Gmina i Miasto Odolanów

Pamiętamy o Narodowym Święcie Niepodległości

Z okazji przypadającego w najbliższy poniedziałek Narodowego Święta Niepodległości, tradycyjnie już wzorem lat ubiegłych w urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie przygotowaliśmy okoliczniościową wystawę. Nie zabrakło na niej patriotycznych haseł, reprodukcji archiwalnych fotografii z 1918 roku , oraz narodowych symboli. Cytując Romana Dmowskiego:

„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”.

 

 • data: 2019-11-07
 • Wystawa na 11 listopada

Projekt „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”

Z końcem miesiąca października przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie realizacji projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Spotkanie integracyjne na zakończenie zadania zorganizowane zostało w dniu 30 października 2019 roku w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie. Odbiorcami projektu byli seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Przygotowany i realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie dzięki współfinansowaniu ze środków Gminy i Miasta Odolanów. Środki finansowe pozyskane zostały w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był przy współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja  – Miłość” w Odolanowie.

W ramach projektu przygotowywany został cykl spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym oraz krajoznawczym, w tym:
  Wycieczka, do Rogalina – zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego i galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie i parku, Wycieczka do Arboretum w Stradomii – spotkanie integracyjne w formie Pikniku,
 Wycieczka do Kalisza – wyjazd do Teatru  im. Wojciecha Bogusławskiego na spektakl pt. „Szalone Nożyczki”.

Głównym rezultatem projektu jest organizacja cyklu spotkań wyjazdowych dla osób w podeszłym wieku, pozwalających na ich aktywne uczestnictwo i zmierzających jednocześnie do zwiększenia integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku – seniorów. Poprzez realizację zadania udało się zwiększyć dostępność do różnych ciekawych form kulturalnych i krajoznawczych pozwalających na jak najpełniejszy rozwój, samorealizację. Projekt pozwolił na zwiększenie świadomości na temat roli kultury oraz krajoznawstwa w życiu człowieka, rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-11-07
 • 19_projektseniorzy05
 • 19_projektseniorzy06
 • 19_projektseniorzy07
 • 19_projektseniorzy08
 • 19_projektseniorzy09
 • 19_projektseniorzy10
 • 19_projektseniorzy01
 • 19_projektseniorzy02
 • 19_projektseniorzy03
 • 19_projektseniorzy04

Podsumowanie projektu „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie”

W dniu 29 października 2019 roku odbyło się integracyjne spotkanie podsumowujące realizację projektu „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie” skierowanego do osób z niepełnosprawnością – uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. Jego realizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie przy współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Spotkanie stworzyło okazję do wspólnych rozmów, dyskusji i pogadanek, a poprzedzone było warsztatami artystycznymi, plastycznymi nawiązującymi tematycznie do wcześniejszych realizacji projektowych. W ramach spotkania przygotowano również wystawę fotografii wykonywanych przez uczestników w trakcie kolejnych wyjazdów.

W ramach projektu przygotowywany został cykl wyjazdów o charakterze integracyjnym, kulturalnym (krajoznawczym). W ramach cyklu odbyły się trzy wyjazdy (wycieczki):
1.    Wycieczka do Poznania – zwiedzanie Poznania, w tym m. in. Zabytkowych Kościołów, Starego Rynku i Ratusza, zakończone odwiedzinami w Starym Browarze i udziałem w seansie kinowym w MULTIKINIE,
2.    Wycieczka do Poznania – zwiedzanie INEA STADION POZNAŃ oraz wyjazd do Teatru Muzycznego na musical pt. „PIPPIN” ,
3.    Wycieczka do Kórnika (zwiedzanie Muzeum Zamek w Kórniku oraz spacery po parku) i Rogalina (zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego i galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie i parku).

Projekt pozwolił na aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w realizowanych działaniach, zwiększając jednocześnie szeroko rozumianą integrację oraz przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu tych osób. Zadanie pozwoliło na zwiększenie dostępności do różnych ciekawych form kulturalnych i krajoznawczych, zwiększenie świadomości na temat roli kultury oraz krajoznawstwa w życiu człowieka. Wpłynęło pozytywnie na kształtowanie aktywnej, twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, zachęcając do aktywnego wypoczynku. Pozwoliło na wyrównywanie szans oraz pokonywanie barier, wzmacnianie związków emocjonalnych, poczucia własnej wartości i zwiększenie poczucia wspólnotowości.

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-11-07
 • 19_projektsds12
 • 19_projektsds13
 • 19_projektsds14
 • 19_projektsds15
 • 19_projektsds16
 • 19_projektsds17
 • 19_projektsds18
 • 19_projektsds19
 • 19_projektsds01
 • 19_projektsds02
 • 19_projektsds03
 • 19_projektsds04
 • 19_projektsds05
 • 19_projektsds06
 • 19_projektsds07
 • 19_projektsds08
 • 19_projektsds09
 • 19_projektsds10
 • 19_projektsds11

Strażnica OSP Odolanów przechodzi metamorfozę!

Strażnica OSP w Odolanowie przechodzi aktualnie gruntowne odmłodzenie.  Na piętrze strażnicy doszło do sporych zmian. Zamontowane zostały meble od ekipy „Bazameble”.

Remont był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków KSRG. Całość zadania to koszt 14 700 zł. Z czego dofinansowanie wyniosło 14 500 zł. Pozostałą część odolanowscy strażacy sfinansowali ze środków OSP.

 • data: 2019-11-06
 • Zmiany w strażnicy OSP Odolanów
 • Zmiany w strażnicy OSP Odolanów
 • Zmiany w strażnicy OSP Odolanów
 • Zmiany w strażnicy OSP Odolanów
 • Zmiany w strażnicy OSP Odolanów

Dzieci i młodzież rywalizowały w Parku Natury

Jesienne Biegi Przełajowe. dzieci i młodzież biegały w Parku Natury.
Dnia 5.10.2019 SZS w Odolanowie zorganizował jesienne Biegi Przełajowe dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Odolanów. Otwarcia zawodów dokonał Wiceburmistrz Jan Prokop, życząc wszystkim uczestnikom jak najlepszych rezultatów. Zawody rozegrano w kategorii dziewcząt i chłopców, klas I-VIII. Po zaciętych zawodach wyniki przedstawiały się następująco.

Klasa I dziewczęta:
1. Alicja Duczmal – Wierzbno
2. Maria Dolata – Wierzbno
3. Natasza Solarski – Odolanów

Klasa I chłopcy
1.    Wiktor Pawlak - Odolanów
2.    Filip Pawlak – Odolanów
3.    Filip Dziubka – Garki

Klasa II dziewczęta
1.    Wiktoria Bizan – Odolanów
2.    Dominika Zawidzka – Świeca
3.    Anna Wewiór – Raczyce

Klasa II chłopcy
1.    Wiktor Węgrzyn – Odolanów
2.    Wojciech Pauś – Odolanów
3.    Jan Kaczmarek – Raczyce

Klasa III dziewczęta
1.    Aleksandra Bielecka – Wierzbno
2.    Amelia Koryciak – Raczyce

Klasa III chłopcy
1.    Maciej Dziabas – Uciechów
2.    Hubert Koryciak – Garki
3.    Michał Kędziora – Garki

Klasa IV dziewczęta
1.    Hanna Buczek – Odolanów
2.    Wiktoria Wróbel – Świeca
3.    Anita Zemska – Wierzbno

Klasa IV chłopcy
1.    Filip Fischer – Odolanów
2.    Alan Ćwiertniak – Odolanów
3.    Wojciech Koryciak – Tarchały Wielkie

Klasa V dziewczęta
1.    Kaja Barczak – Świeca
2.    Lena Gruca – Odolanów
3.    Amelia Prukała – Tarchały Wielkie

Klasa V chłopcy
1.    Artur Szulc – Uciechów
2.    Kamil Wieszczak – Tarchały Wielkie
3.    Igor Zapart – Odolanów

Klasa VI Dziewcząta
1.    Aleksandra Koniarek – Tarchały Wielkie
2.    Małgorzata Jurek – Odolanów
3.    Julia Kołodziej – Odolanów

Klasa VI chłopcy
1.    Eryk Borecki - Odolanów
2.    Stanisław Ćwiertniak – Odolanów
3.    Karol Kędziora – Garki

Klasa VII dziewczęta
1.    Wiktoria Klimek- Wierzbno
2.    Kinga Wewior – Huta
3.    Wiktoria Kibało – Tarchały Wielkie

Klasa VII chłopcy
1.    Maciej Kubicki – Uciechów
2.    Jarosław Ostręga – Odolanów
3.    Alan Dułaj – Odolanów

Klasa VIII dziewcząta
1.    Katarzyna Gil – Garki
2.    Zuzanna Wieczorek – Tarchały Wielkie
3.    Paulina Mielicka – Uciechów

Klasa VIII chłopcy
1.    Damian Chleboś – Świeca
2.    Tobiasz Śniady- Raczyce
3.    Kacper Wasilewski – Raczyce

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz medale, które wręczył Bogdan Frąszczak prezes zarządu MG LZS i wiceprezes zarządu MG SZS Maciej Dymacz.

 

 • autor: Maciej Dymacz, data: 2019-11-06
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

Biblioteka Publiczna w Odolanowie zaprasza na spotkanie z Anetą Franc

 • Aneta Franc plakat
 • autor: Biblioteka Publiczna w Odolanowie, data: 2019-11-04

Code Week 2019 w Szkole Podstawowej w Świecy.

Code Week, czyli Tydzień Kodowania, odbywa się w całej Europie. W tym roku Europejski Tydzień Kodowania odbył się w dniach 05-20 października 2019 r. Klasa I Szkoły Podstawowej w Świecy brała udział w tym wydarzeniu.
 

"Ucząc się kodowania, poznajemy język maszyn i technologii, którą się posługują. Stajemy się aktywnymi twórcami i dostajemy narzędzia do zmieniania świata"
 

 

 • autor: Milena Karwacka - Wyrwas, data: 2019-11-04
 • dyplom dla szkoły
 • dyplom klasa I
 • IMG_1743
 • IMG_1750
 • IMG_1751
 • IMG_1762
 • IMG_1767
 • IMG_1783

Oficjalna inspekcja ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie

Dnia 31.10.2019 r, miała miejsce inspekcja i sprawdzenie stanu technicznego ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie. Była to ulica, która najbardziej w całym mieście wymagała już modernizacji.

Po nowym dywaniku asfaltowym można było poruszać się już od kilku dni, jednak w czwartek przedstawiciele Gminy i Miasta Odolanów w osobach Wiceburmistrza Jana Prokopa, Inspektor Ewy Sitek, Radnego powiatu Grzegorza Finke, Radnego GiM Odolanów Marcina Szorskiego, Inspektora Czesława Gruchota, a także przedstawicieli wykonawcy inwestycji: firmy Gembiak – Mikstacki, dokonali osobistej inspekcji „nowej” Ludomiry Namysł.

Wszyscy obecni na miejscu zgodnie stwierdzili, że ulica jest doskonale wykonana i nie dopatrzono się żadnych uchybień w jej wykonaniu. Śmiało i z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że Ludomiry Namysł, jest obecnie jedną z najładniejszych ulic w całej gminie.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-11-04
 • Inspekcja ul. Ludomiry Namysł
 • Inspekcja ul. Ludomiry Namysł
 • Inspekcja ul. Ludomiry Namysł
 • Inspekcja ul. Ludomiry Namysł
 • Inspekcja ul. Ludomiry Namysł

Pamiętamy o zmarłych

Władze Samorządowe Gminy i Miasta Odolanów zapaliły symboliczne znicze na grobach pomordowanych w obozach koncentracyjnych w czasie II Wojny Światowej, walczących o niepodległość w Powstaniu Wielkopolskim, ale również na grobie Ks. Prałata Kazimierza Nadstazika.

 • data: 2019-10-31
 • Pamiętamy o zmarłych
 • Pamiętamy o zmarłych
 • Pamiętamy o zmarłych
 • Pamiętamy o zmarłych
 • Pamiętamy o zmarłych
 • Pamiętamy o zmarłych

Barwny korowód przeszedł ulicami Wierzbna

Barwny Korowód Świętych już po raz IV przeszedł ulicami Wierzbna, a zorganizowany został przez Proboszcza Parafii Ks. Kanonika Krystiana Szenowskiego. 

W tym roku bal odbył się pod hasłem "MAŁYMI KROKAMI DO NIEBA ". Na czele korowodu szły dzieci niosąc relikwiarze które posiada parafia. Dzieci i dorośli  przebrani byli za postacie świętych i błogosławionych. Idąc śpiewana była litania do Wszystkich Świętych.

Na Sali wiejskiej czekał na nas poczęstunek i fantastyczna zabawa.

 

 • data: 2019-10-30
 • Bal wszystkich świętych w Wierzbnie
 • Bal wszystkich świętych w Wierzbnie
 • Bal wszystkich świętych w Wierzbnie
 • Bal wszystkich świętych w Wierzbnie
 • Bal wszystkich świętych w Wierzbnie

Spotkanie Seniorów z OSP Tarchały Wielkie

Tradycyjnie już co roku seniorzy strażacy z Tarchał Wielkich spotykaja się z okazji Dnia Seniora. Na spotkanie wraz z osobami towarzyszącymi przybyli druhowie Janusz Tomczak, Jan Kolany, Zenon Jurek, Czesław Grzegorowski. Prezes miejscowej OSP Tomasz Pacyna w towarzystwie Burmistrza Mariana Janickiego i Prezesa Zarządu Gminnego Zwiazku OSP Grzegorza Finke przekazali uczestnikom spotkania okolicznościowe statuetki.

Obecny na spotkaniu Józef Wajs -  honorowy prezes gminego Zwiazku OSP w swym wystapieniu podkreślił,że wszystkim seniorom, druhom strażakom należy się wyjątkowy szacunek i uznanie za długoletnie zaangażowanie na rzecz ochotniczego pożarnictwa.

Jako wzór działacza OSP wspomniał byłego długoletniego komendanta gminnego OSP druha Edmunda Skowronka z Tarchał Małych. W spotkaniu uczestniczył również druh Henryk Kwiatkowski wraz z małżonką były prezes powiatowy Zwiazku OSP w Ostrowie Wlkp.
 

 

 • autor: Józef Wajs, data: 2019-10-30
 • Spotkanie seniorów z OSP Tarchały Wielkie
 • Spotkanie seniorów z OSP Tarchały Wielkie
 • Spotkanie seniorów z OSP Tarchały Wielkie
 • Spotkanie seniorów z OSP Tarchały Wielkie

ODK zaprasza na Koncert Śląskich Szlagierów

 • Sylwia Drzewiecka
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-10-29

Chopin i Moniuszko w Odolanowie

W piątkowy wieczór w byłym kościele ewangelickim odbył się koncert kameralny „Chopin Moniuszko – muzyka bliska sercu”.   Publiczność wysłuchała kompozycji Stanisława Moniuszki oraz Fryderyka Chopina.

Kompozycje zostały opracowane na kwartet smyczkowy z towarzyszeniem głosu.  Artyści – kwartet smyczkowy „DELOS”, oraz sopranistka Iwona Kowalkowska wykonali dobrze znane utwory Fryderyka Chopina – Pieśni – „Nie lubi” i  „Życzenie” oraz improwizacje  na temat etiud F. Chopina. Z obszernego zbioru kompozycji i pieśni , Stanisława Moniuszki publiczność wysłuchała min. arii Hrabiny z opery „Hrabina”, dumki Zuzi z opery „Verbum Mobile”, „Pieśni wiosennej”, oraz kameralistykę S. Moniuszki – kwartet smyczkowy d-moll  – I cz.  Allegro agitato, II cz.  Andantino, III cz.  Scherzo  Vivo, IV cz.  Finale. Allegro assai.

Koncert wpisał się w ogólnopolskie obchody dwusetnej rocznicy urodzin twórcy rodzimej Opery Narodowej Stanisława Moniuszki.  Koncert poprowadziła Ewa Monczak.

Publiczność ciepło przyjęła koncert a organizatorzy myślą nad kolejnymi edycjami.

 • data: 2019-10-29
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie
 • Chopin i Moniuszko w Odolanowie

Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku: „Tonga - ostatnie królestwo na Pacyfiku”

Dnia 24 października 2019 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Odolanowie odwiedziła dziennikarka i podróżniczka Jagoda Koprowska. W półtoragodzinnym wykładzie oprowadzała studentów UTW po archipelagu wysp Tonga, które większość z nas kojarzy tylko z informacją podawaną 31 grudnia, że mieszkańcy Tonga  jako pierwsi powitali Nowy Rok.

Dzięki ciekawym relacjom i pięknej prezentacji studenci UTW mogli bliżej poznać mieszkańców królestwa Tonga, ich obyczaje i tradycje, historię oraz przepiękną przyrodę. Dowiedzieli się, że Tonga rozłożone jest na trzech archipelagach wysp, z których większość to wyspy powstałe na koralowych atolach. Plaże są na nich malownicze, chociaż nie ma tam piasku lecz szkieleciki koralowców. Część wysp tonga to wyspy wulkaniczne. Pani J. Koprowska opowiedziała wiele ciekawostek. Mieszkańcy ubierają się w plecione maty, których cena przekracza tysiąc dolarów, a mężczyźni noszą torebki przypominające damskie. Edukacja na Tonga jest bezpłatna, wspierana królewskimi stypendiami dla zdolnych dzieci i większość Tongijczyków mówi ładnym językiem angielskim.

Królem Tonga jest obecnie (od 2012 r.) Tupou VI. Ponieważ Tonga to bardzo spokojne i dosyć konserwatywne społeczeństwo nie ma tam prawie przestępczości dzięki czemu król często spotyka się z mieszkańcami bez żadnej ochrony. Jako ciekawostkę wynikającą z konserwatyzmu społeczeństwa warto przytoczyć fakt istnienia specjalnych klubów, w których dziewczyna i chłopak mogą się umówić na randkę. W Tonga życie toczy się zupełnie inaczej. Czas nie ma tam wielkiego znaczenia.

Wykład o Tonga to jedno z wielu działań UTW w roku akademickim 2019/2020. 1 października jak zwykle ruszyły wszystkie nasze sekcje: angielska i niemiecka, literacko-teatralno-filmowa, historyczna, informatyczna, dwie gimnastyczna, taneczna, plastyczna, muzyczna, strzelecka i gier. Wyjechaliśmy także na wycieczkę kulturalną do Wrocławia na występ gruzińskiego zespołu tanecznego, a w planach mamy jeszcze wyjazd do term w Uniejowie.

Wszystkich seniorów zachęcamy do zostania studentami Odolanowskiego UTW.

                                                                                                                                                                                         Ewa Wieja

 

 • data: 2019-10-29
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW
 • Wykład w UTW

CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach

 • Code Week 2019 w Szkole w Garkach
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...
 • CODE WEEK 2019 w Szkole Podstawowej im. Ignacego...

II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów rozstrzygnięty!

W minioną niedzielę /27 pażdziernika br./ w Szkole Podstawowej w Świecy odbył się
II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w ramach którego rozegrano 4 turnieje indywidualne dla mieszkańców GiM w następujących kategoriach:
1.    Kobiet do 18 lat
2.    Kobiet + 18 lat
3.    Mężczyzn do 18 lat
4.    Mężczyzn + 18 lat

Zawodniczki i zawodnicy startujący w turniejach indywidualnych za zajęcie I – VI m zdobywali także punkty do klasyfikacji drużynowej.

Uczestników zawodów oraz przybyłych gości powitał gospodarz turnieju Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świecy Andrzej Wasiela

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki otwierając turniej również powitał wszystkich przybyłych oraz życzył uczestnikom zawodów wygranych pojedynków w duchu fair play oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W wyniku rozegranych spotkań klasyfikacja końcowa, zarówno indywidualna jak i drużynowa przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 Kobiety do 18 lat –        I m.    -  Wiktoria Wewiór -     LKS „Orły” Huta
                                           II m.   -   Maria Gola -               LKS Gorzyce Małe
                                           III m.  -  Kinga Wewiór -           LZS „Orły” Huta
     
 Kobiety + 18 lat   -         I   m.  -  Weronika Gryta -        LZS  Nadstawki
                                     
                                           II  m.  -  Anna Wewiór -            LZS „Orły” Huta

 Mężczyżni do 18 lat  –  I  m.    - Michał Dymacz -          LKS Grzyce Małe

                                           II m     -  Adrian Płaczek -          LZS „Orły” Huta   
                  
                                           III m    -  Bartłomiej Hylewicz - LZS „Tarchalanka” Tarchały W.

 


  Mężczyżni + 18 lat    -   I   m.   -  Marcin Grocholski     - LKS Gorzyce Małe

                                           II m.    -  Grzegorz Gola             - LKS Gorzyce Małe

                                           III m,   -  Adrian Koniarek         - LKS Gorzyce Małe

Za zdobycie I - III m zawodnicy otrzymali Puchary Burmistrza GiM Odolanów,  za I –VI m dyplomy    oraz za I m nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.


KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

I m     - LKS GORZYCE MAŁE  - 52 pkt.

II m    - LZS ‘ORŁY’ HUTA – 48 pkt.

III m   - LZS”TARCHALANKA” TARCHAŁY W. - 8 pkt.

IV m   - SZKOŁA PODSTAWOWA ŚWIECA  - 6 pkt.

V  m   - SZKOŁA PODSTAWOWA HUTA      - 4 pkt.

Drużyny za zajęcie I –III m otrzymały Puchary Burmistrza GiM Odolanów, za I - V m dyplomy.
Burmistrz ufundował także nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.
Nagrody otrzymali: Filip Drogosz – Świeca i Jan Kolany – Tarchały W.

Organizatorami turnieju byli:
-Burmistrz GiM Odolanów
-Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie
-Szkoła Podstawowa w Świecy

Słowa podziękowania należom się sędziom na czele z sędzią głównym – Łukaszem Boślakiem, którzy w sposób perfekcyjny przygotowali  i przeprowadzili zawody.
Dziękujemy także Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Świecy za przygotowanie sali do przeprowadzenia zawodów oraz za poczęstunek w postaci kawy, herbaty i ciastek dla uczestników turnieju.
                          
   

 

   

 

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2019-10-28
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Turniej Tenisa Stołowego

Park Natury w Odolanowie zdewastowany przez wandali...

W miniony weekend w Odolanowie miały miejsce kolejne skandaliczne wybryki wandali. W Parku Natury nieznani sprawcy urządzili sobie wspinaczkę po instalacji odgromowej zainstalowanej na dachu tamtejszego wigwamu, co skończyło się pozrywaniem przewodów.

Na domiar złego połamane zostały ławki, uszkodzone, a także pomalowane farbą stoły, powyrywano deski, zdewastowano kosz na śmieci, połamano i porozrzucano karmniki dla ptaków. Wandale nie oszczędzili również „altanki miłości” oraz „bike parku”. Żeby tego wszystkiego było mało, sprawcy utopili w pobliskim stawie drewniane ławki.

Środki publiczne, które Gmina i Miasto Odolanów będzie musiała przeznaczyć na naprawę wyrządzonych szkód, można było przeznaczyć na remonty i modernizacje.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wyznacza nagrodę w wysokości 1000 zł za wskazanie sprawców zniszczeń.

 

 • data: 2019-10-28
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali
 • Park Natury zdewastowany przez wandali

Ogłoszenie

 • Inwestycje_2019_10_25_15_53_58_221_001
 • autor: Waldermar Sacher, data: 2019-10-25

"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, plan realizacji 2020 rok

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina i Miasto Odolanów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, które umożliwi zorganizowanie akcji zbiórki tego typu odpadów od rolników.

Mając na uwadze powyższe jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia rozeznania rynku w zakresie ilości posiadanych przez rolników następujących typów odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Na podstawie zebranych informacji przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym nie będzie możliwości odebrania oraz utylizacji niezinwentaryzowanej wcześniej folii i w/w odpadów pochodzących z działalności rolniczej!

Informację należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 15.00:
- osobiście do Sekretariatu lub pok. nr 2 w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów,
-  drogą elektroniczną na adres: sekretariat@odolanow.pl,
-  pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu).

Program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, pok. nr 2.

Poniżej można pobrać wniosek

 

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2019-11-07

Dokumenty do pobrania

Uczniowie z Nabyszyc na warsztatach w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Uzależnień

Uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Nabyszycach w dniu 21 października 2019r. wyruszyli na pięciodniowe warsztaty do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu oraz przepysznym śniadaniu, uczniowie zapoznali się z regulaminem Centrum. Wzięli udział w zajęciach mających na celu rozwijanie umiejętności komunikacji oraz zaczerpnęli informacji jak uczestniczyć w grupie. Poruszono również temat profilaktyki nikotynizmu. Po godzinie 15 uczniowie zaangażowani byli w „trening twórczości.  Realizatorzy programu na zakończenie dnia zaprosili uczestników warsztatów do ogromnej sali, gdzie dzieci „rywalizowały” w „Kole Fortuny”.
 

Dzień drugi rozpoczął się o godzinie 7. Uczniowie wraz z wychowawcami wybrali się na spacer wzdłuż jeziora, podczas którego mieli okazję podziwiać piękno przyrody. Po powrocie każdy z apetytem zjadł śniadanie. O godzinie 10:00 rozpoczęła się przygoda z gotowaniem… Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w mini kursie gotowania. Uczniowie
i wychowawcy zmierzyli się z niełatwym wyzwaniem, gdyż musieli przygotować podwieczorek dla 50 uczestników warsztatów. Okazało się, że krojenie warzyw, wałkowanie i zawijanie ciasta drożdżowego, ale także sprzątanie i zmywanie naczyń to zadania całkiem proste. Żadna z tych czynności nie sprawiła dzieciom trudności… Pizzerinki były przepyszne. To była prawdziwa lekcja umiejętności kucharskich, ale także „przemiła chwila dla podniebienia”. Chwilę po posiłku przyszedł czas na sport na świeżym powietrzu: ćwiczenia na siłowni, gra w szachy, wspinaczka na ściance ale także lekcja fotografii… Wspólnie spędzony czas dał nam wiele radości i chęci do dalszej nauki i zabawy. Naładowani pozytywną energią udaliśmy się na zajęcia zatytułowane „nauka i pasja, czyli jak zorganizować swój czas…?” oraz zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po kolacji wszyscy wzięli udział w zabawie „Kocham Cię Polsko” oraz dyskotece.

23 października 2019 r. - trzeci dzień przygody w Regionalnym Centrum zapowiadał się cudownie. Rozpoczął się on zajęciami sportowymi… Bo sport to zdrowie ! W związku z tym, że było ciepło i słonecznie, wszyscy wyposażeni w kijki do nordic walking wyruszyli na trening w stronę lasu. Po marszu z kijkami, przyszedł czas na gry i zabawy w grupie. O godzinie 12 rozpoczęły się zajęcia pt. „Nasze uczucia”. Po obiedzie wychowankowie mieli okazję porozmawiać na temat tolerancji oraz akceptacji. Odbyły się także warsztaty z profilaktyki uzależnienia od komputera i internetu. Należy też wspomnieć o teleturnieju „Milionerzy”, który zakończył dzień trzeci w Centrum. Bogatsi w nową wiedzę oraz nowe doświadczenia uczniowie udali się na zasłużony wypoczynek.

Dzień IV był mglisty i chłodny … Natomiast pogoda nie pokrzyżowała planów! Jak co dzień cała grupa wyruszyła na spacer nad jezioro. Kolejnym punktem programu była wizyta
w Regionalnym Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz, gdzie podziano wystawy historyczne, etnograficzne oraz przyrodnicze. Uczniowie klasy 6 wzięli również udział w zajęciach dotyczących profilaktyki agresji i przemocy, dowiedzieli się jak rozwiązywać konflikty. Ponadto, odbyły się warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania decyzji. Dzień zakończył się karaoke na wesoło- „Śpiewać każdy może…”. To był bardzo udany dzień!

25 października…. Przyszedł czas na spakowanie bagażu i wykwaterowanie… Dzieci wraz z wychowawcami żegnają pracowników, organizatorów oraz dyrekcję Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. W księdze gości umieszczony został wpis z wyrazami szacunku i szczerymi podziękowaniami dla całej załogi, zarówno za ciepłe przyjęcie, serdeczność, pełen profesjonalizm i możliwość udziału w warsztatach.

 

 • autor: Joanna Usarek, data: 2019-10-25
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna
 • Wyjazd do Rogoźna

Obchody Dnia Seniora w Dziennym Domu Senior+

Miłe chwile przeżyli Seniorzy Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie, którzy wraz z kadrą, w towarzystwie zaproszonych gości, wyjątkowo uczcili Dzień Seniora. Obchodzony jest on w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Celebracja połączonych tych wyjątkowych świąt odbyła się w środę  24 października 2019 r., gdzie Seniorzy wspólnie pokazali, że jesień życia może mieć mnóstwo pięknych barw.

Zaproszeni goście w osobach: Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jana Prokopa, Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie Józefa Wajsa oraz Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara  – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie Wojciecha Słodkiewicza mogli wysłuchać w wykonaniu Seniorów lekkich satyrycznych tekstów poświęconych seniorom, wysłuchać piosenek do których w większości słowa ułożyła p. Jadwiga Zydorowicz.

Spotkanie było okazją do złożenia przez zaproszonych gości Seniorom życzeń. Finałem miłego spotkania było wspólne zdjęcie i długie rozmowy przy słodkim poczęstunku.   

 • autor: Elżbieta Maciejewska, data: 2019-10-25
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora
 • Obchody Dnia Seniora

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały

 • SKMBT_C75419102408421-1
 • SKMBT_C75419102408421-2
 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2019-10-24

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2019-10-24

Powstaje nowa infrastruktura turystyczna!

Gmina i Miasto Odolanów realizuje zadanie pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów – etap II”

W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną 4 nowe obiekty, w miejscowościach Baby, Huta, Nabyszyce i Kaczory, zachowujące tradycje architektoniczne obszaru Doliny Baryczy. W skład każdego obiektu wchodzą: zadaszenie z grillem wraz z małą architekturą w postaci stojaka na rowery, tablicy informacyjnej oraz kosza na śmieci. Na terenie działek zaplanowano również utwardzenie z kostki brukowej.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój i zwiększenie atrakcyjności infrastruktury turystycznej, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu ilości osób korzystających z oferty szlaków turystycznych lub z oferty powstałych obiektów.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 107 800,00 zł, z czego 63,63 % kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie, które Gmina i Miasto Odolanów pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 • autor: Dominik Sobczak, data: 2019-10-23
 • Nowa infrastruktura turystyczna
 • Nowa infrastruktura turystyczna
 • Nowa infrastruktura turystyczna
 • Nowa infrastruktura turystyczna
 • logo wiejskie-1

Spotkanie informacyjne odolanowskich seniorów

Ponad 50-cio osobowa grupa odolanowskich seniorów w tym grono uczestników Domu Senior Plus uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkanie miało charakter informacyjny z udziałem przedstawicieli Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. i Komisariatu Policji w Odolanowie.

Przedstawicielka ZUS pani Beata Smolis-Zarycka (główny specjalista) omówiła aktualnie prowadzone czynności ZUS w zakresie świadczeń dla osób  niesamodzielnych. Uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność bieżącego informowania świadczeniobiorców o zmianach w przepisach emerytalnych.

Z kolei aspirant Szymon Kloński z Komendy Powiatowej PSP wskazywał na zagrożenia jakie występują w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Przedstawiciel Komisariatu Policji aspirant Grzegorz Graff w swym wystąpieniu skoncentrował się na zjawiskach jakie mają miejsce w narażaniu szczególnie ludzi starszych na oszustwa „Na wnuczka”, „Na policjanta” itp., wskazywał na możliwość korzystania z mapy zagrożeń również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W dyskusji poruszano problem nie stosowania się właścicieli pojazdów do przepisów w ruchu drogowym a szczególnie postoju na chodnikach i miejscach niedozwolonych. Wnioskowano by zainstalować parkomat na odolanowskim rynku oraz rozwiązać problem natężonego ruchu pojazdów w dni targowe na ulicy Fr. Sójki.

Spotkanie prowadził przewodniczący Koła PZERiI Józef Wajs.
 

 

 • data: 2019-10-23
 • Spotkanie informacyjne odolanowskich emerytów
 • Spotkanie informacyjne odolanowskich emerytów
 • Spotkanie informacyjne odolanowskich emerytów
 • Spotkanie informacyjne odolanowskich emerytów
 • Spotkanie informacyjne odolanowskich emerytów

Uczestnicy Sródowiskowego Domu Samopomocy podczas przeglądu karaoke

W dniu 18 października 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Zabawa Integracyjna VIII Przegląd Karaoke pt. „Dla Integracji – Festyn Rodzinny”. Zapraszał na nią Środowiskowy Dom Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, a zorganizowana została w ostrowskiej sali Parafii Miłosierdzia Bożego.

W imprezie wzięli udział również uczestnicy z odolanowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy zdobyli I miejsce w Przeglądzie.

Po uroczystym otwarciu oraz powitaniu przybyłych gości przystąpiono do losowania kolejności śpiewu i rozpoczęto występy karaoke uczestników. W programie imprezy znalazła się również wspólna zabawa taneczna oraz poczęstunek dla przybyłych. Na zakończenie dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz nagród.

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-10-23
 • 19_karaokeostrow04
 • 19_karaokeostrow05
 • 19_karaokeostrow07
 • 19_karaokeostrow09
 • 19_karaokeostrow10
 • 19_karaokeostrow02
 • 19_karaokeostrow03

Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „RAZEM ŁATWIEJ O SUKCES”

W dniu 17 października 2019 roku uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w kolejnej edycji Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej „RAZEM ŁATWIEJ O SUKCES”.

Impreza corocznie organizowana jest na hali sportowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przez Wielkopolski Związek Kolarski. Biorą w niej udział podopieczni ze Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także Pracowni Terapeutycznych.

Uczestnicy przedsięwzięcia rywalizowali w następujących konkurencjach sportowych: bieg na 60 m, skok w dal z odbiciem z belki, rzut piłką lekarską (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), rzuty do kosza, strzały na bramkę oraz tor przeszkód. Zwycięzcy otrzymali puchary za miejsca I – III w poszczególnych konkurencjach oraz dyplomy za miejsca I – VI. Dla wszystkich startujących przygotowano również pamiątkowe certyfikaty oraz poczęstunek.

 

 • 19_spartakiadakalisz06
 • 19_spartakiadakalisz07
 • 19_spartakiadakalisz08
 • 19_spartakiadakalisz09
 • 19_spartakiadakalisz11
 • 19_spartakiadakalisz01
 • 19_spartakiadakalisz02
 • 19_spartakiadakalisz03
 • 19_spartakiadakalisz04

Odebrano I etap przebudowy drogi gminnej w Świecy II

Dnia 22.10.2019 r. oficjalnie odebrano przebudowę drogi gminnej w Świecy II – etap I na odcinku Świeca – Zawidza. Położono tam dywanik asfaltowy na długości 0,288 km i szerokości 4 m. W tym utwardzono zjazdy do pól mieszanką kamienną.

Wykonawcą robót jest firma „ITERBUD” Bartosz Kosecki z Kalisza

Zadanie wykonane za kwotę 123 915, 29 zł.

 

 • DSC_0557

Ostrzeżenie meteorologiczne: silna mgła

 • WPW_STAN_20191022105901-1
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2019-10-22

Podsumowanie projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie"

W miesiącu październiku 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach weszło w ostatni już etap realizowanego od miesiąca czerwca projektu pt. „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”. Główne działania zostały już przeprowadzone i spotkały się z pozytywnym wydźwiękiem oraz odbiorem ze strony zarówno członków Koła, jak i społeczności lokalnej wsi Kaczory. Na koniec pozostało jeszcze podsumowanie i zamknięcie projektu oraz rozliczenie dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadania.

Projekt dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Odolanów. Poszczególne działania udało się również zrealizować dzięki współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Głównym rezultatem zadania jest przeprowadzenie cyklu spotkań i działań projektowych, w ramach których odbyło się:
- spotkanie organizacyjne,
- warsztaty florystyczno – papiernicze,
- biesiada w klimatach ludowych,
- kilkudniowy cykl spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym: przejażdżki rowerowe, zajęcia z nordic – walking, zajęcia fitness,
- spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Udało się również pozyskać fundusze na zakup stołów i ławek, które staną się zapleczem do realizacji kolejnych spotkań, warsztatów, pikników integracyjnych oraz dla planowanej na przyszłe lata realizacji przestrzeni rekreacyjnej w Kaczorach.

Realizacja projektu pozwoliła i przyczyniła się do zwiększenia integracji i aktywności mieszkańców wsi Kaczory, pozwoliła na lepsze poznanie siebie i zacieśnienie więzi. Jednocześnie udało się zaangażować społeczność lokalną do podejmowania wspólnych inicjatyw. Projekt stał się wspaniałą formą aktywizacji, rekreacji i aktywnego wypoczynku, z elementami ludowymi, artystycznymi, kultywując tradycje i sięgając jednocześnie tematyką do 15 lat przynależności Polski do UE. Poprzez realizację poszczególnych działań udało się wpłynąć na zmianę postrzegania aktywności nie tylko fizycznej (ruchowej), zmianę podejścia do sposobu spędzania wolnego czasu zarówno przez osoby starsze, jak również dzieci i młodzież.

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-10-22
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • Podsumowanie projektu Kaczory Integracyjnie
 • kgw_01

Pokaźna grupa mieszkańców gminy Odolanów kibicowała biało-czerwonym

Ponad sto osób (Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe) w dniu 14 października zasiadło na trybunach stadionu miejskiego w Kaliszu.

Bilety dla mieszkańców bezpłatne załatwili piłkarscy działacze sportowi klubów piłkarskich gminy Odolanów. Drużyna LZS Czarni Wierzbno dostała 80 biletów, LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie 50 biletów, natomiast KS Odolanovia Odolanów - 30 biletów.
Na trybunie stadionu miejskiego zasiadło w sumie 8 tysięcy  kibiców z terenu całej Polski.

Reprezentacja Polski U-20 przegrała w meczu z Holandią 2:1 choć zdaniem wielu obserwatorów nasza drużyna zasłużyła na remis w tym spotkaniu.

 

 • data: 2019-10-21
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia
 • Odolanowianie na meczu Polska - Holandia

Ogłoszenie o przetargu

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2019-10-21
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Ogłoszenie o przetargu

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2019-10-21
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Umowa na przebudowę grobli wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w Odolanowie podpisana

W piątkowe przedpołudnie w Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta Odolanów podpisana została umowa na wykonanie zadania pt. „Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w miejscowości Odolanów.

Przedmiotowa Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej grobli przeciwpowodziowej zlokalizowanej na brzegu rzeki Barycz w Odolanowie. Tym samym spełniamy oczekiwania wielu mieszkańców ziemi odolanowskiej którzy od bardzo dawna postulowali za tą inwestycją.

Wykonawcą zadania została firma RPM spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, która w trakcie podpisania umowy reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Sławomira Standerskiego, Zastępcę Prezesa Tomasza Kucharskiego, oraz kierownika budowy Jacka Zaciurę.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2019-10-18
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli
 • Podpisanie umowy na przebudowę grobli

Inwestycji gminnych ciąg dalszy!

Gmina i Miasto Odolanów realizuje zadania pn:

1 „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy Sali wiejskiej w Nadstawkach”.W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie drewniany taras rekreacyjno-wypoczynkowy o pow. 60 m2  przy Sali Wiejskiej , siłownia zewnętrzna wraz z montażem małej architektury. Na terenie działki zaplanowano również trawnik, budowę ciągów pieszo-komunikacyjnych oraz przeniesieniu istniejących a także zakup nowych urządzeń placu zabaw.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 129 819,30 zł z czego 30 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

2. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce-etap II.”
W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie drewniana altana o powierzchni użytkowej 13,75m2.  Pełnić będzie ona funkcję piknikową, wypoczynkową, oraz służyć jako miejsce postoju dla rowerzystów korzystających z pobliskich szlaków rowerowych.
 Projekt jest kontynuacją a zarazem zakończeniem zadań inwestycyjnych prowadzonych od 2016 r. przy współpracy Sołectwa, środków własnych Gminy i Miasta Odolanów oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W wyniku realizacji operacji powstanie miejsce spotkań, integracji, wymiany poglądów, stanowiące centrum kulturowe wsi, dzięki któremu mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 19 800,00 zł z czego 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

 • autor: Katarzyna Gałęzka, Michał Walków, data: 2019-10-18
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • Trwają prace w Nadstawkach i Raczycach
 • WOW_logo

Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w drużynowym tenisie stołowym uczniów Szkół Podstawowych

W  sali  sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie  zorganizował Drużynowe Mistrzostwa  Gminy i Miasta w tenisie stołowym  szkół  podstawowych w kategorii Igrzysk dzieci i młodzieży. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z  Odolanowa, Tarchał Wielkich, Uciechowa i Wierzbna

Zawody sędziowali i prowadzili nauczyciele wf -  Tomasz Sroka, oraz Adam Barczak

W wyniku rozegranych meczów systemem każdy z każdym klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco  

 

Kategoria dziewczyn klasy IV-VI

I MIEJSCE

 Tarchały Wielkie
– w składzie:  Majchrzak Jessica, Jurasik Patrycja i Kurp Angelika

II MIEJSCE
    
  Odolanów
– w składzie: Jurek Małgorzata i Wojtaszek Magdalena

III MIEJSCE

  Wierzbno

- w składzie: Kosik Julita i Klimek Klaudia

IV MIEJSCE

  Uciechów I
 - w składzie: Szymanowska Nadia i Dzierla Kornelia

V MIEJSCE

   Uciechów II
 - w składzie: Piskorska Weronika i Czelusta Wiktoria

Kategoria chłopców klasy IV-VI

I MIEJSCE

   Odolanów
 - w składzie: Pauś Dominik i Zapart Bartosz

II MIEJSCE

  Tarchały Wielkie
 - w składzie: Wieszczak Kamil i Mielcarek Tymoteusz

III MIEJSCE

   Wierzbno
 - w składzie: Jackowski Adam i Maciągowski Wiktor

    Kategoria dziewczyn klasy VII-VIII

I MIEJSCE

   Tarchały Wielkie I
 - w składzie: Wieczorek Zuzanna i Gola Maria

II MIEJSCE

   Tarchały Wielkie II
 - w składzie: Stencel Joanna i Jędrzejak Kamila

III MIEJSCE

   Wierzbno
 - w składzie: Klimek Wiktoria i Guździoł Zofia

IV MIEJSCE

   Uciechów II
 - w składzie: Szulc Maja i Kusza Roksana

V MIEJSCE

   Uciechów I
 - w składzie: Niewiada Weronika i Maciejewska Hanna

 

Kategoria chłopców klasy VII-VIII

I MIEJSCE
    
   Odolanów
 - w składzie: Ustianowski Bartłomiej i Nędzyński Kacper

II MIEJSCE

   Uciechów I
 - w składzie: Usarek Kacper i Cierpka Filip

III MIEJSCE

   Uciechów II
 - w składzie: Kocerka Jakub i Garbacki Miłosz

IV MIEJSCE

   Tarchały Wielkie I
 - w składzie: Góźdź Wojciech i Hylewicz Bartłomiej

V MIEJSCE
    
   Tarchały Wielkie II
- w składzie: Bartczak Jakub i Zimniak Nikodem

VI MIEJSCE

   Wierzbno
 - w składzie: Kupczyk Kacper i Kusicielek Mateusz

Opiekunowie drużyn  

Roman Mendykowski –  SP Tarchały Wielkie
Maciej Matuszczak –   SP Odolanów
Adam Barczak –  SP  Uciechów
Tomasz Sroka –  SP  Wierzbno
Grzegorz Szubert – SZS Odolanów

Zwycięskie drużyny turnieju, będą reprezentowały Gminę i Miasto Odolanów na rozgrywkach powiatu ostrowskiego.
Najlepsze trzy drużyny w każdej kategorii wiekowej otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy medale.
.

 

 • data: 2019-10-18
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy
 • Drużynowy tenis stołowy

Uwaga: Społecznie wkręceni!

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym zostaną nagrodzone najciekawsze inicjatywy społeczne południowej Wielkopolski, które były/są realizowane między 20. listopada 2018 r. a 21. listopada 2019 r.

Konkurs trwa do 7. Listopada br. i skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).
Zadaniem uczestnika jest nakręcenie maks. 3-minutowego filmu pokazującego jedną z inicjatyw organizowaną lub współorganizowaną przez zgłaszającego we wskazanym okresie.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła powołana przez Fundację, która wskaże „Społecznie Wkręconych” w czterech kategoriach:
•    Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd.;
•    Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
•    Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;
•    Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

Kapituła przyzna tytuły laureatów oraz nagrody rzeczowe. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 21. listopada br. podczas Forum Inicjatyw Społecznych.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.inkubator.kalisz.pl
Konkurs jest realizowany w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz projektu „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 • autor: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, data: 2019-10-18

Chopin i Moniuszko wybrzmią w Kościele poewangelickim!

 • Koncert Chopina i Moniuszki

Juniorzy Odolanovii pisza swoja historie…

To już pewne…po znakomitej rundzie jesiennej (1 miejące po dziewięcu kolejkach debiutanta w lidze wojewódzkiej) Podopieczni Leszka Pełczyńskiego zapewnili sobie prawo gry w barażu o ligę Makroregionu! (województwa Kujawsko-Pomorskie , Pomorskie , Wielkopolskie , Zachodnio- Pomorskie) Sama możliwość gry w barażu to olbrzymi sukces odolanowskiej piłki.

Rywalem w dwumeczu najprawdopodobniej będzie któraś z poznańskich drużyn – Warta Poznań lub Akademia Rejsa. Pierwszy mecz barażowy odbędzie się 2 listopada, rewanż tydzień później. Już dziś zapraszamy wszystkich na to wydarzenie !

 

 • autor: MLKS Odolanovia, data: 2019-10-17
 • Młodzi piłkarze piszą swoją historię

Stypendia i nagrody Burmistrza dla najlepszych!

Dnia 17 października w sali sportowej „Pilawa” odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów i nagród Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego dla młodych ludzi z terenu naszej gminy, którzy w tym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami na niwie naukowej, językowej, sportowej czy artystycznej. Wśród nagrodzonych nie zabrakło finalistów różnego rodzaju konkursów i olimpiad przedmiotowych, na arenie wojewódzkiej czy ogólnopolskiej.

Tego dnia młodzi ludzie odebrali również nagrody w kategoriach: „Nagroda za wzorowe zachowanie i 100% frekwencji na zajęciach, działalność społeczną – wolontariat, oraz „Mistrz zawodu” – kategoria dla uczniów szkół zawodowych

W sumie przyznano nagrody dla 116 uczniów z Gminy i Miasta Odolanów.

Burmistrz w swoim przemówieniu, podziękował nie tylko młodzieży, za trud, pracę, pasję i zaangażowanie wkładane każdego dnia we własny rozwój, ale również rodzicom oraz  dziadkom za wsparcie.

W części artystycznej poprzedzającej rozdanie stypendiów zaprezentowały się dzieci i młodzież z sekcji wokalnych, instrumentalnych, a także tanecznych Odolanowskiego Domu Kultury.

Wśród gości obecnych na uroczystości, oprócz Burmistrza Mariana Janickiego, Wiceburmistrza Jana Prokopa, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta – Janusza Szustkiewicza, oraz sekretarz Krystyny Wiertelak, nie zabrakło radnych z naszej gminy w osobach Grzegorza Fleischera, Macieja Żurawia, Zdzisława Gertiga i przedstawicieli Rady Powiatu: Józefa Wajsa i Rafała Walkowa.

Burmistrz Marian Janicki już w trakcie uroczystości zapowiedział, że w przyszłym roku kwota stypendium wzrośnie o 100%. Zmotywował tym samym młodzież do wytężonej nauki i jeszcze cięższej pracy.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2019-10-17
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych
 • Stypendia dla najlepszych

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadającego na dzień 14 października 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Burmistrz Marian Janicki w towarzystwie zastępcy Jana Prokopa wręczył nagrody nauczycielom i dyrektorom z Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.
Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze przy kawie i cieście. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich nagrodzonych pedagogów.

1.    Wojciech Michno    Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie
2.    Irena Maciejewska    Szkoła Podstawowa w Świecy
3.    Donata Bondar    Szkoła Podstawowa w Uciechowie
4.    Rafał Walkow    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
5.    Jolanta Lis    Zespół Szkół w Odolanowie
6.    Elżbieta Usarek    Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
7.    Dorota Kowalczyk    Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
8.    Ks. Łukasz Luźny    Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
9.    Adam Brychcy    Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
10.  Hanna Pawlak    Szkoła Podstawowa w Raczycach
11.  Sławomira Woźny    Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
12.  Karolina Szymczak    Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
13.  Renata Fertun    Zespół Szkół w Odolanowie
14.  Katarzyna Przybylska    Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
15.  Katarzyna Maciejewska    Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
16.  Ewa Gaworska    Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
17.  Ewa Kowalska    Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
18.  Andrzej Wasiela    Szkoła Podstawowa w Świecy

 

 

 • data: 2019-10-17

Uniwersytet Trzeciego Wieku Zaprasza na wykład Jagody Koprowskiej

 • wykład koprowska
 • autor: Ewa Wieja

Wycieczka członków stowarzyszenia "Razem dla Raczyc"

W dniach 26-29 września członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Raczyc” zorganizowali wycieczkę w Bieszczady i do Lwowa. Pięćdziesięcioosobowa grupa zwiedziła m.in. Polańczyk (punkt widokowy, rejs statkiem po zalewie solińskim), Cisną - Wetlina- Przełęcz Wyżna (punkt widokowy), Górzanka (dawna cerkiew dzisiaj kościół z zachowanym ikonostasem rzeźbionym), Baligród, Ustrzyki Górne i Dolne, Sanok(Muzeum Budownictwa Ludowego), Myczkowce, Zagórz (ruiny klasztoru Karmelitów Bosych), Muczne (stadnina żubrów). 

Dodatkową atrakcją był piątkowy wyjazd do Lwowa i zwiedzenie pięknych zabytków tj. Katedry św. Jura, cmentarzy: Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Opery Lwowskiej, Rynku,  Katedry Ormiańskiej i wielu innych miejsc.

Członkowie Stowarzyszenia Razem dla Raczyc na prośbę wycieczkowiczów planują już następny wyjazd.

 • autor: Anna Kądziela, data: 2019-10-16
 • DSC_0666
 • DSC_0734

Pismo Wojewody dotyczące przesyłania protokołów

 • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2019-10-16
 • pismo Wojewody do gmin dotyczące przesyłania protokołów-1

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 • autor: Michał Hołysz, data: 2019-10-15
 • Obwieszczenie Wojeowdy Wielkopolskiego...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 • autor: Michał Hołysz, data: 2019-10-15
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego...
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego...
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego...
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego...
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego...
 • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego...

Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych!

 • Bezpłatne badania mammograficzne
 • data: 2019-10-14

Kino Objazdowe"Ferment" zaprasza!

 • repertuar_ODOLANÓW_18-20.10.2019
 • kINO fERMENT PLAKAT ZBIORCZY jpg
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-10-14

Jak obecnie wygląda ul. Ludomiry Namysł? Zobacz sam!

Przedstawiamy Państwu kolejną serię zdjęć z postępów prac przy ul. Ludomiry Namysł, która z dnia na dzień wygląda coraz bardziej okazale. Wykonawca inwestycji, firma Gembiak – Mikstacki jest coraz bliżej zakończenia prac na tym odcinku, tak więc już niebawem mieszkańcy ulicy, jak również pozostali mieszkańcy Odolanowa, będą mogli korzystać z jednej z najpiękniejszych ulic w naszym mieście i nie tylko w nim!

Dla przypomnienia, modernizacja drogi rozpoczęła się w czerwcu br. natomiast zakończenie prac planowane jest na koniec października.

Powołany ustawą z 2018 r. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) służy dofinansowaniu remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowie mostów w ciągach dróg samorządowych. Jego budżet w latach 2019-2028 ma sięgać 36 mld zł. W ramach FDS inwestycje w trasy lokalne mogą otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.
Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

 • autor: Michał Walków, data: 2019-10-14
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł
 • Modernizacja Ludomiry Namysł

Zaproszenie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza

 • 10,15 Bogdan Frąszczak LZS Odolanów - nalepki na medale z...
 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2019-10-11

Jubileusz 25 lecia WTZ Ostrów Wielkopolski z udziałem delegacji z Odolanowa

W dniu 1 października 2019 roku delegacja ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięła udział w uroczystości obchodów 25 lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w sali Ostrowskiego Centrum Kultury, na holu którego przygotowano również wystawę prac artystycznych wykonanych przez uczestników WTZ „Tęcza”. Podczas uroczystości zaprezentowano 25 letnią działalność Warsztatu oraz przygotowano część artystyczną, program słowno – muzyczny w wykonaniu podopiecznych Placówki.

Przybyły na nią delegacje z organizacji społecznych, placówek i ośrodków działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także władze samorządowe miasta i powiatu. Pojawili się oczywiście rodzice i opiekunowie uczestników WTZ, byli uczestnicy oraz przyjaciele i darczyńcy. Na uroczystość zaproszono również Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny im. E. Bojanowskiego – Pana Mariana Raka oraz byłą kierownik WTZ – Panią Danutę Malinowską.

Na zakończenie przygotowano dla wszystkich przybyłych tor jubileuszowy.

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2019-10-11
 • 25-lecie WTZ

Jesienny strażacki wypad nad morze

Już po raz dziesiąty grupa 20 strażaków – ochotników z Tarchał Wielkich, wraz z osobami towarzyszącymi, tradycyjnie wzorem lat ubiegłych udała się na czterodniową wycieczkę na Pomorze Zachodnie.

Pierwszym punktem  bogatego programu było zwiedzanie Szczecina.  Wraz z przewodnikiem uczestnicy wjechali na wieżę katedry i podziwiali panoramę miasta. Kolejnym punktem był zamek Książąt Pomorskich, Plac Solidarności, Pomnik Ofiar Grudnia 1970, zwany także Aniołem Wolności, oraz Muzeum „Centrum Dialogu Przełomy”.

Spacerem po wałach Chrobrego dotarli do przystani, skąd kontynuowali zwiedzanie na pokładzie statku wycieczkowego. W drugim dniu wycieczki podziwiali Krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego, oraz latarnię morską w Świnoujściu. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie podziemnego miasta „Bateria Vineta” położonego na wyspie Wolin.

W ostatnim dniu druhowie udali się do Kamieńca Pomorskiego w którym podziwiali katedrę św Jana Chrzciciela z pięknym wirydarzem, czyli ogrodem  w samym środku katedry.

W drodze powrotnej brać strażacka zaplanowała kierunek przyszłorocznego wypadu

 

 • autor: Brać strażacka, data: 2019-10-11
 • Strażacki wypad nad morze
 • Strażacki wypad nad morze

Komendant Powiatowy Policji apeluje: Uwaga na oszustów!

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Piotr Wilkowski w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu apeluje do Państwa:

 O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA WASZYCH KREWNYCH LUB POLICJANTÓW.
PAMIĘTAJMY!!! FUNKCJONARIUSZE POLICJI NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA JAKIEKOLWIEK KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH!!!!

APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI, DZWONIĄC NA NUMER ALARMOWY 112.

Poniżej link do strony internetowej ostrowskiej komendy dot. sposobu działania oszustów

http://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/213124,Mamo-potracilam-kobiete-i-ona-nie-zyje-zebym-nie-szla-do-wiezienia-musisz-wplaci.html

 

 

 • autor: KPP Ostrów Wlkp, data: 2019-10-10
 • z13997483Q,Policja

Oferta dla osób zainteresowanych dzierżawą gruntu pod farmy fotowoltaiczne

Posiadasz działkę powyżej 3 ha i chcesz żeby powstała na niej farma fotowoltaiczna. Przedstawiamy ofertę dla ciebie.

 • data: 2019-10-10
 • Fotowoltaika-1

Dokumenty do pobrania

Zapraszamydo podziwiania wystawy "MY" w podanych terminach

 • wystawa czynna

Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami

W piątek 4 października w „Kościółku Poewangelickim” odbyła się pierwsza wystawa plastyków pod nazwą „My”.  Artyści przygotowali na tę okazję  prace - wykonane w różnych technikach oraz za pomocą różnych materiałów.

Piątkową wystawę otworzył Zastępca Burmistrza GiM Odolanów Jan Prokop,  ze strony artystów w wystawę wprowadzili - Marcin Szorski oraz Bogna Płókarz.  

11 Artystów  zaprezentowało swoje niepowtarzalne prace, które bardzo spodobały się uczestnikom. Wystawa była wyjątkowa gdyż to pierwsza po remoncie budynku. Nie zabrakło przy tej okazji podziękowań wszystkim artystom, którzy zaprezentowali swoje prace –również tym którzy wcześniej działali w tym miejscu w obszarze sztuki.

Swoje prace zaprezentowali:
Małgorzata Dambek, Tadeusz Gaworzewski, Roman Mędykowski, Iwona Molecka, Elena Ovcharova, Agata Patejuk, Bogna Płókarz, Aneta Stybaniewicz, Marcin Szorski, Irena Szyszka, Paula Wange – Burkietowicz.

ODK serdecznie dziękuje wszystkim artystom, zaproszonym gościom, uczestnikom, oraz mediom za udział w wystawie.

 

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-10-09
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami
 • Pierwsza wystawa w Kościele poewangelickim za nami

Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie. Wycieczka po Wielkopolsce

W dniu 27 września 2019 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wyjechali na wycieczkę jednodniową do Rogalina i Kórnika. W ramach wyjazdu zwiedzili Pałac w Rogalinie oraz Muzeum Zamek w Kórniku, odbyli spacery po ogrodach i parkach. W Rogalinie obejrzeli również Galerię Obrazów i Gabinet Londyński oraz Galerię Antenatów, Powozownię. Był to już trzeci taki wyjazd realizowany w ramach projektu „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie.
  

Podczas poprzednich dwóch wyjazdów ich uczestnicy – osoby z niepełnosprawnością, terapeuci oraz opiekunowie, w miesiącu sierpniu zwiedzili Poznań, w tym m. in. Zabytkowe Kościoły, Stary Rynek i Ratusz, kończąc odwiedzinami w Starym Browarze i udziałem w seansie kinowym w MULTIKINIE oraz w miesiącu wrześniu odwiedzili INEA STADION POZNAŃ i udali się do Teatru Muzycznego na wspaniały musical pt. „PIPPIN”. Projekt zakończony będzie planowanym na miesiąc październik podsumowującym spotkaniem integracyjnym połączonym ze wspólnymi dyskusjami i pogadankami oraz warsztatami artystycznymi, plastycznymi nawiązującymi tematycznie do wcześniejszych wyjazdów.

Nadrzędnym celem projektu jest szeroko rozumiana integracja. Stworzenie osobom z niepełnosprawnością okazji do skorzystania z szeregu atrakcji o charakterze kulturalno – integracyjnym, jak również oddziaływającego terapeutycznie. Spotkania tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem i otwierają wiele nowych możliwości ich uczestnikom. Projekt oprócz integracji i mile spędzonego czasu, dostarczając wiele radosnych przeżyć promuje aktywność, zwiększając jednocześnie poczucie wspólnotowości, kształtując postawy tolerancji i akceptacji,  przeciwdziałając alienacji i wykluczeniu.

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-10-09
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość
 • Wycieczki Wiara - Nadzieja - Miłość

Indiańska ścieżka i strefa bałaganu, czyli…. lekcje z poetką Katarzyną Georgiou

Uczniowie klasy VII a VII b  oraz VI c Szkoły Podstawowej w Odolanowie mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych lekcjach poprowadzonych przez  wrocławską poetkę, absolwentkę Seneca College w Toronto- p. Katarzynę Georgiou, podróżnika, pasjonata kultury indiańskiej, którą poznała ,mieszkając wiele lat wśród Indian , autorkę książek poetyckich dla dzieci i dorosłych.
Od kilkunastu lat zamieszkuje stare domostwo w Dolinie Baryczy.

W czasie dwóch godzin lekcyjnych uczniowie klas VII mogli zapoznać się z kulturą rdzennych Indian żyjących na wyspie Manitoulin w Kanadzie. W programie interaktywnego spotkania znalazło się : pokaz slajdów wraz z opowieściami z kraju Klonowego Liścia , ceremonialne okadzanie szałwią, muzyka, fragmenty prozy opublikowanej w książce Indiańska ścieżka oraz możliwość obejrzenia ubrań, obuwia, instrumentów muzycznych, książek z opowieściami indiańskimi, sztuki indiańskiej i elementów biżuterii. Magia poetyckiego spotkania uczniów z poetką pozwoliła przenieść się w inny, ciekawy indiański świat.
    

Kolejne zajęcia- Strefa bałaganu, w których brali udział uczniowie klasy VI to zapoznanie się z formą poetycką, pracą pisarza i drogą powstawania książki , a także to,  co chyba najciekawsze stworzenie przez uczniów, z drewna, muszelek, koralików, prac przestrzennych. Jedna stała się inspiracją do napisania wiersza specjalnie dla naszych dzieci przez poetkę , Wiersz otrzymały dzieci i nasza szkoła na pamiątkę. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że wiersz wraz z ilustracją trafią do następnego tomiku poetyckiego przygotowanego do druku.

Poniżej prezentujemy wiersz wraz ze zdjęciem niezwykłej pracy przestrzennej dzieci oraz zdjęcia z zajęć.

 

 • autor: Katarzyna Ostrowska - Jańczak, data: 2019-10-09
 • Strefa bałaganu
 • Strefa bałaganu
 • Strefa bałaganu
 • Strefa bałaganu

Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych

W dniu 26 września 2019 roku odbył się XIX Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, w którym udział wzięli również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. Honorowym patronatem imprezę objął Jerzy Łukasz Walczak – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Organizatorzy za główne cele organizacji przeglądu stawiają sobie integrację osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem, prezentację możliwości oraz umiejętności tych osób, jak również promowanie pozytywnego wizerunku i twórczości artystycznej.
   

Przegląd realizowany był w trzech głównych kategoriach: rękodzieło artystyczne (malarstwo, rzeźba, itp.), piosenka oraz taniec lub inscenizacja słowno – muzyczna. Brały w nim udział osoby z niepełnosprawnością, indywidualnie oraz jako zespoły, w tym składające się m. in. z uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestnikom z ŚDS Odolanów udało się zdobyć I miejsce w kategorii taniec za etiudę teatralną pt. „Kraina Marzeń”, a także I miejsce w klasyfikacji zespołowej za całość zaprezentowanych na przeglądzie prac artystycznych.
    

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-10-08
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce
 • Przegląd Nowe Skalmierzyce

Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy

Dnia 3 października 2019 roku w Świecy odbyły się zawody kolarskie z cyklu "Szukamy następców olimpijczyków". Warto zaznaczyć, że imprezy z tego cyklu są zgłaszane do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego i są wpisane w oficjalny kalendarz WZKol nabierając charakteru rywalizacji na poziomie makroregionu.

Młodym kolarzom kibicowali zaproszeni goście burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, pełnomocnik burmistrza do spraw sportu Bogdan Frąszczak, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski, sołtys wsi Świeca II Pan Grzegorz Fleischer, dyrektor Szkoły Podstawowej w Świecy Andrzej Wasiela.

Zawody zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" dzięki dofinansowaniu ze środków na wspieranie masowych imprez rekreacyjno - sportowych przekazanych przez Gminę i Miasto Odolanów, wsparciu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Świecy oraz Szkołę Podstawową w Świecy.
Mimo niesprzyjającej aury na starcie zawodów pojawiła się liczna grupa młodych kolarzy. Zawody rozegrano w sześciu kategoriach indywidualnych. Wyniki z poszczególnych wyścigów posłużyły do wyłonienia najlepszych drużyn.
Wyniki:

Dziewczęta rocznik 2009/10
I m. Wiktoria Wróbel - SP Świeca
II m. Zuzanna Tomczak - SP Świeca
III m. Maja Bartsch - SP Świeca

Dziewczęta rocznik 2007/08
I m. Wiktoria Szymanowska - SP Świeca
II m. Nikola Cierpka - SP Świeca
III m. Kaja Barczak - SP Świeca

Dziewczęta rocznik 2005/06
I m. Lena Bartsch - SP Świeca
II m. Marta Wojtaszek - SP Odolanów
III m. Aleksandra Ćwiertniak - SP Odolanów

Chłopcy rocznik 2009/10
I m. Dawid Szewczyk - SP Świeca
II m. Filip Fischer- SP Odolanów
III m. Kewin Matysek - SP Świeca

Chłopcy rocznik 2007/08
I m. Adrian Lesiewicz - SP Świeca
II m. Marek Zasępa- SP Salezjanki Ostrów Wielkopolski
III m. Bartłomiej Sieraczek - SP Świeca

Chłopcy rocznik 2005/06
I m. Damian Chleboś - SP Świeca
II m. Mateusz Prokop- SP Odolanów
III m. Krzysztof Prokop - SP Odolanów

Klasyfikacja drużynowa:
I m . SP Świeca
II m. SP Odolanów
III m. SP Salezjanki Ostrów Wielkopolski

 

 

 • autor: Łukasz Boślak, data: 2019-10-08
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy
 • Młodzi kolarze rywalizowali w Świecy

Tak świętowali nasi seniorzy!

W dniu 7 października 2019r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora zorganizowana przez Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie. Przybyło na nią ponad dwustu członków.  Spotkanie Rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu emerytów. Z kolei przewodniczący Józef Wajs witając zebranych podkreślił role seniora w codziennym życiu i ich aktywność w organizacji PZERiI, co wyraża się w uczestnictwie podczas spotkań integracyjnych, wycieczek i wczasów. Podkreślił, że wiek nie musi być przeszkodą w działalności. To członkostwo w związku emerytów, Klubie Seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Dotychczasowa działalność spotyka się z zainteresowaniem odolanowskich emerytów, o czym świadczy fakt zgłaszania się coraz większej ilości osób, a ich liczba sięga na ten moment ponad 260 osób. Przewodniczący  życzył przede wszystkim spokoju i poczucia bezpieczeństwa, zdrowia , szacunku bliskich oraz zasłużonej czułej opieki.

Podczas spotkania dwunastu osobom wręczono legitymacje członka PZERiI, a otrzymały je: Helena i Jerzy Koziarek, Anna i Jan Marciniak, Jolanta Żuraw, Elżbieta Mikołajczyk, Maria Herbik, Mariola Pichet, Maria Śmigiel, Danuta Urbaniak, Krystyna Grzelak, oraz Stanisław Fikus.

Z okazji 80-cio lecia urodzin wyróżnieni zostali upominkami Stefan Jasik z Raczyc ,Lucyna Poprawa z Odolanowa, Józef Józefowicz z Raczyc.

Specjalnymi gośćmi byli witani na sali gromkimi brawami: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Wiceburmistrz Jan Prokop, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Janusz Szustkiewicz wraz z radnym Eugeniuszem Jakubiakiem, oraz Wojciech Słodkiewicz -  Dyrektor Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, czy władze rejonu PZERiI w Ostrowie Wlkp - Jerzy Waliduda Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wlkp i członek Zarządu Barbara Pestka.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, przy kawie i cieście podanym przez personel restauracji „Nadbaryczna”. Seniorzy znakomicie przyjęli program artystyczny w wykonaniu Haliny Benedyk.

 

 

 • autor: Józef Wajs, data: 2019-10-08
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy
 • Tak świętowali nasi seniorzy

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Świecy

Dnia 04.10.19 w S.P. w Świecy obchodziliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki mnożenia. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w czasie konkursu kl.4-8 nadzorowanego przez egzaminatorów z klasy VI: Angelikę Albrecht i Agatę Grytę.

Jest to bezpłatna akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku, w Polsce od 9 lat. W wydarzeniu tym biorą udział szkoły z różnych stron świata. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Koordynatorem akcji była p. R. Stasik i p. I. Maciejewska.

Podczas konkursu uczniowie wyłonili Mistrza Tabliczki Mnożenia naszej szkoły - została nim po raz kolejny Kinga Brodala z klasy 6. Kinga wykazała się najlepszą znajomością tabliczki mnożenia i niesamowitą sprawnością w rozwiązywaniu zadań. Wicemistrzem został Dawid Jacyno z klasy 7, trzecie miejsce zajęła Kaja Barczak z klasy 6.

Młodsi uczniowie również włączyli się do zabawy. Ekspertem Tabliczki Mnożenia z klas młodszych został Dominik Fabiś. Uczniowie kl. III brali również udział w zabawie „Hasło dnia”, układali i ilustrowali rymowanki na temat działań TM. Aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia, wykorzystując przeróżne formy „tabliczkowych” gier i zabaw.
ŚDTM 2019 upłynął w radosnej atmosferze, pełnej nowych przeżyć i satysfakcji.

Wszyscy uczniowie zaangażowali się w przygotowania i realizację poszczególnych zadań na miarę swoich możliwości.
Przypomniane umiejętności przydadzą się uczniom podczas zajęć z matematyki!

 

 • autor: Szkoła Podstawowa w Świecy, data: 2019-10-08
 • licencja tabliczka mnożenia jpg
 • Światowy dzień tabliczki mnożenia
 • Światowy dzień tabliczki mnożenia
 • Światowy dzień tabliczki mnożenia
 • Światowy dzień tabliczki mnożenia
 • Światowy dzień tabliczki mnożenia
 • Światowy dzień tabliczki mnożenia

Najserdeczniejsze życzenia dla nauczycieli

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • data: 2019-10-08

Interpelacja Radnego Powiatu Józefa Wajsa w sprawie możliwości korzystania z centrum przesiadkowego

 • Bez tytułu4
 • 49152969_1579954898816283_1364241158359744512_o
 • 2019100113524919b

Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus

Od kwietnia 2019 roku pod hasłem „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus” realizowany jest projekt skierowany do seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej.

Jego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie działające przy odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy. Współfinansowany jest ze środków Gminy i Miasta Odolanów w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej jego edycji z poprzedniego roku. Celem głównym zadania jest szeroko rozumiana integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo i jednocześnie zwiększenie udziału osób w podeszłym wieku w tego typu przedsięwzięciach.

Projekt składa się z cyklu spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym oraz krajoznawczym dla osób w podeszłym wieku i seniorów, mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów. W ramach realizacji zadania odbyły się już dwa wyjazdy: do Rogalina (zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego, galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie, parku) i do Arboretum w Stradomii (spotkanie integracyjne w formie pikniku). Na miesiąc październik planowany jest wyjazd na spektakl do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz spotkanie podsumowujące.
    

 

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2019-10-07
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów
 • Wycieczki aktywnych seniorów

Żonkilowe Pola Nadziei

Dnia 3 października 2019r. przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie powstał niewielki ogródek, w którym uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zasadzili cebulki żonkili, przystępując tym samym do ogólnoświatowego i ogólnopolskiego programu edukacyjno – charytatywnego ŻONKILOWE POLA NADZIEI. 

Pola Nadziei to program stworzony przez organizację charytatywną Marie Curie Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, który pomaga nieuleczalnie chorym na raka.

Akcję Samorządu Uczniowskiego wsparły panie wolontariuszki z Hospicjum św. Józefa w Ostrowie Wielkopolskim: pani Anna Nowacka oraz pani Małgorzata Herbik oraz ksiądz proboszcz miejscowej parafii ks. Krystian Szenowski.

 • autor: Katarzyna Przybylska, data: 2019-10-07
 • Żonkilowe Pola Nadziei
 • Żonkilowe Pola Nadziei
 • Żonkilowe Pola Nadziei
 • Żonkilowe Pola Nadziei
 • Żonkilowe Pola Nadziei

Przy Placu Kościuszki trwają wzmożone prace!

Równolegle podczas trwającej obecnie rewitalizacji Placu Kościuszki w Odolanowie, która realizowana jest przez firmę Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego, na krótkim odcinku, prowadzącym do ul. Krotoszyńskiej, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych z Odolanowa wytrwale pracują nad przygotowywaniem podłoża pod ułożenie kostki brukowej, które rozpocznie się już niebawem. Serdecznie dziękujemy Zakładowi Usług Komunalnych za okazane wsparcie!

 • data: 2019-10-04
 • IMG_3797
 • IMG_3798

Wspomnienie tegorocznych Targów Ogrodniczych

W minioną niedzielę słoneczna jesienna pogoda sprzyjała miłośnikom zieleni w poszukiwaniu inspiracji do swoich ogrodów, balkonów i tarasów. Tegoroczna oferta wystawców była bardzo szeroka i różnorodna. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Targi Ogrodnicze otworzył Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów Marianem Janickim wraz z zaproszonymi gośćmi: Sekretarz Gminy i Miasta  Odolanów Krystyną Wiertelak, Radnym Powiatu Ostrów Wielkopolski Józefem Wajsem, Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej Andrzejem Wojciechowskim, Przewodniczącym Śródmieścia Romanem Przerwą  oraz Senatorem RP Łukaszem Mikołajczykiem.  

Podczas targów ogrodniczych na terenie wystawienniczym przy Odolanowskim Domu Kultury  na stoiskach królowały iglaki, krzewy ozdobne, drzewka owocowe, kwiaty doniczkowe, sadzonki kwiatów. Nie zabrakło wyrobów z wykliny i drewna. Na smakoszy czekały wędliny, wędzone ryby oraz słoje pełne ekologicznego miodu. Market budowlany „Pszczółka” przygotował bogatą ofertę wyposażenia ogrodu, różnorodnego sprzętu ogrodniczego i roślin.  Wraz z marketem na imprezie gościła firmowa  „Pszczółka”,  która stała się ulubioną postacią tegorocznego wydarzenia.   

W trakcie targów nie zabrakło stoisk z rękodziełem. Bogatą i niepowtarzalną ofertę targów można było podziwiać i nabyć m.in. na stoisku Centrum „Wiara-Nadzieja-Miłość”oraz na stoisku Warsztatów Terapii Zajęciowej z Odolanowa.
Podczas targów ogrodniczych zaprezentowały się grupy taneczne z Odolanowskiego Domu Kultury. Grupy hip – hop: Rainbow, Atomówki  oraz Łobuziaki pod kierunkiem Mariki Kaliny oraz grupa baletowa  Arabeska pod kierunkiem Olgi Kaźmierczak. Tancerki zaprezentowały nowe układy taneczne, które spodobały się publiczności.  

W części artystycznej wystąpiła Odolanowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Ryszarda Hoffmana i  Aleksandry Hoffmann-Dzieran. Orkiestra wykonała nowe znane przeboje muzyki rozrywkowej.
Gwiadą wieczoru był zespół Harmonic,  który wykonał swoje największe przeboje w trakcie prawie półtoragodzinnego koncertu. Zespół bawił publiczność muzyką i żartem.  

Duże zainteresowanie i sympatię wzbudziła wystawa pojazdów „Retro z czasów PRL” Można było obejrzeć min. Warszawę , Garbuska, Syrenkę, Wartburga,  Fiata 126p, Fiata  125p, Volkswagena Golf I.  Uczestnicy targów mogli zajrzeć pod maskę pojazdów, usiąść za kierownicą,  posłuchać  pracy silników czy wymienić informacje  o historii aut z ich właścicielami.
Obok aut retro na wszystkich  czekała bogata oferta aut salonowych marki Peugeot  i Citroen, Opel oraz Hyundai. Uczestnicy mogli zasięgnąć informacji u przedstawicieli marek, którzy chętnie  prezentowali zalety pojazdów, dane techniczne czy wyposażenie samochodów. Przyszli nabywcy mogli też sprawdzić wnętrze i komfort nowych aut.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wystawcom i uczestnikom, dzieciom za wspaniałe występy taneczne, Odolanowskiej Orkiestrze Dętej, uczestnikom wystawy pojazdów retro, Centrum Wiara Nadzieja Miłość oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej z Odolanowa oraz wszystkim zaproszonym  gościom za udział w tegorocznych Targach Ogrodniczych.   

 

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-10-04
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych
 • Wspomnienie Targów Ogrodniczych

Nowoczesna, zmodernizowana ul. Ludomiry Namysł staje się faktem!

Już niedługo ulica Ludomiry Namysł stanie sie jedną z wizytówek naszego miasta, a to wszystko dzięki postępowi prac na tym odcinku.

Gmina i Miasto Odolanów otrzymała dofinansowanie w wysokości 583 705,00 na realizacje zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych będących w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego. Całość zdania - koszt na poziomie ok. 1 200 000,00 zł. W ramach realizacji zadania, obok budowy nowej kanalizacji deszczowej, przewiduje się całkowitą wymianę podbudowy drogi, wykonanie naw. asfaltowej gr. 9 cm, wykonanie chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej bezfazowej, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych. Na obecny moment chodniki są niemalże ukończone.

Modernizacja drogi rozpoczęła się w czerwcu br. natomiast zakończenie prac planowane jest na koniec października.
Powołany ustawą z 2018 r. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) służy dofinansowaniu remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowie mostów w ciągach dróg samorządowych. Jego budżet w latach 2019-2028 ma sięgać 36 mld zł. W ramach FDS inwestycje w trasy lokalne mogą otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

 • data: 2019-10-03
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł
 • Nowoczesna Ludomiry Namysł

UWAGA: Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać do 30 listopada 2019r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie informuje, że wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać w terminie do 30 listopada 2019 r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Począwszy od bieżącego 2019 r., wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Program „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

 

 • autor: MGOPS, data: 2019-10-03
 • indeks

Kandydatka do Senatu Ewa Matecka z wizytą w Odolanowie

Dnia 2 października w Gabinecie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego odbyło się spotkanie z kandydatką do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Ewą Matecką. Rozmowa toczyła się w miłej i przyjaznej atmosferze, w której uczestniczył również Wiceburmistrz Jan Prokop. Poniżej zdjęcia z wczorajszej wizyty.

 • data: 2019-10-03
 • 71147136_525908744893146_3563561084482748416_n
 • 71197753_431278520863469_1581976432395943936_n

Pamiętajmy o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych!

 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019-1
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019-2
 • autor: Krajowa Izba Kominiarzy, data: 2019-10-03

Emocjonujące Mistrzostwa SZS w Unihokeja

W dniu 1 października 2019 roku rozegrano w sali  sportowej Szkoły Podstawowej w Odolanowie Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów Szkolnego Związku Sportowego w  unihokeja  uczniów rocznika 2007 i młodszych - dziewcząt i chłopców.                              

W  zawodach sportowych startowało 7 szkół z naszej gminy:  SP Huta SP Odolanów, SP Nabyszyce, SP Świeca, SP Raczyce SP Tarchały Wielkie, SP Uciechów . Organizatorem zawodów był Gminny Szkolny Związek Sportowy i SP Odolanów. 

Rywalizacje przeprowadzono w dwóch grupach dziewcząt i dwóch grupach chłopców systemem każdy gra z każdym po 15 minut.

Na koniec rywalizacjinajlepsza drużyna z każdej grupy walczyła z najlepszą drużyną drugiej grupy o mistrzostwo i I miejsce w turnieju, a drugie drużyny z poszczególnych grup walczyły o III miejsce w turnieju.

Zwycięzcy zawodów w kategorii chłopców i dziewcząt  reprezentować będą naszą gminę na zawodach szczebla powiatowego Ostrowskiego Igrzysk Dzieci w Gorzycach Wielkich.

GMINNA KLASYFIKACJA GENERALNA  IGRZYSK DZIECI W UNIHOKEJA
CHŁOPCY:
1.    SP UCIECHÓW
2.    SP  ODOLANÓW
3.    SP  TARCHAŁY WIELKIE
4.    4.SP  HUTA
5.    SP RACYCE

6/7 SP ŚWIECA i SP NABYSZYCE

GMINNA KLASYFIKACJA GENERALNA  IGRZYSK W UNIHOKEJA - DZIEWCZĘTA

1.SP  TARCHAŁY  WIELKIE
2. SP  ODOLANÓW
3.SP  UCIECHÓW
4.SP HUTA
5 .SP NABYSZYCE
6.SP  ŚWIECA
7.SP RACZYCE


Najlepsze drużyny które zajęły I-II-III miejsce otrzymały pamiątkowe puchary  a wszystkie drużyny dyplomy ufundowane przez Odolanowski Szkolny Związek Sportowy i UGiM Odolanów .Nagrody wręczył viceprezes OSZS -Maciej Dymacz

Pierwsze zespoły SP UCIECHÓW I SP TARCHAŁY WIELKIE awansowały do finału  Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego SZS

 
 

 
 

 • data: 2019-10-03
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja
 • Mistrzostwa Polski SZS w Unihokeja

Ślubowanie w Szkole Podstawowej w Garkach

Pasowanie na ucznia, to bez wątpienia, największe święto w życiu szkolnym każdego dziecka. 1 października br. 14 pierwszoklasistów z naszej szkoły ślubowało: wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, szanować rodziców i nauczycieli, dbać o dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem.

Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice oraz Pani Dyrektor Ewa Kowalska. Część wstępną poprowadziły uczennice klasy 5. Dzieci z klasy 1 zaprezentowały krótką część artystyczną.

Po występach nastąpiła radosna chwila - pasowanie na ucznia. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła uczniom legitymacje i dyplomy a rodzice obdarowali dzieci słodkimi upominkami.

 • autor: Marta Piętak, data: 2019-10-03
 • Ślubowanie w Garkach
 • Ślubowanie w Garkach
 • Ślubowanie w Garkach
 • Ślubowanie w Garkach
 • Ślubowanie w Garkach

Farma fotowoltaiczna na twoim terenie? Oferta dla osób zainteresowanych

 • ogłoszenie arenella-1
 • data: 2019-10-01

Niższy podatek dla emerytów i rencistów

 • podatek-1
 • logoZUSnoweRozwiniecie
 • autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, data: 2019-10-01

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś

 • plakat wyc 2019
 • autor: Biblioteka Publiczna w Odolanowie, data: 2019-10-01

Działania priorytetowe naszych dzielnicowych

 • Dzielnicowi Odolanowa-1
 • Dzielnicowi Odolanowa-2
 • Dzielnicowi Odolanowa-3
 • autor: żródłó: KPP Ostrów Wlkp, data: 2019-10-01

Kolejne złoto Jakuba!

W dniach 27 – 28 pażdziernika br. w Rudniku, pow. Racibórz odbyły się Modzieżowe Mistrzostwa Polski  U23 W  Zapasach w stylu wolnym w których startował zawodnik  Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartosz” w Odolanowie - Jakub Brylewski

Jakub udowodnił swój prymat w kraju w kateg. wagowej do 125 kg wygrywając wszystkie  walki, których stoczył 5. W Mistrzostwach startowało 114 zawodników z ponad 40 Zapaśniczych Klubów Sportowych w Polsce.

Zdobycie tytułu Mistrza Polski przez Jakuba umacnia jego pozycję w Kadrze Narodowej w Zapasach i daje przepustkę do reprezentowania Polski na turniejach międzynarodowych, oraz czynnego udziału w obozach i zgrupowaniach Kadry Polski.

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2019-09-30
 • Złoty Jakub Brylewski
 • Złoty Jakub Brylewski

Badanie budżetów gospodarstw domowych

 • Ulotki badania ankietowe_BGD_3-1
 • Ulotki badania ankietowe_BGD_3-2
 • autor: Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, data: 2019-09-30

Bezpłatna mammografia w Odolanowie

 • bezpłatna mammografia w Odolanowie
 • autor: Edyta Mamot, data: 2019-09-30

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • WIATRY
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-09-30

Otwarcie ul. Granowieckiej w Świecy.

W dniu 24.09.2019 r. w miejscowości Świeca miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym otwarcie oczekiwanej ul. Granowieckiej, o którą jak wspominał na otwarciu Burmistrz Marian Janicki zabiegał m.in. radny Gminy i Miasta Odolanów Grzegorz Fleischer. Nie mogło tego dnia zabraknąć przedstawicieli Nadleśnictwa Antonin, które udzielonym wsparciem finansowym znacznie przyczyniło się do powstania drogi, która jak wyrażamy nadzieję ułatwi życie mieszkańcom nie tylko wspomnianej Świecy, ale również sąsiedniego Bonikowa. Przypominamy, że wykonawcą inwestycji była firma „ITERBUD” Bartosz Kosecki z Kalisza.

Koszt wykonania zadania wyniósł ponad 230 tys zł , z czego 50.000,00 zł przeznaczyło Nadleśnictwo Antonin, natomiast 131.638,50 zł. To kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zakres wykonania robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 0,441km, szer.4m. wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji tłuczniem drogowym.
 

 • autor: Michał Walków, data: 2019-09-27
 • Otwarcie ul. Granowieckiej w Świecy II
 • Otwarcie ul. Granowieckiej w Świecy II
 • Otwarcie ul. Granowieckiej w Świecy II
 • Otwarcie ul. Granowieckiej w Świecy II

Informacja dla producentów i usługodawców Doliny Baryczy

 • reklama_mapy_DBP_145_5x175mm_DRUK-1
 • data: 2019-09-27

SUSZA - Zapobieganie i niwelowanie skutków

 • Susza
 • data: 2019-09-27

Co nowego w Odolanovii?

Klub MLKS Odolanovia w sezonie 2019/2020 odnosi wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim, jak i okręgowym.  Obecnie do rozgrywek zgłoszone mamy 4 drużyny: Senior, Junior, Trampkarz Starszy i Młodzik Starszy. Od października zaczynamy pracę z najmłodszymi dzieci w wieku od siódmego roku życia. Łącznie w Klubie trenuje około 100 zawodników.  Trenują oni pod okiem wykwalifikowanych trenerów ( Leszek Krutin- UEFA A, Leszek Pełczyński- UEFA B, Jakub Bąk- Grassroots  C, Marek Kamiński- GrassrootsC) co wpływa na osiągane wyniki.  Trenerzy dodatkowo uczestniczą w różnych kursach i szkoleniach, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje.

Bez wsparcia Gminy i Miasta Odolanów oraz Sponsorów: Firmy DOMBUD, Firmy Wiązary Burkietowicz, Firmy AWRA, Firmy Meble Doktór, Firmy WOSEBA, Firmy De- Fecto, Firmy OZK w Odolanowie, Firmy Walczak  dzieci i młodzież w naszej Gminie nie miałaby możliwości rozwoju.

Zachęcamy również inne Firmy działające na terenie Gminy i Miasta Odolanów do współpracy, w myśl zasady, że wychowanie w duchu sportowym dziecka, które jest wspierane odpowiednio, owocuje w jego przyszłości zawodowej.

 

 

Prezes Klubu MLKS Odolanovia

Przemysław Bąk

 • data: 2019-09-26
 • Co nowego w Odolanovii?

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim z udziałem naszych kolarzy!

W miniony weekend 21-22 września w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Polski szkółek kolarskich w kolarstwie górskim.

Na zawodach tych nie zabrakło kolarzy UKS "CZEMPION" ze Świecy.

Naszą gminę na tej imprezie reprezentowali Adrian Lesiewicz i Dawid Szewczyk. Obaj startowali w kategorii klas piątych szkół podstawowych.

Adrian Lesiewicz zajął  22 miejsce, Dawid Szewczyk uplasował się na 25 pozycji.

 

 • autor: Łukasz Boślak, data: 2019-09-26
 • Mistrzostwa Polski MTB 2019
 • Mistrzostwa Polski MTB 2019
 • Mistrzostwa Polski MTB 2019
 • Mistrzostwa Polski MTB 2019
 • Mistrzostwa Polski MTB 2019

Zbierano pieniądze na leczenie Hanki

W ubiegłą niedzielę w Wierzbnie odbył się Turniej  Charytatywny Piłki Nożnej Halowej.

Dochód z turnieju przeznaczony jest na leczenie cudownej i bardzo dzielnej Haneczki Reczek.

Gratulujemy  organizatorom wspaniałej imprezy. Dobro zawsze wraca.  Pragniemy  podziękować wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc na rzecz naszej małej Hanki.

 • data: 2019-09-26
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki
 • Zbierali pieniądze na leczenie Hanki

Sportowy Dzień Patrona w odolanowskim Liceum

Był to dzień pełen różnorodnych wrażeń. Spotkanie rozpoczęło się w auli od scenek profilaktycznych. Każda klasa przygotowała krótki występ na temat niebezpiecznych plotek , „hejtu” w sieci i cyberprzemocy. Zadaniem tych scenek było uświadomienie sobie nawzajem, jak łatwo jest skrzywdzić słowem drugiego człowiek. Po klasowych prezentacjach rozpoczął się sportowy quiz.  Każda klasa losował pięć pytań i wspólnie na nie odpowiadała. Po zakończeniu konkursu przenieśliśmy się na Orlika i rozpoczęliśmy sportowe zmagania na wesoło od wspólnego odtańczenia zumby. Taniec poprowadziłą Pani Monika Zydorowicz.  Był bieg drużynowy z przelewaniem wody, unihokejem, przewrotami i przechodzeniem przez hul-hoop. Po zmaganiach drużynowych rozpoczęły się konkurencje indywidualne: stanie na równoważni na czas, rzuty do kosza i strzały na bramkę. Jednocześnie trwała konkurencja rysunkowa polegająca na namalowaniu w ciągu pół godziny jak największej ilości portretów naszego patrona króla Władysława Jagiełły i jego żony królowej Jadwigi.

Sportowe zmagania zakończyliśmy meczem siatkówki uczniowie kontra nauczyciele i rodzice. Wygrali uczniowie. Gratulujemy! W trakcie sportowych zmagań wszyscy uczestnicy mogli posilić się kiełbaską z grilla. Bardzo cieszymy się, że w tej szkolnej imprezie uczestniczyli także rodzice, którzy nie tylko pomogli nam zorganizować wspólne spotkanie ale uczestniczyli także w sportowych zmaganiach zbierając punkty dla klasy. Dziękujemy!

Wyniki rywalizacji ogłosimy w późniejszym terminie. Koordynatorem Dnia Sportu był Pan Mariusz Chmielewski.

Więcej zdjęć w albumie.

 • autor: Ewa Wieja, data: 2019-09-26
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie
 • Sportowy Dzień Patrona w Liceum w Odolanowie

Konkurs PFRON – Sztuka Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16 września 2019 roku w Poznaniu odbyła się Wielkopolska Gala XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PFRON Sztuka Osób Niepełnosprawnych pt. Podróże moich marzeń”. W konkursie wzięli udział również uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Jedna z prac pt. „Rajski Ogród” zajęła II miejsce w Kategorii Tkanina i Aplikacja, kwalifikując się jednocześnie do II etapu konkursu – etapu ogólnopolskiego.

Miejscem spotkania była Aula Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a podczas trwania uroczystej gali poznaliśmy zwycięzców konkursu z terenu województwa wielkopolskiego. Wzięli w niej udział laureaci wraz z opiekunami, a także goście zaproszeni, w tym m. in. Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda. Galę uświetnił występ wokalny uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza pod kierunkiem mgr Anny Jankowskiej. Po Gali w Bramie Poznania ICHOT Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych nadesłanych do Oddziału Wielkopolskiego. Wystawa będzie dostępna do końca września w godzinach otwarcia Bramy Poznania.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością, w tym m. in. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.            Konkurs realizowany jest w pięciu głównych kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. Inicjatywa jest organizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2003 roku.

Fundusz poprzez ten wyjątkowy konkurs pragnie zwrócić uwagę opinii publicznej na walory artystyczne sztuki osób niepełnosprawnych. Chcemy też umożliwić niepełnosprawnym twórcom zaistnienie w środowisku artystycznym, wspierać ich działania, aktywność społeczną i zachęcać do rozwijania talentu. Tego typu inicjatywy są niezwykle ważne dla całego naszego społeczeństwa, ponieważ nie tylko dostarczają pięknych wrażeń, ale również integrują – podkreśliła Marlena Maląg.

Źródło: Oddział Wielkopolski PFRON, http://www.pfron.org.pl

 • autor: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, data: 2019-09-26
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron
 • Konkurs Pefron

Prace Plastyczne

 • 19prace_Marzena Stasiak - Rajski Ogrd
 • 19prace_Patrycja Mynarczyk - Wakacje nad morzem
 • 19prace_Teresa Psyk - Podwodny wiat
 • 19prace_Teresa Psyk - Sen Teresy
 • 19prace_Bogusawa Puchaa - Saumur
 • 19prace_Ewelina Grela - Pary
 • 19prace_Joanna Elert - Marz ...
 • 19prace_Magdalena Chmielecka - Jak Ptak

Zawody Wędkarskie Strażaków

Łowisko Dionizego, znajdujące się w Odolanowskim Parku Natury, było w słoneczny sobotni poranek  miejscem zmagań strażaków z jednostek OSP, którzy wzięli udział w zawodach wędkarskich. Zawody odbywały się równolegle z Dniem Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa i trzeba przyznać, że aura pogodowa była wyjątkowo sprzyjająca dla obydwu przedsięwzięć. Na miejscu pojawili się zawodnicy z jednostek strażackich:

 • OSP Gutów
 • OSP Odolanów
 • OSP Tarchały Wielkie
 • OSP Kwiatków
 • OSP Cegły
 • OSP Sośnie
 • OSP Garki
 • PSP Ostrów
 • OSP Bogdaj
 • OSP Wtórek
 • OSP Janków Przygodzki
 • OSP Nowe Skalmierzyce
 • OSP Gostyczyna

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

1. Miejsce OSP Garki     (7,520 kg)

2. Miejsce OSP Bogdaj  (5,720 kg)

3. Miejsce OSP Gutów  (4,150kg)

4. Miejsce OSP Nowe Skalmierzyce (3,950kg)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary, ufundowane specjalnie na tą okazję. Warto wspomnieć, że po zakończeniu zawodów, jednemu z wędkarzy udało się złowić rekordowo dużego karpia o wadze ponad 10kg!

Zawody wędkarskie swoją obecnością uświetnili m.in. Wiceburmistrz Jan Prokop, Radny Powiatowy Grzegorz Finke, Komendant OSP Odolanów Dariusz Kmiecik, Z-ca Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP Andrzej Frąszczak.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-09-25
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Zawody Wędkarskie Strażaków
 • Informacja
 • autor: Anna Jasik, data: 2019-09-25

Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na Targi Ogrodnicze!

 • tARGI PLAKAT 2019 - 1
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-09-25

Historyczna Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Wrześniowa Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów, po raz pierwszy w historii odbyła się w byłym kościele poewangelickim, przekształconym obecnie na salę wielofunkcyjną.

Głównym tematem omawianym przez rajców była nowelizacja budżetu. Jak wspomniał przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz, wszelkie przedsięwzięcia wymagają korekt finansowych i na ten temat głównie dyskutowano podczas piątkowych obrad.

Obecnie na terenie naszej gminy prowadzonych jest wiele inwestycji takich jak m.in. rewitalizacja Placu Kościuszki, czy kompletny remont ul. Ludomiry Namysł w związku z czym budżet musi być modyfikowany.

W trakcie sesji znowelizowana została również uchwała dotycząca funduszu alkoholowego i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Bardzo ważne było również uchwalenie regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych.  

Podczas obrad poruszony został również temat przystanków autobusowych w Tarchałach Wielkich i Gorzycach Małych, które są obecnie naprawiane w ramach gwarancji.

 • data: 2019-09-25
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • Historyczna sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Uroczyste otwarcie stołówki w Szkole Podstawowej w Nabyszycach

Dnia 23 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Nabyszycach miało miejsce uroczyste otwarcie stołówki szkolnej.  W uroczystości wzięli udział szanowni goście: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jan Mosiński, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, Radni Gminy i Miasta Odolanów Czesław Lis i Maria Skrzypińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie Marcin Stryjak, Sołtys Nabyszyc Beata Gniazdowska, przedstawiciele Rady Rodziców Ilona Sikora i Monika Kaszkowiak oraz społeczność szkolna.

Na wstępie głos zabrała Dyrektor Szkoły Katarzyna Maciejewska, która serdecznie powitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolną. Kolejny punkt stanowiła część artystyczna związana z tematyką kulinarną oraz zdrowym odżywianiem, przygotowana przez Panią Jolantę Kadzińską.

Na koniec nastąpiło oficjale otwarcie stołówki, któremu towarzyszyło przecięcie wstęgi przez zaproszonych Gości, Dyrektor Szkoły oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Ta kameralna uroczystość stanowiła finalizację niezwykle potrzebnej inwestycji. Stołówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który z pewnością ułatwi pracę kucharkom oraz pomoże w przygotowaniu zdrowych i smacznych obiadów dla uczniów.

 • autor: Joanna Usarek, data: 2019-09-25
 • DSC_1135
 • DSC_1136
 • DSC_1137
 • DSC_1138
 • DSC_1142
 • DSC_1144
 • DSC_1146
 • DSC_1147
 • DSC_1148
 • DSC_1149
 • DSC_1150
 • DSC_1151
 • DSC_1153
 • DSC_0006
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0015
 • DSC_0018
 • DSC_0020
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0037
 • DSC_0041
 • DSC_0048
 • DSC_0049
 • DSC_0056
 • DSC_1081
 • DSC_1099
 • DSC_1102
 • DSC_1105
 • DSC_1109
 • DSC_1117
 • DSC_1122
 • DSC_1126
 • DSC_1127
 • DSC_1129
 • DSC_1130
 • DSC_1132
 • DSC_1133
 • DSC_1134

Radni powiatu w Odolanowie

W dniu 23 września br.grupa radnych powiatu ostrowskiego pod przewodnictwem Józefa Wajsa przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej przebywała w kościele poewangielickim kontrolując wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez powiat ostrowski na remont tego obiektu.

Dotacja dotyczyła wykonania konserwacji odrestaurowania dekoracji malarskiej na balustradach emporu. Zdaniem komisji prace zostały wykonane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu Ostrowskiego.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Marian Janicki.

 

 • autor: Józef Wajs, data: 2019-09-24
 • IMG_20190923_133631
 • IMG_20190923_133729

Uczniowie z gminy Odolanów angażują się w "Sprzątanie Świata"

Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach, pod opieką wychowawców, uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”.  Zaopatrzeni w worki i rękawice, sprzątali teren w pobliżu szkoły. Sprawne ręce naszych uczniów, szybko zrobiły porządek w wyznaczonych rejonach. Zebraliśmy wspólnie kilkanaście worków śmieci. Dzięki takim akcjom, wyrabiamy u uczniów nawyki na przyszłość, wyczulamy ich na problemy ochrony środowiska oraz zachęcamy do kulturalnego postępowania z odpadami.

 • autor: Marta Piętak, data: 2019-09-24
 • Sprzątanie świata w Garkach
 • Sprzątanie świata w Garkach
 • Sprzątanie świata w Garkach
 • Sprzątanie świata w Garkach

Porównaj swoje zdrowie z mieszkańcami krajów Unii Europejskiej

 • SKMBT_C652D19092315451-1
 • data: 2019-09-23

Magiczny czas, wspaniali ludzie - kolejna edycja krwiodawstwa

W cudownej atmosferze, wśród fantastycznych ludzi o ogromnym sercu i niezwykłej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka upłynął nam, w sobotę 21 września, na Zagrodzie koło Bramy 600-lecia, 5. już Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa. Organizatorami  były: Szkoła Podstawowa w Odolanowie, Szkoła Podstawowa w Świecy, Szkoła Podstawowa w Nabyszycach, Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie, Klub Honorowych Dawców Krwi w Odolanowie. Zarejestrowało się 47 osób, z czego 43 oddały krew. Zebraliśmy  blisko 20 litrów drogocennego płynu, który jest szansą na drugie życie.

 W imieniu tych, do których on trafi oraz organizatorów dziękujemy przede wszystkim tym bohaterom, którzy oddali krew, ale także tym, bez których ta impreza by się nie odbyła: właścicielom Restauracji „Nadbaryczna – Urszuli i Romanowi Prokopom, Palarni Kawy „Woseba”, Urzędowi Gminy i Miasta Odolanów, Barbarze, Ewie i Romanowi Marcinkowskim, p. Franciszkowi Jasikowi- „Stowarzyszeniu „ Razem Raźniej”, dyrekcji Przedszkola im. Kubusia Puchatka P. m. Sawickiej i p. Ewie Gaworskiej, Dariuszowi Kmiecikowi i wszystkim  odolanowskim strażakom, Adamowi, Dominikowi  Ćwietniak, p. Ryszardowi Brzezicha- GS Odolanów, Natalii  i  Przemysławowi Jurek, Radzie Rodziców Szkół Podstawowych z Nabyszyc, Świecy i Odolanowa, p. Łukaszowi i Kamilowi Brzęckiemu, p. Piotrowi Leja- LOGO-DRUK,  Barbarze Śliwińskiej, p. Halinie Kaik, pielęgniarkom: p. Grażynie Maluszek i p. Alinie Bothur i tym, którzy pragnęli pozostać anonimowi.

Słowa wdzięczności kierujemy do tych, którzy umilali nam ten czas swoimi występami: grupom tanecznym z Przedszkoli w Nabyszycach i Odolanowa, grupie tanecznej z klasy VI c ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie, wszystkim, którzy śpiewali i grali na naszej scenie, wolontariuszom - dzieciom ze Szkoły Podstawowej ze Świecy, Gliśnicy Nabyszyc, Odolanowa, chłopakom z klasy I d Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, rodzicom,  wszystkim nauczycielom, którzy czynnie włączyli się  w naszą akcję oraz tym, którzy po prostu przyjęli nasze zaproszenie i z nami byli, jeśli nie fizycznie, to duchowo nas wspierali.

Dzięki Radiu Odolanów, p. Janowi Grzonie , Grażynie Stasik, Adrianowi Kapczyńskiemu, Patrykowi i Piotrowi Rudnickim mogliśmy naszą akcję nagłośnić w radiu, na stronie internetowej i na Facebooku.        

To dzięki pracy  tych cudownych młodych ludzi powstały: projekt plakatu, zaproszeń, spot reklamujący naszą akcję.

Tak mało trzeba nam i dużo tak, by uratować ludzkie życie, ta akcja udowodniła, że wśród nas jest wielu takich, którym się to udało. Do zobaczenia za rok, tradycyjnie w 3. sobotę września.

Relację można obejrzeć na stronie www.itv24odolanow.pl.

 • autor: Katarzyna Ostrowska, data: 2019-09-23
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019
 • Akcja honorowego krwiodawstwa 2019

Akcja „Sprzątanie Świata”

„Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego,

ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.”

Florian Plit

Dnia 20 września 2019 roku uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej w Nabyszycach wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Uczestnicy akcji wyposażeni w odpowiedni sprzęt wyruszyli spod budynku szkoły sprzątać przydzielone im strefy. Piękna pogoda sprzyjała naszym sprzątającym uczniom, a dzięki zaangażowaniu i wytrwałości udało się zebrać kilka worków śmieci. Celem akcji było zwiększanie świadomości ekologicznej uczniów, wzbudzanie odpowiedzialności za środowisko i przyrodę.

 • autor: Joanna Usarek, data: 2019-09-23
 • Akcja "sprzątanie świata
 • Akcja "sprzątanie świata
 • Akcja "sprzątanie świata
 • Akcja "sprzątanie świata
 • Akcja "sprzątanie świata
 • Akcja "sprzątanie świata

Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”

Od czerwca 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach realizuje projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Odolanów. Projekt podzielony jest na kilka głównych etapów i realizowany jest wspólnymi siłami członków KGW oraz mieszkańców Kaczor. Miejscem podejmowanych działań jest Gmina i Miasto Odolanów, w tym wieś Kaczory.

Projekt rozpoczął się uroczystym podpisaniem umowy na dofinansowanie dokonanym podczas spotkania beneficjentów, które odbyło się w dniu 31 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu. Dzięki współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” na terenach zielonych oraz w pomieszczeniach odolanowskiego centrum udało się zrealizować w dniu 12 czerwca 2019 roku spotkanie organizacyjne, w dniu 30 czerwca 2019 roku warsztaty florystyczno – papiernicze oraz w dniu 6 lipca 2019 roku zorganizowana została biesiada w klimatach ludowych. W międzyczasie realizowany był i nadal jest cykl spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym,  w tym przejażdżki rowerowe, zajęcia z nordic – walking, zajęcia fitness. Projekt zakończy się integracyjnym spotkaniem podsumowującym.

Projekt "Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie" jest odpowiedzią na potrzebę integracji i aktywizacji mieszkańców wsi Kaczory poprzez włączenie ich w działania m. in. o charakterze integracyjnym, biesiadnym, artystycznym, sportowym, rekreacyjnym. Jest odpowiedzią na potrzebę popularyzacji zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku oraz organizacji imprez plenerowych i spotkań społeczności. Założeniem głównym projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej wsi Kaczory, zarówno osób w starszych, jak i dzieci oraz młodzieży. Chodzi w nim jednocześnie o zainicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zachowania dobra wspólnego, podejmowanie działań społecznie użytecznych. Projekt to również forma otwarcia na młodych ludzi i ukazania im innych ciekawych form spędzania czasu w oderwaniu od współczesnych mediów, jednocześnie kultywując tradycje i zwyczaje.

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-09-20
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”
 • KGW_01

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich

Gwarno i kolorowo zrobiło się już po raz dziewiąty we wrześniowy weekend w Licheniu Starym, a to za sprawą Kół Gospodyń Wiejskich, które licznie zjechały się z całej Polski organizując Jarmark Kulturowy.

Zarówno gospodynie, jak i goście, którzy pojawili się tego dnia w Licheniu, mogli skosztować smakołyków przygotowanych specjalnie na tę okazję. Były wśród nich zarówno ciasta, wędliny, miody, ale także i alkohole własnej produkcji. Podczas jarmarku można było podziwiać piękne, wielokolorowe stroje regionalne, w których występowały gospodynie. Natomiast na scenie poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały folklor regionalny.  

Uczestnicy pielgrzymki spędzili czas na wspólnej modlitwie, śpiewie, konkursach i prezentacjach folkloru lokalnego.

 

 • autor: KGW Wierzbno, data: 2019-09-19
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich

Kraina Marzeń - Integracja 2019

 Już po raz 19 na odolanowskiej Integracji spotkali się uczestnicy, mieszkańcy, pracownicy, opiekunowie, dyrektorzy oraz kierownicy Placówek zajmujących się opieką oraz pracą z osobami z niepełnosprawnością, seniorami i osobami w podeszłym wieku, a także zaproszeni goście. W sumie w imprezie wzięło udział około 500 osób. Jej organizatorami było Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Tegoroczna impreza odbyła się na terenach zielonych przy odolanowskim Centrum w dniu 11 września 2019 roku, a jej hasłem przewodnim była „Kraina Marzeń”. Integrację 2019 uroczyście otwarł Pan Wojciech Słodkiewicz – Dyrektor Centrum wraz z Panem Janem Prokopem – Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. Głos zabrali również Pani Grażyna Stępniewska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, która przybyła w imieniu Pani Marszałek Marzeny Wodzińskiej, Pan Roman Pacholczyk – Wicestarosta Ostrowski oraz Pani Gabriela Zawada – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Odolanów, przekazując wiele ciepłych słów i zachęcając do wspólnej wspaniałej zabawy.

Na rozpoczęcie spotkania przygotowano występ artystyczny gospodarzy, podczas którego zaprezentowali się seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie przygotowując specjalny wiersz i układ taneczny oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, którzy zaprezentowali występ wokalno – muzyczny i układ choreograficzny. Po czym przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce oraz prowadzone w międzyczasie warsztaty teatralne dla zgłoszonych uczestników, realizowane w oparciu o temat przewodni imprezy „Kraina Marzeń”. Głównym motywem warsztatów oraz podsumowującej je etiudy integracyjnej był „Ptak”, a każda z Placówek biorących w nich udział przygotowywała jego własną interpretację w formie ruchomej kukły. Etiudę rozpoczęli uczestnicy ŚDS Odolanów, by następnie w działania teatralne włączyć wszystkie wcześniej przygotowane „Ptaki”, tworząc wspaniałe przedstawienie wyzwalające pomysłowość, pobudzające wyobraźnię, ukazujące umiejętności interpretacyjne oraz potencjał uczestników, w oparciu o swobodę oraz inwencję twórczą.  Na zakończenie Integracji 2019 przygotowano koncert muzycznej gwiazdy. W tegorocznej edycji do wspólnej zabawy porwał wszystkich zespół „Two Boys”.

 

Impreza „Kraina Marzeń” – Integracja 2019 mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę i Miasto Odolanów oraz dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu przez sponsorów, wśród których należy wymienić Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, Firmę WOSEBA w Odolanowie, Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, Odolanowski Dom Kultury, Gminną Spółdzielnię „Sch” w Odolanowie.

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-09-18
 • 19integracja_21
 • 19integracja_22
 • 19integracja_23
 • 19integracja_24
 • 19integracja_25
 • 19integracja_26
 • 19integracja_27
 • 19integracja_28
 • 19integracja_29
 • 19integracja_30
 • 19integracja_31
 • 19integracja_32
 • 19integracja_33
 • 19integracja_34
 • 19integracja_35
 • 19integracja_36
 • 19integracja_37
 • 19integracja_38
 • 19integracja_39
 • 19integracja_40
 • 19integracja_41
 • 19integracja_42
 • 19integracja_43
 • 19integracja_44
 • 19integracja_45
 • 19integracja_46
 • 19integracja_47
 • 19integracja_48
 • 19integracja_49
 • 19integracja_50
 • 19integracja_51
 • 19integracja_52
 • 19integracja_53
 • 19integracja_54
 • 19integracja_55
 • 19integracja_56
 • 19integracja_57
 • 19integracja_58
 • 19integracja_59
 • 19integracja_60
 • 19integracja_61
 • 19integracja_02
 • 19integracja_03
 • 19integracja_04
 • 19integracja_05
 • 19integracja_06
 • 19integracja_07
 • 19integracja_08
 • 19integracja_09
 • 19integracja_10
 • 19integracja_11
 • 19integracja_12
 • 19integracja_13
 • 19integracja_14
 • 19integracja_15
 • 19integracja_16
 • 19integracja_17
 • 19integracja_18
 • 19integracja_19
 • 19integracja_20
 • 19integracja_62

Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach

Raczyce już po raz szósty z inicjatywy " Stowarzyszenia Razem dla Raczyc"  zorganizowały znakomity festyn na pożegnanie tegorocznego lata, oraz tradycyjny turniej "Piłkarska ulica", w którym rywalizowały trzy drużyny. Zwyciężyła drużyna z ulicy Odolanowskiej przed drugim zespołem z ulicy Leśnej, trzecie miejsce przypadło drużynie z ulicy Wiejskiej. Najlepszym strzelcem został Mariusz Doktór, natomiast za najlepszego bramkarza turnieju uznano Filipa Arencibia. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary,a bramkarz i strzelec indywidualne nagrody w postaci statuetek. Turniejowe spotkania prowadził sędzia związkowy Henryk Mizgalski.

 Atrakcji było sporo. Dzieci mogły do woli korzystać z ,,dmuchańców”, przy których bawiły się rewelacyjnie. Chłopcy w wieku szkolnym  rozegrali mecz.  Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa z dziesiątkami nagród.   Wśród nich były meble wykonane przez miejscowych właścicieli zakładów meblarskich, rower, telewizor, zestawy upominkowe, artykuły gospodarstwa domowego, karma dla naszych pupili, piękne zielone rośliny doniczkowe, a nawet farby emulsyjne . Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom.

 - Dziękuję wszystkim mieszkańcom Raczyc – powiedziała Anna Kądziela    – bo nasi ludzie potrafią dobrze pracować, ale również świetnie się bawić. Kłaniam się nisko tym, którzy pomagali przy organizacji i przeprowadzeniu festynu, dziękuję członkom stowarzyszenia,strażakom z OSP z prezesem p. Andrzejem Jasikiem, Radzie sołeckiej  na czele z panią sołtys Katarzyną Stryjak . Dopisała pogoda i frekwencja, cieszę się z tego...Myślę ,że jeśli dożyjemy w przyszłym roku także zorganizujemy taki festyn.

Specjalne pokazy i rozmowy przygotowali policjanci z odolanowskiego komisariatu pod dowództwem komendanta, podinsp. Mirosława Józefiaka.

 -Dobrze, że są takie imprezy – powiedziała nam jedna z mieszkanek Raczyc – dowodzi to, że można zabawnie i kulturalnie spędzić niedzielne popołudnie, porozmawiać przy kawie z sąsiadami, tymi bliższymi i dalszymi. Było naprawdę wspaniale!

Festyn swoją obecnością zaszczycili burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, wiceburmistrz Jan Prokop, a także Komendant Gminny Straży Pożarnej Dariusz Kmiecik.

 • autor: Anna Kądziela, data: 2019-09-18
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach
 • Piękne i rodzinne pożegnanie lata w Raczycach

Policjanci poszukują właściciela znalezionego w Odolanowie roweru

Policjanci z Komisariatu Policji w Odolanowie poszukują właściciela męskiego roweru turystycznego, który został znaleziony na początku czerwca 2019 r. w Odolanowie, przy ul. Gimnazjalnej (przy boisku sportowym Orlik). Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym Komisariatu Policji w Odolanowie asp. Grzegorzem Grafem w siedzibie komisariatu przy ul. Fr. Sójki 10 w Odolanowie, telefon: 63 737 73 40 lub komórkowy: 786 936 402.

 • autor: KPP Ostrów Wlkp, data: 2019-09-17
 • z13997483Q,Policja

W Odolanowie znaleziono telefon komórkowy

Policjanci z Komisariatu Policji w Odolanowie poszukują właściciela telefonu komórkowego, który został znaleziony w dniu 4 września 2019 r. w Odolanowie, przy ul. L. Namysł. Właściciel zguby proszony jest o kontakt z dzielnicowym Komisariatu Policji w Odolanowie asp. Grzegorzem Grafem w siedzibie komisariatu przy ul. Fr. Sójki 10 w Odolanowie, telefon: 63 737 73 40 lub komórkowy: 786 936 402.

 • autor: KPP Ostrów Wlkp, data: 2019-09-17
 • z13997483Q,Policja

Emeryci zwiedzali Podkarpacie

Ponad 80-cio osobowa grupa odolanowskich seniorów w miesiącu sierpniu br. wypoczywała na Podkarpaciu. Miejscem zakwaterowania był Dom Pielgrzyma w Leżajsku, skąd niemal codziennie wyjeżdżali autokarem do licznych miejscowości.

Zwiedzili zamek w Łańcucie, synagogę i muzeum gorzelnictwa W drodze do Przemyśla seniorzy zwiedzili zamek w Krasiczynie, Kalwarie pacławską, muzeum dzwonów i fajek oraz muzeum diecezjalne. Ogromne wrażenie wywarł koncert organowy w Sanktuarium Bernardynów w Leżajsku, czy pobyt w kopalni soli w Bochni.

W drodze powrotnej miejscem postoju był Kraków, gdzie uczestnicy wycieczki zwiedzili między innymi Wawel, Stary Rynek i Kościół Mariacki. Jeden Wieczór upłynął seniorom przy muzyce w ośrodku jeździeckim w Wierzawicach.

Jak informuje Józef Wajs – przewodniczący koła PZERiL, najbliższe spotkanie odolanowskich seniorów odbędzie się w dniu 7 października br. W restauracji Nadbaryczna z okazji Dnia Seniora.

 • autor: Józef Wajs, data: 2019-09-17
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie
 • Emeryci zwiedzali Podkarpacie

Sukcesy literackie dziewczynek ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie

Senat Rzeczpospolitej Polskiej był organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego "List do taty".

Ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie w konkursie brały udział uczennice: Wiktoria Czelusta, Kinga Szulc, Zuzanna Szczepaniak i Weronika Piskorska. Swoje prace wykonały pod kierunkiem  nauczycielki Pani Beaty Koziarek. Spośród 138 uczestników z 19 szkół podstawowych z naszego regionu (powiaty: ostrowski, kępiński, ostrzeszowski i krotoszyński), które wzięły udział w konkursie, wyróżniono pracę  Weroniki Piskorskiej. Weronika,  jako jedyna z gminy Odolanów, odebrała wyróżnienie z rąk senatora Łukasza Mikołajczyka podczas uroczystego spotkania w Domu Polskim "Sanacja" w Ostrowie Wielkopolskim.

Weronice gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

 • autor: SP Uciechów, data: 2019-09-17
 • Sukcesy literackie dziewczynek z SP w Uciechowie
 • Sukcesy literackie dziewczynek z SP w Uciechowie
 • Sukcesy literackie dziewczynek z SP w Uciechowie
 • Sukcesy literackie dziewczynek z SP w Uciechowie

Strażacy z jednostek OSP w piłkarskim wydaniu

Dnia 15 Września na boisku sportowym w Garkach odbył się Turniej Piłki Nożnej OSP o Puchar Prezesa OSP Garki Ryszarda Zielezińskiego. Była to już II edycja zawodów, w której tego roku uczestniczyło 5 drużyn z jednostek OSP: Uciechów, Raczyce, Odolanów, Bogdaj oraz Garki. Wśród zaproszonych gości mogliśmy zobaczyć Wiceburmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jana Prokopa, Radnych powiatowych Grzegorza Finke i Józefa Wajsa, Komendanta OSP Odolanów Dariusza Kmiecika, Radnego Gminy i Miasta Odolanów Eugeniusza Jakubiaka, a także Sołtys Garek Jolantę Górną.

Po zaciętych kilkugodzinnych rozgrywkach klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:

1 – miejsce: OSP Bogdaj

2 – miejsce: OSP Garki

3 – miejsce: OSP Odolanów

4 – miejsce: OSP Uciechów

5 – miejsce OSP Raczyce

Najskuteczniejszym strzelcem został tego dnia druh Bartosz Brzezicha z jednostki w Bogdaju, natomiast najlepszym bramkarzem uznano Ariela Orlikowskiego z Odolanowa. Po zakończeniu rywalizacji, strażacy udali się na poczęstunek do pobliskiego wigwamu.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-09-18
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach
 • Turniej Piłkarski OSP w Garkach

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • WPW_STAN_20190917045918-page-001
 • WPW_STAN_20190917045918-page-002
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-09-17

Złoty Karp za nami

Dnia 4 września w Parku Natury odbyła się kolejna edycja imprezy „Złoty Karp”. Sobotni słoneczny dzień był okazją do spędzenia aktywnie czasu z wędką oraz rowerem.

Zmagania wędkarzy rozpoczęły się o wczesnych godzinach porannych na łowisku „U Dionizego” a zakończyły o godzinie 14.00.

Po otwarciu imprezy dla najlepszych wędkarzy czekały puchary, które wręczył  zastępca Burmistrza GiM Odolanów Jan Prokop, Przewodniczący Rady GiM Odolanów Janusz Szustkiewicz oraz kierownik CUW Odolanów Marcin Stryjak. Wszyscy chętni rowerzyści mogli skorzystać z trasy rowerowej, która przebiegała wśród Doliny Baryczy wraz z kierownikami rajdu Panem Romanem Mędykowskim oraz Panem Łukaszem Sobierajczykiem. Sobotnie wczesne popołudnie uatrakcyjnił występ utalętowanej młodzieży z Odolanowskiego Domu Kultury oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie  – Anny Zaryckiej, Dominiki Betki oraz Adama Szczepaniaka.  Uczestnicy Złotego Karpia mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami. Wszystkim uczestnikom, wędkarzom, opiekunom oraz gościom organizatorzy dziękują za tegoroczny udział w imprezie.

Wyniki zawodów wędkarskich:

Największą rybę złowił Tomasz Jeziorek (karp) – 7,70 kg

Najmłodszy wędkarz  Kacper Brzezicha uzyskał wynik  łącznego połowu - 2,37 kg

Komisja w składzie Dionizy Mazurkiewicz – przewodniczący  oraz Marlena Działoszyńska – sekretarz ustaliła wynik łącznie złowionych ryb:

I miejsce Tomasz Jeziorek 28 kg

II miejsce – Artur Piec – 23 kg

III miejsce Krzysztof Kaźmierczak – 20,9 kg

IV miejsce Barbara Pszeniczna – 15,16 kg

V miejsce – Marta Fenger  14,72 kg

VI miejsce Marek Ibron – 13,35 kg

VII miejsce Mirosław Pszeniczny – 11,100 kg

VIII miejsce Wiesław Szpytma – 10,04 kg

IX miejsce Krzysztof Kałużny 8,86 kg

X miejsce Rafała Krupka – 7,72 kg

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-09-16
 • Złoty Karp za nami
 • Złoty Karp za nami
 • Złoty Karp za nami
 • Złoty Karp za nami
 • Złoty Karp za nami

Emocjonujący Turniej Strzelecki w Odolanowie

 W  niedzielę 14 września br. odbył się Odolanowski Turniej Strzelecki w strzelaniu z wiatrówki długiej i krótkiej. 
Do współzawodnictwa, na terenie siedziby Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego, zgłosiło się ogółem 31 zawodników.
Po przywitaniu obecnych zostały przypomniane zasady przeprowadzenia Turnieju oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Zawody w strzelaniu z wiatrówki długiej zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn.

Wyniki strzelań indywidualnych zostały zaliczone w klasyfikacji drużynowej dla zgłoszonych drużyn rodzinnych: 2,3 i 4-ro osobowych.

Wyniki rywalizacji zawodników w strzelaniu z wiatrówki długiej:

Klasyfikacja indywidualna KOBIET kat. +18 lat

1 miejsce Małgorzata Sołtysiak – 35 punktów

2 miejsce Jolanta Sołtysiak – 16 punktów

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. +18 lat

1 miejsce Ryszard Lis – 48 punktów

2 miejsce Wojciech Mróz -46 punktów (po dogrywce)

3 miejsce Przemysław Stasiak – 46 punktów

Klasyfikacja indywidualna KOBIET kat. 14-18 lat

1 miejsce Vladyslava Hurzzhii z Ukrainy (mieszkanka Odolanowa) – 35 punktów

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. 14-18 lat

1 miejsce Mikołaj Sadowski -41 punktów

2 miejsce Michał Joks – 40 punktów

3 miejsce Adam Mróz – 38 punktów

Wyniki rywalizacji zgłoszonych drużyn rodzinnych:

Drużyny 2 osobowe

1 miejsce drużyna Wierzbno w składzie:

Wojciech Mróz i Adam Mróz – 84 punkty

2 miejsce drużyna Daniel w składzie:

Ireneusz Joks i Michał Joks – 83 punkty

3 miejsce drużyna Mikołaj w składzie:

Paweł Giel i Mikołaj Sadowski – 80 punktów

Drużyny 3 osobowe:

1 miejsce drużyna Stalka w składzie:

Fabiś Mikołaj, Fabiś Krzysztof, Radosław Król -101 punktów

Drużyny 4 osobowe:

1 miejsce drużyna Sołtys w składzie: Jolanta Sołtysiak, Małgorzata Sołtysiak,

Krzysztof Świetlicki, Henryk Sołtysiak – 127 punktów

Pierwsze miejsca zostały nagrodzone pucharami a kolejne dyplomami.

Wyniki rywalizacji zawodników w strzelaniu z wiatrówki krótkiej:

(Sklasyfikowano w jednej kategorii oraz nagrodzono nagrodami rzeczowymi
zawodników od 1 do 6 miejsca)

1- Jacek Śliwka

2- Wiesław Jędrzejak

3- Przemysław Stasiak

4- Michał Joks

5- Radosław Król

6- Eugeniusz Pieprzka

Podczas trwania konkurencji zawodnicy oraz kibice mogli trenować strzelanie do celów (zrzutki, puszki) z repliki ASG karabinka szturmowego AK-47 oraz pożywić się pyszną grochówką.

Organizatorem głównym było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Dziękujemy sponsorom: Restauracji Nadbaryczna, firmie Musiałowscy oraz firmie Eurobud Eugeniusz Jakubiak.

                                                                                            

 

 • autor: Krzysztof Dybol, data: 2019-09-16
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie
 • Strzelali w Odolanowie

Zajęcia edukacyjne wśród natury

Las jesienią jest wyjątkowo piękny. Różnorodność barw i zapachów pozwala na wyjątkowe doznania obcowania z przyrodą. W piątek 13 września br. pogoda sprzyjała  uczniom Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach, którzy wraz z Panią Magdą Rogala i Martą Piętak udali się na zajęcia edukacyjne w lesie. Po dotarciu na miejsce z wielkim apetytem wszyscy zjedli śniadanie - w takim otoczeniu smakowało wyjątkowo! Następnie odbyły się nietypowe lekcje. W pięknym otoczeniu leśnej zieleni dzieci wykonywały zadania: brali udział w zawodach sportowych, zbierali dary jesieni. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych.

 

 • autor: Marta Piętak, data: 2019-09-16
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu
 • Skarby lasu

Wakacyjne przygody to już tylko wspomnienie...

Dnia 2 września 2019r. w Zespole Szkół w Odolanowie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2019/2020. Nauczycieli i uczniów powitał dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. K. Glabisza Rafał Paterek. W szczególny sposób przyjął  uczniów klas  pierwszych, którzy zaczynają swoją przygodę w szkole. Po odśpiewaniu hymnu dyrektor nawiązał do tragedii z września 1939r.. Po wystąpieniu dyrektora,  uczniowie klasy 6c wraz z innymi młodymi muzykami zaprezentowali krótki program artystyczny.  Zarówno dyrekcji, jak i całej społeczności uczniowskiej życzymy Powodzenia!

 • autor: Sylwia Galler, data: 2019-09-17
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 w Odolanowie

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Zaproszenie na XI sesję-1
 • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2019-09-13

Trwają prace na odcinku Raczyce - Uciechów

Zakres robót obejmuje :

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,00 -2,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono już prace związane z budową kanału deszczowego, obecnie trwają prace drogowe, dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej we wsi Raczyce. Dofinansowanie zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów"

Wykonawca robót jest firma Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak Koźmin, ul. Klasztorna 21.

Planowany koszt wykonania inwestycji to 2.948.057,41 zł.

 

 • autor: ewa, data: 2019-09-13
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów
 • Postęp praca ścieżka pieszo-rowerowa Raczyce-Uciechów

Weź udział w Turnieju Charytatywnym dla Hani Reczek

 • received_2364927650395129.jpeg
 • data: 2019-09-13

Coś się kończy, coś się zaczyna …

Trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Czas biegnie nieubłaganie, nie pytając nawet czy jesteśmy w stanie za nim nadążyć. Wydaje się, że w tym roku pędzi jeszcze szybciej, niosąc z sobą odczuwalny wiatr zmian. Drugiego września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, niestety równocześnie nadszedł czas, kiedy przyszło nam pożegnać Panią Dyrektor Teresę Wojtczak – wybitnego pedagoga i wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie. Trudno w paru słowach przedstawić jej zasługi i zaangażowanie w sprawy szkoły. Przez te wszystkie lata była dobrym duchem, który troszczył się i otaczał opieką całą szkolną społeczność. Pokazywała nam, z jaką odpowiedzialnością należy kierować placówką, zawsze mając na uwadze dobro przede wszystkim uczniów i pracowników. Starała się jak najlepiej, najrzetelniej przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na szkole.  Wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy liczyć na mądrą, wyważoną radę, wsparcie i pomoc. Dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów naszej szkoły była niecodzienna, pożegnaliśmy panią dyrektor Teresę Wojtczak, ale i powitaliśmy nowego dyrektora pana Krzysztofa Krawczyka, życząc mu wielu sukcesów, dążenia do celu oraz wytrwałości. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz, sołtys wsi Huta Grzegorz Finke, sołtys wsi Nadstawki Irena Kubica, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marcin Stryjak, przedstawiciel straży pożarnej i zespołu „Hucianie”  Stanisław Goliński, przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wyjątkowy program artystyczny, w którym wyrazili swoją wdzięczność i szacunek odchodzącej na emeryturę pani dyrektor Teresie Wojtczak. Pełne refleksji i zadumy momenty wprowadziły w stan wzruszenia, a uczniowie zrozumieli, że emerytura wcale nie jest taka zła. Młodzi aktorzy wykazali się naprawdę dużym zaangażowaniem. Po części artystycznej głos zabrali uczniowie Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej wraz z pracownikiem szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście, wyrażając szczere podziękowania Pani Teresie Wojtczak oraz serdeczne i szczere gratulacje skierowane w stronę nowego dyrektora Krzysztofa Krawczyka.

Po zakończonej części artystycznej, podziękowaniach i życzeniach głos zabrała pani Teresa Wojtczak oraz dyrektor Krzysztof Krawczyk, który przecinając wstęgę oficjalnie rozpoczął nowy Rok Szkolny 2019/2020.

 • autor: Magdalena Krzywda - Patryas, data: 2019-09-13
 • Pożegnanie dyrektor z Huty
 • Pożegnanie dyrektor z Huty
 • Pożegnanie dyrektor z Huty
 • Pożegnanie dyrektor z Huty
 • Pożegnanie dyrektor z Huty
 • Pożegnanie dyrektor z Huty

Narodowe czytanie w kościele poewangelickim

Tegoroczne Narodowe Czytanie tj. 7 września tym razem odbyło się w kościele poewangelickim.

Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie, wśród których znalazło się osiem tytułów różnych znanych autorów:

Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;

Dym – Maria Konopnicka

Katarynka – Bolesław Prus

Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz

Orka – Władysław Stanisław Reymont

Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski

Sachem – Henryk Sienkiewicz

Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

„W dzisiejszych czasach teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii .

Akcja udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości” – (słowa Prezydenta RP).

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i wzięli czynny udział w Narodowym Czytaniu.

 • autor: Biblioteka Publiczna w Odolanowie, data: 2019-09-12
 • Narodowe czytanie w kościele poewangelickim
 • Narodowe czytanie w kościele poewangelickim
 • Narodowe czytanie w kościele poewangelickim
 • Narodowe czytanie w kościele poewangelickim

Bądź bohaterem, oddaj krew!

 • PLAKAT 2019 DDSIHK-1
 • data: 2019-09-12

Postępy w inwestycjach drogowych na terenie gminy

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Tarchałach Wielkich  na ul. Szkolnej (od ul. Strażackiej do Szkoły Podstawowej). Inwestorem zadania jest Powiat Ostrowski. Przebudowany zostanie odcinek o długości ok. 950m. Zadanie obejmować będzie m.in.

- roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie krawężników betonowych oraz ścieków)

-roboty odwodnieniowe (kanały z rur PCV DN 160, DN 200, DN 250 i DN 300, studzienki ściekowe uliczne DN 500, studzienki betonowe DN 1000);

-regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej]

-ustawienie krawężników na ławie betonowej

-wykonanie ścieku przykrawężnikowego

-frezowanie nawierzchni bitumicznej

-wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych

-utwardzenie kostką brukową wjazdów na posesje

Roboty wykończeniowe (ręczne plantowanie powierzchni gruntu, regulacja pionowa studzienek, ułożenie rur ochronnych)

Wartość inwestycji do przetargu wynosi 535.518,57 zł brutto. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa WIKTOR z Latowic.

Ulica Szkolna to istotna droga w Tarchałach Wielkich. Dużym utrudnieniem dla osób zamieszkałych przy niej były duże kałuże wody podczas opadów deszczu. Długo wyczekiwany remont z pewnością poprawi jakość poruszania się i bezpieczeństwo mieszkańców wsi.

 • data: 2019-09-12
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach
 • Remont ul. Szkolnej w Tarchałach

Zapraszamy na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

Dnia 25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizujemy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Rejestracja i pełen program dostępne są na stronie ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl.

Choć udział w wydarzeniu jest bezpłatny to liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 17 września.

KIM JESTEŚMY?

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się:

 • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski
 • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
 • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
 • w poradnictwie dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu. Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do prowadzenia działań społecznych.

 • autor: Wielkopolska Rada Koordynacyjna , data: 2019-09-11
 • Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości...

Rozpoczęcie roku szkolnego pod pomnikiem poległych żołnierzy…

Z okazji przypadającej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – po uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Garkach – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza wraz z nauczycielami i rodzicami zgromadzili się pod pomnikiem poległych żołnierzy w pierwszym dniu II wojny światowej.

Po przemówieniu pani dyrektor Ewy Kowalskiej głos zabrali uczniowie klasy VI i VIII, recytując wiersz Władysława Broniewskiego „Słońce września” oraz Adama Asnyka „Do młodych”, zapewniając również, że będą czcili pamięć poległych, otaczali szacunkiem żyjących żołnierzy i nigdy nie zapomną o swojej przeszłości… Następnie wszyscy wspólnie odśpiewali uroczyście hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.

W tym ważnym dla historii czasie i miejscu obecny był także Burmistrz Marian Janicki, kierując ciepłe słowa w stronę uczniów - szczególnie pierwszoklasistów – z życzeniami dobrze przeżytego nowego roku szkolnego. Powodzenia!

 • autor: Katarzyna Maciejewicz , data: 2019-09-11
 • Rozpoczęcie roku w Garkach
 • Rozpoczęcie roku w Garkach
 • Rozpoczęcie roku w Garkach
 • Rozpoczęcie roku w Garkach
 • Rozpoczęcie roku w Garkach
 • Rozpoczęcie roku w Garkach

Odolanowski Turniej Strzelecki już niebawem.

 • autor: Odolanowskie Bractwo Strzeleckie, data: 2019-09-11
 • OGŁOOSZ. NR 3-1

Zaproszenie na Targi Ogrodnicze

 • Targi 2019
 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-09-10

Spotkanie organizacyjne dla przyszłych piłkarzy

 • mlksOGŁOSZENIE
 • autor: MLKS Odolanovia, data: 2019-09-09

„Już wiem, jak było”

G+hEYFWWiC+BgAAAABJRU5ErkJgggA=

Dobiegł końca trzeci a zrazem ostatni turnus wypoczynku letniego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Odolanów. Zgodnie planem uczestnicy wypoczynku brali udział w zajęciach z czerpanie papieru w  Muzeum Przemysłu w Opatówku, wypiekali i kosztowali chleba w skansenie w Pstrążni, zwiedzili zamek w Oleśnicy oraz poznali niezwykle ciekawą historię miasta Oleśnica, nie zabrakło wycieczki na basen i do kina. Wychowawcy zadbali o ciekawe zajęcia, odbył się turnieje sportowe oraz turnieje wiedzy, zajęcia z tańca. Każda grupa przeżyła coś nieprzewidzianego, uczestnicy 1 turnusu spotkali aktora serialu „Policjantki i policjanci”, podczas 2 turnus zatańczyła i zaśpiewała młodzież z Gruzji, która gościła w Odolanowie, uczestnicy ostatniego turnusu otrzymali zaproszenie   do udziału w pikniku Lato z Baltic Pipe 08.08.2019 r. Policjanci oraz przewodnik PTTK nauczyli nas jak być bezpiecznymi podczas wakacji. Ostatniego dnia nie zabrakło nagród i niespodzianek, odwiedził nas Z- ca Burmistrza G i M Odolanów Jan Prokop. Łącznie z wypoczynku skorzystało 140 osób. Na koniec krótka fotogaleria oraz zaproszenie do udziału w wypoczynku podczas ferii zimowych .

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU i budżetu gminy.

 • autor: Bożena Jabłońska, data: 2019-08-23
 • pokolonie (1)
 • pokolonie (10)
 • pokolonie (11)
 • pokolonie (12)
 • pokolonie (13)
 • pokolonie (14)
 • pokolonie (16)
 • pokolonie (17)
 • pokolonie (18)
 • pokolonie (19)
 • pokolonie (2)
 • pokolonie (20)
 • pokolonie (3)
 • pokolonie (4)
 • pokolonie (6)
 • pokolonie (7)
 • pokolonie (8)
 • pokolonie (9)

Wykaz powierzchni/nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

WYKAZY DO POBRANIA:

 

Wykaz powierzchni przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2019-09-04

Zaproszenie

 • Plakat Integracja_2019
 • autor: GMCP "W-N-M", data: 2019-09-09

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • ometeo
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-09-09

Zaproszenie na Dni Karpia 2019

 • Dni Karpia 2019 plakat
 • autor: ODK, data: 2019-09-03

ZUS

 • Zaproszenie-page-001
 • Seminaria-page-001
 • Dyżury_ekspertów-page-001
 • Dyżury_ekspertów-page-002
 • Dyżury_ekspertów-page-004
 • autor: ZUS, data: 2019-09-03

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

 • Szczepienia
 • autor: Edyta Mamot, data: 2019-09-03

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • burze
 • autor: IMGW, data: 2019-09-01

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • burzeupaly
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-08-30

Władze samorządowe uczciły bohaterów II wojny światowej

W tym roku przypada 80.rocznica wybuchu II wojny światowej. Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie, 30 sierpnia, złożyło wieńce i zapaliło znicze w czterech miejscach. Burmistrz Marian Janicki, jego zastępca Jan Prokop i zastępca skarbnika Marta Kosnowicz, o godzinie 10 pojawili się pod pomnikiem gen. Kazimierza Glabisza.

 

Następnie znicze zapłonęły pod pomnikiem w parku przy ulicy 1 Maja, gdzie na tablicach pamiątkowych umieszczono nazwiska, m.in. bohaterów II wojny światowej i ofiar hitlerowskiej przemocy dokonywanej w obozach koncentracyjnych. Światełko pamięci paliło się pod tablicą kpt. Jana Kępińskiego ,,Błyska”

 

Delegacja pojawiła się także na cmentarzu przy drewnianym kościółku na Górce. Płonące znicze położono na granitowych płytach mogił kolejnych ofiar najstraszliwszej z wojen.

 

Nie tak dawno – powiedział burmistrz Marian Janicki wczytywałem się w cytaty papieża Polaka Jana Pawła II, dotyczące różnych dziedzin życia.  Przy dzisiejszej okazji mogę przytoczyć jeden z nich, jakże ważne słowa, bardzo aktualne. ,,We współczesnym świecie nie brak dowodów na to, że przemoc jako środek rozwiązywania problemów politycznych i społecznych jest nieskuteczna.

Wojna niszczy zamiast budować; podkopuje moralne fundamenty społeczeństwa, tworzy nowe podziały i trwałe napięcia. Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić” - mówił papież.

 

Krótka powtórka z historii...

 

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.

 

Strona niemiecka przystępując do wojny z Polską wystawiła 1 850 tys. żołnierzy, 11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolotów. Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów (700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów (400). Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa.

 

Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom  wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała więc w konflikcie  z Niemcami osamotniona. Niemały wpływ na decyzję Londynu i Paryża miała wiedza na temat treści tajnego protokołu układu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., dotyczącego podziału terytorium Polski pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim.

 

Inną kwestią jest to, iż zarówno Francja, jak i wielka Brytania, nie były przygotowane we wrześniu 1939 r. do wojny z Niemcami. Odpowiedź na pytanie, jaki byłby efekt podjętej pomimo tego ofensywy przeciwko Niemcom na Zachodzie pozostanie w sferze spekulacji.

 

17 września, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, na teren Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali już Sowietów, ażeby zajęli obszary uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich strefę interesów. Stalin zwlekał jednak  z podjęciem decyzji, czekając na to, jak zachowają się wobec niemieckiej agresji na Polskę Wielka Brytania i Francja, a także przyglądając się temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko. Siły Armii Czerwonej skierowane przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok. 1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów

Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r. zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie walczące z niemiecką i sowiecką potęgą wojska polskie nie mogły liczyć w niej na zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział w jednym z wywiadów prof. Marian Zgórniak, nawet „gdyby na miejscu Rydza-Śmigłego był Aleksander Macedoński, też by tej kampanii nie wygrał”. Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 200 tys., w tym 70 tys. poległych.

 

Do niemieckiej niewoli wziętych zostało ponad 400 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty niemieckie wynosiły ok. 45 tys. poległych i rannych żołnierzy. Ponadto armia niemiecka straciła ok. 1000 czołgów i samochodów pancernych oraz blisko 700 samolotów. Były to straty poważne i stanowiły ponad 30% stanu bojowego.

 

W walkach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 200 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych. Ok. 70 tys. żołnierzy polskich przekroczyło granicę Rumunii i Węgier, natomiast na Litwę i Łotwę przedostało się ok. 18 tys.

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2019-08-30
 • W (1)
 • W (3)
 • W (2)
 • W (5)

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • WPW_STAN_burze-page-001
 • WPW_STAN_burze-page-002
 • WPW_STAN_burze-page-003
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-08-29

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • burze_sroda
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-08-28

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • burze

Podziękowanie za udział w zbiórce pieniędzy

Czarni Wierzbno, Stowarzyszenie Rozwoju Wierzbna i Gminy Odolanów, SP w Wierzbnie wraz z Księdzem Proboszczem pragnie podziękować wszystkim darczyńcą za okazaną pomoc na rzecz naszej małej Hanki. 

Dziękujemy również organizatorom piątkowego festynu za pomoc w zbiórce.

 • data: 2019-08-26
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy
 • Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy

Dożynki Gminno - Parafialne w Uciechowie

Ostatnia niedziela sierpnia byłą wyjątkowym dniem dla wsi Uciechów, która została w tym roku gospodarzem Gminno – Parafialnych Dożynek. Organizatorami tegorocznego święta rolników byli: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janick, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz, oraz Proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego  w Uciechowie ksiądz Dziekan Tomasz Łazarski.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji rolników i ich rodzin, celebrowaną przez  Ks. Dziekana Tomasza Łazarskiego, który w trakcie jej trwania poświęcił tradycyjne wieńce i chleb dożynkowy.

Tradycyjny obrzęd  prezentował tym razem zespół „Snutki” z Potarzycy koło Jarocina, a w przerwie między poszczególnymi tańcami ludowymi, wysłuchaliśmy Hymnu Narodowego, po którym powitano wszystkich przybyłych gości. Nie zabrakło wśród nich  przedstawicieli  Powiatu, oraz Województwa Wielkopolskiego, jak również reprezentantów Państwowej Straży Pożarnej, Policji i oczywiście władz miasta, radnych i pracowników Gminy i Miasta Odolanów.

W rytmie pieśni dożynkowej pt. „Plon niesiemy plon” na środek zaproszono starostów tegorocznych uroczystości,  Państwa Sonię i Łukasza Kromarków, którzy tradycyjny dożynkowy chleb przekazali na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusza Szustkiewicza, Ks. Dziekana Tomasza Łazarskiego, oraz Starosty Powiatu Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

W swoim wystąpieniu Włodarz Ziemi odolanowskiej wraz z reprezentującą Województwo Wielkopolskie Ewą Matecką oraz Starostą Pawłem Rajskim  podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek, sponsorom uroczystości i przede wszystkim rolnikom za trud,  pracę i zaangażowanie wkładane każdego roku, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się świeżym chlebem na naszych stołach.

W dalszej części uroczystości, którą jeszcze przez pewien czas uświetniał zespół „Snutki”, przyszedł czas na występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie, które zaprezentowały piosenki i tańce ludowe. Mogliśmy również wysłuchać gry na saksofonie, w wykonaniu uczennicy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie. Dzieci do występów zostały przygotowane przez Panie: Reatą Maślińską oraz Arletę Janiczek. Po najmłodszych na scenie zaprezentował się zespół „Uciechowianie” w którego repertuarze znajdują się pieśni z ponad 100 – letnią tradycją.  

W dalszej części rozstrzygnięto konkursy na ”Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz „Najładniej udekorowaną posesję", w którym do wygrania były między innymi takie nagrody jak kosiarka spalinowa, rower, czy pilarka łańcuchowa.

Jak zawsze na scenie wspaniale zaprezentowała się Odolanowska Orkiestra Dęta, która wykonała swoje największe przeboje, po czym przyszło już tylko czekać na występ gwiazdy wieczoru, którą w tym roku był Damian Holecki ze swoim zespołem. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem podobnie jak losowanie głównych nagród loterii fantowej, gdzie do wygranie była między innymi wycieczka do Hiszpanii dla 2 osób, czy pobyt w luksusowym ośrodku SPA w Karpaczu, jak również nagrody rzeczowe w postaci pralki czy mebli ogrodowych. Do póżnych godzin wieczornych publiczność zebraną na boisku szkolnym w Uciechowie zabawiał zespół „Hucianie”. Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło atrakcji dla dzieci w postaci zamków dmuchanych i stoisk gastronomicznych.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-08-26
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • Dożynki w Uciechowie
 • IMG_3481

Ostrzeżenie meteorologiczne: upały

 • UPAŁY-page-001
 • UPAŁY-page-002
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-08-25

Rusza regionalny program grantowy

INFORMACJE O REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

 • Czym jest RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 • Cel konkursu?

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

 • Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

 • W jakim terminie ma być realizowany projekt?

Dotacje będą przyznawane na projekty sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia 30 czerwca 2020r.

 • Kto może ubiegać się o dotacje?

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
   - powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
   - miejskie i gminne domy kultury,
   - organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
   - Ochotnicze Straże Pożarne,
   - nieformalne grupy dorosłych.

 • Kim są uczestnicy?

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

 • data: 2019-08-22
 • otrzymaj dotację 8 500 pln
 • logo_RS_2019

Dokumenty do pobrania

Przyjdź na plenerowy seans filmowy i pomóż małej Hance

 • 20190822_092143
 • data: 2019-08-22

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
 • autor: Dominik Sobczak, data: 2019-08-21
 • Moj-Prad

UWAGA: Syreny alarmowe

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 sierpnia 2019 r. w godz. 15.20 do 16.00, na terenie PGNiG SA Oddział w Odolanowie (ul. Krotoszyńska 148), zostaną przeprowadzone próby działania przeciwpożarowego systemu alarmowego i załączone syreny alarmowe.

 • autor: pgnig, data: 2019-08-20

Dożynki Gminno-Parafialne Uciechów 2019 już w najbliższą niedzielę!

 • plakat raz-1
 • data: 2019-08-20

Dożynki parafialne w Wierzbnie

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnie tradycyjnie odbyły się dożynki parafialne. Co roku jest to okazja nie tylko do modlitwy, ale także do spotkania sięprzy wspólnej zabawie. Święto plonów rozpoczęło się od mszy św. dziękczynnej oraz poświęcenia wieńców i chleba. 

Na boisku przy sali wiejskiej powitano gości i wręczono chlebki dożynkowe. W części artystycznej wystąpiły zespoły folklorystyczne oraz dzieci ze szkoły i przedszkola w Wierzbnie oraz z Nabyszyc. Nie zabrakło poczęstunku i wspólnej biesiady, a na koniec - zabawy tanecznej.

Tego samego dnia przed południem odbył się korowód, który przemierzył wszystkie wioski wchodzące w skład parafii  Wierzbno, Tarchały Małe, Nabyszyce i Kuroch.

 • autor: Maria Guzdzioł, data: 2019-08-20
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie
 • Dożynki w Wierzbnie

Parafialne uroczystości dożynkowe u św. Barbary

Tradycją w parafii św. Barbary na odolanowskiej Górce już się stało iż w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia odbywają się dożynki parafialne. Punktualnie o godzinie 11, ks. prałat Henryk Hołoś  przed wejściem do kościoła powitał przybyłych uczestników uroczystości i po krótkiej modlitwie wszyscy w procesji weszli do kościoła gdzie rozpoczęła się  msza św. celebrowana przez ks. proboszcza.

W homilii ks. Henryk mówił m. in. iż my musimy bardziej szczególnie dziękować Bogu za plony , niż rolnicy z  innych części kraju których nawiedzały różne anomalia pogodowe jak powodzie, nawałnice czy trąby powietrzne. W trakcie eucharystii starostowie dożynek z poszczególnych wiosek parafii Gorzyc Małych, Huty, Świecy I i II, Tarchał Wielkich oraz Odolanowa - Górki złożyli dary ołtarza w postaci wieńców i chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów.

W uroczystości udział wziął m. In. burmistrz G i M w Odolanowie  - Marian Janicki a takż radni, sołtysi oraz licznie zgromadzeni parafianie. Na zakończenie włodarz Ziemi Odolanowskiej obdarowany został przez ks. proboszcza chlebem upieczonym z tegorocznej mąki.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2019-08-19
 • Uroczystości dożynkowe na górce
 • Uroczystości dożynkowe na górce
 • Uroczystości dożynkowe na górce
 • Uroczystości dożynkowe na górce
 • Uroczystości dożynkowe na górce
 • Uroczystości dożynkowe na górce

Turniej siatkarski na odolanowskim orliku

Dnia 15.08.2019 R. na Orliku w Odolanowie rozegrano turniej piłki siatkowej 3 osobowej. Grało 5 drużyn systemem każdy z każdym. do 2 wygranych setów.

Wyniki były następujące:

1 m  Tylko Lech Odolanów ( Kamil Zydorowicz, Jakub Brodala, Michał Chleboś )

2 m  Topola Osiedle ( Marcin Wojciechowski,Kamil Wojciechowski, Mateusz Marciniak )

3 m  Kobra Raczyce. ( Kamil Zawidzki,Miłosz Janicki,Arkadiusz Lenart )

4m MAT Odolanów ( Andrzej Brodala,Tomasz Białkowski,Michał Dymacz)

5 m Odolanów Przedmieście (Paweł Zybala,Łukasz Śmigiel,Patrycja Jedryczko ).

Pierwsze 3 drużyny otrzymały pamiątkowe medale. dzięki anonimowemu sponsorowi zorganizowano grilla dla wszystkich uczestników turnieju. Rozegrano również konkurs rzutów do kosza. Rywalizowało 9 zawodników:

1 m Miłosz Janicki ,

2 m Tomasz Białkowski,

3 m Michał Chleboś.

Wszyscy otrzymali medale. Nad całością imprezy czuwał organizator animator Maciej Dymacz.

 

 • autor: Maciej Dymacz, data: 2019-08-19
 • DSC_01971
 • DSC_02001
 • DSC_02041

Upamiętnienie dla przyszłych pokoleń - ulica imienia Ks. Prałata Kazimierza Nadstazika

Ksiądz prałat Kazimierz Nadstazik, proboszcz parafii świętego Marcina w Odolanowie (1981-2007) i dziekan dekanatu odolanowskiego, pozostawił piękny ślad kultywowania wiary, tradycji chrześcijańskich oraz umiłowania naszej Małej Ojczyzny i tym samym wpisał się znacząco w dzieje parafii i mieszkańców ziemi odolanowskiej. Nie będę wymieniał dzieł, które podjął i wykonał ksiądz Kazimierz Nadstazik, bo są one ciągle przywoływane przez parafian, władze samorządowe oraz mieszkańców ziemi odolanowskiej.

Ulica imienia księdza prałata Nadstazika znajduje się przy głównej ulicy naszego miasta tj. ulicy Krotoszyńskiej. W ten sposób będzie ona przypominać mieszkańcom ziemi odolanowskiej o byłym długoletnim proboszczu naszej parafii.

Uroczystość otwarcia ulicy i jej poświęcenia połączona została z parafialnym odpustem ku czci świętej Anny oraz Dniami Odolanowa, czyli w niedzielę 28 lipca 2019 roku. Po sumie odpustowej, której przewodniczył ksiądz Arkadiusz Wysota, diecezjalny egzorcysta, wraz z kapłanami, wiernym parafii, władzami samorządowymi Miasta i Gminy Odolanów, Przewodniczącym Rady oraz Radnymi, chórem parafialnym, członkami Stowarzyszenia Świętego Marcina, udaliśmy się na ulicę księdza Prałata Kazimierza Nadstazika, aby dokonać aktu otwarcia i poświęcenia nowej ulicy. Akt ten zakończył się biesiadą przygotowaną przez Państwa Małgorzatę i Witolda Walczaków, którzy mają zaszczyt mieszkać przy ulicy imienia księdza Prałata Kazimierza Nadstazika.

                                                                                                                                                                 Ks. Dariusz Smolnik, proboszcz

 • data: 2019-08-19
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika
 • Nadanie nazwy ulicy Ks. Nadstazika

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

 • WPW_STAN_20190816050055-1
 • WPW_STAN_20190816050055-2
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2019-08-16

Dzieje się na drogach

W miejscowości Świeca rozpoczęto właśnie prace przy realizacji następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca – ulica Granowiecka w Świecy II Całkowita wartość zadania to 234 872.17 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 796288P  Świeca II – Zawidza, ul. Mostowa” – etap I, gdzie człkowita wartość zadania wynosi 126 161.27 zł

Dodatkowo obydwie inwestycje otrzymały dotację finansową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Funduszu Ochrony gruntów w wysokości 217 600 zł, z kolei 50 000 zł przekazało Nadleśnictwo Antonin na modernizację ul. Granowieckiej.

Wykonawcą powyższych dróg jest firma ITERBUD Bartosz Kosecki z Kalisza.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-08-16
 • DSC_0151
 • DSC_0152
 • DSC_0153

Dożynki Parafialne w Wierzbnie już w czwartek!

 • Dożynki w Wierzbnie
 • data: 2019-08-13

Moc atrakcji na pikniku "Lato z Baltic Pipe"

Gry, zabawy, doświadczenia chemiczne, fotobudka, konkursy z nagrodami to część atrakcji jaka czekała na dzieci z terenu Gminy i Miasta Odolanów podczas pikniku zorganizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. W ramach akcji „Lato z Baltic Pipe” na terenie „Wesołego Podwórka” przy Odolanowskim Domu Kultury odbył się piknik edukacyjny.

Młodym uczestnikom wydarzenia zapewniono nie tylko całą dawkę zabawy, ale również przygotowano krótkie wykłady związane tematyką z gazem ziemnym i jego przesyłem. Wiedza teoretyczna przekazywana była w sposób zrozumiały i łatwo przyswajalny dla każdego uczestnika poprzez ciekawe eksperymenty z zakresu chemii i fizyki, zabawy i animacje. Akcja „Lato z Baltic Pipe” dała możliwość aktywnego a zarazem twórczego spędzenia wolnego wakacyjnego czasu z przyjaciółmi

Organizatorem Pikniku „Lato z Baltic Pipe” był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2019-08-13
 • Piknik Lato z Baltic Pipe
 • Piknik Lato z Baltic Pipe
 • Piknik Lato z Baltic Pipe
 • Piknik Lato z Baltic Pipe
 • Piknik Lato z Baltic Pipe
 • logo

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny deszcz z burzami

 • WPW_STAN_20190812101242-1
 • WPW_STAN_20190812101242-2
 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, data: 2019-08-12

Plac Kościuszki staje się coraz piękniejszy

Trwa przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie, w ramach projektu "Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów" w ramach Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach WRPO 2014-2020,  w celu poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawy estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, poprawy aspektu społecznego poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Budowa parkingu przy Kościele poewangelickim powoli zmierza ku końcowi i wygląda już bardzo okazale, co przedstawiamy na załączonych fotografiach.

W ramach zadania na placu wymienione zostaną nawierzchnie chodników, parkingów i jezdni oraz zagospodarowana zostanie centralna wyspa placu (ławki parkowe, stoły, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, nasadzenia roślin oraz wymiana słupów i opraw istniejącego oświetlenia wyspy).

Inwestycje realizuje firma Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego.

Inwestycja realizowana jest za kwotę 1 256 710,51 zł, z czego kwota dofinansowania to 546 756,30 zł

 • autor: Michał Walków, data: 2019-08-12
 • DSC_0115
 • DSC_0116
 • DSC_0118
 • DSC_0119
 • DSC_0120
 • DSC_0114

Jubileusz 100 lat - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • 100.rocznica powstania TPD-materiały do publikacji-1
 • TPD-Książka-1
 • data: 2019-08-12

Uroczysty jubileusz Pani Marianny

Środa bieżącego tygodnia była ważnym dniem dla Pani Marianny Prokop z Odolanowa. Tego dnia u 100- letniej solenizantki gościł Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki w towarzystwie kierownik USC Aleksandry Szkudlarz.

Po wręczeniu kwiatów i upominków, oraz złożonych życzeniach od Burmistrza, do których dołączył się również Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz, odczytano list od Premiera Mateusza Morawieckiego.

Na twarzy solenizantki widać było wyraźne wzruszenie, pojawiły się nawet łzy. Warto zaznaczyć, że Pani Marianna od wielu lat jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i BWP – koła w Odolanowie

Po części oficjalnej rodzina Pani Marianny zaprosiła wszystkich przyjezdnych na pyszny poczęstunek i kawę, przy której mogliśmy wysłuchać opowieści na temat interesujących wydarzeń z bogatego życiorysu 100-latki.

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia i kolejnych 100 lat dla Pani Marianny.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-08-09
 • Uroczysty jubileusz Pani Marianny
 • Uroczysty jubileusz Pani Marianny
 • Uroczysty jubileusz Pani Marianny

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny deszcz z burzami

 • WPW_STAN_20190807112631-1
 • WPW_STAN_20190807112631-2

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w Gorzycach Małych

W miejscowości Gorzyce Małe trwa aktualnie budowa systemu odprowadzającego wody opadowe. Zakończono już część prac, jednak roboty będą jeszcze trwały.

 • Do tej pory wykonano kanalizację deszczową w poboczu drogi powiatowej nr 5326P z rur Ø 315mm od wlot Ø 400mm w rowie R-A do studni k6 o długości 240,00m z przeciskiem z rur stalowych Ø 406mm przy przejściu pod drogą powiatową
 •  3 studzienki z PCV Ø 425mm
 •  studnie betonowe Ø 1000mm

 W kolejnych artykułach dotyczących inwestycji, będziemy Państwa informować o postępach w pracach.

 • Budowa kanalizacji w Gorzycach Małych
 • Budowa kanalizacji w Gorzycach Małych
 • Budowa kanalizacji w Gorzycach Małych
 • Budowa kanalizacji w Gorzycach Małych
 • Budowa kanalizacji w Gorzycach Małych
 • Budowa kanalizacji w Gorzycach Małych

Kolejny turnus letnich półkolonii za nami

 • autor: Bożena Jabłońska, data: 2019-08-06
 • PRASA-1
 • 67650287_486561861910807_3788946378172923904_n
 • 67736259_2455477248014761_1032851119706996736_n

Piłkarskie święto w Nabyszycach!

W niedzielę 4 sierpnia odbył się I memoriał im. Romana Lisa na boisku sportowym w Nabyszycach. Po wielu latach niebytu Nabyszyce znów wracają na piłkarska mapę naszego regionu.

Turniej był upamiętnieniem zmarłego w poprzednim roku znanego działacza sportowego śp. Romana Lisa.
Memoriał rozpoczął się punktualnie o godzinie 10. Do rywalizacji w pełnej gotowości stanęło 10 drużyn z całego powiatu Ostrowskiego. Ceremonię otwarcia swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów Marianem Janickim.

Turniej rozgrywano w dwóch grupach z których dwie najlepsze drużyny weszły do półfinałów. Grupę A wygrała drużyna gospodarzy LZS Start Nabyszyce, tuż za nimi uplasował się lokalny rywal Czarni Wierzbno. Grupę B zdominowały drużyny F.U.K.S. Garki oraz Orły Huta. W półfinale zespół z Garek pokonał Czarnych Wierzbno. Drugi półfinał nie przyniósł rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie gry. Sędzia zarządził rzuty karne gdzie Orły Huta minimalnie pokonały Start Nabyszyce. W wielkim finale po fantastycznym meczu F.U.K.S Garki został zwycięzcą całego memoriału. Mecz o 3 miejsce okazał się zarazem derbami lokalnych rywali. Pomimo ogromnej walki Start Nabyszyce tylko zremisował z Czarnymi Wierzbno i w karnych znów zabrakło trochę szczęścia. Pucharem za 3 miejsce cieszyła się drużyna Wierzbna.

Memoriał im. Romana Lisa był prawdziwym świętem sportu w Nabyszycach. Ogromne rzesze kibiców, mnóstwo młodych adeptów sportu dla których przygotowane było specjalne boisko i nie tylko, było dla nas potwierdzeniem iż takie imprezy są potrzebne. Już dzisiaj zapowiadamy, że w przyszłym roku odbędzie się kolejny memoriał, jeszcze lepszy

Nie sposób nie wymienić wszystkich uczestników memoriału. Każda drużyna prezentowała bardzo wysoki poziom organizacyjny i sportowy : Premox Łąkociny, Bonikovia Boników, Błysk Daniszyn, Niedzielne Grajki Leziona, Huragan Janków Zaleśny, Walentynów.

 

 • data: 2019-08-06
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach
 • Piłkarskie święto w Nabyszycach

Informacja dla wielkopolskich pszczelarzy

 • Informacja dla wielkopolskich pszczelarzy
 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2019-08-05

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • image153268-1
 • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2019-08-01

Konferencja międzynarodowa w czasie obchodów XXVII Dni Odolanowa

 • autor: Katarzyna Gałęzka, data: 2019-08-01
 • Info na stronę 2-1
 • Info na stronę 2-2
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie
 • Po Konferencji międzynarodowej w Odolanowie

Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa

W ramach XXVII Dni Odolanowa na Wesołym Podwórku, zorganizowany został ponownie Ogólnopolski Turniej Szachowo-Warcabowy  „Dni Odolanowa 2019” z udziałem 65 zawodników.                                                                                   

Celem imprezy była popularyzacja gry szachowej i warcabowej w środowisku odolanowskim, tworzenie warunków uczestnikom imprezy do udziału w różnych formach aktywności umysłowo-sportowej a także i przede wszystkim uczczenie obchodów „XXVII Dni Odolanowa 2019”

W tym roku w imprezie wystartowali zawodnicy z Wrocławia, Milicza, Ostrowa Wlkp., Kalisza, Krotoszyna Kórnika k/Poznania., Konina, Gorzyc Wielkich, Wielunia, Ostrzeszowa, Odolanowa, Wieruszowa, Tarchał Wielkich, Lututowa, Opatkowice, Sycowa, Wilczycy, Smolice, Huty,Wieruszowa, Studziannej,  Raczyc, Świecy

Zawody szachowe rozgrywano systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 7 rund w czasie  2 x 15 min. Wystartowało 45 zawodników, a zawody sędziował Pan Ryszard Pych z Kalisza.

 w końcowej ogólnej klasyfikacji  szachów zwyciężył :

1. Steczek Marcin      6 pkt. - Hetman Konin

2. Kowalczyk   Rafał   5,5 pkt. - Wieluń.

3. Szatkowski Kamil   5,5  pkt. - Hetman Konin                                                                             

4. Zimny  Piotr            5 pkt. -  GOK Gorzyce  Wielkie

5. Ziółkowski Andrzej 5 pkt. -OTSZ Ostrów  Wielkopolski\

6. Szatan  Rafał            5 pkt   -Hetman Konin

7. Wronka Arkadiusz   5 pkt   - GKS Gorzyce Wielkie

 

w końcowej  klasyfikacji  szachów juniorów do lat 18 -zwyciężył

1. Grzesiak  Kamil   4 pkt   -    OTSZ Ostrów Wlkp

2. Matela Krzysztof 3,5  pkt   - SKOCZEK Milicz

3. Michno  Łukasz    3 pkt  -    HETMAN  Konin

 

W końcowej  ogólnej klasyfikacji  szachów zwyciężył

1. Zaradny Nikodem     4 pkt    OTSZ OSTRÓW Wlkp.  ur,2011

2. Grubski Aleks           3,5 pkt  KTSZ  KALISZ                ur.2012

3. Plewa Marcel            2 pkt    DRAGON SMOLICE      ur. 2010
 

Najlepszym zawodnikiem w turnieju szachowego z Gminy Odolanów został Rafał Szubert ze Świecy, natomiast najlepszą kobietą turnieju szachowym gminy Odolanów okazała się Barbara Kolany z Odolanowa                                                                                        

Równolegle rozgrywano turniej warcabowy 64-polowy systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie  8 rund. Startowało w nim 20 zawodników, a zawody sędziował Pan Jerzy Kątny z Gorzyc Wielkich.

w końcowej ogólnej klasyfikacji warcabów zwyciężyli
 

1. Błaszczyk   Jarosław 13 pkt. - Studzianne
2. Oderkiewicz Przemysław 12 pkt. - Lututów
3. Perdek Edward 11 pkt. - Lututów.
4. Kątny  Samuel 10 pkt. -   Kórnik k/Poznania

5. Winiarski Kazimierz  10 pkt   Ostrów  Wlkp.
6. Żmijewski Mikołaj 10 pkt. - Odolanów
 

Najlepszą kobietą w turnieju warcabowym  okazała się Angelika Kubyszek z Tarchał Wielkich, a najlepszym zawodnikiem z gminy Odolanów został Mikołaj Żnijewski 10 pkt.
 

Wiekowo najstarszym zawodnikiem całego ogólnopolskiego turnieju szachowo-warcabowego był Pan Jerzy Mirski  z Ostrowa Wlkp. -  84 lata, a najmłodszym Aleks Grubski z KTSZ Kalisza  - 7 lat.
 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez organizatorów - Odolanowski Dom Kultury  przy wsparciu Miejsko Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie, oraz nagrody finansowe w turnieju szachowym za I miejsce -400 zł, II miejsce –300 zł, III miejsce -200zł IV-V miejsce -50 zl ,w warcabach za zajęcie I miejsca -150 zł.

Turniej uroczyście otworzył i na zakończenie puchary wręczał  Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący  Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz oraz Prezes Miejsko Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie Pan Bogdan Frąszczak.  

 

 • data: 2019-08-01
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa
 • Szachowo - warcabowe Dni Odolanowa

Zawody wędkarskie z okazji XXVII Dni Odolanowa

Tradycyjne zawody wędkarskie towarzyszyły 27. Dniom Odolanowa. Uczestnicy, jak każdego roku rywalizowali na łowisku „U Dionizego”.

Na starcie stanęło 30 miłośników wędkarstwa z miejscowości Ostrów Wlkp. Baby, Krotoszyn, Odolanów, Łąkociny, Boników, Przygodzice, Raczyce, Lamki, Bogdaj, Janisławice, a także wędkarze z Ukrainy. Oprócz dorosłych zawodników, nie zabrakło w tym gronie dzieci i młodzieży. Zawody rozpoczęły się już o godzinie 5.30.

Każdy z uczestników musiał dysponować swoim własnym wyposażeniem wędkarskim, a na samym początku imprezy losował sobie stanowisko.  O zwycięstwie zdecydował ciężar złowionych ryb które po zważeniu zostały z  powrotem wypuszczone do stawu.

Po kilkugodzinnych zmaganiach, klasyfikacja przedstawiała się następująco:

1. Błażej Oleksy - Ostrów Wlkp. (21,40 kg),

2. Kacper Sobczak - Odolanów (16,83 kg),

3. Grzegorz  Borecki - Odolanów (10,64 kg),

4. Marcin Brdęg - Ostrów Wlkp (8,45 kg),

5. Michał Szymanowski - Odolanów (8,11 kg),

6. Barbara  Przemiczna - Lamki (7,40 kg),

7. Marcel Kałużny - Ostrów Wlkp.(6,40 kg),

8. Konrad Pachura - Bogdaj  (6,02 kg),

Po zakończeniu zawodów na wszystkich czekał smaczny poczęstunek w postaci wędlin i kaszanki, a także wspólna grupowa fotografia.

Nagrody najlepszym wędkarzom wręczał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanowa Marian Janicki  i organizator  imprezy, a zarazem  sędzia zawodów Pan Dionizy Mazurkiewicz

 

 • autor: Grzegorz Szubert, data: 2019-08-01
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa
 • Zawody Wędkarskie na XXVII Dni Odolanowa

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sierpniu odwołana

Przypominamy ponownie, że w związku z czasowym wyłączeniem instalacji ZO i GO „MZO” S.A. zbiórka odpadów wielkogabarytowych z sierpnia 2019 r. zostaje odwołana. Pozostałe terminy odbioru (listopad 2019 r. i marzec 2020 r.) wskazane w harmonogramach pozostają bez zmian.

Ponadto wyznaczono dodatkowy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych na czerwiec 2020 r. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani najpóźniej 10 dni przed jej przeprowadzeniem.

 • autor: Paweł Serafin, data: 2019-07-31

OBWIESZCZENIE IR-III.747.53.2019.6 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu gazu ziemnego

XXVII Dni Odolanowa przeszły do historii

XXVII Dni Odolanowa bez wątpienia przejdą do historii, nie tylko z powodu znakomitych występów artystycznych, zaciętych konkurencji szachowych i wędkarskich, czy znakomitej pogody, ale również dlatego, że przypadły tego samego tygodnia  w którym obchodziliśmy uroczyste otwarcie odnowionego Kościoła poewangelickiego, przekształconego na nowoczesną salę wielofunkcyjną.

Tak jak każdego roku wyśmienita zabawa rozpoczęła się już w piątek od występów wokalnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Odolanów oraz zespołów tanecznych Odolanowskiego Domu Kultury. Kulminacyjnym punktem piątkowego wieczoru był jednak koncert gwiazdy wieczoru – zespołu disco polo „Piękni i Młodzi”, który zgromadził pod sceną pokaźną rzeszę miłośników tego rodzaju muzyki.

Sobotnie świętowanie rozpoczęło się już o godzinie 6.00 zawodami wędkarskimio puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się jak co roku Ogólnopolski Turniej Szachowo-Warcabowy, na który zjechali uczestnicy z wielu zakątków naszego kraju. Bardzo ciekawym elementem kulturalnym tegorocznego święta miasta, była konferencja „Strażnicy graniczni – kawalerowie Virtuti Militari w szeregach Wielkopolskiego inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej połączona z wystawą „Na Granicy czuwa Straż”, która odbyła się w Kościele poewangelickim. W czasie tegorocznych Dni Odolanowa mieszkańcy mieli również możliwość zobaczyć nasz piękny Kościół od środka, podczas dni otwartych zorganizowanych w sobotę i niedzielę. Po południu na scenie zaprezentował się zespół „Lonely Flowers”, następnie mogliśmy wysłuchać koncertu Odolanowskiej Orkiestry Dętej”, a także zespołu „Cztery”.

Niesamowitym przeżyciem był bez wątpienia występ gruzińskiego zespołu ludowego „Kolxida”, który na estradzie pojawił się punktualnie o godzinie 19.00 i dał pokaz niesamowitych umiejętności tanecznych oraz dyscypliny, co w połączeniu z barwnymi kostiumami oraz młodością dało spektakularny i widowiskowy efekt. Występ zespołu składającego się głównie z dzieci i młodzieży w wieku 15- 19 lat na długo pozostanie w pamięci i w sercach mieszkańców Odolanowa obecnych w tym czasie na placu.

Po tradycyjnych życzeniach Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, któremu towarzyszyła duża grupa zaproszonych gości przyszedł czas na  koncert gwiazdy sobotniego wieczoru czyli zespołu „Poparzeni Kawą Trzy”. Kapela dla której teksty piosenek pisze Rafał Bryndal nie zawiodła oczekiwań i przez ponad godzinę bawiła publiczność swiętną grą na gitarach, perkusji oraz instrumentach dętych, co w połączeniu z wokalem i znakomitym kontaktem z ludźmi dało niesamowity efekt i porwało odolanowską publiczność. Zwieńczeniem wieczoru był pokaz sztucznych ogni. Do późnych godzin nocnych publikę zabawiały jeszcze zespoły „Sax Eden”, oraz „Coś tu nie gra”.

Niedzielne popołudnie należało do najmłodszych uczestników, a w oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru mogliśmy wysłuchać występu Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej z ODK, Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia z Odolanowa, oraz zespołu „Mr Fun”. We włoskie klimaty wprowadził nas duet „ An Dreo e Karina”. Osoby, które nie mogły być w sobotę miały możliwość obejrzeć kolejny występ Kolxidy.  Największą publiczność w tym dniu zgromadził jednak zespół „MIG”, autorzy takich hitów jak Wymarzona, czy Miód Malina.

Podczas Dni Odolanowa nie mogło zabraknąć licznie odwiedzanego wesołego miasteczka, zamków dmuchanych i karuzel. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa pojazdów militarnych, stoiska z zabawkami i oczywiście stoiska z jedzeniem typu Foodtrack. Swoje stanowiska promocyjno-informacyjne zorganizowali m.in. Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział w Odolanowie, Wiązary Burkietowicz czy DKMS – zostań dawcą szpiku – Wielką popularnością jak zawsze  cieszyło się stoisko kawy WOSEBA.

Szczegółowe relacje z wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz kolejne galerie zdjęć ukażą się w najbliższych dniach.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-07-29

Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga na upały i burze!

 • OSTRZE
  • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, data: 2019-07-31
 • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • Dni Odolanowa 2019
 • DSC_5215
 • dsc_6477
 • dsc_6478
 • DSC_6490
 • DSC_6494
 • DSC_6755
 • DSC_6760
 • DSC_6769
 • DSC_6772

Zaproszenie na badania

 • plakat
 • autor: UGiM, data: 2019-07-29
 • Balic Pipe
 • pgnig-logo

Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga na upały!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  • autor: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • autor: IMGW, data: 2019-07-29

Nie czekaj, zbadaj się!

 • Ogłoszenie
 • data: 2019-07-29

Relacja z uroczystości otwarcia Kościoła poewangelickiego w iTV24

Tradycyjnie już zamieszczamy kolejne materiały filmowe relacjonujące najwazniejsze wydarzenia odbywające się na terenie Ziemi Odolanowskiej i nie tylko! Tym razem materiał na temat jednego z najważniejszych wydarzeń tego roku w naszej Gminie czyli Uroczystego otwarcia odnowionego Kościoła poewangelickiego, który od tej pory będzie służył jako nowoczesna sala wielofunkcyjna.

Reportaż telewizji iTV 24 Odolanów

RELACJA VIDEO Z OTWARCIA KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO

 • autor: itv24, data: 2019-07-26
 • logo_itv (2)

Konferencja międzynarodowa w Odolanowie

 • Info na stronę-1
 • autor: Katarzyna Gałęzka, data: 2019-07-26

Nowe przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2019 roku ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 645) informujemy, iż zgodnie z art. 4 ustawy minimalna odległość budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej jest równia lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Na terenie gminy Odolanów funkcjonuje 5 elektrowni wiatrowych, których całkowite wysokości wynoszą:

- elektrownia wiatrowa w obr. Gliśnica, za zakładami przemysłowymi - 184 m (strefa oddziaływania 1840 metrów),

- elektrownie wiatrowe w obr. Gliśnica, m. Kaczory - 2 szt. - 99,45 m (strefy oddziaływania po 994,5 metra),

- elektrownia wiatrowa w obr. Raczyce, dz. 1208/1 - 179,38 m (strefa oddziaływania 1793,8 m),

- elektrownia wiatrowa w obr. Raczyce, dz. 1155 - 149,38 m (strefa oddziaływania 1493,8 m).

- elektrownia wiatrowa z terenu administracyjnego gminy Ostrów Wielkopolski - zasięgiem oddziaływania obejmująca częściowo tereny obr. Wierzbno.

Urząd Gminy i Miasta Odolanów informuje, iż powyższe przepisy zakazujące lokowania nowych obiektów mieszkalnych w strefach oddziaływania elektrowni wiatrowych są przepisami odgórnymi, ustawowymi, na które gmina Odolanów nie ma wpływu.

 

 

 

 • autor: Michał Hołysz, data: 2019-07-25
 • Elektrownia

Nowy kościół Poewangelicki już otwarty!

Dnia 24.07.2019 r. w Odolanowie miało miejsce epokowe wydarzenie, którym było otwarcie Kościoła poewnagelickiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 259 531,93 zł. Z czego 1898,085,92 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Kościół poewangelicki w Odolanowie usytuowany jest w centrum miasta, przy Placu Tadeusza Kościuszki, na pn. zach. od głównego rynku miasta.
Wzniesiony został w formie świątyni centralnej na planie oktogonu, na fundamencie kamienno-ceglanym, pierwotnie o konstrukcji szkieletowej, wtórnie wymienionej na murowaną z cegły. Dwukondygnacyjny korpus główny nakryty jest ośmiopołaciowym, łamanym dachem typu polskiego zwieńczonym dwuczłonowym cebulastym hełmem. Do bryły głównej przylegają od strony pn. przedsionek z wejściem głównym, od strony pn.–wsch. — przedsionek z wejściem pomocniczym, pd.–wsch. — jednokondygnacyjna zakrystia wzniesiona na planie kwadratu, nakryta dachem trójspadowym, z przylegającymi do jej boków dwiema wieżami schodowymi wzniesionymi na planie koła i nakrytymi cebulastymi hełmami. Centralne wnętrze nakryte jest wysokim zwierciadlanym stropem i otoczone drewnianymi emporami, pod którymi mieści się obejście świątyni.

 Dawny kościół poewangelicki przekształcono na salę wielofunkcyjną, w której będą odbywać się różne uroczystości i wydarzenia kulturalne. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 14.00. Na miejsce przybyło wielu znamienitych, zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Grudziak, Dyrektor Komisji UE we Wrocłąwiu Jacek Wasik, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Roman Pacholczyk, Prezydent Miasta Ostrów Wlkp Beata Klimek, oraz Wójt Piotr Kuroszczyk.

Na początek wysłuchano Hymnu Państwowego, który pięknie wybrzmiał w murach odolanowskiego zabytku. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, który powitał zgromadzonych gości i podziękował za przybycie. Złożył też wyrazy uznania oraz podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do odnowy tego pięknego obiektu. Potem nastąpiło uroczyste przecięcie biało-czerwonej wstęgi przez Burmistrza Mariana Janickiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusza Szustkiewicza, oraz Jacka Wasika – Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej .

Bardzo interesującym punktem uroczystości było przedstawienie historii kościoła przez Wiceburmistrza Jana Prokopa, który obrazowo i wyczerpująco przedstawił dzieje odolanowskiej świątyni. Po wysłuchaniu hejnału Odolanowa i odczytaniu uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów przez przewodniczącego Janusza Szustkiewicza, nastąpiło oficjalne wręczenie plakietki za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi, który chwile później wygłosił przemówienie.

Następnie głos zabrali Ks. Rafał Miller – proboszcz administrator parafii w Sycowie, Ks. Prałat Dariusz Smolnik – proboszcz parafii św. Marcina w Odolanowie, Jacek Wasik – dyrektor komisji UE we Wrocławiu, oraz pozostali zaproszenie goście:  Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Roman Pacholczyk, Prezydent Miasta Ostrów Wlkp Beata Klimek, oraz Piotr Kuroszczyk – Wójt Ostrowa Wlkp.

Kulminacyjnym punktem środowej uroczystości, było wręczenie ręcznie wykonanych, pięknych pamiątek z wizerunkiem Kościoła dla zaproszonych gości, oraz podziękowań dla wykonawców i wszystkich inspektorów, którzy walnie przyczynili się do zmodernizowania naszego pięknego obiektu.

Po części artystycznej, którą swoją grą uświetnili pianista Łukasz Kryjom, oraz niezwykle utalentowana skrzypaczka rodem z Odolanowa – Gabriela Balcerek, wszyscy obecni na uroczystości udali się na smaczny poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, zorganizowany w kościele, a który przygotowała jak zawsze niezawodna restauracja „Nadbaryczna”.

 • autor: Michał Walków, data: 2019-07-25
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego
 • Otwarcie Kościoła poewangelickiego

Daj sobie szansę, zbadaj się!

 • mammo-1
 • data: 2019-07-23

Wrażenia po pierwszym turnusie wypoczynkowym dla dzieci

 • PRASA-1
 • Letni turnus dla dzieci
 • Letni turnus dla dzieci
 • Letni turnus dla dzieci
 • Letni turnus dla dzieci
 • Letni turnus dla dzieci

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz gminy i Miasta Odolanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Odolanów, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2019-07-19
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Sprzedaż nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Raczyce, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka - 1164

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2019-07-19
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...
 • Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Grali w piłkę nożną pod osłoną nocy

W sobotę, 13 lipca  odbył się III Nocny Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Animatorów  Orlika 2012 w Tarchałach Wielkich. Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 20:00, a zakończyły o 02:00 następnego dnia. O najwyższy stopień podium walczyło 8 drużyn ; FC ODOLANÓW , BONIKOWIA BONIKÓW , CZARNI  WIERZBNO , FC MŁODZI, TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE, START NABYSZYCE, LKS GORZYCE MAŁE oraz LZS 1996 RACZYCE.

Po powitaniu i przedstawieniu spraw organizacyjnych przez Krzysztofa Wewióra uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Pan Marian Janicki . Na orlik przybyła duża   grupa kibiców  która do późnych godzin nocnych dopingowała swoje drużyny  swoich  i obserwowała  wszystkie pozostałe  mecze  piłkarskie. Przed rozpoczęciem turnieju była minuta ciszy upamietniająca naszego kolegę Bartka Gałęckiego którego nie ma nietety wśród nas , a  brał udział w poprzednich edycjach turnieju.

Startujące zespoły  drużyny podzielone na 2 grupy, w których grano systemem każdy z każdym  a potem  dwa najlepsze zespoły  z grup   grały w półfinale , następnie zwycięzcy  o I miejsce a zespoły pokonane  walczyły ze sobą o III  miejsce.

Grupa   I

1.  BONIKOWIA BONIKÓW                     -  FC MŁODZI                               0 - 3                         

2.  FC ODOLANÓW                                 - TARCHALANKA T.W.                  2 - 0                

3.   FC MŁODZI                                        - TARCHALANKA T.W.                  0 - 1  

4.  BONIKOWIA BONIKÓW                   - FC ODOLANÓW                          1 - 2

5.  FC ODOLANÓW                                - FC MŁODZI                                  4 - 0

6.  TARCHALANKA T.W.                         - BONIKOWIA BONIKÓW             1 - 2

 

Grupa   II

1. LZS 1996 RACZYCE                             -  LKS GORZYCE MAŁE               2 - 2                     

2. CZARNI WIERZBNO                             - START NABYSZYCE                  3 - 1

3. LKS GORZYCE MAŁE                            - START NABYSZYCE                  2 - 2

4. LZS 1996 RACZYCE                               – CZARNI WIERZBNO               0 - 0

5. CZARNI WIERZBNO                              - LKS GORZYCE MAŁE              2 - 2

6. START NABYSZYCE                                - LZS 1996 RACZYCE                0 - 1

Mecze półfinałowe

1. FC ODOLANÓW                                     -  LZS 1996 RACZYCE               4 - 0

2. CZARNI WIERZBNO                               – FC MŁODZI                            2 - 2  K. 4 - 5                            

Mecz finałowy o I miejsce

FC ODOLANÓW                                          - FC MŁODZI                             0 – 0  K. 2 - 1            

Mecz o III MIEJSCE

LZS 1996 RACZYCE                                     – CZARNI WIERZBNO                        2 - 1

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1 miejsce -   FC ODOLANÓW

2 miejsce -   FC MŁODZI

3  miejsce -  LZS 1996 RACZYCE

4  miejsce -  CZARNI WIERZBNO

5  miejsce -  LKS GORZYCE MAŁE

6 miejsce -   TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE

7  miejsce -  BONIKOWIA BONIKÓW

8  miejsce -  START NABYSZYCE

SKŁAD ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU FC ODOLANÓW : MIKOŁAJ MOKRACKI , JAN NAMYSŁ , MIŁOSZ ZAWADA , JAKUB BĄK , PIOTR DĄBEK , HUBERT ŻURAWKA , MACIEJ SZULC , SEBASTIAN BĄK , PIOTR SKRZYPCZAK , MARIUSZ POŚLEDNIK

Na zakończenie turnieju wszystkie uczestniczące w współzawodnictwie piłkarskim   drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy  a trzy najlepsze drużyny puchary wręczone  przez Animatora Orlika 2012 w Tarchałach Wielkich –Krzysztofa Wewióra oraz Przewodniczącego Miejsko Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie  Bogdana Frąszczaka                                                    

Organizatorzy uhonorowali  pamiątkową statuetkom sportową głównego sędziego turnieju Henryka Mizgalskiego. Impreza pod wzgledem organizacyjnym i sportowym była bardzo udana i wszyscy rozeszli się do domów z nadzieją spotkania się za rok na IV Nocnym  Turnieju o Puchar Animatorów Orlika w Tarchałach Wielkich.

Organizatorzy turnieju dziekują wszystkim osobą które pomogły przy organizacji turnieju.

                                                                                                                                                                 

 • autor: Krzysztof Wewiór, data: 2019-07-18
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy
 • grali w piłkę nożną pod osłoną nocy

Informacja dla producentów rolnych

 • Informacja dla produczntów rolnych-1

Zebrano ponad 13 litrów krwi

„DORZUĆ SIĘ”  pod takim hasłem 14 lipca br. odbyła się akcja mobilnego poboru krwi zorganizowanego przez jednostkę OSP w Raczycach oraz Klub HDK w Odolanowie. Do akcji zgłosiło się 40 osób. Dziesięcioro z nich, z różnych przyczyn, nie mogło oddać krwi.

Wśród dawców znalazły się osoby, które oddawały krew pierwszy raz. — Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew, nie zapominając o tych, którzy oddać jej nie mogli. Dziękujemy strażakom z OSP KSRG Odolanów i dzielnicowemu z KP w Odolanowie, którzy uatrakcyjnili czas oczekującym w kolejce pokazując sprzęt który wykorzystują w codziennej pracy.

 • data: 2019-07-16
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi
 • Zabrali 13 litrów krwi

Lato z uśmiechem w Wierzbnie

 W dniach od 1-5 lipca 2019r. w Szkole Podstawowej w Wierzbnie odbywały się półkolonie pod hasłem: „Lato z uśmiechem”. Wzięło w nich udział 40 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które w ciągu tygodnia przeżyły mnóstwo przygód i świetnie się bawiły.
 

Już od pierwszego dnia dało się wyczuć miłą, przyjazną atmosferę. Dzieci podzielone na grupy: biedronki, motyle, żabki i pszczółki doskonale ze sobą współpracowały i rywalizowały w zabawie. Malowały totemy, uczestniczyły w podchodach, wieczornym spotkaniu przy ognisku, przeżyły chrzest kolonisty oraz wzięły udział w olimpiadzie kolonijnej. Wysłuchały prelekcji na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi przez kleszcze.  Dzieci najbardziej cieszyły się, gdy mogły wyjeżdżać na wycieczki, a były to aż trzy wyjazdy: do Wioski Piratów w Kościanie (Ahoj przygodo!), na basen miejski w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Borysewa, gdzie spędziły czas w ZOO - Safari.

Niewątpliwie dużo radości i pozytywnych emocji przekazały naszym dzieciom dwie wolontariuszki: Dinda z Indonezji i  Loise z Filipin. Te pełne radości dziewczyny nauczyły dzieci wielu zabaw, pląsów w języku angielskim oraz przygotowały lokalne potrawy i ciekawe prezentacje o swoich krajach. Dzięki gościnności rodziców Zosi Guździoł i Ady Kaczmarek dziewczyny miały miejsca noclegowe, za co serdecznie dziękujemy! Dziewczyny przebywały w Wierzbnie z ramienia organizacji pracującej z młodzieżą w całej Polsce - Euroweek.
Wesoły czas Półkolonii w Wierzbnie minął bardzo szybko i intensywnie, lecz z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach.

Finansowego wsparcia udzielił organizatorom Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Genowefa Jurek, data: 2019-07-16
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem
 • Półkolonie z uśmiechem

II edycja programu PracoDawca Zdrowia

 • autor: Centrum Onkologii - Instytut, data: 2019-07-16
 • PracoDawca Zdrowia_info prasowa-1

1000 zł za wskazanie sprawcy zniszczenia przystanku w Gorzycach!

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wyznacza nagrodę w wysokości 1000 zł za wskazanie sprawców zniszczenia przystanku autobusowego w Gorzycach Małych. Podobnie jak kilka miesięcy wcześniej w Tarchałach Wielkich, również i tutaj nieznani sprawcy(a) wybili szybę.

Co jakiś czas docierają do nas informacje o przypadkach niszczenia mienia publicznego na terenie Gminy. Pamiętajmy,, że wszystkie szkody są naprawiane ze środków publicznych - pieniędzy, które można spożytkować na np. remonty i modernizacje w gminie.

 • data: 2019-07-15
 • DSC_0131
 • DSC_0132

Dni Odolanowa 2019 - Dyrektor ODK zaprasza!

Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury przedstawia program tegorocznych Dni Odolanowa, specjalnie dla telewizji internetowej iTV24 Odolanów.

Relację można obejrzeć tutaj: http://www.itv24odolanow.pl/informacje/XXVII_dni_odolanowa/Wideo_Dni_Odolanowa.mp4

 • autor: itv24, data: 2019-07-12
 • logo_itv (2)

Zapraszamy na I Memoriał im. Romana Lisa

 • Plakat_lzs_start
 • data: 2019-07-12

Nowe deklaracje i informacje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Z dniem 1 lipca 2019 r. zmianie uległy wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - INRL-1, Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, Deklaracja na podatek rolny DR-1, Deklaracja na podatek leśny DL-1 oraz załączniki ZN-1/A - Dane o nieruchomościach, ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, ZN-1/C - Dane o budowlach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie. Powyższe zmiany zostają wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

-Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019 r.)

-Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji
o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.)

-Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji
o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.)


Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.odolanow.pl, w zakładce Podatki → od nieruchomości, rolny, leśny (odpowiednio) → formularze podatkowe (od 01.07.2019) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Ponadto składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl ,
Informacje i deklaracje można opatrywać:
1.kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2.podpisem osobistym;
3.podpisem zaufanym.

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed tym terminem, albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Małgorzata Woźniak, data: 2019-07-12

Dorzuć się i oddaj krew w Raczycach

 • Dorzuć się
 • autor: Bożena Jabłońska, data: 2019-07-11

V Polska Biega w Tarchałach o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Polska Biega w Tarchałach już za nami- jest co wspominać! Ta impreza w tym roku przybrała szczególną symbolikę:

5 urodziny, oraz przypadające w tym roku 70 lecie klubu,

Pierwszy raz w historii przybrała rozszerzoną nazwę o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów,

Trasa atestowana- atest PZLA- jeszcze większy prestiż i znaczenie dla Zawodników,

Kolejny rekord frekwencji Zawodników- 235 Bieg Główny 10 km i NW 5km (w ubiegłym roku 160) + 170 Dzieci i Młodzieży (w ubiegłym roku 130) = 405 uczestników !!! (w ubiegłym roku 290),

Pierwszy raz w historii tworzyliśmy Triadę- Grand Prix Powiatu ostrowskiego- wspólnie z IV Dyszką Pięciu Stawów- Janków Przygodzki 09.06.2019 i II Dyszką Skalmierzycką 23.06.2019.

Pierwszy raz włączyliśmy się w akcję pomocy potrzebującej osobie. W związku z coraz większym zainteresowaniem imprezy Polska Biega w Tarchałach, jeden z organizatorów – Przemysław Hęćka wraz z wolontariuszami wpadł na pomysł połączenia tej imprezy z akcją pomocy dla chorej na aplazję szpiku kostnego 11-letniej Zuzi z Ostrowa Wlkp. Udało się zarejestrować 68 potencjalnych dawców szpiku.

Dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie od otwarcia biura zawodów o godzinie 8:00. Zawodnicy otrzymali w pakiecie startowym torbę termiczną ufundowaną przez firmę Wiązary Burkietowicz- w niej napój i batonik od firmy OSHEE, również paczka kawy od firmy WOSEBA. Byliśmy mile zaskoczeni, gdy w dzień zawodów zapisało się aż 39 zawodników (zapisy internetowe wskazywały na 196 osób).

Zawody rozpoczęliśmy o godzinie 10:00- pierwsi na starcie- Najważniejsi Najmniejsi – Przedszkolaki- 89 wspaniałych sportowców. Radości nie było końca, gdy Wojciech Wewior i Oktawian Kaik ogłosili tuż przed startem, że jeżeli dobiegną na metę otrzymają jeszcze jedną niespodziankę- prócz tego co już otrzymali, czyli pakietów startowych i pięknych medali ufundowanych przez firmę APP Intenso, skakanie bez limitu na zamkach dmuchanych dzięki firmie DOMBUD. Wtedy niespodziewanie wjechała kolejka ufundowana przez Ovi Pak Natalia Kaik- Kurp, dzięki której każde Dziecko mogło zwiedzić wspaniałe pola i łąki tarchalskie i odpocząć po wycieńczającym biegu.

Następnie na trasie pojawili się uczestnicy klasy 1-3 Podstawówki- grupa 41 śmiałków, którzy zmierzyli się i wytrwali na dystansie 500m. Na podium stawili się chłopcy: 1. Grzegorowski Franciszek (Janków Przygodzki), 2. Fischer Filip (Odolanów), 3. Koryciak Wojciech (Tarchały Małe) i dziewczęta 1. Sołtysiak Kalina (Antonin), 2. Sipurzyńska Lena (Mąkoszyce), 3. Walkowiak Zuzanna (Ostrowąsy).

Kolejna grupa- klasy 4-6 Podstawówki- 25 osób startujących na 1000m. Podium chłopców dla: 1. Krakowski Eryk (Dębnica), 2. Bartkowiak Jan (Antonin), 3. Kowalski Jakub (Dębnica), a dziewczyn dla: 1. Sipurzyńska Hanna (Mąkoszyce), 2. Wichłacz Aleksandra (Tarchały Wielkie), 3. Herbik Hanna (Tarchały Wielkie).

Ostatnią grupą młodzieżową- klasy 7,8 i gimnazjum- 13 osób na dystansie 1000m. Na pudle stawili się chłopcy: 1. Kauka Kamil (Mąkoszyce), 2. Kozłowski Wojciech, 3. Kraska Jakub (Baby) i dziewczęta: 1. Dąbrówka Lena (Ostrów Wlkp.), 2. Jakubczak Julia (Mąkoszyce), 3. Kukuła Wiktoria (Gorzyce Wlk.).

Po biegach dziecięcych zarówno na dzieci jak i dorosłych czekała gastronomiczna uczta ufundowana przez firmę Fermy Drobiu Kupijaj i Agrifirm.

Bieg główny na 10 km, a zaraz po nim Nordic Waling na 5km wystartował o godzinie 11:00. Sportowcy w tym roku w optymalnej temperaturze około 20 stopni wybiegli na trasę, którą profesjonalnie obstawiali policjanci, OSP Tarchały Wielkie i firma TransMed. Jak co roku- Kibice głównie z Tarchał Wielkich, Małych i Bab- to coś, co biegacze lubią najbardziej- dopingowali najlepiej jak potrafią- atmosfera niesamowita.

KLASYFIKACJA BIEG GŁÓWNY 10km.

Pierwszy na mecie okazał się Blahodir Yuriy (Ostrów Wlkp.) (czas 34:32), następnie Przybył Aron (Kuźnia)( czas 34:55), 3 na pudle - Przerwa Michał (Odolanów) (czas 35:08).  Wśród kobiet zwyciężyła Ukleja Monika (Ostrów Wlkp.) (czas 43:46), druga była Piejko Monika (Koźmin Wlkp.)(czas 43:49) i 3 miejsce Walotka Katarzyna (czas 43:56).

Były również kategorie wiekowe Kobiet i Mężczyzn.

Kategorię Tarchał Wielkich zwyciężyli: Katarzyna Wojtaszek i Robert Schubert.

Kategoria Gminy Odolanów: Kobiety: 1. Leja Małgorzata (Ra), 2. Wojtaszek Katarzyna (TW), 3. Wizner Julia (TW). Mężczyźni: 1. Przerwa Michał (Od), 2. Kulesza Robert (Od), 3. Schubert Robert(TW).

Kategorię Najdalej od Tarchał- nagrodę w wysokości 1zł = 1km od Tarchał otrzymał Rochowski Piotr (Stalowa Wola)= 390 km = 390 zł - ufundowali bracia- Jan i Piotr Uciechowscy z LZS Tarchalanki.

Najstarszym zawodnikiem był Wawrzyniak Leon (Ostrów Wlkp.) – 73 lata, a najmłodszym Śliwa Laura (Dobrzyca)- niedawno ukończyła 16 lat.

W kategorii służb mundurowych zwyciężyła wśród Kobiet Radomska Karolina (Kalisz), a wśród mężczyzn Przybył Aron (Kuźnia).

Wśród niepełnosprawnych najlepszym okazał się Szczypkowski Hieronim (Ostrów Wlkp.)

Drużynowo najlepiej wyszli: 1.miejsce AMS Trofea sportowe/ Centrum Optyki Kasprzak, 2.miejsce KS Fabryka Biegania Ostrów Wielkopolski, 3.miejsce Aktywny Ostrzeszów.

KLASYFIKACJA NORDIC WALKING.

Kobiety: 1 Kędzierska Agnieszka (Trzemeszno), 2. Szymanowska Irena (Ostrów Wlkp.), 3. Sieracka Katarzyna (Leszno)

Mężczyźni: 1. Winiarski Hieronim (Janków Zaleśny), 2. Sitkowski Konrad (Dobroszyce), 3. Urbaniak Jan (Topola Osiedle)

Najlepsza z Gminy i z Tarchał Wielkich- Adamczak Irena, a wśród Panów- Kolany Jan.

WYNIKI TRIADY POWIAT OSTROWSKI BIEGA:

Brawa za wytrwałość dla wszystkich, którzy uczestniczyli w 3 Biegach i zdobyli wspaniały łączony z 3 części niepowtarzalny medal.

Najlepszą Kobietą Triady okazała się Ukleja Monika (Ostrów WLKP.), druga Kasprzak Emilia (Rososzyca), trzecia Lorenc Arleta (Michałków).

Najlepszym Mężczyzną okazał się Blahodir Yuriy (Ostrów Wlkp.), drugi był Przerwa Michał (Odolanów), a trzeci Grajek Mateusz.

W kategorii służb mundurowych najlepszą Kobietą była Radomska Karolina (Kalisz), a najlepszym Mężczyzną Przybył Aron (Kuźnia).

TRIADA – Wyniki NORDIC WALKING:

Najlepsze Kobiety NW: 1.Szymanowska Irena (Ostrów WLKP.), 2. Guzek Ewa (Nowy Tomyśl), 3 Król Iwona (Ludwików).

Najlepsi Mężczyźni NW: 1. Winiarski Hieronim (Janków Zaleśny), 2. Urbaniak Jan (Topola Osiedle), 3. Guzek Jacek (Nowy Tomyśl).

Sponsorem medali za uczestnictwo była firma A2 Projekt, App Intenso i Zahir Kebab.

Nagrody w kategoriach OPEN (Puchary i Nagrody rzeczowe) fundował Główny Sponsor- Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów. Trofea w poszczególnych kategoriach ufundowali: Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS, firma Awra, firma Alis, Piotr Wojciechowski, Narcyz Perz, Romualda i Marian Dolata, Piotr Walkowski, Katarzyna i Mateusz Pauter, KGW Tarchały Wielkie, OSP Tarchały Wielkie,

Trofea w kategoriach Triady Powiatu Ostrowskiego było Starostwo Powiatowe Ostrów Wlkp.

Każdy zwycięzca otrzymał jak zawsze w Tarchałach piękne kwiaty ufundowane przez Kwiaciarnię „Aleksandra” Odolanów, „Katleja” Ostrów Wielkopolski i „U Eli” Ostrów Wielkopolski.

Tuż po ceremonii wręczania pucharów dla zwycięzców odbyło się losowanie 7 pięknych nagród- losem był numer startowy. Szczęśliwcy wygrali- 2 wycieczki dla 2 osób w Góry Stołowe- ufundował Marek Florczak- www.fabrykaodpoczynku.pl, Odkurzacz Karcher i Myjkę do Okien Karcher ufundowaną przez firmę MK Tech Myjki- Marek Kurp, Szlifierkę kątową ufundowaną przez firmę Metal Vis Mirosław Grochowicki, 2 bagażniki samochodowe ufundowane przez Akcesoria Bednarek.

Co roku organizatorzy wreczają wybranej osobie nagrodę specjalną. W tym roku Wojciech Wewior postanowił uhonorować Anię Kołodziej jako najszybciej biegającą sąsiadkę.

Całość imprezy Przygotowali w szczególności: Oktawian Kaik, Wojciech Wewior, Bartosz Śmigiel. Wielkie gratulacje należą się również: Tomasz Rogaliński, Przemysław Hęćka, Krzysztof Wewiór, Rafał Skrzypczak, Grzegorz Perz, Mariusz Wawrzyniak, Łukasz Sobierajczyk, Wojciech i Kacper Adamczak, Szymon i Mateusz Koniarek, Anna Błaszczyk, Mieczysław Śmigiel, Natalia Wewior, Monika Płonka, Magdalena Wewior, Ewa Rogalińska, Marcin Kaik, Mariusz Wielonek, Wojciechowski Piotr, Katarzyna Krenc, Barbara Dolata, Magdalena Cegła, Marta Prokop, Zuzanna Dolata, Joanna Koniarek, Karolina Kucharska, Julia Rogalińska, Zuzanna Dudek, Patryk Skrzypczak, Mateusz Rogaliński, Kacper Dolata, Mikołaj Robakowski, Miłosz Adamczak, Wojciech Pacyna, Remigiusz Olek, Nikola Śmigiel, Gabriela Duczmal, Zuzanna Wieczorek, Krystian Wieszczak, Kamila Jędrzejak, Aleksandra Barczyńska, Wiktoria Krawiec, Kuba Bartczak, Joanna Stencel, Monika Antczak.

Dziękujemy mieszkańcom Tarchał Wielkich, którzy piekli placki.

 

Fotografie obsługiwali Maciej Kaźmierczak z kierowcą quada Łukaszem Kołodziejem i Mateusz Tuszyński.

Dziękujemy sponsorom- Gmina Miasto Odolanów , Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS , Starostwo Powiatowe , A2 Projekt , APP Intenso ,Wiązary Burkietowicz, MK Tech Marek Kurp , Fabryka odpoczynku Florczak Marek , Ferma Drobiu Kupijaj , Agrifirm, Dombud Odolanów, Zahir Kebab , OSHEE, Ovi Pack Natalia Kaik Kurp, Awra, Akcesoria Bednarek, Alis, Wojciechowski Piotr , Metal Wis Mirosław Grochowicki, Piekarnia Wieczorek Ostrów Wlkp., Narcyz Perz, Romualda i Marian dolata, Piotr Walkowski , KGW Tarchały Wielkie, OSP Tarchały Wielkie , Kwiaciarnia "U Eli" Ostrów Wlkp., Kwiaciarnia "Katleja" Ostrów Wlkp., Kwiaciarnia "Aleksandra" Ostrów Wlkp., Katarzyna i Mateusz Pauter.

Wydarzenie poprowadził spiker- Wojciech Kryjom, a muzycznie Eugeniusz Grochowski. Hymn Tarchalanki (muzyka Kawalerskie wieczory- Grześkowiak, słowa Marek Wewior), odśpiewał 3- krotnie Andrzej Biegański.

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy choć trochę przyczynili się i mają wkład w organizację imprezy!

W linku znajdują się wyniki biegów: