Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Aktualności 2017

Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów

Mimo, że od Świąt minęło już dość czasu, to wciąż wykorzystujemy magiczną aurę Bożego Narodzenia, aby spotkać się przy wspólnym stole i podzielić opłatkiem. Tak stało się również na spotkaniu opłatkowym dla Seniorów wsi Huta.

14 stycznia br.  w sali wiejskiej w Hucie przybyłych gości witali i zapraszali do wspólnego biesiadowania sołtys wsi Grzegorz Finke oraz radny Janusz Szustkiewicz. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Hucianie” w poszerzonym składzie. Do liderów zespołu Stanisława Golińskiego i Jana Wewiora dołączyło młodsze pokolenie Hucian: Weronika Kołodziej, Patrycja Michalska, Hanna Szustkiewicz, Julia Wojtczak i Kornela Zawidzka. Nad scenariuszem występów czuwała Ewa Szustkiewicz. Wspólne kolędowanie stworzyło niepowtarzalny nastrój spotkania, a w oczach nie jednego seniora pojawiła się łza wzruszenia. W uroczystości brał również udział Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Teresa Wojtczak. Pan Burmistrz złożył wszystkim zebranym życzenia Noworoczne, po których wszyscy zebrani podzielili się ze sobą opłatkiem.

Oczywiście spotkanie nie mogło obyć się bez wspólnego zaśpiewania z kapelą „Hucianie” takich utworów, jak „Ojczyzna”, czy „Trzynaście cegieł”. Wtedy w mig spotkanie zmieniło się w karnawałową zabawę, z której każdy uczestnik wychodził z szerokim uśmiechem.

 • autor: Marta Chęciak, data: 2018-01-22
 • Spotkanie w Hucie
 • Spotkanie w Hucie
 • Spotkanie w Hucie
 • Spotkanie w Hucie

Orszak po raz trzeci

W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia parafia w Wierzbnie już po raz trzeci włączyła się w największe na świecie jasełka, organizując Orszak Trzech Króli. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św., w czasie której śpiewał chór ze szkoły podstawowej w Wierzbnie pod kierownictwem Klaudii Szubert. Wspólnie z nimi śpiewały dziewczyny ze scholii parafialnej „Miriam”, zaś Tomasz Sroka, także nauczyciel z podstawówki, grał na gitarze. Po Eucharystii Orszak przeszedł ulicami Kościelną, Kwiatową i Strażacką. Prowadziła go gwiazda betlejemska, za którą szli trzej mędrcy, zaś wszyscy pozostali za nimi. Prawie wszyscy uczestnicy mieli korony na głowie, duża część posiadała również płaszcze królewskie. Podczas drogi śpiewano kolędy. O stronę muzyczną zadbał miejscowy organista Filip Duczmal. Zwieńczeniem Orszaku było oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus przez trzech mędrców. Także wszyscy chętni mogli to uczynić. W tym roku w roli Świętej Rodziny wystąpiła rodzina Państwa Trzeciaków z Nabyszyc: tato Łukasz, mama Natalia i syn Wojtek. Tegorocznemu Orszakowi przyświecało hasło „Bóg jest dla wszystkich”.

 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie
 • Orszak Trzech Króli w Wierzbnie

Remont potrzebny o zaraz

Miejsce, gdzie odbywają się wszystkie większe koncerty w gminie, wydarzenia kulturalne, spotkania informacyjne, zajęcia muzyczne. Miejsce tętniące życiem przez okrągły, miejsce które jest świadkiem wspaniałej zabawy czy chwil szczęścia i wzruszenia. Nikt nie zaprzeczy chyba stwierdzeniu, że sala koncertowa Odolanowskiego Domu Kultury to serce życia kulturalnego w gminie Odolanów. To tutaj oprócz występów profesjonalnych artystów, zespołów, orkiestr czy chórów, występują również amatorzy – m.in. dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Odolanów. To tutaj odbywają się gminne uroczystości i akademie, koncerty na stałe wpisane w gminny kalendarz wydarzeń, to wreszcie tutaj rodzice, dziadkowie i najbliżsi oklaskują pierwsze sceniczne popisy swoich pociech.

Rok rocznie z 146 miejsc siedzących sali koncertowej korzysta kilkanaście tysięcy osób.

Jaki był stan techniczny i estetyczny sali – na pewno pozostawiał wiele do życzenia. Ostatni większy remont pomieszczenia - wymiana foteli – miał miejsce ok. 27-30 lat temu. Podłoga – nikt do końca nie pamięta, kiedy ostatnio przeszła gruntowną modernizację. 

Teraz przyszedł czas na generalny remont. W chwili obecnej w zdemontowane zostały fotele, zrywana jest podłoga. Już za kilka miesięcy sala zyska nowoczesny wizerunek, tak potrzebny dla pomieszczenia o tej randze.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-18
 • Remont sali ODK
 • Remont sali ODK
 • Remont sali ODK
 • Remont sali ODK

Bez Szkoły Muzycznej ani rusz!

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów, nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

 • cyklu 6 – letnim (dla dzieci w wieku 5 – 9 lat) oraz
 • cyklu 4 – letnim (dla młodzieży w wieku 8 – 16 lat).

Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania artystyczno-muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia, która jest szkołą zawodową. Absolwenci szkoły muzycznej II stopnia zdobywają zawód muzyka instrumentalisty (na wydziale instrumentalnym) są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach od 14.00 – 20.30, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu). Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców). W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru , zespołów muzycznych oraz orkiestry szkolnej.

Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku lokalnym i nie tylko. Od roku 2016 na stałe w kalendarzu wydarzeń szkoły zagościł Noworoczny Koncert Uczniów i Pedagogów, który łączy pokolenia uczniów i pedagogów na scenie oraz jest wyrazem wysokiego poziomu artystycznego jego uczestników.

W trakcie roku szkolnego organizowane są popisy specjalności oraz mini koncerty uczniów, które cieszą się bardzo dużą popularnością i sprawiają wiele radości młodym artystą.

W ostatnim okresie wielkim uznaniem oraz popularnością cieszą się koncerty szkolnej orkiestry dętej pod kierunkiem mgr Marcina Wieczorka.

Najważniejszą działalnością dydaktyczną w szkole jest nauka na instrumentach – fortepianie, skrzypcach, gitarze, saksofonie, trąbce, perkusji. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła planuje otwarcie kolejnej specjalności – fletu poprzecznego.

Wysoki poziom kształcenia potwierdzają liczne sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. W szkole panuje wspaniała przyjazna atmosfera, która sprzyja szybkiemu rozwojowi artystycznemu wychowanków. Wysoki poziom dydaktyczno-artystyczny zapewnia doświadczona wysoko-wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Szkoła prowadzi konsultacje dot. predyspozycji muzycznych – wystarczy przyjść osobiście lub skontaktować się telefonicznie – 62-733-13-08 kandydatom zostaną przekazane wyczerpujące informacje.

Rekrutacja do klasy I odbywa się w miesiącu maju kwestionariusze wstępne można pobrać w sekretariacie szkoły – budynek ODK ul. Bartosza 7 tel. 62-733-13-08

 • autor: ODK, data: 2018-01-18
 • Występy uczniów Szkoły Muzycznej w Odolanowie
 • Występy uczniów Szkoły Muzycznej w Odolanowie
 • Występy uczniów Szkoły Muzycznej w Odolanowie
 • Występy uczniów Szkoły Muzycznej w Odolanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu.  

 • Komunikat

Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na terenie Województwa Wielkopolskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

15.01.2018 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski.

Na terenie Powiatu Ostrowskiego kwalifikacja odbędzie się w dniach od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 17.

Poszczególne osoby ujęte w rejestrach zostaną wezwane pisemnie przed Powiatową Komisję Lekarską z dokładnym określeniem dnia oraz godziny stawiennictwa.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje mężczyzn urodzonych w 1999r., a także mężczyzn z roczników 1994 - 1998, którzy do tej pory nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
 • autor: Mateusz Feckowicz, data: 2018-01-17

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

 • data: 2018-01-17

Daj się odkryć - zgłoś się do Znaku Dolina Baryczy Poleca - trwa nabór kandydatów!

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest najlepszym lokalnym produktom i usługom z Doliny Baryczy.
Jego rozpoznawalność ułatwia odnieść sukces rynkowy i wyróżnić się wśród konkurencji.


Aby zgłosić się do Znaku, należy do dnia 16 lutego 2018 r. złożyć elektroniczny wniosek w serwisie dbpoleca.barycz.pl.
Więcej czytaj tutaj: http://www.dbpoleca.barycz.pl/events/view/145#scroll-to

 • Logo

Wyjazd do Jaskini Niedźwiedziej

 • Plakat

Zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

PRZYPOMINAMY o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składanego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) .

Wnioski należy składać w okresie:

od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2018 r.,

gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WNIOSKI oraz załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie w podatkach (pokój nr 1.1), u sołtysów lub ze strony internetowej Urzędu - TUTAJ.

 • data: 2018-01-16

Zebrali ponad 16 tys. złotych dla WOŚP

Dokładnie 16 019,19 zł zebrali wolontariusze z Odolanowa i Świecy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grającej w całej Polsce już po raz XXVI, a nad Baryczą XIV raz. Tym razem zebrane środki zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów położniczo-noworodkowych I stopnia, a tegoroczne hasło brzmiało „Wyrównać szanse noworodków”.

Już od wczesnych godzin porannych nie tylko na ulicach Odolanowa, lecz także przed kościołami św. Marcina, św. Barbary oraz w Garkach i Uciechowie pojawiła się grupa wolontariuszy Szkoły Podstawowej w Odolanowie oraz Szkoły Podstawowej w Świecy. Podczas akcji w odolanowskim sztabie pod przewodnictwem Agnieszki Sacher pracowała komisja w składzie: Bogna Płókarz, Izabela Gąbka, Franciszek Jasik i Barbara Sztukowska, która na bieżąco rozliczała grupę wolontariuszy. Jak twierdzi szefostwo sztabu, kwestujący w większości spotykali się z życzliwością ofiarodawców, każdy wrzucił tyle na ile było go stać, w puszkach pojawiały pieniądze od 100 zł. do 1 gr. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną inkubatory, zestawy nieinwazyjnego wspomagania oddechu, pompy infuzyjne oraz sprzęt diagnostyczny. Zespół dziękuje wszystkim wolontariuszom i członkom komisji za wsparcie WOŚP oraz darczyńcom, którzy przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty. Poza kwestą ważne było stałe liczenie pieniędzy, do którego walnie przyczyniła się grupa sześciu wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, która pod kierunkiem Katarzyny Maciejewskiej pracowała w ostrowskim sztabie orkiestry.

 

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-01-16
 • Wolontariusze WOŚP
 • Wolontariusze WOŚP
 • Wolontariusze WOŚP

Strażacy podsumowali rok

Ponad 100 zdarzeń więcej niż w roku 2016 zanotowali strażacy na terenie Gminy i Miasta Odolanów w minionym 2017 roku.

Najwięcej pracy miały jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli OSP Odolanów oraz OSP Tarchały Wielkie. Dalej w kolejności na kilkadziesiąt interwencji w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyjeżdżali strażacy z Raczyc i Wierzbna. W sumie w 2017 roku nasze gminne jednostki OSP brały udział w 352 wydarzeniach, w których niezbędna była specjalistyczna pomoc. Porównując te dane do pracy strażaków z innych gmin Powiatu Ostrowskiego można powiedzieć, że nasze jednostki należą do jednych z najbardziej zapracowanych i aktywnych w terenie.

W miniony piątek 12 stycznia podczas uroczystego podsumowania działalności w 2017 roku Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Dariusz Kmiecik podziękował obecnym druhom za oddaną i pełną poświęcenia służbę oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Słowa podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności złożył Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Grzegorz Finke, a do życzeń dołączyli obecni na spotkaniu Burmistrz Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Jan Prokop.

Praca strażaków to nie tylko wyjazdy do pożarów czy zdarzeń drogowych, to także pomoc w organizacji gminnych imprez i wydarzeń, udział w konkursach sportowo-pożarniczych, czy promowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy.

W minionym roku ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów zakupiono trzy samochody pożarnicze dla OSP Huta, Garki oraz Nabyszyce. Przeprowadzono remonty w OSP w Raczycach, Tarchałach Wielkich oraz Odolanowie. Na bieżąco dokupowano sprzęt i umundurowanie. W sumie w 2017 roku na gminne jednostki OSP wydano ze środków budżetowych gminy ponad 600 tys. złotych.

Po omówieniu zdarzeń mijającego roku, Komendant Dariusz Kmiecik przedstawił plany na kolejne miesiące. W maju obchodzić będziemy 140-lecie Straży w Odolanowie oraz 90-lecie OSP w Uciechowie. Wiosną w zawodach sportowo-pożarniczych zmierzą się grupy młodzieżowe, a w czerwcu razem z Festynem Rodzinnym odbędą się Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego. Systematycznie strażacy będą brać również udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-15

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w roku 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza konkurs na wybór realizatora programu
"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w roku 2018.

 • autor: Dorota Gołaś, data: 2018-01-15

Dokumenty do pobrania

Sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych na spotkaniu z burmistrzem

Podsumowanie działań inwestycyjnych poprzedniego i omówienie planów obecnego 2018 roku, to główne tematy spotkania Burmistrza Mariana Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Jana Prokopa z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych.

Na wstępie Burmistrz serdecznie podziękował obecnym za doskonałą współpracę, zrozumienie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności – „Funkcja szefa rady sołeckiej czy przewodniczącego rady osiedlowej jest funkcją wymagającą, wiążącą się z wieloma obowiązkami, a także oczekiwaniami ze strony mieszkańców. Sołtys czy przewodniczący rady osiedlowej to nierzadko łącznik między samorządem, a mieszkańcem, który musi skutecznie poruszać się pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami. Wzajemne zrozumienie jest tutaj kluczowe – dziękuję Wam za to i za całoroczną współpracę.”

Życzenia noworoczne zaproszonym gościom w imieniu swoim oraz Rady Gminy i Miasta Odolanów złożył Przewodniczący Jan Prokop – „Życzę Państwu sukcesów na niwie społecznej, zawodowej oraz w życiu osobistym i tak jak podkreślał burmistrz, aby nasza współpraca przyniosła wymierny sukces.”

Inspektor Michał Hołysz omówił realizację funduszu sołeckiego i zadania inwestycyjne za 2017 rok i plany na 2018. Zastępca skarbnika Marta Kosnowicz przedstawiła szczegóły dotyczące funkcjonowania sal wiejskich i sali osiedlowej, w szczególności dochody i wydatki związane z eksploatacją obiektów.

Na zakończenie oficjalnej części Burmistrz Marian Janicki przypomniał najważniejsze zadania inwestycyjne tego roku i plany związane z ich realizacją, zaznaczając jednocześnie , iż już na początku roku jest problem ze znalezieniem wykonawców i fachowców do pracy.

Spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych na stałe wpisało się z samorządowy kalendarz – stanowi zarazem podziękowanie za całoroczny trud społecznej pracy, jak i pozwala zaplanować działania na rozpoczynający się nowy rok.

 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-15
 • Noworoczne spotkanie

Goście z Nieświeża

Trzy dni trwała wizyta delegacji z miasta partnerskiego – Nieświeża - na Białorusi w Odolanowie. Mili goście mieli okazję zwiedzić Urząd oraz centrum miasta. Podczas spotkania z Burmistrzem Marianem Janickim omówione zostały kierunki współpracy oraz bieżące sprawy dotyczące relacji partnerskich. Drugiego dnia pobytu delegacja z Nieświeża miała okazję zobaczyć Przedsiębiorstwo Rolne Zdzisława Serafina, następnie udała się na wycieczkę do Małachowa w gminie Dolsk oraz pobliskiego Antonina. Trzeciego dnia przyszedł czas na pożegnanie i podróż powrotną. Tłumaczką towarzyszącą delegacji była tradycyjnie pani Walentyna Szymczak.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-11
 • Delegacja z Nieświeża

Współpraca się opłaca

Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Odolanów mogą korzystać z nowo wybudowanego odcinka drogi Kaczory-Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach. Ponad kilometrowy odcinek wykonany z betonu asfaltowego nie powstałby, gdyby nie wsparcie lokalnych przedsiębiorców i firm.

Dzięki zaangażowaniu takich podmiotów, jak: PPHU DEFTRANS Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne Zdzisław Serafin, Przedsiębiorstwo SKOPLAST – Stanisław i Krzysztof Szkopek, PUH „De Facto”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiertelak – Zdzisław Wiertelak, Marek Wiertelak oraz PPHU WOSEBA Sp. z o.o. mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ( dzięki partycypowaniu w kosztach przez lokalne firmy uzyskaliśmy konieczne punkty przy ocenie wniosku potrzebne do otrzymania dofinansowania).

Wczoraj podczas kameralnego spotkania Burmistrz Marian Janicki wraz z Przewodniczącym Gminy i Miasta Odolanów podziękowali przedstawicielom tych podmiotów, które przyczyniły się do budowy drogi. „Nie bylibyśmy w stanie sami sprostać sfinansowaniu tego odcinka drogi, to dzięki Państwa wsparciu udało się pozyskać ponad pół miliona środków zewnętrznych za co serdecznie Wam dziękujemy.” Burmistrz podkreślił, iż strategia ukierunkowana na współpracę czy to z sektorem prywatnym czy publicznym przy realizacji gminnych inwestycji, to najbardziej efektywna ścieżka działania.

Wybudowany odcinek ma ogromne znaczenie pod kątem poprawy dostępności komunikacyjnej dla Gminy Odolanów, a w szczególności dla sołectw: Kaczory i Gliśnica. Droga stanowi dojazd do zakładów pracy znajdujących się w rejonie ul. Rzemieślniczej w Kaczorach i strefy przemysłowej Odolanowa. W ciągu roku dojeżdżają tutaj setki samochodów ciężarowych i dostawczych. Zakończona inwestycja stanowić będzie dodatkowy węzeł komunikacyjny np. na wypadek zablokowania części ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie, poprawi się również poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szybki i sprawny dojazd dla służb ratowniczych.

Informujemy, że Gmina i Miasto Odolanów  otrzymała dofinansowanie w wysokości 473 037,00 zł ze środków  budżetu państwa za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację w 2017 r. zadania pn.  „Budowa drogi gminnej nr  796282P Kaczory- Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Całkowita wartość zadnia, która została zrealizowana w 2017r wyniosła 1 051 465,18 zł w tym:

 • 318 100,00     zł- wkład finansowy przedsiębiorców
 • 473 037,00 zł- dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
 • 96 875,00 zł- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

drukuj (Współpraca się opłaca)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-11
 • Logo
 • Podziękowanie dla firm, które wsparły budowę drogi

Tak było przedtem

 • Przed inwestycją
 • Przed inwestycją
 • Przed inwestycją

Tak jest teraz

 • Inwestycja zakonczona
 • Inwestycja zakonczona
 • Inwestycja zakonczona

Pierwsza akcja poboru krwi za nami

39 krwiodawców oddało krew w minioną niedzielę 7 stycznia podczas pierwszej w tym roku akcji poboru krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Dzięki honorowym krwiodawcom udało się zebrać 17,550 litrów krwi. Była to 57 akcja poboru krwi od momentu powstania klubu HDK PCK w Odolanowie. Akcja odbyła się w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w dotychczasowych poborach krwi. Gorąco zapraszamy na następną akcję, która odbędzie się 2 kwietnia 2018 roku.

 • data: 2018-01-10
 • Plakat

Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego

Przedstawiciele odolanowskiego samorządu z Burmistrzem Marianem Janickim oraz Przewodniczącym Rady Janem Prokopem wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Tradycja tych samorządowych spotkań sięga 2000 roku, a odbywają się w niezmiennie Święto Trzech Króli.

Tegoroczne spotkanie w Raszkowie poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas głównej części uroczystości w raszkowskiej sali widowiskowo-sportowej samorządowcy, parlamentarzyści i goście wymienili się życzeniami i planami na nowy rok pracy.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-09
 • Samorząd odolanowski na spotkaniu w Raszkowie

Koncert Noworoczny w Odolanowskim Domu Kultury

Kolędy, pastorałki i utwory świąteczne rozbrzmiewały ze sceny Odolanowskiego Domu Kultury w minioną niedzielę 7 stycznia br. – nie zabrakło przy tej okazji okolicznościowej poezji. Koncert Noworoczny z muzyką Czerwonych Gitar otwarł zespół instrumentalny Golden Trio (Alicja Szkudlarz, Annna Szkudlarz - skrzypce, Ewa Sztukowska – fortepian). W trakcie uroczystości można było wysłuchać muzyki świątecznej w wykonaniu Odolanowskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod kierunkiem Jana Szkudlarza i Barbary Kowalskiej, Chóru Barbara pod kierunkiem Ryszarda Hoffmanna oraz Odolanowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Aleksandry Hoffmann-Dzieran i Ryszarda Hoffmanna. Dyrygenci chętnie sięgali do rodzimych, tradycyjnych kolęd (m.in. „W żłobie leży”, „Jezusa Narodzonego”, „Lulajże Jezuniu”, „Mędrcy świata” „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Wśród nocnej ciszy”), jak i utworów współczesnych („White Christmas”, „Jingle Bells, „Chrońmy te chwile” z muz. Włodzimierza Korcza). Imprezę uświetniły występy wspaniałych duetów wokalnych w wykonaniu Reginy Plewy-Gad, Barbary Kowalskiej z akompaniamentem Towarzystwa Śpiewaczego oraz fortepianu Marii Wojtaszek. Między występami chórów z muzyką wokalno-świąteczną wystąpiła Kinga Fischer oraz Alicja Szkudlarz. Poezję okolicznościową przybliżyła Monika Dolata, Maria Wojtaszek oraz Zuzanna Rosińska. Na zakończenie koncertu nie zabrakło ulubionego przez publiczność „Marsza Radeckiego”, który wykonała Odolanowska Orkiestra Dęta poprowadzona przez Aleksandrę Hoffmann-Dzieran. Życzenia Noworoczne obecnej licznie widowni złożył Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki oraz Ksiądz Dziekan Henryk Hołoś. Na zakończenie tradycyjnie publiczność, która ciepło przyjęła koncert oraz wszyscy artyści zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. Koncert poprowadziła Martyna Gąsiewska.

 • autor: ODK, data: 2018-01-09
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny
 • Koncert Noworoczny

Powiatowe Kolędowanie w Wierzbnie

Autentyczne wzruszenie oraz owacje na stojąco towarzyszyły koncertowi Katarzyny Zawady w ramach cyklu „Powiatowe Kolędowanie”, które odbyło się w niedzielę 7 stycznia w kościele w Wierzbnie.

Organizatorami koncertu byli ks. Kanonik Krystian Szenowski proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polski oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Był to już trzeci koncert zorganizowany w parafii w Wierzbnie - w poprzednich latach wystąpiła kapela TURNIOKI oraz artyści z piosenkami do słów wierszy ks. Jana Twardowskiego.

Katarzyna Zawada zaprezentowała się licznie zgromadzonej widowni w repertuarze kolędowym oraz z największymi przebojami Anny German. Ta utalentowana wokalista, studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu okazała się genialną interpretatorką utworów A. German, czego najlepszym dowodem były gromkie oklaski towarzyszące występowi.

Wstęp na koncert był wolny.

 • autor: Joanna Łuczkanin (źródło: Powiat Ostrowski), data: 2018-01-09
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie
 • Koncert w kościele w Wierzbnie

Hej kolęda, kolęda w Wierzbnie

Tradycją noworoczną obecnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, dawniej gimnazjum, jest wspólne kolędowanie z rodzicami, dziadkami i rodzinami uczniów oraz mieszkańcami Wierzbna i okolic. W tym roku zaproszenie na tę uroczystość przyjęli również: burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, sołtys Wierzbna Kazimierz Obsady, sołtyska Tarchał Wielkich Elżbieta Tomczak oraz ksiądz kanonik Krystian Szenowski, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie.

Zgromadzonych gości powitała dyrektor szkoły Katarzyna Przybylska, która w nowym roku życzyła zebranym zdrowia i zaprosiła do refleksji nad kondycją człowieka we współczesnym świecie. Temat ten podejmowały jasełka zatytułowane „Gwiazda jeszcze nie spadła”. Przedstawiono w nich losy polskiej rodziny i problemy, z jakimi się boryka. Okazało się, że nie są nimi pieniądze, a brak czasu dla siebie i coraz słabsze więzi z najbliższymi. Ojciec rodziny, w pogoni za lepszym jutrem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i od dwóch lat nie widział bliskich. Żona i starszy syn starają się zrozumieć motywy postępowania mężczyzny, ale coraz trudniej tłumaczyć je młodszym córkom. Na szczęście historia kończy się happy endem, choć narrator zaznacza, że jeszcze wszystko może się zdarzyć, że wszystko w życiu zależy od nas…

Jasełka były pierwszym przedstawieniem dla środowiska lokalnego z udziałem zarówno gimnazjalistów, jak i uczniów nowej podstawówki. Scenkom towarzyszyły kolędy i pastorałki w wykonaniu podopiecznych Szkoły Podstawowej w Wierzbnie wykonane przy akompaniamencie uczennic: Doroty Mróz, Agnieszki Maciejewskiej i Natalii Kusicielek oraz nauczycieli: Klaudii Szubert i Tomasza Sroki.

Po przedstawieniu do wspólnego śpiewu przy kawie i ciastku dołączyli mieszkańcy Wierzbna, Nabyszyc, Kurocha, Gliśnicy, Tarchał Wielkich i Tarchał Małych oraz Gorzyc Wielkich przybyli na poświąteczne spotkanie.

Młodzi aktorzy wręczyli obecnym podarunki przygotowane przez uczniów i rodziców, skupionych wokół programu Działaj Lokalnie „Aktywni rodzice – aktywne dzieci”, realizowanym dzięki Dolinie Baryczy i Gminie i Miastu Odolanów.

Do tematu miłości i relacji międzyludzkich nawiązał burmistrz Marian Janicki, składając zebranym noworoczne życzenia. Podkreślił jak bardzo ważny jest szacunek dla drugiego człowieka, zarówno w rodzinie, wśród przyjaciół, jak i w szkole czy pracy. Wypowiedź burmistrza uzupełnił ksiądz K. Szenowski, który przypomniał, że dla chrześcijan źródłem miłości jest Jezus Chrystus.

Spotkanie to stało się również okazją do podsumowania działań Stowarzyszenia Parafiada, których inicjatorem jest radny powiatowy i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wierzbnie Grzegorz Szubert, który wraz z proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie wręczył obecnym na uroczystości uczestnikom i współorganizatorom akcji podziękowania za wkład pracy i życzliwość.

 • autor: Małgorzata Bożek, data: 2018-01-08
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie
 • Kolędowanie w Wierzbnie

Na Zaciszu remont

Mimo kilku miesięcznego opóźnienia ze strony wykonawcy wreszcie rozpoczął się remont ulicy Zacisze w Odolanowie.

To trzeci etap rozłożonej na trzy lata kompleksowej modernizacji tej ulicy. W poprzednich latach został położona nowa instalacja gazowa i wodociągowa, a także kanalizacja sanitarna i deszczowa. Ostatni etap prac obejmuje przebudowę chodników z obu stron oraz wjazdów do posesji, przebudowę nawierzchni jezdni wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Chwaliszewską.

Za kilka tygodni, przy sprzyjającej pogodzie prace powinny zostać zakończone.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-05
 • Ulica Zacisze
 • Ulica Zacisze
 • Ulica Zacisze
 • Ulica Zacisze
 • Ulica Zacisze
 • Ulica Zacisze

List Burmistrza do Zarządu PKP Intercity

W związku z informacjami dotyczącymi ograniczonej liczby pociągów PKP Intercity zatrzymujących się na stacji PKP w Odolanowie Burmistrz Marian Janicki wystosował pismo do zarządu spółki PKP Intercity wyrażające niezadowolenie oraz protest przeciwko marginalizacji Odolanowa jako punktu komunikacyjnego.

Poniżej prezentujemy treść listu:

 • List

Rekordowy rok urodzeń

Rekordowym można nazwać rok 2017 w Gminie i Mieście Odolanów pod względem urodzeń, gdyż na świat przyszło 222 dzieci - to o 56 maluchów więcej niż w roku 2016. W pierwszej połowie 2017 roku urodziło się 107 dzieci, a w drugiej aż 115. Jest to na pewno zasługa rządowego programu 500 plus, dlatego też więcej małżeństw zdecydowało się na kolejne dziecko w rodzinie. Wśród nowonarodzonych dominuje płeć męska - 115, natomiast żeński ród reprezentuje 107 dziewcząt. W 2017 roku rodzice najczęściej wybierali dla swoich pociech imiona: Wojciech, Jan, Hubert, Antoni i Franciszek – dla chłopców i Zofia, Maria, Julia, Hanna i Oliwia dla dziewczynek. Liczba mieszkańców gminy wzrosła zatem o 222 osoby i wynosi obecnie 14,972 mieszkańców.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-01-04
 • Dzieci urodzone w 2017 roku
 • Dzieci urodzone w 2017 roku

Dni Otwarte w Dziennym Domu Senior+

 • Dni Otwarte

Ruszają zapisy na półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Odolanów

 • Informacja

Gwiazdor zawitał do najuboższych

W dniach poprzedzających tegoroczne święta Bożego Narodzenia członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. Barbary w Odolanowie przygotowali dary świąteczne dla rodzin wielodzietnych, dotkniętych ciężką chorobą, pozbawionych środków do życia oraz osób samotnych. Większość zakupionych produktów pochodziło ze środków uzyskanych podczas Balu Charytatywnego. Lecz nie tylko, w markecie „Dino” przy ul. Fr. Sójki ustawione były kosze, w myśl hasła ”Podziel się z tymi, których nie stać na godne święta”, do których można było wkładać produkty i dzielić się z tymi, którzy pomocy potrzebują. Paczki rodzinom zostały dostarczone przez członków Akcji Katolickiej osobiście przed wigilią. Obdarowanym rodzinom i osobom wraz z darami przekazano życzenia radości i nadziei na lepsze jutro. Cała ta akcja spotkała się z wielkim uznaniem i radością ze strony osób obdarowanych. Wielkim szczęściem jest ujrzeć uśmiech i radość na twarzy drugiego człowieka, a w sposób szczególny radość dziecka, dlatego działalność ta będzie kontynuowana przez następne lata – tak pięknie jest umieć dzielić się z drugim człowiekiem mówią członkowie Akcji Katolickiej parafii św. Barbary w Odolanowie. – Jesteśmy wrażliwi na potrzeby ludzi biednych , samotnych i dlatego chcemy być z nimi w stałym kontakcie – dodała Maria Skrzypińska szefowa POAK. Działacze Oddziału bardzo gorąco dziękują kierownikowi marketu „Dino” Dariuszowi Skibińskiemu za wyrażenie zgody na umieszczenie koszy.

 

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-01-03
 • Dary świąteczne dla potrzebujących
 • Dary świąteczne dla potrzebujących
 • Dary świąteczne dla potrzebujących

Dzienny Dom Senior+ już otwarty

Po kilku miesiącach intensywnych prac, dzisiaj 2 stycznia 2018 roku swoją działalność rozpoczął Dzienny Dom Senior + w Odolanowie.

W miniony piątek dokonano oficjalnego otwarcia obiektu i uroczystego przecięcia wstęgi inaugurującej działalność Domu Senior+.

„Historia dworca PKP i tych pomieszczeń jest bardzo długa i liczy sobie ponad 115 lat. Dworzec miał lata swojej świetności i dobrze służył mieszkańcom. Zmiany ustrojowe, zamknięcie stacji i likwidacja kas biletowych doprowadziły do całkowitej dewastacji pomieszczeń i całego obiektu. Dworzec przypominał ruinę, zgliszcza. Nie było gospodarza. Władze samorządowe przez blisko 20 lat starały się przejąć obiekt, aby nie szpecił okolicy i odzyskał dawny blask. W 2012 roku podpisana została umowa przeniesienia użytkowania wieczystego na rzecz Gminy i Miasta Odolanów nieodpłatnie, a w 2013 dworzec stał się własnością gminy. W latach 2013-2014 nie trwały żadne prace związane z zagospodarowaniem obiektu. W 2015 podjęliśmy pierwsze działania porządkowe.” – rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki – „W gminie Odolanów zawsze uważaliśmy, że na pierwszym miejscu jest człowiek, dlatego nieprzypadkowo wzorowo funkcjonują u nas Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadziej-Miłość”, a w jego strukturach także Środowiskowy Dom Samopomocy. Nieprzypadkowo w Odolanowie funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dom Ochrony Życia Poczętego. Polityka senioralna jest przez nas traktowana priorytetowo. Cieszy nas działalność związków i organizacji działających w zakresie opieki i współpracujących z ludźmi w wieku senioralnym. Mamy lokalne koło PZERiI, Klub Seniora czy Uniwersytet Trzeciego wieku – to cieszy. Stąd decyzja o adaptacji pomieszczeń byłego dworca na Dzienny Dom Senior +.”

Gratulacje i słowa uznania wyrazili zaproszeni goście.

„Gratuluję Burmistrzowi, Radzie Gminy i Miasta oraz Panu Dyrektorowi GMCP sukcesu w realizacji przedsięwzięcia. To dowód dobrej współpracy pomiędzy samorządowemu lokalnym, a administracją rządową i wojewódzką. Jesteśmy zadowoleni, że w Wielkopolsce powstanie kolejnych 30 miejsc dla seniorów.” – powiedziała Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.

„Nie ma rozwoju samorządu bez działań organizacji pozarządowych, bez dostrzegania potrzeb osób starszych, wykluczonych czy niepełnosprawnych. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że epidemią XXI wieku nie jest trąd czy gruźlica, ale niedostrzeganie i brak empatii wobec drugiego człowieka. Gratuluję i dziękuję za pozytywne wzorce realizowania polityki senioralnej i społecznej.” – dodała Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Życzenia i gratulacje przekazali również Poseł na Sejm RP Jan Mosiński oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również p.o. Komendanta Powiatowego Policji mł. Insp. Piotr Wilkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Wiśniewski, radni powiatowi, radni gminni, sołtysi oraz przewodniczący rad osiedlowych.

Gospodarze wręczyli pamiątkowe medale wykonane przez podopiecznych Centrum zaproszonym gościom oraz wykonawcom, inspektorom i osobom, które znacząco przyczyniły się do powstania obiektu.

Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, symbolicznie inaugurujące działalność Dziennego Domu Senior +, a poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Marcina ks. Prałat Dariusz Smolnik.

 

Przypomnijmy, Gmina i Miasto Odolanów pozyskała na budowę dziennego Domu „Senior+” 300 tys. złotych dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całość inwestycji kosztowała blisko 1,3 mln złotych.

Dom „Senior+” usytuowany jest na parterze budynku, w pomieszczeniach byłej przychodni lekarskiej. Na ok. 280 metrach kwadratowych powstały pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, ćwiczeń, jest pokój dzienny, a także pokój klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt jest zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię i toalety. Całość jest przystosowana dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem starszych osób niepełnosprawnych.

Z obiektu korzysta od dzisiaj 30 seniorów, którzy przez min. 8 godzin dziennie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz zajęcia i ćwiczenia.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-02

Uroczystość otwarcia Dziennego Domu Senior +

 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+
 • Otwarcie Domu Senior+

Wnętrza Dziennego Domu Senior+

 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+
 • Dzienny Dom Senior+

Budżet na 2018 uchwalony!

Tuż przed zakończeniem roku kalendarzowego i rozpoczęciem nowego 2018 odbyła się XXXV sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów. Sesja wyjątkowa nie tylko ze względu na fakt, iż ostatnia w mijającym roku, ale również dlatego, że podczas piątkowego posiedzenia zatwierdzony został budżet gminy na 2018 rok.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały budżetowej głos zabrał Burmistrz Marian Janicki: „Projekt budżetu po pierwsze realizuje program wyborczy Mariana Janickiego, który konsekwentnie staramy się realizować, po drugie planowane inwestycje to wyraz współpracy z Państwem (Radnymi), Waszych sugestii i spostrzeżeń, co jeszcze powinno zostać zrobione - to też znalazło się w projekcie budżetu. Projekt zakłada realizację wielu inwestycji, których nie było w programie, a znalazły się w planie ze względu na pozyskane środki zewnętrzne. Takim przykładem jest Dzienny Dom Senior +, który za chwilę wspólnie otworzymy.”

Na uwagę zasługuje duża kwota wydatków majątkowych - 15 304 379, 74 złotych oraz mały deficyt budżetowy – 1 762 071, 24 złotych.” - podkreślił Burmistrz i wymienił kilka z ważniejszych inwestycji planowanych w 2018 roku, m.in.:

 • Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie,
 • Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ulicy Strzeleckiej w Odolanowie,
 • Modernizacja kuchni w sali osiedlowej Odolanów Górka,
 • Budowa ścieżki rowerowej Tarchały Wielkie – Gorzyce Małe,
 • Termomodernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie oraz szkół w Tarchałach Wielkich, Hucie, Uciechowie, Garkach oraz sali sportowej w Garkach,
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Strażackiej w Tarchalach Wielkich,
 • Przebudowa ulicy Łąkowej w Garkach,
 • Kontynuacja budowy kanalizacji w Uciechowie,
 • Przebudowa ulicy Polnej w Bonikowie,
 • Przebudowa ulicy Łąkowej w Uciechowie,
 • Przebudowa drogi gminnej Kaczory – Gliśnica,
 • Przebudowa drogi powiatowej Kaczory – Wierzbno (inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Ostrowskim),
 • Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach,
 • Modernizacja sali koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury,
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie, w Kaczorach i Gliśnicy.

      (Zestawienie wszystkich planowanych inwestycji w 2018 roku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.)

Po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wyrażeniu pozytywnych opinii przez Komisje Rady, przystąpiono do dyskusji nad projektem budżetu.

„W budżecie, który przedstawił Pan Burmistrz jest wiele istotnych inwestycji z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców. Budżet zawiera wielokierunkowe działania, nie tylko w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników - wiele zadań inwestycyjnych dotyczy edukacji czy kultury, jak np. remont sali Odolanowskiego Domu Kultury. Na uwagę zasługuje znacząca kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, stąd w mojej opinii jest to naprawdę proinwestycyjny budżet.” – rozpoczął Przewodniczący Rady Jan Prokop.

Po zakończeniu dyskusji nastąpiło głosowanie, które zakończyło się jednogłośnym przyjęciem projektu budżetu na 2018 rok.

Ostatnia w 2017 roku sesja była również do okazja do złożenia podziękowań i życzeń noworocznych – „W imieniu swoim oraz Pana Burmistrza pragnę podziękować Wysokiej Radzie za doskonałą współpracę oraz wysoki poziom kultury politycznej, dzięki czemu udało się nam zrealizować tak wiele zadań. Korzystając z okazji dziękuję sołtysom oraz przewodniczącym osiedli, ponieważ to Wy jesteście przedłużeniem działalności Rady i często macie bezpośredni kontakt z mieszkańcami odbierając prośby, sugestie czy życzenia mieszkańców. (..) U progu Nowego Roku raz jeszcze w imieniu wszystkich tutaj obecnych życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości Mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej." – zakończył Przewodniczący Rady.

 

Budżet 2018 w liczbach:

Dochody

72 609 833,09 zł

Wydatki

74 371 904,33 zł

Wydatki majątkowe

15 304 379,74 zł

Przychody

4 091 237,24 zł

Rozchody – spłaty długu

2 329 166,00 zł

Deficyt

1 762 071,24 zł

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-02
 • XXXV sesja Rady
 • XXXV sesja Rady
 • XXXV sesja Rady

Gminny Konkurs Matematyczny

20 uczniów z 9 szkół podstawowych w gminie wzięło udział w Gminnym Konkursie Matematycznym, który odbył się 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie. Organizatorkami konkursu były nauczycielki: Alina Kwaśniak – Kwaśniewska oraz Magdalena Krzywda-Patryas. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała pełnomocnik ds. oświaty Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj. Dyrektor szkoły Teresa Wojtczak przywitała przybyłych nauczycieli, rodziców oraz uczniów z poszczególnych szkół. Życzyła wszystkim jak najlepszych wyników. Komisja w składzie: przewodnicząca: Alina Kwaśniak – Kwaśniewska, członkowie: Sławomira Woźny, Katarzyna Rakocińska oraz Justyna Urbaniak wyłoniła laureatów konkursu.

 • I miejsce zdobyła Dominika Harych ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Hucie (opiekun pani Alina Kwaśniak - Kwaśniewska)
 • II miejsce: Jagoda Ratajek ze Szkoły Podstawowej im. K. Glabisza w Odolanowie (opiekun pani Justyna Urbaniak)
 • III miejsce: Maksymilian Felich ze Szkoły Podstawowej im. K. Glabisza w Odolanowie (opiekun pani Justyna Urbaniak)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów, które wręczył burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki. Dla wszystkich uczestników przygotowany został także poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a w szczególności laureatom i życzymy kolejnych sukcesów.

 • autor: Alina Kwaśniak – Kwaśniewska, data: 2017-12-28
 • Gminny Konkurs Matematyczny w Hucie

Bezpieczniej i bardziej komfortowo dla funkcjonariusza i mieszkańca

Po kilku miesiącach intensywnych prac odolanowski Komisariat Policji zyskał nowy wygląd. Nieestetyczne pomieszczenia, rodem z poprzedniej epoki, złe warunki sanitarne i przestarzałe instalacje sprawiały, iż nie było to odpowiednie i komfortowe miejsce ani do pracy ani do załatwiania spraw przez mieszkańców.

Remont Komisariatu objął klatkę schodową i korytarz, toaletę oraz łazienkę, a także w części dyżurkę. Wymienione zostały również instalacje wodna i kanalizacyjna, piony sanitarne, instalacja elektryczna oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Gmina i Miasto Odolanów wsparła remont budynku kwotą 40 tys. złotych przekazaną porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Prace remontowe prowadził Zakład Usług Komunalnych przy wsparciu pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. Komisariat w Odolanowie otrzymał również wsparcie rzeczowe ze strony Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wczoraj 27 grudnia br. dokonano uroczystego podsumowania zakończonych prac. Komendant Komisariatu Policji podinsp. Mirosław Józefiak szczególne słowa podziękowania skierował do Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów Jana Prokopa za podjęcie uchwały dotyczącej wsparcia inwestycji oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie Grzegorza Finke za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie remontu. Podziękowanie za całokształt współpracy złożył Komendant na ręce Zastępcy Burmistrza oraz Przewodniczącej GKRPA Krystyny Wiertelak za okazywane wsparcie, w tym materialne w postaci np. alkogogli czy walizki edukacyjnej wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Obecny na spotkaniu p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotr Wilkowski podkreślił wagę godnych warunków pracy funkcjonariuszy - „Dziękuję serdecznie samorządowi odolanowskiemu za podjęcie decyzji o wsparciu remontu, ponieważ dzięki Państwa pomocy udało się stworzyć godne warunki dla pracy funkcjonariuszy policji oraz mieszkańców, którzy odwiedzają komisariat, a nie są to przecież tylko przestępcy, ale również osoby poszkodowane i pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, szukające pomocy czy informacji”.

Na zakończenie Komendant Mirosław Józefiak podziękował wykonawcom oraz pracownikom, którzy realizowali inwestycję.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie nowo wyremontowanych pomieszczeń.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-12-28
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie
 • Komisariat po remoncie

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów, która odbędzie się 29 grudnia 2017r. (piątek) o godzinie 12:00 w sali nr 2 Odolanowskiego Domu Kultury przy ul. Bartosza 7.

 • data: 2017-12-28

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Poniżej prezentujemy harmonogramy wywozu odpadów na 2018 rok. Każde gospodarstwo domowe dostanie harmonogram do domu, gdzie na jednej karcie będą terminy dotyczące danej ulicy czy miejscowości.

Zdarzają się też dni w których będą wywożone dwa rodzaje odpadów np. odpady zielone (ulegające biodegradacji) i segregowane w jednym dniu (w takim wypadkach kartka z datą jest oznaczona dwoma kolorami).

Harmonogramy do domów dostarczy firma wywozowa w taki sposób, aby każdy otrzymał harmonogram przed pierwszym wywozem.

Poniżej podział Gminy i Miasta Odolanów na rejony (każda ulica w Odolanowie ma osobny harmonogram). Należy otworzyć plik z swoim rejonem (trasą) i poszukać ulicy czy miejscowości.

Trasa I

 • Odolanów I – 1-go Maja, Dąbrowskiego, Dworcowa, Bema, Cofalskiego, Fr. Sójki, Kaliska parzyste od nr 2 do 8 B i nieparzyste od nr 1 do 19, Kilińskiego, Kręta,
 • Krotoszyńska od 1 do 17 A i od 2 do 22, Ludomiry Namysł, Nadbaryczna, Piaskowa, Pl. Kościuszki, Pl. Św. Barbary, Poniatowskiego, Rynek, Słoneczna, Sowińskiego,
 • Sułkowskiego, Traugutta, Wiosny Ludów, Zamkowa, Tarchały Wielkie, ul. Nadbaryczna

Trasa II

 • Odolanów II – Ceglana, Gimnazjalna, Krótka, Kurochowska, Zacisze, Chwaliszewska
 • Krotoszyńska nieparzyste nr od 19 do 145 i parzyste nr 24 do 154, Leśna, Kwiatowa,
 • Ogrodowa, Osiedlowa, Polna, Raszkowska, Sadowa, Strzelecka do nr 60

Trasa III

 • Papiernia, Huta, Nadstawki, Grochowiska, Trzcieliny
 • Odolanów – Kopernika, Zborowiecka, Łąkowa, Kaliska (parzyste od 10 do 78, nieparzyste od 33 do 89), Huta Harych

Trasa IV

 • Świeca I i II
 • Odolanów - Ostrowska, Poznańska, Boczna, Dąbrówki, Mostowa, Spokojna

Trasa V

 • Boników, Garki, Bałamącek
 • Odolanów – Bartosza, Parkowa

Trasa VI

 • Wierzbno, Nabyszyce, Kuroch, Biadaszki, Wisławka,
 • Odolanów – Nowa, Wąska, Ks. B. Piszczygłowy, Tarchały Wlk., ul. Strumykowa

Trasa VII

 • Baby, Gliśnica, Kaczory, Gorzyce Małe, Tarchały Małe

Trasa VIII

 • Tarchały Wielkie

Trasa IX

 • Raczyce
 • Odolanów – Strzelecka od nr 80

Trasa X

 • Uciechów
 • Odolanów - Strzelecka od 60 do 78, Wiatraczna, Wiosenna, Jodłowa, Wierzbowa, Jarzębinowa,
 • Świerkowa, Jałowcowa, Sosnowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Przemysłowa

 

 

 • autor: Paweł Serafin, data: 2017-12-27

Oddajemy hołd wielkopolskim Bohaterom w 99. rocznicę

W wiele ważnych rocznic obfitował rok 2017. Już na sam koniec, bo 27 grudnia przypada bardzo ważna szczególnie dla Wielkopolan 99 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego w całej historii Polski zakończonego zwycięstwem. Znaczące w historii Odolanowa są lata 1918-1919, lata Powstania Wielkopolskiego. Jak w większości miejscowości w Poznańskiem także i w Odolanowie, ludność polska włączyła się w ruch powstańczy.

Dnia 12 listopada 1918 roku utworzono tu Radę Robotników i Żołnierzy, do której weszli m.in.: Feliks Witecki, Wincenty Poprawa i Józef Sójka. Na publicznym wiecu mieszkańców, 18 listopada w Domu Ludowym, utworzono Powiatową Radę Ludową której przewodniczącym został Nikodem Schroeder. Do rady weszli także: J. Kronobis, Leon Gąszczak, ks. Stempniewicz, ks. Kazimierz Szreybrowski, Grądzielewski, Ignacy Dąbrowski, Ignacy Dymalski, Jan Zdanowski, Bolesław Mielicki. Wybrano również delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który działacze polscy w zaborze pruskim zamierzali zwołać w Poznaniu, wykorzystując zamieszanie polityczne w Niemczech i podpisanie zawieszenia broni. Odezwę w sprawie wyboru delegatów wydał Tymczasowy Komisariat Naczelny Rady Ludowej w Poznaniu. Stanowił on łącznie z siecią Rad Ludowych zalążek władz polskich w zaborze pruskim. Według „Dziennika Sejmu Dzielnicowego” na delegatów z powiatu odolanowskiego wybrano: Jadwigę Glabisz z Odolanowa, ks. K. Szreybrowskiego z Odolanowa, Nikodema Szroedera z Odolanowa, Antoniego Bartosza z Topoli, Wojciecha Pacynę z Jankowa Przygodzkiego, Piotra Stodolnego z Odolanowa, Franciszka Biegańskiego z Jaskółek, Władysława Brodalę z Odolanowa i Józefa Sójkę z Odolanowa. Sejm obradował w dniach 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Było to święto polskości. Sejm wytyczył drogę działania ruchu polskiego na najbliższą przyszłość, wybrał Naczelną Radę Ludową jako zwierzchnią władzę Polaków w Niemczech do chwili objęcia ziem zaboru pruskiego przez rząd polski. Zatwierdził również żądania narodowe i terytorialne ludności polskiej.

Wieść o utworzeniu Rady Ludowej w Odolanowie została przyjęta przez społeczeństwo z radością. Niemcy pochowali się w mieszkaniach. Obywatele polscy zaczęli zgłaszać się w Komendzie Wojskowej, którą w międzyczasie utworzono przy Radzie. Komenda mieściła się w domu p. Czubaka przy ul Kaliskiej 11. Najbardziej gorliwymi działaczami wojskowymi w tym czasie w Odolanowie byli: Feliks Witecki, Władysław Namysł, Marian Kolany, Edmund Chleboś i Wincenty Poprawa. Codziennie zgłaszali się do Komendy Wojskowej nowi ochotnicy przychodzący niejednokrotnie wprost z frontu.

Zajęto się także organizowaniem służby zdrowia. Na tym polu szczególne zasługi położyła Stefania Sobiechowa, która wraz z córkami Zofią i Wandą zajęła się szkoleniem sanitariuszy.

W dniu 31 grudnia 1918 roku nastąpiło w Odolanowie oficjalne przejęcie władzy i urzędów z rąk niemieckich przez władze polskie. Urząd telegraficzno – telefoniczny obsługiwali powstańcy: Ziemowit Dunaj i Czesław Gąszczak. Około 5 stycznia powstańcy odolanowscy zdobyli jeden kulomiot wraz z zaprzęgiem, który Niemcy wysłali z Milicza do wsi Sośnie tamtejszemu Grenzschutzowi. Kulomiot został zdobyty przez powstańców: Jabłońskiego oraz trzech braci Geislerów – Ignacego, Władysława i Stanisława. W dniu 8 stycznia 1919 roku naczelnym wodzem Powstania Wielkopolskiego został mianowany generał Dowbor-Muśnicki. Pierwszym krokiem, jaki zrobił nowy wódz była organizacja frontu. Powstały cztery grupy frontowe: północna, zachodnia, południowo-zachodnia i południowa, której dowódcą był ppor. Władysław Wawrzyniak. Do tej grupy należeli także powstańcy z Odolanowa, którym polecono zlikwidować stosunkowo niebezpieczne stanowisko militarne, jakie Niemcy utworzyli w Granowcu. Do potyczki zbrojnej doszło w nocy z 14 na 15 stycznia 1919 roku. Atakując z marszu, grupa powstańców odolanowskich zdobyła umocnienie niemieckie przy stacji kolejowej w Granowcu. Zaniepokojeni Niemcy wysłali meldunek do Sośni z prośbą o posiłki. Gdy dowiedział się o tym komendant Feliks Witecki, natychmiast wyruszył z nowymi ochotnikami w stronę Granowca. Powstańcy zaatakowali stanowiska niemieckie. Po całonocnej walce stanowisko wroga zostało zdobyte. W czasie walk zginął powstaniec odolanowski Franciszek Sójka. Większe straty ponieśli Niemcy. Po ich stronie było trzech zabitych i kilkunastu rannych. Po potyczce pod Granowcem przeprowadzono pertraktacje między przedstawicielami powstańców a dowódcą niemieckim, majorem Kirchbachem. W wyniku tych pertraktacji wojska niemieckie opuściły Granowiec. Odolanowscy powstańcy brali udział także w walkach pod Zdunami.

Powstanie zakończyło się, przy wyraźnym wsparciu Francji, sukcesem. Niemców zmuszono do podpisania w Trewirze (16 lutego 1919 r.) rozejmu, na mocy którego ustalono granicę demarkacyjną. W wyniku traktatu wersalskiego (29 czerwca 1919 r.) Wielkopolska powróciła do Polski.

Społeczeństwo oraz władze Gminy i Miasta Odolanów pamiętają o rocznicy i w dniu rozpoczęcia walk 27 grudnia złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci i na grobach powstańczych.

 

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-12-27
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
 • 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Gmina Odolanów partnerem projektu "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"

Przedmiotem projektu jest budowa wspólnej platformy do obsługi mieszkańców przez administrację samorządową, która swoim zakresem wyrówna poziom zaawansowania technicznego 17 gmin z 5 powiatów Wielkopolski. W projekcie uczestniczą: Gmina Kępno – leader projektu oraz Gmina Baranów, Gmina Bralin, Gmina Dobra, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Gmina Kobyla Góra, Miasto Koło, Gmina Kościelec, Gmina Kramsk, Gmina Łęka Opatowska, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina Osiek Mały, Gmina Perzów, Gmina Rychtal, Gmina Sompolno, Gmina Sośnie, Gmina Trzcinica.

W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone narzędzia niezbędne do świadczenia usług publicznych on-line, a także rozszerzenia funkcjonalności wdrożonych systemów zaimplementowanych w urzędach. Projekt obejmuje wdrożenie spójnego systemu obiegu dokumentów (EOD) i komunikacji zewnętrznej (EBOI) wraz z procedurami dwustronnej komunikacji z platformą ePUAP, powstanie katalog E-formularzy wspólnych dla całej platformy oraz indywidualnych dla poszczególnych JST. Utworzone zostaną takie moduły jak: e-Konsultacje, e-Rada dla komunikacji pomiędzy JST a Radą Miasta czy Gminy, e-Budżet realizujący etapy tworzenia budżetu obywatelskiego oraz funduszy sołeckich. Poza tym wdrożony zostanie system komunikacji SMS z mieszkańcami (na potrzeby zarządzania kryzysowego) oraz aplikacja mobilna na 3 systemy (iOS, Android, Windows Mobile) co znacznie poprawi komunikację na linii JST-mieszkaniec.

Realizacja projektu obejmuje również doposażenie JST w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

 • data: 2017-12-27
 • Informacja

Mikołajkowy Turniej w Wierzbnie

7-go grudnia, w czwartek rozegrany został w Szkole Podstawowej w Wierzbnie Mikołajkowy Turniej o Puchar Dyrektora w piłce nożnej halowej. W zawodach udział brały drużyny chłopców w klas gimnazjalnych ze szkół w Jankowie Przygodzkim, Raczycach, Odolanowie i Wierzbnie.

Po rozegraniu systemem „każdy z każdym” dziesięciu meczy, klasyfikacja końcowa wyglądała następująca:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (I drużyna)
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (II drużyna)
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim im. Powstańców Wielkopolskich
 • IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Odolanowie im. gen. Kazimierza Glabisza
 • V miejsce - Szkoła Podstawowa w Raczycach

Wielkie gratulacje oraz podziękowania należą się wszystkim uczestnikom turnieju, także opiekunom: Albinowi Bednarczykowi, Jackowi Sajnajowi oraz Wojciechowi Kubiakowi za pomoc w organizacji turnieju.

 • autor: Tomasz Sroka, data: 2017-12-27
 • Turniej piłkarski w Wierzbnie
 • Turniej piłkarski w Wierzbnie
 • Turniej piłkarski w Wierzbnie
 • Turniej piłkarski w Wierzbnie
 • Turniej piłkarski w Wierzbnie

Szkoła Podstawowa im. gen. Kazimierza Glabisza wygrała konkurs w ramach II edycji programu „Szkoła Małego Inżyniera”

Zakończyło się głosowanie w II edycji konkursu „Szkoła Małego Inżyniera”! Szkoła Podstawowa w Odolanowie jako jedyna w powiecie wzięła w nim udział. Celem konkursu było wygranie kompletu programowalnych klocków LEGO MINDSTORMS EV3 oraz całodniowy festiwal naukowy w naszej szkole.

Walka o miejsce w zwycięskiej trzynastce trwała do samego końca. Bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie głosujących pokazuje, jak ważna jest kwestia atrakcyjnej edukacji informatycznej i technicznej w szkołach. Wygrana w konkursie świadczy również o ogromnym apetycie na wiedzę i sile, która mobilizowała całą społeczność lokalną do oddawania głosów.

Do udziału w tegorocznej edycji projektu zgłosiło się 141 szkół podstawowych z wielkopolski, które przez dwa tygodnie zbierały głosy poparcia. Łącznie w czasie głosowania w II edycji programu „Szkoła Małego Inżyniera” w ciągu zaledwie 14 dni oddano ponad 550 000 głosów. Nasza szkoła zajęła zaszczytne 6. miejsce.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy wspierali szkołę swoimi głosami! Jest nam niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo poświęcić swój czas. 17 277 głosy oddane na naszą szkołę to wynik, którego się nie spodziewaliśmy. Mamy nadzieję, że lekcje robotyki i festiwal sprawią dzieciom wiele radości.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 • autor: Aneta Stybaniewicz, data: 2017-12-27

Spotkanie Bożonarodzeniowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie

Tuż przed świętami w Restauracji "Nadbaryczna" w Odolanowie odbyło się uroczyste spotkanie Bożonarodzeniowe pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Centrum Wojciech Słodkiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak oraz Redaktor Naczelny Dzwonka Odolanowskiego Piotr Młoczyński. Po krótkim powitaniu i świątecznych życzeniach oraz wspólnej kolędzie i łamaniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do stołu wigilijnego zastawionego tradycyjnymi potrawami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy obdarowani zostali paczkami świątecznymi oraz drobnymi upominkami przekazanymi przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów. Także uczestnicy przekazali na ręce Zastępcy Burmistrza Krystyny Wiertelak drobne prace świąteczne – upominki wykonane podczas prowadzonych w odolanowski ŚDS zajęć terapeutycznych (arteterapeutycznych). Coroczne spotkanie wigilijne ŚDS Odolanów to czas mile spędzony w gronie znajomych i przyjaciół, to czas pełen śmiechu i radości, wspólnych rozmów oraz śpiewu kolęd. Jest to jednocześnie zapowiedź nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodziny i najbliższych.

Święta Bożego Narodzenia i dni je poprzedzające to czas bardzo wyjątkowy i wypełniony specyficzną atmosferą, przygotowaniami do nadchodzących świątecznych dni. Również w odolanowskim ŚDS przygotowywany jest wówczas odpowiedni wystrój pomieszczeń, ozdabiane są choinki, wykonywane są także prace o charakterze świątecznym, które prezentowane są corocznie na wystawie w ramach Kiermaszu Bożonarodzeniowego i imprezy „Mikołaj na Rynku” organizowanej przez Gminę i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury. Tegoroczne spotkanie z Mikołajem na odolanowskim rynku odbyło się w dniu 10 grudnia 2017 roku. Jednocześnie od kilku już lat uczestnicy przygotowują prace świąteczne i przystrajają choinki w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: GMCP, data: 2017-12-27
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS
 • Wigilia ŚDS

Zaproszenie - Koncert Noworoczny

 • Koncert
 • autor: ODK

Apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

 • a1
 • a2
 • autor: TOnZwP

Zaproszenie - spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski

 • z1
 • z2
 • autor: ZPKWW

Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki

W dniu 16 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Świecy odbyły się Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z wiatrówki o Puchar Burmistrza GiM Odolanów – Mariana Janickiego.

Strzelcy rywalizowali indywidualnie – kobiety i mężczyźni z podziałem na 2 kategorie wiekowe (młodzież 14-17 lat i dorośli +18lat ) oraz drużynowo (1 kobieta i 3 mężczyzn), w tych samych kategoriach wiekowych. Organizatorami Mistrzostw byli: Gmina i Miasto Odolanów, Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie, Odolanowskie Bractwo Strzeleckie oraz Szkoła Podstawowa w Świecy – gospodarz zawodów. Strzelanie odbywało się na dwóch stanowiskach strzeleckich z odległości 10 metrów do tarczy 14/14 cm.

Wyniki końcowe zmagań przedstawiają się następująco:

- Drużynowo

Kategoria 14-17 lat:

I miejsce - SP Świeca w składzie: Maria Wasiela, Jakub Sabatowski, Filip Brylewski, Jakub Hoffman.

Kategoria + 18 lat:

I miejsce - Świeca w składzie: Aneta Wróbel, Marek Małyszek, Przemysław Stasiak, Krzysztof Fabiś. II miejsce - Tarchały Wlk. w składzie: Kamila Kubiak, Robert Kubiak, Radosław Król, Marian Mielcarek.

III miejsce - Odolanowskie Bractwo Strzeleckie 2 w składzie: Wioletta Andrzejewska, Krzysztof Dybol, Dariusz Gołacki, Marcin Szyszka.

- Indywidualnie

Kategoria Kobiet 14-17 lat:

I miejsce - Maria Wasiela - Świeca

Kategoria Kobiet + 18 lat:

I miejsce - Wioletta Andrzejewska - Odolanów

II miejsce - Kamila Kubiak - Tarchały Wlk.

III miejsce - Ewa Rataj - Odolanów

Kategoria Mężczyzn 14-17 lat:

I miejsce - Miłosz Konieczny - Tarchały Wlk.

II miejsce - Filip Brylewski - Świeca

III miejsce - Jakub Hoffman - Świeca

Kategoria Mężczyzn + 18 lat:

I miejsce - Krzysztof Fabiś - Świeca

II miejsce - Przemysław Stasiak - Świeca

III miejsce - Robert Kubiak - Tarchały Wlk.

W przerwach między strzelaniami uczestnicy zawodów mogli skorzystać z kawy, herbaty i ciasta przygotowanego przez gospodarzy zawodów.

Wszystkie drużyny za zajęcie I, II i III miejsca otrzymały puchary, a zawodnicy tych drużyn medale. W klasyfikacji indywidualnej zwycięscy poszczególnych kategorii również otrzymali puchary Burmistrza G i M Odolanów, a pierwsza trójka medale.Trofea sportowe wręczali: Przewodniczący M-G Zrzeszenia LZS - Bogdan Frąszczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świecy - Andrzej Wasiela oraz st. sierżant Posterunku Policji w Odolanowie Arkadiusz Kopras.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów.

 • autor: BF, data: 2017-12-19
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
 • Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki

Spotkanie opłatkowe odolanowskich seniorów

Tradycyjnym zwyczajem członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie spotykają się w przeddzień Swiąt Bożego Narodzenia. Ponad sto pięćdziesiąt osób przybyło na to spotkanie, do restauracji „Nadbaryczna”.

W czasie spotkania uczestnicy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia swiąteczne i Noworoczne. Przy wyśmienitym koncercie młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie, śpiewano kolędy. Jedna z najstarszych członkiń odolanowskiego koła emerytów Mirosława Wronka skierowała do uczestników wiele pięknych słów związanych z nadchodzącymi świętami.     

Z życzeniami przybył również burmistrz Marian Janicki, zapraszając zebranych do zwiedzenia Dziennego Domu Seniora Plus, który rozpoczyna swą działalność z początkiem 2018 roku.

Spotkanie było także okazją do wręczenia dziesięciu nowym osobom legitymacji członkowskich, a przewodniczący Koła Józef Wajs przedstawił zamierzenia koła na kolejny rok.

 • Spotkanie opłatkowe odolanowskich seniorów
 • Spotkanie opłatkowe odolanowskich seniorów
 • Spotkanie opłatkowe odolanowskich seniorów

Godziny otwarcia Urzędu GiM Odolanów w dniu 22.12.2017 r.

 • Godziny
 • autor: UGiM, data: 2017-12-19

Wywóz odpadów na przełomie roku

 • Ogłoszenie1
 • Ogłoszenie2
 • autor: Paweł Serafin, data: 2017-12-19

Zaproszenie

 • Zaproszenie
 • autor: UMWW, data: 2017-12-18

OGŁOSZENIE - WYKAZ

 • Ogłoszenie
 • autor: UGiM, data: 2017-12-18

Drugie miejsce Agaty

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadził Konkurs na plakat pt. ”Bądźmy zdrowi” Zadaniem konkursu było opracowanie i wykonanie plakatu.

Spośród nadesłanych prac Powiatowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Olgi Kijanka, Kazimiery Marczak, Anny Miszkowicz-Wawrzon - członkowie, przyznała pierwsze miejsce miejsce Kindze Gola uczennicy Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych w Ostrowie Wlkp., drugie miejsce zajęła Agata Brzezicha z Zespołu Szkół w Odolanowie, a trzecie Julia Jakuszkowiak uczennica Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp.

Ponadto przyznano wyróżnienie dla pracy ucznia Tomasza Rojewskiego z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Dyplomy oraz upominki wręczył Tadeusz Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

 • Drugie miejsce Agaty
 • Drugie miejsce Agaty

Zaproszenie

 • -
 • autor: ODK, data: 2017-12-18

Spotkanie opłatkowe w Nabyszycach

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Nabyszycach zorganizował w niedzielę 10 grudnia spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie pań z KGW przybyli: Bożena Henczyca - Poseł na Sejm RP, Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, proboszcz Parafii NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie ks. kanonik Krystian Szenowski, radny GiM Odolanów Marek Bolach, sołtys wsi Nabyszyce - Mateusz Pawłowski oraz Czesław Lis – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nabyszycach. W czasie spotkania wigilijnego uczestnicy przełamali sie opłatkiem, a później zasiedli do stołu zastawionego tradycyjnymi potrawami. Uroczystość stała się okazją do wspólnego kolędowania i przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.

 • autor: UGiM, data: 2017-12-14
 • Spotkanie opłatkowe w Nabyszycach
 • Spotkanie opłatkowe w Nabyszycach
 • Spotkanie opłatkowe w Nabyszycach

Zaproszenie

 • Koncert
 • autor: ODK

Minister Andrzej Dera w Odolanowie

Z krótką wizyta w Odolanowie przebywał podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Andrzej Dera, który w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta spotkał się z burmistrzem Marianem Janickim.

Gość głównie interesował się Dniami gen. Kazimierza Glabisza, zaplanowanymi na trzy dni (od 26 do 27 maja) maja 2018 roku. Dotychczasowe działania organizacyjne i skuteczność władz samorządowych sprawiły, że impreza zyskała już Patronat Honorowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej, co bez wątpienia podniesie jej rangę, przede wszystkim w aspekcie sportowym. Przypomnijmy, że najbliższy współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego był przed II wojną prezesem PKOL i PZPN, a nawet, o czym mało kto wie, trenerem polskiej reprezentacji piłkarskiej.

Odbędzie się ogólnopolski turniej piłkarski juniorów, przewidziano konferencję popularno-naukową. Jednak głównym punktem obchodów związanych ze 125-leciem urodzin Wielkiego Odolanowianina i 100-leciem Powstania Wielkopolskiego, w którym Kazimierz Glabisz brał udział, będzie patriotyczna, rocznicowa uroczystość z ceremoniałem wojskowym i z udziałem władz państwowych. Minister Dera nie wykluczył, że patronat nad Dniami obejmie głowa państwa.

Poza tym rozmawiano o bieżących sprawach samorządowych, zmianie ordynacji wyborczej oraz o aktywności lokalnych parlamentarzystów i polityków w kwestiach związanych z pomocą, na przykład, w pozyskiwaniu środków centralnych dla gminy i miasta Odolanowa. Burmistrz Marian Janicki uznał, że współpraca w tym zakresie jest dobra, ale dalsze działania będą mile widziane.

Na zakończenie wizyty Andrzej Dera otrzymał pakiet upominków związanych z Odolanowem.

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2017-12-13
 • Minister Andrzej Dera w Odolanowie

Mikołaj Na Rynku 2017

Występy artystyczne dzieci i młodzieży, wizyta Św. Mikołaja z Reniferem, stoiska kiermaszowe i słoneczna pogoda czekała na uczestników corocznego festynu Mikołaj Na Rynku. Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji już od wczesnych godzin porannych na wszystkich czekał świąteczny kiermasz gdzie można było zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby ręcznie robione stroiki , ozdoby z ceramiki czy zabawki. Kiermasz był również doskonałą okazją do zakupu kolorowych lampek na choinkę. Ciekawą i bogatą ofertę przygotowało Centrum Wiara Nadzieja Miłość, Publiczna Biblioteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z Odolanowa. O godzinie 14.30 na świątecznie kolorowo udekorowanej scenie pojawili się pierwsi artyści – część artystyczną otwarły grupy wokalne oraz soliści z Studia Piosenki z Odolanowskiego Domu Kultury pod kierunkiem Pauli Pływaczyk którzy przygotowali świąteczny repertuar. Dla wielu uczestników był to bardzo udany debiut sceniczny. W trakcie programu na scenie zaprezentowały się baletnice z Odolanowskiego Domu Kultury ( grupa Releve, Jet`E, oraz Arabeska ) pod kierunkiem Bernadety Matysiak które przeniosły publiczność do świata klasyki baletowej oraz motywów ludowych. Grupy zaprezentowały się w pięknych strojach baletowo ludowych . Występy artystyczne zakończyły grupy z przedszkola im. Kubusia Puchatka z Odolanowa w wesołym świątecznym repertuarze na scenie wystąpiły „Misie” i „Króliczki” oraz „Kubusie” i „Kangurki” . Wszystkie występy dzieci i młodzieży bardzo ciepło przyjęła publiczność, która chętnie nagradzała artystów brawami Przed godziną 16.00 odbyło się uroczyste zapalenie światełek Na Rynku połączone z życzeniami Burmistrza GiM Odolanowa Pana Mariana Janickiego, który życzył wszystkim wiele radości, miłości, zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia. Na zakończenie wystąpił teatr „Piotruś Pan”, który w mistrzowski sposób opowiedział historię „Co się stało z Mikołajem”. Przedstawienie zakończyło się wizytą Św Mikołaja. W trakcie programu artystycznego na wszystkie dzieci czekali Mikołajowie, którzy częstowali najmłodszych słodyczami. Atrakcją tegorocznego Mikołaja Na Rynku była wizyta kolorowego Renifera, z którym można było wybrać się w krótką podróż po Odolanowie.

Organizatorzy tegorocznego grudniowego festynu serdecznie dziękują wszystkim za pomoc i udział podczas tegorocznego Mikołaju Na Rynku.

 • autor: ODK, data: 2017-12-12
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017
 • Mikołaj Na Rynku 2017

Komunikat ostrzegawczy

 • Komunikat ostrzegawczy
 • autor: WCZK

Minister Cybulski w Odolanowie

Co to jest JPK_VAT i jakie korzyści z jego stosowania będą mieli mikroprzedsiębiorcy, czym jest Krajowa Administracja Skarbowa, a także jakich działań ukierunkowanych na wzrost dynamiki rozwoju gospodarczego naszego kraju można oczekiwać w najbliższej przyszłości. Te i inne zagadnienia były przedmiotem czwartkowego spotkania w Odolanowie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego z wielkopolskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu, które odbyło się w sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury wzięli też udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Sławomir Groch, burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, a także naczelnicy urzędów skarbowych reprezentujących południową Wielkopolskę. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele inkubatora przedsiębiorczości, którzy przedstawili możliwości pomocy w pozyskiwaniu wsparcia finansowanie w ramach dotacji dla przedsiębiorców i handlowców.

Inicjatorami spotkania były organizacje społeczne: Stowarzyszenie Dolina Baryczy reprezentowane przez prezesa Bogdana Cebulskiego, Koło Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego w Odolanowie z przewodniczącym Włodzimierzem Płocharzem oraz Klub Gazety Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim, którego prezesem jest Jerzy Berlik.

Celem wizyty było spotkanie z przedsiębiorcami i mieszkańcami regionu połączone ze szkoleniem dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT, a także prezentacja kierunków rozwoju gospodarki i prawa podatkowego.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja JPK_VAT. To niezmiernie istotny projekt, gdyż w skali kraju dotyczy grupy około 1,5 mln mikroprzedsiębiorców rozliczających podatek VAT, którzy od 1 stycznia 2018 r. będą zobligowani do przesyłania w formie elektronicznej JPK_VAT, który obejmować będzie zestawienie zakupów i sprzedaży za dany okres. Dlatego też od początku listopada w całym kraju w ramach akcji edukacyjnej „Wtorki z JPK_VAT" prowadzone są szkolenia dla przedsiębiorców, których dotyczyć będzie nowy obowiązek. Do tej pory w Wielkopolsce w ramach w/wym. akcji, a także z inicjatywy organizacji gospodarczych działających w naszym regionie, przeszkolono ponad 4300 osób.

Najważniejszym punktem programu było wystąpienie Ministra Cybulskiego przybliżające zebranym istotę reformy, której efektem było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej. Zastępca szefa KAS podkreślił, że mimo iż jesteśmy młodą organizacją o niespełna 10-cio miesięcznej historii, to już odnotowujemy istotne sukcesy. Skutecznie walcząc z nieuczciwą konkurencją, szarą strefą i wyłudzeniami podatku VAT, Krajowa Administracja Skarbowa przyczynia się do wzrostu dochodów budżetowych. „Małe społeczności mają wielkie serce" – tymi słowami minister podziękował przybyłym na spotkanie podkreślając tym samym jak ważnym jest szerzenie edukacji podatkowej w mniejszych ośrodkach.

 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem
 • Spotkanie z ministrem

V Gminny Konkurs Plastyczny „Jest taki dzień …”

Już po raz piąty w Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Glabisza zorganizowany został konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej, pod hasłem „Jest taki dzień …”. Skierowany był on do uczniów klas 1-3 i 4-7 szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z naszej gminy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 6 grudnia 2017 w Szkole Podstawowej w Odolanowie. Do komisji wpłynęło ok. 40 prac plastycznych. Wszystkie były bardzo pomysłowe i estetycznie wykonane, dlatego trudno było wyłonić zwycięzców. Komisja w składzie: B. Gołębiewska, J. Pawłowicz i A. Stybaniewicz wytypowały następujących laureatów:

Klasy 1-3 SP:

 • Dawid Mańka Raczyce
 • Lena Szubert Odolanów
 • Maja Dułaj Odolanów
 • Aleksander Namysł Raczyce
 • Anna Bednarczyk Odolanów

Klasy 4-7 SP:

 • Paulina Muss Huta
 • Weronika Kołeczko Świeca
 • Aleksandra Bielecka Wierzbno
 • Kinga Kupczyk Raczyce
 • Aleksandra Przerwa Odolanów

Klasy 2-3 Gimnazjum:

 • Daria Lamek Wierzbno

Atmosferę podczas rozdania nagród uatrakcyjniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie, pod przewodnictwem Jarosławy Pawłowicz.

 • autor: A. Stybaniewicz, data: 2017-12-11
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny
 • V Gminny Konkurs Plastyczny

Pierwszy etap ,,Wajsówki”

Nareszcie! Tak powitali okoliczni mieszkańcy drogowców, którzy pojawili się na drodze Dębnica-Huta po ponad ćwierćwieczu oczekiwań. Ten dotąd leśny dukt z wieloma dziurami i nierównościami na razie na odcinku 715 metrów otrzymał asfaltowy dywanik. Inwestorem jest Powiat Ostrowski, a do ,,rachunku” dołożyli się: Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Przygodzice.

Drugi etap, czyli wyasfaltowanie całej odbędzie się 2018. Będzie to jednak możliwe, kiedy powiat otrzyma ponowne wsparcie od gmin oraz nowych partnerów, na przykład Lasów Państwowych, które wcześniej partycypowały w kosztach utwardzenia nawierzchni.

Droga po położeniu asfaltowego dywanika zyska jeszcze większą popularność wśród rowerzystów, turystów pieszych odwiedzających Stadninę Koni w Hucie. Korzystają z niej mieszkańcy Dębnicy dojeżdżający do pracy w odolanowskich firmach, czy też na targowisko a także odolanowianie jadący w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego przez Przygodzice.

Najbardziej zadowolony z inwestycji jest bez wątpienia rajca powiatowy z Odolanowa Józef Wajs, który od lat zabiegał o tę drogę, ba położenie dywanika ujął nawet w swoim programie wyborczym. Dzięki przychylności starosty Pawła Rajskiego i wicestarosty Romana Pacholczyka, a także burmistrza Mariana Janickiego i wójta Krzysztofa Rasiaka -,,Wajsówka”, bo tak nazwali już wcześniej drogę okoliczni mieszkańcy – staje się faktem.

 • autor: (p), data: 2017-12-08
 • Asfaltowy dywanik był kładziony 28 listopada 2017 roku. Od lewej: burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki - patron...
 • Asfaltowy dywanik był kładziony 28 listopada 2017 roku. Od lewej: burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki - patron...
 • Asfaltowy dywanik był kładziony 28 listopada 2017 roku. Od lewej: burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki - patron...
 • Asfaltowy dywanik był kładziony 28 listopada 2017 roku. Od lewej: burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki - patron...

„Bo ja tańczyć chcę” w rytmie ZUMBY

4 grudnia 2017 roku grupa uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięła udział w imprezie „Bo ja tańczyć chcę” w rytmie ZUMBY. Była to już V taka impreza zorganizowana w tym roku w Dniu Osoby Niepełnosprawnej. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy było Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „MIŚ” w Jarocinie, a zorganizować się ją udało dzięki wsparciu i dofinansowaniu przez Powiat Jarociński. Miejscem wspólnego spotkania był Jarociński Ośrodek Kultury, który w dniu tym wypłoniony został muzyką i tańcami w wykonaniu podopiecznych oraz uczestników z Ośrodków Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkół Specjalnych i Integracyjnych, Domów Pomocy Społecznej oraz indywidualnych wykonawców. W programie imprezy znalazły się: prezentacje układów choreograficznych – pokazy taneczne w wykonaniu osób z niepełnosprawnością, warsztaty taneczne pod kierunkiem wykwalifikowanej instruktorki, pokazy taneczne w wykonaniu profesjonalnych szkół tańca, a na zakończenie wspólna zabawa integracyjna przy muzyce. Każdy z przybyłych otrzymał również pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody za udział w spotkaniu.

 • autor: GMCP, data: 2017-12-07
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie
 • Impreza w Jarocinie

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Tarchałach Wielkich

1 grudnia 2017 roku na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich Sławomira Jasińskiego, uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w uroczystościach z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas imprezy zaprezentowała się grupa teatralna „Po prostu” z odolanowskiego ŚDS ze spektaklem teatralnym „ ... a gdyby tak”, który przez wszystkich zebranych został bardzo ciepło i serdecznie przyjęty, wywołując wiele pozytywnych emocji. Spektakl odbył się na szkolnej sali gimnastycznej, a na widowni zasiedli uczniowie, kadra pedagogiczna oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej. Na zakończenie występu wszyscy zatańczyli we wspólnym układzie choreograficznym do popularnego utworu „Despacito”. W podziękowaniu aktorzy otrzymali od uczniów różyczki oraz pamiątkowe podziękowania przekazane przez Dyrektora Szkoły dla uczestników, terapeutów i dyrektora. Na koniec spotkania był jeszcze czas na wspólne rozmowy z uczniami, przy kawie, herbacie i cieście oraz integracyjny taniec do podkładu muzycznego „Mamma Mia”.

 • autor: GMCP, data: 2017-12-07
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich
 • Występ w Tarchałach Wielkich

Krzysztof Kowalski z Uciechowa ze Stypendium Prezesa Rady Ministrów

30 listopada br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z terenu naszego województwa.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania stypendium, mogły je otrzymać osoby osiągające wyróżniające wyniki w nauce. Każdy ze stypendystów musiał uzyskać średnią ocen szkolnych powyżej 4,75.

Ważnym wymogiem stawianym przed stypendystami była również nienaganna opinia wystawiona przez szkołę.

Jednym ze stypendystów został Krzysztof Kowalski, mieszkaniec Uciechowa i uczeń CKU w Przygodzicach IV klasy Technikum Rolniczego.

Serdecznie gratulujemy!

 • autor: Anna Kowalska, data: 2017-12-07
 • Krzysztof Kowalski odbiera stypendium
 • Krzysztof Kowalski odbiera stypendium

Sukces Pani Ireny Kubicy

Po raz pierwszy przedstawiciel Powiatu Ostrowskiego zajął tak wysokie miejsce w Konkursie Sołtys Roku w Województwie Wielkopolskim. W tegorocznej edycji sukces odniosła Pani Irena Kubica Sołtys wsi Nadstawki. Za swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej została nagrodzona I miejscem w Powiecie Ostrowskim oraz VIII miejscem w Województwie Wielkopolskim.

Głosowanie odbywało się w pięciu kategoriach: Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne, Koło Gospodyń Wiejskich i Sołtys Roku. Do rywalizacji przystąpiło ponad 4 tysiące kandydatów. Nagrody i wyróżnienia podczas gali podsumowującej plebiscyt „Głosu Wielkopolskiego”, której gospodarzem i patronem był Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, odebrało ponad 200 osób. Wśród najlepszych znalazła się Pani Irena Kubica.

Gratulacje, wyrazy uznania, podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym na ręce Pani Sołtys złożyły również władze samorządowe Odolanowa.

 • autor: M.K., data: 2017-12-07
 • Sukces Sołtys Ireny Kubicy
 • Sukces Sołtys Ireny Kubicy

Głosuj na Szkołę Podstawową w Odolanowie!

Szkoła Podstawowa w Odolanowie ma niepowtarzalną okazję wziąć udział w konkursie Volkswagena. Pomóżcie naszej szkole wygrać zestawy LEGO Mindstorms EV3 do samodzielnego budowania i programowania robotów, o wartości 6000zł oraz udział w Festiwalu Technologicznym.

Od 1 do 15 grudnia każdy może oddać głos raz dziennie.

Zasady są proste:

1. Kliknij w link: www.szkolamalegoinzyniera.pl, a następnie wyszukaj Szkołę Podstawową im. gen. K. Glabisza z oddziałami gimnazjalnymi w Odolanowie 
2. Wybierz przycisk PRZEJDŹ DO GŁOSOWANIA
3. Wpisz swój numer telefonu, następnie WYGENERUJ KOD

Zachęć wszystkich znajomych i bliskich do głosowania!

 • data: 2017-12-07

Zaproszenie

 • Zaproszenie
 • Zaproszenie
 • Zaproszenie
 • autor: MR, data: 2017-12-04

Święto Braci Górniczej - Barbórka 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wraz z Przewodniczącym Gminy i Miasta Odolanów Janem Prokopem uczestniczyli w tradycyjnej "Barbórce" zorganizowanej z okazji Dnia Górnika przez Ośrodek Kopalń Ostrów Wielkopolski.

 • Barbórka 2017
 • List gratulacyjny

Zaproszenie na wykład

 • Zaproszenie

Wernisaż Mojej Małej Akademii

Po miesiącu intensywnej pracy i nauki 6 XI 2017 r. w Mojej Małej Akademii działającej w ODK odbyło się pierwsze podsumowanie zdobytej wiedzy w formie wernisażu. Celem tego projektu było wzajemne poznanie się i zintegrowanie uczniów. Na zajęciach artystycznych dzieci dowiedziały się co to jest portret, autoportret oraz poznały nową technikę: kolaż. Wykonały też piękne zaproszenia. Sposób podsumowania -wernisaż, był nową, nieznaną dotąd dzieciom formą. Integracyjną częścią działań artystycznych były równolegle odbywające się zajęcia z języka angielskiego, podczas których dzieci poznały formy powitań i pożegnań. Sukcesywnie opanowywały nazwy kolorów oraz części ciała. Uwieńczeniem pierwszego bloku była umiejętność opisu własnej osoby, przedstawionej na autoportrecie w języku angielskim. Podczas wernisażu, uczestnicy zajęć zachęcali rodziców do skosztowania słodkości posługując się zwrotami anglojęzycznymi. Kolejny projekt realizowany w ramach Małej Akademii nosi tytuł „Ekologiczna Pracownia Krawiecka” , której finałem będzie niezwykły pokaz mody – ecological fashion show!

 • autor: Beata Nowicka i Anna Świtała, data: 2017-11-29
 • Wernisaż Mojej Małej Akademii
 • Wernisaż Mojej Małej Akademii
 • Wernisaż Mojej Małej Akademii

Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców Doliny Baryczy (Gminy: Przygodzice, Sośnie, Odolanów, Cieszków, Twardogóra, Żmigród, Krośnice i Milicz) na spotkania szkoleniowe związane z ubieganiem się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwoju działalności gospodarczej
- zakładania inkubatorów przetwórstwa spożywczego
- działań niekomercyjnych związanych z aktywizacją mieszkańców obszaru lub podnoszących atrakcyjność turystyczną obszaru.
 
Szkolenia odbędą się w Miliczu, w Centrum Aktywności Lokalnej przy Pl.Ks.E.Waresiaka 7 na parterze w sali konferencyjnej. Obowiązują zapisy uczestników (e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl; tel. 71 383 04 32). Terminy:
 
 1. 06.12.2017 (środa), godz. 10-14, szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 2. 13.12.2017 (środa), godz. 10-14, szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 3. 21.12.2017 (czwartek), godz. 10-15, szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (lokalne kryteria wyboru) oraz z wypełniania biznesplanu
 4. 28.12.2017 (czwartek), godz. 10-14, szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 
Nabór wniosków zostanie ogłoszono jeszcze w 2017 r. (dokładny termin zostanie podany min. 14 dni przed rozpoczęciem naboru).
 

Więcej na stronie internetowej www.projekty.barycz.pl

 • autor: PdDB, data: 2017-11-29

XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Warcabowy

W dniu 21 listopada 2017 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w XV Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Warcabowym dla Osób Niepełnosprawnych – Przygodzice 2017. Organizatorem turnieju był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Barycz” przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przygodzicach. Wśród głównych celów imprezy wymieniana była: popularyzacja tenisa stołowego oraz gry w warcaby wśród osób z niepełnosprawnością, integracja w środowisku osób z niepełnosprawnością i z lokalnym społeczeństwem, podnoszenie sprawności fizycznej i umysłowej. Zawody odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim. Turniej tenisa stołowego rozgrywany był oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, natomiast turniej warcabowy rozgrywany był wspólnie dla kobiet i mężczyzn. Punktacja była indywidualna i zespołowa, a zwycięzcy nagradzani byli dyplomami, medalami oraz drobnymi upominkami. Tegoroczne zawody były bardzo udane dla reprezentantów z odolanowskiego ŚDS. W turnieju tenisa stołowego Maryś Ptak zajął II miejsce, a Jakub Brodala III, natomiast w turnieju warcabowym Karolina Kuboń zajęła II miejsce. Jednocześnie wszyscy mile spędzili czas na sportowej rywalizacji oraz wspólnej integracji.

 • autor: GMCP, data: 2017-11-24
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

Dzień Pracownika Socjalnego – GMCP Odolanów

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto, nie tylko samych pracowników socjalnych, ale również wszystkich pracowników służb społecznych. Obchodzone jest ono na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku i zostało utrzymane przez nową ustawę z roku 2004. Ustanowienie tego dnia jest swego rodzaju szczególnym wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej.

Dzień ten był również uroczysty dla pracowników odolanowskiego Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara – Nadzieja – Miłość", w którego strukturach znajduje się m. in. Odolanowski Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością. W ramach działalności Centrum w Odolanowie prowadzona jest Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych, funkcjonuje zaplecze rehabilitacyjne oraz pokój interwencji kryzysowej, punkt mediacyjny. Od przyszłego roku swoją działalność w budynkach odrestaurowanego dawnego dworca PKP w Odolanowie, rozpocznie również Dzienny Dom SENIOR+ dla osób powyżej 60 roku życia. Jego podstawowymi celami będzie poprawa jakości życia seniorów, aktywizacja społeczna oraz profilaktyka zdrowotna.

Uroczyste spotkanie pracowników GMCP odbyło się w dniu 21 listopada 2017 roku. Na spotkanie zaproszeni zostali również przedstawiciele lokalnych władz: Pan Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Pani Krystyna Wiertelak – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów oraz Pan Jan Prokop – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Centrum – Pan Wojciech Słodkiewicz, składając wszystkim podziękowania za dotychczasową prace i trud w nią wkładany oraz składając najserdeczniejsze życzenia. Całość zakończyła się wspólnym spotkaniem integracyjnym, stając się jednocześnie okazją do wspólnych rozmów i podsumowań.

 • autor: GMCP, data: 2017-11-24
 • Dzień PS

Spotkania burmistrza z parlamentarzystami

W listopadzie burmistrz Marian Janicki spotkał się z parlamentarzystami. Swoją obecnością zaszczycili gminę Odolanów: poseł na Sejm RP pan Tomasz Ławniczak, senator RP pan Łukasz Mikołajczyk oraz poseł na Sejm RP pan Jan Mosiński.

W trakcie spotkań omawiano bieżących sprawy gminy. Główne tematy dotyczyły oświaty oraz planowanych inwestycji. Burmistrz przekazał także informacje o przygotowaniach do ,,Dni gen. Kazimierza Glabisza” z okazji 125 rocznicy urodzin rodowitego Odolanowianina, byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i PKOL.

Odolanowski Samorząd liczy na wsparcie posłów i senatorów w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

 • Spotkanie Burmistrza
 • Spotkanie Burmistrza

ODK nagrodzony

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” został uhonorowany projekt "Noc Świętojańska - niech tradycja trwa i jeszcze więcej ludowych zwyczajów ma!" zgłoszony przez Odolanowski Dom Kultury.

Kapituła Konkursowa, pod przewodnictwem Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, doceniła lokalne działania nagradzając Odolanowski Dom Kultury nagrodą pieniężną w wysokości 7 000 zł.

Uroczysta Gala podczas której wręczono nagrody laureatom XVIII edycji Konkursu odbyła się 23 listopada 2017 r. w Poznaniu.

Konkurs przeznaczony był dla gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 18 lat, ciesząc się dużym zainteresowaniem, przyczynia się do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności.

 • autor: ODK, data: 2017-11-27
 • ODK nagrodzony
 • ODK nagrodzony
 • ODK nagrodzony

Zaproszenie dla przedsiębiorców

Gminy i Miasta Odolanów informuje, że na zaproszenie organizacji społecznych z naszego regionu - Stowarzyszenia Dolina Baryczy, Koła Polskiego Stowarzyszenia Morsko - Gospodarczego w Odolanowie oraz Klubu Gazety Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim, do Odolanowa 7 grudnia br. przybędzie ze specjalną wizytą podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski sprawujący funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem wizyty jest spotkanie z przedsiębiorcami i mieszkańcami regionu, zapoznanie się z problemami kontaktów na linii urząd skarbowy – podatnik oraz przekazanie informacji o planach rozwoju gospodarki i prawa gospodarczego kraju. W spotkaniu uczestniczyć będzie także Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Agnieszka Szymankiewicz oraz Naczelnicy Urzędów Skarbowych z regionu Południowej Wielkopolski.

Przed spotkaniem z ministrem zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedsiębiorców i informacja o programie JPK oraz strukturze Krajowej Administracji Skarbowej! Podczas spotkania przewidziana jest dyskusja – pytania i odpowiedzi zaproszonych gości.

 • Zaproszenie Str1
 • Zaproszenie Str2

Zaproszenie

Zaproszenie na Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w Strzelaniu z Wiatrówki o Puchar Burmistrza GiM Odolanów w dniu 16 grudnia 2017 r. w Sali Sportowej SP w Świecy.

Dokumenty do pobrania:

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2017-11-27

Komunikat Wojewody Wielkopolskiego dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych po nowelizacji ustawy

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu 609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).

 

 • autor: UW, data: 2017-11-24

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. „Poczujcie z nami Chemię do Nauki”

20 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Raczycach w ramach kampanii promocyjno – edukacyjnej odbyły się warsztaty z eksperymentami chemiczno – fizyczno – matematycznymi, których organizatorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Uczestnikami warsztatów byli gimnazjaliści – z kl. II i III oraz uczniowie z kl. VII szkoły podstawowej. Warsztaty prowadzili pracownicy naukowi z Politechniki Gdańskiej.

Celem warsztatów było zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży na temat powstawania oraz wykorzystania paliw gazowych, bezpiecznej eksploatacji gazociągów przesyłowych oraz przedstawienie korzyści związanych z realizacją w naszej gminie inwestycji, jaką jest budowa gazociągu Lwówek – Odolanów. Dodatkowo młodzież nauczyła się posługiwać sprzętem laboratoryjnym oraz zapisywać efekty swoich prac wraz z wysuniętymi wnioskami.

Uczniowie brali udział w wyjątkowych warsztatach chemicznych. W specjalnie zaaranżowanym na czas spotkania laboratorium, każdy uczestnik otrzymał niezbędne narzędzia do pracy i pod okiem edukatorów wykonał ciekawe doświadczenia. Stanowiska zostały wyposażone w:

- odczynniki chemiczne i materiały (roztwory do wykonywania zadań laboratoryjnych),

- fartuchy,

- okulary ochronne,

- kosze do utylizacji odpadów.

Uczniowie samodzielnie, ale pod okiem naukowców z Gdańska, wykonali następujące doświadczenia:

Doświadczenie nr 1 – „Skąd te gazy?”

Doświadczenie nr 2 – „Mini tornado.”

Doświadczenie nr 3 – „Chemiczna lokomotywa.”

Po wykonanych eksperymentach, prowadzący warsztaty, przygotowali dla uczniów konkurs. Dotyczył on wiedzy, jaką uczestnicy spotkania nabyli podczas prezentacji, warsztatów oraz na temat sponsora, czyli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Następnie odbył się pokaz efektownych doświadczeń:

- ChemiChef – molekuły w akcji,

- Poczuj dobrą energię – energia w akcji,

- Ciepło, cieplej, gorąco – gazowe pokazy.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom i doświadczeniom uczestnicy dowiedzieli się, że gazy:

- łatwo zmieniają objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe,

- są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego,

- cechuje je rozszerzalność temperaturowa,

- zajmują całą dostępną przestrzeń,

- nie mają stałego kształtu,

- nie mają stałej objętości,

- cały czas się przemieszczają i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu.

Po pokazach nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. Na zakończenie imprezy wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w warsztatach oraz wspaniałe upominki od głównego sponsora i organizatora tego naukowego spotkania.

 • autor: Maria Stolarek, data: 2017-11-24
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

Konkurs ,,Najlepszy z najlepszych’’

„Najlepszy z Najlepszych" to turniej organizowany co roku przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolski. Do uczestnictwa mogą przystąpić wszystkie chętne szkoły podstawowe z powiatu ostrowskiego. Turniej adresowany jest do uczniów klas piątych, a jego tematyka dotyczy wiedzy o pracy policjantów oraz struktury organizacyjnej Policji. Pojawiają się też pytania z zakresu bezpieczeństwa na drodze, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomości numerów alarmowych czy przepisów prawa.

21 listopada w Szkole Podstawowej w Świecy odbył się półfinały IV Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie. W tegorocznej rywalizacji udział wzięło 7 szkół podstawowych z gminy Odolanów. W finale gminnym, uczestnicy odpowiadali na pytania, zadawane przez prowadzącego konkurs policjanta. ,, Najlepszym z Najlepszych ‘’ okazała się uczennica Szkoły Podstawowej w Uciechowie – Hanna Maciejewska, II miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Odolanowie Eryk Jagła, III miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Raczycach- Hanna Szulc. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 • autor: A.F., data: 2017-11-24
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’
 • ,,Najlepszy z najlepszych’’

Warsztaty chemiczne - "Gazy pełne energii"

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM wybuduje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Celem spółki jest podejmowanie różnorakich działań w celu rozwoju świadomości społeczności lokalnych na temat bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej, gazu ziemnego i sposobów jego wykorzystania.
W tym celu GAZ-SYSTEM prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do młodzieży

GAZ-SYSTEM, jako Spółka odpowiedzialna społecznie, chce przyczynić się do, opartego na wiedzy, rozwoju dzieci i młodzieży.

Jednym z działań w kierunku osiągnięcia powyższych celów są warsztaty chemiczne dla młodzieży w wieku 13-15 lat prowadzone w placówkach oświatowych.

22 listopada br. w godzinach od 8.00 do 16.00 w szkole podstawowej
w Świecy odbyły się wyjątkowe warsztaty chemiczne pt. Gazy pełne energii.

Na czas warsztatów sala lekcyjna zamieniła się w prawdziwe laboratorium chemiczne. Każdy uczestnik otrzymał niezbędne narzędzia do pracy.
Stanowisko każdego ucznia zostało wyposażone w:

a) odczynniki chemiczne i materiały (roztwory do wykonywania zadań laboratoryjnych),

b) fartuchy,

c) okulary ochronne,

d) kosze do utylizacji odpadów.

Pod okiem wyśmienitych edukatorów wykonywali bardzo ciekawe doświadczenia, w których otrzymywali i poznawali właściwości dwutlenku węgla. W eksperymentach wykorzystywali ciekły azot oraz suchy lód. W ten sposób mięli okazje poznać szerokie zastosowane substancji będących składnikami gazu ziemnego. Troje młodych entuzjastów-edukatorów ze Smart-Lab w bardzo atrakcyjny, prawie magiczny sposób wprowadziło naszych uczniów w świat nauk przyrodniczych. Na zajęciach było na przemian gorąco i mroźnie, wybuchowo i mgliście. Świat chemii po raz kolejnych okazał się bardzo ciekawy. Dziękujemy za wspaniałą przygodę.

 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • Warsztaty chemiczne - Gazy pełne energii
 • autor: SP w Świecy, data: 2017-11-24

Konkurs o czasie w historii

W jednej z sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie odbył się Gminny Konkurs Chronologiczny (naucza o czasie w historii). Do walki o zwycięstwo w konkursie przystąpiło po dwóch uczniów z każdej Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Odolanów (18 uczniów). Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Andrzej Wasiela i Rafał Walkow. Po analizie wszystkich testów, jury wyłoniło laureatów i przyznało pierwsz miejsce: Julii Grycman – ze SP w Odolanowie, drugie miejsce wywalczyła – Agata Lontzek z Garek, zaś trzecie przypadło ex- eqo Sebastianowi Dolacie z Wierzbna i Wojciechowi Góźdźiowi z Tarchał Wielkich. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci nagrody książkowe. Organizatorem konkursu był miejscowy nauczyciel historii Maciej Dymacz.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-11-24

Mikołaj na Rynku 2017

 • Mikołaj na Rynku 2017
 • autor: ODK, data: 2017-11-22

Pięknieje nasza gmina....

W ramach ogłoszonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego VII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś” Gmina i Miasto Odolanów otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów:

1. "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce” – w wyniku realizacji zadania plac rekreacyjny przy ul. Słonecznej w Raczycach został wyposażony w 6 urządzeń placu zabaw ( zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak sprężynowy, karuzela tarczowa, piaskownica) oraz 1 tablicę z regulaminem. W realizację zadania poprzez wykonanie prac polegających na przygotowaniu terenu pod montaż urządzeń zabawowych, a także poprzez wykonanie prac porządkowych zaangażowani byli przedstawiciele lokalnej społeczności należący do Rady Sołeckiej, a także mieszkańcy wsi, a ich praca została przeliczona i wliczona w wartość projektu. Całkowita wartość projektu: 42 094,20 zł , dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 14 463,00 zł,  wkład własny mieszkańców – 13 332,00 zł.

2. „Remont sali wiejskiej w miejscowości Uciechów”- w wyniku realizacji zadania sala wiejska w Uciechowie została zmodernizowana poprzez montaż w suficie podwieszanym oświetlenia w postaci lamp ledowych w 11 sekcjach ( 73 szt. opraw) wraz z okablowaniem, obniżeniu 1 nagrzewnicy gazowej, montażu instalacji nawiewnej w postaci 1 wentylatora oraz montażu 4 wentylatorów dachowych wyciągowych. W realizację zadania poprzez wykonanie prac polegających na demontażu sufitu drewnianego, drobnych prac remontowych, zakupu materiałów do przeprowadzenia tych prac, a także poprzez wykonanie prac porządkowych zaangażowani byli przedstawiciele lokalnej społeczności należący do Rady Sołeckiej wsi Uciechów, a także mieszkańcy sołectwa zrzeszeni w strukturach lokalnych organizacji pozarządowych (Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Nasz Uciechów”, którego podstawowym celem jest upowszechnianie idei odnowy wsi). Całkowita wartość projektu – 44 700,00 zł, dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 11 459,00 zł,  wkład własny mieszkańców – 6 900,00 zł.

 

 

Projekt współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

 • autor: Katarzyna Gałęzka, data: 2017-10-30
 • Logo

Obiekty przed i w trakcie realizacji

 • Sala w Uciechowie przed i w trakcie realizacji (1)
 • Sala w Uciechowie przed i w trakcie realizacji (2)
 • Sala w Uciechowie przed i w trakcie realizacji (3)
 • Plac w Raczycach pzred i w trakcie realizacji (1)
 • Plac w Raczycach pzred i w trakcie realizacji (2)

Obiekty po zakończeniu inwestycji

 • Sala w Uciechowie (1)
 • Plac w Raczycach
 • Sala w Uciechowie (2)
 • Sala w Uciechowie (3)
 • Sala w Uciechowie (4)
 • Sala w Uciechowie (5)

Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów

W dniu 19 listopada br. na sali sportowej Zespołu Szkół w Odolanowie odbył się Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Do turnieju zgłosiły się 3 drużyny – DE-FACTO, NAUCZYCIELE i PRYWACIARZE w następujących składach:

- DE-FACTO: Łukasz Brzęcki, Tomasz Pawlak, Dominik Kot, Piotr Rybacki, Arkadiusz Talaga, Rafał Wechman, Hubert Wechman, Piotr Paduch, Andrzej Janicki.

- NAUCZYCIELE: Tomasz Sroka, Mateusz Majewicz, Krzysztof Krawczyk, Sylwia Galler, Jan Lesiewicz, Paweł Jurek, Adrian Galler, Jacek Sajnaj, Bartosz Bożek.

- PRYWACIARZE: Grzegorz Czerwieniec, Marek Gołaś, Artur Doktor, Krzysztof Kolasiński, Krzysztof Bursztynowicz, Robert Sołtysiak, Tomasz Poprawa.

Rozegrano 30 minutowe mecze każdy z każdym. Najbardziej wyrównanym i zaciętym pojedynkiem okazał się mecz finałowy DE-FACTO – PRYWACIARZE, który zakończył się zwycięstwem Prywaciarzy 12 : 11.

Klasyfikacja końcowa drużyn przedstawia się następująco:

I miejsce  - PRYWACIARZE

II miejsce - DE-FACTO

III miejsce - NAUCZYCIELE

Zawodnikom dopingowali licznie przybyli kibice oraz Marian Janicki - Burmistrz GiM Odolanów, który na zakończenie złożył wszystkim gratulacje i wręczył drużynom puchary, medale i dyplomy.

Gratulujemy wszystkim drużynom, do zobaczenia za rok!

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2017-11-21
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów
 • Międzyzakładowy Turniej Piłki Ręcznej św. Marcina o Puchar Burmistrza GiM Odolanów

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

 • Plakat

Hubert Sikora najlepszy podczas Pucharu Polski w kickboxingu

Hubert Sikora (SSW Center-Team Odolanów) zwyciężył w swojej kategorii podczas zawodów o Puchar Polski w kickboxingu, które odbywały się w Węgrowie k/Warszawy w dniach 10-11 listopada br.

Hubert startował w formule light-contact wśród Kadetów w kategorii wagowej -63kg. Zwyciężył trzy pojedynki jednogłośnymi decyzjami sędziowskimi i zasłużenie odebrał puchar dla najlepszego zawodnika.

Końcowa klasyfikacja:

 1. Hubert Sikora (Center Team Odolanów)
 2. Miłosz Pokorski (KS Pogoń Mogilno)
 3. Mateusz Sośnicki (Klub Sportowy Semiramida Pułtusk)
 4. Aleksander Tendera (Krakowska Szkoła Sportowa SMOK)
 5. Igor Szkodny (GSWW Najemnik Gliwice)
 6. Szymon Doba (UKS Tom Bee Team Góra Kalwaria)
 7. Marcin Biraga (Klub Sportowy Semiramida Pułtusk)
 8. Leon Mamczarek (X Fight Piaseczno)

 

 • autor: Tomasz Sroka, data: 2017-11-20
 • Hubert Sikora na podium

I Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Platona Pleskacza

18 listopada 2017 r. w auli Odolanowskiego Liceum odbył się I Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Platona Pleskacza. W turnieju uczestniczyło 47 zawodników z powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, milickiego, a także z Kalisza, Pleszewa oraz Kożuchowa w województwie lubuskim. Patronem turnieju był wieloletni (1947 - 1972) nauczyciel matematyki, astronomii i języka rosyjskiego w odolanowskim liceum Platon Pleskacz. Inicjatorem i głównym organizatorem turnieju był jego syn Lech Pleskacz.

Uroczyste otwarcie turnieju nastąpiło o godzinie 10.00. Dyrektor Liceum Ewa Wieja powitała gości i przedstawiła sylwetkę P. Pleskacza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marian Janicki - Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, który objął honorowy patronat nad turniejem, ufundował puchary i dokonał uroczystego otwarcia turnieju. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: radni Powiatu Ostrowskiego Józef Wajs i Grzegorz Szubert oraz Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego i Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Szachowego Szymon Pieczewski. Sędzią głównym szachowych rozgrywek był Henryk Doba.

W rozgrywkach uczestniczyli szachiści z wszystkich grup wiekowych, kobiety i mężczyźni. Rozegrano 7 piętnastominutowych rund. Za zwycięstwo szachista otrzymywał 1 punkt, a za remis 0,5 punktu. O miejscu zawodników, którzy zdobyli taką samą ilość punktów, decydowała dodatkowa punktacja średniej Buchholza (czyli wyniki przeciwników danego zawodnika).

Rozgrywki trwały do godziny 14.30, o której nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i nagród finansowych. Wyniki ogłosił sędzia Henryk Doba. Wręczenia pucharów, dyplomów i nagród dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, organizator turnieju Lech Pleskacz i radny Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Szubert.

Zwycięzcy Turnieju:

I miejsce w kategorii „Open” - Marek Oliwa (KSz Odrodzenie Kożuchów),

II miejsce w kategorii „Open” - Piotr Dudziński (OTSz Ostrów Wielkopolski),

III miejsce w kategorii „Open” - Oskar Włodarczyk (OTSz Ostrów Wielkopolski),

IV miejsce w kategorii „Open” - Krzysztof Matela (UKS Skoczek Milicz).

W kategorii kobiet - najlepszą zawodniczką okazała się Jadwiga Pieczewska (OTSz Ostrów Wielkopolski).

W kategorii młodzików do lat 15 - najlepszym zawodnikiem był - Krzysztof Matela (UKS Skoczek Milicz).

Najlepszym zawodnikiem Powiatu Ostrowskiego był Piotr Dudziński, zawodniczką - Jadwiga Pieczewska, a młodzikiem do lat 15 - Dawid Lamek (OTSz Ostrów Wielkopolski).

Najlepszym zawodnikiem z Powiatu Krotoszyńskiego był Piotr Murawski.

Pucharem uhonorowano także najmłodsza uczestniczkę turnieju - sześcioletnią Magdalenę Kostkę (rocznik 2011) z Chwaliszewa.

Turniej uroczyście zakończyła około godziny 15.00 dyrektor Liceum, zapraszając jednocześnie na II edycję za rok.

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6336/.

drukuj (I Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Platona Pleskacza)

 • autor: Ewa Wieja, data: 2017-11-20

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

 • Komunikat Ostrzegawczy

Wyniki IV Biegu Ulicznego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

W dniu 12.XI.2017r. przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się IV Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z okazji Dnia Niepodległości. Gospodarzem biegu był Zespół Szkół w Odolanowie. W biegu udział brali: dzieci, młodzież oraz dorośli z podziałem na kategorie wiekowe wśród kobiet i mężczyzn. Dzieci i młodzież to uczniowie szkół z terenu naszej gminy, oraz gmin ościennych natomiast dorośli zarówno z naszej gminy jak i całej Polski. W biegu dla dorosłych startowali również zawodnicy z Ukrainy. Na starcie wszystkich biegów stanęło 161 zawodników.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

A – BIEG DZIECI I MŁODZIEŻ

Rocznik 2009 – 2010

Dź.

1m Zuzanna Tomczak - Świeca

2m Maria Chmielewska - Garki

3m Gabriela Sajewska - Dębnica

Chł.

1m Filip Fischer - Odolanów

2m Natan Ćwiertniak - Odolanów

3m Alan Ćwiertniak - Odolanów

Rocznik 2007 – 2008

Dź.

1m Małgorzata Jurek - Odolanów

2m Magdalena Wojtaszek - Odolanów

3m Oliwia Deresińska - Odolanów

Chł.

1m Stanisław Ćwiertniak - Odolanów

2m Szymon Prokop - Odolanów

3m Maciej Ustianowski - Odolanów

Rocznik 2005 – 2006

Dź.

1m Gabriela Duczmal - Tarchały W.

2m Paulina Szewczyk - Świeca

3m Marta Działocha - Świeca

Chł.

1m Mateusz Prokop - Odolanów

2m Damian Chleboś - Świeca

3m Bartosz Sikora - Huta

Rocznik 2002 – 2004

Dź.

1m Wiktoria Wewior - Huta

2m Marlena Gryta - Huta

3m Wiktoria Szczepaniak - Odolanów

Chł.

1m Kacper Adamczak - Wierzbno

2m Michał Działocha - Świeca

3m Jakub Kraska - Wierzbno

 

B –BIEG DOROSŁYCH

K-1

1m Ewa Puchalska - Jarocin

2m Katarzyna Walotka - Przygodzice

3m Katarzyna Wojtaszek - Tarchały W.

M-1

1m Dmytro Pozewinow - Ukraina

2m Norbert Cierpka - Sośnie

3m Paweł Szkudlarek - Odolanów

K-2

1m Swietlana Olijnyk - Winnica

2m Olga Kazmirowa - Ukraina

3m Anna Puchalska - Ostrów Wlkp.

M-2

1m Yury Blanhodir - Ukraina

2m Michał Przerwa - Odolanów

M-3

1m Rafał Czarnojańczyk - Ostrów Wlkp.

2m Artur Korzeń - Oława

3m Błażej Kaniewski - Raszków

M-4

1m Ryszard Płochocki - Nowe Skalmierzyce

2m Marek Wojciekiewicz - Ostrów Wlkp.

3m Stanisław Mielczarek - Kalisz

M-5

1m Wiesław Rejek - Krobia

2m Marian Zielonka - Ostrów Wlkp.

3m Zenon Czysty - Odolanów

 

Najwyżej sklasyfikowana zawodniczka z Odolanowa to Kamila Noskowicz, a zawodnik to Michał Przerwa. W rywalizacji wśród nauczycieli z naszej gminy zwyciężył Tomasz Sroka –Sz.P. Wierzbno. Rywalizację wśród niepełnosprawnych wygrał Roman Fluder – Dębnica. Najmłodszym uczestnikiem biegu okazała się Marika Sędziuk z Odolanowa, a najstarszym Edward Gozdowski z Ostrowa Wlkp.

Zwycięzcy poszczególnych biegów dla dorosłych zostali uhonorowani pucharami Burmistrza GiM Odolanów, natomiast zdobywcy pierwszych 3 miejsc medalami i nagrodami, które ufundowała Firma WOSEBA.

Wręczono także nagrodę ufundowaną przez Firmę DEFTRANS zawodnikowi, który jako pierwszy zapisał się do tegorocznego biegu, a okazał się nim Maciej Matczak z Odolanowa. Zawodnicy w biegu dzieci i młodzieży za zajęcie pierwszych 3 miejsc otrzymali medale. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali dyplomy uczestnictwa w biegu, a po skończonych zmaganiach zaproszeni zostali na ciepły posiłek.

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2017-11-15
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości
 • IV Bieg Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W sobotę, 11 listopada minęła 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni na froncie zachodnim, zakończyła się wojna.

Narodowe Święto Niepodległości ustanowił w czerwcu 1989r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów to także uroczystość świętego Marcina, Patrona kościoła i parafii oraz miasta i całej Ziemi Odolanowskiej.

Mszą świętą odprawioną w kościele św. Marcina w Odolanowie w intencji władz samorządowych oraz mieszkańców Ziemi Odolanowskiej rozpoczęły się na terenie gminy obchody 11 listopada. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli: Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący GiM Odolanów Jan Prokop, Z-ca Burmistrza Krystyna Wiertelak, Skarbnik Beata Gościniak, radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, poczty sztandarowe, chór oraz liczni mieszkańcy gminy. W uroczystość odpustową ku czci świętego Marcina i w 99 rocznicę odzyskania Niepodległości Słowo Boże wygłosił ksiądz kanonik Marek Kruszewski z Wrocławia.

 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości

Dzień Seniora w Odolanowie

Odolanowscy seniorzy zrzeszeni w miejscowym kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uroczyście obchodzili Dzień Seniora. Spotkanie w pięknych salach restauracji ,,Nadbaryczna” rozpoczęło się od odśpiewania hymnu koła, który – jak mówił prezes Józef Wajs witając ponad 200 gości, w tym emerytowanych nauczycieli z ZNP – będzie towarzyszył wszystkim uroczystościom senioralnym.

- Cieszę się, że znowu możemy się spotkać – dodał Wajs. Nasza organizacja się rozwija, łączy coraz więcej ludzi, którzy nie chcą być bierni, a pragną włączyć się w życie społeczne i kulturalne, uczestniczyć w wycieczkach i wielu imprezach. Już dziś zapraszam wszystkich na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 14, również w ,,Nadbarycznej” .

Łzy w oczach miała 90-letnia Czesława Jasińska, która odbierała upominek jako najstarsza uczestniczka spotkania. Wspominano również 80-letnią Kazimierę Goryś.

Seniorzy znakomicie przyjęli program artystyczny w wykonaniu grypy muzyków i wokalistów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Furorę zrobił skrzypek Leszek Łuczak, który przygrywał do wspólnych śpiewów najpopularniejszych piosenek biesiadnych i patriotycznych. Znakomity prezent zrobi emerytom Wydawnictwo Vera, które ufunduje 100 profesjonalnie wydanych i zredagowanych śpiewników. Sekretarz koła Barbara Łyczywek stwierdziła, że śpiewniki przypadają się, między innymi, podczas autokarowych wycieczek.

Specjalnymi gośćmi byli, witamy gromkimi brawami burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, który w swoich działaniach wiele miejsce poświęca polityce społecznej i senioralnej, słusznie zauważając, że z roku na rok rosną potrzeby tej grupy. Obecnością zaszczycili również; dyrektor Miejsko-Gminnego Cetrum Pomocy ,,Wiara Nadzieja Miłość” Wojciech Słodkiewicz, przewodniczący osiedla im. Wojska Polskiego Eugeniusz Jakubiak i redaktor naczelny ,,Dzwonka Odolanowskiego” Piotr Młoczyński.

Cała sala odśpiewała ,,Sto lat”, radnemu Powiatu Ostrowskiego prezesowi Józefowi Wajsowi, który nie ustaje w działaniach na rzecz emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich rodzin, nieustannie lobbując za tym środowiskiem u władz powiatowych i gminnych.

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2017-11-14
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie
 • Dzień Seniora w Odolanowie

Ogłoszenie o przeprowadzaniu prac geodezyjnych

 • -
 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2017-11-13

Umowa podpisana

Gmina i Miasto Odolanów w dniu 15 lipca 2015 roku zawarła umowę pożyczki nr 70/U/400/326/2015 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kolektora głównego łączącego przepompownię w Odolanowie oraz oczyszczalnię ścieków w Raczycach".

Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia: 892 409,64 zł netto

Kwota udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu: 879 000,00 zł co stanowi 98,50% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termin zakończenia przedsięwzięcia: 31.08.2015r.

Budowa kolektora obejmuje wykonanie robót :

Rurociąg tłoczny :

 • razem - 1 290,5 mb w tym :
 • rura PE HD 100 DN 200 o grubości ścianki 11,9 mm ;SDR -17 ; PN 10 - 1 230,0 mb
 • rura PE/PP TYTAN DN 200 o grubości ścianki 11,9 mm ; SDR -17 ; PN 10 - 60,5 mb

Urządzenia na rurociągu tłocznym :

 • studnia odpowietrzająca - 2 szt.
 • studnia odwadniająca - 2 szt.
 • studnie kontrolne na przejściu pod gazociągami - 2 szt.
 • komora zasuw - 1 szt.
 • studnie spustowe - 2 szt.

Rurociąg osłonowy :

 • rura PE/PP DN 250 o grubości ścianki 14,8 mm ; SDR -17 ; PN 10 - 14,0 mb
 • stal f 273,0/8,0 mm 9,0 + 4,0 - 13,0 mb

Rurociąg połączeniowy [ studnia odwadniająca - studnia spustowa ] :

 • rura PE HD 100 DN 200 o grubości ścianki 11,9 mm ; SDR -17 ; PN 10 2 x 0,5 mb - 1,0 mb

Projektuje sie rurociąg z rury PE HD 100 SDR 17 PN 10 f 200 o długości ok. 1 290 mb.

Ponadto dla przepompowni 500m3/d ścieków konieczna jest wymiana pomp istniejącej przepompowni przy ul. Kurochowskiej w Odolanowie oraz dostosowanie systemu sterowania i automatyki do systemu wykonywanego na oczyszczalni ścieków w Raczycach.

drukuj (Umowa podpisana)

 • autor: A. Głowacz, data: 2015-07-17
 • Logo

Młodzież dla młodzieży

Młodzież dla młodzieży, taka forma profilaktyki zagościła 8 listopada 2017 r. podczas Odolanowskiego Dnia Trzeźwości, zorganizowanego dla młodzieży pod hasłem „TY WYBIERASZ”. Młodzież gimnazjalna oraz młodzież z gr. PaTPORT przygotowały ciekawe spektakle „Przebudzenie” i „To ty wybierasz”, których treść dotyczyła głównie problemu uzależnienia od alkoholu, w spektaklach pojawiły się wątki: przemoc w rodzinie, narkotyki, a nawet śmierć młodej dziewczyny. Podsumowaniem twórczości młodzieży były krótkie wystąpienia zaproszonych gości policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., Komisariatu Policji w Odolanowie oraz Kuratora Sądowego, którzy w podsumowaniu przedstawień opowiedzieli o pozytywnej roli swojej pracy oraz o sukcesach jakie można osiągnąć dzięki współpracy i „nieodwracaniu głowy” kiedy dostrzegamy problem uzależnienia lub szeroko rozumianej przemocy.

ODT odbyły się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie i wsparciu Burmistrza Mariana Janickiego.

 • autor: Bożena Jabłońska, data: 2017-11-10
 • Młodzież dla młodzieży
 • Młodzież dla młodzieży
 • Młodzież dla młodzieży

Utrudnienia w ruchu związane z IV Biegiem Ulicznym

W związku z IV Biegiem Ulicznym o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów,  dnia 12 listopada 2017 r. (tj. niedziela) w godz. 12.00-13.30, nastąpią następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

 • wyłączona z ruchu zostanie ul. Strzelecka do skrzyżowania z ul. Przemysłową,

 • ograniczenia w ruchu wystąpią na ul. Gimnazjalnej,

 • objazd do miejscowości Raczyce będzie się odbywał ul. Przemysłową, gdzie ruch będzie regulowany przez Policję wahadłowo jednym pasem.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 • data: 2017-11-09

Statystyczne badania rolne

 • autor: Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, data: 2017-11-08
 • Statystyczne Badania Rolne
 • Statystyczne Badania Rolne
 • Statystyczne Badania Rolne

Zaproszenie na sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • autor: MK, data: 2017-11-07
 • Zaproszenie na sesję
 • Zaproszenie na sesję

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera okno w serwisie zewnętrznym).

 • autor: Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, data: 2017-11-03
 • Wtorki z JPK_VAT

Wizyta władz samorządowych u Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Burmistrz GiM Marian Janicki wraz z Przewodniczącym Rady GiM Janem Prokopem udali się z wizytą do JM prof. dr hab. Adama Jezierskiego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem spotkania było omówienie współpracy między Gminą i Uczelnią. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest w Przeglądzie Uniwersyteckim ON-LINE – link do artykułu.

 • autor: MK, data: 2017-11-03
 • Wizyta władz samorządowych u Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej

26 października br. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły wielkopolskim nauczycielom nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej znalazła się również nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach – Marta Piętak. Gratulujemy!

 • autor: admin, data: 2017-10-30
 • Uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej
 • Uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej
 • Uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej
 • Uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu  ostrzegamy przed silnym wiatru, który w porywach może osiągnąć prędkośc do 115 km/h.

OSTRZEŻENIE Nr 61
Zjawisko/stopień zagrozenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od 2017-10-28 22:00:00 do 2017-10-29 15:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. Przejściowo w godzinach od 04:00 do 12:00 wiatr w porywach do 115 km/h. Wiatr zachodni skręcający nad ranem na północno-zachodni.
Prawdopodobieństwo: 95% (Silny wiatr)
Źródło: IMGW

Stopień zagrożenia określany jest w trzystopniowej skali, gdzie 3 oznacza największe zagrożenie.

Wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, może powodować duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecane jest zachowanie ostrożności i śledzenie rozwoju sytuacji pogodowej. Zalecane jest również podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie skutków niebezpiecznych zjawisk.

Ewentualne zdarzenia mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi należy zgłaszać do właściwych służb ratowniczych i/lub Policji, Straży Miejskiej.

Zalecany sposób zachowania:
- przed wichurą należy właściwie zabezpieczyć drzwi i okna, uprzątnąć meble ogrodowe, doniczki i inne przedmioty znajdujące się na balkonach lub przed domem, a które mogłyby zostać porwane przez silny podmuch wiatru i stanowić zagrożenie dla ludzi,
- w czasie wichury nie wychodzić z domu,
- unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi oraz liniami energetycznymi,
- nie prowadzić prac na otwartej przestrzeni, ani na dachach budynków,
- jeśli planujemy podróż samochodem, to lepiej ją przełożyć do czasu poprawy pogody,
- przestawić samochód spod drzewa, tablicy reklamowej oraz słupa energetycznego.

 • data: 2017-10-28

Zaproszenie na koncert Śląskich Szlagierów - Mirka Jędrowskiego

 • Zaproszenie na koncert

Spotkanie z Mariuszem Szczuraszkiem – himalaistą pochodzącym ze Świecy

W Szkole Podstawowej w Świecy odbyło się interesujące spotkanie z człowiekiem, który zdobył Koronę Ziemi, czyli pokonał najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Na ostatni, najwyższy Mount Everest wszedł 21.05.2017 roku, tym samym został 22 Polakiem, któremu udało się osiągnąć taki sukces.

Pan Mariusz Szczuraszek przedstawił uczniom historię swoich zainteresowań, następnie pokazał zdjęcia z wypraw na najwyższe wierzchołki kontynentów. Najwięcej czasu poświęcił wyprawie na Mount Everest. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści, oglądali zdjęcia i filmy himalaisty. Pan Mariusz opowiadał o trudnych warunkach panujących u podnóża tego wierzchołka, o braku tlenu, niskiej temperaturze i bardzo silnym wietrze. Pan Mariusz zaprezentował uczniom sprzęt specjalistyczny, który ułatwia przetrwanie w tych ekstremalnych warunkach. Spotkanie zakończyło się pytaniami uczniów skierowanymi do gościa. Mam nadzieję, że ta prelekcja rozbudzi w uczniach ciekawość świata i może dla niektórych będzie inspiracją do „wyjścia w góry”.

 • autor: A. Sacher, data: 2017-10-25
 • Spotkanie z Mariuszem Szczuraszkiem
 • Spotkanie z Mariuszem Szczuraszkiem
 • Spotkanie z Mariuszem Szczuraszkiem
 • Spotkanie z Mariuszem Szczuraszkiem

"Turystyka na pięciolinii" - zaproszenie na otwarty wykład naukowy

 • Zaproszenie na wykład

IV Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z okazji Święta Niepodległości

ZAPISY - http://zapisy.ultimasport.pl/334

 • data: 2017-10-23
 • IV Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z okazji Święta Niepodległości

Obrachunki odolanowskich emerytów

16.10.2017r. w restauracji „Nadbaryczna” odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Uczestników zebrania powitał przewodniczący koła Józef Wajs. Przedstawił sprawozdanie z pięcioletniej działalności oraz zamierzenia na najbliższe lata. Dokonano wyboru zarządu koła. Funkcję przewodniczącego powierzono ponownie Józefowi Wajsowi a członkami zarządu zostali Zbigniew Drwal (zastępca), Barbara Łyczywek (sekretarz), Danuta Geisler (skarbnik), Danuta Wojciechowska i Anna Adamczak (członkowie zarządu).

Uczestnicy zebrania wysłuchali wystąpienia burmistrza Mariana Janickiego i dyrektora M-G Centrum Pomocy „Wiara Nadzieja- Miłość” na temat tworzenia Dziennego Domu Senior + który rozpocznie swoją działalność wraz z rokiem 2018 z siedzibą w budynku dworca PKP w Odolanowie. Miłym akcentem było podziękowanie Pani Annie Adamczak, która ponad dwadzieścia lat pełniła funkcję sekretarza. Koło liczy 188 członków w tym 142 kobiet i 46 mężczyzn.

Piętnastu nowych członków otrzymało legitymacje członkowskie. Gośćmi zebrania byli między innymi Starosta Ostrowski Paweł Rajski, przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wlkp. Jerzy Waliduda.

 • autor: Józef Wajs, data: 2017-10-18
 • Obrachunki odolanowskich emerytów
 • Obrachunki odolanowskich emerytów
 • Obrachunki odolanowskich emerytów
 • Obrachunki odolanowskich emerytów
 • Obrachunki odolanowskich emerytów

Strażacka wycieczka w Beskidy

Już po raz ósmy grupa strażaków – ochotników z Tarchał Wielkich, wraz z osobami towarzyszącymi tradycyjnie wzorem lat ubiegłych udała się na czterodniową wycieczkę w Beskidy. Jednostka ma bowiem na stałe wpisany wypoczynek w kalendarzu imprez. Pierwszym punktem bogatego programu wycieczki było zwidzenie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, muzeum browarnictwa jak również całego zakładu produkującego złoty trunek. Z Żywca wybrali się na Górę żar by z niej podziwiać piękne widoki Beskidu Żywieckiego. Kolejny punkt to wspinaczka na Babią Gorę gdzie podziwiano Skocznię Narciarską im. Adama Małysza. W Wiśle – Malince. Następnego dnia druhowie udali się na szczyt Czantorii w Ustroniu, gdzie na szczycie można było stanąć po Słowackiej stronie. Oprócz Wisły, Szczyrku i Ustronia, grupa wybrała się do Koniakowa gdzie można podziwiać jak również zaopatrzyć się w słynne koronki koniakowskie. W drodze do Koniakowa w miejscowości Istebna odwiedzono Chatę Kawuloka wybudowaną w 1863 r., obecnie stanowiącą muzeum prezentującą wystawę zabytkowego sprzętu instrumentów muzycznych. A zobaczyć tu można m. in. gajdy, róg pasterski, okarynę, fujarę i piszczałki, towarzyszą temu ciekawe opowieści wprowadzające w klimat dawnej epoki. Ciekawostką jest iż w chacie tej nakręcony został ostatni odcinek serialu „Czterej Pancerni i Pies”. Wracając brać strażacka zaplanowała już kierunek przyszłorocznego wypadu.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-10-18
 • Strażacka wycieczka w Beskidy
 • Strażacka wycieczka w Beskidy
 • Strażacka wycieczka w Beskidy
 • Spotkanie strażaków weteranów

Spotkanie strażaków weteranów

Tradycją już się stało, iż każdego roku szefostwo OSP w Tarchałach Wielkich cyklicznie od 2009 roku organizuje spotkania z weteranami strażakami, którzy ukończyli 65 rok życia. Nie inaczej też było w niedzielne popołudnie 8 października br., do miejscowej remizy przybyła prawie cała elita tarchalskich seniorów wśród których był 89 letni najstarszy obecnie dh. Czesław Poprawa Wszystkich przybyłych powitał prezes jednostki – Tomasz Pacyna. Miłe słowa, podziękowania oraz życzenia zdrowia na dalsze lata skierował do weteranów prezes Zarządu Miejsko - Gminnego OSP w Odolanowie – Grzegorz Finke, który przedstawił aktualną sytuację ochotniczego pożarnictwa w kraju, Wielkopolsce i gminie. Uczestnicy spotkania snuli wspomnienia na temat ówczesnego wyposażenia w sprzęt a obecnego. Takie spotkania przy kawie mają dużą wartość dla ochotników którzy nie biorą już czynnego udziału w akcjach, ale zawsze służą pomocą i radą swoim młodszym kolegą, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w różnych turniejach i konkursach. Dowodem tego są liczne medale, puchary i dyplomy. Dodać także należy , iż od 1997 roku jednostka wpisana jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego co jest zasługą m. In dzisiejszych seniorów. Weteranom towarzyszyły małżonki, które z racji bycia żonami strażaków związane były ze strażą i dlatego w rozmowach i wspomnieniach brały czynny udział. Nie brakowało także strażackich piosenek i wszyscy jej uczestnicy czuli się jak w jednej rodzinnie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz – Marian Janicki, prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Odolanowie druh Grzegorz Finke, prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wlkp. – Przemysław Kaźmierczak , sołtys wioski – Elżbieta Tomczak a także ks. prałat Henryk Hołoś proboszcz parafii św. Barbary na odolanowskiej Górce. Wszyscy zaproszeni druhowie zostali obdarowani pamiątkowym upominkiem. Spotkanie uczestników wspólnie z organizatorami zakończyła wspólna kolacja.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-10-18
 • Logo

Prace w Dziennym Domu „Senior+” idą pełną parą

Od kilku tygodni trwają intensywne prace przy budowie Dziennego Domu „Senior+”, który powstaje w budynku byłego dworca PKP w Odolanowie.

Na ten moment wykonana została m.in. wewnętrzna instalacja gazowa, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz instalacja wodociągowa, a także wewnętrzna instalacja elektryczna. Zdemontowano stare płytki, boazerie, skute zostały tynki ścienne oraz posadzki. Ich miejsce zajęły: nowa instalacja termiczna, płyty gipsowo-kartonowe na ścianach oraz nowo wylana posadzka. Od kilku dni montowana jest stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.

Po dawnej ruinie pozostały już tylko nieliczne ślady, a obiekt coraz bardziej przypomina miejsce, które ma służyć seniorom z gminy Odolanów.

Przypomnijmy, Gmina i Miasto Odolanów pozyskała na budowę dziennego Domu „Senior+” 300 tys. złotych dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całość inwestycji kosztować będzie ponad 1 mln złotych.

Dom „Senior+” usytuowany zostanie na parterze budynku, w pomieszczeniach byłej przychodni lekarskiej. Na ok. 280 metrach kwadratowych powstaną pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, ćwiczeń, będzie pokój dzienny, a także pokój klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt będzie zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię i toalety. Całość będzie przystosowana dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem starszych osób niepełnosprawnych.

Dom przeznaczony będzie dla 30 seniorów (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r.ż.), które przez min. 8 godzin dziennie będą miały zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz brały udział w zajęciach, ćwiczeniach i przygotowanych dla nich wydarzeniach.

Osoby zainteresowane korzystaniem z zajęć organizowanych w ramach Dziennego Domu „Senior+” zapraszamy do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odolanowie.

drukuj (Prace w Dziennym Domu „Senior+” idą pełną parą)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-10-16
 • Plakat
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie
 • Dzienny Dom "Senior+" w budowie

Rolniku, oszacuj straty po huraganie

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie informuje, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez huragan, który wystąpił na terenie naszej gminy w dniach 5/6 październik 2017 roku.

Szkody należy zgłaszać na załączonym wniosku do dnia 23.10.2017 roku.

 • autor: Maria Jany, data: 2017-10-16

Nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym 2017 Programu Równać Szanse

 • Informacja

"Muzykiem być" - zaproszenie

 • Plakat

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Życzenia

Ostrzeżenie pogodowe - silny wiatr

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 59 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 12.10.2017 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 12.10.2017 r. do godz. 19:00 dnia 12.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 70 km/h na południu, do 90 km/h na północy województwa, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.
źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-10-12
 • Ostrzeżenie

Dzielnicowi odpowiadają na zgłoszenia

Dokonując szczegółowych analiz zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Odolanowa, a także uwzględniając informacje płynące z Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami, dzielnicowy asp. Grzegorz Graf (rejon służbowy nr 1), objął stałym nadzorem "Park Linowy" w Odolanowie przy ul. 1-go Maja, gdzie znajduje się plac zabaw wraz z parkiem linowym oraz "Skatepark". W przeszłości na terenie parku dochodziło do następujących przestępstw: rozbój, kradzież telefonu, ujawniono posiadanie narkotyków oraz stwierdzono akty wandalizmu. Dzielnicowy zwraca uwagę, na przestrzeganie przepisów porządkowych, gdyż jest to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców naszego miasta.

Z analizy zagrożeń oraz rozmów ze społeczeństwem wynika, że w rejonie służbowym nr 2, gdzie dzielnicowym jest st.sierż. Arkadiusz Kopras, największy problem stanowi nie stosowanie się do znaku drogowego B20 tj. „STOP”, który jest umieszczony w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Kwiatowa przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym. W miejscu tym ujawniono wiele wykroczeń. Miał tam miejsce w dniu 23.05.2017r wypadek drogowy, gdzie kierujący samochodem osobowym wjechał pod nadjeżdżający pociąg. W wyniku tego zdarzenia kierujący został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. W związku z tym zwrócimy szczególną uwagę w rejonie nieszczerzonych przejazdów kolejowych. Dzielnicowy informuje, że nie stosowanie się do znaku drogowego B-20 „STOP” to mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne.

Natomiast w rejonie służbowym nr 3, gdzie dzielnicowym jest mł.asp. Paweł Błaszczyk największy problem stanowi spożywanie alkoholu w obrębie sklepów spożywczych. Informacja ta płynie zarówno od mieszkańców jak i ze zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Największa ilość zgłoszeń dotyczy miejscowości Uciechów. Dzielnicowy przypomina, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem jest zagrożone karą grzywny. Ponadto przypomina o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym.

Dane kontaktowe z dzielnicowymi KP Odolanów:

Rejon służbowy nr I , obejmujący teren miasta Odolanów

asp. Grzegorz Graf
tel. 62 737 73 40
tel. kom. 786 936 402
e-mail: dzielnicowy.odolanow1@po.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr II, obejmujący miejscowości: Boników, Garki, Gorzyce Małe, Grochowiska, Huta, Nadstawki, Papiernia, Świeca, Tarchały Wielkie

st.sierż. Arkadiusz Kopras
tel. 62 737 73 40 
tel kom. 786 936 401
e-mail: dzielnicowy.odolanow2@po.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr III, obejmujący miejscowości: Baby, Biadaszki, Gliśnica, Kuroch, Lipiny, Nabyszyce, Raczyce, Tarchały Małe, Uciechów, Wierzbno, Wisławka, Kaczory

mł.asp. Paweł Błaszczyk
tel. 62 737 73 40 
tel. kom. 786 936 400
e-mail: dzielnicowy.odolanow3@po.policja.gov.pl

 

podinsp. Mirosław Józefiak
Komendant Komisariatu Policji
w Odolanowie

 • data: 2017-10-11

Stypendia i Nagrody Burmistrza dla najlepszych

116 uczniów Gminy i Miasta Odolanów odebrało w poniedziałek 9 października br. Stypendia i Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne, sportowe i działalność w zakresie ekologii otrzymało 67 uczniów. Wśród nich znaleźli się finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zwycięzcy zawodów sportowych czy laureacie konkursów artystycznych.

Nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 49 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

„Dziękujemy Wam dzisiaj, za pasję, pracę i zaangażowanie włożone w zdobywanie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie, dziękujemy Wam za solidność i rzetelność w podejściu do obowiązków i wykonywanych zadań, bo tylko dzięki własnej pracy oraz pasji odnieśliście sukces, który został doceniony przez przyznanie stypendium bądź nagrody.” – zwrócił się do stypendystów Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie pod kierunkiem Marcina Wieczorka oraz uczennicy SM Hanny Szustkiewicz z klasy saksofonu, której akompaniowała Martyna Gąsiewska.

W wydarzeniu oprócz stypendystów, ich rodziców, dziadków i opiekunów, wzięli również udział dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz radni Gminy i Miasta Odolanów.

Na stypendia i nagrody Gmina i Miasto Odolanów przeznaczyła w tym roku ponad 20 300 złotych.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-10-11

Lista nagrodzonych Stypendiami i Nagrodami Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza
 • Uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza

W podziękowaniu za trud wychowawczy

Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej stanowi doskonałą okazję do podziękowania i docenienia nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy swoim zaangażowaniem, ciężką pracą i wzorową postawą wyróżniali się na tle społeczności szkolnej. Jak co roku z tej okazji Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop wręczyli nagrody dla zasłużonych pedagogów.

Uroczyste spotkanie to okazja, aby podziękować nauczycielom i dyrektorom za całoroczny trud nauczania i wychowania, ale również aby porozmawiać o kondycji polskiej oświaty, powspominać, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniało się podejście do nauczania, jak wygląda to teraz.

Nagrody Burmistrza otrzymali:

 • Maciej Sołtysiak - Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie
 • Anastazja Grycman - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 • Iwona Molecka - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 
 • Bogna Trepka - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 • Katarzyna Bolach - Szkoła Podstawowa w Raczycach
 • Magdalena Marciniak - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 • Dorota Olejnicka - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 • Monika Zydorowicz - Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie
 • Joanna Niśkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 • Donata Ratajek - Szkoła Podstawowa w Świecy
 • Bogna Gołębiewska - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Bogna Płókarz - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Przemysław Lepka - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Małgorzata Bożek - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
 • Arleta Nowak - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Aleksandra Walkow  - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Wojciech Kubiak - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Anna Sikora - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
 • Sławomir Jasiński - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 • Sławomir Ostrowski - Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie
 • Ewa Wieja - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom szkół jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wychowywania kolejnych pokoleń młodych ludzi oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-10-11
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie
 • Uroczyste spotkanie

Stowarzyszenie strzeleckie

Czternaście osób uczestniczyło w spotkaniu dotyczącym reaktywowania tradycji strzeleckich w Odolanowie. Spotkanie odbyło się pod koniec września br. w Odolanowskim Domu Kultury. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o założeniu Samodzielnego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Zebranie założycielskie stowarzyszenia, odbędzie się w czwartek 12 października br. o godz. 18 w Sali Konferencyjnej Odolanowskiego Domu Kultury, na które organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do stowarzyszenia.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-10-11

Zespół Szkół w Odolanowie pierwszy w Dolinie Baryczy

W połowie września w Zespole Szkół w Odolanowie, odbyło się III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy. Jego celem było podsumowanie kolejnej edycji programu edukacji regionalnej i przyrodniczej: „Edukacja dla Doliny Baryczy”, który służy zachowaniu specyfiki naszego regionu. W opracowanie i promowanie programu włączają się każdego roku liczne ośrodki edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Podczas uroczystości wyróżniono i nagrodzono placówki, które najbardziej aktywnie zaangażowały się w prace na rzecz programu i udokumentowały to na portalu www.edukacja.barycz.pl. I miejsce zajął Zespół Szkół w Odolanowie. Nie jest to pierwszy sukces tej szkoły. W ubiegłym roku zajęła ona zaszczytne II miejsce. Nauczyciele nie spoczęli na laurach i wraz z uczniami z jeszcze większą siłą zaangażowali się w poznawanie i promowanie skarbów Doliny Baryczy, organizując piesze, rowerowe i autokarowe wycieczki, konkursy, ciekawe lekcje poświęcone zabytkom, kulturze i przyrodzie z Doliny Baryczy; biorąc udział w zajęciach organizowanych w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu oraz w żywych lekcjach przyrody w Antoninie, przygotowując spotkania prowadzone przez znawców regionalnej przyrody, zabytków i związanych z nimi legend; aktywnie włączając się w sadzenie lasu oraz w akcję: „Nie siedź w domu, posadź drzewo” i projekt: „Przybij łapę”, a także przystępując do Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy.

Ponieważ miarą sukcesu w programie jest stosunek aktywności do ilości nauczycieli i uczniów, w prace włączyła się większość z 54 nauczycieli oraz 565 uczniów uczących się w 23 oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum.

Należy zauważyć, że w celu zapewnienia wysokiego poziomu oraz komfortu nauczania, dyrekcja szkoły dokłada wszelkich starań, aby systematycznie podnosić ofertę rozwoju wiedzy i umiejętności oraz standard pomieszczeń. W ostatnich latach w trzynastu salach lekcyjnych zamontowano tablice multimedialne. Dwie pracownie informatyczne całkowicie wyposażono w komputery. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, do szatni zakupiono szafki dla uczniów. Kuchnię dostosowano do wymogów dwudziestego pierwszego wieku, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Z kolei w stołówce wymieniono meble i zakupiono nowe dodatki. Również gabinet pielęgniarki wyposażony został w nowy sprzęt. Świetlica, która szkole czynna jest od godziny 6.30 do 16.30, również wzbogaciła się o liczne pomoce naukowe, gry i zabawki. Podobnie biblioteka szkolna i czytelnia każdego roku powiększa swoją ofertę o nowe tytuły książek. Tylko w ostatnim czasie, po przystąpieniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakupiono książki za kwotę piętnastu tysięcy złotych.

Zajęcia sportowe odbywają się w trzech salach: jednej dużej i dwóch mniejszych, które każdego roku doposażane są w nowy sprzęt. Wykorzystuje się je w optymalny sposób, poprzez nawiązywanie współpracy z sekcjami: taekwondo, kickboxingu, zapasów oraz samodzielne prowadzenie zajęć SKS-u. Młodsi uczniowie chętnie rozwijają swoją sprawność fizyczną na nowym placu zabaw, mieszczącym się przy budynku szkoły.

Integralną częścią zespołu jest Schronisko Młodzieżowe, które dysponuje pięćdziesięcioma miejscami noclegowymi. Korzystają z niego m.in. ornitolodzy – badacze Doliny Baryczy.

Aby nauka i praca w szkole była przyjemna, pomalowano wszystkie pomieszczenia, a ściany klas i korytarzy przyozdobiono nowymi mapami i planszami, dostosowanymi do możliwości i potrzeb dzieci.

Tak przygotowane warunki zachęcają zarówno nauczycieli jak i uczniów do podejmowania wyzwań. I tak np. szkoła współpracuje z Polską Akademią Nauk, Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu, Zakładem Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, organizując każdego lata Warsztaty Naukowe „Lato z Helem” oraz projekty edukacyjne, na których goszczą licznie również uczniowie z okolicznych szkół. Ponadto placówka współpracuje z Wydziałem Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, biorąc udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W życie szkoły na stałe wpisała się również współpraca z teatrami z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Kalisza, a także z Operetką Wrocławską, czego dowodem są częste wyjazdy na spektakle całych klas.

Na terenie placówki organizowane są konkursy na szczeblu powiatu, rejonu i gminy, których pomysłodawcami niejednokrotnie są zatrudnieni w niej nauczyciele. Każdego roku przeprowadzany jest tutaj Turniej Piłki Nożnej im. gen. Kazimierza Glabisza oraz Spartakiada Międzygimnazjalna. Szkoła uczestniczy w programie nauki pływania, przeznaczonym dla uczniów młodszych klas. Ponadto każdego roku w ferie uczy jazdy na nartach i organizuje wyjazdy na kryte pływalnie i na lodowisko.

Prężnie działają organizacje i stowarzyszenia, takie jak: Caritas, PCK, TPD, Stowarzyszenie Kulturalne „Razem raźniej”, Szkolny Klub Europejski, szkolne koło geograficzno – turystyczne. Każdego roku nauczyciele wraz z uczniami podejmują na terenie szkoły i miasta działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Szlachetnej Paczki” oraz „Góry Grosza”. Organizują akcję zbierania pieniędzy dla dzieci z Kamerunu oraz przedsięwzięcie: „Świąteczna Tytka Charytatywna”, ponadto: Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa w Odolanowie. Dla społeczności szkolnej i mieszkańców Odolanowa przygotowują: kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny, Jasełka i Misterium Męki Pańskiej, a we współpracy z trzema innymi szkołami z terenu gminy – coroczny „Koncert Walentynkowy”.

Dbając o wychowanie dzieci i młodzieży, szkoła współpracuje z fundacją ETOH oraz uczestniczy w licznych programach profilaktyki, wśród których na szczególną uwagę zasługują: „Trzeci elementarz czyli Program siedmiu kroków”, „Epsilon” i „Przyjaciele Zippiego”. Organizowane są: warsztaty profilaktyczne: „Jak radzić sobie z dręczycielem”, „Nie daj się wciągnąć w wir uzależnień”, „Stop przemocy”, a także Szkolny Dzień Profilaktyki. Uczniowie waz z nauczycielami biorą udział w Odolanowskich Dniach Trzeźwości.

Ważnym aspektem życia szkoły jest praca na rzecz integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, dla których poza nauką organizowane są spartakiady, pikniki, spotkania i wycieczki. Znajomość języków obcych i kultury innych narodów doskonalona jest m.in. poprzez goszczenie w progach szkoły i prywatnych domów uczniów i studentów z odległych krajów, a także branie udziału w programie „Euroweek”. Włączając się w promocję czytelnictwa, szkoła bierze udział w „Narodowym Czytaniu”.

Ważnym aspektem działalności jest również edukacja ekologiczna. W tym celu dzieci uczone są segregowania odpadów również na terenie szkoły, organizowane są akcje: „Sprzątanie Świata” czy zbierania zużytych baterii i telefonów komórkowych, dystrybuowane są materiały i broszury ekologiczne.

Gdy uruchomiono program „Edukacja dla Doliny Baryczy”, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele dostrzegli możliwość dalszego rozwoju wiedzy na temat środowiska, w którym żyjemy, a także, co ważniejsze, edukacji dla dobra regionu, by w pełni służył nie tylko nam, obecnie żyjącym, ale i przyszłym pokoleniom.

Podczas przemówienia na III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy, Dyrektor Przemysław Lepka podkreślił: „Z pełnym zaangażowaniem pragniemy kontynuować krzewienie wiedzy na temat naszej małej ojczyzny, jaką jest Dolina Baryczy, budzić zachwyt nad jej pięknem, miłość i szacunek, aby wszyscy mieszkańcy dbali o jej bogactwo dla siebie i przyszłych pokoleń”, do czego i my zachęcamy."

 • autor: Justyna Urbaniak, data: 2017-10-09
 • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
 • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
 • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
 • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
 • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
 • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy

Nowe stare pomieszczenia przy ODK

Dobiegł końca remont pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na terenie Odolanowskiego Domu Kultury. „Stare szopy” przeszły gruntowny remont. W ramach prac remontowych wymieniono elementy nośne dachu, sam dach został pokryty nową blachą trapezową. Pojawiła się rynna, dzięki której nie będzie wilgoci w samych pomieszczeniach. Odnowione zostały zewnętrzne mury, które otrzymały nową estetyczną elewację. Część wewnętrznych pomieszczeń została połączoną w całość, dzięki czemu kompleks gospodarczy zyskał na funkcjonalności. Stare drewniane drzwi zostały zastąpione nowymi metalowymi. Pomieszczenia przed remontem były w bardzo złym stanie technicznym, groziły zawaleniem, były zawilgocone i nieestetyczne, nie nadawały się do dalszego użytkowania. Po gruntownym remoncie na powrót spełniają swoje użytkowe funkcje i będą przez wiele lat służyły Odolanowskiemu Domu Kultury. Prace remontowe przeprowadzili pracownicy interwencyjni Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Odolanowski Dom Kultury, data: 2017-10-09

Przed remontem...

 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem
 • Pomieszczenia przed remontem

Pomieszczenia magazynowe po remoncie

 • Wyremontowany magazyn
 • Wyremontowany magazyn
 • Wyremontowany magazyn
 • Wyremontowany magazyn

Zapraszamy Seniorów na zajęcia organizowane w Dziennym Domu "Senior+"

 • Dzienny Dom Senior+ zaprasza

drukuj (Zapraszamy Seniorów na zajęcia organizowane w Dziennym Domu "Senior+")

Koncert Wiedeński

 • Zaproszenie na koncert

Dodatkowy numer telefonu do zgłaszania awarii

W związku z dużą ilością awarii na sieci elektroenergetycznej uruchomiliśmy dodatkowy nr telefonu, na który można zgłaszać awarie.

Jeżeli jest taka możliwość proszę o udostępnienie poniższego komunikatu mieszkańcom:

Zgłaszanie awarii na sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA

Dodatkowy nr telefonu: 62-500-2470

lub osobiście w siedzibie

Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Zamenhofa 2.

 

Marcin Andrzejewski
Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wlkp.

Coraz lepsza gra MLKS Odolanovia

Pomimo, że MLKS Odolanovia dołączyła do czwartoligowych drużyn najpóźniej i miała bardzo mało czasu na przygotowanie się do ligi, na czwartoligowych boiskach radzi sobie bardzo dobrze. Dotychczas po rozegranych 10 meczach zajmuje 8 miejsce z 14 punktami na swoim koncie.

Początek czwartoligowych zmagań był dość trudny. Trzy przegrane mecze oraz remis nie satysfakcjonował piłkarzy Odolanovii. Nikt nie liczył się z beniaminkiem. Jednak w końcu podopieczni Grzegorza Żyto uwierzyli w swoje siły tak, jak to miało miejsce podczas baraży. Pierwsze zwycięstwa, zdobywane punkty i wiara w siebie, powoli zaczęła przynosić rezultaty. Z drużyną zaczęto się liczyć i traktować, jak równego sobie rywala.

Tym bardziej, że wczoraj 4 października, piłkarze Odolanovii po raz pierwszy odnieśli spektakularne zwycięstwo na własnym boisku - pogromili LKS Gołuchów 5:0, a kibice zobaczyli naprawdę świetne widowisko w wykonaniu odolanowskich Seniorów.

Zwycięstwa umocniły drużynę, która już teraz dąży do jak najwyższego miejsca w IV lidze.

Trzymamy kciuki!

 • autor: Patrycja Gaczyńska, data: 2017-10-05
 • (zdj.https://mlksodolanovia.futbolowo.pl/news/article/pierwsze-zwyciestwo-u-siebie)

Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców.
Na zwycięzców czekają nagrody!

Do kogo kierowany jest Konkurs?

W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Co zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 31 października br.

Jak wyłaniani są laureaci?

Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po jednej zwycięskiej inicjatywie w ramach każdej z pięciu kategoriach:

 • Społeczeństwo
 • Kultura
 • Sport
 • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
 • Zdrowie i Ekologia.

Przez kapitułę, wybrana będzie również najciekawsza inicjatywa z danego subregionu (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego).
 

Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów.
Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br.
W Konkursie łącznie wygra 11 inicjatyw z całej Wielkopolski!

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali Konkursu „Działania Godne Uwagi” organizowanej w Lesznie i Poznaniu.

Jakie nagrody czekają na zwycięzców?

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Konkursie?

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.
Więcej informacji na temat konkursu udziela Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Konkurs jest częścią projektu pn. „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

--
Z poważaniem,
Beata Zabroni
 

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: 61 851 91 34

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

 • Ogłoszenie

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Czwarty rok na Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczęty

2 października 2017 r. w auli odolanowskiego liceum odbyła się inauguracja 4 roku w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przy wspólnym stole studenci spotkali się po raz kolejny ze swoimi trenerami. Swoją obecnością inauguracje zaszczycili odolanowscy radni - członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia: Janusz Szustkiewicz - Przewodniczący, Mariola Lepka, Andrzej Martewicz i Maria Skrzypińska, którzy chcieli się bliżej zapoznać z działalnością odolanowskiego UTW.

Spotkanie poprowadziła Magdalena Marciniak - koordunator UTW, która serdecznie powitała wszystkich studentów i gości. Podziękowała za dotychczasową dobrą współpracę Radzie Programowo - Organizacyjnej UTW, w skład której wchodzą: Danuta Dybol, Aleksandra Krajewska - Hyla, Zbigniew Drwal i Maciej Pawlicki. Wszyscy obecni odśpiewali hymn akademicki „Gaudeamus Igitur”. Następnie przedstawiono plany na najbliższy semestr. W tym roku działać będą następujące sekcje:

 • j. angielskiego (grupy podstawowa i zaawansowana),
 • j. niemieckiego,
 • informatyki,
 • literacko teatralno - filmowa,
 • historii,
 • plastyki,
 • muzyki,
 • rowerowa,
 • gimnastyki (body ball i zdrowy kręgosłup),
 • tańca,
 • gier.

Ponadto do końca 2017 roku czekają nas jeszcze dwa wykłady naukowe. Pierwszy pt. „Turystyka na pięciolinii” zaplanowany jest na środę 25 października. Planowana jest także wycieczka kulturalna oraz mikołajkowe spotkanie integracyjne. Głos zabrała także przedstawicielka Rady Danuta Dybol oraz Przewodniczący Komisji Jan Szustkiewicz, który zapewnił o wsparciu dla działań UTW. Przy kawie i cieście mile minął czas na wspominaniu poprzedniego roku (co było możliwe dzięki prezentacji zdjęć) i planowaniu działań na nowy rok.

Jak co roku zachęcamy nowych studentów do dołączenia do grona członków Odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • autor: Ewa Wieja, data: 2017-10-04
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW
 • Inauguracja nowego roku szkolnego na UTW

Turniejowo w tenisa ziemnego

W poprzednim tygodniu na kortach przy odolanowskim liceum odbył się Turniej Tenisa Ziemnego w deblu. W turnieju uczestniczyło osiem par. Kilkugodzinnym rozgrywkom sprzyjała wyjątkowo przyjazna pogoda, która ucieszyła wszystkich zawodników, gdyż turniej został przesunięty z poprzedniej soboty. Turniejowe rozgrywki w debla były jednym z zadań realizowanych w ramach projektu II Forum Jagiellończyków. W ten sposób Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne zakończyło realizację kolejnego projektu w ramach Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Oto zwycięskie pary:

 • I miejsce: Adrian Pawłowski i Maciej Żuraw,
 • II miejsce: Mirosław Fischer i Dominik Fischer,
 • III miejsce Michał Dymacz i Przemysław Lisiak.

Turnieje tenisowe to realizacja jednego z celów, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie - popularyzacja tenisa ziemnego w Gminie Odolanów. Koordynatorem tenisowych działań jest Prezes Stowarzyszenia Andrzej Martewicz - pasjonat tej dyscypliny sportu.

 • autor: Ewa Wieja, data: 2017-10-04
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Zeszłotygodniowy turniej tenisa ziemnego
 • Logo

Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim

Jeszcze przed generalnym remontem, jaki wkrótce przejdzie kościółek poewangelicki w Odolanowie, pozyskaliśmy środki na konserwację i restaurację trzech dekoracji malarskich na balustradach empor.

Środki finansowe na zadanie udało się pozyskać, aż z trzech źródeł:

 • 14 000 złotych dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu,
 • 12 000 złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • 15 000 złotych dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Celem zadania jest pełna konserwacja dekoracji malarskich polegająca na odsłonięciu, zabezpieczeniu, utrwaleniu i restauracji polichromii oraz zatrzymaniu procesu degradacji drewnianego podłoża poprzez wzmocnienie strukturalne obiektu.

W chwili obecnej dekoracje pokryte są w dużej mierze rekonstrukcjami, przemalowaniami wykonanymi zapewne w różnych okresach historycznych. Warstwa malarska uległa częściowemu złuszczeniu, widoczne są odpryski. Liczne ubytki, zacieki i plamy powodują, iż dekoracje wymagały szybkiej interwencji konserwatorskiej. Dostrzegalne są również liczne, małe otwory po działaniu drewnojadów. W niektórych miejscach brakuje elementów dekoracji – tam konieczne było wykonanie brakujących elementów poprzez rekonstrukcje rzeźbiarskie na podstawie zachowanego oryginału.

Całkowita wartość zadania renowacji trzech dekoracji malarskich to ponad 96 000 złotych.

Od 2012 roku Gmina Miasto Odolanów pozyskała już kilkakrotnie dotacje na prace konserwatorskie w zborze ewangelickim. Do tej pory odnowione zostały:

 • 3 polichromie neorokokowe z 1919r. znajdujące się na ścianach zboru ewangelickiego (dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13 000 złotych),
 • dekoracje malarskie na czołach słupów od strony północnej (dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10 000 złotych)
 • dekoracje malarskie na czołach słupów od strony południowej (dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15 000 złotych),
 • szafa kątowa z zakrystii zboru poewangelickiego (dotacja Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w wysokości 7 000 złotych),
 • prospekt organowy oraz ława we wnętrzu zboru (dotacja w wysokości 50 000 złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 431 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów),
 • dekoracja malarska na balustradzie empor (dotacja Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w wysokości 15 000 złotych).

Biorąc pod uwagę tegoroczne dofinansowania pozyskaliśmy w ramach wymienionych dotacji kwotę ponad 150 000 złotych. Metodą małych kroków już teraz udało nam się wiele zrobić we wnętrzu jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w gminie, a już wkrótce ruszą w kościółku prace związane z otrzymaniem ponad 1 mln 800 tys. złotych dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Za kilkanaście miesięcy kościół poewangelicki zyska zupełnie nowe oblicze.

drukuj (Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-10-04

Przed rozpoczęciem prac...

 • Dekoracje przed pracami konserwatorskimi

Po zakończeniu prac...

 • Prace na ukończeniu
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim
 • Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim

Wniosek na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy złożony!

Po kilkunastu tygodniach kompletowania dokumentacji i zbieraniu deklaracji od mieszkańców, na początku września złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”.

Projekt zakłada pozyskanie środków na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie planowane jest wybudowanie 335 instalacji wykorzystujących OZE, w tym: 237 sztuk instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną oraz 98 sztuk instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną. Instalacje zostaną zamontowane w 270 lokalizacjach – prywatnych nieruchomościach mieszkańców gminy, co oznacza, że część mieszkańców będzie instalować jednocześnie kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne.

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię.

Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji, a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii Gminy i Miasta Odolanów. Szczegółowe cele projektu to:

 • zwiększenie liczby instalacji OZE na terenie gminy,
 • zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE,
 • zwiększenie wielkości produkcji energii cieplnej pochodzącej z OZE,
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego gminy,
 • podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców gminy.

Wnioskowana przez Gminę i Miasto Odolanów kwota dofinansowania to ponad 4 mln 284 tys. zł, całkowita wartość projektu to ponad 5,5 mln zł. Wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Czy Gmina i Miasto Odolanów otrzyma dofinansowanie dowiemy się w pierwszym kwartale 2018 roku. W przypadku otrzymania dofinansowania projektu, jesteśmy zobowiązani zrealizować go do 30 listopada przyszłego roku.

drukuj (Wniosek na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy złożony!)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-10-02

Święty nad Baryczą

Właśnie ujrzała światło dzienne nowa książka pt.: „Święty Marcin nad Baryczą – szkice z działalności Stowarzyszenia św. Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej”. Na 150 stronach znajdujemy dziesiątki zdarzeń wywołanych przez Stowarzyszenie, setki nazwisk, poczet trzech prezesów stowarzyszenia, listę stypendystów i wykaz wszystkich osób, którzy otrzymali medal „Za Zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”.

Oto słowa prezesa Stowarzyszenia Marian Janickiego skierowane do Czytelników:

„Drodzy Mieszkańcy Ziemi Odolanowskiej, w roku 2016 obchodziliśmy ważne jubileusze: 1050 rocznicę Chrztu Polski pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”, 1700-lecie urodzin świętego Marcina , patrona Ziemi Odolanowskiej. W roku 2017 - przeżywamy setną rocznicę objawień w Fatimie oraz jubileusz 25-lecia powstania Diecezji Kaliskiej. Dwunastego listopada przypada 20-rocznica ustanowienia dekretem Stolicy Apostolskiej, świętego Marcina patronem Ziemi Odolanowskiej.

Kreśląc krótką historię Stowarzyszenia w książce pt.: „Święty Marcin nad Baryczą – szkice z działalności Stowarzyszenia św. Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej”, pragnąłbym, aby była ona źródłem informacji o Stowarzyszeniu, ocaliła od zapomnienia fakty, wydarzenia, ale przedstawiła także ludzi, których zaangażowanie oraz chęć społecznego działania tworzyły historię ruchu stowarzyszeniowego w naszej Małej Ojczyźnie.

Dziękuję zarządom wszystkich kadencji, wszystkim członkom stowarzyszenia za ich pracę. Serdecznie kłaniam się i składam podziękowania darczyńcom, ofiarodawcom, przyjaciołom i sympatykom za codzienną pomoc, współpracę i życzliwość. Szczególne słowa kreślę ku pamięci nieżyjącego księdza prałata Kazimierza Nadstazika, pierwszego prezesa Stowarzyszenia i jednego z inicjatorów jego powstania. Za zawsze pozostanie w Naszej pamięci, zaś esej o prałacie publikowany w tej książce, to bodaj najlepsza z dotychczasowych prób przybliżenia jego ciekawej postaci, nie tylko mieszkańcom gminy i miasta Odolanów.

Dzisiaj przed Stowarzyszeniem stają nowe zadania i nowe możliwości. Jesteśmy nadal otwarci na świat, chcemy podobnie, jak nasz Wielki Patron nieść pomoc potrzebującym otaczać opieką najzdolniejszych młodych mieszkańców, umożliwiać im dostęp do nowoczesnych technologii, dofinansowywać ich sukcesy naukowe, zachęcać i stwarzać warunki, by po studiach wracali do gniazda, czyli do miasta i gminy, gdzie znajdą dobrze płatne i interesujące ich zatrudnienie.

Dziękuję autorom za ich wielogodzinną, żmudną pracę nad przedstawieniem wydarzeń i ludzi tworzących i kształtujących naszą organizację oraz za oddanie specyficznego klimatu panującego w Stowarzyszeniu, który pobudza umysły i chęć działania oraz tworzy jego tradycję.

Życzę Czytelnikom przyjemniej, refleksyjnej lektury. Pogody ducha i motywacji do własnych działań i kolejnych wyzwań dla dobra ogółu.” - napisał Marian Janicki.

Publikacja książki została w całości sfinansowana przez Stowarzyszenie Świętego Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej.

 • autor: przedruk z najnowszego numeru Dzwonka Odolanowskiego nr 9/2017, data: 2017-09-29
 • Okładka książki

Odolanowskie Liceum wśród najlepszych szkół w Wielkopolsce

27 września 2017 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się gala wręczenia nagród najlepszym szkołom i najlepszym nauczycielom w Wielkopolsce. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie znalazło się w gronie 26 szkół, które odebrały nagrody i wyróżnienia.

W konkursie zorganizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Szkołą Roku” uczestniczyły 123 szkoły z terenu całej Wielkopolski. Aby zostać wyróżnionym, trzeba było spełnić kilka kryteriów. Szkoła musi pokazać, w jaki sposób kształtuje właściwe postawy uczniów takie jak: punktualność, pracowitość, zaangażowanie, współpraca, patriotyzm (w tym patriotyzm lokalny). Ponadto musi także prowadzić działalność poszerzającą wiedzę o Wielkopolsce i promującą Wielkopolskę, a jej działania powinny być kreatywne i innowacyjne, rozwiązania zaś nieszablonowe i unikatowe. Szkoła musi także zaprezentować swoją współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Wszystkie działania szkoły muszą mieć charakter ciągły, a wydarzenia powinny być organizowane cykliczne.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał odolanowskiemu liceum wyróżnienie. Statuetkę i dyplom odebrała Dyrektorka Ewa Wieja 27 września 2017 podczas gali w poznańskiej operze. Ponadto szkoła otrzymała także nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. W gali uczestniczyły również uczennice liceum: Karolina Małecka, Karolina Radajewska i Martyna Usarek. Galę swoimi występami uświetnili śpiewacy poznańskiej opery, duet skrzypaczek, występująca na podwieszanych szarfach zwyciężczyni 8 edycji „Mam Talent” oraz Michał Szpak.

Odolanowskie liceum mogło odebrać swoje wyróżnienie dzięki zaangażowaniu w pracę placówki całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli, a także wsparciu lokalnych władz i instytucji, z którymi szkoła współpracowała w roku 2016/2017.

 • autor: Ewa Wieja, data: 2017-09-28
 • Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień
 • Odolanowskie Liceum wśród najlepszych

Zachować pamięć o zmarłych…

Być może nie wszyscy wiedzą, ale na terenie gminy Odolanów istnieje 6 cmentarzy ewangelickich (w Bonikowie, Garkach, Uciechowie, Gliśnicy, Hucie-Harych oraz w Odolanowie), a w samym mieście także cmentarz żydowski.

W poprzednim roku wiele z tych miejsc zostało uporządkowanych przez pracowników interwencyjnych. Po wielu latach zaniedbań na cmentarzach została wykoszona trawa, pozbierane śmieci, poukładane płyty nagrobne. Niektóre z cmentarzy wydają się opuszczone, na innych widać ślady pamięci, jak choćby w Garkach, gdzie co rusz na kilku nagrobkach pojawiają się świeże kwiaty i znicze.

Pod koniec poprzedniego roku powstała inicjatywa, aby oznaczyć i opisać te miejsca, nierozłącznie przecież związane z historią mieszkańców Ziemi odolanowskiej. Efektem kilkumiesięcznych prac są tablice pamiątkowo-informacyjne, które w poprzednim tygodniu zostały postawione przy każdym z cmentarzy. Nad merytoryczną częścią pracy czuwali historyk Rafał Walkow oraz Jerzy Bargenda.

Jak napisano na jednej z tablic: „Pamięci nie można wymazać. Należy ją pielęgnować. Zapewniają o tym mieszkańcy ziemi odolanowskiej.” Może podczas jednej z leśnych wędrówek, w czasie jesiennej zadumy dojdziemy w okolicę jednego z cmentarzy – warto wtedy zatrzymać się i okazać pamięć i szacunek dla pochowanych w tym miejscu.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-27
 • Cmentarz Garki (1)
 • Cmentarz Garki (2)
 • Cmentarz Harych (1)
 • Cmentarz Harych (2)
 • Cmentarz Odolanów (1)
 • Cmentarz Odolanów (2)

Służby ratunkowe w akcji

Już po raz XI gościliśmy na terenie Parku Natury w Odolanowie jednostki ratownicze z terenu Powiatu Ostrowskiego, które w niedzielę 24 września br. brały udział w Powiatowych Manewrach Ratownictwa Medycznego.

W ćwiczeniach uczestniczyli członkowie 20 jednostek straży pożarnej oraz zespół z Komendy Powiatowej Policji, którzy doskonalili swoje umiejętności, tak bardzo niejednokrotnie przydatnych praktycznie, podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach: wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, pożarach itp.

Impreza miała charakter otwarty. Dla wszystkich, którzy tego dni przybyli na teren Parku Natury zostały przygotowane stanowiska edukacyjne, na których – pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych – można było samodzielnie spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym oraz poznać zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych i udzielania pomocy ich uczestnikom. W trakcie manewrów można było obserwować strażaków: jak udzielają pierwszej pomocy czy podczas pozorowanych zdarzeń. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażackie: ratownictwa drogowego czy gaszenia pożaru z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku dzieci mogły gasić pożar makiety domku za pomocą hydronetek wodnych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs wiedzy pożarniczej – rozwiązując test dotyczący zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową można było wziąć udział w losowaniu upominków. Na odwiedzających Park Natury czekały również takie atrakcje jak: symulator dachowania pojazdu, symulator zderzenia, stanowisko wspinaczkowe.

Organizatorem manewrów byli: Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W przygotowanie manewrów czynnie włączyli się sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie tego szczytnego przedsięwzięcia.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-27
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017
 • Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego 2017

"Wspomnienia odolanowskie" - książka, którą warto przeczytać

W poprzednim tygodniu 21 września br. w kościele poewangelickim w Odolanowie odbyła się promocja książki autorstwa Arthura Rhode pt. „Wspomnienia odolanowskie”, wydanej przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim im. Stefana Rowińskiego i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości, władz samorządowych na czele z Burmistrzem Marianem Janickim, Zastępcą Burmistrza Krystyną Wiertelak, Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Odolanów Janem Prokopem, a także radnych, dyrektorów jednostek samorządowych oraz mieszkańców Odolanowa. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością delegacja z Niemiec: Dora Maria Broker (wnuczka pastora Friedricha Rutza z Ostrowa i Odolanowa), Angelika Standow (wnuczka pastora Bruno Fischera z Raszkowa), Ingo Becker (adwokat, zaprzyjaźniony z Ostrowem).

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim Włodzimierz Grabowski wprowadził w genezę projektu wydawniczego wspomnień pastora Rhode, zaznaczając, iż Wspomnienia odolanowskie są kontynuacją Wspomnień ostrzeszowskich (wyd. w 2004 r.) oraz Wspomnień ostrowskich (wyd. w 2008 r.).

Następnie głos zabrali: mgr Jarosław Biernaczyk, który przedstawił sylwetkę pastora Arthura Rhode jako autora wspomnień autobiograficznych oraz prof. dr hab. Roman Dziergwa – germanista i tłumacz książki.

„Zakresy wspomnień dają pełen przegląd zmian i tendencji w życiu gospodarczym i społecznym miasta Odolanowa oraz jego bliższych i dalszych okolic pozwalając na wyprowadzenie wniosków, co do roli i znaczenia tego urokliwego wielkopolskiego miasteczka. Warto także podkreślić wysoką wartość literacką i artystyczną tekstu wspomnień i niewątpliwe walory gawędziarskie prozy, którą czyta się z niezmienną ciekawością i zainteresowaniem. Dzięki niniejszej edycji Wspomnień miasto Odolanów uzyskuje godne siebie i swoich mieszkańców opracowanie historyczno-regionalistyczne w dwóch językach”.

Książka jest do nabycia w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Odolanów w cenie 40 złotych. Serdecznie zachęcamy do zakupu!

 • autor: Małgorzata Jędrzejak , data: 2017-09-27
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"
 • Promocja książki "Wspomnienia odolanowskie"

Kolorowo i smacznie

Drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, rośliny rabatowe, cebulki, nasiona, sadzonki, owoce i soki z sadu ekologicznego, wyroby z wikliny, rękodzieło, wystawa sprzętu ogrodniczego - to tylko niektóre pozycje jakie można było podziwiać i zakupić podczas tegorocznych Targów Ogrodniczych zorganizowanych w minioną niedzielę 24 września przy Odolanowskim Domu Kultury.

Ofertę targów wzbogaciła obecność Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”, Biblioteki Publicznej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej z Odolanowa. Obok artykułów ogrodniczych na terenie targów można było zasmakować w lokalnych produktach i specjałach, jak świeże pieczywo, wędliny, miody oraz wędzone ryby. W trakcie wydarzenia uruchomiony został punkt firmy Piast, w którym można było uzyskać informacje dotyczące najnowszych mieszanek paszowych produkowanych przez firmę. W trakcie targów odbyły się pokazy sprzętu ogrodniczego zorganizowane przez Zakład Usługowo-Handlowy „Elektrosprzęt. Dla sympatyków motoryzacji firmy: Volkswagen Ignaszak, Opel Domcar oraz Nissan Polody przygotowali bogatą ofertę najnowszych modeli aut salonowych, jak Suw - Skoda Kodiaq, Volkswagen Arteon, najnowszy Opel Insignia, Opel Mokka, Crossland X, czy tegoroczny model Nissana Qashqaia.

Uroczystego otwarcia targów dokonał Przewodniczący Rady GiM Odolanów Jan Prokop wraz z Zastępcą Burmistrza GiM Odolanów Krystyną Wiertelak, Radnymi GiM Odolanów: Marią Skrzypińską i Adamem Grochowskim oraz Radnymi Powiatu Ostrowskiego: Józefem Wajsem i Grzegorzem Szubertem.

W trakcie targów była okazja do wysłuchania koncertu Odolanowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Ryszarda Hoffmanna i Aleksandry Hoffmann-Dzieran, która na tę okoliczność przygotowała nowe utwory. O godzinie 14.00 na scenie pojawiła się gwiazda Śląskich Szlagierów Zespół Blue Party, który bawił publiczność dobrą muzyką oraz niepowtarzalnym humorem w przeszło półtoragodzinnym koncercie.

Organizatorzy targów – Odolanowski Dom Kultury - dziękuje wszystkim wystawcom, podmiotom, stoiskom, zaproszonym gościom oraz uczestnikom za udział w tegorocznych Targach Ogrodniczych.

 

 • autor: ODK, data: 2017-09-26
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017
 • Targi Ogrodnicze 2017

Co nowego na drogach?

Mieszkańcy ulicy Kasztanowej oraz Jałowcowej na osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie już od kilku tygodni mogą cieszyć się przebudowanymi odcinkami dróg. Dotychczasową nawierzchnię z kruszywa kamiennego i gruntową zastąpiła estetyczna kostka brukowa. W ramach zadania wykonano także zjazdy do posesji oraz odwodnienie ulic.

Blisko pól kilometrowy odcinek jezdni z betonu asfaltowego został położony we wsi Świeca II – Zawidza. Szeroka, równa droga stanowi niebywałe ułatwienie w komunikacji dla mieszkańców, zwłaszcza teraz w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym.

Trwają prace na odcinku drogi Kaczory – Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ulicą Rzemieślniczą. W ramach prac zostanie wybudowany środkowy odcinek drogi o długości ponad kilometra. Na dotychczasowej nawierzchni gruntowej zostanie położony beton asfaltowy. Droga, o której mowa stanowi połączenie z drogami wyższego rzędu: drogą powiatową biegnąca przez Kaczory oraz drogą wojewódzką Krotoszyn-Ostrzeszów. Na budowę ww. odcinka pozyskaliśmy 500 tys. złotych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozpoczęła się również inwestycja przebudowy drogi w Hucie – Harych. Na odcinku ponad 230 m zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace na ul. Zacisze w Odolanowie.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-25

Przebudowa dróg gminnych ul. Jałowcowej i ul. Kasztanowej

 • Ulica Jałowcowa i Kasztanowa
 • Ulica Jałowcowa i Kasztanowa
 • Ulica Jałowcowa i Kasztanowa
 • Ulica Jałowcowa i Kasztanowa

Przebudowa drogi gminnej Świeca II - Zawidza

 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza
 • Droga Świeca II - Zawidza

Budowa drogi gminnej Kaczory - Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach

 • Budowa drogi gminnej Kaczory - Raczyce
 • Budowa drogi gminnej Kaczory - Raczyce
 • Budowa drogi gminnej Kaczory - Raczyce

Przebudowa drogi we wsi Huta (Osiedle Huta - Harych)

 • Przebudowa drogi we wsi Huta - Harych
 • Przebudowa drogi we wsi Huta - Harych
 • Przebudowa drogi we wsi Huta - Harych
 • Przebudowa drogi we wsi Huta - Harych

Sportowo, kulturalnie i edukacyjnie...

Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Jagiellończyk” we wrześniu 2017r. realizuje projekt „II Forum Jagiellończyków”, dofinansowane z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa. Jest to cykliczna impreza promująca działalność stowarzyszenia i składająca się z kilku paneli:

 • Panel sportowy, na który składają się trzy turnieje: piłki nożnej dla dzieci z klas I - III szkoły podstawowej, piłki siatkowej dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz debla w tenisie ziemnym dla dorosłych.

Zwycięskie drużyny - piłka nożna:

I miejsce - SP Odolanów

II miejsce - SP Tarchały Wielkie

III miejsce - SP Wierzbno

Zwycięskie drużyny - piłka siatkowa:

I miejsce - Szkoła Branżowa I Stopnia w Odolanowie

II miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie

III miejsce - SP Odolanów

 • Panel kulturalny to wystawa pac plastycznych studentek odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonanych w ciągu roku akademickiego 2016/2017 na zajęciach sekcji plastycznej.
 • Panel naukowo - integracyjny to prelekcja podróżnika Sebastiana R. Bielaka „ Bieszczady. W krainie połonin i karpackiej buczyny” zakończona międzypokoleniowym spotkaniem przy kawie.

Organizatorami całego przedsięwzięcia byli uczniowie odolanowskiego liceum, dla których była to lekcja obywatelskiej postawy i wspierania rozwoju Małej Ojczyzny.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na złą aurę rozgrywki tenisa ziemnego zostały przełożone na 29 września 2017 r.

 

Ewa Wieja - sekretarz stowarzyszenia

 • data: 2017-09-25
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017
 • Forum 2017

Ogłoszenie o spuszczaniu wody ze zbiorników w Przygodzicach i Dębnicy

 • Ogłoszenie

Złoty Karp za nami…

Zawody wędkarskie, występy grup baletowych z Odolanowskiego Domu Kultury i Studia Piosenki, koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Odolanowa to główne punktu tegorocznego Dnia Karpia zorganizowanego przez Odolanowski Dom Kultury, Restaurację „Nadbaryczną” oraz Stowarzyszenie „Dolina Baryczy”. Tegoroczny „Złoty Karp” w Odolanowie rozpoczął się już od wczesnych godzin porannych na łowisku u „Dionizego”. Kilkunastu wędkarzy, w tym młodzież rozpoczęli zawody wędkarskie o tytuł najlepszego rybaka imprezy „Złoty Karp”.

O godzinie 14.40 w obecności zaproszonych gości – Radnych GiM Odolanów Janusza Szustkiewicza, Grzegorza Flejszera oraz Radnego Powiatu Ostrowskiego Józefa Wajsa odbyło się uroczyste otwarcie tegorocznego pikniku. W tej części zaproszeni Goście wręczyli okolicznościowe puchary oraz medale dla najlepszych wędkarzy.

Najcięższą rybę złowił Daniel Włosiak 5,75 kg

Łączny największy ciężar ryb złowili:

 1. Krzysztof Kazimierczak – 9,17 kg
 2. Tomasz Jeziorek – 8,57 kg
 3. Damian Obajtek – 7,23 kg
 4. Daniel Włosiak 5,75 kg
 5. Piotr Kasperczak – 5,54 kg

Wyróżnienia dla najmłodszych rybaków otrzymali:

 1. Kacper Sobczak
 2. Konrad Pachura
 3. Jakub Siof
 4. Łukasz Paczek

II cześć imprezy mimo deszczowej pogody wystartowała punktualnie. Jako pierwsi na scenie pojawili się uczestnicy Studia Piosenki pod kierunkiem instruktor Pauli Pływaczyk, wystąpiły: Ania Zarycka, Tosia Pawłowska, Maja Szczepaniak, a koncert młodych utalentowanych wokalistek zakończyła Alicja Szkudlarz. Grupa Studia Piosenki jak zawsze była świetnie przygotowana do występu i zaprezentowała się w bogatym repertuarze wokalnym.

Kolejnymi uczestniczkami artystycznych występów były grupy baletowe w wieku 4-13 lat z Odolanowskiego Domu Kultury prowadzone przez instruktor Bernadetę Matysiak. Każda grupa zaprezentowała się w innym stylu baletowym: grupa Arabesqa wykonała klasykę romantyczną, grupa średnia Jet’e zaprezentowała klasyczny układ „Kwiatki”, najmłodsze baletnice Releve przygotowały taniec z elementami rytmiczno baletowymi. Młode tancerki znalazły uznanie za kunszt taneczny i prezentację u widowni. Cześć artystyczną zakończył popis uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Odolanowie. Publiczność wysłuchała uczniów klasy trąbki Marcina Wieczorka - Laury Rospęk, Norberta Michałowicza oraz Wojciecha Dymalskiego. Młodzi muzycy zaprezentowali się w standardach muzyki rozrywkowej. W trakcie imprezy można było podziwiać prace Warsztatów Terapii Zajęciowej z Odolanowa. W organizację włączył się również odolanowski wolontariat. Na wszystkich wędkarzy, artystów czekał ciepły poczęstunek oraz drobne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „Dolina Baryczy”. Organizatorzy serdecznie dziękują wędkarzom, dzieciom i młodzieży z ODK i SM z Odolanowa, WTZ z Odolanowa, wolontariatowi, zaproszonym gościom oraz rodzicom za udział w tegorocznej imprezie „Złoty Karp”, która mimo trudny warunków atmosferycznych odbyła się i zakończyła sukcesem.

 • autor: ODK, data: 2017-09-20
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017
 • Złoty Karp 2017

Zaproszenie na promocję książki

 • Zaproszenie
 • Marysia urodzona w 2017 roku

Odolanowskie statystyki

Jak wynika z informacji Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2016 w Odolanowie odnotowano więcej zawieranych małżeństw w stosunku do lat poprzednich - w 2016 r. zawarto ich 102, jest to wzrost o 22 pary w stosunku do roku 2014 i o 14 w stosunku do 2015 roku. Niepokoi fakt mniejszej liczby urodzin na przełomie 2014-2016, choć wszystko wskazywało, iż w związku z rządowym programem 500 plus sytuacja będzie odwrotna. 166-cioro dzieci urodziło się w Gminie i Mieście Odolanów w roku 2016, jest to spadek o 17 narodzin w stosunku do 2014 r. i o 5 w roku 2015. Wśród najpopularniejszych imion nadawanych przez rodziców swoim pociechom królowały wśród chłopców Antoni, Wojciech, Jan (od kilku lat), Adam, Marek, Stanisław. Natomiast dziewczynki to Hanna, Maja, Lena, Amelia i Zuzanna. Na naszym terenie nastąpiło niestety w 2016 r. 19 rozwodów, co stanowi porównywalność do lat ubiegłych. Jeżeli brać pod uwagę liczbę zgonów to w 2016 r. odeszło do wieczności 120 z pośród nas, jest to minimalny wzrost w porównaniu do roku 2014 o 3 zgony i roku 2015to jest już 7 osób. Tradycyjnie już na początku nowego roku organizowana jest uroczystość dla jubilatów którzy w 2015 roku obchodzili 50 i 60 – lecie swojego małżeństwa a w gminie Odolanów takich par z pięćdziesięciu letnim stażem jest 29, natomiast 5 par legitymuje się60 – letnim stażem. Dodać także należy iż na koniec 31 grudnia ubr. liczba mieszkańców gminy i miasta wynosiła 14.838 osób. Pokusiliśmy się sprawdzić jak sprawa statystyk odolanowskich wygląda w pierwszej połowie 2017 r. Otóż tendencje wzrostowe wykazuje liczba urodzeń, natomiast w pozostałych działach statystyki wskazują równowagę. Wśród imion nadawanych dzieciom króluje Wojciech, Hubert i Franciszek a dziewczynki to Julia, Maja, Wiktoria, Zofia, Oliwia i Michalina. Liczba mieszkańców G i M wzrosła o 30 osób i wynosi obecnie 14 868.

 

2014

2015

2016

2017
I połowa

urodzenia

183

171

166

107

małżeństwa

80

88

102

25

rozwody

20

22

19

9

zgony

117

113

120

61

drukuj (Odolanowskie statystyki)

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-09-20

Leon i Marysia urodzeni w 2017 roku

 • -
 • -

„Gwiozda Łowicka” wśród mieszkańców Ziemi Odolanowskiej

Pierwsze "gwiozdy" odsłonięte zostały w 2011 roku. Od tamtego czasu Łowicz honoruje unikatową działalność twórców ludowych, którzy rozpowszechniają dziedzictwo miasta w różny sposób. 3 września tego roku swoje tablice odsłonili: mieszkanka Garek Danuta Kasprzak, rzeźbiarka i hafciarka, założycielka Muzeum Etnograficznego im. Świętej Rity, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Edward Bednarek, łowicki muzyk związany z wieloma ludowymi zespołami, oraz wyróżniona pośmiertnie Genowefa Miazek, hafciarka z Różyc. Tablicę pani Genowefy odsłoniły jej dzieci. Nagrody wręczyli burmistrz miasta Krzysztof Jan Kaliński oraz przewodnicząca komisji opiniodawczo-doradczej Anna Staniszewska. "Gwiozda" to charakterystyczny typ wycinanek łowickich. Jej historia sięga XIX wieku, wtedy dekorowano nią wnętrza chałup dawnego Księstwa Łowickiego. Jest to okrągła wycinanka, którą zdobią symetryczne elementy roślinne oraz zwierzęce. Tablice na Starym Rynku w Łowiczu składają się z okrągłych księżackich wycinanek przykrytych szkłem hartowanym, które są wmurowywane w bruk. Autorką samych wycinanek jest Danuta Wojda pochodząca z Łowicza, która od początku inicjatywy uroczystości jest twórczynią dzieł.

- W tym roku nasze miasto skończyło 881 lat, te "gwiozdy" pozostaną na kolejne 881 lat. Jest to wpisanie państwa w historię - tymi słowami całą uroczystość posumował burmistrz Łowicza.

Po odsłonięciu pamiątkowych tablic dalsza część uroczystości kontynuowana była w Sali Barokowej łowickiego Muzeum. Zebrani wysłuchali tam okolicznościowych przemówień i laudacji. W imieniu burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach Ewy Kowalskiej, słowa podziękowania oraz gratulacje dla uhonorowanej Danuty Kasprzak złożyły nauczycielki: Anna Świtała oraz Elżbieta Król. Tego dnia można było również kupić specjalne znaczki pocztowe

 • autor: Anna Świtała, data: 2017-09-20
 • Danuta Kasprzak odbiera "Gwiozdę Łowicką (zdj. lowicz.naszemiasto.pl)
 • Danuta Kasprzak odbiera "Gwiozdę Łowicką (zdj. lowicz.naszemiasto.pl)
 • Danuta Kasprzak odbiera "Gwiozdę Łowicką (zdj. lowicz.naszemiasto.pl)
 • Danuta Kasprzak odbiera "Gwiozdę Łowicką (zdj. lowicz.naszemiasto.pl)

Bądź z nami w stałym kontakcie!

 • Informacja
 • Informacja

Biesiada z tradycją w Uciechowie

Już po raz drugi w Uciechowie uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Z tej okazji Stowarzyszenie „Nasz Uciechów” zorganizowało w Domu Wiejskim w Uciechowie II Biesiadę z Tradycją. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy seniorzy, mieszkańcy Uciechowa powyżej 50 roku życia, w sumie ponad 160 osób. Biesiadę rozpoczęła i gości powitała Prezes Stowarzyszenia Gabriela Zawada. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów Beata Gościniak oraz Ks. Dziekan Tomasz łazarski.

Część artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie. W przedstawieniu pt.: „Starzy i Młodzi na wsi” młodzi artyści zaprezentowali uroki życia w każdym wieku. Podczas występów nie zabrakło piosenek i przyśpiewek, jak: Furman, W poniedziałek rano, Testament studenta oraz tańców – macarena i układu tanecznego do piosenki Tańcuj, tańcuj. W podziękowaniu za wysiłek i trud włożony w przygotowanie występów dzieci otrzymały drobne upominki wręczone przez zaproszonych gości. Po części artystycznej do wspólnego śpiewania zaprosił obecnych zespół Uciechowianie, a dobrą zabawę zapewnił Zespół „Duo Fenix” oraz DJ Krystian.

Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa prac konkursowych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie pn. „Życie i praca mieszkańców Uciechowa” oraz wręczenie nagród dla autorów najpiękniejszych i najciekawszych prac. Swoje obrazy zaprezentowała również mieszkanka Uciechowa Anna Szczepaniak.

Dla biesiadników przygotowano poczęstunek, a dodatkową atrakcją była Chata Wiejska z pysznymi, tradycyjnymi specjałami do degustacji, jak smalec, gzika czy poćka.

II Biesiada z Tradycją mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Ostrowskiego oraz Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, a także hojności lokalnych sponsorów.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-19
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Biesiada w Uciechowie (zdj. J. Grzona)
 • Logo

Kościółek poewangelicki do remontu

Dokładnie 1 898 085,92 złote dofinansowania otrzymała Gmina i Miasto Odolanów na rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie.

Zadanie pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” przeszło pozytywną oceną formalną oraz merytoryczną i zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałanie 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Zakres projektu obejmuje rewitalizację kościoła poewangelickiego wpisanego do rejestru zabytków poprzez zmianę sposobu użytkowania z religijnego na obiekt o charakterze kulturalnym oraz rewitalizację terenu zieleni miejskiej otaczającej dawny kościół. Główne pomieszczenie w budynku będzie użytkowane jako sala koncertowa, wystawiennicza i konferencyjna.

Zakres prac budowlanych będzie obejmował:

 • wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego,
 • udrożnienie i remont przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • ustawienie agregatu pompy ciepła,
 • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • rozebranie ogrodzenia,
 • wykonanie iluminacji budynku na zewnątrz,
 • wykonanie nowych nawierzchni ścieżek,
 • wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin,
 • montaż małej architektury,
 • remont i przebudowa obiektu wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.

Zbór ewangelicki jest najstarszą świątynią w Odolanowie i jednym z najstarszych zabytków Ziemi Odolanowskiej. Przez dziesięciolecia był miejscem ważnym nie tylko dla ewangelików, ale również dla Polaków. Świątynia ze względu na wiek, formę architektoniczną i bogatą historię jest dumą dla mieszkańców Odolanowa oraz przypomina o historii dwojga narodów wpływając na wzrost tożsamości lokalnej, świadomości kulturowej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej mieszkańców.

Rewitalizacja kościółka pozwoli uchronić obiekt przed dalszą degradacją i niszczeniem, jednocześnie zasadniczo zwiększy się atrakcyjność tego miejsca wraz z całym Placem Kościuszki i centrum miasta. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych oraz oświetleniowych wpłynie także pozytywnie na jakość środowiska naturalnego i czystości powietrza w okolicy.

Całość zadania będzie kosztować ponad 2 mln 233 tys. złotych, z czego ponad 1 mln 898 tys. złotych to kwota dofinansowania. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na koniec 2018 roku.

drukuj (Kościółek poewangelicki do remontu)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-19

Obecny widok kościoła poewangelickiego

 • Kościółek teraz
 • Kościółek teraz

Kościół poewangelicki po rewitalizacji (wstępna wizualizacja)

 • Kościół po rewitalizacji
 • Kościół po rewitalizacji
 • Kościół po rewitalizacji
 • Kościół po rewitalizacji

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS"

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w czwartej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS" Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ZUS konsekwentnie stara się podnosić świadomość społeczną młodego pokolenia, uczyć solidaryzmu społecznego i wyposażyć w praktyczną wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć. Podczas nich, uczniowie poznają m.in. historię ubezpieczeń społecznych w Polsce, dowiedzą się jaka jest rola i zadania ZUS, jakie świadczenia dzięki ubezpieczeniom będą mogli uzyskać oraz jak założyć własną firmę. Ta wiedza pomoże w przyszłości młodym ludziom podjąć decyzje dotyczące kariery zawodowej.

Dodatkowo projekt daje możliwość udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, tablety, czytniki e-booków, a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy.

Tematyka projektu odpowiada wymaganiom stawianym w podstawie programowej zarówno w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości, jak i wielu innych związanych z ekonomią, czy przedmiotów zawodowych. Lekcje te mogą być także pewnym urozmaiceniem godzin wychowawczych, czy też godzin do dyspozycji nauczyciela. Ponadto można je wykorzystać jako projekt edukacyjny, co wzbogaci ofertę edukacyjną szkół.

Nauczycieli zainteresowanych projektem „Lekcje z ZUS” prosimy o kontakt pod numerem tel. 502-009-557 lub 62/ 735-73-69 albo za pośrednictwem email: ewa.szymankiewicz@zus.pl

Ewa Szymankiewicz
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Organizacji i Analiz
ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 73 69

 • data: 2017-09-19
 • Plakat

Regionalny konkurs z warsztatami „ECHOmusic”

W najbliższy weekend Fundacja KOM wspólnie z uznanym kompozytorem muzyki alternatywnej – Michałem Zygmuntem, organizuje bezpłatne warsztaty tworzenia muzyki. Udział w wydarzeniu mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs „ECHOmusic” przebiegać będzie w kilku etapach. Pierwszy z nich to bezpłatne warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawami tworzenia muzyki, nauczą się zapisywania dźwięków z otaczającego ich naturalnego środowiska oraz zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z aplikacji urządzeń mobilnych ułatwiających komponowanie podkładów muzycznych. Każda grupa warsztatowa liczyć będzie nie więcej niż 12 osób, a spotkania odbędą się w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w terminach 23 i 30 września (I grupa) oraz 24 września i 1 października (II grupa) w godzinach 10:00 – 14:30 z przerwą na lunch, który zapewnia organizator. Kolejnym etapem konkursu jest utworzenie przez uczestników warsztatów własnych zespołów projektowych, w których będą wspólnie przygotowywać pracę konkursową – skomponowanie 2 minutowego podkładu muzycznego, będącego integralną częścią wybranego fragmentu filmu, nawiązującego do obszaru Doliny Baryczy. Warsztaty poprowadzi Michał Zygmunt – gitarzysta i kompozytor, autor muzyki teatralnej, filmowej i ilustracyjnej. Twórca słuchowisk, laureat nagrody Emocje 2015 Radia Wrocław Kultura, w swoim dorobku muzycznym może pochwalić się 6 albumami.

Wszyscy uczestnicy warsztatów i konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Spośród przygotowanych prac konkursowych, jury wyróżni osiem kompozycji i nagrodzi laureatów statuetkami Kreatora ECHOmusic, w czasie gali podsumowującej konkurs.

Zarówno konkurs jak i warsztaty dofinansowane są z Programu Działaj Lokalnie X Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów i konkursu można uzyskać u koordynatora projektu Izabeli Brymerskiej (tel. 71 38 41 296).

 • autor: KOM, data: 2017-09-19
 • Plakat

Od ziarenka do bochenka…

Za chleb powszedni, świeży, miękki,
Za wszystko co do chleba,
Za wodę czystą ze studzienki,
Co pot nasz zmywa,
Za rzek głębiny, morskie tonie,
Za słońce, księżyc i gwiazd kręgi,
Za dni słoneczne i dni ciemne,
Za noce jasne i tajemne,
Za słońca złotych blasków pęki,
Za chmurki białe na błękicie,
Za to cudowne, pełne życie
Składamy dzisiaj pokorne dzięki…

Stowarzyszenie Razem dla Tarchał Wielkich i Okolicy wraz ze Szkołą Podstawową im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich pozyskało środki ze Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego" na zorganizowanie uroczystości dożynkowej pod hasłem Od ziarenka do bochenka. Impreza odbyła się 17 września 2017 r. na sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich. W pracę nad projektem zaangażowała się także Rada Sołecka Tarchał Wielkich, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Rodziców działająca przy szkole.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, radni powiatowi: Grzegorz Finke, Józef Wajs, Grzegorz Szubert, radny Gminy i Miasta Odolanów Marian Dolata, ksiądz prałat Henryk Hołoś, sołtys Tarchał Wielkich – Elżbieta Tomczak, sołtys Bab – Justyna Bałwas, sołtys Gorzyc Małych – Anna Lis, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich - Sławomir Jasiński, prezes firmy Dombud - Jan Czubak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich - Katarzyna Krenc, przewodnicząca Rady Rodziców - Bernadetta Czubak.

Rolę gospodarzy pełnili: Katarzyna Wojtaszek i Łukasz Dolata, którzy otwierając imprezę, przekazali chleb na ręce zastępcy burmistrza Krystyny Wiertelak.

W polskiej tradycji i kulturze dożynki znane są jako święto ludowe, mające swój rodowód w czasach średniowiecznych. To podziękowanie za tegoroczne zbiory i prośba o pomyślność przyszłych. Staropolskie dożynki są ukoronowaniem całorocznej pracy rolników i przypadają w okresie równonocy jesiennej – 23 września. Uroczystości dożynkowe odbywają się w całej Polsce i mają wiele lokalnych odmian. Zawsze jednak można w nich wyodrębnić główne etapy: obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów, wicie wieńca i pochód do chaty lub dworu oraz ucztę i zabawę z tańcami.

uroczystości opracowały panie: Marta Kaźmierczak i Marlena Hęćka. Część artystyczną zorganizowały przy udziale uczniów klasy III, IV, V, VI i VII Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich. Podziękowania należą się również Longinie Cieluch, odpowiedzialnej za przygotowanie widowiskowych tańców ludowych. Na scenie pojawili się też najmłodsi przedszkolacy pod opieką Anny Kowalskiej.

Oglądających oczarowała przepiękna oprawa graficzna, stroje występujących, melodyjne ludowe piosenki i tradycyjne tańce. W pamięci na długo pozostaną także symboliczne dożynkowe scenki.

Imprezę uświetnił występ Kapeli znad Baryczy.

 • autor: Joanna Niskiewicz, data: 2017-09-19
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich
 • Dożynki w Tarchałach Wielkich

Bezpłatne badania słuchu

 • Plakat

II Forum Jagiellończyków

 • Plakat

„Podróż dookoła świata” – Integracja 2017

W „podróż dookoła świata” w dniu 6 września 2017 roku wyruszyli uczestnicy imprezy Integracja 2017, do udziału w której zapraszali organizatorzy: Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Odbyła się ona na terenach zielonych odolanowskiego Centrum w atmosferze pełnej ciepła i radości. Głównym celem imprezy była wspaniała zabawa oraz dążenie do tego, aby jej uczestnicy mogli doznać wielu wrażeń artystycznych i emocjonalnych. Corocznie organizowane wydarzenie jest głównie z myślą o środowisku osób z niepełnosprawnością i osób starszych, stając się jednocześnie formą integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym. W Integracji udział wzięli uczestnicy, mieszkańcy, pracownicy, opiekunowie, dyrektorzy, kierownicy ze Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowych Ośrodków Wsparcia, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów Pomocy Społecznej. Wzięli w niej udział również przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Uroczystego otwarcia i powitania przybyłych gości dokonała Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak wraz z Dyrektorem GMCP Odolanów Wojciechem Słodkiewiczem i Prezesem Stowarzyszenia Pawłem Małuszkiem. Była to także okazja do przekazania życzeń, gratulacji oraz kwiatów z okazji 10 – lecia funkcjonowania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Po oficjalnym wstępie przyszedł czas na występ gospodarzy – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Specjalnie na tę okazję przygotowali oni wraz z opiekunami etiudę teatralną i występ taneczny oraz indywidualne występy wokalne. Jak co roku nie zabrakło również warsztatów artystycznych – teatralnych, których podsumowaniem była prezentacja etiudy teatralnej powiązanej tematycznie z hasłem Integracji – „Podróży dookoła świata”. Całość działań miała wymiar arteterapeutyczny, pozwalający pobudzić wyobraźnię, ekspresję artystyczną w oparciu o pomysłowość, oryginalność i inwencję twórczą. Integracja to również wspólna zabawa przy muzyce, wspólne tańce oraz udział w koncercie gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym roku gościł na niej zespół ZAJEFAJNI, który zaprezentował się w wesołym i bardzo energetycznym występie. W trakcie imprezy zaprezentowane zostały w formie wystaw artystycznych prace i dzieła wykonywane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie oraz mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Przygotowana została również wystawa fotograficzna dokumentująca dotychczasową działalność odolanowskiego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie funkcjonuje przy odolanowskim GMCP od roku 2007. Stowarzyszenie w swojej pracy skupia się na działaniach skierowanych przede wszystkim do środowiska osób z niepełnosprawnością oraz osób w podeszłym wieku, poprzez swoje działania wspierając Centrum w Odolanowie, a w tym Środowiskowy Dom Samopomocy i Odolanowski Dom Pomocy Społecznej. W swoich działaniach otwiera się również na dzieci, młodzież, seniorów oraz mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie zrealizowało 37 projektów o różnym charakterze i w różnej formie, w tym także inwestycyjnych na łączną sumę ponad 200.000,00 złotych. Wśród tych projektów znalazły się wycieczki jednodniowe, obozy rekreacyjno – sportowo – integracyjne, zajęcia i warsztaty artystyczne, terapeutyczne, sportowe, a także budowa chodnika. Stowarzyszenie realizowało również działania w zakresie dostarczania żywności dla najuboższych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

Impreza Integracja 2017 mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę i Miasto Odolanów oraz dzięki pomocy, jak i wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu przez sponsorów, wśród których należy wymienić: GAZ – SYSTEM, Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, Apteka Burchacińscy z Wielunia, WOSEBA w Odolanowie, Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim, Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, LITEX w Ostrowie Wielkopolskim, Wytwórnia Wód Gazowanych JERZY, Ochotnicza Straż Pożarna w Odolanowie. Dużego wsparcia i pomocy udzielili także wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Odolanowie.

***

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ – SYSTEM

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ – SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która odpowiada za eksploatację Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego realizowanego do 2022 roku GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

W codziennej działalności spółka dba o środowisko naturalne i kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Wizją firmy jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju i bycie znaczącym operatorem integrującym system przesyłowy w Europie.

GAZ – SYSTEM po raz czwarty jest sponsorem wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie wraz z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, w tym roku związanych z imprezą „Podróż dookoła świata” – Integracja 2017.

 • autor: GMCP, data: 2017-09-14
 • Logo
 • Sponsorzy
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017
 • Integracja 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 57 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 13.09.2017 r.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-13

Targi Ogrodnicze 2017

 • Targi Ogrodnicze

XI Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego

 • XI Powiatowe Manewry ratownictwa Medycznego

Dzień Dawcy Szpiku i Honorowego Krwiodawcy

 • Plakat

Dożynki w parafii św. Marcina

Mszą świętą rozpoczęły się uroczystości dożynkowe mieszkańców parafii pw. św. Marcina w Odolanowie. Główne uroczystości miały miejsce w Raczycach, gdzie po uroczystym obiedzie, miał miejsce orszak dożynkowy oraz obrzęd dożynkowy.

Przybyłych gości, m.in.: Zastępcę Burmistrza Krystynę Wiertelak, Przewodniczącego Rady Jana Prokopa, Radnych Powiatowych: Grzegorza Szuberta oraz Józefa Wajsa, ks. Proboszcza Dariusza Smolnika oraz radnych Gminy i Miasta Odolanów, powitała Sołtys Krystyna Janicka.

Gospodarzami dożynek byli: Maciej Namysł oraz Magdalena Kaczmarek.

 • autor: Józef Wajs, data: 2017-09-11
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • Dożynki w Raczycach
 • logo

Pięć szkół oraz sala sportowa przejdzie kompleksową termomodernizację

Ponad 3 mln 330 tys. zł dofinansowania otrzymała Gmina i Miasto Odolanów na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii”.

Projekt zakłada modernizację energetyczną 6 budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Hucie, Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich, Szkoły Podstawowej w Uciechowie oraz Szkoły Podstawowej w Garkach wraz z salą sportową przy Szkole Podstawowej w Garkach.

Prace w większości przypadków obejmą:

 • ocieplenie ścian, stropów poddaszy, wymianę okien oraz drzwi wewnętrznych,
 • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o nowe źródła ciepła,
 • modernizację oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na nowe, energooszczędne typu LED,
 • modernizację systemu grzewczego poprzez montaż nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym, montaż nowej instalacji wewnętrznej, montaż nowych grzejników i zaworów termostatycznych, regulację hydrauliczną instalacji,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Obecnie żaden w ww. budynków nie zapewnia racjonalnego zużycia energii, która „ucieka” przez ściany, stropodachy, nieszczelne okna i drzwi. Straty energetyczne wpływają na wzrost kosztów eksploatacji budynków – konieczność zakupu większej ilości materiału opałowego.

Przeprowadzone prace pozwolą zmniejszyć zużycie materiału opalowego, zmniejszyć koszty energetyczne i tym samym całościowe koszty utrzymania wymienionych szkół i sali sportowej.

Oprócz zysków ekonomicznych, istotny będzie również zysk środowiskowy – mniejsze zużycie materiału opałowego, którego spalanie jest głównym czynnikiem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wpłynie istotnie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszając ryzyko zachorowań mieszkańców gminy Odolanów na choroby układy oddechowego.

Dodatkowym atutem będą lepsze i bardziej komfortowe warunki nauki i pracy dla uczniów oraz pracowników szkół.

Projekt „„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całość inwestycji kosztować będzie ponad 4 mln 131 tys. zł, z czego 3 mln 330 tys. zł to otrzymane dofinansowanie, a pozostała kwota to środki własne Gminy i Miasta Odolanów.

Przewidziany termin zakończenia prac to koniec 2018 roku.

Otrzymane dofinansowane pozwoli poprawić jakość powietrza atmosferycznego, wpłynie na ograniczenie strat ciepła oraz energii elektrycznej. Budynki, które zostaną poddane termomodernizacji zyskają nowy wygląd, zwiększy się komfort przebywających tam uczniów i pracowników.

Podobne prace objęły kilka lat temu budynek szkoły w Wierzbnie oraz Odolanowskiego Domu Kultury, dzięki czemu oba obiekty stały się nowoczesnymi obiektami edukacyjnymi i kulturalnymi.

drukuj (Pięć szkół oraz sala sportowa przejdzie kompleksową termomodernizację)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-08

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca

Uprzejmie informujemy, że "Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła", są dostępne do pobrania na niniejszej stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zapraszamy do składania wypełnionych Wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, pok. nr 2.

 • Logo

Dzienny Dom "Senior+" już w budowie!

Już od kilku tygodni trwają intensywne prace w budynku byłego dworca PKP w Odolanowie. W przeciągu kolejnych miesięcy obiekt przejdzie całkowitą metamorfozę, by ostatecznie przekształcić się w Dzienny Dom „Senior+”.

Gmina i Miasto Odolanów pozyskała na ten cel 300 tys. złotych dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całość inwestycji będzie kosztować ponad 1 mln złotych.

Dom „Senior+” usytuowany zostanie na parterze budynku, w pomieszczeniach byłej przychodni lekarskiej. Na ok. 280 metrach kwadratowych powstaną pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, ćwiczeń, będzie pokój dzienny, a także pokój klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt będzie zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię i toalety. Całość będzie przystosowana dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem starszych osób niepełnosprawnych – odpowiednio szerokie drzwi, podjazdy, brak barier komunikacyjnych.

Dom przeznaczony będzie dla 30 seniorów (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r.ż.), które przez min. 8 godzin dziennie będą miały zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz brały udział w zajęciach, ćwiczeniach i przygotowanych dla nich wydarzeniach.

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest: zapewnienie wsparcia osobom starszym, poprzez rozwój usług społeczno-opiekuńczych, poprawa jakości życia seniorów, zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom nieaktywnym zawodowo powyżej 60 r.ż. poprzez umożliwienie korzystania z różnych form aktywizacji społecznej, w tym usług socjalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych itp. Seniorzy będą korzystać z opieki adekwatnej do stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

Dom będzie współpracował z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie, Uniwersytetem III Wieku w Odolanowie, Odolanowskim Domem Kultury oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”. Dodatkowym atutem tak umiejscowionego obiektu jest pobliski Park Miejski (w odległości ok. 20m) oraz centrum miasta.

Czy w Odolanowie potrzebny jest Dom „Senior+”, czyli co nieco o demografii:

Gminę Odolanów zamieszkuje ok. 2 700 osób powyżej 60 r.ż. (dane z czerwca 2017), jest to ponad 18% całej naszej społeczności. Seniorów z roku na rok przybywa, stąd prowadzenie szerokiej i bogatej polityki senioralnej stało się tak istotne. Wyniki przeprowadzonej w poprzednim roku ankiety pokazują, iż potrzeby seniorów są coraz większe, a ich otwartość na różnorodne formy aktywności stale się zwiększa. Dzienny Dom „Senior+” uzupełni już istniejącą ofertę dla osób starszych.

Planowane zakończenie prac budowlanych to przełom 2017/2018 roku. Prowadzeniem Domu Seniora zajmie się Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych pobytem w Dziennym Domu „Senior+” podamy w najbliższym terminie.

drukuj (Dzienny Dom "Senior+" już w budowie!)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-07
 • Stan prac przy budowie Domu "Senior+"
 • Stan prac przy budowie Domu "Senior+"
 • Stan prac przy budowie Domu "Senior+"
 • Stan prac przy budowie Domu "Senior+"
 • Stan prac przy budowie Domu "Senior+"
 • Stan prac przy budowie Domu "Senior+"

Zakończenie letniej ligi drużyn niezrzeszonych w piłkę nożną

Zakończyły się rozgrywki Letniej Amatorskiej Ligi Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Piłkę Nożną Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

W zmaganiach uczestniczyły 4 drużyny, które w lipcu i sierpniu rozegrały po sześć meczy (mecz i rewanż).

Klasyfikacja Końcowa Ligi:

 1. LZS ORŁY Huta
 2. LZS BONIKOVIA Boników
 3. LZS ORLIK Odolanów
 4. LZS KORONA Nadstawki

Najskuteczniejszym strzelcem Ligi został Sebastian Doktór - Bonikowia Boników, natomiast najlepszym bramkarzem Rafał Wechman - Orły Huta.

20 sierpnia podczas podsumowania Ligi na boisku piłkarskim w Hucie odbył się Turniej Pucharowy Ligi, w którym uczestniczyły wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach ligowych. Odbyły się 4 mecze:

 • LZS Orły Huta – LZS Korona Nadstawki 2:4
 • LZS Bonikowia Boników – LZS Orlik Odolanów 1:2
 • LZS Orły Huta – LZS Bonikowia Boników 1:2

Mecz Finałowy:

 • LZS Korona Nadstawki – LZS Orlik Odolanów 1:2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PUCHARU LIGI:

 1. LZS ORLIK ODOLANÓW
 2. LZS KORONA NADSTAWKI
 3. LZS BONIKOWIA BONIKÓW

Gośćmi Turnieju byli: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, Radny Powiatowy Grzegorz Szubert, Radny Jan Jacyno, Przewodniczący MG Zrzeszenia LZS w Odolanowie Bogdan Frąszczak oraz Wiceprzewodniczący MG Zrzeszenia LZS w Odolanowie Krzysztof Wewiór, którzy dokonali wręczenia pucharów i pamiątkowych statuetek.

Organizacja i przeprowadzenie Letniej Amatorskiej Ligi Gminnej LZS Drużyn Niezrzeszonych w Piłkę Nożną możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2017-09-06
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi
 • Zakończenie ligi

Zaproszenie na mecz Odolanovii

 • Plakat

Informacja o możliwości składania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok

 • data: 2017-09-06
 • Informacja

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego w Wierzbnie

Ośmiu uczniów rozpoczęło wczoraj 4 września br. pierwszą klasę Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. Do tej pory szkoła podstawowa w Wierzbnie była filią SP w Nabyszycach, po wprowadzeniu reformy oświaty placówka w Wierzbnie, podobnie jak w Świecy i Raczycach stała się ośmioklasową szkołą podstawową.

Powstała nowa sieć szkół wymagała rozpisania konkursów na stanowiska dyrektora. W Wierzbnie nowym Dyrektorem została Katarzyna Przybylska. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego była okazją do podziękowania dotychczasowemu Dyrektorowi Grzegorzowi Szubertowi, który ponad dwadzieścia lat kierował placówką w Wierzbnie.

„Dziękujemy Panu, Panie Grzegorzu za nieoceniony wkład w rozwój szkoły oraz wychowanie kilkudziesięciu roczników młodych ludzi. Dzięki Pana zaangażowaniu i pasji szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami i osiągnięciami. Nieoceniony jest Pana wkład w rozwój i promocję sportu nie tylko tutaj w Wierzbnie, ale na terenie całej gminy.” – powiedział Burmistrz Marian Janicki.

Słowa podziękowania za wieloletnią pracę złożyli nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. O doskonałej współpracy oraz wzajemnym wsparciu wspomniał ks. Proboszcz Krystian Szenowski.

Jednocześnie wszyscy obecni na uroczystości serdecznie powitali nową Dyrektor – panią Katarzynę Przybylską. Burmistrz Marian Janicki wręczył Pani Dyrektor akt nadania, życząc samych sukcesów oraz powodzenia w realizacji zamierzonych planów i przedsięwzięć.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, która nawiązywała m.in. do wydarzeń historycznych początku września.

Następnie po raz pierwszy w trakcie inauguracji roku szkolnego odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Ośmioro pierwszoklasistów wspólnie powtórzyło słowa przysięgi szkolnej, następnie Dyrektor Katarzyna Przybylska pasowała każdego na ucznia Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. Nowi uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz dyplomy.

Na zakończenie kilka słów do obecnych na sali gimnastycznej uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli skierowała Pani Dyrektor, zapewniając o swoim zaangażowaniu, chęci współpracy oraz pozytywnym nastawieniu do nowych obowiązków i wyzwań. Życzyła samych sukcesów i jak najwięcej pozytywnych chwil i doświadczeń w rozpoczętym waśnie roku szkolnym „abyśmy w ostatnim dniu roku szkolnego znów spotkali się w takiej wspaniałej atmosferze, pełni satysfakcji z kilku miesięcy wytężonej pracy, w radosnym oczekiwaniu na kolejne wakacje.” – zakończyła.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-05
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbnie

Szkoły po nowemu

4 września rozpoczęliśmy się Nowy Rok Szkolny 2017/2018. Rok wyjątkowy, bo pierwszy po reformie oświaty wprowadzającej z powrotem ośmioklasowe szkoły podstawowe oraz likwidującej gimnazja.

Zmiany w systemie edukacji zmieniły kształt sieci szkół na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Powstały, a właściwie powróciły trzy ośmioklasowe szkoły podstawowe w: Wierzbnie, Raczycach i Świecy. Oficjalnie przestały istnieć gimnazja, chociaż uczniowie II i III klasy gimnazjum będą kończyć szkołę po staremu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie stała się Branżową Szkołą I stopnia.

Cała sieć szkół przedstawia się następująco:

 • Zespół Szkół w Odolanowie: Szkoła Podstawowa im. gen. K. Glabisza w Odolanowie oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie: Liceum Ogólnokształcące im Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie
 • Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie (poza tym przy każdej szkole podstawowej w gminie istnieje oddział przedszkolny)
 • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 • Szkoła Podstawowa w Świecy
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 • Szkoła Filialna SP w Tarchałach Wielkich w Gorzycach Małych
 • Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
 • Szkoła Filialna SP w Nabyszycach w Gliśnicy
 • Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
 • Szkoła Podstawowa w Raczycach
 • Szkoła Podstawowa w Uciechowie

Zmiany w sieci szkół wiązały się z koniecznością rozpisania konkursów na stanowiska dyrektorów. Dyrektorem SP w Raczycach został Sławomir Kowalski, Dyrektorem SP w Świecy został Andrzej Wasiela, Dyrektorek SP w Wierzbnie została Katarzyna Przybylska, a Dyrektorem Szkoły Branżowej I stopnia w Odolanowie został Sławomir Ostrowski.

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku szkolnego 2017/2018 całej Społeczności Szkolnej – Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkól oraz Rodzicom - życzymy wielu radości, sukcesów i satysfakcji wkładanej w wychowywanie i przekazywanie oraz zdobywanie wiedzy. Niech każdy nowy dzień przynosi wyzwania warte podjęcia trudu poszukiwań.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-05

Pół miliona na drogę łączącą Kaczory i Raczyce

Pół miliona złotych dofinansowania otrzymała Gmina i Miasto Odolanów na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Kaczory-Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ulicą Rzemieślniczą”.

W ramach prac, które rozpoczęły się dosłownie kilka dni temu zostanie wybudowany środkowy odcinek drogi o długości ponad kilometra. Na dotychczasowej nawierzchni gruntowej zostanie położony beton asfaltowy. Droga, o której mowa stanowi połączenie z drogami wyższego rzędu: drogą powiatową biegnąca przez Kaczory oraz drogą wojewódzką Krotoszyn-Ostrzeszów.

Budowany odcinek ma ogromne znaczenie pod kątem poprawy dostępności komunikacyjnej dla Gminy Odolanów, a w szczególności dla sołectw: Kaczory i Gliśnica. Już teraz droga stanowi dojazd do zakładów pracy znajdujących się w rejonie ul. Rzemieślniczej w Kaczorach i strefy przemysłowej Odolanowa. Z drogi korzystają m.in. firmy Deftrans, De Facto, Woseba i wielu innych. W ciągu roku do wymienionych przedsiębiorstw dojeżdżają setki samochodów ciężarowych i dostawczych, stąd budowany odcinek drogi znacząco ułatwi komunikację z tymi podmiotami, jednocześnie podnosząc ich atrakcyjność i wpływając na wzmocnienie tego obszaru pod kątem przedsiębiorczości.

Rozpoczęta inwestycja stanowić będzie dodatkowy, „zapasowy” węzeł komunikacyjny np. na wypadek zablokowania części ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie, poprawi się również poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szybki i sprawny dojazd dla służb ratowniczych.

Informujemy, że Gmina i Miasto Odolanów  otrzymała dofinansowanie w wysokości 473 037,00 zł ze środków  budżetu państwa za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację w 2017 r. zadania pn.  „Budowa drogi gminnej nr  796282P Kaczory- Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul.  Rzemieślniczą w Kaczorach w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

drukuj (Pół miliona na drogę łączącą Kaczory i Raczyce)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-05
 • Trwa realizacja inwestycji
 • Trwa realizacja inwestycji
 • Trwa realizacja inwestycji
 • Trwa realizacja inwestycji

Nowy asfalt w Uciechowie

Ponad ćwierć miliona złotych kosztowało wyremontowanie drogi powiatowej w Uciechowie. Prace prowadzone były na ostatnim odcinku drogi łączącej Uciechów z Sulmierzycami w Powiecie Krotoszyńskim.

Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Gminą i Miastem Odolanów, która ze swojego budżetu dołożyła 90 tysięcy złotych. W sumie tegoroczne prace na długości 1 km wyniosły 280 tysięcy złotych.

„Bardzo ważne dla nas jest to, że ta inwestycja została zrealizowana we współpracy z Gminą Odolanów. Jak widać zgoda buduje i z tego bardzo się cieszę” – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

„Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ponieważ tysiące ludzi korzysta z tych dróg. Ostatni postęp na drogach powiatowych jest ogromny i mam nadzieję, że będzie tak w dalszym ciągu. A my jako gmina będziemy dokładać do tych inwestycji, ponieważ jestem przekonany o ich słuszności” – powiedział Marian Janicki Burmistrz GiM Odolanów.

W otwarciu oprócz lokalnej społeczności wzięli udział m.in.: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Radni Powiatu Ostrowskiego: Grzegorz Finke, Grzegorz Szubert i Józef Wajs, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Zawada, Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów Beata Gościniak oraz Sołtys Franciszek Plewa.

Przecięcia wstęgi dokonali wszyscy obecni, a poświęcenia dokonał ks. Tomasz Łazarski, Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Uciechowie.

 • autor: Joanna Łuczkanin (źródło: Powiat Ostrowski), data: 2017-09-05
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)
 • Otwarcie drogi w Uciechowie (źródło: Powiat Ostrowski)

Rencisto, zanim złożysz wniosek o emeryturę, sprawdź czy będzie Ci się to opłacało

Osoby które mają przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe i noszą się z zamiarem przejścia na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, powinny najpierw skorzystać z porad doradcy emerytalnego. U doradcy powinny sprawdzić, czy wysokość emerytury nie będzie niższa od obecnie pobieranego świadczenia. To ważne, bo w tym przypadku nie działa zasada korzyści i jeśli emerytura w obniżonym wieku emerytalnym będzie niższa od renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana.

Doradca wyposażony w specjalny kalkulator emerytalny dokona symulacji i poda prognozowaną wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie mógł porównać wysokości świadczeń i zdecydować czy składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Po osiągnięciu tego wieku, ZUS przyzna emeryturę z urzędu. Wysokość tej emerytury na pewno nie będzie niższa od pobieranej renty.

W województwie wielkopolskim z wnioskiem o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego wystąpić może ponad 10 tysięcy rencistów. Niedawno m.in. do tych rencistów, ZUS wysłał informację, że jeśli mają przyznaną rentę do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe i chcą przejść na emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego, sami muszą złożyć o to wniosek. Wniosek jest potrzebny, ponieważ ustawa zmieniająca przepisy emerytalne, zachowuje prawa do przyznanych już świadczeń do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura może być oczywiście wyższa od renty, ale nie w każdym przypadku. Osoby, które w młodym wieku przeszły na rentę i mają niewiele okresów składkowych, powinny być szczególnie ostrożne przy składaniu wniosku o emeryturę od obniżonego wieku. Może się bowiem okazać, że na swój własny wniosek, obniżą sobie przy okazji wysokość świadczenia.

Należy tez pamiętać, że nawet po złożeniu wniosku o emeryturę i wydaniu przez ZUS decyzji niekorzystnej pod względem wysokości świadczenia, można jeszcze wycofać wniosek i przywrócić poprzedni stan rzeczy. Należy się jednak spieszyć, bo prawo do wycofania wniosku przysługuje do czasu uprawomocnienia się decyzji, czyli w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

 

I Oddział ZUS

w Poznaniu

II Oddział ZUS

w Poznaniu

Oddział ZUS

w Pile

Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp.

Liczba rencistów, którzy w IV kwartale 2017 r. będą mogli przejść z renty na emeryturę

1712

4285

638

3582

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 

Od 1 września można składać wnioski o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym

Od 1 września osoby, które chcą przejść na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym, mogą składać wniosek o to świadczenie. Bez względu, czy złożymy wniosek we wrześniu, czy w październiku, ZUS przyzna emeryturę od 1 października.

1 października wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że w ostatnim kwartale 2017 r. przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę. W województwie wielkopolskim takich osób może być ok. 48 tysięcy.

ZUS już od dłuższego czasu podejmuje działania związane z wejściem w życie nowych przepisów. Z jednej strony są to czynności w zakresie IT, obejmujące zmiany algorytmów wyliczania świadczeń w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS. Z drugiej strony Zakład przygotowuje się do wzmożonej obsługi klientów i zapewnienia im pełnej informacji dotyczącej indywidualnych uprawnień emerytalnych. W tym celu od lipca we wszystkich placówkach ZUS pojawili się doradcy emerytalni.

Doradcy w regionie

Od 3 lipca we wszystkich placówkach ZUS w kraju obsługuje 595 doradców emerytalnych. W Wielkopolsce doradców jest 62.

Przez niespełna dwa miesiące działania usługi doradcy emerytalnego obsłużono 426 tys. osób, które w tym roku mogą skorzystać z przejścia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Pracownicy ZUS wykonali 300 tys. obliczeń prognozowanej emerytury w kilku wariantach. W Wielkopolsce obsłużono 40 tys. osób i wykonano dla nich 25 tys. obliczeń wysokości emerytury.

97 procent obsłużonych w tych dniach osób, oceniło dobrze pomoc doradcy emerytalnego. Tyle samo odpowiedziało, że sposób przekazania informacji przez doradcę był dla nich zrozumiały. Dla 20 procent pytanych respondentów, wyliczenie kwoty prognozowanej emerytury, wpłynie na odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę na kolejne lata,
a 30 procent nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji.

Emerytura to prawo, nie obowiązek

Warto pamiętać, że im dłużej pracujemy, tym bardziej nam się to opłaca. Jeżeli odsuniemy

w czasie przejście na emeryturę i zaczekamy z wnioskiem, to świadczenie będzie wyższe. Decyzję w tej sprawie podejmie już sam klient. Na podstawie informacji uzyskanych
od doradcy, można bowiem świadomie podjąć decyzję o tym, kiedy z tego świadczenia skorzystać. Doradca emerytalny wyjaśnia potencjalnym emerytom od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wylicza w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta momentu zakończenia aktywności zawodowej.

Ważne

Zakład przypomina jednocześnie, że wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego można składać już we wrześniu. Niezależnie jednak od tego, czy wniosek zostanie złożony we wrześniu, czy w październiku, emerytura od obniżonego wieku emerytalnego i tak zostanie przyznana dopiero od października. Mimo, że ZUS wnioski przyjmuje od września, to termin na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji zaczyna biec
od chwili wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny, czyli od 1 października.

Oddział

Poznań I

Poznań II

Ostrów Wlkp.

Piła

Suma

Liczba klientów u doradcy

11341

12638

9547

4747

38273

Liczba wyliczeń emerytury

7881

8609

6323

2083

24896

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Zaproszenie na Integrację 2017

 • Plakat
 • Logo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ – SYSTEM

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która odpowiada za eksploatację Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego realizowanego do 2022 roku GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

W codziennej działalności spółka dba o środowisko naturalne i kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Wizją firmy jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju i bycie znaczącym operatorem integrującym system przesyłowy w Europie.

GAZ – SYSTEM po raz czwarty jest sponsorem wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie wraz z Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie, w tym roku związanych z imprezą „Podróż dookoła świata” – Integracja 2017.

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej

Wielkopolski Oddział Regionalny oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowie Wlkp.,przypomina o możliwości składania oświadczenia o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogły być spowodowane przez czynniki jak susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę. Oświadczenie dotyczyć może płatności obszarowych lub wniosków inwestycyjnych obsługiwanych w Oddziale Regionalnym ARiMR.

W załączeniu wzór wniosku, który dostępny jest również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

 • autor: Maria Jany, data: 2017-08-31

Dni Karpia w Odolanowie, czyli rajd rowerowy Złoty Karp

 • Dni Karpia 2017

MY LITTLE ACADEMY zaprasza!

 • -

Podsumowanie zawodów w pływaniu i piłkę siatkową

Przy doskonałej pogodzie ostatnich dni wakacji w niedzielę 27 sierpnia br. odbyły zawody pływackie i w piłkę plażową.

Do rywalizacji w Zawodach w Piłkę Plażową Rodzin, Przyjaciół i Zakładów Pracy o Puchar Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie przystąpiło 6 drużyn. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – Volley Odolanów - Szymon Kraska i Kamil Zydorowicz

II miejsce –Szwagry Raczyce - Jakub Szewczyk, Mikołaj Zawadzki i Bartłomiej Szewczyk

III miejsce – OSP Odolanów - Szymon Prukała, Ariel Orlikowski, Karol Orlikowski i Marcin Ostojski

IV miejsce – LZS Tarchały W. - Michał Dymacz, Przemysław Lisiak, Adam Kołek i Andrzej Brodala

V miejsce – Sztab Odolanów - Jakub Działocha, Tomasz Klepuszewski i Szymon Prukała

VI miejsce - LZS Orlik Odolanów - Jakub Brodala, Michał Chleboś i Karol Małuszek

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy także puchary.

Po zakończeniu rywalizacji na boiskach, zawody przeniosły się nad wodę odolanowskiego basenu. Zawodnicy III indywidualnych Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów konkurowali ze sobą według klasyfikacji wiekowej – od najmłodszych klas szkół podstawowych po kategorię wiekową 50+.

Uczestnicy zawodów:

W kategorii wiekowej szkoły podstawowe klasy I-III:

Dziewczęta:

 1. Amelia Kłokowska

Chłopcy:

 1. Mateusz Bilski

Kategoria w tej grupie wiekowej pływała na dystansie 25 m /szerokość basenu/, pozostałe kategorie pływały na dystansie 50 m /długość basenu/.

W kategorii wiekowej szkoły podstawowe klasy IV-VII:

Dziewczęta:

 1. Nikola Zybała
 2. Aleksandra Bilska

Chłopcy:

 1. Jakub Zydorek
 2. Krzysztof Prokop
 3. Dawid Marciniak
 4. Mateusz Prokop
 5. Szymon Prokop

W kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych:

Dziewczęta:

 1. Patrycja Chodakowska

W kategorii wiekowej 21 – 40 lat:

Mężczyźni:

 1. Krystian Zybała
 2. Mariusz Stryjak

W kategorii wiekowej 41 - 50 lat:

Kobiety:

 1. Anna Zybała

Mężczyźni:

 1. Waldemar Łojek

W kategorii wiekowej + 50 lat:

Mężczyźni:

 1. Jan Czubak

Najmłodszym zawodnikiem została Amelia Kłokowska, a najstarszym zawodnikiem Jan Czubak. Każdy z uczestników otrzymał medal oraz dyplom, a zwycięzcy także pamiątkowe puchary. Organizatorem zawodów było RMG LZS oraz Gmina i Miasto Odolanów, a nad całością czuwał Bogdan Frąszczak.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów. Zapraszamy za rok!

 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-08-28
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej
 • Tegoroczne zawody w pływaniu i piłce siatkowej

Odolanowscy emeryci w Pradze

W dniach 14 – 20 sierpnia br. grupa odolanowskich emerytów przebywała na wypoczynku w górach sudeckich. Miejscem zakwaterowania był Dom Wypoczynkowy „Halny” w Szklarskiej Porębie. Stąd niemal codziennie wyjeżdżając autokarem zwiedzali uroki gór i malownicze miejscowości jak Karpacz, Cieplice, starówkę w Jeleniej Górze, Świeradów Zdrój. Dwa dni przebywali w Czechach zwiedzając stolicę Pragę oraz Skalne Miasto.

Była ładna pogoda, smaczne i syte jedzenie, mnóstwo wrażeń, wszyscy wrócili zadowoleni. Następna grupa wyjedzie na podobny wypoczynek w dniu 10 września br., a ich miejscem stacjonowania będzie Hotel „Nowa Królowa Karkonoszy” w Karpaczu.

Przewodniczący Koła PZERiI Józef Wajs dziękuje za wspólnie spędzony czas, a kolejnej grupie życzy dobrego wypoczynku i miłych wrażeń.

 • autor: Józef Wajs, data: 2017-08-24
 • -

Zaproszenie na Narodowe Czytanie

 • -

Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich

W dniu 15 sierpnia br. na Orliku w Tarchałach Wielkich odbył się Turniej Piłkarski dzielnic/ulic dla mieszkańców tej miejscowości. Było bardzo wesoło i emocjonująco. Dzięki temu turniejowi mieszkańcy Tarchał Wielkich świetnie spędzili świąteczne popołudnie. Organizatorzy imprezy bardzo dziękują przybyłym mieszkańcom-piłkarzom, a tych którzy nie byli pozdrawiają.

Oficjalnego otwarcia jak i pierwszego podania piłki w turnieju wykonała Sołtys Tarchał Wielkich - pani Elżbieta Tomczak.

Piłkarska rywalizacja pod głównym przewodnictwem Organizatora tej sportowej rywalizacji animatora Orlika – pana Krzysztofa Wewióra przy wsparciu LZS TARCHALANKA była bardzo wyrównana i zakończyła się niespodziewanymi wynikami.

Oczywiście wszyscy jednogłośnie uznali, że przede wszystkim liczyło się wspólne spotkanie i to jest dla wszystkich mieszkańców Tarchał Wielkich najważniejsze.

Klasyfikacja końcowa piłkarskiej rywalizacji tarchalskich ulic/dzielnic:
1: Podlas
2: Bajorko
3: Szkolna
4: Madera
5: Kolejowa

Sędzią głównym turnieju był profesjonalny sędzia OZPN Kalisz pan Marek Matyśkiewicz, który w opinii wszystkich uczestników turnieju wzorowo prowadził zawody. Najstarszym zawodnikiem był zawodnik Bajorka – pan Kazimierz Sikora (59 lat). Po rozegraniu wszystkich spotkań i wręczeniu nagród odbyło się wspaniałe spotkanie integracyjne mieszkańców Tarchał Wiekich będące okazją do wspomnień.

Organizatorzy turnieju bardzo dziękują wszystkim biorącym udział w tej sportowej piłkarskiej rywalizacji jak i kibicom za przybycie i dopingowanie swoich zespołów.

Oby takich imprez było więcej, a jeśli chodzi o turniej ulic to już dziś zapraszamy za rok!

 • autor: Grzegorz Szubert, data: 2017-08-22

Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich

 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich
 • Piłkarski Turniej ulic w Tarchałach Wielkich

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017

Tradycyjnie jak co roku, tym razem w dniu 13.08. 2017 r. w miejscowości Gliśnica odbył się Turniej Piłki Siatkowej - Plażowej LZS Gminy i Miasta Odolanów, w którym uczestniczyły 4 drużyny.

Rozgrywki systemem każdy z każdym odbywały się przy dźwiękach muzyki i przebiegały w miłej atmosferze przy obserwacji kibiców, jednak nie pozbawione były zaciętej rywalizacji sportowej. Sędzią Głównym turnieju był Henryk Mizgalski, który sprawnie przeprowadził wszystkie mecze i całe zawody.

W wyniku rozegranych wszystkich meczy końcowa klasyfikacja turnieju przedstawiała sie następująco:

I miejsce – VOLLEY ODOLANÓW w składzie – Kamil Zydorowicz i Szymon Kraska.

II miesjce – ZRYW GLIŚNICA w składzie – Marek Bolach, Łukasz Kolęda i Adam Bolach.

III miejsce – OLDBOYS GLIŚNICA w składzie – Patryk Kolenda i Łukasz Bąk.

IV miejsce – KOKO DŻAMBO BABY-GLIŚNICA w składzie – Paweł Poprawa, Mariusz Górny i Konrad Noculak.

Dla najlepszych trzech drużyn zostały ufundowane puchary i medale przez M-G Z LZS w Odolanowie, które wręczył Przewodniczący M-G Z LZS Odolanowie Pan Bogdan Frąszczak i Radny Gminy Odolanów z miejscowości Gliśnica Marek Bolach. Pamiątkową statuetkę wręczono również sędziemu zawodów panu Henrykowi Mizgalskiemu.

Na zakończenie gospodarze Turnieju – LZS Gliśnica zaprosili wszystkich zawodników, kibiców i gości na grilla i ciasto ufundowane przez sponsorów z Gliśnicy.

 • autor: Grzegorz Szubert, data: 2017-08-22

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017

 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Gliśnica 2017

Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego

 • autor: Agnieszka Janiak, data: 2017-08-21

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do wzięcia udziału w zawodach pływackich i w piłkę plażową

Regulamin oraz karty zgłoszenia do pobrania TUTAJ.

Odolanowskie Koło PTTK czeka

Z inicjatywy grupy miłośników turystyki, w styczniu br. powołane zostało do działania odolanowskie Koło PTTK należące do oddziału w Krotoszynie. Obecnie koło liczy 40 członków, ale kierownictwo liczy, iż z każdym dniem liczba członków będzie rosła. Korzyści z przynależności do organizacji są ogromne, bo to i integracja społeczna w zakresie turystyki, promowanie patriotyzmu lokalnego, jak i ogólnokrajowego - po przez uczestnictwo w rajdach historycznych itp. Zdobywanie wiedzy o lokalnej przyrodzie, jaki i historii owocuje utożsamianiem się z miastem i regionem. To także nauka odpowiedzialnego życia turysty poprzez zwiedzanie pod okiem wytrawnych i doświadczonych przewodników i instruktorów. Członkami koła mogą być dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów - jest to tylko wymóg prawny, a rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech. Przynależność do koła to także korzyść w postaci ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, które wliczane jest w składkę członkowską, tzn. jeżeli dana osoba posiada legitymację koła nie jest już zobowiązana do ponoszenia kosztów składki NW np. w szkole. Ustalona została wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach: 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 20.00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale/kole PTTK w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Wszyscy chętni mogą się kontaktować telefonicznie 500 553 477 z Prezesem Koła Stefanem Marynowskim lub osobiście w Raczycach na ulicy Leśnej 67 lub w Odolanowie na ulicy Krotoszyńskiej 25. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Najbliższą imprezą organizowaną przez Odolanowskie Koło jest X KROTOSZYŃSKA SETKA ROWEROWA (zgłoszenia do 4 września br.).

 

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2017-08-18
 • Odolanowskie Koło PTTK czeka

Cudowne zdjęcia Joasi Elert

Nazywam się Joanna Elert mam 34 lata i mieszkam w Bonikowie. Od 2002 roku jestem Uczestniczką w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie. Od 8 lat interesuje się fotografią, a od 5 lat zaczęłam dużo fotografować Aparatem Cyfrowym we wnętrzu i w plenerze. Lubię także bardzo jeździć rowem, szydełkować i pisać oraz redagować Gazetkę w naszym Ośrodku. Robienie zdjęć w plenerze sprawia mi przyjemność, jak coś fajnego zobaczę i jak mi jest smutno, to idę na spacer nad staw i robię zdjęcia. Moje ulubione zdjęcia to makro oraz w perspektywie żabiej, czyli robienie zdjęć z dołu w górę, w trawie czy na drogach polnych, robienie zdjęć natury, zachodu słońca i zdjęć czarno-białych. Fotografia daje mi dużo spokoju i wyciszenia od codziennych spraw i kłopotów. Kiedy fotografuję, to wtedy skupiam myśli na tym, co robię i nie myślę o innych rzeczach. Czuję się przy tym spokojna. Mama mi mówiła, że pasję do fotografii odziedziczyłam po moim Wujku – Janku. On też, jak był w moim wieku, to bardzo lubił fotografować i nawet wywoływał sam zdjęcia. Ale wtedy miał inny aparat. Myślę że Ja też będę dużo fotografować, już dużo fotografuję różnych zdjęć. 17 listopada 2016 roku zdobyłam I nagrodę w Konkursie Fotograficznym w Gdańsku, za zdjęcie przypadkowe bo jechałam do Babci na kawę na Ściegna, przy okazji po drodze robiłam zdjęcia. Zrobiłam zdjęcie traktora z daleka jak jedzie i za nim kurz z polnej drogi się sypał. 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć, które Joasia zrobiła na terenie Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość".

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-08-17
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert
 • Przyroda w obiektywie Joasi Elert

Dożywianie dzieci w szkole

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł oraz występują czynniki wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie, ul. Gimnazjalna 8c złożyć

do 25 sierpnia 2017r. wniosek

o pomoc, wymieniając we wniosku dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (lipiec 2017r.) (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych, itp.);
 • nakaz płatniczy z wielkością gospodarstwa rolnego
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny MGOPS Odolanów przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.


Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 • autor: MGOPS, data: 2017-08-17

Na półkoloniach dzieciaki się nie nudziły

Podczas tegorocznych wakacji grupa 150 dzieci z terenu naszej gminy cieszyła się atrakcyjnymi wycieczkami, ciekawymi zajęciami oraz wspaniałą zabawą podczas wypoczynku letniego zorganizowanego przez świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w Odolanowie oraz świetlicę środowiskową w Wierzbnie.

Dzieci odwiedziły Muzeum Miasta Ostrowa, gdzie podczas lekcji muzealnej wykładowca przybliżył im temat trzech religii (chrześcijańskiej, żydowskiej i ewangelickiej), których wyznawcy w dawnych latach zamieszkiwali Ostrów. Utrwaleniem wiedzy było spotkanie z historykiem Rafałem Walkowem, który w trakcie pogadanki nawiązał, do tych samych religii, które również współistniały w naszej gminie. Jednodniowa wycieczka do Krakowa była okazją nie tylko do zwiedzania dawnej stolicy Polski, ale odwiedzenia najmniejszej fabryki cukierków i zapoznania się z ich magicznym powstawaniem. Dzieci odwiedziły też Ogród Doświadczeń, gdzie w małych grupach mogły wcielić się w badaczy z dziedziny fizyki czy astronomii. Dopełnieniem wiedzy z Ogrodu Doświadczeń była wizyta w niedalekim Parzynowie k. Ostrzeszowa - mieści się tam Centrum Wiedzy i Nowych Technologii oraz przepiękny drewniany kościółek z 1780 i najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce. Wypoczynek był również okazją do spotkania ze zwierzętami we Wrocławskim ZOO podczas, którego również nie zabrakło zajęć edukacyjnych. Zakończeniem przygody z wiedzą były zajęcia z ciekłym azotem i helem, które przeprowadził pana prof. Zbigniew Trybuła. Uczestnicy wypoczynku spotkali się również z policjantami, przedstawicielami KRUS oraz Koła Łowieckiego, którzy wraz z dziećmi omówili zasady bezpieczeństwa na drogach, w Internecie, na wsi lub w lesie. Wypoczynek dla dzieci był okazją do udziału w zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, korzystali z basenów, parku linowego, podczas niepogody z sali gimnastycznej. Codziennie dzieci otrzymywały posiłki. Środki na zorganizowanie wypoczynku pochodziły z budżetu Gminy i Miasta w Odolanowie przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, sponsorów oraz wpłat uczestników.

 • autor: Bożena Jabłońska, data: 2017-08-17