBT_C652D18111410240-1

"Marsz dla Niepodległej" w Tarchałach Wielkich

Na kilka dni przed 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości, 9 listopada br., zorganizowano MARSZ DLA NIEPODLEGŁEJ, który przeszedł ulicami Tarchał Wielkich. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również: Burmistrz GiM Odolanów – Marian Janicki, Radny - Marian Dolata oraz sołtys Tarchał Wielkich –  Elżbieta Tomczak. Podczas pochodu uczniowie trzymali biało-czerwone flagi oraz balony. Każda z klas zaśpiewała pieśń patriotyczną, nie zabrakło również recytacji pięknych wierszy.

O godz. 11:11 wspólnie z 44 tysiącami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z całej Polski zaśpiewaliśmy 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Wzięliśmy tym samym udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ten wyjątkowy dzień na pewno zapisze się w historii naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w organizacji marszu. Szczególne podziękowania kierujemy do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchałach Wielkich za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem podczas pochodu.

 

 • autor: Ewelina Kasprzyk, data: 2018-11-13
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich
 • Marsz dla Niepodległej w Tarchałach Wielkich

Śpiewali dla Niepodległej

Na widowisko słowno-muzyczne "Wieczór Pieśni Patriotycznej"  z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości zaprosili mieszkańców gminy Odolanów Chór Barbara działający przy Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie oraz Proboszcz parafii pw. św. Barbary Ksiądz Prałat Henryk Hołoś.

Chórzystów muzycznie wspierała Odolanowska Orkiestra Dęta. Fragmenty słowne czytali i recytowali Regina Stasiak oraz Tymoteusz Mielcarek (wiersz „Katechizm polskiego dziecka” ). Całość koncertu prowadził ubrany w mundur wojskowy ks. Henryk Hołoś. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się mi.in.: Rota, Gaude Mater, Warszawianka, Pierwsza Kadrowa oraz oczywiście hymn polski. Tekst puszczany na rzutniku zachęcał do wspólnego śpiewania i świętowania.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz marian Janicki, Przewodniczący Rady Jan Prokop, Radny Powiatowy Grzegorz Finke, Dyrektor ODK Janusz Lizurej,  radni: Janusz Szustkiewicz, Grzegorz Fleischer oraz Maria Skrzypińska. 

Koncert odbył się na sali osiedlowej „Górka”. Wsparcie organizacyjne zapewnili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie. Nad prezentacją multimedialną czuwał ks. Wikariusz  Mariusz Drzymała. 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-11-13
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej
 • Wieczór Pieśni Patriotycznej

Jak świętowaliśmy 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości?!

Wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Odolanów. 

Uroczystości niepodległościowe połączone były z odpustem ku czci Świętego Marcina oraz oficjalnym zakończeniem remontów na terenie kościoła i parafii.  Mszę świętą sprawował Biskup Kaliski ks. Edward Janiak wraz z Proboszczem ks. Dariuszem Smolnikiem, Dziekanem Dekanatu Odolanowskiego ks. Henrykiem Hołosiem, ks. Profesorem Michałem Kielingiem z Kalisza oraz pozostałymi zaproszonymi księżmi z Diecezji Kaliskiej. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele gminnych organizacji, szkół, mieszkańcy oraz zaproszeni goście.

Oddajemy przyszłemu pokoleniu, tych którzy tutaj  po nas będą żyli i mieszkali, w tym wyjątkowym dniu świątynię odnowioną dzięki ofiarności wielu parafian, władz samorządowych, zakładów pracy, organizacji, ale przede wszystkim odnowioną sercami parafian, którzy z miłością tutaj przychodzą, modlą się, cieszą się tą świątynią i tu składali też ofiarę, aby to dzieło materialne wyraziło ich wielki szacunek i miłości do tej świątyni, do tego kościoła, do tej wspólnoty, do wiary i tradycji, do kościoła świętego. –  rozpoczął Proboszcz ks. Dariusz Smolnik, jednocześnie prosząc Biskupa Kaliskiego o poświęcenie dokonanych prac i inwestycji.  

Ksiądz Biskup zwracając się do obecnych zwrócił uwagę, iż wolność zdobyta nie jest dana nam raz na zawsze, podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie wolności, dbanie o nią, w czym swój ogromny udział powinny mieć rodziny katolickie. 

Gromadząc się dziś w kościele parafialnym pw. Św. Marcina  obchodzimy odpust ku czci patrona tej świątyni, jak również uroczystość patrona Gminy i Miasta Odolanów. Podczas tej mszy św. pragniemy z wdzięcznością podziękować Bogu, za dar 100 lat niepodległości Polski i za 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Drodzy dzisiaj  11 listopada 2018 roku słowo Ojczyzna nabiera szczególnego znaczenia, to słowo jest  nam bardzo drogie, bo wiąże się z nim wiele ofiar,  jakich doświadczył naród polski. – powiedział w homilii rekolekcjonista ks. Profesor Michał Kieling.  Pochylamy się dziś z wielkim szacunkiem, ale i z ogromną pokorą  wobec  dorobku minionych pokoleń, zawdzięczamy im tak wiele. To dzięki nim możemy żyć w wolnej Polsce. A przecież wolność, pokój, bezpieczeństwo, to są  najwspanialsze dobrodziejstwa jakie  można sobie wyobrazić, dlatego doceniajmy ten czas dany nam od Boga. Budujmy  wzajemnie nasza Ojczyznę, z pokolenia na pokolenie. Z pewnością wszyscy należymy do historycznego pokolenia, któremu dane jest nam skorzystać z daru wolności i pokoju. – kontynuował.

Podczas mszy świętej Biskup Kaliski ks. Edward Janiak wręczył Pierścienie św. Józefa – odznaczenia diecezjalne ustanowione, by okazać wdzięczność i uhonorować miłość oraz przywiązanie do Kościoła Katolickiego. Odznaczenia odebrali m.in. Burmistrz Marian Janicki, Przewodniczący Rady Jan Prokop, Przewodniczący POAK Henryk Sztukowski. 

Po eucharystii wszyscy obecni prowadzeni przez Odolanowską Orkiestrę Dętą przeszli w Marszu Niepodległościowym do sali sportowej Pilawa, gdzie odbyła się druga część uroczystości. 

Akademię z okazji Święta Niepodległości przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Odolanowie oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. Poprzez muzykę i słowo, znane nam wszystkim piosenki żołnierskie i wiersze młodzież zabrała nas w podróż do przeszłości, przypomniała wydarzenia, dzięki którym Polska wybiła się na niepodległość. 

Po części artystycznej głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Prokop: Szanowni Państwo uważam, że wszyscy tu zgromadzeni dostąpiliśmy wielkiej dumy i zachwytu, że możemy uczestniczyć w  uroczystościach jakże historycznych - stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przez Polaków. To jest dzień szczególny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Wypada dziękować Panu Bogu w modlitwie za to że jesteśmy, że możemy uczestniczyć w dzisiejszych wydarzeniach, że możemy cieszyć się z tego ,że żyjemy w demokratycznym i niepodległym państwie polskim.

Życzę przede wszystkim pokoju, życia w pokoju kolejnych pokoleń, szczęścia, ale także żeby nasze rodziny, rodziny katolickie żyły w dobrej Polsce, umiłowanej Polsce i takiej, która jest domem dla nas wszystkich. Nie ma takich czy innych Polaków, wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy musimy dbać o naszą ukochaną ojczyznę - Polskę
. – życzył Przewodniczący Jan Prokop w imieniu swoim oraz Burmistrza i Rady GiM Odolanów. 

Słowa podziękowania dla osób, które przyczyniły się do remontu kościoła św. Marcina raz jeszcze skierował Proboszcz ks. Dariusz Smolnik: W stosunkowo krótkim czasie (2016-2018) zostało dokonane wielkie dzieło rewitalizacji dzięki wsparciu finansowemu ofiarnych parafian, władz samorządowych, zakładów pracy i indywidualnych darczyńców. Dziękujemy całej Radzie Parafialnej i Akcji Katolickiej, a wśród nich szczególnie panom Stanisławowi Bochyńskiemu i Henrykowi Sztukowskiemu, panu Burmistrzowi, Radzie Miasta i Gminy Odolanów z Panem Przewodniczącym, pani Skarbnik za udzielone dotacje oraz wielu rodzinom, które z radością i szacunkiem do tej świątyni oraz przekazanej wiary katolickiej, wspierały materialnie i modlitewnie trwające prace. Dziękujemy Siostrom zakonnym za posługę, dbanie o kościół i jego wystrój. Słowa podziękowań kierujemy do firm wykonujących remonty: panów Włodzimierza i Andrzeja Ślęzak, Walentego Anders i Michała Kuleszy; pani Mirosławy Witczak za projekt i nadzór budowlany oraz panu Tadeuszowi Gruchała za funkcję kierownika budowy.

Na zakończenie Burmistrz Marian Janicki podziękował i wręczył dobre upominki Biskupowi ks. Edwardowi Janiakowi, Proboszczowi ks. Dariuszowi Smolnikowi oraz ks. Profesorowi Michałowi Kielingowi, jako tym którzy przysłużyli się do wspaniałej oprawy Święta Niepodległości. 

Po części oficjalnej goście oraz mieszkańcy zostali zaproszeni do świętowania przy rogalach marcińskich oraz innych słodkościach. 
 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-11-13
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018
 • Święto Niepodległości 2018

Święta Barbara odrestaurowana

Z inicjatywy Marii Skrzypińskiej radnej Gminy i Miasta Odolanów prezesa POAK parafii pw. św. Barbary w Odolanowie w 100-lecie Odzyskania Niepodległości została odrestaurowana i pomalowana kapliczka św. Barbary. Prace malarskie i konserwatorskie wykonał Henryk Król z Tarchał Wielkich. Transport figury zapewnił Marek Staroń z Odolanowa wraz z pracownikami. Całość prac została sfinansowana dzięki dobrowolnym datkom mieszkańców Odolanowa - Górki i mieszkańców Huty - Harych.

Jak legenda głosi pierwszą wzmiankę o Odolanowskiej Górce zapisano w roku 1301, kiedy Bolko – książę Śląski zdobył gród. Przylegające od wschodu do centrum miasta przedmieście Górka powstało i rozwinęło się w pierwszej połowie XVII wieku. Osiedlili się tu protestanci polscy ze Śląska w okresie wojny 30-letniej. Osiedle Odolanów-Górka posiada trójkątny rynek zwany dzisiaj placem św. Barbary. Na środku stoi kapliczka z barokową kamienną figurą św. Barbary z XVIII wieku. (inf. Maria Skrzypińska)

„Archiwum parafialne posiada dokument papieża Innocentego XII z 1699 roku ustanawiający Bractwo św. Barbary na Górce. Kult św. Barbary w parafii trwa, dbajmy, aby trwał zawsze, a pomniki naszej Polskości nie zostały zniszczone i zapomniane.” – podsumowała inwestycję Maria Skrzypińska. 

Radna Maria Skrzypińska bardzo dziękuje mieszkańcom Odolanowa – Górki i Harycha za sfinansowanie tego zadania, wykonawcy prac Henrykowi Królowi oraz Markowi Staroniowi za bezpieczny transport św. Barbary do malowania. 
 

 • data: 2018-11-09
 • Plac św. Barbary w Odolanowie
 • Plac św. Barbary w Odolanowie
 • Plac św. Barbary w Odolanowie

Lekcja samorządowa z burmistrzem

Co robi burmistrz?”, „Jak zostać burmistrzem?”, „Czy to łatwa praca?” – na te i inne pytania odpowiadał Burmistrz Marian Janicki podczas niezwykłej lekcji samorządowej, która odbyła się dzisiaj (8 listopada br.) w sali narad odolanowskiego Urzędu.

Lekcję samorządową z burmistrzem zainicjował nauczyciel Rafał Walkow, a wzięli w niej udział uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Oprócz pytań dotyczących specyfiki pracy samego burmistrza, młodzież dowiedziała się jak działa i czym zajmuje się Urząd Gminy i Miasta Odolanów, co realizują osoby na poszczególnych stanowiskach, jakie są zadania samorządu, jakie mamy jednostki pomocnicze. W rozmowie z uczniami Burmistrz Marian Janicki poruszył również kwestię edukacji, motywacji do kształcenia się i zdobywania wiedzy oraz warunków, które muszą być spełnione, aby osiągnąć sukces. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki. 
 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-11-08
 • Licealiście poznawali kulisy pracy samorządu
 • Licealiście poznawali kulisy pracy samorządu
 • Licealiście poznawali kulisy pracy samorządu
 • Licealiście poznawali kulisy pracy samorządu

Głosuj na Oliwię!

Zapraszamy do głosowania na Oliwię Janiczek z Odolanowa, która walczy o stypendium w programie stypendialnym USKI dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. 

Głosować można tylko do 30 listopada br. Liczy się każdy głos.

Klikamy w link:

http://uski-polska.edu.pl/index.php?page=ankieta

Wybieramy:
Oliwia Janiczek – Odolanów – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim – GŁOSUJ

Prosimy powtarzać każdego dnia tę procedurę!

A teraz poznajcie Oliwię i jej zainteresowania:

„Cześć, jestem Oliwia, uczęszczam do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Lubię się uczyć, moim celem jest zdanie matury z jak najlepszym wynikiem. Poszerzam swoją wiedzę biologiczno-chemiczną, ponieważ w przyszłości chciałabym studiować stomatologię. W wolnym czasie uprawiam sport i uczęszczam na dodatkowe zajęcia językowe. 

Na co chciałabym przeznaczyć stypendium? Na pokrycie kosztów związanych z własnym rozwojem m.in. udział w zajęciach, programach biologicznych, chemicznych i językowych, które jeszcze bardziej poszerzyłyby moją wiedzę i rozwój, a także na zakup literatury z interesujących mnie dziedzin. Moją pasją zawsze był sport, w którym uzyskiwałam dobre dla mnie wyniki, dlatego też część środków przeznaczyłabym na kursy pod fachową opieką trenera. 

Liczę na Wasze głosy! Z góry dziękuję za każdy oddany na mnie głos.”

 

 • data: 2018-11-08
 • 45591747_349590332482311_8256035180049858560_n

Co z wywozem śmieci 12 listopada?

W poniedziałek 12. listopada wywóz odpadów komunalnych bez zmian.  
Firma Zakład Oczyszczania i Gospodarki  Odpadami „MZO” S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego pracuje
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

 • autor: Paweł Serafin, data: 2018-11-08

Gmina i Miasto Odolanów do hymnu!

Samorząd odolanowski weźmie udział w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do Hymnu" 
i 11 listopada o godzinie 12:00 wspólnie odśpiewa Mazurek Dąbrowskiego. 

Uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego stanowi część gminnych obchodów Święta Niepodległości
i odbędzie się w kościele pw. św. Marcina w Odolanowie.
Wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów zapraszamy do wspólnego odśpiewania hymnu!

Po odśpiewaniu hymnu odprawiona zostanie msza święta z udziałem Biskupa Kaliskiego

Po południu o godzinie 17:00 na sali osiedlowej "Górka" odbędzie się
"Wieczór Pieśni Patriotycznej" - widowisko słowno-muzyczne,
którego organizatorem jest Chór Barbara przy Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie.
Wstęp wolny. 

 • plakat

Mural na Stulecie Niepodległości

Od wczoraj przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Franciszka Sójki w Odolanowie można podziwiać wielkoformatowy mural, który powstał z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Malowidło przedstawia 4 postacie związane z historią walk powstańczych i niepodległościowych:  Generała Kazimierza Glabisza, Generała Stanisława Taczaka oraz dwójkę powstańców, którzy nie posiadali tytułów wojskowych, ale byli czynnie zaangażowani i brali udział w organizowaniu ruchu oporu, jak również w walkach powstańczych.

Kazimierz Glabisz urodził się 10 lutego 1893 roku w Odolanowie. W 1918 roku walczył w powstaniu wielkopolskim. W latach międzywojennych uczestniczył w pracach Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczącym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kampanii wrześniowej 1939 był oficerem do zleceń Naczelnego Wodza, a następnie dowódcą improwizowanej Grupy "Kielce". W 1940  roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w maju 1941 roku został mianowany szefem Oddziału I Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.  Po II wojnie światowej pozostał w Londynie. Udzielał się jako działacz polonijny, społeczny, sportowy, działał  w polskich organizacjach i stowarzyszeniach wojskowych, publikował w prasie emigracyjnej. Pochowany został w Londynie. Komitet Organizacyjny Uroczystości sprowadzenia prochów gen. Kazimierza Glabisza – na czele której stanął Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Józef Wajs – postanowił przenieść szczątki generała do rodzinnego miasta. 31 maja 2008 roku urna została złożona przy kościele św. Marcina w Odolanowie.

Generał Stanisław Taczak  urodził się 8 kwietnia 1874 w Mieszkowie koło Jarocina. Kapitan piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego, pierwszy naczelny dowódca powstania wielkopolskiego i podpułkownik Armii Wielkopolskiej oraz generał brygady Wojska Polskiego, zastępca senatora wybrany w 1935 roku w województwie poznańskim, prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 14/19 w 1932 roku. Zmarł 2 marca 1960 w Malborku. Następnie, po ekshumacji jego prochy przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha przy kościele św. Józefa i klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu.

Gmina i Miasto Odolanów otrzymała pomoc finansową na realizację zadania ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt autorstwa Dominiki Ignasiak wykonała firma „Donut Planet Studio z Wrocławia.
 

 • autor: Michał Walków, data: 2018-11-07
 • Mural w Odolanowie
 • Przed i w trakcie prac
 • Przed i w trakcie prac
 • Przed i w trakcie prac
 • Przed i w trakcie prac

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem

 • Plakat

Uciechowianie za kanalizacją

5 października przy stacji podciśnieniowej w Uciechowie odbyło się otwarcie nowo wybudowanej kanalizacji przez mieszkańców Uciechowa, a także poświęcenie stacji podciśnieniowej przez ks. proboszcza  Tomasza Łazarskiego. Warunkiem uczestnictwa w uroczystości mieszkańców było podłączenie się do kanalizacji sanitarnej, czyli w tym przypadku byli to prawie wszyscy ponieważ do kanalizacji do dnia 5 października podłączyło się 230 posesji. Do kanalizacji nie podłączyły się 3 posesje. Obecni byli również Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Pan Marian Janicki, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Anna Sikora, Naczelnik OSP Uciechów Pan Sławomir Wiśniewski, Radna Pani Gabriela Zawada, Sołtys Franciszek Plewa, Prezes Spółki Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  Pan Grzegorz Finke oraz pracownicy, którzy pracowali przy podłączaniu posesji do kanalizacji sanitarnej. Po przecięciu wstęgi i obejrzeniu stacji podciśnieniowej mieszkańcy udali się na sale wiejską na poczęstunek. Uroczystość uświetnił koncert orkiestry Szkoły Muzycznej z Odolanowa. 

 • autor: Magdalena Celmer, data: 2018-11-06
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców
 • Zakończenie inwestycji z udziałem mieszkańców

Kanalizacja w Uciechowie już gotowa!

4 października odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  m.in: przedstawiciele firm wykonujących inwestycję: Envirotech Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Janusz Tomaszkiewicz wraz z pracownikami, WUPRINŻ S.A. reprezentował Prezes Zarządu Pan Zbigniew Ziała wraz z pracownikami, przedstawiciele firm podwykonawczych: K2 Inżyniera Adam Kowalski, która wykonywała kanalizację grawitacyjną oraz EUROBUD Pan Eugeniusz Jakubiak, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Pan Marian Janicki, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Pani Krystyna Wiertelak, Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów Pani Beata Gościniak, Pracownik Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Pani Agnieszka Karwik, Radni Gminy i Miasta Odolanów, Panią Marzenę Wodzińską Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego reprezentował Pan Jerzy Szukalski, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Roman Pacholczyk, Radny Powiatu Ostrowskiego Pan Grzegorz Szubert, Inżynier Kontraktu Pan Jerzy Chudy z inżynierami branżowymi Panem Zdzisławem Koneckimi i Panem Andrzejem Musem, firmę TECHUNION, która była projektantem kanalizacji reprezentował Pan Ryszard Dziuba, Powiatowy Inspektor Budowlany Pan Jerzy Woźniak, reprezentanci miejscowości Uciechów Sołtys Pan Franciszek Plewa i Radna Pani Gabriela Zawada, Specjalista ds. wod.-kan. Spółki Odolanowski Zakład Komunalnych Sp. z o.o. Pan Michał Płomiński wraz z pracownikami, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego z Pleszewa Pan Grzegorz Knappe oraz Pani Małgorzata Urban i Pan Janusz Kasprzak, którzy byli doradcami projektu, Kancelarię Rachunkową PARTNER, która obsługuję księgowość Spółki reprezentowali Pani Mirosława Szóstak-Pestka, Pani Karolina Maciejewska i Pan Marcin Wandzel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Małecki wraz z Sekretarz Rady Panią Małgorzatą Herczak-Wojtaszek, Zastępca Kierownika ZUK Pan Paweł Barczak, Główna Księgowa ZUK Pani Monika Pieprzka, Pan Grzegorz Machalski reprezentował firmę dostarczająca urządzenia do kanalizacji podciśnieniowej. 

Uroczyste zakończenie inwestycji w Uciechowie było okazją do przedstawienia przez Prezesa Spółki Grzegorza Finke całego przebiegu inwestycji od sporządzenia projektu, pozyskania środków finansowych do prac budowlanych i podłączenia mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji. Po prezentacji przebiegu inwestycji, przemówieniach okolicznościowych oraz gratulacjach dla Spółki, goście udali się autokarem do Uciechowa. Przy stacji podciśnieniowej symbolicznie przecięto wstęgę. W drodze powrotnej goście mogli obejrzeć oczyszczalnie ścieków w Raczycach i zapoznać się z jej pracą. 
 

 • autor: Magdalena Celmer, data: 2018-11-06
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji
 • Podsumowanie inwestycji budowy kanalizacji

Zagraj z nami w szachy!

 • plakat-1 - Kopia

Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed 100 lat

Uczniowie odolanowskiego liceum wspólnie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli 29 października realizację drugiego projektu dofinansowanego przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Tym razem temat projektu związany był z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zarówno młodzież, jak i studenci uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z historii i informatyki, podczas których badali historię budynków z terenu Powiatu Ostrowskiego związanych z odzyskaniem niepodległości. Studenci UTW przygotowali przewodnik, a uczniowie prezentację multimedialną.

Finał projektu odbył się 29 października 2018 r. Rafał Walkow wygłosił wykład na temat miejsc, w których rozgrywały się wydarzenia w 1918 r. Materiałem wspierającym była przygotowana przez uczniów prezentacja. Następnie uczestnicy projektu pojechali na wycieczkę do miejsc, które poznali podczas wykładu. Podczas zwiedzania korzystali z przewodnika przygotowanego przez studentów UTW. W Odolanowie odwiedziliśmy Dom Kultury. W Ostrowie odwiedziliśmy Plac Rowińskiego i aulę I LO. Następnie udaliśmy się do Gutowa, aby zwiedzić zespół pałacowy, którego największy rozkwit przypada na lata międzywojenne. 
    
Zadaniem projektu była, oprócz poznawania historii Małej Ojczyzny, międzypokoleniowa integracja. Koordynatorem projektu był Rafał Walkow.
 

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-10-30
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...
 • Zabytki Małej Ojczyzny - niemi świadkowie historii sprzed...

Koncert "Niepodległa"

 • plakat Niepodległa - Kopia

Złóż wniosek na Rodzina 500+

 • Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w...

Wspominali Świętego Jana Pawła II

16 października  br. obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji 28 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich pod opieką nauczycielek –  Eweliny Kasprzyk oraz Ewy Ziętek przygotowali  montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas” dla społeczności lokalnej, który odbył się w sali wiejskiej.

Był to doskonały moment, aby przypomnieć postać tego wielkiego człowieka. I zastanowić się nad tym, jak dokonania polskiego Papieża zmieniły nasz kraj, ale także losy pojedynczych ludzi, którzy od Niego uczyli się otwartości, odpowiedzialności, godnego przyjmowania cierpienia, a przede wszystkim naprawdę głębokiej modlitwy.

Podczas wieczoru wspomnień przedstawiono postać Papieża od dzieciństwa, czasów studiów, po kapłaństwo i ponad 26 lat pontyfikatu. Poezja świętego Jana Pawła II  przeplatana była pięknymi piosenkami i fragmentami filmów.

Na zaproszenie uczniów bardzo licznie odpowiedzieli nie tylko mieszkańcy Tarchał Wielkich, ale również licznie przybyli mieszkańcy Tarchał Małych i Gorzyc Małych. Swoją obecnością zaszczycili  nas również: 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich Sławomir  Jasiński, 
 • Proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie Ksiądz Krystian Szenowski 
 • Radni powiatowi  Józef Wajs oraz Grzegorz Finke, 
 • Radny Marian Dolata, 
 • Pełnomocnik ds. oświaty Elżbieta Prusiewicz – Sajnaj, 
 • Przewodnicząca KGW w Tarchałach Wielkich Katarzyna Krenc, 
 • Sołtys Tarchał Wielkich Elżbieta Tomczak,  
 • Sołtys Gorzyc Małych Anna Lis, 
 • Przewodnicząca Rady Rodziców Martyna Dolata oraz zastępca Katarzyna Kardas.


Występy uczniów zostały nagrodzone owacją na stojąco. Po wieczorze wspomnień, święty Jan Paweł II stał się nam jeszcze bliższy. To właśnie błogosławieni  i święci  Kościoła przekonują nas, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i piękne, a Ewangelia -  dobrą nowiną, którą warto głosić całemu światu  i według niej żyć.

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym i zdolnym uczniom za zaangażowanie w przygotowanie tak wspaniałego przedsięwzięcia.Dziękujemy również Radzie Sołeckiej i KGW w Tarchałach Wielkich za współpracę i przygotowanie słodkiego poczęstunku.
 

 • autor: Ewelina Kasprzyk, Ewa Ziętek, data: 2018-10-29
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”
 • Montaż słowno-muzyczny pt. „Święty był wśród nas”

Podsumowanie Miejsko-Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej LZS na Orlikach 2018

W deszczową niedzielę 28.X.2018 r. na Orliku w Tarchałach Wielkich odbyła się ostatnia kolejka jesiennej rundy Miejsko-Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej LZS na Orlikach im. Eugeniusza Dymacza o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. Po przeprowadzeniu tych rozgrywek ostateczna klasyfikacja drużynowa ( wiosna-jesień 2018 ) przedstawia się następująco:

 • I miejsce - LZS „Start” Nabyszyce
 • II miejsce - LZS „1996” Raczyce
 • III miejsce  - Old-Boys Odolanów
 • IV miejsce - LZS „Orły” Huta
 • V miejsce - LZS „Bonikowia” Boników
 • VI miejsce - Sztab Odolanów
 • VII miejsce - LZS „Korona” Nadstawki
 • VIII  miejsce - LZS „Tarchalanka” Tarchały Wielkie

Najlepszym strzelcem ligi okazał się Marek Motylewski – Nabyszyce, który zdobył 36 bramek. Najlepszym bramkarzem został Hubert Motylewski – Nabyszyce, który wpuścił tylko 33 gole.

Medale, puchary i nagrody rzeczowe w postaci piłek i skarpet piłkarskich wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki. Burmistrz  pogratulował również zawodnikom udziału i osiągniętych wyników oraz podziękował OSP w Odolanowie i Tarchałach Wielkich za nieodpłatną opiekę ratowników medycznych na meczach w ciągu trwania rozgrywek. Słowa podziękowania skierował również do sędziego rozgrywek Henryka Mizgalskiego oraz wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowań i sprawnego przebiegu rozgrywek, a w szczególności do animatorów na orlikach i Krzysztofa Wewióra, który z ramienia Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie był odpowiedzialny za realizację rozgrywek ligowych i z zadania wywiązał się wzorowo. Podziękowania należą się także kierownikom poszczególnych drużyn, którzy organizowali i dopingowali udział zawodników w rozgrywkach.

Zawodnicy LZS „Start” Nabyszyce swoje zwycięstwo w lidze dedykują zmarłemu kol. Romanowi Lisowi – „CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI” .
 

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2018-10-29
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018
 • Ostatnia runda i podsumowanie rozgrywek 2018

Hodowcy gołębi świętowali

W 1928 roku –  dokładnie 90 lat temu -  w sali odolanowskiego Ratusza z inicjatywy Władysława Kwietniewskiego, Jana Joksa, Ignacego Szuberta i Franciszka Majewskiego podczas Zebrania Organizacyjnego powstało Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych „Wierny Ojczyźnie” oddział VII-46.” (fragment przemówienia)

W miniony weekend w restauracji Nadbaryczna Oddział, teraz już pod nazwą Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych o/Odolanów świętował dostojną rocznicę istnienia.
 
W uroczystości wzięli udział członkowie oddziału, koledzy i przedstawiciele z zaprzyjaźnionych oddziałów, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, a także Prezes Zarządu Okręgu Kalisz Ireneusz Zwierz. Wszystkich obecnych przywitał Prezes Jan Rogala. 

Krótki rys historyczny przedstawił V-ce Prezes Antoni Nowacki, dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do istnienia odolanowskiego oddziału oraz jego rozwoju. - „Obecnie Oddział Odolanów liczy 115 członków. Posiada kabinę do transportu gołębi wraz z samochodem marki Mercedes i przyczepkę z klatkami. W skład Oddziału wchodzą sekcje: Odolanów, Granowiec i Międzybórz. Obecny skład Zarządu: Prezes Jan Rogala, V-ce Prezes ds. lotowych Arkadiusz Konieczny, V-ce Prezes ds. finansowych Antoni Nowacki , V-ce Prezes ds. gospodarczych Przemysław Śniady, Sekretarz Sławomir Stępień i członkowie zarządu: Eugeniusz Sztukowski i Krzysztof Rogala. Dziś 27 października br. obchodzimy 90-lecie PZHGP Oddziału Odolanów, i tak jak w poprzednich latach są z nami znamienici goście, koledzy i przyjaciele z pobliskich oddziałów, a zwłaszcza z nasze małżonki, które muszą znosić nasze hobby.” 

Podczas uroczystości Burmistrz Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Jan Prokop wręczyli medale-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” Prezesowi Janowi Rogali oraz V-ce Prezesowi Antoniemu Nowackiemu, za wieloletnią działalność na rzecz oddziału oraz Gminy i Miasta Odolanów. Tym samym odznaczeni dołączyli do grona blisko 140 osób wyróżnionych od 1992 roku medalem „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”. Korzystając z okazji Burmistrz i Przewodniczący Rady pogratulowali hodowcom wielu lat działalności oraz życzyli kolejnych sukcesów i ciągłości w pielęgnowaniu tradycji Oddziału. 

Po toaście i odśpiewaniu głośnego „Sto lat” wręczono puchary w kilkunastu kategoriach za tegoroczne współzawodnictwo lotowe (wyniki na stronie PZHGP Odolanów), a także odznaki za wieloletnią działalność w PZHGP.  Ostatnią niespodzianką był tort, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć motywu gołębia. 

Sobotnia zabawa trwała do białego rana.  

____________________________________________         

6 sierpnia 2018 roku Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę w sprawie nadania medalu-plakietki "Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej" Janowi Rogali oraz Antoniemu Nowackiemu (wniosek o przyznanie medalu złożył Burmistrz Marian Janicki). 

Pan Jan Rogala z zawodu jest stolarzem, cieślą i pilarzem. Pracował jako cieśla w Przedsiębiorstwie Robót  Kolejowych (PRK-10) w Ostrowie Wlkp. oraz w Cegielni Odolanów, natomiast jako pilarz przez 15 lat  w Nadleśnictwie Krotoszyn. Do związku PZGHP  należy od 1965 r. Od 1991 r. jest Prezesem Związku (z przerwami w latach 2003-2005 oraz 2011-2014). W latach 1975-1985 r. był Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczycach. Przyczynił się do wybudowania remizy w Raczycach. Największe sukcesy odniósł w 1995 roku, kiedy to zdobył:

 • Tytuł Wicemistrza Oddziału w lotach gołębi dorosłych,
 • Tytuł „Najlepszego Lotnika” oddziału,
 • Tytuł 1 Przewodnika Rejonu Północ-Południe,
 • Tytuł 3 Przewodnika Okręgu Kalisz,
 • Tytuł 14 Lotnik w kl.”C” na Ogólnopolskiej Wystawie „Katowice 96”.

 

Pan Antoni Nowacki po ukończeniu Liceum w Odolanowie uczęszczał do Pomaturalnego Studium Zawodowego przy ZAP-ie w Ostrowie Wlkp. i tam też pracował do 1975 roku czyli do czasu powołania do Zasadniczej Służby Wojskowej w Śremie. Po wojsku pracował przez pół roku w Zakładach Doskonalenia Zawodowego przy Szkole Zawodowej w Odolanowie jako starszy Referent do spraw zaopatrzenia. Od 1 czerwca 1978 roku rozpoczął pracę w CPN  Poznań jako Kierownik Stacji Benzynowej Nr 742 w Odolanowie i pracował tam do czerwca 2002 roku. Od czerwca 2002 roku rozpoczął swoją Działalność Gospodarczą.
Do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – PZHGP – wstąpił w 8 klasie Szkoły Podstawowej w dniu 1 maja 1967 roku i jest to do chwili obecnej.  Od czerwca 1971 roku był sekretarzem Oddziału III/28 Odolanów i tę funkcję pełnił do czasu pójścia do wojska. Po wyjściu z wojska powierzono mu funkcję Skarbnika  Oddziału i właściwie przez większość czasu tę funkcję pełnił i pełni ją do chwili obecnej. Od 8 lat jest też Prezesem Sekcji Odolanów. Za działalność związkową w 1978 roku uhonorowano go Srebrną Odznaką.  Od 1979 roku jest też członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Został uhonorowany odznaką Zasłużony Dla Łowiectwa Wielkopolskiego.

 

 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-10-29
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów
 • 90-lecie PZHGP Odolanów

Wieczór Poetycki w odolanowskim Liceum

W czwartkowy wieczór 25 października br. aula odolanowskiego liceum wypełniła się po brzegi. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć spektakl słowno-muzyczny „Ocalić od zapomnienia” przygotowany w ramach XIV Edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. 

Poetycki wieczorek zorganizowali uczniowie i absolwenci liceum, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczennice klasy VIII i odolanowskiego gimnazjum. Zbliża się dzień 1 listopada, dla-tego postanowiliśmy zmierzyć się z niełatwą dla współczesnego człowieka tematyką przemijania i śmierci. Zaprezentowaliśmy wiersze i utwory muzyczne, które stawiają tak ważne pytania jak: „Dokąd zmierzamy? Dlaczego tak się spieszymy? Na czym polega sens naszej egzystencji? Co jest celem życia? Ile czasu przed nami?” Artyści zmuszają nas do szukania odpowiedzi, pomagają  nam oswoić się z tymi trudnymi zagadnieniami i uczą nas, jak ważna jest teraźniejszość.

Zgromadzeni w auli goście zachwycili się nie tylko występami uczniów i studentów, ale także jesienną dekoracją, artystycznym wystrojem auli i multimedialną prezentacją foto-grafii i obrazów. Całość dopełniła atmosfera kawiarni, w którą na ten wieczór zamieniła się aula liceum. 
 

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-10-26
 • 14.png
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum
 • Wieczór poetycki w odolanowskim liceum

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • ...

Nabór wniosków w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych"

 • KOWR Warszawa PROW.23.10.2018_3x4_26.10-1

Zapisy na Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina

Serdecznie zapraszamy do udziału w
Międzyzakładowym Turnieju Piłki Ręcznej św. Marcina
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
,

który odbędzie się 2 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00 
w sali sportowej przy Zespole Szkół w Odolanowie

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do dnia 23 listopada 2018 roku
u Henryka Mizgalskiego tel. 782 471 650.
Szczegóły uczestnictwa w Regulaminie. 
 

 • data: 2018-10-25

Do pobrania

Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Razem łatwiej o sukces”

W dniu 18 października 2018 roku odbyła się Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Razem łatwiej o sukces”, w której udział wzięli również podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Na imprezę zapraszał Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu, a odbyła się ona w hali sportowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Brali w niej udział uczestnicy ze Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Pracowni Terapeutycznych. W ramach współzawodnictwa przeprowadzono następujące konkurencje sportowe: bieg na 60m, skok w dal z odbicia z beli, rzut piłką lekarską, rzuty do kosza, strzały na bramkę oraz tor przeszkód. Zwycięzcy nagradzani byli pucharami za miejsca I – III w każdej konkurencji oraz dyplomami za miejsca I – VI. Dla wszystkich uczestników spartakiady przygotowano również pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa. Było wiele dobrej zabawy i radości oraz sportowej rywalizacji połączonej ze wspólną integracją. Dla wszystkich były to chwile, które pozostawią w pamięci miłe wspomnienia. 

 • autor: GMCP, data: 2018-10-25
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie
 • Podopieczni Centrum na spartakiadzie

Zaproszenie na Wieczór Poetycki

 • -

Szkoła Podstawowa w Świecy na warsztatach językowych „EUROWEEK-Szkoła Liderów"

Już  szósty raz 10 uczniów naszej szkoły wraz z grupą ze Szkoły Podstawowej w Raczycach oraz młodzieżą z Warszawy, Wrocławia, Karczewa i Częstochowy uczestniczyło w dniach 18.10- 22.10. 2018r. w  zgrupowaniu "EUROWEEK- Szkoła Liderów" w Międzygórzu  w Kotlinie Kłodzkiej. Euroweek jest programem prowadzonym pod patronatem  Europejskiego Forum Młodzieży. Zostało ono założone w 1994 roku przez młodzież z Ziemi Kłodzkiej zainteresowaną integracją europejską, działalnością społeczną i demokracją lokalną. Obecnie jest uważane za jedną z najaktywniejszych młodzieżowych organizacji w naszym kraju i regionie.

Podczas kilkudniowego pobytu, uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy między innymi z Indii, Dominikany,  Filipin, Wietnamu, Etiopii, Meksyku i Indonezji. Zajęcia  były  prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń, a także prezentacji własnych talentów i krajów pochodzenia wolontariuszy przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Nasi uczniowie mieli możliwość poznania i spędzania czasu z ludźmi  z różnych krajów i kontynentów. Pobyt w Międzygórzu pozwolił uczniom na polepszenie komunikacji w języku angielskim, poszerzył ich wiedzę na temat różnych kultur, geografii, tradycji i historii, a także sytuacji we współczesnym świecie. Na zajęciach rozwijane były umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, przezwyciężania problemów, zapobiegania konfliktom oraz koordynowania pracy by zespół osiągnął zamierzony cel. 

W trakcie warsztatów pojechaliśmy również na wycieczkę do Kopalni złota w Złotym Stoku, gdzie spacerowaliśmy podziemnymi sztolniami, jechaliśmy podziemną kolejką, zobaczyliśmy podziemny wodospad i poznaliśmy historię wydobycia złota na Dolnym Śląsku. Następnie zwiedzając osadę górniczą mogliśmy wypróbować starodawne urządzenia, takie jak dźwigi czy kierat. Podczas wycieczki uczniowie mieli kolejną możliwość nieformalnych konwersacji z wolontariuszem z Wietnamu, który nam towarzyszył. 

Oto wypowiedzi niektórych uczestników:

Urszula Kusz: ”Bardzo podobali mi się wolontariusze. Dzięki tym zajęciom nie boję się już mówić po angielsku i śmiało mogę stwierdzić, że to dodało mi pewności siebie. Bardzo podobały mi się scenki tworzone przez uczestników Euroweeku. Poznałam dużo nowych słów w języku angielskimi mnóstwo wspaniałych ludzi. Bardzo chciałabym powtórzyć ten wyjazd i z pewnością będę tęsknić za tym miejscem.”

Faustyna Janicka: ”Na Euroweeku bardzo podobały mi się zajęcia i zadania. Zajęcia podniosły moja pewność siebie. Wolontariusze byli bardzo sympatyczni.”

Piotr Schubert: „Dzięki Euroweekowi poszerzyłem swoją wiedzę na temat języka angielskiego. Poznałem nowych ludzi i kulturę innych krajów.” 

Kolejny raz przekonaliśmy się, że Euroweek to nowoczesne i kreatywne podejście do nauki, korzystanie z innowacyjnych metod, interaktywnych warsztatów oraz zajęć w grupach. Ogromnym sukcesem jest owocnie spędzony czas, a przede wszystkim zadowolenie uczestników i nabyta wiedza wraz z nowymi doświadczeniami. Wyjazd został zorganizowany przez panie Katarzynę Bolach i Sylwię Jasik.                        
                                                                                                     
 

 • autor: Sylwia Jasik, data: 2018-10-25
 • Szkoła Podstawowa w Świecy na warsztatach językowych
 • Szkoła Podstawowa w Świecy na warsztatach językowych
 • Szkoła Podstawowa w Świecy na warsztatach językowych
 • Szkoła Podstawowa w Świecy na warsztatach językowych

Zmiany godzin wpłat w Kasie Urzędu

Uprzejmie informujemy, 
iż dnia 26 października 2018 roku
wpłaty do Kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów 
będą przyjmowane do godziny 12:00.

W pozostałych sprawach Kasa czynna będzie do godziny 15:00.

 • data: 2018-10-24

„Let’s go outside!"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach we współpracy z placówkami edukacyjnymi z takich państw, jak: Rumunia, Litwa, Łotwa, Turcja, Bułgaria i Czechy uczestniczą w międzynarodowym projekcie poprzez platformę edukacyjną eTwinning  zatytułowanym:  „Let’s go outside!”

Celem projektu jest:
prezentacja naszego kraju i placówki ana forum międzynarodowym,
spędzanie czasu wolnego na zewnątrz w tak dużym stopniu, jak to możliwe,
poprawa umiejętności językowych, rozszerzanie  i poznawanie nowych kultur oraz tradycji, 
organizowanie pieszych wycieczek do pobliskich, ciekawych miejsc;
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
badanie przyrody w połączeniu z nauczaniem innych przedmiotów;
rozwijanie poczucia odwagi i a własnej wartości u uczniów;
nawiązywanie międzynarodowych znajomości poprzez formy komunikacji wykorzystywane na platformie eTwinning.

Projekt będzie trwał od października do czerwca, na każdy kolejny miesiąc wyznaczone są kolejne zadania. Największą popularnością cieszą się zadania hare and hounds (podchody), podczas których uczniowie rozwiązują zadania angielsko-niemieckie, podziwiając przy okazji niezapomniane walory Doliny Baryczy, gdzie umiejscowiona jest nasza placówka oświatowa

Opiekunem projektu jest Anna Świtała.
 

 • autor: Anna Świtała, data: 2018-10-24
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach
 • Uczniowie SP w Garkach

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

 • ostrzeżenie 23.10-1

Wyniki Wyborów samorządowych 2018 w Gminie i Mieście Odolanów

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane są już wyniki niedzielnych Wyborów Samorządowych TUTAJ

Do Rady Gminy i Miasta Odolanów mandat uzyskali:

 • Jan Prokop
 • Eugeniusz Jakubiak
 • Maria Skrzypińska
 • Zdzisław Gertig
 • Marian Janicki
 • Maciej Żuraw 
 • Janusz Szustkiewicz
 • Grzegorz Fleischer
 • Jan Kowalski
 • Jarosław Cierpka
 • Marian Dolata
 • Anna Kądziela
 • Gabriela Zawada
 • Czesław Lis
 • Dorota Bzik
   

Szczegółowe informacje i statystyki znajdują się na ww. stronie. 

Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów ponownie wybrany został Marian Janicki. Szczegółowe statystyku TUTAJ.

W Radzie Powiatu Ostrowskiego reprezentować nas będą: Grzegorz Finke, Józef Wajs oraz Dariusz Berek. Szczegółowe wyniki do Rady Powiatu TUTAJ

 • data: 2018-10-23

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 19-26 września 2018 roku grupa 20 uczniów z terenu naszej gminy pod opieką  Donaty Ratajek i  Barbary Miłosz uczestniczyła w drugim etapie projektu wymiany uczniów. Przez tydzień młodzież gościła u rodzin z zaprzyjaźnionej od wielu lat szkoły – Klettgau-Gymnasium w miejscowości Waldshut-Tiengen. 

Podczas pobytu w Niemczech młodzież zwiedziła urokliwy Fryburg, podziwiała największy pod względem przepływu wody wodospad w Europie w Schaffhausen nad Renem, relaksowała się nad Jeziorem Bodeńskim. Polscy i niemieccy uczestnicy projektu spędzili 2 dni  na wędrówkach i zabawach integracyjnych w górskim schronisku w Schwarzwaldzie. Wiele radości i emocji przyniósł wszystkim pobyt w ogromnym parku rozrywki „Europa-Park” . 

Celem projektu jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec i dlatego uczestnicy wymiany przez większą cześć pobytu mieszkają u rodzin, aby poznać się lepiej ze swoimi partnerami i doświadczyć życia codziennego w kraju sąsiada. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie - do prywatnych odwiedzin, korespondencji mailowej. Dlatego już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w wymianie, która odbędzie się za dwa lata, również w dwóch etapach: w Polsce i Niemczech.

Projekt zorganizowany w Szkole Podstawowej w Świecy, dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
 

 • autor: Donata Ratajek , data: 2018-10-19
 • pnwm - Kopia
 • Młodzież ze Świecy na wymianie
 • Młodzież ze Świecy na wymianie

Wiadomości samorządowe w Radio Odolanów

Serdecznie zapraszamy na wiadomości samorządowe z relacją ostatniej przed wyborami samorządowymi
sesją Rady Gminy i Miasta Odolanów

19 października 2018 roku o godzinie 20:00
w RADIO ODOLANÓW
 

 • data: 2018-10-19

Tu oświetlenie, a tam droga

Już wkrótce w Hucie na drodze prowadzącej m.in. do ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego LBN HUTA zamontowane zostanie kilkanaście lamp ulicznych oświetlających tą ciemną do tej pory drogę. 

 • Tutaj staną nowe lampy uliczne
 • Tutaj staną nowe lampy uliczne
 • Tutaj staną nowe lampy uliczne

Nowy dywanik asfaltowy w Świecy I cieszy korzystających z tej trasy już kilka tygodni. Trwają jeszcze drobne poprawki. Przy przystanku autobusowym  Zakład Usług Komunalnych buduje drogę dojazdową w kierunku domu pani Koryciak.

 • data: 2018-10-19
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I
 • Droga dojazdowa w Świecy I

Złota jesień w Dolinie Baryczy

Uczniowie  klasy I, II i IV Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach wraz z opiekunami E. Staniewską, M. Rogalą i M. Piętak wybrała się na jesienny spacer po okolicy (łąka, las, pole, ogrody). Każdy starał się usłyszeć  i zapamiętać jak najwięcej leśnych dźwięków oraz zaobserwować piękno naszej okolicy. Podczas wędrówki dzieci wykazały się świetną znajomością na temat ochrony przyrody. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych. Polska, złota jesień jest najpiękniejsza!

 • autor: Marta Piętak, data: 2018-10-19
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek
 • Jesienne poznawanie przyrody przez dzieci z Garek

Jesienny wycieczka strażaków z Tarchał

Wzorem lat ubiegłych grupa 10 strażaków z osobami towarzyszącymi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchałach Wielkich wyjechała na 4-dniową wycieczkę w Beskid Nowosądecki. W drodze do celu wyprawy grupa wraz z przewodnikiem zwiedziła Kraków, a tam m.in. Zamek Królewski na Wawelu, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, Kazimierz, Bramę Floriańską, Stare Miasto. Kolejnego dnia ekipa udała się do  Krynicy Zdrój. Pierwszym punktem zwiedzania tego miasta był wjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Na samym szczycie pani przewodnik pokazując piękne widoki opowiadała nam o szczytach położonych w Beskidzie Sądeckim, jak również powstaniu stacji narciarskiej wraz koleją gondolową. Po krótkiej wędrówce po górach strażacy udali się na małą czarną i coś słodkiego do schroniska. Następnie cała grupa zwiedziła starą zabytkową architekturę miasta Krynica Zdrój, zwanej również Krynicą Górską. Grupa zwiedziła główną pijalnie wód, w której  próbowała różnych gatunków leczniczych wód źródlanych. Oprócz pijalni spacerując deptakiem, pani przewodnik pokazywała i opowiadała o fontannie multimedialnej, muzeum Nikifora, Pijalni Słotwinka. Przy pomniku popularnego na całym świecie śpiewaka, znakomitego tenora i aktora Jana Kiepury wspomniała o jego życiu i twórczości. W trzecim dniu wycieczki strażacy razem z osobami towarzyszącymi zwiedzali Muszynę. To małe, uzdrowiskowe miasteczko położone w dolinie Popradu. Cała grupa udała się na krótką wspinaczkę po górach  na ruiny średniowiecznego zamku zwane Baszta. To historyczne wzgórze, gdzie znajduje się figurka Matki Boskiej wniesionej przez grupę trębaczy. Po zejściu z Baszty grupa zwiedziła trzy przepiękne ogrody tj. biblijne, sensoryczne oraz miłości. Bazą noclegową podczas tej wyprawy było gospodarstwo agroturystyczne „Siwejka” w miejscowości Ropki. Każdego wieczoru druhowie siadali razem przy ognisku i zajadli kiełbaski, a zapaleni wędkarze łowili ryby w pobliskim stawie. W drodze powrotnej cała brać strażacka zwiedziła Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach eksponujące dorobek i dziedzictwo polskiego pożarnictwa. Muzeum to zostało utworzone 14 września 1975 roku. Jego ekspozycja stała prezentuje zabytkowy sprzęt gaśniczy. Tradycyjnie wracając w kierunku domu zmęczeni, ale zadowoleni strażacy snuli plan wypadu na przyszły rok…

 
 

 • autor: Tomasz Pacyna, data: 2018-10-19
 • Strażacy z OSP Tarchały Wielkie na wycieczce
 • Strażacy z OSP Tarchały Wielkie na wycieczce
 • Strażacy z OSP Tarchały Wielkie na wycieczce
 • Strażacy z OSP Tarchały Wielkie na wycieczce

Zabawa Integracyjna – Karaoke Pożegnanie Lata 2018

Już po raz kolejny uczestnicy i pracownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w Zabawie Integracyjnej – Karaoke Pożegnanie Lata organizowanej corocznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim. Impreza odbyła się na sali przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, a jej hasłem przewodnim było „Dla Integracji – Festyn Rodzinny”. W ramach spotkania zorganizowany został konkurs karaoke, w którym mogły brać udział osoby z niepełnosprawnością z zaproszonych Ośrodków. Uczestnicy musieli przygotować 20 utworów z wcześniej przygotowanych list, natomiast w trakcie konkursu piosenki były przydzielane losowo. Było wiele wspaniałych i radosnych chwil, wiele pięknie zaśpiewanych piosenek, dla przybyłych przygotowano również integracyjną zabawę taneczną. Impreza zakończyła się ogłoszeniem wyników i wręczeniem pamiątkowych dyplomów za udział dla wszystkich przybyłych Placówek. Uczestnicy z ŚDS Odolanów otrzymali wyróżnienie w VII Przeglądzie Karaoke. 

 • autor: GMCP, data: 2018-10-19
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke
 • Uczestnicy ŚDS na przeglądzie karaoke

Spotkanie strażaków weteranów

Tradycją już się stało iż każdego roku szefostwo OSP w Tarchałach Wielkich cyklicznie od 2009 roku organizuje spotkania z weteranami strażakami, którzy ukończyli 65 rok życia. Nie  inaczej było też w niedzielne popołudnie 14 października br. gdzie do miejscowej remizy zawitała prawie cała elita tarchalskich  seniorów, wśród których był 80 letni  obecnie druh Józef Finke. Nie przybył niestety najstarszy, bo 90 letni już Czesław Poprawa, którego pokonała choroba.  Wszystkich przybyłych powitał  prezes jednostki – Tomasz Pacyna. Miłe słowa, podziękowania oraz życzenia zdrowia na dalsze lata skierował do weteranów prezes Zarządu  Miejsko - Gminnego OSP w Odolanowie – Grzegorz Finke, który wręczył weteranom drobne upominki, a następnie przedstawił aktualną sytuację ochotniczego pożarnictwa w kraju, Wielkopolsce i gminie. Uczestnicy spotkania snuli wspomnienia na temat ówczesnego wyposażenia w sprzęt, a obecnego. Takie spotkania przy kawie mają dużą wartość dla ochotników, którzy nie biorą już czynnego udziału w akcjach, ale zawsze służą pomocą i radą swoim młodszym kolegom,  którzy osiągają bardzo dobre wyniki w różnych turniejach i konkursach. Dowodem tego są liczne medale, puchary i dyplomy. Dodać także należy , iż od 1997 roku jednostka wpisana jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co jest zasługą m.in. dzisiejszych seniorów.  Weteranom towarzyszyły małżonki, które z racji bycia żonami strażaków związane były ze strażą i dlatego w rozmowach i wspomnieniach brały czynny udział. Nie brakowało także strażackich piosenek i wszyscy jej uczestnicy czuli się jak w jednej rodzinnie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.   prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Odolanowie druh Grzegorz Finke, były prezes Oddziału  Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wlkp. – Henryk Kwiatkowski oraz sołtys wioski – Elżbieta Tomczak.   Spotkanie uczestników z organizatorami zakończyła wspólna kolacja.  

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-10-18
 • Spotkanie w Tarchałach
 • Spotkanie w Tarchałach
 • Spotkanie w Tarchałach
 • Spotkanie w Tarchałach

Dodatkowe kontrole Policji w Odolanowie

 • SKMBT_C75418101817300-1 - Kopia

Boników z nową szatnią sportową

Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i pozyskaniu dodatkowych środków w Bonikowie na boisku sportowym stoi już nowy budynek szatni sportowej wraz z zapleczem gospodarczym. 

Gmina i Miasto Odolanów pozyskała 30 tys. złotych z programu Wielkopolska Odnowa Wsi na budowę szatni sportowej w Bonikowie. Nowy obiekt składa się z czterech pomieszczeń – dwóch szatni z łazienkami, pomieszczenia biurowego, magazynu. Jest też dodatkowa toaleta, z której mogą korzystać kibice i mieszkańcy. Na zewnątrz przewidziano kilka miejsc parkingowych.

W pracach nad obiektem bezinteresownie pomagali lokalni piłkarze i miłośnicy sportu.

Całość zadania to koszt 97 tys. złotych, z czego 30 tys. złotych to otrzymane dofinansowanie, pozostała część 67 tys. złotych pochodzi z budżetu Gminy i Miasta Odolanów, w tym 8 tys. złotych z Funduszu Sołeckiego. 
 

 • data: 2018-10-31
 • -
 • boników - Kopia
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie
 • Szatnia sportowa w Bonikowie

Strażacka już gotowa

Pierwszy etap przebudowy ulicy Strażackiej w Tarchałach Wielkich zakończony. Na blisko 400 metrach drogi została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami do posesji, a pobocze utwardzone. 

 • data: 2018-10-17
 • Tarchały, ul. Strażacka
 • Tarchały, ul. Strażacka
 • Tarchały, ul. Strażacka
 • Tarchały, ul. Strażacka
 • Tarchały, ul. Strażacka
 • Tarchały, ul. Strażacka

Odolanowski senior, to aktywny senior

W dniu 10 października br. w Dziennym Domu Senior + w Odolanowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. W spotkaniu o charakterze integracyjnym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, a także organizatorzy oraz zaproszeni goście: Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Paweł Małuszek – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Wojciech Słodkiewicz – Dyrektor Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie. Spotkanie poprzedzone było wyjazdem autobusowym po gminnych inwestycjach, zainicjowanym przez Burmistrza Mariana Janickiego.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie w ramach zadania publicznego w obrębie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranego przez Gminę i Miasto Odolanów. Na projekt składał się cykl trzech spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym, religijnym oraz krajoznawczym dla osób w podeszłym wieku – uczestników Dziennego Domu Senior + i mieszkańców odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Kolejne wyjazdy w ramach projektu to: Wrocław (ZOO i Afrykarium, Ogród Japoński), Licheń (Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, obecnie największy kościół w Polsce) oraz Gołuchów (Park Arboretum, Pokazowa Zagroda Zwierząt,  Zamku Muzeum w Gołuchowie).

Celem głównym zadania była szeroko rozumiana integracja oraz jednocześnie zwiększenie udziału osób w podeszłym wieku w tego typu przedsięwzięciach. Wśród pozostałych celów i efektów należy wymienić również: miłe spędzenie czasu, promowanie aktywności, zwiększenie poczucia wspólnotowości, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji, wyrabianie śmiałości, a także dostarczenie radosnych przeżyć, umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo. 
 

 • autor: GMCP, data: 2018-10-17
 • Wycieczka do Gołuchowa (2)
 • Wycieczka do Gołuchowa (3)
 • Wycieczka do Gołuchowa (4)
 • Wycieczka do Gołuchowa (5)
 • Wycieczka do Gołuchowa (6)
 • Wycieczka do Gołuchowa (7)
 • Wycieczka do Gołuchowa (8)
 • Wycieczka do Lichenia (1)
 • Wycieczka do Lichenia (2)
 • Wycieczka do Lichenia (3)
 • Wycieczka do Lichenia (4)
 • Wycieczka do Lichenia (5)
 • Wycieczka do Lichenia (6)
 • Wycieczka do Lichenia (7)
 • Wycieczka do Wrocławia (1)
 • Wycieczka do Wrocławia (2)
 • Wycieczka do Wrocławia (3)
 • Wycieczka do Wrocławia (4)
 • Wycieczka do Wrocławia (5)
 • Wycieczka do Wrocławia (6)
 • Wycieczka do Wrocławia (7)
 • Wycieczka do Wrocławia (8)
 • Wycieczka do Wrocławia (9)
 • Wycieczka do Wrocławia (10)
 • Projekt Senior (1)
 • Projekt Senior (2)
 • Projekt Senior (3)
 • Projekt Senior (4)
 • Projekt Senior (5)
 • Projekt Senior (6)
 • Wycieczka do Gołuchowa (1)

Świętowali odolanowscy seniorzy

W poniedziałek 15 października br. w restauracji Nadbaryczna Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie zorganizował Dzień Seniora. Ta okolicznościowa impreza to już coroczna tradycja. We wspanialej atmosferze  bawiło się ponad 200 osób, członków PZERiI, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Klubu Seniora. Witając  zebranych przewodniczący Józef Wajs podziękował i przekazał wyrazy szacunku i uznania, podkreślił zaangażowanie seniorów w działalności koła, Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Klubu Seniora.

„Mamy potrzebę działania w sposób zorganizowany, w grupie, gdyż odosobnienie może powodować apatię, smutek, zobojętnienie, zanik wielu nawyków i nabytych wcześniej umiejętności. Ludzie starsi chcą czuć potrzebni, wydajni, gdyż nie chcą być skazani na samotność.” – powiedział Józef Wajs.

Z życzeniami do odolanowskich seniorów przybyli  Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski Beata Klimek, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Jan Prokop. Wśród zaproszonych gości byli również Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wlkp. Jerzy Waliduda i członek zarządu Barbara Pestka, Przewodniczący osiedla im. Wojska Polskiego Eugeniusz Jakubiak, Redaktor Naczelny Dzwonka Odolanowskiego Piotr Młoczyński, Danuta Dybol z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas uroczystości nowym członkom PZERiI wręczono legitymacje, które otrzymali małżeństwa: Maria i Zygmunt Bąk z Gliśnicy, Krystyna i Roman Hęćka z Odolanowa oraz Krystyna i Wacław Michalak z Ostrowa, a także Bogumiła Działocha z Odolanowa, Wojciech Potera z Garek i Aleksandra Szkudlarz ze Świecy.

W części artystycznej wystąpił Jacek Sillski, który zabawiał zebranych  piosenkami stosownymi do wieku uczestników. Było miło i wesoło, uczestnicy spotkania wyszli ze spotkania zadowoleni i pełni wrażeń.

Kolejne spotkanie odolanowskich emerytów odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o godz.17:00 z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  
 

 • autor: Józef Wajs, data: 2018-10-17
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie

Termin na realizację Odnawialnych Źródeł Energii przedłużony!

Do 30 września Urząd Marszałkowski w Poznaniu przedłużył termin zakończenia inwestycji pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów".  

Przypomnijmy, w związku z brakiem zgłoszenia się wykonawcy w postępowaniu przetargowym na realizację OZE na terenie gminy, nie możliwością stało się dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji zadania.  Urząd Gminy i  Miasta Odolanów (podobnie, jak wiele innych jednostek, którym nie udało się znaleźć w drodze przetargu wykonawcy) złożył wniosek o przedłużenie terminu. Po analizie pisma, Urząd Marszałkowski przedłużył termin do 30 września. 

W najbliższym czasie ponownie zostanie ogłoszony przetarg na realizację ww. zadania. 

 • data: 2018-10-17
 • 16.10.2018 3.1.1-0170_17 Gmina i Miasto Odolanów - pismo...
 • 16.10.2018 3.1.1-0170_17 Gmina i Miasto Odolanów - pismo...

Nauczycielska praca doceniona

„Nauczycielstwo nie może być traktowane jako zawód. Jest powołaniem trudniejszym niż inne powołania. Polega ono na naturalnej potrzebie dawania siebie.  Nie w postaci odpracowywanych godzin, ale dawanie całego siebie bez żadnych ograniczeń. Nie można, bowiem przestać być pedagogiem za furtką szkolną czy po godzinach zajęć.” (Dawid, 1997)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Marian Janicki nagrodził dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, którzy w minionym roku szkolnym wyróżniali się działalnością na rzecz szkoły i uczniów. 

Burmistrz pogratulował obecnym na spotkaniu wzorowego wypełniania obowiązków oraz zaangażowania w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Jednocześnie życzył, aby zawód nauczyciela wiązał się zawsze ze społecznym prestiżem i zaufaniem ze strony rodziców oraz samych uczniów oraz żeby przynosił niesłabnącą satysfakcję i poczucie spełnienia. 

Nagrody Burmistrza otrzymali:

 1. Marcin Wieczorek  - Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie
 2. Łukasz Boślak - Szkoła Podstawowa w Świecy
 3. Maria Wojciechowska  -  Szkoła Podstawowa w Uciechowie
 4. Maciej Dymacz  -  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 5. Ewa Banaszkiewicz-Zawidzka  -  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 6. Aneta Bolach  -  Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 7. Roman Mędykowski   - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 8. Katarzyna Maciejewicz  -  Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 9. Renata Gremblewska  -  Szkoła Podstawowa w Raczycach
 10. Genowefa Jurek  -  Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
 11. Aneta Stybaniewicz  -  Zespół Szkół w Odolanowie
 12. Beata Koziarek  -  Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
 13. Elżbieta Król  -  Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 14. Jarosława Pawłowicz  -  Zespół Szkół w Odolanowie
 15. Jacek Sajnaj  -  Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
 16. Sławomir Kowalski  -  Szkoła Podstawowa w Raczycach
 17. Maria Sawicka  -  Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 18. Katarzyna Ostrowska - Jańczak  -  Zespół Szkół w Odolanowie
 19. Janusz Lizurej  -  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
 20. Ewa Wieja  -  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
   
 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-10-16
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem
 • Spotkanie nauczycieli z burmistrzem

Docenieni na ciężką pracę i pasję

105 uczniów odebrało wczoraj 15 października z rąk Burmistrza Mariana Janickiego i Przewodniczącego Rady Jana Prokopa Stypendia i Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 58 uczniów. Wśród nich znaleźli się finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, laureaci konkursów artystycznych, a także zwycięzcy zawodów  sportowych, w tym np. brązowy medalista Mistrzostw Świata w kickboxingu Dawid Barczak. 

Nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 47 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

Stypendia i nagrody to wyróżnienia za wiedzę i szczególne umiejętności w różnych dziedzinach. To docenienie ciężkiej pracy, trudu i wkładu włożonego w rozwój własnej osoby. To podziękowanie za działalność na rzecz innych, za promowanie naszej gminy. 

Gratulacje i słowa uznania do młodych ludzi skierowali Burmistrz Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Jan Prokop. Wśród zaproszonych oprócz stypendystów, ich rodziców, dziadków i opiekunów znaleźli się: radni powiatowi Grzegorz Finke i Grzegorz Szubert, radni gminni Grzegorz Fleischer i Janusz Szustkiewicz, Zastępca Burmistrza Krystyna Wiertelak, a także dyrektorzy szkół i jednostek pomocniczych. 

Uroczystość uświetniły występy uczniów i nauczycieli odolanowskiej Szkoły Muzycznej I stopnia: Hanny Wojtaszek i Anny Zaryckiej oraz Arkadiusza Hylewskiego i Dawida Bojarskiego. Uroczystość poprowadził Dyrektor SP w Świecy Andrzej Wasiela.
 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-10-16
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane
 • Stypendia i nagrody rozdane

O puchar burmistrza w tenisa stołowego

W minioną niedzielę w Szkole Podstawowej w Świecy (14.X.2018 roku) odbył się I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW, w którym rozegrano turnieje indywidualne w 4 kategoriach:

 • Kobiet do 18 lat
 • Kobiet + 18 lat
 • Mężczyzn do 18 lat
 • Mężczyzn + 18 lat

Startujący w turniejach indywidualnych za zajęcie I – VI m zdobywali także punkty w klasyfikacji drużynowej. Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, który życzył uczestnikom zawodów wygranych pojedynków w duchu fair play oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  W wyniku rozegranych meczy klasyfikacja końcowa zarówno indywidualna jak i drużynowa przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 • Kobiety do 18 lat – 1 miejsce - Wiktoria Wewior - LZS ORŁY HUTA
 • Kobiety + 18 lat  - 1 miejsce -  Sylwia Galler-Boślak -  Z.Sz. ODOLANÓW

Mężczyźni do 18 lat:

 • I miejsce - Michał Dymacz - LKS GORZYCE MAŁE
 • II miejsce - Robert Baranowski – LKS TAJFUN OSTRÓW Wlkp.
 • III miejsce - Kacper Nędzyński  -  LKS TAJFUN Ostrów Wlkp.
 • IV miejsce - Adrian Płaczek       -   HUTA
 • V miejsce - Wiktor Maciejewski  - LZS START NABYSZYCE
 • VI miejsce - Bartłomiej Ustianowski  -  LKS TAJFUN OSTRÓW Wlkp.

Mężczyźni + 18 lat:

 • I miejsce - Hubert Nowak  -  LZS TARCHALANKA
 • II miejsce - Adrian Koniarek -  LKS GORZYCE MAŁE
 • III miejsce - Marcin Kaik   -  LZS TARCHALANKA
 • IV miejsce - Zbigniew Lis  -  LKS GORZYCE MAŁE
 • V miejsce - Piotr Pudys    -  LKS GORZYCE MAŁE
 • VI miejsce - Przemysław Barczak  - LKS GORZYCE MAŁE

Za zdobycie I - III miejsca zawodnicy otrzymali Puchary Burmistrza GiM Odolanów,  za I –VI miejsca dyplomy, za I miejsce dodatkowo nagrody rzeczowe.


KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

 • I miejsce - LKS GORZYCE MAŁE
 • II miejsce -  LKS TAJFUN OSTRÓW Wlkp.
 • III miejsce -  LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 • IV miejsce - LZS ‘ORŁY’ HUTA
 • V miejsce - ZESPÓŁ SZKÓŁ ODOLANÓW
 • VI miejsce  - LZS START NABYSZYCE

Drużyny za zajęcie I –III miejsca otrzymały Puchary Burmistrza GiM Odolanów, a za I - VI miejsce dyplomy. Burmistrz ufundował także nagrody dla najmłodszych i najstarszych uczestników turnieju. Nagrody otrzymali: Wiktoria Wewior, Sylwia Galler-Boślak, Jan Kolany i Kacper Nędzyński.

Organizatorami turnieju byli:

 • Burmistrz GiM Odolanów 
 • Mejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie
 • Szkoła Podstawowa w Świecy

Słowa podziękowania należą się sędziom na czele z sędzią głównym – Łukaszem Boślakiem, którzy w sposób perfekcyjny przygotowali  i przeprowadzili zawody. Dziękujemy także dyrekcji SP w Świecy za przygotowanie sali do przeprowadzenia zawodów oraz za poczęstunek w postaci kawy, herbaty i ciastek dla uczestników turnieju.
 

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2018-10-15
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego
 • Turniej w tenisa stołowego

Międzynarodowy Dzień Mediacji

 • plakat_mediacje

Uroczyście ślubuję....

W Zespole Szkół w Odolanowie Dzień Nauczyciela połączony został ze Ślubowaniem klas pierwszych. 60 uczniów złożyło uroczystą przysięgę, a następnie zostało pasowanych przez Dyrektora Rafała Paterka.  W drugiej części uroczystości dzieci i młodzież zaprezentowali program artystyczny, w tym krótki kabaret w humorystyczny dla Grona Pedagogicznego. Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela w imieniu Burmistrza oraz samorządu odolanowskiego złożyła Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów Beata Gościniak, a najmłodszym „świeżo upieczonym” uczniom wręczyła upominki. Tego dnia akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się m.in. w Szkole Podstawowej w Świecy (którą odwiedził Burmistrz Marian Janicki), w Szkole Podstawowej w Gorzycach Małych i Tarchałach Wielkich. 
 

 • data: 2018-10-12
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie
 • Dzień Nauczyciela i ślubowanie w Odolanowie

Co z udrożnieniem rzeki Barycz?!

W związku z wieloma pytaniami odnośnie udrożnienia rzeki Barycz oraz jej dopływów, publikujemy treść korespondencji pomiędzy Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mateuszem Surowskim. 

List Prezesa WIR do Dyrektora RZGW

 • SKMBT_C652D18101210120-1
 • SKMBT_C652D18101210120-2

Odpowiedź na pismo

 • SKMBT_C652D18101210121-1

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • zyczenia z okazji dnia nauczyciela

Październik miesiącem ubezpieczonego w ZUS. Pracodawco zaproś ZUS do siebie!

Nie wiesz, jak będzie wyglądała Twoja przyszła emerytura? Masz problem z odczytaniem informacji o stanie konta ubezpieczonego? Chciałbyś kontaktować się z ZUS-em elektronicznie? Zastanawiasz się, jakie korzyści dadzą Ci e-zwolnienia? Jeśli chcesz poznać  odpowiedzi na te pytania, skorzystaj z oferty, którą w październiku ZUS przygotował dla Ciebie. 

Podczas „Dni Ubezpieczonego” będzie można dowiedzieć się jak czytać informację o stanie konta, którą ZUS rozesłał do 20 mln swoich klientów. Sprawdzić, czy mamy wyliczony kapitał początkowy, a także, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczenia i od jakiej kwoty. To również dobry moment, aby zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych, by od grudnia tego roku, mieć dostęp - w przypadku ubezpieczonych, móc otrzymywać - w przypadku pracodawców i móc wystawiać - w przypadku lekarzy, e-zwolnienia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dla wygody pracodawców i pracowników, proponuje wizyty ekspertów w siedzibie firmy. Podczas naszej wizyty:
•    objaśnimy wszystkie zapisy w wysyłanej informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU);
•    krok po kroku pokażemy, jak pracownik może sprawdzić, że są za niego opłacane składki;
•    powie, z jakich świadczeń skorzystają ubezpieczeni, np. w razie choroby, urodzenia dziecka, wypadku przy pracy;
•    wyjaśnimy, kiedy środki z subkonta wypłacane są bliskim;
•    pokażemy, jak sprawdzać stan swojego konta w ZUS przez Internet;
•    wytłumaczymy, jak w przyszłości obliczy emeryturę;
•    zaprezentujemy kalkulator emerytalny, dzięki któremu każdy może wyliczyć sobie prognozowaną wysokość emerytury;
•    opowiemy o korzyściach elektronicznych zwolnień lekarskich;
•    założy profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).


Jak umówić spotkanie? Wystarczy, że napiszą Państwo do nas. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: edyta.rutecka@zus.pl  lub iwona.kwiatkowska02@zus.pl.


Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 
 

 • data: 2018-10-11
 • infografika - DU2018 - Kopia

Odolanowscy licealiści na projekcie edukacyjnym w Niemczech

Od 1 do 5 października br. byliśmy uczestnikami międzynarodowego projektu. Przez pięć dni mieszkaliśmy  w pałacu Schlossanlage położonym w malowniczym Trebnitz, gdzie przede wszystkim spotkaliśmy się ze sztuką Gustava Seitza w ramach projektu pn. „Gustav Seitz. Życie - Historia - Dzieło. Biografia, która staje się sztuką”. 

Już na początku przyjazdu pokonaliśmy barierę językową i wspólnie z rówieśnikami z Niemiec pracując w grupach, dzieliliśmy się naszymi obawami i oczekiwaniami, szukaliśmy odpowiedzi na pytania / problemy związane ze sztuką:
- po co sztuka?
- sztuka w przestrzeni publicznej;
- co interesuje ludzi w biografii?
- sztuka a polityka  - poszukiwanie śladów;
- czy każdy może mieć biografię?

Drugiego dnia wybraliśmy się pociągiem do Kostrzyna. Zwiedziliśmy Muzeum Twierdzy Kostrzyn zwane kostrzyńskimi Pompejami. To niegdyś kwitnące miasto nad środkową Odrą, dziś opanowana przez naturę ruina. Poznaliśmy jedyną w swoim rodzaju historię miasta- twierdzy i ludzi, którzy ją tworzyli. Biografie, które usłyszeliśmy, wykorzystaliśmy  w naszym projekcie. 

Po powrocie zorganizowaliśmy  wieczór filmowy. Obejrzeliśmy film  poświęcony życiu i twórczości Gustava Seitza. W bardzo ciekawy sposób została przedstawiona historia powstania muzeum tego artysty. Ważną częścią tego dnia było przedstawienie własnej szkoły. Zarówno my, jak i niemieccy uczniowie prezentowaliśmy filmiki promujące obie szkoły.

Przez kolejne dwa dni odbywały się warsztaty w trzech  grupach poświęcone rysunkom, tańcu i filmowi. Zarówno poprzez rysunek jak i taniec nawiązywaliśmy do rzeźb Gustava Seitza. Przed zgromadzoną publicznością przedstawiliśmy efekty naszej pracy: spektakl taneczno-muzyczny, dwujęzyczną publikację poświęconą rzeźbom Gustava Seitza i tajnym współpracownikom oraz trzy krótkie filmy, w których rzeźby artysty odgrywały główne role. Zarówno uczestnicy projektu jak i przedstawiciele zarządu i dyrekcja zamku byli pod ogromnym wrażeniem. Efekty naszej pracy przeszły  najśmielsze oczekiwania.

Codziennie po śniadaniu przez cały nasz pobyt odbywały się animacje językowe, na których m.in. uczyliśmy Niemców polskich słów, a oni uczyli nas niemieckich, układaliśmy słowa w kilku językach, oprócz polskiego i niemieckiego, również po angielsku, hiszpańsku i po łacinie, rysowaliśmy portrety wszystkich uczestników projektu.

W dzień wyjazdu dzieliliśmy się wrażeniami, wyrażaliśmy własne opinie na temat warsztatów i  polsko-niemieckiego spotkania. Każdy uczestnik miał okazję napisać coś miłego na plecach kolegi/ koleżanki. Emocjonujące było przeczytanie tego, co inni napisali o nas. Usłyszeliśmy wiele pochwał pod naszym adresem i już mamy nieoficjalne zaproszenie na kolejny projekt.

      

Uczestnicy projektu - uczniowie liceum w Odolanowie
 

 • data: 2018-10-09
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech
 • Odolanowscy licealiści w Niemczech

Biesiadnie w Uciechowie

III Biesiadą z Tradycją” seniorzy z Uciechowa uczcili Międzynarodowy Dzień Seniora. Zorganizowana po raz trzeci przez Stowarzyszenie „Nasz Uciechów” Biesiada służy m.in. integracji mieszkańców Uciechowa powyżej 50 roku życia. W sobotnie popołudnie, 29 września, do miejscowego Domu Wiejskiego przybyło ok. 200 biesiadników i zaproszonych gości, których powitała prezes stowarzyszenia Gabriela Zawada. 

Podczas uroczystości medalem  „Za Zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” został uhonorowany Dziekan Ks. Tomasz Łazarski,  proboszcz uciechowskiej parafii, co przyjęto dużymi owacjami. Były gratulacje i kwiaty.  Zespół „Uciechowianie” przygotował specjalnie na tę okazję piosenkę, którą zadedykował  ks. Tomaszowi wraz z życzeniami. Gratulacje oraz kwiaty otrzymała również najstarsza uczestniczka Biesiady - pani Zofia Bazak (82 lata).

Podczas biesiady piękny program  artystyczny pt. „Cztery pory roku w tradycji wielkopolskiej w Uciechowie” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Uciechowie. Były chwile wzruszenia, a młodzi aktorzy nagrodzeni zostali  gromkimi brawami. Wręczono także nagrody laureatom konkursu „Uciechów dawniej w oczach dziecka”. Wszystkie dzieci obdarowane zostały przez ks. Tomasza smaczną czekoladą, a od władz samorządowych  otrzymały drobne upominki.  

Następnie do wspólnego biesiadowania zaprosił zespół "Uciechowianie". Atrakcją wieczoru był  koncert zespołu JĘDROWSKI SHOW Śląskie Szlagiery, a do białego rana bawił DJ Krystian.

Biesiadzie towarzyszyła wystawa prac konkursowych dzieci oraz chata wiejska, gdzie można było skosztować tradycyjne potrawy wielkopolskie naszych babć. Biesiadnicy poczęstowani zostali wspaniałym ciastem i kawą oraz tradycyjnymi daniami wielkopolskimi, jak smalec, ogórki, bigos i żurek, które zostały przygotowane  przez członków Stowarzyszenia pod fachowym  nadzorem Restauracji Spiżarnia. Podczas spotkania był czas na rozmowę i wspomnienia. Wszyscy bawili się doskonale  do późnych godzin nocnych i zapewniali, że wrócą w przyszłym roku.

"III Biesiada z Tradycją" mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu Powiatu Ostrowskiego, Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz hojności okolicznych sponsorów. 

Dziękujemy:   PPUH WOSEBA w Odolanowie,  Wytwórni Wód Gazowanych „Jerzy” Jerzy Nowak w Wierzbnie, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego  Roman Binek w Odolanowie,  Dyrektorowi Banku Spółdzielczego  w Odolanowie Markowi Sobczakowi, PPHU „Zofii” Karol Szymanowski  w Uciechowie,  Zofii i Romanowi Rzeszowskim z Uciechowa, Hieronimowi i Elżbiecie Paryas  z Uciechowa, Józefowi Kowalskiemu z Uciechowa, Annie Szczepaniak  z Uciechowa, Agnieszce Usarek z Uciechowa,  Jolancie i Eugeniuszowi Szulc z Uciechowa , Adamowi Ćwiertniak  z Odolanowa, Restauracji Spiżarnia Paulina Biernat oraz Dyrektorowi Odolanowskiego Domu Kultury Januszowi Lizurej. 
 

 • autor: Gabriela Zawada, data: 2018-10-08
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie
 • Biesiada w Uciechowie

Wycieczka do Karpacza i Pragi

Od 19 do 21 września szkolna grupa PaTPORT pojechała na wycieczkę do Karpacza. Zaraz po przybyciu do ośrodka odbyły się zajęcia z czytania mapy topograficznej, które poprowadził pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego dr Krzysztof Parzóch. Po części teoretycznej przyszedł czas na sprawdzenie zdobytych umiejętności w terenie. Wszyscy otrzymaliśmy mapy topograficzne i wyruszyliśmy w góry. Naszym zadaniem było samodzielne zaznaczanie na mapie trasy, którą wędrowaliśmy, co okazało się nie być łatwe. Rozpoznawaliśmy również różne formy terenu: stoki, zbocza i doliny. Dowiedzieliśmy się, jaki wpływ na gospodarkę regionu miało środowisko przyrodnicze Karkonoszy. Na zakończenie wycieczki wspięliśmy się na Krucze Skały, skąd rozpościerał się piękny widok na Śnieżkę i  Kocioł Łomniczki. Jeszcze tego samego dnia każdy z nas miał okazję dokonać pomiaru terenu przy użyciu dalmierza laserowego.

Drugiego dnia pojechaliśmy do Pragi. Już podczas podróży przeszliśmy szybki „kurs” języka czeskiego, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że niektóre słowa brzmiące tak samo jak w języku polskim znaczą zupełnie co innego. Czeską stolicę przeszliśmy wzdłuż i wszerz, a  dzięki przewodnikowi, który opowiadał w bardzo ciekawy i często dowcipny sposób, dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy, zarówno o największych praskich zabytkach, jak i o tych mniejszych. Odbyliśmy również godzinny rejs statkiem po Wełtawie, co pozwoliło nam podziwiać Pragę z innej perspektywy. 

Gdy przyszedł piątek, każdy chciał zostać chociaż jeden dzień dłużej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na godzinny spacer po centrum Karpacza, a następnie pojechaliśmy do  kopalni uranu w Kowarach. Podziemna trasa turystyczna nie jest oświetlona, dlatego przeszliśmy ją zaopatrzeni w lampki górnicze. Przewodnik z pasją opowiedział nam o tajnej działalności zakładów przeróbki rud uranu, które funkcjonowały w  czasach PRL-u oraz przybliżył nam historię górnictwa regionu. Zobaczyliśmy replikę pierwszej radzieckiej bomby atomowej, opuszczone inhalatorium radonowe oraz największą w Polsce wystawę szkła uranowego. Pomimo zimna, jakie panowało w kopalni, byliśmy zadowoleni, że mogliśmy odwiedzić to niezwykłe miejsce. Będziemy pamiętać tę wycieczkę na długo.
 

 • autor: Klaudia Wewiór, Anna Kuś, data: 2018-10-08
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi
 • Wycieczka do Karpacza i Pragi

Garki – Oksford: z malej szkoły w wielki świat!

Dzięki uczestnictwu w projekcie Power, Akcja 1 projekt „Ponadnarodowa mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” zatytułowanym „Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie”, przedstawicielki grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach: Elżbieta Król, Elżbieta Staniewska oraz Anna Świtała, uczestniczyły w dwutygodniowym kursie językowo – metodycznym w najstarszym uniwersyteckim, anglojęzycznym miasteczku, nazywanym również „miastem rozmarzonych wież” w mieście Oksford. Zajęcia odbywały się od trzeciego do czternastego września 2018 roku w The Lake School of English, szkole dla obcokrajowców, plasującej się na drugim miejscu pod względem spełnianych standardów nauczania w całej Anglii. Uczestnictwo w kursach kończyło się pomyślnie zdanym egzaminie oraz otrzymaniu certyfikatu, potwierdzającym stopień znajomości języka angielskiego.
           
Realizacja  europejskiego wymiaru edukacji i wychowania wymaga specjalnych kwalifikacji i umiejętności uczących pedagogów. Uczestnicząc w kursach zagranicznych oraz współpracując z międzynarodową grupą pozostałych uczestników zajęć, przyczyni się z pewnością do upowszechniania i popularyzacji wśród uczniów nauki języków obcych.  Ponadto poprzez nowe doświadczenia i nabytą wiedzę łatwiej będzie przekonać całą społeczność szkolną, że międzynarodowy wymiar i działalność szkoły na arenie europejskiej to niezwykle istotne aspekty nowoczesnej edukacji oraz codziennej pracy nauczyciela.
         
Żywy przykład i autentyczny przekaz przyczyni się z pewnością do polepszenia edukacji społecznej dzieci – kształtowanie postawy otwarcia  na kulturę innych państw europejskich, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiarę w realizacje największych marzeń. 
         
Nauczyciele biorący udział w mobilnościach będą mogli porównać własne kompetencje w stosowaniu metod dydaktycznych, form pracy zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii na lekcjach i poza nimi, nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych oraz realizowaniu międzynarodowych projektów na platformie e-Twinnig, w programach Erasmus Plus oraz Power.
         
Organizatorzy kursu zadbali również o część kulturowo – rozrywkową dla uczestników kursu, zachęcając ich do zwiedzania Oksfordu oraz jego okolic z licznymi, niezapomnianymi atrakcjami (zwiedzanie części uniwersyteckiej, gdzie zamieszkiwała autorka „Alicji z Krainy Czarów, miejsc kręcenia scen do filmu o Harrrym Potterze, naukowej kolebce Alberta Einsteina, Tolkiena, Lewisa a także Londynu oraz Blenheim Palace).
         
Oksford jest wyjątkowo malowniczy dzięki budynkom uniwersyteckim. Jest jakby jednym wielkim uniwersytetem, przeznaczonym przede wszystkim dla najbardziej zdolnych i wybitnych studentów z całego świata!
„ It’s a crime to miss an Oxford scientific, magic sunshine!!!!”

All the best! 
 

 • autor: Anna Świtała, data: 2018-10-08
 • -

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa w Odolanowie - wspomnienia

„Są takie chwile, kiedy dar serca jest niezbędny, czyjaś obecność jest ratunkiem, jak dobrze, że jesteś, by komuś przyjść z pomocą”

Pod takim hasłem 15 września br. w Zagrodzie przy Bramie 600-lecia w Odolanowie odbyła się już IV edycja Dnia Dawcy Szpiku Kostnego i Honorowego Krwiodawcy. Przy niezwykle sprzyjającej pogodzie już od samego rana przy punktach poboru krwi ustawiła się kolejka osób chętnych, aby podzielić się tym, co najcenniejsze – własną krwią. W tym roku zarejestrowało się 60 osób. Zebrano prawie 15 litrów tego cennego leku. Stałym punktem była możliwość zmierzenia sobie ciśnienia, dzięki uprzejmości A. Bothur i G. Małuszek.

Całej akcji towarzyszyła niezwykła atmosfera, którą tworzyły dzieci, młodzież oraz dorośli. Mogliśmy podziwiać występy taneczne zarówno najmłodszych z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie przygotowanych przez A. Bolach grupa Kangurki i grupa Misie przygotowana przez J. Kupczyk oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Nabyszycach „Misie” pod opieką P. Pluskoty i D. Golec a także przedszkolaki z Nabyszyc pod opieką B. Krakowskiej i P. Pawlak jak i wokalne młodzieży z Zespołu Szkól w Odolanowie przygotowanych przez A. Walkow oraz absolwentkę Alicję Szkudlarz.

Dodatkową atrakcją, oprócz baloników, lizaków i kącika plastycznego, był pokaz Zumby poprowadzony przez Alicję Radajewską i Oliwię Grucę a w tradycje wpisał się już taniec belgijski, przy którym bawili się także dorośli.

Organizatorami były cztery szkoły: Szkoła Podstawowa w Nabyszycach, Zespół Szkól w Odolanowie, Gimnazjum w Świecy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie, Klub Honorowych Dawców Krwi w Odolanowie oraz absolwenci: Grażyna Stasik, Piotr i Patryk Rudniccy, Adrian Kapczyński, Anna Kwiatkowska, Jakub Namysł.

Dziękujemy szczególnie tym, którzy znaleźli czas i oddali krew, zrejestrowali się jako dawcy szpiku kostnego oraz osobom wspierającym naszą akcję. Byli to m.in.: Palarnia Kawy „WOSEBA”, GS w Odolanowie, Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Adam Ćwiertniak, Barbara, Ewa i Roman Marcinkowscy, Urszula i Roman Prokop, Stanisław Kolany, Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym „Razem Raźniej”, Rady Rodziców wymienionych wyżej szkól, wolontariusze oraz wielu, którzy pragnęli pozostać anonimowi.

Z całego serca jeszcze raz wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok we wrześniu.
 

 • autor: Organizatorzy, data: 2018-10-08
 • Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa w Odolanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • OSTMETEO
 • autor: IMGW, data: 2018-10-02

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

W Y C I Ą G

z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów, stanowiącej  własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00017434/1

działka  181/1  -  o pow. 0,6040 ha

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie dnia 28-05-2018 r. , który zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony  został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie dnia 30-08-2018 r., który również zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka posiada kształt podobny do regularnego trapezu, jednym bokiem przylega do ul. Przemysłowej utwardzonej asfaltem, wyposażonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane, a dalej zabudowa usługowo przemysłowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość oznaczona numerem 181/1 jest oznaczona symbolem U/P1 – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XVII/132/16, z dnia 24 maja 2016 r. Rady Gminy i Miasta Odolanów(Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku poz. 3581).

Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi :  202 000,00 zł /netto/

(słownie : dwieście  dwa tysiące  zł 00/100 gr.)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów w/w działka stanowi oznaczenie N.  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się  02 listopada 2018 r.  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11  /sala narad pokój Nr 10.1/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości  działki /tj.20.200,00  / słownie : dwadzieścia  tysięcy dwieście złotych/ na konto Urzędu Gminy i Miasta Odolanów BS w Dobrzycy Nr 49840900010100022820000008 w terminie do dnia  29.10.2018 r. W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe przez jego wniesienie  w terminie, rozumie się uznanie w dniu 29.10.2018 r. rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji dokumentu stwierdzającego tożsamość, a osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny  i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Nieruchomość sprzedaje się według dokumentacji geodezyjnej, bez okazania granic. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Jeżeli nabywca ustalony w przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie kwoty ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty notarialne i sądowe, związane z nabyciem nieruchomości w formie aktu

notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone „Aktualności Gminne”  na stronie internetowej Gminy i Miasta Odolanów, www.odolanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej U G i M

Odolanów pod adresem: www.bip. odolanow.pl, w zakładce „ sprzedaż nieruchomości” , na tablicy Ogłoszeń w UGiM w Odolanowie przy ul. Rynek 11 , w sołectwach , a także opublikowane w gazecie .

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie   ul. Rynek 11, w godzinach od 7:00 do 15:00, lub pod nr telefonu 62  6200871.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-10-01

Zmiana warty w okienku kasy

Kto, choć raz zajrzał do odolanowskiego Urzędu i załatwiał sprawy w okienku Kasy poznał lub przynajmniej kojarzył osobę, która to miejsce obsługiwała. Mowa o Pani Marii Zembold, która po 31 latach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów ( i 44 latach pracy w ogóle) przeszła na zasłużoną emeryturę. 

Z tej okazji odbyło się kameralne spotkanie wszystkich pracowników, kolegów i koleżanek oraz Burmistrza Mariana Janickiego, podczas którego wszyscy podziękowaliśmy Pani Marii za wspólne lata spędzone w atmosferze pełnej życzliwości i wzajemnego szacunku. Jak powiedział Burmistrz: „W ciągu kilkudziesięciu lat pracy nikt nigdy nie powiedział złego słowa o pracy Pani Marii. Zawsze uśmiechnięta, uprzejma, życzliwa i koleżeńska.”

Na zakończenie Burmistrz wręczył Pani Marii list z okazji przejścia na emeryturę z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności: 

Szanowna Pani,
z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szczerego uznania za 44 lata pracy w tym 31 lat pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie. Zawsze wzorowo wykonywała Pani powierzone zadania i obowiązki, a  własną postawą dawała znakomity przykład innym pracownikom. Cechowała Panią sumienność, rzetelność i poświęcenie w realizacji zadań służbowych na rzecz sprawnego funkcjonowania tutejszego Urzędu.

Jeszcze raz proszę przyjąć gorące podziękowania za bardzo dobrą, wieloletnią współpracę z Odolanowskim Samorządem. Jednocześnie życzę Pani dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń, zdrowia, pociechy z najbliższych oraz wszelkiej pomyślności. Niech na tym nowym etapie życia nie zabraknie Pani radosnych i słonecznych dni. Żywię nadzieję na utrzymanie i pogłębianie ścisłych więzów koleżeńskich.                                                      

Jeszcze raz życzymy Pani Marii wielu lat w zdrowiu oraz dużo czasu na realizację swoich pasji i marzeń, na które do tej pory nie zawsze starczało czasu.  
 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-09-28
 • DSC_0603

Metamorfoza kościoła poewangelickiego w Odolanowie - GALERIA

 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim
 • Prace w kościele poewangelickim

Zapraszamy do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie
 oraz Szkoła Podstawowa w Świecy

zapraszają do udziału w 
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

który odbędzie się 14 października /niedziela/ 2018 roku
w sali gimnastycznej Szkoły  Podstawowej w Świecy o godz. 10.00.

ZGŁOSZENIA:

 • telefoniczne dotyczące ilości zawodników dokonują LZS-y, Szkoły, Zakłady Pracy lub osoby indywidualne do dnia 10 października 2018 roku pod numer 693 613 131,
 • imienne w dniu zawodów w godz. 8.30 – 9.30,
 • przy imiennym zgłoszeniu dokonywane będzie także losowanie.

Zgłoszenie imienne winno zawierać:
imię i nazwisko zawodnika, adres, rok urodzenia, nazwa drużyny (nazwa drużyny nie dotyczy startu indywidualnego).
 

Szczegóły w Regulaminie poniżej. 

 • autor: Bogdan Fąszczak, data: 2018-09-28

Wycieczka z Raczyc

W dniach 22-23 września członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Raczyc” zorganizowali wycieczkę do Kazimierza, Puław, Nałęczowa i Wąwolnicy. Pięćdziesięcioosobowa grupa zwiedziła m.in. zamek w basztę oraz Rynek w Kazimierzu, Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej, Park Zdrojowy w Nałęczowie czy Muzeum Czartoryskich w Puławach.  Dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Wiśle. 
 

 • autor: Anna Kądziela, data: 2018-09-28
 • wp - Kopia

Co nowego w gminie?

Na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją pierwszego z siedmiu budynków oświatowych -  Szkoły Podstawowej w Nabyszycach - widać już zarys nowej elewacji.

Przypomnijmy, Gmina i Miasto Odolanów pozyskała ponad 3 mln 330 tys. złotych dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii”, w ramach którego kompleksową modernizację energetyczną przechodzi 6 budynków: SP w Hucie, SP w Nabyszycach, SP w Tarchałach Wielkich, SP w Uciechowie, SP w Garkach oraz sala sportowa przy szkole w Garkach. Całość inwestycji kosztować będzie blisko 5 mln złotych. Dodatkowo w ramach innego projektu i pozyskanych kolejnych środków podobną modernizację przechodzi Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. W sumie to 7 budynków.

 

Szkoła Podstawowa w Nabyszycach

 • Nowa elewacja SP w Nabyszycach
 • Nowa elewacja SP w Nabyszycach
 • Nowa elewacja SP w Nabyszycach
 • Nowa elewacja SP w Nabyszycach

Drugi etap drogi Huta-Dębnica wykonany. Prace na tym odcinku rozpoczęły się jeszcze w poprzednim roku – pierwszy etap (715 metrów) został wykonany dzięki współpracy Powiatu Ostrowskiego, Gminy i Miasta Odolanów oraz Gminy Przygodzice. Kilka dni temu położono asfalt na pozostałym fragmencie, dzięki czemu leśny dukt z wieloma dziurami i nierównościami zamienił się w solidną drogę otoczoną piękna przyrodą. Droga potocznie zwana „Wajsówką” powstała dzięki wieloletnim staraniom radnego powiatowego Józefa Wajsa oraz doskonałej współpracy lokalnych samorządów ze Starostwem Powiatowym. 
 

Droga Huta-Dębnica

 • Wyasfaltowana droga Huta-Dębnica
 • Wyasfaltowana droga Huta-Dębnica
 • Wyasfaltowana droga Huta-Dębnica

19 lamp z oprawami energooszczędnymi typu LED już wkrótce oświetli teren nowego osiedla w miejscowości w Gliśnicy. Jeszcze tylko formalności związane z założeniem licznika i gotowe. 

Nowe oświetlenie na osiedlu w Gliśnicy

 • Nowe lampy w Gliśnicy
 • Nowe lampy w Gliśnicy
 • Nowe lampy w Gliśnicy

Mały remont przechodzi również chodnik na ulicy Strzeleckiej w Odolanowie. Na długości ok. 50 metrów wymieniana jest nawierzchnia. 

 • data: 2018-09-27

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Strzeleckiej

 • Prace na ul. Strzeleckiej
 • Prace na ul. Strzeleckiej
 • Prace na ul. Strzeleckiej

Budowa kanalizacji w Uciechowie zakończona!

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Raczycach informuje,
iż nastąpił techniczny odbiór inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów”.  
W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 11183,48 m.
Koszt inwestycji to 17.003.739,47 zł z czego 61,74% to pozyskane przez Spółkę dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 


Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. przedstawia prezentację dotyczącą przebiegu realizacji inwestycji w miejscowości Uciechów.  
 

 • autor: OZK, data: 2018-09-26

Weź udział w projekcie "Mała Książka, Wielki Człowiek"

 • plakat - zaprozenie na teatrzyk-1
 • Mała Książka Wielki Człowiek - List do rodziców-1
 • Mała Książka Wielki Człowiek - List do rodziców-2
 • Mała Książka Wielki Człowiek - List do rodziców-3

Postępy prac na odcinku Kaczory-Baby

Na półmetku są prace budowlane na odcinku drogi Kaczory – Baby w Gminie i Mieście Odolanów. Trwa przebudowa ronda w miejscowości Kaczory, na całej trasie wylewany jest asfalt, przygotowywane jest podłoże pod ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Już teraz zdecydowanie poprawił się komfort jazdy (mimo, że prace nadal trwają). 

Ww. inwestycja pn. Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory -Wierzbno - etap I- od skrzyżowania drogi nr 5323P z ul. Spacerową i Rzemieślniczą w m. Kaczory do skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby na odc. dł. ok. 2,33km” realizowana jest przez Powiat Ostrowski  i współfinansowana kwotą 700 tysięcy złotych przez samorząd odolanowski.  

W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: roboty odwodnieniowe, chodnik z kostki brukowej betonowej, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy (w ciągu ścieżki rowerowej), poszerzenie jezdni; istniejące skrzyżowanie zostanie przebudowane na rondo jednopasowe z kostki brukowej betonowej, wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z tłucznia kamiennego, zamontowane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Jeszcze w tym roku ruszą prace na odcinku Kaczory-Gliśnica, gdzie na długości blisko 2 km powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Planowane zakończenie prac to połowa przyszłego roku. 
 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-09-26
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby
 • Prace na odcinku Kaczory-Baby

Gminne Mistrzostwa Szkół w Drużynowym Tenisie Stołowym

W Szkole Podstawowej w Wierzbnie 25.09.2018 roku odbyły się Gminne Mistrzostwa Szkół w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii klas IV-VI i klas VII ,VIII i gimnazjum dziewcząt i chłopców.

Wyniki w poszczególnych kategoriach były następujące :

Kategoria dziewcząt klas IV-VI                                                                                     

 • I miejsce - SP Wierzbno                              
 • II miejsce - SP Uciechów                              
 • III miejsce - SP Huta

  Kategoria chłopców klas IV -VI

 • I miejsce - SP Wierzbno
 • II miejsce - SP Uciechów
 • III miejsce - SP Świeca

Kategoria dziewcząt klasy VII , VIII i gimnazja          

 • I miejsce -SP Huta                                                  
 • II miejsce -SP Wierzbno                                            

Kategoria chłopców klasy VII ,VIII i gimnazja

 • I miejsce  - SP Odolanów I
 • II miejsce -SP Odolanów II
 • III miejsce -SP Uciechów
 • IV miejsce - SP Huta
 • V miejsce - SP Wierzbno


Pierwsze trzy drużyny z każdej kategorii otrzymały medale, a wszystkie pamiątkowe dyplomy. Najlepsze drużyny będą reprezentować gminę Odolanów na zawodach powiatowych.
 

Międzyszkolny Organizator Sportu
Maciej Dymacz

 • data: 2018-09-26
 • Zmagania tenisowe w szkole w Wierzbnie
 • Zmagania tenisowe w szkole w Wierzbnie
 • Zmagania tenisowe w szkole w Wierzbnie
 • Zmagania tenisowe w szkole w Wierzbnie

Ścieżką rowerową do Gorzyc Małych

Zakończył się drugi etap inwestycji realizowanej przez Gminę i Miasto Odolanów polegającej na budowie ścieżki rowerowej Odolanów – Gorzyce Małe. W poprzednim roku powstał I odcinek Odolanów – Tarchały Wielkie, dzisiaj oficjalnie odebrana została druga część inwestycji od Tarchał do Gorzyc Małych. Ww. odcinki realizował samorząd odolanowski. Koszt pierwszego etapu to ponad 345 tys. złotych, drugiego natomiast ponad 534 tys. złotych. Ostatni, trzeci etap przez miejscowość Tarchały Wielkie realizuje Wojewódzki Zarząd Dróg. Prace na tym odcinku jeszcze trwają. 
 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-09-25
 • Ścieżka rowerowa Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe
 • Ścieżka rowerowa Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe
 • Ścieżka rowerowa Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe
 • Ścieżka rowerowa Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe

Rewitalizacja w zasięgu ręki

Gmina i Miasto Odolanów dnia 22.03.2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, nr konkursu RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów.”


Dnia 18.09.2018 roku wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena merytoryczna wniosku co oznacza, że projekt kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w wysokości 4 297 182,11 zł. Całkowity koszt projektu to kwota w wysokości 6 998 272,62.


Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanowa polegać będzie m.in na realizacji czterech zadań inwestycyjnych tj.

 1. Rewitalizacja Dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
 2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów
 3. Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie
 4. Przebudowa Grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
 • autor: Katarzyna Gałęzka, data: 2018-09-25
 • Projekt rewitalizacji Placu Kościuszki

Pomoc suszowa – pierwsze wypłaty i wydłużenie terminu

 • Informacja

Kino w Odolanowie

 • Plakat

Kolarze ze Świecy z sukcesami

21 września 2018 roku w Biskupicach Zabarycznych grupa kolarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "CZEMPION" ze Świecy startowała w zawodach z cyklu "Szukamy następców olimpijczyków".  Nasi kolarze pokazali się z bardzo dobrej strony zajmując II miejsce drużynowo. 


W swoich kategoriach wiekowych najlepiej wypadli:

 • I miejsce - Adrian Lesiewicz - rocznik 2008 i młodsi
 • III miejsce - Paulina Szewczyk - roczniki 2004 - 2005
 • IV miejsce - Damian Chleboś - roczniki 2004 - 2005
 • IV miejsce - Kacper Aleksyjenko - roczniki 2006 - 2007
 • V miejsce - Wiktoria Szymanowska - roczniki 2006 - 2007
 • VI miejsce - Wiktoria Wróbel - rocznik 2008 i młodsze


W zawodach tych startowali również: Zuzanna Tomczak, Agata Dyngosz, Oliwia Błaszczyk, Nikola Cierpka, Lena Bartsch, Dawid Szewczyk, Mikołaj Tomczak i Oliwier Perkiewicz.
 

 • autor: Łukasz Boślak, data: 2018-09-25
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"
 • Zawody kolarskie z udziałem zawodników z klubu "Czempion"

Aktywnie w Dolinie Baryczy

„Złoty Karp” to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalno-artystycznych Odolanowskiego Domu Kultury.  W ramach imprezy organizatorzy przygotowali zawody wędkarskie, rajd rowerowy oraz występy artystyczne.  W  zmaganiach „o największą rybę” wzięło udział ponad 30 wędkarzy. Dla uczestników chcących aktywnie spędzić czas organizatorzy przygotowali rajd rowerowy oraz występy artystyczne w wykonaniu grupy baletowej i Studia Piosenki z Odolanowskiego Domu Kultury i  Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. Na najlepszych wędkarzy czekały puchary, które wręczył  Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, organizator zawodów wędkarskich Dionizy Mazurkiewicz oraz Dyrektor ODK Janusz Lizurej. Pierwsze miejsce przypadło Błażejowi Oleksemu, który złowił łącznie 50.60 kg ryb, drugie miejsce zdobył Kacper Brzezicha z wynikiem 23,32 kg, a trzecie miejsce przypadło Tomaszowi Jeziorkowi z wynikiem 22,59 kg. Gratulacje popłynęły również w stronę wędkarki Barbary Pszenicznej, która zajęła XI miejsce z wynikiem 12 kg.  Dla wszystkich aktywnych uczestników organizatorzy przygotowali ciepły posiłek. „Złoty Karp” jest imprezą organizowaną od wielu lat w ramach cyklu wydarzeń organizowanych w „Dolinie Baryczy” Celem imprez jest propagowanie piękna Doliny Baryczy oraz zachęcenie do spędzenia aktywnie wolnego czasu.

 • autor: ODK, data: 2018-09-25
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie
 • Dni Karpia w Odolanowie

Sukces Dawida Barczaka na Mistrzostwach Świata!

Dawid Barczak (Center-Team Odolanów) zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w kickboxingu we Włoskim Lido Di Jesolo, które odbywały się w dniach 15-23.09.2018 roku.

Dawid startował w kategorii Junior starszy formuła low-kick, waga 71 kg.  Losowanie było dla Dawida korzystne, ponieważ po nim trafił od razu do drugiej fazy turnieju mając tzw. „wolny los”. W ćwierćfinale spotkał się z zawodnikiem z Azerbejdżanu Huseynovem Niyamaddinem, którego pokonał jednogłośną decyzją sędziów, kontrolując walkę od początku jej trwania. W półfinale trafił na niezwykle doświadczonego i utytułowanego Dobroslava Raderva z Bułgarii. Walka toczyła się pod dyktando Dobroslava, który umiejętnie wykorzystywał błędy Dawida. Niestety Dawid pojedynek przegrał. 

Wynik jakim jest brązowy medal to ogromny sukces dla nas. Choć apetyty jeszcze w czerwcu były na złoto,  ponieważ Dawid na arenie krajowej nie przegrał w tym roku żadnego pojedynku i zdominował kategorię 71 kg w każdej formule. Jednak podczas przygotowań do Mistrzostw Świata przytrafiła mu się groźna kontuzja, która bardzo wpłynęła na dalszą  cześć przygotowań. Dzięki Centrum Rehabilitacji NEW-REH Fizjoterapia i Sport Marcel Stasierski, Dawid mógł wziąć udział w tych Mistrzostwach. Pracę, jaką włożyliśmy w treningi dała rezultat w przygotowaniu fizycznym, jednak brakowało sparingów, które są najważniejszym z elementów tej całej układanki.

Ze swojej strony chciałbym podziękować Dawidowi za zaangażowanie i ogromną pracę jaką wkłada w treningi, za te bardzo pozytywne emocje, jakie dzięki niemu przeżywam, i za zaufanie. 


Podziękowania dla naszych stałych Partnerów:

 • Wiązary Burkietowicz
 • New-Reh
 • Gmina i Miasto Odolanów
 • Biuro Rachunkowe Eurobilans
 • Skoplast
 • Fitness Medicor

 


Tomasz Sroka
 

 • data: 2018-09-25
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą
 • Dawid Barczak brązowym medalistą

Seniorzy odpoczywali w górach i nad morzem

Ponad  100  osobowa grupa odolanowskich emerytów zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przebywała na wypoczynku w Krynicy Górskiej i Ustroniu Morskim. W Krynicy Górskiej  zakwaterowani byliśmy w uroczym miejscu, skąd mogliśmy podziwiać widoki masywów górskich. Mile i serdecznie przyjmowani przez gospodarzy  obiektu „Aria”, gdzie serwowano doskonałe posiłki, bawiliśmy się przy muzyce góralskiej. W Ustroniu Morskim zakwaterowani zostaliśmy w ośrodku wypoczynkowym „Lazur”, z którego można było podziwiać polskie morze. Dobre jedzenie i warunki zakwaterowania, zabawa i ognisko pozwoliły na spędzenie udanego wypoczynku. Był też wyjazd do Kołobrzegu, gdzie zwiedziliśmy między innymi  konkatedrę
kołobrzeską oraz śródmieście. Spacerowaliśmy również brzegiem morza  i po molo. Uczestników wypoczynku odwiedził przewodniczący Koła PZERiI Józef Wajs. W drodze powrotnej do Odolanowa zwiedziliśmy zamek w Kórniku. Wszyscy wróciliśmy w pełni wypoczęci i z wieloma wrażeniami.
 

 • autor: Józef Wajs, data: 2018-09-25
 • Seniorzy na wycieczkach
 • Seniorzy na wycieczkach
 • Seniorzy na wycieczkach
 • Seniorzy na wycieczkach
 • Seniorzy na wycieczkach

Nie spalaj odpadów!

 • PLAKAT
 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-09-19

INFORMACJA - ARiMR - Susza 2018 r.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej producenci rolni składają do biur powiatowych

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie:

 

 

- od dnia 14.09.2018r. do dnia 28.09.2018r. w zakresie poniesionych szkód  w wysokości

co najmniej 70% danej uprawy

na powierzchni występowania tej uprawy. Stawka pomocy w przypadku szkód tej wysokości

wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy,

 

 

- od dnia 26.09.2018r. do dnia 17.10.2018r. w zakresie poniesionych szkód w wysokości

co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy

na powierzchni występowania tej uprawy. Stawka pomocy w przypadku szkód tej wysokości

wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

 

 

Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2018/susza_rolnicy_rybacy/Wniosek_SUSZA_POWODZ_2018_UPRAWY.pdf

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2018/susza_rolnicy_rybacy/Instrukcja_wypelniania_wniosku__SUSZA_POWODZ_2018.pdf

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-09-19

Złoty Karp 2018

 • PLAKAT
 • autor: ODK, data: 2018-09-18

Targi Ogrodnicze 2018

 • PLAKAT
 • autor: ODK, data: 2018-09-18

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (Prowadzenie punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce).

 • data: 2018-09-14

Program "Czyste Powietrze" dla gminy Odolanów - spotkanie informacyjne

Informujemy, że dnia 20 września 2018 roku o godz. 18.00 w Odolanowskim Domu Kultury, ul. Bartosza 7,
odbędzie się spotkanie informacyjne na temat rządowego programu "Czyste Powietrze" dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów,
podczas którego eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
wyjaśnią szczegóły realizacji programu priorytetowego, który będzie realizowany w latach 2018 - 2029.
Finansowanie w formie dotacji lub pożyczek, przeznaczane będą w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Zapraszamy do udziału!

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-09-14

Program "Czyste Powietrze" - ulotka

 • czyste powietrze

Postępy prac wybranych inwestycji na terenie gminy

Przejeżdżając przez miejscowości w gminie nie sposób nie zauważyć prac i remontów przy drogach czy gminnych obiektach.

Na całym odcinku Tarchały Wielkie – Gorzyce Małe przy drodze wojewódzkiej trwa budowa ścieżki rowerowej  i chodników. Na części trasy od strony Gorzyc Wielkich położony jest już asfalt, a na kolejnych  odcinkach sukcesywnie wylewany. Prace przez miejscowość Tarchały Wielkie realizuje Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu. Odcinek od Tarchał do Gorzyc  - Gmina i Miasto Odolanów.

Na odcinku Kaczory – Baby realizowana jest inwestycja  „Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory -Wierzbno - etap I- od skrzyżowania drogi nr 5323P z ul. Spacerową i Rzemieślniczą w m. Kaczory do skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby na odc. dł. ok. 2,33km” . Inwestycja realizowana jest przez Powiat Ostrowski, a współfinansowana kwotą 700 tys. złotych przez Gminę i Miasto Odolanów. Oprócz ścieżki, prace obejmują również: roboty odwodnieniowe, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów (w ciągu ścieżki rowerowej), wykonanie poszerzenia jezdni, przebudowa istniejącego skrzyżowania w Kaczorach na rondo jednopasowe z kostki brukowej betonowej, wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Ruszyły również prace przy ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich. Na odcinku blisko 400 metrów zostanie położona warstwa z betonu asfaltowego.   

Widać już postępy prac na dachu kościoła poewangelickiego w Odolanowie. Zakończono pełne deskowanie dachu, rozpoczęło się układanie łupka kamiennego. Na to zadanie pn. „Konserwacja i renowacja pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie” samorząd odolanowski pozyskał środki aż z trzech źródeł:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków – 120 tys. złotych
 • Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 60 tys. złotych
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 40 tys. złotych
 • Całość zadania kosztować będzie ok. 700 tys. złotych.

Konieczność wyremontowania dachu wynika również z faktu, iż prawie równocześnie ruszą pełne prace konserwatorskie w pozostałej części kościółka. Na ten cel pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” jeszcze w poprzednim roku Gmina i Miasto Odolanów pozyskała 1 mln 898 tys. złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-09-12

Program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybacki dotkniętych suszą i powodzią

31 lipca 2018 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienie programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi. 

Dokumenty do pobrania

Budowa ścieżki rowerowej Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe

 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona
 • Ścieżka rowerowa już prawie skończona

Prace na odcinku Baby - Kaczory

 • Na całej trasie trwają prace
 • Na całej trasie trwają prace
 • Na całej trasie trwają prace
 • Na całej trasie trwają prace

Remont ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich

 • Korytowanie ul. Strażackiej
 • Korytowanie ul. Strażackiej
 • Korytowanie ul. Strażackiej
 • Korytowanie ul. Strażackiej

Prace na dachu kościoła poewangelickiego

 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego
 • Remont kościoła poewangelickiego

„Nasze Pejzaże” – Integracja 2018

Pod hasłem „Nasze Pejzaże” w dniu 5 września 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie przygotowane w ramach imprezy INTEGRACJA, corocznie organizowanej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Miejscem wspólnego spotkania były tereny zielone przy odolanowskim Centrum, na których zebrało się w dniu imprezy około 500 osób z terenu województwa wielkopolskiego, w tym  przedstawiciele władz i organizacji, uczestnicy, mieszkańcy, pracownicy, opiekunowie, dyrektorzy oraz kierownicy placówek zajmujących się opieką oraz pracą z osobami z niepełnosprawnością, seniorami i osobami w podeszłym wieku. Wszystkich przybyłych krótkim wstępem oraz wieloma ciepłymi słowami powitali organizatorzy wraz z Marianem Janickim – Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów, Beatą Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego i Księdzem Prałatem Dariuszem Smolnikiem – Proboszczem Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie. Kilka słów przekazał również wszystkim zebranym Jerzy Szukalski w zastępstwie Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

INTEGRACJA stawiając na dobrą wspólną zabawę oraz dążenie do tego, aby jej uczestnicy mogli doznać wielu ciekawych wrażeń artystycznych oraz emocjonalnych, składa się z kilku podstawowych elementów. Rozpoczyna się występem artystycznym gospodarzy – uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, w ramach którego w tym roku zaprezentowano etiudę teatralną „Podobrazie” oraz występ muzyczno-wokalny i układ choreograficzny. Po czym przychodzi kolej na rozpoczęcie wspólnej zabawy i warsztaty teatralo-artystyczne dla uczestników z zaproszonych Ośrodków, które tematycznie łączyły się z hasłem imprezy „Nasze Pejzaże” i zakończyły się prezentacją wspólnej integracyjnej etiudy teatralnej. Na zakończenie zaplanowany jest corocznie koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym roku wszystkich zebranych do wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki lat 60 i 70 porwał zespół CHRZĄSZCZE, dając bardzo żywiołowy i energetyczny występ. Dla wszystkich przybyłych były to na pewno mile spędzone chwile, przy sprzyjającej pogodzie i w atmosferze wspólnej integracji. Chwile, które na długo pozostawią pozytywny ślad w ich pamięci i przyniosą wiele ciepłych wspomnień oraz zwiększą chęć do udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach.

Impreza Integracja 2017 mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę i Miasto Odolanów oraz dzięki pomocy, jak i wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu przez sponsorów, wśród których należy wymienić: GAZ – SYSTEM, Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, WOSEBA w Odolanowie, Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim, Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, Wytwórnia Wód Gazowanych JERZY,  Odolanowski Dom Kultury, Gminna Spółdzielnia „Sch” w Odolanowie.

           

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ – SYSTEM

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ – SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Misją firmy jest zapewnianie bezpiecznego transportu gazu ziemnego w Polsce i aktywne tworzenie zintegrowanego systemu przesyłowego w Europie. W codziennej działalności dba o środowisko naturalne i kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Wizją firmy jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego i bycie znaczącym operatorem integrującym system przesyłowy w Europie.

GAZ – SYSTEM po raz piąty jest sponsorem wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie wraz z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, w tym roku związanych z imprezą „Nasze Pejzaże” – Integracja 2018.

 • autor: GMCP, data: 2018-09-12
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018
 • Integracja 2018

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej im. ks. A. Ludwiczaka w Odolanowie

Data 06.09.2018 r. była datą szczególną, ponieważ w tym dniu biblioteka obchodziła 70- lecie swojej działalności.  We wrześniu 1948 roku miasto zakupiło 54 woluminy, a pozostałe zbiory były spadkiem po Towarzystwie  Czytelni Ludowych, którego prezesem był ks. A. Ludwiczak dzisiejszy patron naszej biblioteki. Wówczas biblioteka posiadała 700 egzemplarzy, dziś mamy prawie 21 tysięcy.

Obchody jubileuszowe stały się okazją do świętowania dla przybyłych gości i naszych wiernych czytelników, których przywitała Dyrektor Biblioteki Małgorzata Jędrzejak. Na uroczystość przybyli m. in. Burmistrz Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Jan Prokop, którzy na ręce Dyrektor złożyli życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu. Życzenia złożyła  również Magdalena Bzdawka z Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu, dyrektorzy bibliotek, szkół i Odolanowskiego Domu Kultury.

Nasz jubileusz wpisuje się pięknie w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji biblioteka wydała w maju tego roku  książkę  o działalności publicystycznej gen. Kazimierza Glabisza na emigracji.  Z myślą o poszerzeniu wiedzy o ostatnim stuleciu nasz  jubileusz uświetnił wykład i wystawa pt. „Droga do niepodległości” dr Wojciecha Lizaka – historyka pochodzącego z naszych rejonów, a obecnie mieszkającego w Szczecinie, gdzie prowadzi wraz z synem Szczecińskie Muzeum Historii i Pamięci.

Następnym punktem programu było Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Lektorzy świetnie wczuli się w swoje role. Należy dodać, że w obsadzie udział wzięli:

 • Wstęp – Katarzyna Ostrowska
 • Cezary Baryka – Adam  Lesiak 
 • Seweryn Baryka – Stanisław Kowalski
 • Gajowiec – Zbigniew Drwal
 • Narrator 1 – Maria Dymacz
 • Narrator 2 – Katarzyna Maciejewska

Dziękujemy serdecznie za dobre chęci i udział w czytaniu. W tym miejscu pragniemy również podziękować Martynie Gąsiewskiej i Kindze Górnej – absolwentce Szkoły Muzycznej I stopnia za wspaniałą oprawę muzyczną naszej uroczystości. Wysłuchaliśmy Chopina „Walc Des – dur op. 64 nr 1” i „Czardasza” – Alberto Curci.

Po części oficjalnej goście obejrzeli wystawę. Podsumowaniem uroczystości było spotkanie przy kawie i pysznym torcie.

 • autor: Małgorzata Jędrzejak , data: 2018-09-11
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie
 • Jubileusz Biblioteki w Odolanowie

Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Tematy profilaktyki, finansów, a także te związane z utrzymywaniem porządku poruszane były podczas ostatniej sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów, która odbyła się 7 września br. w sali narad odolanowskiego Urzędu.

Radni przedyskutowali i podjęli uchwały w sprawie, m.in.:

 • Udzielenia Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej – w 2019 roku z budżetu GiM Odolanów zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 30 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Uciechów – Raczyce. Jednocześnie uchylono uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji w kwocie 5 tys. złotych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi Huta-Dębnica.
 • Statutu Gminy i Miasta Odolanów – dnia 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku mająca na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  Art. 15 tej ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza umowa weszła w życie. Tym samym ustawodawca nałożył na  organy jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego, które wejdą w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kolejnej kadencji.
 • Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów –  ustalono, że wnioski w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej zadań Radni, Mieszkańcy oraz pozostałe podmioty mogą składać do 5 października 2018 roku.
 • Określenia zasad usytuowania na terenie GiM Odolanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie GiM odolanów. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyła na rady gminy i miast obowiązek ustalenia w drodze uchwały ww. kwestie.

Wśród zapytań radnych pojawiły się kwestie udrożnienia studzienek i odpływów wody deszczowej przy drogach, wykoszenia rowów i koryt rzeki Barycz i Kuroch, czy planowanej budowy oświetlenia na terenie gminy.

Burmistrz poinformował również obecnych o braku ofert w przetargu na zadanie pn.  Dostawa oraz montaż instalacji Odnawialnych źródeł Energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów, jednocześnie zaznaczył, iż kolejnym krokiem będzie pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-09-10
 • Sesja Rady
 • Sesja Rady
 • Sesja Rady
 • Sesja Rady

Tomek Sołtysiak najlepszy w powiecie!

Tomasz Sołtysiak  strażak z OSP w Tarchałach Wielkich został wyróżniony tytułem Najlepszego Strażaka w Powiecie Ostrowskim w 2018 roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. 29 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Tomasz odebrał nagrodę  z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Adama Pawłowskiego, redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.

Serdecznie gratulujemy Tomkowi!

 • data: 2018-09-10
 • Tomasz Sołtysiak najlepszy w powiecie
 • Tomasz Sołtysiak najlepszy w powiecie
 • Tomasz Sołtysiak najlepszy w powiecie

Pożegnanie śp. Romana Lisa

W sobotę 8 września br. z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy Śp. Romana Lisa z Nabyszyc. Miał 69 lat.

Przez ponad 13 lat był sołtysem Sołectwa Nabyszyce. Wcześniej przez wiele lat był nauczycielem wychowania fizycznego, a przez 22 lata Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nabyszycach.

Od zawsze związany ze sportem: był członkiem Sądu Koleżeńskiego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, wieloletnim działaczem Kaliskiego OZPN, członkiem Sądu Koleżeńskiego oraz Wydziału Gier i Ewidencji, współorganizatorem wielu turniejów piłkarskich w gminie, powiecie, województwie i kraju oraz zawodów sportowych LZS.

Członek Honorowy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS oraz Członek Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w latach 1999-2003, Sekretarz Komisji Rewizyjnej w latach 2003-2007. Wieloletni Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, a w ostatnich latach Honorowy Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie.

30 lat prezesował Klubowi Sportowemu „Czarni” Wierzbno.

W podziękowaniu za wieloletnią pracę i działalność społeczną został odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, a także Wawrzynem Starosty Ostrowskiego.

Cześć Jego pamięci!

 • data: 2018-09-10
 • Śp. Roman Lis z Burmistrzem

Dziękujemy....

W poniedziałek 3 września 2018 roku podczas inauguracji nowego roku szkolnego nauczyciele, współpracownicy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie podziękowali za wieloletnią współpracę dyrektorowi Gimnazjum w Wierzbnie, nauczycielowi wychowania fizycznego, wychowawcy oraz animatorowi życia społecznego i sportowego, Grzegorzowi Szubertowi, który 1 września br. przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Przyjaciel dzieci i młodzieży, społecznik, któremu lokalne środowisko zaufało  i wybrało go na radnego powiatu ostrowskiego, od 1994 roku pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, a po reformie w 1999r. został dyrektorem Gimnazjum w Wierzbnie. 

 

Szanowny Panie Grzegorzu!

Dziękując za lata współpracy,
życzymy Panu pomyślności 
w realizacji dalszych planów i zamierzeń,
satysfakcji z osiągnięć zawodowych,
 dobrego zdrowia 
oraz wielu szczęśliwych chwil
w gronie przyjaciół i rodziny.

Dyrekcja, współpracownicy, uczniowie i rodzice 
Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

 

 • autor: Katarzyna Przybylska, data: 2018-09-10
 • Przejście na emeryturę Grzegorza Szuberta
 • Przejście na emeryturę Grzegorza Szuberta
 • Przejście na emeryturę Grzegorza Szuberta

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Odolanowie, nr działek: 88/4, 88/5, 88/ 7, 88/8, 88/10, 8811.

Dokumenty do pobrania

Podziel się życiem!

 • Plakat

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie

W niedzielę 2 września w Odolanowie odbył się organizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Piknik Drobiowy. Impreza towarzyszyła Diecezjalno-Gminnym Dożynkom, które odbyły się na terenie odolanowskiego Parku Natury.

Współorganizatorami imprezy był: Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych IZBA GOSPODARCZA, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Grupa Producentów Rolnych GAYOR oraz Grupa Producentów Rolnych TOP GAJOR. Celem imprezy finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego jest promocja spożycia polskiego mięsa drobiowego.

Podczas Pikniku Drobiowego w Odolanowie dominowały potrawy z kaczki. Uczestnicy imprezy mogli skosztować kaczki pod różnymi postaciami. Organizatorzy przygotowali w sumie kilka tysięcy porcji degustacyjnych. Gości częstowano zupą na bazie kaczych podrobów, gulaszem drobiowym z kaszą oraz grillowanym mięsem z kaczki. Prawdziwą ucztę przygotowali uczestnicy Przeglądu Kulinarnego na najlepszą potrawę z kaczki. Do rywalizacji zgłosiło się dziesięć podmiotów:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło R 4 z Górzna
 • Restauracja „Jesionowy Dwór”
 • Ryszard Kamiński
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lutogniewie
 • Restauracja „P jak Pysznie” Paweł Powroźnik
 • Piotr Sitarz
 • Restauracja Spiżarnia
 • Koło Gospodyń Wiejskich Topola Wielka
 • Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rawiczu
 • Rada Sołecka Wsi Wtórek

Do Przeglądu zgłoszono cały wachlarz potraw: zupy, w tym tradycyjną czerninę i rosół z kaczki, były również kaczki pieczone faszerowane podrobami oraz nadzieniami warzywnymi i grzybowymi, podawane z sosami ostrymi bądź w wersji na słodko np. z sosem żurawinowym. Była tradycyjna kaczka z jabłkami oraz gołąbki z kaczki. Nie zabrakło również pasztetów z mięsa kaczego. Całość dopełniały dodatki zwyczajowo serwowane z kaczką: czerwona kapusta, pampuchy oraz kluski i warzywne sałatki. Wszystkie potrawy przygotowane w ramach Przeglądu były nie tylko smaczne, ale także pięknie podane, a stoiska, które powstały na potrzeby konkursowych prezentacji robiły duże wrażenie na uczestnikach imprezy. Komisja konkursowa, której przewodniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, była pod wielkim wrażeniem kulinarnych umiejętności wszystkich uczestników, z tego też względu zdecydowano o przyznaniu równorzędnych wyróżnień wszystkim uczestnikom Przeglądu.

W ramach Pikniku odbyły się również pokazy kulinarne przygotowane przez kucharzy Restauracji „P jak Pysznie” oraz porady dietetyczne z zakresu wartości odżywczych mięsa drobiowego. Kulinarnym atrakcjom towarzyszyły także konkursy dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne. Uczestnicy Pikniku mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą chowu kaczek oraz walorów zdrowotnych mięsa kaczego w ramach zorganizowanego quizu. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki otrzymały atrakcyjne nagrody. Dla najmłodszych również przygotowano konkursy z nagrodami. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs rysunkowy.

Piknikowi towarzyszył również Turniej Zrywania Kaczora. W tym unikatowym współzawodnictwie, jeźdźcy stojący na końskich grzbietach mają za zadanie zerwać zawieszonego wysoko nad ziemią kaczora. Według zapisów etnografa Oskara Kolberga, tradycja Turnieju sięga już 200 lat i jest żywo kultywowana na pograniczu powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

Turniej zrywania kaczora rozegrany został w czterech kategoriach dla dzieci i młodzieży oraz w kategorii senior. W sumie w rywalizacji wzięło udział 50 zawodników.

Laureatami Zrywania Kaczora w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria do lat 6 (kuce):

 • Tytuł Króla Zrywania Kaczora zdobyła: Zosia Stryjak.

Kategoria do lat 12 (kuce):

 • Tytuł Króla Zrywania Kaczora zdobyła: Zosia Kusz.

Kategoria do lat 16 (konie duże):

 • Tytuł Króla Zrywania Kaczora zdobyła: Marta Rauk.

Kategoria powyżej 16 r.ż.:

 • Tytuł Wicekróla Zrywania Kaczora zdobył: Mateusz Walas,
 • Tytuł Króla Zrywania Kaczora zdobył: Karol Królak.

Współorganizatorem Turnieju był Wielkopolski Związek Hodowców Koni Koło Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Puchary dla zwycięzców ufundowali: Prezes Powiatowego Koła ZHKW Marian Dolata, delegaci WIR z gminy Odolanów Andrzej Wojciechowski i Roman Rzeszowski oraz Prezes WIR Piotr Walkowski. Nagrody dla uczestników rywalizacji ufundował Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

 • autor: Katarzyna Strzyż (WIR), data: 2018-09-04
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie
 • Piknik Drobiowy i Turniej Zrywania Kaczora w Odolanowie

Diecezjalno-Gminne Dożynki w Odolanowie

„Z wdzięcznością przynieśliśmy owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach. Prosimy Pana Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących.” (Fragment modlitwy błogosławieństwa wieńca dożynkowego)

Za nami wyjątkowe, bo organizowane wraz z Diecezją Kaliska i Biskupem Kaliskim ks. Edwardem Janiakiem  DIECEZJALNO-GMINNE DOŻYNKI. Wyjątkowe, ponieważ gościliśmy gospodarzy i rolników oraz duchownych z 33 dekanatów i 284 parafii Diecezji Kaliskiej.

Przygotowania do niedzielnego świętowania rozpoczęły się na kilka miesięcy wcześniej, a zaangażowanych w nie były setki osób z instytucji, firm i stowarzyszeń z całej gminy. Na kilka dni przez Dożynkami w całej gminie czuło się dożynkowy nastrój  - stały już pierwsze baby dożynkowe, ulice ozdabiane były kukurydzą i balotami. W sobotę prace trwały przede wszystkim na terenie Parku Natury. Całe przedsięwzięcie było nie lada wyzwaniem, bowiem tylko pod namiotami przygotowano ponad 1 000 miejsc dla zaproszonych gości.

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od uroczystego powitania Księdza Biskupa i poświęcenia wieńców dożynkowych. Wieńce, prawdziwe dzieła sztuki, przywoziły delegacje poszczególnych dekanatów, jak również sołectw i parafii gminy Odolanów. Przy wejściach do Parku zaproszonych witała muzyka na żywo „Kapeli znad Baryczy” i zespołu „Furmany”.

Po poświęceniu wieńców rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył Biskup Kaliski ks. Edward Janiak, a także księża reprezentujący całą diecezję kaliską. Powitania obecnych dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie ks. Dariusz Smolnik, a Słowo Boże podczas kazania wygłosił Biskup Pomocniczy ks. Łukasz Buzun, który zwrócił uwagę na znaczenie chleba w życiu doczesnym i duchowym - religijnym: „Szacunek dla chleba  to jest dziedzictwo kulturowe i religijne. Chlebem błogosławiono nowożeńców, witano dostojnych gości, kromkę chleba dawano na pożegnanie, jako znak błogosławieństwa i zapowiedź szczęśliwego powrotu. Do nowo wzniesionego domu, poświęconego najpierw, wnoszono chleb i wodę. Piękny zwyczaj, że gdy z ręki, która była wyciągnięta z chlebem na zgodę, nie odtrącano jej. Chleba też użyczano ubogim. Jest symbolem Bożego Miłosierdzia, miłosierdzia które objawia się w człowieku, który ma wielkie serce, miłosierne, w człowieku, który się nawraca. I wiedział o tym Jezus, który daje nam modlitwę w której jest prośba o chleb powszedni.”

Jednocześnie Biskup Pomocniczy podkreślił, jak ważne jest mądre i świadome gospodarowanie, szanowanie ziemi – Matki Ziemi – i jej darów: „To jest bardzo ważne, żeby ziemia nie była tylko przedmiotem wyzysku, ale żeby z niej mądrze korzystać i patrzeć w przyszłość. Mądrze dozować środki uprawy roślin. To co my ogólnie określamy chemią, żeby człowiek był roztropny i mądry w tym wszystkim. Nie kierował się chciwością, pazernością i żeby także miał  wsparcie ze strony państwa, ze strony rządzących polityków.”

Po sakramencie eucharystii słowo do obecnych skierował Duszpasterz Rolników Diecezji Kaliskiej ks. Henryk Sikora: „Dziś  Moi Drodzy słowa tejże modlitwy chcemy powtórzyć tutaj na dożynkach ”Panie dzięki Ci składamy za to, co spożywać  mamy”, bo czas dożynek, to czas szczególnego dziękczynienia wobec Boga samego. Wszak przecież Drodzy, jak powiada autor jednej z pieśni  „Panie z twoich rąk żyjemy”. Czas dożynek to czas dziękczynienia także tym, którzy są pomocnikami Pana Boga w tym, abyśmy ten chleb mieli na stole. Czas dożynek to czas dziękczynienia właśnie tym wszystkim, którzy trudzą się wokoło właśnie tego, aby zdobyć tenże chleb. (…)Dziś więc także Drodzy dziękować pragniemy Wam wszystkim. Tym wszystkim utrudzonym, tym którzy właśnie tę rękę swoją dołożyli do tego, aby nikomu chleba nie zabrakło. Bóg zapłać Wam drodzy rolnicy, sadownicy, pszczelarze, hodowcy, wszyscy Ci, którzy rzeczywiście tę rękę swoją dołożyli do tego, że dziś możemy tym chlebem się cieszyć. Ja ze swojej strony jako duszpasterz rolników, a raczej duszpasterz ludzi pracy na roli diecezji kaliskiej pragnę Wam podziękować, za tę piękną jakże uroczystą mszę świętą tu właśnie sprawowaną w Odolanowie.”

Po mszy świętej uroczystego powitania gości dokonał Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop: „W imieniu gospodarzy dożynek witam Jego Ekscelencję Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, witam Biskupa Pomocniczego Łukasza Buzuna, witam wszystkich księży uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, witam panią Marzenę Wodzińską – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, witam przedstawicieli starostwa powiatowego i rady powiatu: pana Starostę Pawła Rajskiego, Wicestarostę Romana Pacholczyka, Przewodniczącego Rady powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka…”. Wśród obecnych i powitanych przez Przewodniczącego Jana Prokopa znaleźli się m.in. Komendant powiatowej Policji Piotr Wilkowski, Komendant Powiatowy PSP Jacek Wiśniewski, burmistrzowie i wójtowie miast i wsi z terenu Diecezji Kaliskiej, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, przedstawiciele organizacji pracujących na rzecz rolnictwa, czy dyrektorzy i kierownicy instytucji wojewódzkich i powiatowych.

Obrzęd dożynkowy zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Zobaczymy  obrzęd  dożynkowy, który  ma  znaczenie  symboliczne, głęboko  osadzone  w polskiej  tradycji. W  starych  wierzeniach  ludowych, dożynki  były  nie  tylko radosnym  świętem  na  zakończenie  ciężkich  prac  polowych, ale  miały  również  duże  znaczenie  magiczne,  dlatego  towarzyszyły  im  rożne  zwyczaje  i  obrzędy. Wierzono  na przykład:  że  w  ostatnim  snopku  zebranym  z  pola  przebywa  duch  zboża  i  dlatego  należy  go  godnie  przyjąć.  Woda, którą  polewano  snopek, miała  swoją  ożywczą  mocą  zapewnić  wysokie  plony  w  przyszłym  roku. To  samo  znaczenie  miało  rozsypywanie  ziarna  z  ostatnich  kłosów."

Prowadzący obrzęd przedstawił po kolei tegorocznych starostów dożynek, po czym zaprosił ich do przekazania chlebów gospodarzom dożynek: „Przynosimy tu chleb  wypieczony  z  tegorocznego  zboża, krajcie  nie  dużo, nie  mało, by  go  nigdy  nie  zabrakło  i  dla  wszystkich  stało” – rozpoczął starosta dożynkowy Mirosław Śniotała.

 • STAROŚCI

Po przekazaniu chlebów głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów: „Tegoroczne święto plonów jest dla nas wyjątkowo uroczyste, bowiem z zakończenia żniw cieszy się cała Diecezja Kaliska. Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, ogrodnika, sadownika rodzi i karmi. Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pielęgnowana zaś jest naszą wierną żywicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiali przed nami. Słowa Bóg, Honor, Ojczyzna zawsze miały na wsi ogromne znaczenie. I dzisiaj, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, nasi rolnicy kierują się tym drogowskazem. O rolnikach tak bardzo pięknie powiedział Papież Jan Paweł II „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” Burmistrz wspomniał również o działaniach samorządu odolanowskiego na rzecz sołectw i rolników na terenie gminy, inwestycjach prowadzonych w poszczególnych miejscowościach, pozyskiwanych środkach zewnętrznych.

Po zakończonej części obrzędowej głos zabrali goście: Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, a w imieniu Wicewojewody Marleny Maląg – Radny Powiatowy Grzegorz Finke.

W drugiej części – koncertowej – zespół Łany zaprezentował tańce ludowe. W czasie koncertu goście i mieszkańcy mieli okazję skosztować przygotowanego poczęstunku: tradycyjnego żurku, kiełbasy i kaszanki, chleba oraz na słodko: ciasta drożdżowego i kawy.

Gwiazdą dożynek był zespól „Chrząszcze”, który przypomniał największe hity lat 60-tych i 70-tych. Następnie na scenie pojawili się lokalni artyści „Kapela znad Baryczy”, Odolanowska Orkiestra Dęta, a do późnych godzin nocnych bawiła wszystkich „Kapela Pana M”.

Równolegle bliżej Odolanowskiego Domu Kultury odbyła się Piknik Drobiowy oraz Turniej Zrywania Kaczora (opisane dokładniej w oddzielnym artykule). Zainteresowani maszynami rolniczymi i historią zmian w tej dziedzinie mogli podziwiać wystawę sprzętu rolniczego.

Wszystkim zaangażowanym w organizację oraz obecnym
na Diecezjalno-Gminnych Dożynkach w Odolanowie mówimy pięknie DZIĘKUJEMY!

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-09-04
 • 2

Sponsorzy i darczyńcy Dożynek 2018

 • SPONSOR.jpg1
 • SPONSOR
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018
 • Dożynki 2018